QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG PHỤ CẤP THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG

6 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 14:26

CƠNG TY TNHH KẾ TỐN ONLINE HUẾ CHIAKI -Số: 01-18/QC-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ I - Mục Đích: - Quy định khoản mà người lao động nhận tham gia làm việc cơng ty - Quy định cách tính lương, mức hưởng khoản tiền lương phụ cấp theo lương - Quy định việc trả lương, trả thưởng cho cá nhân, phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hồn thành tốt cơng việc theo chức danh đóng góp quan trọng vào việc hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty - Đảm bảo đời sống cho người lao động Công ty yên tâm công tác, đáp ứng mức sống cho người lao động Công ty - Thực theo quy định pháp luật lao động lương thưởng chế độ cho người lao động II Căn cứ theo: - Căn Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 - Căn Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13 - Căn Nghị định Số 122/2015/NĐ-CP - Căn Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13 - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động công ty - Những nội dung quy định quy chế có hiệu lực kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh xã hội TP Hà Nội thừa nhận, bãi bỏ quy định trước trái với quy chế Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2019 gồm: Đại diện người sử dụng lao động: Bà Nguyễn Thị Huế– Giám đốc Công ty Đại diện tập thể người lao động: Bà Nguyễn Thị Yến – Kế toán Hai bên cam kết thực quy định pháp luật thoả thuận ký kết Thoả ước lao động tập thể (gọi tắt Thỏa ước) gồm điều khoản sau đây: CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh: Thoả ước lao động tập thể quy định mối quan hệ lao động tập thể lao động NSDLĐ điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền nghĩa vụ bên thời hạn Thỏa ước có hiệu lực Mọi trường hợp khác mối quan hệ lao động không quy định Thỏa ước lao động tập thể này, giải theo Bộ luật Lao động văn quy phạm pháp luật hành Điều Đối tượng thi hành Người sử dụng lao động; Người lao động (NLĐ) làm việc công ty, kể NLĐ thời gian học nghề, tập nghề, thử việc, NLĐ vào làm việc sau ngày Thỏa ước có hiệu lực có trách nhiệm thực nội dung thoả thuận Thỏa ước này; Điều Thoả ước công nhận quy chế, quy định sau công ty nội dung thức thoả ước: Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng Bảo hiểm xã hội Các thỏa thuận khác liên quan đến phúc lợi Công nhân viên Điều 4: Giám đốc cam kết Tạo điều kiện làm việc cho cán kiêm nhiệm cơng tác Đảng, Đồn niên; Thời gian làm cơng tác đồn thể cán làm cơng tác Đảng, Đồn niên khơng chun trách tính thời gian làm việc để trả lương Điều 5: Cam kết NLĐ việc chấp hành Nội quy lao động doanh nghiệp NLĐ có trách nhiệm chấp hành nội dung quy định HĐLĐ, Nội quy lao động Thoả ước lao động tập thể; Thực quy trình sản xuất, đặc biệt quy trình an tồn, vệ sinh lao động doanh nghiệp Có tinh thần trách nhiệm cơng việc, có ý thức kỷ luật lao động, hạn chế đến mức thấp việc làm hư hỏng máy móc, hàng hố, sản phẩm doanh nghiệp Phối hợp doanh nghiệp việc thực kế hoạch sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ cơng việc Khơng tham gia đình cơng, tranh chấp lao động tập thể trái quy định pháp luật Điều Việc làm bảo đảm việc làm NSDLĐ phải đảm bảo việc làm cho NLĐ suốt thời gian có hiệu lực hợp đồng Thời gian nghỉ chờ việc thiếu đơn hàng hay lý khách quan khác điện nước NLĐ trả 100% tiền lương theo hợp đồng lao động, không thấp lương tối thiểu vùng nhà nước qui định NSDLĐ hỗ trợ 100% học phí NLĐ tham gia khố học nghề DN yêu cầu cam kết làm việc doanh nghiệp sau học nghề từ 01 năm trở lên NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, không bị xử lý kỷ luật lao động tái ký HĐLĐ hết hạn hợp đồng NLĐ tham gia đình cơng trái pháp luật khơng tái ký hết hạn HĐLĐ Điều Công tác đào tạo Công ty coi trọng công tác đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ quản lý, chun mơn nghiệp vụ, trình độ trị, văn hóa, ngoại ngữ, tin học cho NLĐ nhằm phục vụ thiết thực có hiệu cao cho cơng ty Trong chiến lược phát triển công ty, giai đoạn, vào thời điểm thích hợp, Cơng ty đào tạo cử NLĐ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế Tổ chức cho NLĐ làm công tác quản lý, chuyên môn nghiệp công nhân kỹ thuật học tập kinh nghiệm doanh nghiệp nước nước ngồi 3 Cơng ty khuyến khích tạo điều kiện cho NLĐ tự học hỏi nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn để phục vụ công việc tốt Chương II TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG PHẦN I QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG Lương chính: mức lương trả cho Người lao động làm việc hành điều kiện bình thường theo thời gian làm việc thực tế tháng Lương xác định theo Quy định Nghị định số: 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018về mức lương tối thiểu vùng Lương đóng BHXH: Là mức tiền lương phụ cấp lương theo quy định khoản điểm a khoản Điều Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Lương thử việc: hưởng 100% lương mức lương cơng việc Lương khốn: lương dành cho cá nhân trực tiếp làm cơng việc có tính chất thời vụ, vụ việc, công việc giao thời gian định, theo khối lượng công việc cụ thể thông qua hợp đồng khốn việc Cách tính lương: Áp dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc thực tế tháng thông qua ngày công chuẩn làm việc tháng Lương thời gian: áp dụng cho toàn thể nhân viên lãnh đạo tham gia làm việc công ty Điều 8: Công ty xây dựng thang, bậc lương khoản phụ cấp lương làm để xếp lương, bậc lương để thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động Điều : Giám đốc có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành cơng đồn xây dựng ban hành quy chế trả thu nhập kèm theo Thoả ước Quy chế trả thu nhập phải Cơng đồn thoả thuận trước ban hành Sau qu y chế ban hành Giám đốc phải thông báo để người lao động đơn vị biết , thực giám sát việc thực Điều 10: Giám đốc cam kết trả lương thời hạn: Vào ngày cuối tháng làm việc Điều 11: Các quy định ngày nghỉ lễ, tết hàng năm theo quy định hành Pháp luật Việt Nam Điều 12: Cơng ty định tính tiền làm thêm cho cơng nhân viên dựa theo tỷ lệ sau (Có thể thay đổi tùy theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty): + Tăng ca ngày thường: 150% + Tăng ca ngày chủ nhật: 200% + Tăng ca đêm ngày thường: 200% + Tăng ca đêm ngày chủ nhật: 400% Điều 13: Công ty thành lập Hội đồng nâng bậc lương ( gọi tắt Hội đồng lương) Thành phần Hội đồng lương gồm có: Giám đốc, số thành viên khác Giám đốc định đại diện Ban chấp hành Cơng đồn Điều 14: Hội đồng lương họp năm lần để xét nâng bậc lương cho người thuộc quyền Giám đốc định nâng lương, đủ tiêu chuẩn nâng bậc vào sáu tháng sau Trên sở xem xét Hội đồng lương Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị nâng lương cho người Hội đồng quản trị định nâng lương Danh sách nâng bậc lương Hội đồng duyệt giao cho thường trực Hội đồng lương theo dõi, tổ chức thi nâng bậc trình Tổng giám đốc định nâng lương, đề nghị Cơng ty xét nâng bậc trình Giám đốc địng nâng lương , đề nghị Công ty xét nâng bậc lương cho người đủ tiêu chuẩn , đảm bảo nâng bậc lương thời hạn PHẦN II CÁC KHOẢN TRỢ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG Điều 15: Người lao động hưởng khoản tiền trợ cấp bao gồm: Nội dung trợ Giám đốc, phó Các trưởng Nhân viên kế Bảo vệ, tạp vụ cấp/ tháng/1 giám đốc phòng tốn, kỹ thuật, người thủ quỹ Phụ cấp ăn ca 730.000 730.000 730.000 730.000 Phụ cấp trang 400.000 400.000 400.000 400.000 phục Phụ cấp xăng xe 1.000.000 800.000 500.000 500.000 Phụ cấp điện 1.000.000 800.000 500.000 500.000 thoại + Tiền thưởng hàng tháng: Căn định bình bầu tháng Nội dung Bậc Bậc Mức Mức độ Tiền Mức độ Tiền Mức độ Tiền thưởng thưởng thưởng Đi làm đủ Đủ công 1.000.000 Thiếu 500.000 Thiếu ngày công công công Đi làm 100% 1.000.000 ngày 500.000 ngày giờ muộn muộn Đồng 100% 1.000.000 ngày 500.000 ngày phục, bảo ngày đủ không không hộ lao đồng quy quy phục, bảo định định hộ Hoàn Đúng tiến 2.000.000 lần nhắc 1.000.000 lần thành độ không nhở nhắc nhở báo cáo cần nhắc tiến nhở độ + Tiền thưởng lương tháng thứ 13: Tổng lương thực lĩnh năm/12 tháng Điều 16: Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Hàng năm cơng ty có chế độ tặng bánh trung thu, thưởng tiền vào dịp lễ 30/4,1/5; 2/9; tết dương lịch ; nghỉ mát thưởng theo doanh số, tổ chức kiện, liên hoan Tiền thưởngđược quy định Quyếtđịnh Ban Giámđốc Chương III BẢO HIỂM XÃ HỘI Điều 17: Giám đốc người lao động tồn Cơng ty cam kết thực nghiêm chỉnh quy định Điều lệ bảo hiểm xã hội Điều 18: Hàng tháng, Giám đốc người lao động giao kết hợp đồng lao động thời hạn từ 01 tháng trở lên có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo quy định hành Đối với người lao động thực giao kết hợp đồng theo việc, khoản chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo quy định hành, Giám đốc tính gộp vào tiền lương để trả cho người lao động Điều 19: Người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Điều lệ bảo hiểm xã hội trường hợp người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, suy giảm khả lao động, hết tuổi lao động chết Điều 20: Người lao động ốm đau thông thường khám cấp thuốc Y tế đơn vị nơi đăng ký bảo hiểm y tế Trường hợp cần thiết giới thiệu đến khám chữa bệnh bệnh viện Hàng năm Giám đốc phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, điều trị, điều dưỡng cho người lao động theo quy định Nhà nước Công ty Điều 21: Người lao động nghỉ sinh kế hoạch, nghỉ để thực biện pháp kế hoạch hố dân số ngồi tiêu chuẩn hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội Điều 22: Giám đốc có trách nhiệm thơng báo cho người đến tuổi nghỉ hưu trước tháng, người lao động đến tuổi nghỉ hưu nghỉ trước sinh nhật tháng, thời gian nghỉ hưởng thu nhập làm việc Giám đốc có trách nhiệm làm thủ tục cần thiết với Cơ quan Bảo hiểm xã hội để người lao động nghỉ hưu tuổi theo Luật định Chương VI MỘT SỐ THOẢ THUẬN KHÁC Điều 23: An tồn lao động, vệ sinh lao động NSDLĐ có trách nhiệm tập huấn cơng tác an tồn vệ sinh lao động, thực đầy đủ việc trang cấp phương tiện bảo hộ lao động năm khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ; NLĐ phải chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động; giữ gìn, bảo quản phương tiện bảo hộ trang cấp NLĐ làm việc phận nặng nhọc, độc hại hưởng chế độ tiền lương, chế độ bồi dưỡng theo qui định luật an toàn vệ sinh lao động ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24: Hai bên thoả thuận thi hành tồn Cơng ty Hàng q Giám đốc Chủ tịch Cơng đồn thơng báo cho kết thực thoả ước Điều 25: Người lao động có quyền khiếu nại họ xét thấy việc xếp lương, nâng bậc lương, việc phân phối tiền lương, tiền thưởng quy định khác thoả ước không thực Giám đốc có trách nhiệm giải không chậm 30 ngày sau nhận khiếu nại nêu trên, Giám đốc phải thông báo cho đương Cơng đồn biết hướng thời gian giải tiếp Điều 26: Thoả ước có hiệu lực thời hạn 01 năm xem xét sửa đổi, bổ sung (nếu cần).Trong thời hạn Thỏa ước hiệu lực mà pháp luật lao động có sửa đổi, bổ sung quy định quyền lợi cao thỏa thuận Thỏa ước áp dụng quy định pháp luật tiến hành sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Điều 27: Nếu xảy tranh chấp lao động, hai bên tham gia ký kết thoả ước thống nguyên tắc giải sau: Hai bên gặp bàn bạc, thương lượng trực tiếp để tự dàn xếp nơi phát sinh tranh chấp Nếu cố gắng mà tự dàn xếp được, việc tranh chấp lao động giải theo trình tự quy định Bộ Luật Lao động Việc giải tranh chấp lao động tiến hành công khai khách quan, giải kịp thời, nhanh chóng, pháp luật Khi có yêu cầu tập thể lao động đòi hỏi giải quyết, Ban chấp hành Cơng đồn sở phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng tập thể lao động, bàn bạc với Giám đốc để tìm cách giải Nếu khơng giải thời hạn 03 ngày Ban chấp hành Cơng đồn phải kịp thời báo cáo với Cơng đồn cấp trên: Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị Cơ quan Lao động địa phương để phối hợp giải Khi xảy tranh chấp lao động tập thể, Hội đồng hoà giải lao động sở phải tiến hành hoà giải nhận đơn u cầu hồ giải Nếu hồ giải khơng thành bên hai bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động Thành phố giải Trường hợp bên hai bên không đồng ý với định Hội đồng trọng tài lao động Thành phố có quyền u cầu Toà án nhân dân cấp tỉnh giải Điều28: Thoả ước lao động tập thể có hiệu lực từ ngày ký Việc sửa đổi, bổ sung thoả ước phải theo quy định pháp luật Bãi bỏ quy định trước trái với thoả thuận ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ... Nội quy lao động doanh nghiệp NLĐ có trách nhiệm chấp hành nội dung quy định HĐLĐ, Nội quy lao động Thoả ước lao động tập thể; Thực quy trình sản xuất, đặc biệt quy trình an tồn, vệ sinh lao. .. theo quy định hành, Giám đốc tính gộp vào tiền lương để trả cho người lao động Điều 19: Người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Điều lệ bảo hiểm xã hội trường hợp người lao động... lực mà pháp luật lao động có sửa đổi, bổ sung quy định quy n lợi cao thỏa thuận Thỏa ước áp dụng quy định pháp luật tiến hành sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Điều 27: Nếu xảy tranh chấp lao động, hai
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG PHỤ CẤP THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG, QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG PHỤ CẤP THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan