B1 1Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint.

3 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 17:54

Để giúp cho giáo viên biết được thời gian của bài giảng còn bao nhiêu phút trong các cuộc thi hội giảng bạn có thể tạo 1 chiếc đồng hồ đếm ngược, để làm được điều này bạn cài đặt chương trình TMPowerPointTimer, cách cài đặt như sau:+ Nháy đúp vào tập tin TMPowerPointTimer.exe.+ Nháy Next Next Install Finish để kết thúc cài đặt.2 Cách chèn đồng hồ vào bài giảng PowerPoint.+ Khởi động chương trình PowerPoint .Bước 1: Làm xuất hiện Menu chương trình trong PowerPoint+ Nếu bạn không tháy chữ TM xuất hiện bên phải Menu Help trong PowerPoint hãy làm như sau: Nháy vào thực đơn Tools Macro Security đánh dấu kiểm vào ô Medium. You can choose whether or not to run protentially unsafe macros, Bấm OK. Nháy tiếp vào thực đơn Tools Add ins. Nháy vào TM PowerPoint Timer, bấm OK. 1-Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm lùi PowerPoint Để giúp cho giáo viên biết thời gian giảng phút thi hội giảng bạn tạo đồng hồ đếm ngược, để làm điều bạn cài đặt chương trình TMPowerPointTimer, cách cài đặt sau: + Nháy đúp vào tập tin TMPowerPointTimer.exe + Nháy Next \ Next \ Install \ Finish để kết thúc cài đặt 2Cách chèn đồng hồ vào giảng PowerPoint + Khởi động chương trình PowerPoint Bước 1: Làm xuất Menu chương trình PowerPoint + Nếu bạn khơng tháy chữ TM xuất bên phải Menu Help PowerPoint làm sau: - Nháy vào thực đơn Tools \ Macro \ Security đánh dấu kiểm vào ô Medium You can choose whether or not to run protentially unsafe macros, Bấm OK Nháy tiếp vào thực đơn Tools \ Add ins - Nháy vào TM PowerPoint Timer, bấm OK -Đánh dấu kiểm vào mục TM PowerPoint Timer dòng chữ Available Add-Ins, bấm Close + Bây bạn thấy chữ TM (Tên chương trình) xuất bên Bước 2: Chèn đồng hồ đếm ngược vào giảng + Khởi động chương trình PowerPoint soạn giảng + Nháy vào thực đơn TM \ Presentation Timer phải Help PowerPoint Slide + Hộp thoại mục Select Options có nhiều tùy chọn để bạn thiết lập, thí dụ: Nếu muốn đồng hồ đếm lùi đánh dấu vào Count down Timer v.v….còn muốn hiển thị hệ thống bạn đánh dấu vào ô Time of Day, + Tại mục Duration gõ 00:45:00 ấn định số phút giảng 45 phút + Tại mục Update display every chọn số giây đồng hồ cập nhật hoạt động, mục 00:00:01 có nghĩa bắt đầu giảng sau giây đồng hồ hoạt động + Để đồng hồ hoạt động cho lần sau bạn đánh dấu kiểm vào ô Leave all timer display alone + Bấm OK + Nháy vào thực đơn TM \Customize Timer \ Add Timer Item + Bạn thấy khung chữ xuất Ấn F5 để xem kết Lưu ý: phiên từ office 2003 trở xuống, office 2007 chưa có bạn cài, mở macro phải kịch hoạt file ppa sử dụng lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: B1 1Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint., B1 1Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint.

Từ khóa liên quan