CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

218 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG NHÂN CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG NHÂN CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Chuyên ngành: Địa lý học Mã số: 9.31.05.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS LÊ VĂN THÔNG HÀ NỘI – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi thực Các liệu cơng trình nghiên cứu có xuất xứ rõ ràng Những kết nghiên cứu phân tích khách quan từ liệu thu thập Toàn kết luận khoa học cơng trình nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Trọng Nhân ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, với tất tình cảm mình, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Lê Văn Thông, người đưa định hướng nghiên cứu, tận tình hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi nghiên cứu hoàn thành luận án cách tối ưu Xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Địa lí, q Thầy Cơ giáo Bộ mơn Địa lí kinh tế Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội động viên, ủng hộ đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp tơi vượt qua khó khăn, mở rộng hiểu biết để hồn thành luận án Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Phòng Sau Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để luận án hoàn thành Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn, quý Thầy Cô giáo Bộ mơn Lịch sử, Địa lí Du lịch, Trường Đại học Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi để tập trung cho nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Phòng Văn hóa Thơng tin địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang Cà Mau giúp đỡ nguồn tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến đề tài luận án Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý du khách, cư dân thương hồ chợ sẵn lòng cung cấp thơng tin thật hữu ích cho luận án Cuối cùng, xin gửi lời tri ân chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên ủng hộ, động viên giúp đỡ, tạo động lực quan trọng để tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Nguyễn Trọng Nhân iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình vẽ, đồ, biểu đồ, lược đồ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Quan điểm, phương pháp quy trình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 16 Cấu trúc luận án 16 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH 17 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 17 1.1.1 Trên giới 17 1.1.2 Ở Việt Nam 20 1.1.3 Định hướng nghiên cứu luận án từ việc tổng quan .23 1.2 Cơ sở lí luận chợ khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch .24 1.2.1 Về chợ 24 1.2.2 Về du lịch .31 1.2.3 Về khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch 34 1.3 Thực tiễn chợ khai thác chợ phục vụ du lịch Thái Lan .43 1.3.1 Chợ phát triển du lịch chợ Thái Lan 43 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho vùng Đồng sông Cửu Long 47 Tiểu kết chương 49 iv Chương SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG 50 2.1 Sự hình thành phát triển chợ Đồng sông Cửu Long 50 2.1.1 Khái quát chung Đồng sông Cửu Long 50 2.1.2 Sự hình thành chợ Đồng sơng Cửu Long 55 2.1.3 Sự phát triển hệ thống chợ Đồng sông Cửu Long .63 2.2 Khả trạng khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch Đồng sông Cửu Long 72 2.2.1 Khả khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch Đồng sông Cửu Long .72 2.2.2 Hiện trạng hoạt động du lịch chợ .84 2.2.3 Nghiên cứu điển hình trạng khai thác du lịch chợ Cái Bè Cái Răng 93 2.2.4 Đánh giá chung khả trạng khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch vùng Đồng sơng Cửu Long .108 Tiểu kết chương 111 Chương GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 113 3.1 Định hướng bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch trung ương địa phương 113 3.2 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức chợ khai thác chợ phục vụ du lịch 115 3.3 Giải pháp bảo tồn khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch .119 3.3.1 Căn đề xuất giải pháp 119 3.3.2 Giải pháp bảo tồn chợ 121 3.3.3 Giải pháp khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch 128 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phân loại du lịch 33 Bảng 2.1: Lịch sử hình thành chợ Đồng sơng Cửu Long 57 Bảng 2.2: Chiều rộng độ sâu trung bình số sơng ngòi, kênh rạch Đồng sơng Cửu Long 59 Bảng 2.3: Quy mô chợ vùng Đồng sông Cửu Long 67 Bảng 2.4: Sự thay đổi hoạt động mua bán chợ 69 Bảng 2.5: Khoảng cách từ chợ đến trung tâm tạo khách 73 Bảng 2.6: Các tuyến đường du khách tiếp cận chợ 79 Bảng 2.7: Lượt khách đến chợ Cái Bè, Cái Răng mối quan hệ với số lượt khách tỉnh Tiền Giang thành phố Cần Thơ (2014-2018) 84 Bảng 2.8: Doanh thu du lịch chợ Cái Bè, Cái Răng mối quan hệ với doanh thu du lịch tỉnh Tiền Giang thành phố Cần Thơ (2014-2018) 85 Bảng 2.9: Số lượng tàu, ghe phục vụ du khách chợ 86 Bảng 2.10: Sự tham gia người dân địa phương du lịch chợ 88 Bảng 2.11: Mẫu nghiên cứu phân theo địa bàn thành phần khách 93 Bảng 2.12: Hệ số 98 Bảng 2.13: Mức độ ảnh hưởng nhân tố hoạt động khai thác du lịch chợ Cái Bè Cái Răng 100 Bảng 2.14: Mối quan hệ sức hấp dẫn điểm đến với hài lòng, dự định viếng thăm lặp lại giới thiệu du khách 106 Bảng 2.15: Sự khác biệt mức độ hấp dẫn chợ Cái Bè, Cái Răng hài lòng, dự định quay lại, dự định giới thiệu du khách 107 Bảng 2.16: Đánh giá khả khai thác chợ phục vụ du lịch 108 Bảng 3.1: Ma trận SWOT 116 Bảng 3.2: Sự tham gia người dân địa phương vào du lịch chợ 129 Bảng 3.3: Cải thiện cảnh quan chợ 133 Bảng 3.4: Một số hoạt động cải thiện sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch chợ 136 Bảng 3.5: Sản phẩm du lịch chợ 139 vi DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ, LƯỢC ĐỒ Vị trí trang Hình 1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 15 Hình 1.1: Mơ hình hóa nhân tố ảnh hưởng đến hình thành chợ 30 Hình 2.1: Bản đồ hành vùng Đồng sơng Cửu Long sau trang 50 Hình 2.2: Bản đồ phân bố chợ vùng Đồng sông Cửu Long .sau trang 67 Hình 2.3: Bản đồ trạng khai thác du lịch chợ Đồng sông Cửu Long sau trang 84 Hình 2.4: Biểu đồ đánh giá du khách chất lượng sông nước chợ Cái Bè Cái Răng trang 91 Hình 2.5: Lược đồ trạng khai thác du lịch chợ Cái Bè sau trang 99 Hình 2.6: Lược đồ trạng khai thác du lịch chợ Cái Răng .sau trang 100 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thập niên gần đây, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng Việt Nam Sự phát triển ngành du lịch tạo chuyển biến tích cực kinh tế, xã hội, văn hóa q trình hội nhập quốc tế quốc gia, dân tộc Nhận thức tầm quan trọng du lịch công phát triển đất nước, Nghị 08 Bộ Chính trị [5] đề mục tiêu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030 du lịch thực ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam Để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi phải có nỗ lực lớn cấp, ngành, doanh nghiệp cộng đồng dân cư việc tập trung nguồn lực để khai thác sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch vùng Chợ loại hình kinh doanh thương mại truyền thống, hàm chứa giá trị văn hóa lại, mua bán sinh hoạt sông độc đáo người dân, có khả khai thác phục vụ du lịch nên xác định sản phẩm du lịch đặc thù (cấp quốc gia) vùng Đồng sông Cửu Long [70] Du lịch tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm chợ vùng thu hút khách du lịch ngồi nước, góp phần tạo nguồn thu cho địa phương người dân Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh hoạt động, đầu tư có tác động tích cực (tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thương hồ mua bán chợ nổi, xây dựng bến tàu du lịch bãi đỗ xe, trang bị phương tiện chuyên chở khách tham quan, hình thành số dịch vụ ăn uống mua sắm,…) nhiều rào cản gây trở ngại lớn cho tồn chợ hoạt động khai thác chợ phục vụ du lịch vùng (thu phí bến nước, di dời chợ nổi, an ninh trật tự an toàn không đảm bảo, vệ sinh môi trường chưa tốt, sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật chưa tương xứng, phối hợp bên liên quan nhiều hạn chế,…) Trong đó, nhiều địa phương có nhu cầu bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch Vì vậy, nghiên cứu “Chợ khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch Đồng sơng Cửu Long” khơng góp phần khắc phục điểm nghẽn cơng tác bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch mà phù hợp với mong đợi nhiều địa phương Việc triển khai luận án nhằm trả lời câu hỏi sau đây: (1) Sự hình thành phát triển chợ vùng Đồng sông Cửu Long nào? (2) Khả trạng khai thác chợ phục vụ du lịch vùng Đồng sông Cửu Long sao? (3) Có giải pháp để bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch vùng Đồng sông Cửu Long? MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu Trên sở tổng quan vấn đề lý luận thực tiễn chợ khai thác chợ phục vụ du lịch, luận án phân tích hình thành phát triển chợ nổi, đánh giá khả trạng khai thác chợ phục vụ du lịch vùng Đồng sơng Cửu Long Từ đó, đề xuất giải pháp hiệu cho việc bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch địa bàn nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ luận án sau: - Đúc kết sở khoa học chợ nổi, khai thác chợ phục vụ du lịch vận dụng vào nghiên cứu vùng Đồng sông Cửu Long; - Phân tích hình thành phát triển chợ Đồng sông Cửu Long; - Đánh giá khả trạng khai thác chợ phục vụ du lịch vùng Đồng sông Cửu Long; - Đề xuất số giải pháp cho việc bảo tồn khai thác chợ phục vụ du lịch vùng Đồng sông Cửu Long PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Về nội dung Đề tài chủ yếu tập trung giải nội dung nghiên cứu góc nhìn địa lí kinh tế - xã hội sau: 34PL Ben tau du lich rong rai (HTGT5) Ben tau du lich sach se (HTGT6) 24.42 26.684 663 854 25.04 26.690 601 865 Phuong tien van chuyen tham quan Cronbach's Alpha N of Items 833 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Phuong tien van chuyen tham quan rong rai (PTVC1) Phuong ten van chuyen tham quan sach se (PTVC2) Phuong tien van chuyen tham quan bat mat (PTVC3) Phuong tien van chuyen tham quan dam bao quy khach khong bi anh huong xau boi mua va nang (PTVC4) Phuong tien van chuyen tham quan co thung dung rac (PTVC5) Cronbach's Alpha 891 Cronbach's Alpha if Item Deleted 19.26 16.031 728 774 19.32 15.891 722 775 19.58 16.169 607 807 19.40 16.235 773 766 20.14 17.367 408 871 Nhan vien phuc vu du lich N of Items Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Nhan vien dieu khien phuong tien van chuyen tham quan co tinh chuyen nghiep cao (NVPV1) Nhan vien phuc vu tren phuong tien van chuyen than thien voi du khach (NVPV2) Corrected Item-Total Correlation Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 22.35 14.929 685 879 22.30 14.739 750 864 35PL Nhan vien phuc vu luon san sang giup du khach (NVPV3) Nhan vien phuc vu thuc hien cac dich vu nhanh chong (NVPV4) Nhan vien phuc vu luon chu y den su an toan cua du khach (NVPV5) 22.27 15.008 772 860 22.24 15.302 747 866 22.61 13.544 741 869 Trat tu va an toan du lich Cronbach's Alpha N of Items 807 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Khong co tinh trang an xin o ben tau du lich (TTAT1) Khong co tinh trang cheo keo o ben tau du lich (TTAT2) Khong co tinh trang thach gia phuong tien van chuyen (TTAT3) Phuong tien van chuyen co day du ao phao (TTAT4) Phuong tien van chuyen co dung cu y te (TTAT5) Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 18.29 20.860 561 779 19.37 17.464 695 736 19.09 18.260 704 733 18.11 21.758 574 778 20.31 21.980 450 811 Gia ca dich vu du lich Cronbach's Alpha 873 N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Gia thue phuong tien van chuyen hop li (GCDV1) Gia mua trai cay o cho noi hop li (GCDV2) Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 14.22 13.202 583 895 14.19 11.885 790 813 36PL Gia thuc an nhanh o cho noi hop li (GCDV3) Gia thuc uong o cho noi hop li (GCDV4) 14.27 11.795 785 815 14.19 12.188 767 823 Huong dan vien du lich Cronbach's Alpha 869 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Huong dan vien du lich nhac nho du khach bao ve moi truong song nuoc (HDVDL1) Huong dan vien du lich phuc vu du khach mot cach hoa nha va chu dao (HDVDL2) Huong dan vien du lich co hieu biet sau sac ve cho noi (HDVDL3) Huong dan vien du lich thuc hien tot bai thuyet minh ve cho noi (HDVDL4) N of Items Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 16.17 11.887 689 846 15.12 11.773 744 825 15.22 11.573 761 817 15.41 11.364 697 844 Moi truong song nuoc Cronbach's Alpha 918 N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Nuoc song khong bi o nhiem (MTSN1) Khong co rac thai vo co tren song (MTSN2) Khong co rac thai huu co tren song (MTSN3) Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 6.79 8.714 806 904 6.94 7.605 848 870 6.81 7.800 851 866 37PL Danh gia chung Cronbach's Alpha 837 N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Nhung ky vong cua du khach ve chuyen di o cho noi da duoc dap ung (DGC1) Du khach nghi du lich o cho noi se phat trien manh tuong lai (DGC2) Cac yeu to anh huong den viec khai thac du lich o cho noi tot (DGC3) Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 9.92 5.610 688 786 9.81 5.435 740 734 9.85 6.172 675 799 Phụ lục 18 Phân tích nhân tố khám phá Dữ liệu thỏa mãn điều kiện phân tích nhân tố khám phá: KMO = 0,89, giá trị p kiểm định Bartlett = 0,000, tổng phương sai giải thích = 73% KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .891 7.683E3 496 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Co mp Cumul one % of Cumulati % of ative nt Total Variance ve % Total Variance % 10.065 31.453 31.453 10.065 31.453 31.453 3.038 9.492 40.945 3.038 9.492 40.945 2.775 8.673 49.618 2.775 8.673 49.618 2.129 6.654 56.272 2.129 6.654 56.272 1.635 5.111 61.382 1.635 5.111 61.382 1.508 4.714 66.096 1.508 4.714 66.096 1.100 3.437 69.533 1.100 3.437 69.533 Rotation Sums of Squared Loadings Cumul % of ative Total Variance % 3.829 11.965 11.965 3.604 11.261 23.226 3.026 9.455 32.681 3.006 9.394 42.075 2.853 8.915 50.990 2.789 8.717 59.707 2.555 7.985 67.692 38PL 1.005 3.141 72.674 1.005 3.141 72.674 1.594 4.982 72.674 766 2.393 75.067 10 681 2.129 77.196 11 676 2.112 79.308 12 599 1.872 81.180 13 533 1.664 82.844 14 491 1.536 84.380 15 469 1.467 85.847 16 435 1.361 87.207 17 389 1.215 88.422 18 373 1.166 89.588 19 340 1.062 90.650 20 320 999 91.649 21 313 978 92.626 22 303 948 93.574 23 273 853 94.427 24 263 822 95.249 25 251 784 96.033 26 221 692 96.725 27 210 655 97.381 28 196 611 97.992 29 189 591 98.582 30 165 517 99.099 31 151 472 99.571 32 137 429 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Phương pháp phân tích thành phần sử dụng phân tích nhân tố nhằm mục tiêu giảm liệu [21] Việc xác định số lượng nhân tố rút trích có giá trị riêng (eigenvalue) lớn theo Lê Văn Huy Trương Trần Trâm Anh [21], nhân tố có giá trị riêng lớn xem có ý nghĩa Đối với xoay nhân tố, sử dụng phép quay varimax hay gọi phép quay vng góc để tối thiểu số lượng biến có hệ số lớn nhân tố, làm cho cơng tác giải thích biến quan sát có quan hệ chặt chẽ với nhân tố dễ dàng hơn, nữa, phép quay sử dụng rộng rãi để chia cắt rõ nhân tố [21] Biến quan sát nhân tố giữ lại có hệ số tải nhân tố ≥ 0,3 cỡ mẫu 400 (Hair cộng sự, 2009; dẫn theo [21]) Về nguyên tắc, biến có hệ số tải lớn theo hàng lớn 0,3 theo cột thuộc nhân tố Tuy nhiên, kết phân tích liệu cho thấy, biến nhân tố có hệ số tải từ 0,55 đến 0,88 39PL Rotated Component Matrixa Component Duong sa den ben tau du lich rong rai (HTGT1) Chat luong mat duong den ben tau du lich tot (HTGT2) Bai xe rong rai (HTGT3) Bai xe sach se (HTGT4) Ben tau du lich rong rai (HTGT5) Ben tau du lich sach se (HTGT6) Phuong tien van chuyen tham quan rong rai (PTVC1) Phuong ten van chuyen tham quan sach se (PTVC2) Phuong tien van chuyen tham quan bat mat (PTVC3) Phuong tien van chuyen tham quan dam bao quy khach khong bi anh huong xau boi mua va nang (PTVC4) Phuong tien van chuyen tham quan co thung dung rac (PTVC5) Nhan vien dieu khien phuong tien van chuyen tham quan co tinh chuyen nghiep cao (NVPV1) Nhan vien phuc vu tren phuong tien van chuyen than thien voi du khach (NVPV2) Nhan vien phuc vu luon san sang giup du khach (NVPV3) Nhan vien phuc vu thuc hien cac dich vu nhanh chong (NVPV4) Nhan vien phuc vu luon chu y den su an toan cua du khach (NVPV5) Khong co tinh trang an xin o ben tau du lich (TTAT1) 746 181 178 -.018 136 060 030 096 813 112 081 052 117 083 097 121 805 068 737 055 119 138 021 150 138 024 001 192 027 063 090 142 753 158 092 118 092 069 -.034 -.121 553 220 213 200 -.007 211 134 847 044 101 -.009 139 -.010 195 193 853 064 068 088 122 -.069 091 062 656 060 117 123 155 297 198 184 791 041 091 070 050 238 162 086 283 170 157 134 -.038 736 206 634 267 102 201 -.036 179 100 094 806 162 126 146 -.017 059 039 117 832 037 157 195 124 -.037 163 798 034 088 161 -.043 176 042 172 704 211 133 178 058 200 124 085 227 157 096 -.031 090 769 -.210 337 022 052 075 40PL Khong co tinh trang cheo keo o -.092 097 126 ben tau du lich (TTAT2) Khong co tinh trang thach gia phuong tien van chuyen 065 137 095 (TTAT3) Phuong tien van chuyen co day 163 284 110 du ao phao (TTAT4) Phuong tien van chuyen co dung 186 102 095 cu y te (TTAT5) Gia thue phuong tien van 084 276 192 chuyen hop li (GCDV1) Gia mua trai cay o cho noi hop li 057 105 028 (GCDV2) Gia thuc an nhanh o cho noi hop 142 095 000 li (GCDV3) Gia thuc uong o cho noi hop li 105 156 053 (GCDV4) Huong dan vien du lich nhac nho du khach bao ve moi truong 147 111 046 song nuoc (HDVDL1) Huong dan vien du lich phuc vu du khach mot cach hoa nha va 195 295 107 chu dao (HDVDL2) Huong dan vien du lich co hieu biet sau sac ve cho noi 124 257 127 (HDVDL3) Huong dan vien du lich thuc hien tot bai thuyet minh ve cho 073 205 111 noi (HDVDL4) Nuoc song khong bi o nhiem 172 -.028 142 (MTSN1) Khong co rac thai vo co tren 106 -.016 045 song (MTSN2) Khong co rac thai huu co tren 159 -.018 024 song (MTSN3) Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .118 105 194 810 107 253 116 183 681 322 032 234 039 616 111 150 124 281 279 704 590 187 213 174 004 860 164 104 072 124 857 126 131 097 125 827 122 165 119 044 186 730 225 098 230 193 742 004 184 022 172 796 005 157 -.017 085 803 086 -.023 096 196 091 836 122 084 154 096 880 136 134 149 067 883 147 113 41PL Phụ lục 19 Kết kiểm tra liệu cho phân tích hồi quy tuyến tính đa biến Model Model Summary Adjusted R R R Square Square Std Error of the Estimate a 649 421 408 76581874 ANOVAb Sum of Model Squares df Mean Square F Sig Regression 157.778 19.722 33.628 000a Residual 216.997 370 586 Total 374.775 378 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Model (Constant) REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 003 039 Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 086 932 240 039 242 6.117 000 1.000 1.000 281 039 282 7.135 000 1.000 1.000 155 039 155 3.919 000 1.000 1.000 248 040 247 6.247 000 999 1.001 42PL REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis 294 039 296 7.482 000 1.000 1.000 259 039 260 6.572 000 1.000 1.000 176 039 177 4.470 000 1.000 1.000 099 040 098 2.481 014 999 1.001 Phụ lục 20 Đánh giá du khách nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác du lịch chợ Cái Bè Cái Răng Huong dan vien du lich N Huong dan vien du lich nhac nho du khach bao ve moi truong song nuoc (HDVDL1) Huong dan vien du lich phuc vu du khach mot cach hoa nha va chu dao (HDVDL2) Huong dan vien du lich co hieu biet sau sac ve cho noi (HDVDL3) Huong dan vien du lich thuc hien tot bai thuyet minh ve cho noi (HDVDL4) Minimum Maximum Mean Std Deviation 396 4.47 1.311 396 5.52 1.266 396 5.42 1.279 395 5.23 1.393 Nhan vien phuc vu tren phuong tien van chuyen tham quan N Minimum Maximum Nhan vien dieu khien phuong tien van chuyen tham quan co tinh 399 chuyen nghiep cao (NVPV1) Nhan vien phuc vu tren phuong tien van chuyen than thien voi du khach 399 (NVPV2) Mean Std Deviation 5.59 1.152 5.65 1.111 43PL Nhan vien phuc vu luon san sang giup du khach (NVPV3) Nhan vien phuc vu thuc hien cac dich vu nhanh chong (NVPV4) Nhan vien phuc vu luon chu y den su an toan cua du khach (NVPV5) 399 5.68 1.048 398 5.70 1.028 399 5.33 1.304 Moi truong song nuoc N Minimum Maximum Mean Std Deviation Nuoc song khong bi o nhiem (MTSN1) 397 3.48 1.404 Khong co rac thai vo co tren song (MTSN2) 398 3.33 1.563 Khong co rac thai huu co tren song (MTSN3) 397 3.46 1.525 Gia ca dich vu du lich N Minimum Maximum Mean Std Deviation Gia thue phuong tien van chuyen hop li (GCDV1) 388 4.74 1.375 Gia mua trai cay o cho noi hop li (GCDV2) 390 4.77 1.348 Gia thuc an nhanh o cho noi hop li (GCDV3) 387 4.68 1.364 Gia thuc uong o cho noi hop li (GCDV4) 388 4.76 1.321 He thong giao thong phuc vu du lich cho noi N Minimum Maximum Duong sa den ben tau du lich rong 400 rai (HTGT1) Chat luong mat duong den ben tau 400 du lich tot (HTGT2) Bai xe rong rai (HTGT3) 400 Bai xe sach se (HTGT4) 400 Ben tau du lich rong rai (HTGT5) 400 Ben tau du lich sach se (HTGT6) 400 Mean Std Deviation 5.39 1.243 5.35 1.282 4.76 4.30 5.24 4.61 1.211 1.402 1.265 1.355 44PL Trat tu va an toan du lich cho noi N Minimum Maximum Mean Std Deviation Khong co tinh trang an xin o ben tau 396 5.50 1.388 du lich (TTAT1) Khong co tinh trang cheo keo o ben 396 4.42 1.666 tau du lich (TTAT2) Khong co tinh trang thach gia phuong 396 4.70 1.536 tien van chuyen (TTAT3) Phuong tien van chuyen co day du ao 398 5.68 1.247 phao (TTAT4) Phuong tien van chuyen tham quan cho noi N Minimum Maximum Phuong tien van chuyen tham 400 quan rong rai (PTVC1) Phuong ten van chuyen tham quan 400 sach se (PTVC2) Phuong tien van chuyen tham 400 quan bat mat (PTVC3) Phuong tien van chuyen tham quan dam bao quy khach khong bi 400 anh huong xau boi mua va nang (PTVC4) Su trang bi dung cu bao ve moi truong va suc khoe du khach N Minimum Maximum Phuong tien van chuyen tham quan co thung dung rac 400 (PTVC5) Phuong tien van chuyen co 400 dung cu y te (TTAT5) Valid N (listwise) 400 Phụ lục 21 Tuyến điểm du lịch có chợ Tuyến du lịch Địa phương có điểm tham quan tuyến Thành phố Hồ Chí Tiền Giang, Bến Tre, Minh - Mỹ Tho - Bến Cần Thơ Tre - Cần Thơ Mỹ Tho - Bến Tre Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ - Châu Đốc - Cần Thơ, An Giang Rừng tràm Trà Sư Mean Std Deviation 5.17 1.205 5.10 1.232 4.84 1.339 5.03 1.125 Mean Std Deviation 4.28 1.466 3.47 1.410 Điểm du lịch tuyến Chùa Vĩnh Tràng, cồn Thới Sơn, cồn Quy, cồn Phụng, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi Chùa Vĩnh Tràng, cồn Thới Sơn, cồn Quy, cồn Phụng, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi, rừng tràm 45PL Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cơn Đảo Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Tháp Châu Đốc - Rừng tràm Trà Sư - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu - Rạch Giá - Phú Quốc Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang Đồng Tháp - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Trà Sư, miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, làng bè Châu Đốc, làng Chăm Chợ Cái Bè, sở ni ong lấy mật, lò sản xuất kẹo dừa, lò bánh tráng, lò cốm, lò nấu rượu, cù lao Tân Phong, chợ Cái Răng, mũi Cà Mau, nhà thờ Tắc Sậy, nhà công tử Bạc Liêu, chùa Dơi Chén Kiểu Chùa Vĩnh Tràng, cồn Thới Sơn, cồn Quy, cồn Phụng, chợ Cái Răng, mũi Cà Mau, nhà thờ Tắc Sậy, nhà Công tử Bạc Liêu, chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, bảo tàng Côn Đảo, chùa Núi Một, cầu tàu, mộ Cô Sáu, trại Phú Hải, chuồng cọp kiểu Pháp, chuồng cọp kiểu Mỹ, nghĩa trang Hàng Dương, khu lập chuồng bò, miếu bà Phi Yến Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, rừng tràm Trà Sư, chợ Cái Răng, mũi Cà Mau, nhà thờ Tắc Sậy, nhà Công tử Bạc Liêu, chùa Dơi, chùa Chén Kiểu Cồn Lân, cồn Phụng, chợ Cái Răng, chùa Dơi, chùa Đất Sét, bảo tàng dân tộc Khmer, chùa Khleang, mũi Cà Mau, nhà Công tử Bạc Liêu, Quán âm Phật đài, nhà thờ Tắc Sậy, vườn tiêu Suối Đá, Hùng Long tự, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh, Dinh Cậu, bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc, sở nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền, nhà tù Phú Quốc, bãi Sao, Vinpearl land Phú Quốc, Vinpearl Safari Rừng tràm Trà Sư, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chợ Tịnh Biên, bãi biển Mũi Nai, núi Bình San, lăng Mạc Cửu, chùa Phù Dung, Thạch Động, chùa Hang, Phụ Tử, mũi Cà Mau, nhà Công tử Bạc Liêu, khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quán âm Phật đài, chùa Xiêm Cán, chùa Chén Kiểu, chùa Dơi, chùa Đất Sét, vườn 46PL Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Vĩnh Long - Long Xuyên Châu Đốc - Cần Thơ Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang Thành phố Hồ Chí Minh - Chợ Cái Bè - Châu Đốc - Miếu Bà - Rừng tràm Trà Sư Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ Tiền Giang, An Giang Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ Cần Thơ Chợ Cái Bè - Cù lao Tân Phong Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Đại Nam - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ Tiền Giang Chợ Cái Răng - Lò hủ tiếu - Cồn Sơn Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Tháp Cần Thơ Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ Tiền Giang, Cần Thơ Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ Đồng Tháp, Cần Thơ dâu Thiên Ân, chợ Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam Chợ Cái Bè, lò kẹo dừa, lò bánh tráng, lò cốm, cù lao An Bình, làng bè Châu Đốc, làng Chăm, miếu Bà Chúa Xứ, rừng tràm Trà Sư, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi Chợ Cái Bè, trại nuôi cá sấu (Long Xuyên), miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, rừng tràm Trà Sư Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm Sài Gòn, Ủy ban nhân dân thành phố, cồn Lân, cồn Quy, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm Sài Gòn, Ủy ban nhân dân thành phố, cồn Lân, cồn Quy, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi, địa đạo Củ Chi Chợ Cái Bè, sở sản xuất truyền thống (cốm, kẹo dừa, bánh tráng, nuôi ong lấy mật), cù lao Tân Phong, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hoài Chợ Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh, chùa Ông, chùa Khosa Răngsây Chợ Cái Bè, nhà cổ ông Ba Đức, nhà cổ ông Kiệt, cù lao Tân Phong Bạch Dinh, Niết bàn Tịnh xá, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, nhà hát Lớn, vườn hoa Nguyễn Huệ, bến cảng Nhà Rồng, Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, chùa Vĩnh Tràng, cồn Lân, cồn Quy, chợ Cái Răng, kuu du lịch Mỹ Khánh Chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Q Tơi, cồn Sơn Làng hoa kiểng Sa Đéc, chùa Kiến An Cung, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, vườn quýt hồng Lai Vung, chợ Cái Răng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, khu du lịch Mỹ Khánh 47PL Cần Thơ - Chợ Cái Cần Thơ Răng - Lò hủ tiếu - Mỹ Khánh - Thiền viện Trúc Lâm - Chùa Ông - Chợ cổ Hà Nội - Thành phố Tiền Giang, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh - Cái Bè Cần Thơ, An Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc Ninh Kiều - Cái Răng - Bình Thủy Chợ Cái Răng, Hủ tiếu Pizza Sáu Hoài, vườn trái cây, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, khu du lịch Mỹ Khánh, chùa Ông, chợ cổ Cần Thơ Chợ Cái Bè, sở sản xuất truyền thống (cốm, bánh tráng, kẹo dừa, nuôi ong lấy mật), cù lao An Bình, chợ Vĩnh Long, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Quê Tôi, trại nuôi cá sấu (Long Xuyên), làng cá bè, làng Chăm, đình Châu Phong, chùa Hang, chợ Châu Đốc Chợ Cái Răng, vườn trái Ba Cống, nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã Chợ Long Xuyên, cù lao Ông Hổ, khu lưu niệm Bác Tơn, đình Mỹ Hòa Hưng, Bửu Long cổ tự Chợ Long Xuyên - An Giang Cù lao Ông Hổ - Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Làng nghề truyền thống Thành phố Hồ Chí Tiền Giang, Vĩnh Long, Chợ Cái Bè, sở sản xuất Minh - Cái Bè - Thốt Cần Thơ, An Giang truyền thống (cốm, kẹo, bánh tráng), Nốt - Long Xuyên cù lao Tân Phong, cù lao An Bình, vườn cò Bằng Lăng, chợ Long Xun, làng Long Xuyên, Phú Quốc Khu di văn hóa Ĩc An Giang Linh Sơn Tự, khu di văn hóa Ĩc Eo - Chợ Long Eo, chợ Long Xuyên, khu lưu Xuyên - Cù lao Ông niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, làng Hổ cá bè Hà Nội - Thành phố Thành phố Hồ Chí Chùa Giác Lâm, chợ Lớn, chợ Bình Hồ Chí Minh - Tây Minh, Tây Ninh, Tiền Tây, cảng Nhà Rồng, nhà thờ Đức Ninh - Tiền Giang Giang, Vĩnh Long, An Bà, bưu điện thành phố, đền Ngọc Vĩnh Long - An Giang Giang, Cần Thơ Hoàng, Ủy ban nhân dân thành phố, - Cần Thơ Tòa Thánh Tây Ninh, địa đạo Củ Chi, chợ Cái Bè, chợ Vĩnh Long, sở sản xuất nhan, làng cá bè, làng Chăm, miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam, vườn cò Bằng Lăng, chợ Cái Răng, lò hủ tiếu Sáu Hồi Cù lao Ơng Hổ - Chợ Xã Mỹ Hòa Hưng, khu lưu niệm Long Xuyên Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sở sản xuất truyền thống (mùng vải, lưới kéo cá mồm, lưới phơi lúa), làng làm nhang truyền thống, mộ Ơng Hổ, lò rèn (làm dao, búa, lưỡi hái thơ sơ), 48PL Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang - Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh - An Giang An Giang Hà Nội - Cần Thơ Hậu Giang - Sóc Trăng Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng Hà Nội - Cần Thơ Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau - Rạch Giá Đồng Tháp - Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội - Cần Thơ Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ trại cưa, chợ nông thôn, chợ Long Xuyên Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Lớn, chợ Bến Thành, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cồn Thới Sơn, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, bãi biển Mũi Nai, lăng Mạc Cửu, núi Bình San, Thạch Động, chùa Phù Dung, chùa Hang, Hòn Phụ Tử, chợ Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh, vườn trái Cai Lậy Miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, rừng tràm Trà Sư, làng cá bè Châu Đốc, làng Chăm, khu du lịch Vạn Hương Mai, chợ Long Xuyên, làng cá bè Long Xuyên, cù lao Ông Hổ, khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, làng nghề làm nhan, vườn táo hồng Nhà cổ Bình Thủy, chợ Cái Răng, chợ Phong Điền, khu du lịch sinh thái câu cá Gia Trang Quán, vườn cò Bằng Lăng, làng du lịch Mỹ Khánh, chợ Ba Ngàn, chùa Khleang, chùa Đất Sét, chùa Dơi, chợ Ngã Năm Làng du lịch Mỹ Khánh, chợ Ngã Năm, nhà Công tử Bạc Liêu, sân chim Cà Mau, thị trấn U Minh, mũi Cà Mau, lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, vườn quốc gia Tràm Chim, cồn Lân, cồn Phụng, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng chứng tích chiến tranh, chợ Bến Thành Chợ Ngã Năm, vườn cò Tân Long, nhà Công tử Bạc Liêu, mũi Cà Mau, làng du lịch Mỹ Khánh ... khai thác chợ phục vụ du lịch Đồng sông Cửu Long 11 Giải pháp bảo tồn chợ vùng Đồng sông Cửu Long 10 Hiện trạng khai thác chợ phục vụ du lịch Đồng sông Cửu Long 12 Giải pháp khai thác chợ phục vụ. .. thống chợ Đồng sông Cửu Long - Đánh giá khả trạng khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch Đồng sông Cửu Long - Xác định mạnh, điểm yếu, hội thách thức chợ khai thác chợ Đồng sơng Cửu Long vào mục đích. .. sáng tỏ sở lí luận chợ nổi, du lịch khai thác chợ phục vụ mục đích du lịch; sở thực tiễn chợ khai thác chợ phục vụ du lịch Thái Lan để vận dụng vào nghiên cứu vùng Đồng sông Cửu Long Đặc biệt, luận
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHỢ NỔI VÀ KHAI THÁC CHỢ NỔI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan