QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG hóa tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DỊCH vụ HBS VIỆT NAM

65 210 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 18:51

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBS VIỆT NAM Chuyên ngành : Hải quan Nghiệp vụ ngoại thương Mã số : 05 Giảng viên hướng dẫn: Hà Nội – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Loan MỤC LỤC TRANG BÌA…………………………………………………… ……………i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCP : Công ty cổ phần XK : xuất NK : nhập XNK : xuất nhập PTVT : phương tiện vận tải L/C : Letter of Credit VNACCS/VCIS : Hệ thống thông quan tự động DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Q trình tồn cầu hóa kinh tế giới diễn với tốc độ ngày nhanh sâu sắc Đó xu tất yếu khách quan quy luật mà quốc gia khu vực giới phải tuân theo Biểu rõ xu trình tự hóa bn bán khu vực phạm vi toàn cầu Thực đường lối chuyển đổi kinh tế đất nước, hội nhập với kinh tế giới, Đảng Nhà nước ta chủ trương không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt lĩnh vực hợp tác quốc tế Trong đó, thương mại quốc tế lĩnh vực quan trọng để Việt Nam dần có chỗ đứng khu vực phạm vi giới, thực mục tiêu mà Đại hội Đảng đề ra: “Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại… xây dựng kinh tế mở, hội nhập khu vực giới…” Việt Nam đường hội nhập với kinh tế giới, hoạt động giao thương quốc tế ngày mở rộng, không mối quan hệ hợp tác, giao lưu đối ngoại mà hoạt động xuất nhập hàng hoá Hoạt động xuất nhập Việt Nam năm vừa qua có nhiều thành tựu đáng khích lệ Kim ngạch xuất nhập hàng năm có tăng trưởng định Trong đó, hoạt động nhập hàng hóa mang lại nhiều lợi cho kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam đời hoàn cảnh đất nước chuyển mạnh mẽ để hội nhập kinh tế Quốc tế, chuyên kinh doanh lĩnh vực xuất nhập Với hướng đắn năm qua công ty tạo niềm tin nơi khách hàng không ngừng phát triển Đối với doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nhập nói riêng, việc xây dựng quy trình nhập hàng hóa đơn giản, hợp lý hiệu có ý nghĩa quan trọng với trình nhập hàng hóa doanh nghiệp Nó giúp hoạt động nhập diễn cách trơn tru nhanh chóng hơn, tiết kiệm nguồn lực mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Do đòi hỏi doanh nghiệp nhập phải khơng ngừng hồn thiện quy trình nhập hàng hóa cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp biến động thị trường nước giới Nhận thấy vai trò quan trọng quy trình nhập hàng hóa với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, thời gian thực tập tìm hiểu Công ty, với kiến thức học em định lựa chọn đề tài: “Quy trình nhập hàng hóa cơng ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu lý luận thực tiễn quy trình Nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam, dựa vào tình hình thực tế so sánh với lý thuyết nhằm rút khác biệt kinh nghiệm thực tiễn Phân tích để tìm ưu, nhược điểm quy trình đưa số giải pháp để hồn thiện quy trình nhập hàng hóa,nâng cao hoạt động nhập cơng ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề quy trình Nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018 đưa giải pháp hồn thiện quy trình 4.Phương pháp thực Để thực luận văn này, em sử dụng tài liệu công ty cung cấp, đồng thời tìm thêm tư liệu phương tiện thông tin đề tài nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn bao gồm: phương pháp thống kê, diễn giải, quy nạp; quan sát,so sánh, phân tích, tổng hợp đánh giá dựa số liệu thu thập đơn vị thực tập 5.Kết cấu luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn phần mở đầu, bảng biểu, sơ đồ, kết luận danh mục tài liệu tham khảo nội dung đề tài trình bày chương: CHƯƠNG 1: Những lý luận quy trình nhập hàng hóa CHƯƠNG 2: Quy trình nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hồn thiện quy trình nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 1.1.Một số vấn đề nhập hàng hóa 1.1.1.Khái niệm nhập hàng hóa Trong kinh tế sản xuất hàng hóa,hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ điều kiện quan trọng cho tồn phát triển xã hội Các hoạt động trao đổi gọi chung hoạt động thương mại Trước đây, hoạt dộng thương mại hoạt động mua bán hàng hóa, nhiên, quan niệm khơng phù hợp bối cảnh Theo điều Luật Thương mại năm 2005, hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác Thương mại quốc tế hoạt động thương mại có yếu tố nước ngồi tham gia, q trình trao đổi hàng hố nước thơng qua bn bán nhằm mục đích kinh tế tối đa Trao đổi hàng hoá hình thức mối quan hệ kinh tế xã hội phản ánh phụ thuộc lẫn người sản xuất kinh doanh hàng hoá riêng biệt quốc gia Thương mại quốc tế lĩnh vực quan trọng nhằm tạo điều kiện cho nước tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển kinh tế làm giàu cho đất nước Ngày nay, thương mại quốc tế không mang ý nghĩa đơn buôn bán mà phụ thuộc tất yếu quốc gia vào phân công lao động quốc tế Vì vậy, phải coi thương mại quốc tế tiền đề nhân tố phát triển kinh tế nước sở lựa chọn cách tối ưu phân công lao động chun mơn hố quốc tế Thương mại quốc tế mặt phải khai thác lợi tuyệt đối đất nước phù hợp với xu phát triển quan hệ kinh tế quốc tế Mặt khác, phải tính đến lợi tương đối theo quy luật chi phí hội Phải ln ln tính tốn thu so với giá phải trả tham gia vào buôn bán phân cơng lao động quốc tế để có đối sách thích hợp Vì để phát triển thương mại quốc tế có hiệu lâu dài cần phải tăng cường khả liên kết kinh tế cho mối quan hệ phụ thuộc lẫn ngày lớn Trước đây, thương mại quốc tế thường điều chỉnh hiệp định thương mại song phương hai nước Trước kỷ XIX, chủ nghĩa trọng thương chiếm ưu thế, đa số nước áp đặt mức thuế cao nhiều hạn chế thương mại khác hàng nhập Kể từ kỷ XIX, tư tưởng thương mại tự lên giữ vai trò chủ đạo nước phương Tây, đặc biệt Anh Trong năm kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, hiệp định thương mại đa phương GATT WTO cố gắng xây dựng chế thương mại quốc tế có thống điều chỉnh phạm vi tồn cầu Hướng tới thương mại tự do, hiệp định thương mại không đàm phán việc giảm thuế mà đàm phán biện pháp phi thuế hạn chế số lượng nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu, vệ sinh kiểm dịch, đầu tư nước ngoài, mua sắm phủ tạo thuận lợi cho thương mại cách đơn giản hóa thủ tục hải quan Theo Luật Thương mại 2005, nhập hàng hóa việc hàng hoá đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Hoạt động trao đổi hàng hoá dịch vụ coi hoạt động thương mại, bao gồm hoạt động nội thương hoạt động ngoại thương ngoại thương bao gồm xuất nhập Hoạt động nhập việc mua hàng hoá, dịch vụ từ tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp nước theo nguyên tắc thị trường quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nước tái xuất để tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động nhập phận quan trọng hoạt động thương mại quốc tế, thể phụ thuộc gắn bó lẫn kinh tế quốc gia với kinh tế giới Từ thấy lợi so sánh vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên, khoa học cơng nghệ, để có sách khai thác hợp lý có lợi Xu quốc tế hố, tồn cầu hố giới diễn mạnh mẽ, hình thành khu vực mậu dịch, liên minh kinh tế AFTA, NAFTA, cho thấy khối lượng giao dịch quốc gia ngày lớn rõ ràng vai trò nhập khơng thể thiếu, khơng quan trọng quốc gia mà ổn định kinh tế chung khu vực Ở giới hạn định nhập định tới sống kinh tế nước thống mái nhà chung kinh tế giới 1.1.2.Vai trò nhập hàng hóa Một điều khẳng định rằng, giới nơi có hoạt động thương mại, đặc biệt thương mại quốc tế phát triển nơi có kinh tế phát triển Trước số nước Trung Quốc, Liên Xô (cũ), Việt Nam coi độc lập kinh tế vấn đề hết có ý thức xây dựng kinh CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CTCP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HBS VIỆT NAM 3.1.Định hướng mục tiêu công ty thời gian tới Để tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh, công ty phải đề mục tiêu phương hướng cụ thể để từ định hướng phát triển cơng ty Định hướng kinh doanh công ty giai đoạn thể sau: Kim ngạch nhập phụ thuộc nhiều yếu tố dung lượng thị trường, khả tài chính, kết kinh doanh công ty, Nhập hàng theo cân đối có kế hoạch cơng ty từ đơn đặt hàng Sau tiếp nhận đơn đặt hàng, phận nhanh chóng gửi lên phòng kinh doanh, phòng thơng qua Ban giám đốc phòng Tài chính- kế tốn để có kế hoạch tài thực nhập  Về mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 - Mở rộng thị trường, mặt hàng tìm kiếm hàng hóa NK, đẩy mạnh Marketing, đặc biệt trọng tới - thị trường Trung Quốc, Châu Âu, tìm kiếm khả mở rộng ngành nghề Phấn đấu đảm bảo kết kinh doanh tăng khoảng từ 10-15 %/năm Ổn định phát triển mảng kinh doanh, xây dựng thực chế điều hành kinh doanh, chế giá cả, hoa hồng tạo thúc đẩy kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận khả cạnh tranh thị trường nhằm thu hút khách hàng mới, giữ - vững mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ Tiếp tục tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường đồng thời củng cố mối quan hệ - với khách hàng, đối tác tại, tập trung hướng tới khách hàng pháp nhân lớn, ổn định Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất đường biển, đưa - luồng hàng hóa vào có hiệu chất lượng Tìm kiếm giá trị gia tăng cho khách hàng, đồng thời đa dạng hóa loại hình dịch vụ sở khai thác triệt để mạnh sẵn có kinh doanh hệ thống sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ nhân viên đào tạo chuyên nghiệp  Về đối nội - Lãnh đạo phải tăng cường hoàn thiện mảng nội quy, quy chế, điều hành mang tính quy - chun nghiệp Xây dựng tổ chức Cơng đồn, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên, nâng cao mức sống cho nhân viên công ty - Ổn định tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực Đầu tư sở vật chất.trang thiết bị - phương tiện phục vụ dịch vụ Mở rộng phạm vi hoạt động, tầm ảnh hưởng tới vùng nước, trọng tới vùng có giao thương quốc tế lớn 3.2.Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam 3.2.1.Giải pháp khâu nghiên cứu thị trường lập kế hoạch nhập nhẩu Cơng ty cần phải nghiên cứu tìm tòi sách tiếp cận thị trường nước nước cách đắn Việc quan tâm xây dựng thị trường hoạt động rộng lớn điều thiếu doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh xuất nhập Để làm điều này, công ty trọng đẩy mạnh hoạt động phòng nghiên cứu thị trường hàng hoá, cấu chất lượng, số lượng mặt hàng, dung lượng thị trường, tình hình cạnh tranh nước nhân viên phòng nghiên cứu thị trường phải người có trình độ chun mơn cao, biết đánh giá phân tích tình hình biến động thị trường để đưa kế hoạch phù hợp Nhân viên phòng nghiên cứu thị trường cần phải phân tích, phân loại thị trường nhập đưa chiến lược đầu tư hợp lý để đem lại hiệu kinh tế tốt Nguồn thu thập thông tin cần mở rộng hơn, thu thập từ nhiều nguồn khác như: đối tác công ty, thông tin từ báo chí, tài liệu thống kê từ quan chức Nhà nước.Từ thông tin thu thập được, cơng ty cử người có trình độ kinh nghiệm phân tích, đưa định cho hoạt động nhập hoạt động kinh doanh nói chung cơng ty Lập kế hoạch nhập bước sau bước nghiên cứu thị trường chuẩn hóa Cơng tác xây dựng kế hoạch nhập cơng ty thời gian qua dựa đánh giá cá nhân cân nhắc đầu khả sinh lợi, phương thức tiến hành tiêu chủ yếu Để lên kế hoạch nhập thực tốt nhất, công ty cần trọng tới số vấn đề sau: Cần xác định tiêu kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu khả cho phép công ty, mục tiêu không chồng chéo mâu thuẫn, khơng cản trở q trình thực Cơng tác lập kế hoạch cần có tham gia thành viên phòng ban để đảm bảo tính khả thi cho phương án kinh doanh 3.2.2.Giải pháp khâu đàm phán ký kết hợp đồng Hiện việc thực nghiệp vụ cho công tác xây dựng hợp đồng nhập đàm phán, thoả thuận điều khoản hợp đồng cơng ty nhiều điều bất cập chưa đồng Bởi vậy, nhiệm vụ cần thiết đặt phải hồn thiện cơng tác đàm phán ký kết hợp đồng Mục đích đàm phán thương mại tìm giải pháp giải mâu thuẫn tồn bên tham gia đàm phán điều khoản có hợp đồng Để đàm phán diễn tốt đẹp trước đàm phán phải tìm hình thức phương pháp phù hợp cho đàm phán Phải nghiên cứu thường xuyên tình hình thị trường nhập nhu cầu thị trường nước Phải xác định hướng đích rõ ràng cho đàm phán nhằm đạt hiệu tối đa Trong đàm phán phải đưa lý lẽ xác đáng để giải thích điều khoản nêu hợp đồng Muốn thuyết phục đối tác đàm phán người tham gia đàm phán phải người đốn, nắm tình hình thị trường toàn quyền định Trước đàm phán phải nghiên cứu rõ thực lực đối tác, thông tin người trực tiếp tham gia đàm phán, phải phán đoán trước tình đối tác đưa Hay nói cách khác phải hiểu đối tác hiểu Tuy nhiên, đàm phán phải đảm bảo nguyển tắc “ đơi bên có lợi” Hợp đồng nhập đóng vai trò quan trọng định cơng ty có thực hoạt động nhập hay khơng Hợp đồng nhập có ý nghĩa pháp lý quy định trách nhiệm bên tham gia mua bán hàng hoá quốc tế có quyền lợi nghĩa vụ thực hợp đồng nhằm thống quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia ký kết Soạn thảo kiểm duyệt hợp đồng trước ký kết bước quan trọng Người soạn thảo kiểm duyệt hợp đồng phải người thông thạo nghiệp vụ hoạt động nhập người biết ngoại ngữ chuyên ngành ngoại thương Người tham gia ký kết hợp đồng phải người có đầy đủ trình độ kinh doanh nghiệp vụ, đào tạo quy tham gia kinh doanh, nắm vững luật pháp bên liên quan quốc tế Hơn cán phụ trách kí kết hợp đồng phải có trách nhiệm kinh nghiêm định, không hợp đồng gây ảnh hưởng đến uy tín gây thiệt hại cho công ty Trong thảo luận, ký kết cần phải sáng tạo, mềm dẻo chân thành để đạt hiệu cao Không thiết phải theo khn mẫu đàm phán kí kết hợp đồng mà phải linh hoạt để vận dụng ưu người mua Do trước đây, bạn hàng công ty chủ yêu đối tác hợp tác lâu năm nên hợp đồng mang tính hình thức, bên dựa tin tưởng chủ yếu, điều khoản hợp đồng chưa chặt chẽ.Hiện nay, công ty mở rộng thị trường nên có nhiều đối tác, bạn hàng mới, cơng ty cần có quan tâm đến nội dung hình thức hợp đồng nhập khẩu, điều khoản phải chặt chẽ hơn, xác phải sở pháp lý quan trọng ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ bên 3.2.3.Giải pháp khâu làm thủ tục hải quan Hiện nay, thủ tục hải quan điện tử áp dụng với hàng hóa nhập thương mại đánh giá đơn giản dễ thực cho doanh nghiệp Nó khơng giúp cơng ty tiết kiệm thời gian khai báo hải quan, mà giúp cơng ty tiết kiệm chi phí lại, liên hệ với quan hải quan để làm thủ tục hải quan Tuy nhiên, để giúp công ty chủ động q trình làm thủ tục hải quan, cơng ty cần lưu ý vấn đền sau: Quá trình khai hải quan phải thực cách cẩn thận, tỉ mỉ Khi phát sai sót q trình khai báo, người khai hải quan công ty phải chủ động tiến hành sửa chữa, bổ sung thời hạn cho phép quan hải quan Quy trình sửa chữa, bổ sung tờ khai hải quan phải thực theo quy định Pháp luật Hải quan Hạn chế tối đa tình trạng sau hàng hóa thơng quan u cầu sửa chữa, bổ sung tờ khai hải quan Khi thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung phức tạp, đồng thời cơng ty phải chịu xử lý theo quy định pháp luật Không mở nhiều tờ khai cho lô hàng Trong nhiều trường hợp, lỗi cố ý vô ý, công ty mở nhiều tờ khai cho lơ hàng nhập Việc mở trùng nhiều tờ khai cho lô hàng nhập vừa gây thời gian cho cơng ty q trình khai báo hải quan làm thủ tục hủy tờ khai, vừa gây khó khăn việc quản lý tờ khai nhập công ty, tăng nguy buôn lậu gian lận thuế Khi mở nhiều tờ khai cho lô hàng, công ty phải tiến hành làm thủ tục hủy tờ khai theo quy định Căn phân luồng hàng hóa nhập hệ thống dựa kho liệu quan hải quan trình chấp hành sách pháp luật hải quan doanh nghiệp Do đó, để hàng hóa thơng quan nhanh chóng, thuận lợi, cơng ty cần nghiêm túc, chủ động chấp hành sách, pháp luật hải quan, sách thuế phủ Tự giác kê khai hải quan xác, đầy đủ số tiền thuế phải nộp thực đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí lệ phí hải quan theo quy định Khi hàng hóa nhập cơng ty phân vào luồng vàng đỏ, công ty cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hồ sơ hải quan theo quy định để quan hải quan kiểm tra nhanh chóng thuận tiện Đồng thời phải chủ động đưa hàng hóa đến địa điểm quy định quan hải quan để kiểm tra thực tế hàng hóa hàng hóa phân vào luồng đỏ Trong trình kiểm tra, cơng ty phải có trách nhiệm hợp tác giải trình vấn đề hồ sơ hải quan với quan hải quan Nhanh chóng cung cấp xuất trình chứng từ cần thiết khác mà quan hải quan yêu cầu để trình kiểm tra diễn thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho công ty quan hải quan Sau hồn thành thủ tục hải quan, cơng ty có trách nhiệm lưu trữ bảo quản hồ sơ hải quan giấy tờ cần thiết khác để làm cho quy trình kiểm tra sau thơng quan sau Không để tờ khai hải quan hồ sơ hải quan thất lạc, không tiêu hủy tờ khai hải quan hồ sơ hải quan trước thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hải quan 3.2.4.Giải pháp khâu giao nhận hàng hóa Trong q trình nhận hàng cần phải theo sát trường, cập nhật số liệu để kịp thời phát sai sót để có biện pháp xử lý thích hợp Cần phải đề nghị quan giám định hàng hoá, bảo điểm xác nhận mức độ thiệt hại, lập biên xác nhận hàng hoá hư hỏng đổ vỡ tàu Cuối giao hàng ký “Biên tổng kết giao nhận hàng hoá” Khi tiếp nhận vận chuyển hàng hố, cơng ty cần có tổ chức hợp lý Phương thức tiếp nhận, vận chuyển cần nghiên cứu từ trước để giảm thiểu chi phí phát sinh.Khi nhận giấy báo hàng đến cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ chứng từ công ty cần làm thủ tục để nhận hàng tránh tình trạng chậm trễ thêm chi phí lưu kho, lưu bãi chịu phí tổn thất khác Khi nhận chứng từ nhận hàng, việc kiểm tra chi tiết phải đối chiếu với yêu cầu chứng từ mua hàng Trong trình nhận hàng, việc giao nhận phải thường xuyên bám sát trường, cập nhật số liệu ngày, Kịp thời phát sai sót để có biện pháp xử lý thích hợp Cần đề nghị quan giám định hàng lấy mẫu mã phân tích kết số lượng, chất lượng hàng giám định Trong trường hợp có nghi ngờ sai sót hàng hố cơng ty nên lập thư dự kháng để trì quyền khiếu nại Cuối cùng, nhận hàng xong cần ký biên tổng kết giao nhận hàng hóa Đảm bảo việc tiếp nhận hàng hóa chủng loại, đủ số lượng, chất lượng tốt, thời gian để không bỏ lỡ thời kinh doanh tiêu thụ hàng nhập nước 3.2.5.Giải pháp khâu toán Hiện nay, hợp đồng nhập công ty chủ yếu toán phương thức mở L/C, phương thức mở L/C chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho hai bên thủ tục phức tạp, phải qua nhiều khâu, nhiều bước Do đó, cơng ty nên nghiên cứu, xem xét nhằm tiến tới áp dụng phương thức tốn hình thức tốn chuyển tiền đảm bảo tính an tồn nhanh chóng dễ thực Với phương thức tốn L/C, ngân hàng mở L/C cơng ty thường ngân hàng Vietcombank, ngân hàng lớn đối tác quen thuộc công ty Tuy nhiên, nhiều trường hợp công ty nên thực nghiệp vụ toán hợp đồng nhập nhiều ngân hàng khác nhằm tránh rủi ro gây Mặt khác, cơng ty nên có kiến nghị ngân hàng ngoại thương Việt Nam nhằm giảm tỷ lệ ký quỹ để mở L/C Đối với hợp đồng toán phương thức điện chuyển tiền (T/T), cần đàm phán để tăng tỷ lệ chuyển tiền sau giao hàng lên tàu, giảm tỷ lệ đặt cọc ký kết hợp đồng Có vậy, quyền lợi người NK đảm bảo, tránh trường hợp người mua đặt cọc tiền mà người bán không giao hàng 3.3.Các giải pháp điều kiện 3.3.1.Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Một giải pháp đề cập nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố định thành công công ty, nguồn lực người yếu tố quan trọng Một đội ngũ cán nhân viên có chất lượng hiểu người có chun mơn giỏi, có lòng u nghề tâm gắn bó với công ty, đưa công ty đạt kết cao kinh doanh Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng ty nên trọng vào công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Việc tuyển chọn đào tạo nhân viên cho phòng xuất nhập công ty phải thực cách khoa học có bản, phải đề tiêu chí yêu cầu cụ thể người tuyển dụng Để khắc phục tình trạng người lao động làm việc trực tiếp Công ty chưa đào tạo cơng ty sử dụng phương pháp đào tạo chỗ, bồi dưỡng kỹ năng, kỹ xảo từ công nhân qua đào tạo có tay nghề cao, tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức Trong hoạt động kinh doanh NK, người cán làm cơng tác kinh doanh đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ vững vàng với kinh nghiệm thực tế dầy dạn Có việc xử lý thông tin thu thị trường, khách hàng, nhu cầu mặt hàng việc đàm phán ký kết hợp đồng thu hiệu cao Bởi phải tìm biện pháp thích hợp để khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán Cụ thể là: - Khuyến khích cán làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh NK theo học khoá học nghiệp vụ kinh doanh Đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng - Có chế độ khuyến khích cán có điều kiện theo học lớp ngắn hạn chuyên gia nước tổ chức giảng dạy nghệ thuật đàm phán thương mại quốc tế - Thực chế tiền lương, trả lương theo chức năng, khả Khuyến khích sáng tạo, đảm bảo người làm việc có kỷ luật, kỹ thuật suất cao; năm tổ chức cho nhân viên nghỉ mát.Việc trả lương thưởng thực theo chế thị trường để từ thu hút lao động có tay nghề từ ngành khác, thu hút nhiều sinh viên chuyên ngành XNK thuê số chuyên gia nước làm việc, tốn hiệu vơ cao Ngồi ra, việc tạo môi trường làm việc cạnh tranh công ty thúc đẩy tiến cá nhân Mơi trường làm việc lành mạnh có tính cạnh tranh giúp cán công nhân viên cảm thấy hưng phấn cơng việc Điều có lợi cho cá nhân họ cao cho cơng ty 3.3.2.Xây dựng trì tín nhiệm khách hàng Trong kinh doanh, uy tín điều quan trọng đặc biệt doanh nghiệp lớn, có ý nghĩa định đến tồn họ Xây dựng chữ tín khó, giữ lại khó Ngày nay, cạnh tranh đôi lúc không lành mạnh tác động đến uy tín doanh nghiệp gây tổn hại cho doanh nghiệp làm ăn chân Uy tín thị trường nước phần, phải giữ uy tín đối tác nước ngồi tạo cho họ có tin tưởng sẵn sàng hợp tác lúc khó khăn Xét khía cạnh khách hàng thượng đế nên đòi hỏi họ cần phải thỏa mãn, gây lòng tin cho họ vấn đề Chính sách sản phẩm công cụ cạnh tranh quan trọng HBS công ty hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ, chuyên kinh doanh sản phẩm nhập khơng phải sản xuất Do đó, cơng ty khơng thể tự tác động trực tiếp vào sản phẩm nhằm cải tiến chất lượng Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải có khéo léo, sáng suốt việc lựa chọn sản phẩm nhập để thoả mãn đòi hỏi Vì uy tín chất lượng sản phẩm HBS dựa uy tín chất lượng sản phẩm cơng ty nước ngồi cung cấp Do xu phát triển chung kinh tế, thu nhập người tiêu dùng không ngừng nâng cao Điều dẫn đến chất lượng tiêu dùng nâng cao Chính đổi sản phẩm để tăng khả đáp ứng nhu cầu cần thiết thiếu Công ty cần xác định mặt hàng kinh doanh đem lại lợi nhuận cho mình.Cơng ty cần tìm hiểu kinh nghiệm để đạt uy tín chất lượng sản phẩm, muốn phải có nhìn bao qt, nhìn tương lai thị hiếu nhu cầu biến đổi thừơng xun Nếu khơng, uy tín HBS sụp đổ với sụp đổ đối tác, ngược lại Củng cố tác phong kinh doanh củng cố tinh thần trách nhiệm bạn hàng Tinh thần trách nhiệm bạn hàng việc tuân thủ thời gian, tuân thủ hợp đồng Đây yếu tố quan trọng tạo tín nhiệm khách hàng đối tác Đối với khách hàng, phải tỏ thái độ tôn trọng lời đề nghị hay phê bình Đối với đối tác nước ngồi, nên tuân thủ hợp đồng, có trục trặc phải thơng báo lại với lý chứng rõ ràng, có lời phàn nàn mà vấn đề liên quan trực tiếp đến đối tác nước ngồi khơng nên tỏ thái độ thái q mà bình tĩnh xếp ổn thoả có lợi cho đôi bên tạo thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác lâu dài Cần phải tạo tác phong kinh doanh làm cho khách hàng đối tác cảm nhận tin tưởng sẵn sàng hợp tác nhiều năm 3.3.3.Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm Đối với tất doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm mục đích tiêu thụ sản phẩm mua tiêu dùng trực tiếp Để tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi HBS phải có sách lược tiêu thụ phương pháp, kỹ xảo mà công ty áp dụng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Đối tượng tiêu dùng hàng hố đa dạng ln thay đổi Do đó, đề chiến lược đắn có tác dụng to lớn việc tiêu thụ sản phẩm nhập về, cần phải tạo sách lược phù hợp với thời điểm cụ thể áp dụng linh hoạt: - Chiến lược tiêu thụ tạo điều kiện cho khách hàng Khách hàng muốn có sản phẩm khơng tốt mà dịch vụ kèm theo phải tương xứng Khâu giới thiệu hàng, nên có hình thức khuyến khích thơng qua khuyến mại, tiếp đến tạo điều kiện cho khách hàng ký hợp đồng Khơng nên đòi hỏi nhiều thủ tục rắc rối mà không cần thiết, cần phải tìm nhiều khách hàng giữ họ Công tác vận chuyển hàng đến tận nơi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn dịch vụ hậu người tiêu dùng hưởng ứng - Quảng cáo xúc tiến bán hàng Bất doanh nghiệp kinh doanh muốn mở rộng hoạt động kinh doanh mình, biện pháp đánh giá vô quan trọng thiếu đặc biệt doanh nghiệp lớn quảng cáo Cần phải coi trọng mức, sử dụng phương tiện quảng cáo như: tivi, tạp chí, đài, Ngồi in ấn phát hành tài liệu kèm theo sản phẩm gửi đến khách hàng cần thiết Các sản phẩm bán phải quảng cáo, không nên khuyếch trương thái làm khách hàng cảm thấy khó chịu HBS nên xác lập bảng quảng cáo cách quảng cáo hữu hiệu sản phẩm đến tay khách hàng đáp ứng nhu cầu đánh giá cao Công ty cần phải dự báo chi phí cho quảng cáo, lập quỹ riêng cho hoạt động Những công việc xúc tiến bán hàng góp phần làm tăng doanh thu uy tín cơng ty Cần phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua tổ chức hội nghị khách hàng định kỳ hàng năm kết hợp với tham gia hội thảo để thu nhập thông tin Tặng quà cho khách hàng lớn, đơn vị bạn dịp thuận lợi nhằm tranh thủ tình cảm Công ty nên kết hợp chặt chẽ với quảng cáo xúc tiến bán hàng chương trình, kế hoạch Maketing thống để sử dụng cách hiệu cơng cụ 3.3.4.Xây dựng sách giá linh hoạt Giá đòn bẩy quan trọng cơng ty thị trường Vì giá cao hay thấp ảnh hưởng định đến sản lượng tiêu thụ lợi nhuận mà công ty đạt Tùy thuộc vào tình hình biến động thị trường, cơng ty định giá số sách giá phù hợp như: - Chiết khấu khách hàng toán sớm Việc sử dụng hình thức chiết khấu giúp cơng ty thu hồi vốn, tăng khả quay vòng vốn Mặt khác giảm tình trạng nợ khó đòi - công ty Giảm giá cho đối tác ký hợp đồng mua hàng công ty Giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn Tuy nhiên phần giảm giá đòi hỏi khơng lớn phần tiết kiệm chi phí cơng ty tiêu thụ số lượng lớn Phần tiết kiệm gồm: - phần giảm chi phí bán hàng, lưu kho vân chuyển hàng hóa Bộ phần điều tra nghiên cứu cơng ty liên tục theo dõi dự đốn biến động giá thị trường Hàn Quốc báo cáo kịp thời để có điều chỉnh phù hợp 3.3.5.Huy động sử dụng vốn hiệu Một thực tế đặt cơng ty gặp khó khăn vốn Vốn phần quan trọng góp phần mang lại nhiều lợi nhuận cho HBS Việt Nam, yêu cầu vốn để phát triển kinh doanh công ty lớn Để đủ vốn đầu tư đồng vào khâu quan trọng, định hiệu kinh doanh, cần phải có giải pháp tài HBS áp dụng vay vốn tín dụng Nhà nước thông qua hệ thống ngân hàng Hiện hầu hết ngân hàng Thương mại hạ thấp lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp Vì vay vốn ngân hàng để kinh doanh biện pháp để huy động vốn công ty thực hiệu Tuy nhiên việc vay vốn ngân hàng có số hạn chế bị quản lý tài chính, bị trừ nợ có khoản thu tài khoản Do biện pháp huy động vốn khác huy động từ tổ chức tín dụng, thu hút đầu tư nước tham gia hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh doanh giải pháp quan trọng tháo gỡ tài Mặt khác, tranh thủ vốn tổ chức kinh tế có quan hệ khách hàng lâu năm với công ty như: toán trả chậm, ứng trước tiền hàng để tạo vốn kinh doanh Tuy nhiên biện pháp phải tuân thủ ngun tắc uy tín, hai bên có lợi Nhưng dù huy động vốn từ nguồn vấn đề quan trọng công ty phải có kế hoạch sử dụng vốn cho có hiệu Nếu sử dụng vốn vay khơng có hiệu dễ dẫn tới tình trạng khơng trả nợ nguy bị phá sản Chính đòi hỏi HBS Việt Nam phải có chế quản lý vốn linh hoạt, giải tốt khâu dự báo thị trường, tránh để hàng tồn kho nhiều, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí hành chính, tập trung vốn trọng điểm Tóm lại, Cơng ty cần phải tăng cường biện pháp quản lý vốn cách: - Qua số liệu thống kê kế tốn, báo cáo tình hình hoạt động tài chính, nguồn hình thành vốn, nguyên nhân gây tăng, giảm vốn kỳ, khả tốn, từ đưa định đắn xem xét phương án kinh doanh Giải kịp thời vấn đề tài nảy sinh - dự kiến, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thông suốt Định kỳ, công ty tiến hành hoạt động kiểm tốn phân tích hoạt động tài Trên sở đánh giá kết hoạt động kinh doanh, hiệu sử dụng vốn tìm nguyên nhân cần khắc - phục Hoạt động kế toán cần tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu hoạt động kế toán nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung KẾT LUẬN Bất kỳ doanh nghiệp nào, tham gia vào hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động nhập nói riêng mong muốn cơng ty đạt mức lợi nhuận tối đa Để làm điều đó, doanh nghiệp Việt Nam nói chung CTCP Thương Mại Dich Vụ HBS Việt Nam nói riêng tham gia vào hoạt động nhập hàng hóa cần phải tìm hiểu, theo dõi, nghiên cứu đánh giá tác động ảnh hưởng yếu tố đến kết hoạt động kinh doanh cơng ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận Quy trình nhập hàng hóa bao gồm trình tự bước công việc mà doanh nghiệp nhập phải tiến hành Đó là, doanh nghiệp nhập tự tìm hiểu nghiên cứu thị trường mà mua hàng hóa, việc đàm phán để ký kết hợp đồng nhập với nhà bên xuất khẩu, sau hợp đồng ký kết doanh nghiệp phải tiến hành thực hợp đồng nhập để mua hàng hóa Để thực hoạt động nhập cách an toàn hiệu đòi hỏi doanh nghiệp phải tự xây dựng quy trình nhập riêng cho mình, phù hợp với cấu tổ chức máy cơng ty, tình hình hoạt động công ty Kể từ công ty vào hoạt động, HBS Việt Nam không ngừng đổi mới, xây dựng hồn thiện quy trình nhập để phù hợp với tình hình hoạt động cảu cơng ty Lợi ích việc áp dụng quy trình nhập giúp hoạt động nhập công ty diễn nhanh chóng, đem lại hiệu cao, góp phần tăng thêm lợi nhuận doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí giảm bơt rủi ro,… Tuy nhiên quy trình nhập hàng hóa gặp nhiều khó khăn rủi ro q trình tốn, q trình làm thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa,… Để quy trình nhập hàng hóa cơng ty hoàn thiện, HBS Việt Nam phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý khắc phục tồn quy trình, cần áp dụng linh hoạt giai đoạn quy trình cho phù hợp với mục tiêu công ty thị trường quốc tế, tạo điều kiện cho công ty ngày phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền (chủ biên) (2017), “Bài giảng gốc Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương”, Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền (chủ biên) (2017), “Giáo trình Hải quan bản”, Nhà xuất Tài Chính “Luật Hải Quan (2014)” “Luật Thương mại (2005)” “Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” “Nhiều tiện ích triển khai VNACCS”, website http://www.hanoicustoms.gov.vn “Gỡ vướng triển khai hệ thống thông quan tự động”, website http://baodientu.chinhphu.vn/ ngày 23/04/2014 “Thủ tục hải quan hàng hoá nhập thương mại ”, website http://www.customs.gov.vn/ “Thủ tục hải quan hàng hoá nhập thương mại (Hệ thống VNACCS)”, website http://www.customs.gov.vn/ 10 “VNACCS/VCIS: Bước tiến lớn ngành Hải quan bối cảnh hội nhập”, website http://kinhtevadubao.vn/ ngày 09/01/2015 11 Vũ Hữu Tửu (2007), “Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ giao dịch ngoại thương”, nhà xuất Kinh Tế Quốc Dân 12.Trần Hòe ( 2007), “Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu”, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 13 Thời báo kinh tế Việt Nam, tạp chí thương mại, báo đầu tư, báo doanh nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Thị Loan Khóa: CQ53 Lớp: 05.04 Đề tài: Quy trình nhập hàng hóa Cơng ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ HBS Việt Nam Nội dung nhận xét: - - Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Thị Loan Khóa: CQ53 Lớp: 05.04 Đề tài: Quy trình nhập hàng hóa Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ HBS Việt Nam Nội dung nhận xét: Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày… tháng….năm… Người nhận xét ... thiện quy trình nhập hàng hóa, nâng cao hoạt động nhập công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề quy trình Nhập hàng hóa. .. tài trình bày chương: CHƯƠNG 1: Những lý luận quy trình nhập hàng hóa CHƯƠNG 2: Quy trình nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hồn thiện quy trình nhập. .. quy trình nhập hàng hóa CTCP Thương Mại & Dịch Vụ HBS Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA 1.1.Một số vấn đề nhập hàng hóa 1.1.1.Khái niệm nhập hàng hóa Trong kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG hóa tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DỊCH vụ HBS VIỆT NAM, QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG hóa tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DỊCH vụ HBS VIỆT NAM, NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBS VIỆT NAM, (Nguồn: Phòng Tài Chính- Kế toán.), MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CTCP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HBS VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn