Nghiên cứu thị trường trong phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty CMC PT

95 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CMC P&T Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại TRỊNH THU HƯƠNG Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Luận văn “Nghiên cứu thị trường phát triển hoạt động kinh doanh Công ty CMC P&T” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa từ website, cơng trình nghiên cứu Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lí luận q trình nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Trịnh Thu Hương ii LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cô giáo PGS, TS Nguyễn Thanh Bình – Chủ nhiệm Bộ mơn Marketing quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội – người giành nhiều thời gian, tâm huyết với kinh nghiệm kiến thức tận tình bảo, đưa hướng dẫn cho em suốt trình làm luận văn Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đặc biệt thầy cô thuộc khoa Sau đại học, dạy dỗ giúp đỡ em suốt thời gian học cao học trường Em xin bày tỏ lời cảm ơn cán bộ, công nhân viên Công ty CMC P&T bảo, chia sẻ tài liệu, có đóng góp quý báu để em có tư liệu phục vụ cho việc hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Trịnh Thu Hương iii LỜI CAM ĐOAN i LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 1.1.1 Hoạt động Nghiên cứu thị trường 1.1.2 Nghiên cứu thị trường Doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò nghiên cứu thị trường trình hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ .12 1.1.4 Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 13 1.2 Quy trình thực nghiên cứu thị trường doanh nghiệp .15 1.2.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 16 1.2.2 Thiết kế dự án nghiên cứu 17 1.2.3 Thực thu thập liệu, thông tin 19 1.2.4 Phân tích báo cáo kết nghiên cứu 24 1.2.5 Tiến hành hành động 26 1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 26 1.3.1 Liên kết với hoạt động marketing - mix doanh nghiệp 26 1.3.2 Nguồn kinh phí hoạt động nghiên cứu thị trường 27 1.3.3 Trình độ chun mơn nhân nghiên cứu thị trường 27 1.3.4 Phương thức đo lường hiệu hoạt động nghiên cứu thị trường 28 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CMC P&T 29 2.1 Khái quát chung Công ty CMC P&T .29 2.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty CMC P&T .29 2.1.2 Mơ hình tổ chức Công ty CMC P&T 31 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty CMC P&T từ năm 2013 – 2017 34 iv 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T 36 2.2 Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T .37 2.2.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 37 2.2.2 Thiết kế dự án nghiên cứu 38 2.2.3 Thực thu thập liệu, thông tin 39 2.2.4 Phân tích báo cáo kết nghiên cứu 44 2.2.5 Tiến hành hành động 45 2.3 2.3.1 Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T .55 Những kết đạt từ hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T 55 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn trình thực nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CMC P&T 65 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh kế hoạch nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T .65 3.1.1 Chiến lược hoạt động Công ty CMC P&T 65 3.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh 66 3.1.3 Kế hoạch nghiên cứu thị trường 68 3.2 Một số giải pháp đề xuất cải thiện hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T 68 3.2.1 Xác định chuẩn xác vấn đề nghiên cứu 68 3.2.2 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khả thi với ngân sách hợp lý 70 3.2.3 Nâng cao hiệu thu thập thông tin, liệu 77 3.2.4 Củng cố chất lượng phân tích báo cáo kết thu thập 81 3.2.5 Áp dụng nhanh chóng thơng tin vào trình định doanh nghiệp 84 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1: Kết kinh doanh CMC P&T từ năm 2013 - 2017 35 Biểu đồ 3.1:Mục tiêu doanh thu từ năm 2018 – 2020 Công ty CMC P&T .67 Bảng 1.1: Mục tiêu nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 16 Bảng 1.2: Nội dung kế hoạch đề xuất nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 18 Bảng 1.3: So sánh lợi ích doanh nghiệp tự thực NCTT hay thuê .20 Bảng 2.1: Khách hàng mục tiêu công ty CMC P&T theo lĩnh vực hoạt động 34 Bảng 2.2: Yêu cầu nghiên cứu yếu tố marketing – mix 36 Bảng 2.3: Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T 43 Bảng 2.4: Kết đánh giá thị trường kinh doanh linh kiện 466 Bảng 2.5: Kết đánh giá thị trường kinh doanh máy tính CMS 477 Bảng 2.6: Kết đánh giá thị trường kinh doanh dịch vụ IT 48 Bảng 2.7: Tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh kinh doanh linh kiện 50 Bảng 2.8: Tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh kinh doanh máy tính .522 Bảng 2.9: Tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh kinh doanh dịch vụ IT 533 Bảng 2.10: Danh mục sản phẩm tương ứng với nhóm khách hàng mục tiêu ngành hàng linh kiện 566 Bảng 2.11: Danh mục sản phẩm tương ứng với nhóm khách hàng mục tiêu ngành hàng dịch vụ 577 Bảng 2.12: Phân tích SWOT ngành kinh doanh linh kiện 59 Bảng 2.13: Phân tích SWOT ngành kinh doanh máy tính CMS .60 Bảng 2.14: Phân tích SWOT ngành kinh doanh dịch vụ IT 61 Hình 1.1: Quy trình thực Nghiên cứu thị trường .15 Hình 2.1: Giá trị cốt lõi CMC P&T 30 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức Công ty CMC P&T 31 Hình 2.3: Quy trình phối hợp thực thuê nghiên cứu thị trường phận kinh doanh phận Marketing CMC P&T 33 vi Hình 2.4: Quy trình nghiên cứu thị trường Cơng ty CMC P&T .38 Hình 2.5: Quy trình thuê dịch vụ nghiên cứu thị trường CMC P&T .41 Hình 3.1: Hệ thống thơng tin Marketing .83 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng ty CMC P&T đơn vị thành viên Tập đồn Cơng nghệ CMC, thành lập vào tháng 10 năm 2007, có 10 năm kinh nghiệm hoạt động đạt kết định, có uy tín thị trường lĩnh vực sản xuất phân phối thiết bị, linh kiện máy tính, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng Tuy nhiên, thời đại công nghệ thông tin không ngừng phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ doanh nghiệp ngày tăng lên đòi hỏi Cơng ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tầm nhìn hướng đến 2020, CMC P&T phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ IT uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam Để lựa chọn xác định định hướng kinh doanh, cơng ty cần có xây dựng sở thông tin tảng lĩnh vực hoạt động, đối thủ cạnh tranh thị trường nhóm khách hàng mục tiêu cho định kinh doanh công ty Nghiên cứu thị trường nghiệp vụ vô quan trọng, công tác nghiên cứu thị trường làm tốt cung cấp đầy đủ thơng tin xác để giúp cơng ty đưa chiến lược phù hợp mang lại hiệu cao Đặc biệt, công ty thuộc loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ, việc xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu thị trường tảng cho công việc kinh doanh tương lai Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh gay gắt nay, Ban lãnh đạo công ty định vấn đề nghiên cứu thị trường mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty yếu tố quan trọng để đảm bảo trì phát triển lâu dài Cơng ty Từ tình hình thực tiễn cơng việc, em chọn đề tài: “Nghiên cứu thị trường phát triển hoạt động kinh doanh Công ty CMC P&T” Tình hình nghiên cứu Đối với lý thuyết thị trường, em tham khảo nguồn thông tin từ Nguyên lý Marketing (Philip Kotler, NXB Lao động, 2012), Giáo trình Marketing thương mại (Nguyễn Xuân Quang, NXB Kinh tế quốc dân, 2007), để rút định nghĩa đặc điểm thị trường nói chung Tiếp đó, để tìm hiểu chi tiết Nghiên cứu thị trường, em sử dụng thông tin sách “A Practical Guide to Market Research” (Pau Hague, Grosvenor House Publishing Ltd, 1982), “Essentials of Marketing Research” (Jr., Joseph Hair, Mary Wolfinbarger, Robert Bush, David Ortinau, 2007), “An Introduction to Marketing Research” (Scott M Smith and Gerald S Albaum, 2010), … Từ nội dung này, em rút lý luận chung hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về: quy trình hoạt động, phương thức nghiên cứu, vai trò hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, Ngoài ra, kết nghiên cứu khoa học nguồn tham khảo tin cậy, bao gồm luận văn “Nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm Công ty Honda Việt Nam” (ThS Vũ Anh Tuấn), Chuyên đề “Những vấn đề thị trường marketing khởi doanh nghiệp” (ThS Nguyễn Thị Thu Trang), Tiểu luận “Nghiên cứu thị trường với phát triển doanh nghiệp Việt Nam”, viết “Thực trạng hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường nước doanh nghiệp tư nhân Việt Nam” (ThS Nguyễn Thị Tiến) trình bày thực trạng chung hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp cụ thể Tuy nhiên việc đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường áp dụng kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp cụ thể có nhiều điểm khác biệt Dựa sở đó, em tiến hành phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường cơng ty CMC P&T, từ tìm điểm đạt hạn chế tồn Bên cạnh đó, nhằm vận dụng lý thuyết nghiên cứu vào thực tiễn, em bổ sung thêm nguồn tài liệu từ công ty bao gồm báo cáo Kết hoạt động kinh doanh công ty, Báo cáo Chiến lược kinh doanh Công ty Kế hoạch thực Nghiên cứu thị trường thời gian vừa qua Đây liệu cần thiết để so sánh với nội dung lý thuyết trình bày để rút điểm đạt được, hạn chế cần rút kinh nghiệm Tuy nhiên, để tăng thêm tính thuyết phục phân tích, đánh giá cần cập nhật thêm tình hình phát triển ngành, em tìm hiểu bổ sung thêm từ nguồn tài liệu tham khảo kiểm chứng công bố rộng rãi: Báo cáo ngành công ty nghiên cứu thị trường tổ chức uy tín lĩnh vực CNTT (báo cáo Gartner, IDC, GfK, ICT, ); viết phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường tạp chí thương mại, website khoa học, ; luận văn, luận án hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp Việt Nam Đề tài có kế thừa nghiên cứu có trên, ngồi đánh giá tổng qt cho tồn thị trường thực phân tích chi tiết áp dụng trực tiếp doanh nghiệp cụ thể, gắn liền kiến thức với thực tiễn Dựa sở sẵn có, tác giả tổng hợp, so sánh chắt lọc thông tin chung để đưa điểm riêng nghiên cứu sau: - Quy trình thực nghiên cứu thị trường doanh nghiệp - Vai trò nghiên cứu thị trường doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thị trường - Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường từ góc nhìn doanh nghiệp khơng chun, phân tích điểm khác biệt để tìm kế hoạch triển khai tối ưu Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu giúp ích to lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đẩy mạnh thương mại hóa sản xuất dịch vụ CMC P&T, thúc đẩy tăng trưởng doanh số yêu cầu bắt buộc thời gian đến năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh Một số giải pháp nêu luận văn góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, thương mại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh CMC P&T Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn đề xuất giải pháp nhằm đổi hoạt động nghiên cứu thị trường, từ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh doanh nghiệp tăng doanh thu cho cơng ty Để đạt mục đích đặt ra, đề tài luận văn cần phải giải nhiệm vụ khác nhau, bao gồm làm rõ sở lý thuyết có liên quan đến thị trường nghiên cứu thị trường doanh nghiệp thực sản xuất kinh doanh, phân tích thực trạng vấn đề, đưa đánh giá Cuối cùng, trình bày giải pháp tương ứng với tồn hạn chế hoạt động, đưa kế hoạch hoạt động cho thời gian tới Đồng thời, tăng cường mối liên hệ, gắn kết nghiên cứu thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty CMC P&T - Phạm vi nghiên cứu đề tài: 74 Giới thiệu kế hoạch nghiên cứu: Mô tả tổng qt vấn đề, khó khăn cơng ty gặp phải; xác định rõ nguyên nhân vấn đề trên; cần thiết lý tiến hành nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: trình bày mục tiêu nghiên cứu theo nguyên tắc xác, chi tiết, rõ ràng khả thi; trình bày giả định nghiên cứu, xác định đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp điều kiện cần thiết để nghiên cứu: loại hình nghiên cứu áp dụng, nguồn phương pháp thu thập liệu; tóm tắt nội dung biểu mẫu thu thập liệu; phương án phân tích liệu; thời gian biểu kiến cho cơng việc kèm theo bố trí nhân sự; bảng dự tốn kinh phí tổng hợp cho khâu dự trù hỗ trợ khác Đối với thực trạng CMC P&T, hoạt động nghiên cứu thị trường triển khai, xây dựng nguồn ngân sách dành cho hoạt động chưa nhiều Vì cần tiết kiệm sử dụng hiệu nguồn ngân sách thơng qua số kiến nghị sau: Tự thiết kế khảo sát Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dịch vụ, khâu nghiên cứu thị trường quan trọng nằm giai đoạn triển khai hoạt động kinh doanh giai đoạn thu hồi ý kiến khách hàng sau sử dụng Với số vốn ỏi, doanh nghiệp nhỏ vừa thường có lợi nhân lực nhân viên nòng cốt với tinh thần ý chí tâm cao, doanh nghiệp tự thiết kế bảng khảo sát thực công việc thay gõ cửa cơng ty nghiên cứu thị trường danh tiếng Điều chí mang lại nhiều lợi ích bất ngờ: - Thứ nhất, nhân viên cơng ty nắm rõ tình hình doanh nghiệp mình, điểm mạnh, điểm yếu; lưu ý để nghiên cứu sâu thu hoạch lại từ khách hàng Đây yếu tố nhiều thời gian để đàm phán sử dụng công ty nghiên cứu thị trường khác - Điều thứ hai vấn đề muôn thuở mà công ty khách hàng hay lo lắng: lòng tin Sự thật không muốn bỏ nhiều tiền để thu kết mang tính tương đối nghi ngờ mức độ xác Bằng việc tự thiết kế bảng hỏi, doanh 75 nghiệp phần tránh rủi ro tự chịu trách nhiệm với độ lệch chuẩn nhu cầu thực thị trường số liệu thống kê - Thứ ba, thời gian độ nhạy điều mà nghiên cứu thị trường tương đối thiếu Thông tin khách hàng đến tay doanh nghiệp có độ trễ định, ảnh hưởng nhiều đến tính xác nghiên cứu Thơng thường độ trễ chấp nhận đặc biệt nguy hiểm doanh nghiệp thời kì nhạy cảm khủng hoảng, lúc thành lập… - Điều cuối quan trọng doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm: tính tiết kiệm tiền bạc Dù công ty bạn lớn hay nhỏ, nhu cầu thị trường cho mặt hàng Do đó, để có thơng tin xác đầy đủ cơng ty nghiên cứu thị trường đòi hỏi số tiền khổng lồ Trong hoàn cảnh phải cân đo đong đếm dự án phương án thật khơng hiệu Mua thông tin Tất nhiên, việc tự thiết kế khảo sát thị trường công việc cam go với công ty Dù có nhiệt huyết tâm cơng ty non trẻ lĩnh vực khó nắm tay tình hình tổng hợp thị trường qua vài lần khảo sát quy mô thời gian có hạn Các cơng ty nghiên cứu thị trường bên cạnh hợp đồng nghiên cứu độc quyền cho nhãn hàng thực rao bán thông tin thị trường Giá thông tin tương đối thấp so với hợp đồng khảo sát riêng cho doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp vừa nhỏ mua thông tin để bổ sung thêm cho thơng tin sẵn có q trình khảo sát cá nhân Ngồi điểm mạnh giá cả, thơng tin có nhiều thơng tin khác giúp doanh nghiệp tìm hướng có nghiên cứu hợp lí cho CMC P&T Điểm yếu chiến lược độ thông dụng thông tin Do mức giá thấp kinh doanh công khai nên thông tin sở hữu sử dụng cho đối thủ Mặt khác, thơng tin có tính dàn trải cao, khơng vào ngóc ngách thực thị trường đòi hỏi người phân tích phải có khả sàng lọc thông tin cao 76 Tư vấn thương hiệu Một bí tương đối hữu ích cho cơng ty có chiến lược hoạt động Nếu nghiên cứu thị trường “người dẫn đường” cho hoạt động kinh doanh tư vấn thương hiệu hoạt động Đối với cơng ty tự tin vào hướng gặp vấn đề việc truyền tải thơng điệp đến khách hàng doanh nghiệp tư vấn thương hiệu người bạn đồng hành hữu ích Ở giai đoạn này, nghiên cứu thị trường khơng cần thiết nữa, thay vào chiến lược để thương hiệu trở nên gần gũi mắt công chúng Với mức giá tư vấn thấp hơn, không đòi hỏi đầu tư dài hạn đề chiến lược cụ thể so với số liệu khô khan, tư vấn thương hiệu hoạt động tiết kiệm chi phí hiệu trường hợp Nghiên cứu đặc thù ngành Một số doanh nghiệp thường bị trào lưu dẫn dắt mà không thực nắm bắt tiềm lực cơng ty Nhận thấy nghiên cứu thị trường cơng cụ mạnh, góp phần quan trọng việc phát triển công ty, nhiều doanh nghiệp tìm đến hình thức khơng hiểu giai đoạn phù hợp để nghiên cứu, doanh nghiệp cần nghiên cứu Khảo sát thị trường thu số để cơng ty có chiến lược phát triển dựa phân tích riêng Khơng thể phủ nhận vai trò to lớn nghiên cứu thị trường việc sống cơng ty Tuy nhiên, giai đoạn đầu, người chủ doanh nghiệp khôn ngoan người biết tận dụng tiềm lực công ty vào vị trí hợp lí để tốn chi phí mà hiệu Đọc báo, vấn kết khảo sát mà in tạp chí thương mại xuất định kỳ đem lại kiến thức chuyên sâu thị trường công nghệ thông tin Những sách báo chuyên loại hình kinh doanh có giá trị việc dự đốn xu hướng đến nhận biết nhu cầu khách hàng Đồng thời, CMC P&T thực nghiên cứu trang quảng cáo doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh tương tự; xem chi tiết mà đối thủ bạn muốn nêu bật lên muốn che đậy Để có nhìn tổng qt thay đổi gần đây, thu thập mẩu quảng cáo, tài liệu giới thiệu sản phẩm, thư gửi khách hàng cũ 77 Kiểm tra tình hình cạnh tranh thơng qua nghiên cứu đối thủ trực tiếp thị trường, vào xem trang web họ, xem giá sản phẩm/dịch vụ, chế độ bảo hành, giấy chứng nhận sản phẩm cách chào hàng đặc biệt Nếu công ty cung cấp tin qua mail, đăng ký để nhận thơng tin miễn phí cải tiến sản phẩm, dòng hàng mới, xu hướng chí ý kiến phản hồi khách hàng Bên cạnh đó, CMC P&T thực phân tích tài liệu quảng cáo bán hàng đối thủ cạnh tranh: họ nhấn mạnh đến điều nhất; họ khơng đề cập gì; CMC P&T có thấy làm tốt đối thủ khía cạnh nào? Tìm hiểu thơng tin sản phẩm, dịch vụ cách thức, thái độ cung cấp đối thủ cách gọi điện gửi email hỏi giá hàng hóa dịch vụ trải nghiệm trực tiếp cửa hàng trưng bày phân phối sản phẩm để viết ấn tượng kết thúc chuyến ghé thăm rời khỏi cửa hàng Ghi đặc điểm tự hỏi xem tất hay hầu hết ấn tượng có điểm chung, thị trường có điểm chung đó, làm để CMC P&T làm cho sản phẩm, dịch vụ khác biệt tốt Kết hợp với trường công nghệ để đưa thi liên quan đến tìm tòi, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường Bên cạnh đó, liên hệ cố gắng thuyết phục giảng viên trường kinh doanh ngành kinh doanh của công ty thật trở thành dự án lớn nghiên cứu thị trường 3.2.3 Nâng cao hiệu thu thập thông tin, liệu Các hoạt động thu thập liệu đòi hỏi phải có tổ chức quản lý chặt chẽ để giảm thiểu sai sót trùng lặp trình thu thập Mỗi dạng liệu vấn khác có yêu cầu cụ thể để tiếp cận, yêu cầu người thực cần nắm vững tuân thủ đặc trung để đạt hiệu cao Đảm bảo biện pháp giám sát hoạt động nghiên cứu thị trường tiến độ Thường xuyên xem lại kế hoạch đánh giá tình hình triển khai doanh nghiệp, khơng bỏ sót nhiệm vụ quan trọng thiết yếu Tuân thủ thòi gian định, khơng kéo dài bước quy trình ảnh hưởng đến kết chung kế hoạch 78 Lập dự phòng rủi ro bước quy trình, yếu tố tác động gây ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ cơng việc Từ đó, đề xuất phương án giải lên Ban Lãnh đạo xin thêm hỗ trợ từ phận có liên quan Về phía Ban Lãnh đạo CMC P&T, người có trách nhiệm thành lập, điều hành giám sát hệ thống quy trình nghiên cứu cho phù hợp với mục tiêu công ty Để hệ thống vận hành tốt, nhà quản lý cần tuân thủ số nguyên tắc như: xây dựng môi trường văn hóa trọng đến liêm chính, đạo đức nghề nghiệp với quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn quyền lợi; xác định rõ nhiệm vụ thành phần nhân tham gia vào quy trình; quy định rõ ràng trách nhiệm kiểm tra giám sát; tiến hành định kỳ biện pháp kiểm tra thông tin… Nâng cao lực nhân nghiên cứu thị trường Trong hoạt động nói chung, hoạt động kinh doanh nói riêng người luôn trung tâm hoạt động nghiên cứu thị trường vậy, muốn nghiên cứu có hiệu cơng ty phải có đội ngũ cán bơ làm nghiên cứu có trình độ chun mơn cao, nhiệt tình cơng việc, am hiểu thị trường Để phát huy lực cán công nhân viên cơng ty cơng ty phải quan tâm đến việc đào tạo chuyên môn cho cán thị trường cụ thể sau: Phải đào tạo đào tạo lại chuyên môn cho cán nghiên cứu thị trường việc cho họ tham gia lớp học ngắn hạn, dài hạn nghiên thị trường phân tích thị trường Việc đào tạo từ công việc phải ý cho cán trẻ nỗ lực, có khả phát triển cao (On job training) Ưu tiên tuyển chọn đối tượng có lực chun mơn, nhiệt tình cơng việc, sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng, có thời gian thử thách trước thức có định nhận tuyển chọn vào cơng ty phải bố trí ngành nghề đào tạo Liên kết phòng ban cơng ty, củng cố mối quan hệ nhân viên nội công ty, gắn bó lợi ích chung tồn cơng ty với lợi ích riêng thành viên Từ tạo ưu cạnh tranh sức mạnh nội công ty, điều kiện để dẫn đến thành công 79 Ban lãnh đạo công ty cần đề chế đọ thưởng phạt thoả đáng nhằm kích thích suất, hiệu làm việc cán Có chế độ thưởng phạt hợp lý cho cán khai thác nhu cầu thị trường mang lại lợi nhuận cho công ty Nếu kích thích lợi ích kinh tế dẫn đến vấn đề đội ngũ cán thụ động, khơng nhiệt tình cơng việc, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh tồn cơng ty Cơng ty cần tổ chức cho cán làm nghiên cứu thị trường thực tế thị trường, hội trợ triển lãm, … để học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn từ đối tác kinh doanh Tóm lại, để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty cần trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn thị trường cho cán làm nghiên cứu thị trường Để thực điều ban lãnh đạo công ty cần phải trọng đến vấn đề nhân sự, phải đầu tư thoả đáng cho việc đào tạo nhân Hàng năm hay hàng tháng công ty phải tổ chức thi tay nghề cho cán công nhân viên, kiểm tra kiến thức ngành nghề mà họ hoạt động từ biết điểm tồn để có kế hoach đào tạo đào tạo lại lao động, nâng cao trình độ lao động Cơng ty Là tế bào thể sống công ty, phận nghiên cứu thị trường cần phối hợp với phòng ban khác cơng ty Nó tồn độc lập tồn khơng có ý nghĩa Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng việc thu thập thơng tin để từ đưa định, tự khơng thể giải cơng việc vấn đề, mắt xích chuỗi mắt xích liên kết Chỉ mắt xích liên kết chặt chẽ với bánh xe kinh doanh vận hành được, điều thấy rõ cơng ty sau: Nhóm nghiên cứu thị trường phòng Marketing chịu trách nhiệm thu thập xử lý thơng tin, sau Phòng Marketing đưa thông tin lên Ban lãnh đạo chia sẻ với phòng ban khác, đạo Ban lãnh đạo công ty, để đưa định Marketing đắn, phù hợp 80 Giải khó khăn thu thập thơng tin khách hàng B2B - đa dạng hóa phương thức thu thập thơng tin khách hàng Một vấn đề nghiên cứu khách hàng B2B – nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ lớn CMC P&T tỷ lệ phản hồi thông tin khơng cao, khơng thể đưa định nghiên cứu xác Do đó, thời gian tới cần lưu ý số vấn đề trình thực sau: - Tiếp cận vấn với nhân cấp cao, có kinh nghiệm doanh nghiệp vấn - Đảm bảo giá trị thu từ vấn, thảo luận để người nhận rút số thơng tin hữu ích, tránh việc thu nhiều thông tin trái ngược gây nhiễu kết vấn - Cam kết bảo mật thông tin khách hàng để người vấn chia sẻ chân thực - Xây dựng danh mục nội dung cần trao đổi theo logic tập trung vào vấn đề cần khai thác, thường xuyên điều chỉnh sau nhận phản hồi từ khách hàng nội dung vấn - Có quà nhỏ để cám ơn hỗ trợ khách hàng - Thực đa dạng hình thực thu thập thơng tin khách hàng để thu thông tin tổng quát Ngoài ra, cần tránh số sai lầm sau trình thu thập liệu hạn chế thời gian tiền bạc: - Chỉ sử dụng nghiên cứu thứ cấp: việc dựa vào liệu công bố người khác không đem lại tranh tồn cảnh Tất nhiên điểm khởi đầu tuyệt vời, thông tin nhận từ nghiên cứu thứ cấp bị lỗi thời bỏ lỡ yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp - Chỉ sử dụng nguồn web: sử dụng cơng cụ tìm kiếm phổ biến để thu thập thông tin, thông thường nhận liệu có sẵn cho tất người khơng hồn tồn xác Để thực nghiên cứu sâu trì ngân sách, sử dụng nguồn tài nguyên thư viện địa phương, trường đại học trung tâm doanh nghiệp nhỏ 81 - Chỉ khảo sát doanh nghiệp quen biết: chủ doanh nghiệp vấn đồng nghiệp gần gũi tiến hành nghiên cứu, thường đối tượng điều tra tốt Để có thơng tin hữu ích xác nhất, doanh nghiệp cần phải nói chuyện với khách hàng thực tế nhu cầu, mong muốn kỳ vọng họ 3.2.4 Củng cố chất lượng phân tích báo cáo kết thu thập Yêu cầu báo cáo cơng ty cần đáp ứng tiêu chí sau: Một là, báo cáo giải thích rõ ràng cho người xem hiểu thông tin liệu thu thập đưa kết luận, chứng minh tính đắn nhận định, xác định tỷ lệ đáp ứng mục tiêu yêu cầu nghiên cứu Hai là, báo cáo truyền đạt kết nghiên cứu cách thức phù hợp, nội dung thu thập xếp theo kết cấu nội dung phản ánh trình tự thực nghiên cứu cách logic, hợp lý bao gồm giới thiệu, phần phần phụ lục Đây bước cuối trước trình lên Ban lãnh đọa nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị công phu truyền đạt hiệu Bên cạnh đó, CMC P&T nên trọng đến hệ thống lưu trữ thông tin thị trường, phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hệ thống thông tin nghiên cứu thị trường, hệ thống thông tin Marketing yếu tố quan trọng đảm bảo Marketing có hiệu kết xu hướng Marketing toàn quốc quốc tế, chuyển từ nhu cầu người mua sang mong muốn người mua, chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh phi giá Tất công ty có hệ thống thơng tin Marketing, hệ thống khác nhiều mức độ tinh vi Trong nhiều trường hợp thơng tin khơng có hay đến chậm hay tin cậy Ngày ngày có nhiều cơng ty cố gắng cải tiến hệ thống thơng tin Marketing Thơng tin quản lý liệu xử lý sẵn sàng phục vụ công tác quản lý tổ chức, CMC P&T cần xác định phân loại thơng tin thu thập Tiếp đó, cần tiến hành hoàn thiện quản lý hệ thống loại thông tin hiệu Thông tin chiến lược: thông tin tổng quan thị trường, khách hàng đối thủ sử dụng cho sách dài hạn cơng ty nhằm đưa dự đốn tương lai 82 Loại thơng tin đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao thu thập từ bên ngồi tổ chức Do đó, cần định kỳ thu thập lưu trữ bảo mật phục vụ cho hoạt động xây dựng chiến lược công ty Thông tin chiến thuật: thơng tin sử dụng cho sách ngắn hạn, thực phòng ban chuyên biệt nhằm phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ phòng ban Vì vậy, loại thơng tin cần tìm kiếm tổng hợp định kỳ, báo cáo cho Ban Lãnh đạo để kịp thời nắm bắt theo dõi đảm bảo việc áp dụng phù hợp với chiến lược, định hướng công ty Thông tin điều hành: (thông tin tác nghiệp) sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hàng ngày chủ yếu phục vụ cho người giám sát hoạt động tác nghiệp tổ chức Loại thông tin cần chi tiết, rút từ trình xử lý liệu tổ chức Vì vậy, nhân viên có liên quan đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên Cấu trúc hệ thống thông tin Marketing thiết kế tốt gồm bốn hệ thống Hệ thống thứ hệ thống ghi chép nội đảm bảo cung cấp số liệu thời mức tiêu thụ, chi phí, dự trữ, lưu kim, tài khoản phải thu Hệ thống thứ hai hệ thống tình báo Marketing, cung cấp cho nhà quản trị Marketing thông tin hàng ngày diễn biến mơi trường bên ngồi Hệ thống thứ ba nghiên cứu Marketing đảm bảo thu thập thông tin liên quan đến vấn đề Marketing cụ thể đặt trươc công ty Hệ thống thứ tư hệ thống hỗ trợ định Marketing gồm phương pháp thống kê mơ hình định để hỗ trợ nhà quản trị Marketing thông qua định đắn Hệ thống thông tin Marketing (MIS) bao gồm người, thiết bị quy trình thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá phân phối thông tin cần thiết, kịp thời xác cho người soạn thảo định Marketing 83 Hình 3.1: Hệ thống thơng tin Marketing Nguồn: Philip Kotler, Marketing bản, NXB Lao động xã hội Hà Nội, 2007 Yêu cầu: Xác định nhu cầu thơng tin cho phép có thơng tin cần thiết tốn tiền bạc thời gian cho tìm kiếm thơng tin khơng cần thiết Phương pháp: Ban lãnh đạo công ty cần phải trả lời số câu hỏi để tìm loại thơng tin mà họ cần có: Những loại định mà thường phải đưa ra? Những thông tin cần để đưa định đó? Những loại thơng tin thường nhận được? Những thơng tin cần mà chưa nhận được? Thơng tin cần có hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng? Những chủ đề đặc thù muốn cung cấp? Cuối cùng, việc chuẩn hóa hệ thống thông tin doanh nghiêp cần thiết Nó giúp cho luồng thơng tin doanh nghiệp thống xuyên suốt tất phận phòng ban cơng ty, từ lãnh đạo định đến nhân viên thực hành Chuẩn hóa thơng tin liệu giúp cho việc lưu trữ CMC P&T tránh việc sử dụng thông tin lỗi thời nội dung lộn xộn doanh nghiệp Tất người từ nhân viên tới Ban lãnh đạo nói sản phẩm, dịch vụ Doanh nghiệp hay vấn đề thị trường thống cách nói mà hiểu nói đến nó, khơng phải nhân viên cơng 84 ty nói sản phẩm, dịch vụ lại có cách nói khác gây hiểu nhầm, sai lệch cho người nghe Dựa vào hệ thống lưu trữ, thu thập thông tin chung cho tồn cơng ty việc trao đổi thơng tin cơng ty khơng nhiều thời gian để truy xuất đến phận phụ trách liệu Mà thay vào chuyên diễn cách nhanh chống, đơn giản với hiệu đáng kinh ngạc 3.2.5 Áp dụng nhanh chóng thơng tin vào q trình định doanh nghiệp Khi có kết nghiên cứu thị trường, để áp dụng kết nghiên cứu vào kế hoạch cụ thể nhanh chóng, để Ban lãnh đạo quản lý phận chức quan tâm đến nghiên cứu, cần đơn giản truyền đạt rõ kết nghiên cứu thông qua biểu đồ minh họa kết nghiên cứu với diễn giải nhỏ, trình bày kết với đoạn văn đơn giản, thẳng vào vấn đề Từ đó, giúp thu hút quan tâm đóng góp ý kiến tồn nhân có liên quan, thay họ ý đến vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đế cơng việc họ Dựa kết thông tin thu thập từ nghiên cứu thị trường giúp CMC P&T đạt mục tiêu với góp sức tất phận khác công ty: Tối ưu hóa chiến lược thương hiệu định vị thương hiệu Mục tiêu Ban lãnh đạo định vị hình ảnh họ cách độc đáo thị trường, trước đối thủ Những điều tra thị trường định tính định lượng sử dụng để vị trí thương hiệu đem so sánh với đối thủ, quy luật bạn nên theo lợi ích thương hiệu mà khách hàng quan tâm Nhận định, hiểu sâu thị trường mục tiêu Nghiên cứu thị trường cách tuyệt vời để tìm thị trường tốt hay bối cảnh mục tiêu cho sản phẩm dịch vụ Bằng cách tập trung nguồn lực cho thị trường xác, cơng ty thấy rõ kết nhanh hơn, hiệu nâng cao nhìn tổng thể tốt từ chiến dịch triển khai hoạt động kinh doanh Thêm vào đó, mục tiêu CMC P&T định sẵn, cơng ty sử dụng nghiên cứu thị trường cách để hiểu rõ đối tượng khách hàng mục tiêu làm rõ nguyên nhân dẫn đến thái độ hành vi tiêu dùng họ 85 Nâng tầm thông điệp truyền thông Nhân marketing kinh doanh thường nói cho khách hàng nghe thảo luận với họ để tìm cách đưa sản phẩm vào sống Thông điệp phải cộng hưởng với khách hàng, cho dù qua phương thức quảng cáo, thiết kế hay website Nghiên cứu thị trường cách tốt để kiểm tra chủ đề thông điệp nhằm đánh khách hàng cảm thấy dễ kết nối Đổi với tầm ảnh hưởng lớn Sự đổi chìa khóa cho phát triển thương hiệu Tuy nhiên, tiến hành nghiên cứu thị trường giúp CMC P&T tập trung nguồn lực đổi cho hội lớn mang đến thành công cho công ty thương hiệu, thiết kế sản phẩm hay dịch vụ với lợi ích tối đa chi tiết đặc biệt, tập trung cho ý tưởng chạm tới mong muốn, sở thích, nhu cầu khách hàng Đánh giá ngành hàng đối thủ Việc thấu hiểu đối thủ ngành hàng phần vô quan trọng muốn chiếm lĩnh thị trường Nghiên cứu thị trường giúp CMC P&T tìm điểm quan trọng sản phẩm, dịch vụ, chiến lược marketing, hay đối tượng mục tiêu đổi thủ cạnh tranh Sử dụng thông tin chiến dịch riêng giúp cơng ty giành thượng phong thị trường, làm gia tăng giá trị thương hiệu hay công ty Thêm nữa, thường xuyên đánh giá ngành hàng dự đoán thay đổi ngành giữ sản phẩm, dịch vụ CMC P&T dẫn trước, chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi đổi Ngồi ra, thời gian khả giải ban lãnh đạo cấp quản lý có giới hạn, tập trung giải lúc tất lĩnh vực yếu Vì cần đặt vấn đề sau nghiên cứu theo thứ tự ưu tiên? Phân tích để xác định lĩnh vực nên tập trung giai đoạn, để có cải thiện cách tốt nhất, khả doanh nghiệp 86 KẾT LUẬN Nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm vấn đề quan trọng sống doanh nghiệp Đặc biệt giai đoạn nay, quan trọng yêu cầu khắt khe từ canh tranh khốc liệt thị trường, từ yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, từ yêu cầu cần thiết xây dựng phát triển sản phẩm ngày phù hợp với nhu cầu tiêu dùng Trong luận văn tác giả mô tả trình thực hoạt động nghiên cứu thị trường Cơng ty CMC P&T Từ phân tích điểm đạt để phát huy tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục, cải thiện thời gian tới Trong thời gian tại, hoạt động kinh doanh Cơng ty có nhiều chuyển biến tích cực áp dụng nghiên cứu thị trường trực tiếp doanh nghiệp, kết hợp với nguồn liệu hay thuê dịch vụ bên từ tổ chức nghiên cứu chun nghiệp Qua đó, cơng ty tiếp cận số lượng khách hàng lớn tập trung vào nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ IT sản phẩm khác danh mục Cơng ty Bên cạnh đó, CMC P&T nhận định vị thân doanh nghiệp thấp so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp thời gian gia nhập thị trường chưa lâu, kinh nghiệm triển khai cung cấp dịch vụ khơng nhiều dần tìm kiếm tin tưởng từ khách hàng Cuối luận văn, từ góc độ cá nhân tác giả mạnh dạn đưa giải pháp nhằm hạn chế điểm yếu, phát huy điểm mạnh CMC P&T Cụ thể tác giả đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác nghiên cứu thị trường nhằm phát triển dịch vụ IT với thị trường doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh việc củng cố hoạt động kinh doanh hai nhóm Ngành hàng Linh kiện Ngành hàng Máy tính CMS Trong q trình hai năm làm việc cơng ty, điều mong mỏi đóng góp ý kiến, đóng góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam Do giới hạn thời gian, kiến thức lý luận, kinh nghiệm đánh thông tin doanh nghiệp tác giả, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm góp ý thầy vấn đề 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Công ty CMC P&T, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2017 kế hoạch kinh doanh năm 2018 Công ty CMC P&T, 2017 Cơng ty CMC P&T, Báo cáo tài năm 2013 Công ty CMC P&T, 2013 Công ty CMC P&T, Báo cáo tài năm 2014 Công ty CMC P&T, 2014 Công ty CMC P&T, Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty CMC P&T, 2015 Công ty CMC P&T, Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty CMC P&T, 2016 Cơng ty CMC P&T, Báo cáo tài năm 2017 Công ty CMC P&T, 2017 Công ty TNHH CMC P&T, Hoạch định chiến lược kinh doanh CMC P&T giai đoạn 2015 - 2020, 2015 Công ty CMC P&T, Kế hoạch tổ chức nghiên cứu thị trường công ty CMC P&T, 2016 Công ty CMC P&T, Tổng hợp công cụ Nghiên cứu thị trường công ty CMC P&T, 2017 10 Ngô Minh Tâm, Bài giảng Nghiên cứu Marketing, ĐH Kinh tế Huế 11 Nguyễn Thị Thu Trang, Những vấn đề thị trường marketing khởi doanh nghiệp”, Luận văn thạc sĩ 12 Nguyễn Thị Tiến, Thực trạng hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường nước doanh nghiệp tư nhân Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ 13 Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Marketing thương mại, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2007 14 Philip Kotler, Nguyên lý Marketing, NXB Lao động, 2012 15 Uyển Minh, Nghiên cứu thị trường – Chiến lược thực dụng, NXB Lao động – Xã hội, xuất năm 2008 88 16 Vũ Anh Tuấn, Nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm công ty Honda Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, 2011 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 17 Bruce J Walker, William J Stanton Michael J Etzel, Marketing, The McGraw-Hill Companies, 1996 18 David J Snepenger, Marketing Research for Entrepreneurs and Small Business Managers, Montana State University College of Business, 1997 19 David Luck, Donald Taylor Hugh Wales, Marketing Research, PrenticeHall, 1974 20 Jr., Joseph Hair, Mary Wolfinbarger, Robert Bush, David Ortinau, Essentials of Marketing Research, 2007 21 Michaela Mora, Choosing the right type of Market Research, 22 N Gregory Mankiw, Principles of Economics, South-Western College Pub, 2011 23 Peter Baldwin, Intellectual Property Rights Public Education & Awareness: A Market Research Guide, 2007 24 Paul Hague, A practical Guide to Market Research, Grosvenor House Publishing Ltd, 1982 25 Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control 8th edition, Prentice Hall, 1994 26 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara & Ignacio Cruz, Marketing, Pearson Prentice Hall, 2004 27 Scott M Smith and Gerald S Albaum, An Introduction to Marketing Research, 2010 28 William M Pride & O.C Ferrell, Foundations of Marketing 7th Edition, South-Western College/West, 2017 29 William Stanley Jevons, The Theory of Political Economy, NXB London: Macmillan, 1888 30 https://courses.lumenlearning.com/vccs-mkt100-17fa/ 31 https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx ... nghiên cứu thị trường doanh nghiệp Chương 2: Thực tiễn hoạt động nghiên cứu thị trường hoạt động kinh doanh công ty CMC PT Chương 3: Giải pháp cải thiện hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm phát. .. thực nghiên cứu thị trường Cơng ty CMC P&T 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CMC P&T 65 3.1 Định hướng hoạt. .. phát triển hoạt động kinh doanh công ty CMC PT CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung nghiên cứu thị trường doanh nghiệp 1.1.1 Hoạt động Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thị trường trong phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty CMC PT, Nghiên cứu thị trường trong phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty CMC PT

Từ khóa liên quan