giáo án Đại số 7 HK1 soạn theo 5 hoạt động mới

147 128 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2019, 21:09

Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / Lớp dạy: CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC Tiết 01 §1 ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG I MỤC TIÊU Qua giúp học sinh: Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm số hữu tỉ - Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập hợp số N � Z � Q Kỹ năng: - Nhận biết số hữu tỉ biết biểu diễn số hữu tỉ trục số Thái độ: - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào sống - Phẩm chất: Tự tin, tự lập II CHUẨN BỊ Gv: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu Hs:Ơn tập kiến thức Phân số nhau, tính chất phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trục số III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A.Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu: nhớ lại kiến thức cũ học lớp liên quan tới tập hợp số học Hình thức tổ chức : chơi trò chơi , kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động chung lớp Trò chơi:Mời bạn lớp HS nghe hát Câu : ; ; trưởng lên cho lớp chơi trò thực trả lời câu Điền kí hiệu ��� vào trống chơi “Truyền hộp quà” hỏi �;  �; � � kèm theo hát Khi Câu : hát kết thúc, hộp quà đến Viết số sau dạng phân số: tay bạn bạn mở hộp quà trả lời câu hỏi, trả lời 3; -0,5; 0; phần quà, trả lời Câu 3: sai bạn khác có quyền trả Có thể viết số thành bao lời nhiêu phân số ? GV chiếu nội dung câu hỏi Câu 4: Em viết phân số chuẩn bị sẵn số Câu hỏi: Ở lớp em học tập hợp nào? => vào Trang B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động : Số hữu tỉ ( 10 phút ) Mục tiêu: Hiểu số hữu tỷ Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi Từ phần trả lời câu hỏi Số hữu tỉ thơng qua trò chơi GV bổ sung vào cuối 9    dòng dấu “….”  3= - Ở lớp 6, em biết: 1 2 phân số     cách viết khác - 0,5 = số, số 0    gọi số hữu tỉ 1 0= HS: Số hữu tỉ số 2  Vậy số ; - 0,5 ; ;     viết dạng 3  phân số (với a,b Z, 19  19 38 ; số hữu tỉ Vậy b0)     7  14 số hữu tỉ ? GV giới thiệu kí hiệu tập Cả lớp làm vào - Số hữu tỉ số viết dạng hợp số hữu tỉ : Q a GV: Yêu cầu học sinh làm ? phân số b với a, b � Z , b �0 Gọi HS trung bình lên 12 24 bảng 0,6     10 20 40 GV: Chốt định nghĩa ?1 Vì: HS: đứng chỗ trả GV: Nhận xét yêu cầu 125 5 lời 1,25    học sinh làm ?2 Số nguyên a có số hữu tỉ khơng ? Vì ? GV: Số tự nhiên n có số hữu tỷ khơng? Vì sao? GV: Nêu nhận xét mối quan hệ ba tập hợp số: N, Z, Q GV giới thiệu sơ đồ biểu diễn mqh tập hợp SGK(trong khung trang SGK) GV: yêu cầu HS làm BT1 /tr7 sgk: HS: Với n� N n Thì n = � nQ N �Z;Z �Q HS: HS: Quan sát sơ đồ HS: đứng chỗ trả lời 100 4    3 1 Các số 0,6; – 1,25; số hữu tỉ ?2 Số nguyên a số hữu tỉ vì: a 3a  100a a     100 N �Z �Q Bài (sgk/7) 3�N; 3�Z; 3�Q ; 2 2 �Z; �Q; 3 N �Z �Q Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trục số ( phút) Mục tiêu: biết cách biểu diễn số hữu tỉ trục số Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi GV yêu cầu hs đọc sách Hoạt động cá nhân Biểu diễn số hữu tỉ trục GK làm ?3 - HS vẽ trục số số Bước 1: Vẽ trục số? biểu diễn số nguyên Biểu diễn số sau trên trục số vào ?3 Biểu diễn số nguyên – 1; 1; trục số : -1 ; 2; 1; -2 ? theo yêu cầu trục số Trang Bước 2: Dự đoán xem số 0,5 biểu diễn trục số vị trí nào? Giải thích ? GV yêu cầu hs Hoạt động cặp đôi Bước 1: Biễu diễn số sau trục số : Bước 2: Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày Gv kiểm tra đánh giá kết Lưu ý cho Hs cách giải trường hợp số có mẫu số âm VD2: Biểu diễn số hữu tỉ GV, hs làm bảng Ví dụ 1: HS hoạt động đơi nhóm khác dõi nhận hoàn thiện cặp theo xét; vào Biểu diễn số hữu tỉ bảng lên trục số -1 HS lên diễn 1M biểu Ví dụ 2: (SGK - trang 6) 2 -1 3 trục số - Viết 3 dạng phân số có mẫu số dương - Chia đoạn thẳng đơn vị thành phần? - Xác định điểm biểu diễn -1 Trên trục số , điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi điểm x -1 HS nghe thực số hữu tỉ 3 ? Gv tổng kết ý kiến nêu cách biểu diễn Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ ( phút) Mục tiêu: HS biết so sánh hai số hữu tỉ Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm GV: Nêu cách so sánh hai phân số ? HS: Cho hai số hữu tỷ x y, ta có : GV: Yêu cầu học sinh ?4 GV:so sánh hai số hữu tỉ tức x = y , x < y , x > y so sánh hai phân số HS: Thực HS hoạt động nhóm làm ví HS: thảo luận nhóm dụ ví dụ SGK ( trình làm VD1 Và VD2 bày vào bảng nhóm ) - Đại diện nhóm báo GV: nhấn mạnh: Để so cáo kết (có thể sánh hai số hữu tỉ ta phải nhận xét nhóm làm sau : khác) + Viết hai số hữu tỉ dạng hai phân số có mẫu dương +So sánh hai tử số, số hữu tỉ có tử lớn lớn HS: Đọc to nhận xét SGK Qua 2VD GV hướng Trang 3 So sánh hai số hữu tỉ ?4 So sánh hai phân số: 2 -5 Ta có:   10   12    15 ;  5 15  10  12  15 15 Do đó: Khi đó: 2  -5 VD1 : SGK /T6 Giải dẫn HS rút nhận xét hai số hữu tỉ giới thiệu số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm, số GV:Cho HS làm ?5 Gọi HS đứng chỗ giải miệng 0,6  HS : trả lời ?5 6 5 ;  10 10 Ta có Vì – < – 10 >0 nên 6 5  hay - 0,6  10 10 -2 VD2: SGK/T7 Giải Ta có :- =; = Vì -7 < > nên < Hay -3 < Nhận xét : (SGK/7) ?5 ; Số hữu tỉ dương: 3 ; Số hữu tỉ âm: 3 5 ;  5 Số không số hữu tỉ dương số hữu tỉ  âm: C Hoạt động luyện tập ( phút) Mục đích: củng cố kiến thức học Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm GV yêu cầu hs nhắc lại : HS : trả lời thực Bài làm bảng nhóm - Thế số hữu tỉ ? hoạt động Cho ví dụ nhóm theo u cầu - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm ? - HS đứng chỗ trả lời Hoạt động nhóm làm tập sau : Cho hai số hữu tỉ HS nhóm nhận xét, đánh giá chéo - 0,75 a) So sánh hai số b) Biểu diễn hai số trục số Nhận xét vị trí hai số với điểm ? * HS làm theo nhóm, sau phút đại diện nhóm lên bảng trình bày D Hoạt động vận dụng ( phút) a Cho a,b �Z , b �0, x = b ; a,b dấu thì: Trang A x = B, C sai B x > Số hữu tỉ sau không nằm  A Đáp án : 2B; 3C E Hoạt động tìm tòi, mở - Giao nhiệm vụ cho HS giỏi , khuyến khích lớp thực ) GV hướng dẫn nhà Nắm vững định nghĩa số hữu tỷ,cách biểu diễn số hữu tỷ trục số cách so sánh số hữu tỷ - BTVN : 2,3,4, / T8 SGK - Ôn lại cộng , trừ phân số; qui tắc “ dấu ngoặc” , qui tắc “ chuyển vế ’’ - Chuẩn bị: nghiên cứu trước “ Cộng ,trừ số hữu tỉ ” Trang B C x <  D Cả C  D rộng ( phút) Bài tập : Cá nhân thực yêu cầu GV, thảo luận cặp đơi để a) chia sẻ, góp ý b) ( lớp c) nhà x a 5 7 Cho số hữu tỉ Với giá trị nguyên a x số dương x số âm x không số dương không số âm HD a x  � a   � a  b x  � a   � a  c x  � a  Ngày soạn: / Tiết 02 / Ngày dạy: / / Lớp dạy: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Học sinh biết cách cộng, trừ hai số hữu tỉ - Học sinh hiểu quy tắc chuyển vế Kỹ năng: - Làm phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh áp dụng qui tắc “ chuyển vế ” Thái độ: - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào sống - Phẩm chất: Tự tin, tự lập II/ CHUẨN BỊ: 1.Gv: Hệ thống câu hỏi, thước thẳng có chia khoảng , phấn màu , bảng phụ 2.Hs: Kiến thức học cộng trừ phân số, thước thẳng , bút chì màu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A.Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu: nhớ lại kiến thức cũ học trước Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân, hoạt động chung lớp GV nêu câu hỏi HS: Hs nêu cách so -Nêu cách so sánh hai số sánh hai số hữu tỷ hữu tỷ? So sánh : - So sánh : - Viết hai số hữu tỷ âm ? Viết hai số hữu - GV nhận xét, cho điểm tỷ âm - HS lớp nhận xét làm hai bạn B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động : Cộng, trừ hai số hữu tỉ ( 10 phút ) Mục tiêu: Học sinh biết cách cộng, trừ hai số hữu tỉ Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi GV: Nhắc lại quy tắc cộng, HS nhắc lại quy tắc Cộng, trừ hai số hữu tỉ trừ hai phân số?( Ví dụ: Tính: mẫu không mẫu)   49 12  37     Phép cộng phân số có - HS trả lời cho a , 21 21 21 tính chất nào? bạn nhận xét    12  Từ áp dụng: Tính - HS : Phép cộng số b, ( 3)        hữu tỉ có tính 4 7  4 a,   ? chất Phép cộng phân số � 3� b,(3)  � � ? � 4� Trang � 3� b,(3)  � � ? � 4� GV Nhận xét khẳng định: GV yêu cầu hs hoạt động cặp đơi tính ví dụ - Qua ví dụ , viết công thức tổng quát phép cộng, trừ hai số hữu tỷ x, y Với NV1: Cặp đôi thảo Kết luận: Nếu x, y hai số hữu tỉ a b 7  ; y m với a, b, m ��, luận tính ; ( x = m m 0) Khi đó: 3� � � 4�  3  � � NV2: Các cặp đôi trả lời kết quả, cặp đôi lên bảng trình bày sau đo Gv sửa nhận xét a b a b   ( m  0) m m m a b a b x y   ( m  0) m m m xy - Phép cộng phân số có tính chất ? GV cho hs hoạt động nhóm Chú ý: làm tâp ?1 Phép cộng phân số hữu tỉ có Yêu cầu nhóm đọc kết Các nhóm làm tính chất phéo cộng phân số: nêu cách làm tâp ?1 Giao hoán, kết hợp, cộng với số nhóm Mỗi số hữu tỉ có số đối GV sửa bảng kết ?1 nhóm lớp theo dõi 2 10 1 a 0,6      Gv tổng kết 3 15 15 15 -Cách cộng trừ hai số hữu 1 11 tỷ b   0,4      3 15 15 15 -Lưu ý cho Hs, mẫu phân số phải số nguyên dương Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trục số ( phút) Mục tiêu: biết cách biểu diễn số hữu tỉ trục số Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi GV yêu cầu hs đọc sách Hoạt động cá nhân Biểu diễn số hữu tỉ trục GK làm ?3 - HS vẽ trục số số Bước 1: Vẽ trục số? biểu diễn số nguyên Biểu diễn số sau trên trục số vào ?3 Biểu diễn số nguyên – 1; 1; trục số : -1 ; 2; 1; -2 ? theo yêu cầu trục số Bước 2: Dự đoán xem số GV, hs làm 0,5 biểu diễn bảng -1 trục số vị trí nào? Giải thích ? Ví dụ 1: GV yêu cầu hs HS hoạt động cặp Hoạt động cặp đôi đôi Bước 1: Biễu diễn số nhóm khác theo Biểu diễn số hữu tỉ lên trục số sau trục số : Bước 2: Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày Gv kiểm tra đánh giá kết Lưu ý cho Hs cách giải trường hợp số có mẫu số âm VD2: Biểu diễn số hữu tỉ Trang dõi nhận xét; hoàn thiện vào HS lên diễn bảng biểu -1 1M Ví dụ 2: (SGK - trang 6) 2 -1 -1 2 3 trục số - Viết 3 dạng phân số có mẫu số dương - Chia đoạn thẳng đơn vị thành phần? - Xác định điểm biểu diễn Trên trục số , điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi điểm x HS nghe thực số hữu tỉ 3 ? Gv tổng kết ý kiến nêu cách biểu diễn Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ ( phút) Mục tiêu: HS biết so sánh hai số hữu tỉ Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm GV: Nêu cách so sánh hai phân số ? HS: Cho hai số hữu tỷ x y, ta có : GV: Yêu cầu học sinh ?4 GV:so sánh hai số hữu tỉ tức x = y , x < y , x > y so sánh hai phân số HS: Thực HS hoạt động nhóm làm ví HS: thảo luận nhóm dụ ví dụ SGK ( trình làm VD1 Và VD2 bày vào bảng nhóm ) - Đại diện nhóm báo GV: nhấn mạnh: Để so cáo kết (có thể sánh hai số hữu tỉ ta phải nhận xét nhóm làm sau : khác) + Viết hai số hữu tỉ dạng hai phân số có mẫu dương +So sánh hai tử số, số hữu tỉ có tử lớn lớn HS: Đọc to nhận xét SGK Qua 2VD GV hướng dẫn HS rút nhận xét hai số hữu tỉ giới thiệu HS : trả lời ?5 số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm, số GV:Cho HS làm ?5 Gọi HS đứng chỗ giải miệng So sánh hai số hữu tỉ ?4 So sánh hai phân số: 2 -5 Ta có:   10   12    15 ;  5 15  10  12  15 15 Do đó: Khi đó: 2  -5 VD1 : SGK /T6 Giải 0,6  6 5 ;  10 10 Ta có Vì – < – 10 >0 nên 6 5  hay - 0,6  10 10 -2 VD2: SGK/T7 Giải Ta có :- =; = Vì -7 < > nên < Hay -3 < Nhận xét : (SGK/7) ?5 3 ; 5 Số hữu tỉ dương: Trang 3 ; ;  5 Số hữu tỉ âm: Số không số hữu tỉ dương số hữu tỉ  âm: C Hoạt động luyện tập ( phút) Mục đích: củng cố kiến thức học Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm GV yêu cầu hs nhắc lại : HS : trả lời thực Bài làm bảng nhóm - Thế số hữu tỉ ? hoạt động Cho ví dụ nhóm theo u cầu - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm ? - HS đứng chỗ trả lời Hoạt động nhóm làm tập sau : Cho hai số hữu tỉ * HS làm theo nhóm, sau phút đại diện nhóm - 0,75 lên bảng trình bày a) So sánh hai số HS nhóm nhận b) Biểu diễn hai số xét, đánh giá chéo trục số Nhận xét vị trí hai số với điểm ? D Hoạt động vận dụng ( phút) a Cho a,b �Z , b �0, x = b ; a,b dấu thì: A x = B, C sai B x > Số hữu tỉ sau không nằm  A Đáp án : 2B; 3C E Hoạt động tìm tòi, mở - Giao nhiệm vụ cho HS giỏi , khuyến khích lớp thực ) GV hướng dẫn nhà Nắm vững định nghĩa số hữu tỷ,cách biểu diễn số hữu tỷ trục số cách so sánh số hữu tỷ - BTVN : 2,3,4, / T8 SGK - Ôn lại cộng , trừ phân số; qui tắc “ dấu ngoặc” , qui tắc “ chuyển vế ’’ Trang B C x <  D Cả C  D rộng ( phút) Bài tập : Cá nhân thực yêu cầu GV, thảo luận cặp đơi để a) chia sẻ, góp ý b) ( lớp c) nhà x a 5 7 Cho số hữu tỉ Với giá trị nguyên a x số dương x số âm x không số dương không số âm HD - Chuẩn bị: nghiên cứu trước “ Cộng ,trừ số hữu tỉ ” Trang 10 a x  � a   � a  b x  � a   � a  c x  � a  (d1) điểm M cần tìm * Áp dụng: Bài 36/sgk - Yêu cầu HS áp dụng tập 36/sgk - HS hoạt động nhóm đơi bảng phụ phút Chọn bảng phụ nhóm để treo lên bảng chữa ABCD hình vng Bài 37/sgk - u cầu HS áp dụng tập 37/sgk Yêu cầu HS nối điểm nêu nhận xét O(0; 0); A(1; 2); B(2; 4) a) C(3; 6); D(4;8) - HS hoạt động cá nhân, HS lên bảng làm b) Giới thiệu: đường thẳng nối điểm gọi đồ thị hàm số tiết sau tìm hiểu C Hoạt động vận dụng ( phút) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mặt phẳng tọa độ giải tốn có yếu tố thức tế Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm - Yêu cầu Hs làm tập 38/sgk - HS trao đổi nhóm để tìm hướng giải Câu hỏi thêm: Xác định mặt phẳng tọa độ bạn Hằng 15 tuổi cao 16dm HS hoạt động cá nhân làm tập vào Bài 38/sgk a) Đào cao nhất, cao 15dm b) Hồng tuổi nhất, 11 tuổi c) Hồng cao Liên nhiều tuổi D Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút) Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi phát tình huống, toán liên quan đến mặt phẳng tọa độ Trang 133 Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm - Giao nhiệm vụ: Tìm ứng dụng mặt phẳng tọa độ thực tế sống - HS lắng nghe thảo luận nhóm để thực nhiệm vụ Bài tập nhà: - Xem lại dạng toán học - Làm tập 38 (sgk), 48; 49; 50; 52 (sbt) Ngày soạn: / / Ngày dạy: Tiết 34 / / Lớp dạy: ĐỒ THỊ HÀM SÔ Y = AX I MỤC TIÊU Qua giúp học sinh: Kiến thức:Hiểu khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y  ax( a �0) , biết ý nghĩa thực tiễn đồ thị nghiên cứu hàm số Kỹ năng:Vẽ đồ thị y  ax( a �0) Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu:Nhớ lại mặt phẳng tọa độ Phương pháp: - Yêu cầu HS thực tập ?1/sgk Trang 134 - HS hoạt động nhóm đơi thời gian phút treo bảng tập Bài ?1/sgk - Nhận xét đặt vấn đề: nhóm Tập hợp điểm biểu diễn cặp số gọi đồ thị hàm số B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Đồ thị hàm số gì? (7 phút) Mục tiêu: Hiểu khái niệm đồ thị hàm số Phương pháp:Hoạt động cá nhân - Nhấn mạnh: Hàm số I Đồ thị hàm số: y  f ( x) cho *Khái niệm: sgk bảng có cặp giá trị, tương ứng xác định điểm mp tọa độ Tập hợp điểm gọi đồ thị hàm số y  f ( x) Vậy đồ thị hàm số? - HS trả lời câu hỏi Hoạt động 2: (15 phút) Mục tiêu:Biết dạng đồ thị hàm số y  ax(a �0) vẽ đồ thị hàm số Phương pháp:Hoạt động cá nhân hoạt động nhóm đơi - Đồ thị hàm số ?1/sgk gồm điểm với hàm số có vơ số cặp giá trị làm để vẽ đồ thị hàm số? II Đồ thị hàm số y  ax( a �0) Bài ?2/sgk ( 2; 4); (1; 2); (0;0); a) (1; 2); (2; 4) - Yêu cầu HS tự đọc sgk làm tập ?2/sgk từ tự rút dạng đồ thị hàm số y  ax(a �0) - Chốt lại kiến thức dạng đồ thị y  ax(a �0) Trang 135 b) - HS hoạt động nhóm đơi phút treo bảng phụ nhóm lên bảng - Chốt lại kiến thức dạng đồ thị - Làm để vẽ đồ thị * Nhận xét: Đồ thị hàm số hàm số y  ax( a �0) y  ax( a �0) có dạng đường thẳng qua gốc tọa độ - Chốt lại cách vẽ đồ thị hàm số y  ax( a �0) - HS trả lời câu hỏi - Nghiên cứu ví dụ 2/sgk áp dụng tập ?4/sgk *Áp dụng: Bài ?4/sgk (Câu hỏi: Nêu bước vẽ đồ thị hàm số y  0,5x ) - Gợi ý làm theo bước nhấn mạnh bạn xác định điểm A khác * Cách vẽ: B1: Xác định điểm A thuộc đồ thị hàm số B2: Nối đường thẳng OA - HS hoạt động cá nhân, nghiên cứu sgk làm tập B1: Xác định điểm A(2;1) B2: Vẽ đường thẳng OA C Hoạt động luyện tập ( 10 phút) Mục đích: Rèn luyện kỹ vẽ đồ thị hàm số y  ax(a �0) Phương pháp: Hoạt động cá nhân, kiểm tra chéo - Yêu cầu HS làm tập 39/sgk Các HS đổi chéo kiểm tra bạn Trang 136 - HS hoạt động cá nhân, HS làm tập bảng III Luyện tập Bài 39/sgk D Hoạt động vận dụng ( phút) Mục tiêu:Vận dụng đồ thị hàm số y  ax( a �0) để giải tập giải số tốn thực tế Phương pháp: Hoạt động nhóm đơi - Yêu cầu Hs làm tập 40/sgk - HS hoạt động nhóm đơi làm tập 40/sgk Nhận xét HS nhóm trả lời Bài 40/sgk a) Khi a  x; y dấu nên đồ thị hàm số nằm góc phần tư thứ I III b) Khi a  x; y khác dấu nên đồ thị hàm số nằm góc phần tư thứ II IV E Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( phút) Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi mở rộng vấn đề liên quan đến đồ thị hàm số thực tế giải tốn Phương pháp: Hoạt động nhóm bốn - Giao nhiệm vụ tìm hiểu dạng khác đồ thị (đường cong) ứng dụng thực tế đồ thị hàm số môn học khác Trang 137 - HS trao đổi nhóm bốn Bài tập nhà: - Xem lại kiến thức học - Làm tập 41 (sgk); 53; 54 (sbt) Ngày soạn: / / Ngày dạy: / Tiết 35 / Lớp dạy: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Qua giúp học sinh: Kiến thức: Củng cố khái niệm đồ thị hàm số dạng đồ thị hàm số y  ax( a �0) Kỹ năng: Rèn kỹ vẽ đồ thị hàm số y  ax(a �0) , đọc đồ thị dùng đồ thị để xác định hệ số a , tính giá trị y biết giá trị x ngược lại, xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu:Nhớ lại kiến thức đồ thị hàm số đồ thị hàm số y  ax(a �0) Phương pháp:Hoạt động cá nhân, kiểm tra chéo - Thế đồ thị hàm số? - Dạng đồ thị hàm số y  ax( a �0) - Các bước vẽ đồ thị hàm số y  ax (a �0) Trang 138 - HS trả lời câu hỏi, HS lên bảng trả lời, HS khác nhận xét I Chữa tập Bài 41/sgk Các điểm thuộc đồ thị hàm số y  3x A, C - Chữa tập 41/sgk B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Dạng toán 1: Cho đồ thị hàm số, xác định yếu tố hàm số đọc đồ thị hàm số (15 phút) Mục tiêu: Biết cách xác định yếu tố hàm số cho đồ thị hàm số Phương pháp:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm - Giới thiệu dạng tốn số đặt câu hỏi - HS thảo luận nhóm đơi phút tìm câu trả lời + Khi điểm M ( x0 ; y0 ) thuộc đồ thị hàm - nhóm HS trả lời số y  f (x) II Luyện tập Dạng 1: Cho hàm số, xác định yếu tố đọc hàm số * phương pháp giải: - Điểm + Có đồ thị hàm số biết giá trị x làm để xác định giá trị y ngược lại M ( x0 ; y0 ) thuộc đồ thị hàm số y0  f (x ) - Từ giá trị x hạ đường vng góc cắt đồ thị hàm số điểm, từ điểm hạ đường vng góc trục Oy giá trị y tương ứng Bài 42/sgk - Yêu cầu HS làm tập 42/sgk (đưa hình 26 lên máy chiếu) Đặt thêm câu hỏi ý b - tìm hồnh đồ tung độ tương ứng điểm đồ thị kiểm tra lại phép tính - Yêu cầu HS làm tập 43/sgk, đưa hình lên máy chiếu Gợi ý: trục số biểu diễn đại lượng nào? Hoành độ, tung độ Trang 139 a) Vì điểm A thuộc đồ thị - HS hoạt động cá nhân HS lên bảng chữa hàm số y  ax nên  a.2 � a  b) Hàm số có dạng Với x y 1 �y Với y  1 � x  2 x điểm cho biết gì? Bài 43/sgk Đặt thêm câu hỏi: sau 1h xe km? (xác định đồ thị kiểm tra lại phép tính) a) Tđi = 4h Tđi xe= 2h b) Sđi = 20km Sđi xe = 30km - HS hoạt động nhóm đơi treo bảng phụ nhóm lên bảng c) Vđi =20 : = km/h Vđi xe= 30 : = 15 km/h Hoạt động 2: Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số y  ax( a �0) (15 phút) Mục tiêu:Rèn luyện kỹ vẽ đồ thị hàm số y  ax( a �0) Phương pháp:Hoạt động cá nhân - Giới thiệu dạng toán số - HS trả lời câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số bước vẽ đồ thị hàm số y  ax(a �0) * Phương pháp: B1: Xác định điểm A thuộc đồ thị hàm số y  ax( a �0) B2: Vẽ đường thẳng OA đồ thị hàm số Bài 44/sgk - Yêu cầu HS làm tập 44/sgk - HS hoạt động cá nhân HS lên bảng làm a) Với x  � y  1 � A(2; 1) Nhắc HS chọn giá trị x cho giá trị y số nguyên để dễ vẽ Yêu cầu xác định đồ thị sử dụng phép tính để kiểm tra lại b) f (2)  1 ; f (2)  f (4)  2 ; f (0)  c) x  ; x  ; x  5 d) Khi y  � x  Khi y  � x  - Yêu cầu HS làm tập 45/sgk Trang 140 Bài 45/sgk y  3x - HS hoạt động cá nhân kiểm tra chéo bạn Với x  � y  � A(1;3) a) x  � y  x  � y  12 b) y  � x  y  � x  C Hoạt động vận dụng ( phút) Mục tiêu:Vận dụng đồ thị hàm số y  ax( a �0) giải số toán thực tế sống Phương pháp: Hoạt động nhóm - Giới thiệu đơn vị đo độ dài nước khác giới - Yêu cầu HS làm tập 46/sgk Giới thiệu quy tắc đổi 1inh �2,54cm để học sinh - HS hoạt động nhóm đơi phút trình bày đáp án Bài 46/sgk 2inh �5, 08cm 3inh �7, 62cm kiểm tra lại E Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút) Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi phát tình huống, tốn liên quan đến đồ thị hàm số y  ax( a �0) Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm - Giao nhiệm vụ: Tìm ứng dụng đồ thị hàm Trang 141 - HS lắng nghe thảo luận nhóm để thực nhiệm vụ Bài tập nhà - Xem lại dạng toán số y  ax(a �0) thực tế sống - Tìm hiểu đồ thị hàm số có hình dạng đặc biệt đường cong Trang 142 học - Làm tập47 (sgk); 56; 57; 58 (sbt), phần câu hỏi ôn tập chương - Ôn tập lý thuyết chuẩn bị ôn tập chương Ngày soạn: / / Ngày dạy: Tiết 36 / / Lớp dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU Qua giúp học sinh: Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (định nghĩa tính chất) Kỹ năng: Củng cố kỹ giải toán hai đại lượng tỉ lệ (thuận nghịch) để giải số toán thực tiễn Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu:Nhớ lại kiến thức học chương II – Đại số Phương pháp:Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức học chương - HS nhắc lại mục kiến thức học chương - Giới thiệu phân bổ nội dung ôn tập tiết ôn tập chương Chương II: Hàm số đồ thị hàm số gồm phần - Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch (đ/n t/c) - Hàm số đồ thị hàm số B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức (10 phút) Mục tiêu: Học sinh hệ thống hóa kiến thức học theo trình tự, khoa học dễ nhỡ Trang 143 Phương pháp:Hoạt động cá nhân - Hướng dẫn HS lập bảng tổng kết kiến thức gồm định nghĩa tính chất - Hs hoạt động nhóm đơi trao đổi thảo luận hoạt động cá nhân bảng hệ thống kiến thức vào vở, nhóm lên bảng trình bày I Kiến thức cần nhớ: ĐL tỉ lệ thuân Định nghĩa ĐL tỉ lệ nghịch y  kx 1) y1 y1  x1 x1  y1  x1 y k x 1) x1 y1  x2 y2   k k Tính chất 2) x1 y1  x2 y2 x1 y1  x3 y3 xn yn  xm ym - Yêu cầu HS trả lời miệng câu hỏi 1; 2; phần câu hỏi ôn tập chương II - HS trả lời, HS khác đối chiếu với kết tập chuẩn bị nhà 2) x1 y2  x2 y1 x1 y3  x3 y1 xn ym  xm yn a) Ví dụ: y  3x ; y  2x b) Ví dụ: y x ; xy  2 Đại lượng tỉ lệ thuận y  3x Đại lượng tỉ lệ nghịch xy  36 C Hoạt động luyện tập ( 25 phút) Mục đích: Rèn kỹ giải tốn liên quan đến toán đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tỉ lệ nghịch Phương pháp: Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS làm tập 48/sgk Gợi ý đặt ẩn tìm mối quan hệ đại lượng - HS hoạt động nhóm phút trình bày lời giải vào bảng phụ, nhóm treo bảng phụ lên bảng II Luyện tập Bài 48/sgk KL nước (x) KL muối (y) 1000kg 25kg 250g ?g Gọi khối lượng muối cần tìm a Trang 144 (a  0, g ) Vì khối lượng nước khối lượng muối hai đại lượng tỉ lệ thuận x1 x2 1000 250  �  � a  6, 25 y1 y2 25 a Khối lượng muối 6,25g - Yêu cầu HS làm tập 49/sgk - HS hoạt động cá nhân, HS lên bảng chữa Gợi ý: xác định đại lượng mối quan hệ đại lượng Bài 49/sgk Khối lượng riêng (x) Thể tích (y) Sắt: 7,8 a Chì: 11,3 b Gọi thể tích sắt a thể tích chì b ( a, b  0) Vì thể tích khối lượng riêng hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x1 y2 7,8  � x2 y1 11,3 b a b 0, 69a Vậy thể tích chì nhỏ sắt Bài tập thêm: Gọi ba phần cần tìm x; y; z - Yêu cầu HS làm tập thêm luyện tập tốn chia tỉ lệ Gợi ý: sử dụng tính chất dãy tỉ số - Hs hoạt động cá nhân HS lên bảng chữa a) Vì x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; x y z   ; x  y  z  585 Áp dụng t/c dãy tỉ số tìm được: x  195; y  260; z  130 b) Vì x; y; z tỉ lệ nghịc với 3; 4; 3x  y  2z � x y z   ; x  y  z  585 Áp dụng t/c dãy tỉ số tìm được: Trang 145 x  180; y  135; z  270 D Hoạt động vận dụng (5 phút) Mục tiêu:Vận dụng đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch giải tốn có yếu tố thực tế Phương pháp: Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS làm tập 50/sgk Gợi ý: nhớ lại cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật - HS hoạt động nhóm thảo luận phút nhóm lên bảng chữa Xác nhận mối quan hệ giũa đại lượng Bài 50/sgk Có V  abh Trong đó: a chiều dài bể, b chiều rộng bể h chiều cao bể Chiều dài bể chiều rộng bể giảm chiều cao bể Có thể tính nhanh cách quan sát thay trực tiếp vào cơng thức tính thể tích để tìm thay đổi chiều cao phải tăng gấp lần để thể tích khơng đổi E Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút) Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi phát tình huống, toán liên quan đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tỉ lệ nghịch Phương pháp: Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân - Giao nhiệm vụ: Tìm ứng dụng đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tỉ lệ nghịch sống Trang 146 - HS lắng nghe thảo luận nhóm để thực nhiệm vụ Bài tập nhà: - Xem lại dạng toán học - Làm tập 51 (sgk); 63; 65; 67 (sbt) Trang 147 ... số – 5, 12 y 0 số hữu tỉ y ( ) gọi tỉ số hai số x y 10, 25 viết hay – 5, 12 : 10, 25 x y, kí hiệu hay x : y Ví dụ : Tỉ số hai số – 5, 12 10, 25  5, 12 10, 25  5, 12 10, 25 viết hay – 5, 12 : 10, 25 C Hoạt... - 2 ,5 c) = - (- 2 ,5) (Đ) 2) Tìm x, biết : a) b) c) x = 1 � x=� 5 x = 0, 37 � x = �0, 37 x = � x= 2 x = � x = �1 3 d) Bài 18/sgk : a) - 5, 17 - 0,469 = - (5, 17 + 0,469) = - 5, 639 b) - 2, 05 + 1 ,73 ... 10 � � 10 � � 12   20 ? Tính: � 2� a, 3 ,5 �1 � ; � 5 b, 5 : (2) 23 Giải: � � 35 � 7 � 7. ( 7) 49 a ) 3 ,5 �1 � � �  10 � � 10 5 � 10 5 5 1 b) : (2)   23 23 46 Chú ý: chia số
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Đại số 7 HK1 soạn theo 5 hoạt động mới, giáo án Đại số 7 HK1 soạn theo 5 hoạt động mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn