Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

94 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Nguyễn Thu Hà Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thu Hà Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thị Lý Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả Các thông tin, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn trung thực đảm bảo theo quy định Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thu Hà i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, hỗ trợ thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể trường Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo khoa Tài – Ngân hàng trường Đại học Ngoại Thương, thầy cô giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức vô quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Thị Lý – Giảng viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình tìm hiểu, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) toàn thể cán cơng tác Hội Sở Chính tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu luận văn, nghiêm túc tiếp thu kiến thức từ nhà trường dẫn PGS.TS Bùi Thị Lý Tuy nhiên, luận văn kiến thức thiếu sót Kính mong nhận góp ý từ thầy giáo để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2018 HỌC VIÊN Nguyễn Thu Hà ii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại .8 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò Ngân hàng thương mại…………………………………………………… …16 1.1.3 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 11 1.2 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm vai trò củahuy động vốn hoạt động Ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Các hình thức huy động vốn Ngân hàng thương mại 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại20 1.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.3.2 Nhân tố khách quan 22 1.3.3 Các nhân tố thể hiệu huy động vốn NHTM 24 Kết luận Chương 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 31 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 33 iii 2.2.1 Chính sách huy động vốn 33 2.2.2 Tình hình huy động vốn 38 2.2.3 Tình hình sử dụng vốn 45 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 51 2.3.1 Những thành tựu đạt nguyên nhân 52 2.3.2 Những mặt hạn chế tồn nguyên nhân 54 Kết luận Chương 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 59 3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 59 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội ………………………………………………………………………………………………… 59 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 60 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 61 3.2.1 Đa dạng hố hình thức huy động vốn, nâng cao tiện ích thơng qua chất lượng tính đa dạng sản phẩm 61 3.2.2 Xây dựng sách lãi suất hợp lý 64 3 Phát triển hoạt động Marketing 66 3.2.4 Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân viên 69 3.2.5 Đa dạng hóa gói dịch vụ ngân hàng 70 3.2.6 Các giải pháp khác 70 3.3 Một số kiến nghị…………………………………………………………… 85 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 71 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 74 iv Kết luận Chương 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, SHB áp dụng cho khách hàng cá nhân 35 Bảng 2.2 : Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn Ngân hàng 38 Bảng 2.3: Kết cấu tiền gửi phân theo loại tiền 40 Bảng 2.4: Kết cấu tiền gửi phân theo khách hàng .41 Bảng 2.5: Kết cấu tiền gửi phân theo thời hạn .43 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 45 Bảng 2.7: Chênh lệch sử dụng vốn cho vay huy động vốn .48 Bảng 2.8: Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội qua năm .49 Bảng 2.9: Số liệu nợ hạn nợ xấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .50 Bảng 2.10: Kết huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội số Ngân hàng TMCP khác…………………………………………………62 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên văn STT viết tắt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông SHB HBB BIDV Vietinbank VCB 10 ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 11 SCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 12 MBB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 13 Techcombank 14 VPB 15 USD Đô la Mỹ 16 VND Việt Nam đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Habubank - Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Đề tài: Tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Tác giả luận văn: Nguyễn Thu Hà Lớp: 23B – Khóa 23 Chun ngành: Tài – Ngân hàng Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thị Lý Nội dung tóm tắt: Lý chọn đề tài: Các Ngân hàng thương mại (NHTM) hệ thống huyết mạch kinh tế với đặc trưng huy động vốn vay chủ thể sử dụng vốn tín dụng Chính thế, cơng tác huy động vốn đóng vai trò khởi nguồn quan trọng hoạt động ngân hàng sở quan trọng để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn – Hà Nội thành lập vào ngày 13/11/1993 Trải qua 25 năm hình thành phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội trở thành ngân hàng TMCP tư nhân lớn Việt Nam không Nhà nước chi phí vốn Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội năm qua diễn tương đối tốt, có công tác huy động vốn Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế giới nước đà phục hồi phát triển, hội thách thức mở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội lớn Chính vậy, việc nghiên cứu tăng cường huy động vốn để tạo tiền đề mở rộng hoạt động kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần khu vực Ngân hàng cần thiết Nhận thức vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)” làm luận văn tốt nghiệp cao học vii hàng vạch phương hướng hoạt động ngân hàng cho phù hợp với thay đổi thị trường Thực chất hoạt động nghiên cứu tâm lý, đặc điểm nhu cầu khách hàng để làm hài lòng khách hàng mức độ tốt Các khách hàng ngân hàng thuộc nhiều thành phần khác nhau, có mục đích khác nhau, ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu phân loại khách hàng để nắm bắt tâm lý, thị hiếu, thói quen từ xây dựng hệ thống sách sản phẩm, giá cả, thời gian…và ưu đãi cho hợp lý - Đối với khách hàng doanh nghiệp, họ thường mở tài khoản tiền gửi toán với mục tiêu thuận tiện an tồn nhiều mục tiêu sinh lời Hơn họ lại thường gửi với số lượng lớn, góp phần làm tăng nguồn vốn cho ngân hàng Đây đối tượng khách hàng tiềm mà ngân hàng muốn có, ngân hàng phải trọng tìm đến khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm Ví dụ dịch vụ trả lương qua tài khoản dịch vụ khai thác tốt Bên cạnh đó, thực lực uy tín ngân hàng yếu tố mang ngân hàng đến với khách hàng - Đối với dân cư, khoản tiền gửi họ khơng lớn, có thời hạn tương đối dài tương đối ổn định Lợi nhuận độ an tồn nhóm khách hàng đặt lên vị trí hàng đầu, tiếp đến tiện lợi cho việc giao dịch uy tín ngân hàng khơng coi trọng nhiều yếu tố kể Do vậy, ngân hàng mở nhiều chi nhánh, nhiều điểm giao dịch nơi tập trung đông dân cư tiện lợi Do tâm lý nhóm khách hàng thường bị tác động nhiều yếu tố thị trường, nên sản phẩm ngân hàng phải hướng tới tiêu đảm bảo an toàn cho số tiền họ gửi có ảnh hưởng lạm phát hay biến động giá ✓ Thái độ nhân viên ngân hàng Để cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ngân hàng cho khách hàng, đòi hỏi nhân viên ngân hàng ngồi kiến thức chun mơn nghiệp vụ vững chắc, phải nhiệt tình có khả xử lý linh hoạt tình phát sinh để có 67 thể nắm ứng dụng cơng nghệ cơng việc mình, tiến hành nghiệp vụ cách nhanh chóng, xác nhằm giải công việc cách hiệu Đặc biệt nhân viên làm vị trí giao dịch, họ người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng – coi mặt ngân hàng Do đó, giao dịch viên phải người có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ niềm nở để làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng, có cảm tình với thái độ phục vụ ngân hàng Chuyên viên tư vấn tư vấn cho khách hàng, giới thiệu làm cho khách hàng hiểu rõ ưu điểm sản phẩm Thực tế, SHB xây dựng đội ngũ tư vấn viên am hiểu chuyên môn nghiệp vụ chuyên tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng ✓ Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị sản phẩm Ngoài cách tiếp thị sản phẩm cách trực tiếp thông qua nhân viên ngân hàng hay thông qua thông báo niêm yết, tờ rơi… ngân hàng sử dụng phương tiện truyền thông để đưa sản phẩm đến với cơng chúng, hội tốt để quảng bá cho đơn vị kinh doanh nói riêng tồn ngân hàng nói chung Thực tế cho thấy khách hàng khơng có đủ thời gian để đến ngân hàng để nghiên cứu sản phẩm dịch vụ, họ ưa thích việc biết đến ngân hàng qua phương tiện thông tin đại chúng hơn, thuận tiện hơn, Hiện nay, Internet cơng cụ hữu ích quen thuộc với người nhanh chóng thuận tiện cho việc tìm hiểu thơng tin ngân hàng Tuy nhiên, trang web SHB lại đơn giản, cung cấp thông tin chung chung Do đó, để tận dụng ưu từ kênh tiếp thị này, ngân hàng cần quan tâm tới việc cung cấp thêm thông tin trang web mình, quảng bá trang mạng phổ biến gần gũi với người dân Facebook… để khách hàng thuận tiện việc tiếp cận, theo dõi cập nhật thông tin, sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đồng thời, ngân hàng thông qua hội thảo, triển lãm hoạt động ngân hàng để giới thiệu hoạt động chi nhánh tới doanh nghiệp dân cư 68 địa bàn, Ngồi ra, ngân hàng sử dụng phương tiện truyền thông khác tivi, radio, báo chí, khơng dừng lại tạp chí ngành mà quảng cáo loại báo chí khác để người dân hiểu biết thêm ngân hàng ✓ Xây dựng quảng bá thương hiệu Xây dựng quảng bá thương hiệu phần quan trọng công tác Marketing ngân hàng Chiến lược quảng bá thương hiệu thực thơng qua quy trình xây dựng tỉ mỉ, bao gồm hoạt động quảng cáo, tham gia hội trợ triển lãm, chương trình giới thiệu sản phẩm, tài trợ cho chương trình, hoạt động giao tiếp cộng đồng, hoạt động từ thiện đóng góp vào phát triển chung xã hội, sách phát triển sản phẩm doanh nghiệp 3.2.4 Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân viên Nhân tố người hoạt động kinh doanh ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt Nó định đến thành cơng hoạt động ngân hàng Đối với hoạt động huy động vốn, người yếu tố thiết, định nguồn vốn huy động quy mô, cấu chất lượng Để phục vụ cho phát triển bền vững nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác huy động vốn nói riêng đòi hỏi ngân hàng phải có đầu tư cho cơng tác Đội ngũ cán SHB đội ngũ cán trẻ Đây người động, nhiệt tình Một phận cán SHB người tốt nghiệp trường Đại học, xét mặt lý thuyết nghiệp vụ nắm vững nhiên thiếu nhiều kinh nghiệm xử lý tình thực tế Vì vậy, ngân hàng cần đào tạo đào tạo lại nhằm trang bị cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế công việc, bắt kịp xu phát triển, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng nhiều Nội dung chương trình đào tạo nên tập trung vào việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế, bổ sung chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi cách sử dụng tối ưu công nghệ ngân hàng, kỹ bán hàng quản trị kinh doanh SHB tiến hành đào tạo theo mơ hình ngân hàng đại, cán nhân viên tinh thơng quản trị điều hành tác nghiệp, 69 trước hết đào tạo kỹ triển khai sản phẩm dịch vụ, nghiệp vụ hội nhập, đồng thời cập nhật kiến thức cho cán nghiệp vụ ngân hàng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán nhân viên Đồng thời, ngân hàng nên có sách thu hút người giỏi, người có lực hoạt động dịch vụ ngân hàng từ ngân hàng khác, ngành khác trường đại học ngồi nước Chính sách thu hút chủ yếu sách đãi ngộ, bố trí sử dụng, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tốt chun mơn cải thiện khơng khí làm việc ngân hàng Nói chung, SHB cần tạo mơi trường thuận lợi để nhân viên có mơi trường làm việc chuyên nghiệp, có hội thăng tiến, tăng thu nhập, cải thiện đời sống để toàn tâm cống hiến cho phát triển ngân hàng Ngân hàng cần phải quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, đảm bảo cho họ làm việc mơi trường bình đẳng, khen thưởng xử phạt cách công Ngoài ra, ngân hàng định kỳ tổ chức hoạt động phong trào để cán công nhân viên tham gia, góp phần tạo nên khơng khí gần gũi, gắn bó thân thiết ngân hàng 3.2.5 Đa dạng hóa gói dịch vụ ngân hàng Ngày ngân hàng ý phát triển dịch vụ tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng Các dịch vụ ngân hàng đổi áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ Thông qua hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng nắm thông tin khách hàng, nguồn vốn khách hàng, biết lúc thừa hay thiếu vốn để có biện pháp giúp đỡ Thời gian tới SHB xem xét hồn thiện đưa gói dịch vụ như: Phát triển hoàn thiện dịch vụ toán, chuyển tiền, dịch vụ tư vấn, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ bảo quản giấy tờ có giá, tài sản cho khách hàng… 3.2.6 Các giải pháp khác - Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, điểm giao dịch Đây hoạt động cần thiết làm tăng uy tín ngân hàng bối cảnh cạnh tranh thị phần ngân hàng Mạng lưới phòng giao dịch điểm giao dịch 70 rộng thuận lợi cho ngân hàng mở rộng thị phần hoạt động có hỗ trợ kịp thời cho cần thiết Hơn nữa, khách hàng có xu hướng lựa chọn ngân hàng có mạng lưới rộng để thuận tiện cho việc toán, thực giao dịch, hay gửi rút tiền Việc mở rộng mạng lưới giúp cho ngân hàng tiếp cận tốt với khách hàng, đồng thời quảng bá thêm hình ảnh ngân hàng, - Giảm chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn yếu tố quan trọng để ngân hàng định việc mở rộng hoạt động huy động vốn Ngân hàng tìm cách giảm chi phí hoạt động huy động vốn thông qua việc cắt giảm chi phí liên quan đến thủ tục toán hay cung ứng dịch vụ Việc rút gọn quy trình tiến hành cơng việc giúp giảm thời gian, tăng khả phục vụ ngân hàng Đồng thời, ngân hàng cần cải tiến phong cách, nâng cao suất làm việc, thực hành tiết kiệm để đạt hiệu cao 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ * Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ Mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hiệu huy động vốn ngân hàng Nó tạo điều kiện thuận lợi gây khơng khó khăn, cản trở việc huy động vốn Ổn định kinh tế vĩ mô thành phối hợp nhiều sách như: sách tài khóa, sách tiền tệ, sách đối ngoại… Do vậy, Nhà nước phải đưa định hướng, chiến lượng phát triển kinh tế thời gian dài, tạo môi trường kinh tế ổn định, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, thiểu phát, ổn định sức mua đồng tiền, ổn định giá cả, khuyến khích đầu tư nước Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước giới, tranh thủ nguồn tài tổ chức tài tiền tệ giới Từ mở rộng quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM * Tạo môi trường pháp lý Việc ban hành hệ thống pháp lý đồng rõ ràng không tạo niềm tin cho 71 dân chúng mà quy định, khuyến khích Nhà nước tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phận tiêu dùng chưa cần thiết sang đầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ từ vàng, ngoại tệ bất động sản sang đầu tư trực tiếp vào sản suất kinh doanh gửi tiền vào ngân hàng Nhà nước nên có sách khuyến khích người dân tiết kiệm trước hết quan nhà nước phải người đầu công tác Ngày tiếp tục phát triển kinh tế đất nước theo chế thị trường Theo chế doanh nghiệp, thành phần kinh tế tự cạnh tranh phát triển, hệ thống NHTM Các NHTM phải tự cạnh tranh, loại bỏ cá thể yếu khỏi hệ thống giúp nâng cao uy tín, nâng sức cạnh tranh hệ thống ngân hàng Do quan Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động NHTM mà cần tạo điều kiện để NHTM hoạt động tốt Hệ thống ngân hàng coi mạch máu kinh tế giữ cho hệ thống NHTM hoạt động cách hài hòa, ổn định điều kiện cần thiết Vì vậy, Nhà nước cần ban hành hệ thống quy định hoạt động NHTM cách thống nhất, đầy đủ giúp ngân hàng hoạt động cách thuận lợi Bên cạnh đó, hồn thiện phát triển thị trường chứng khốn vấn đề quan trọng mà Nhà nước cần quan tâm Với nhu cầu vốn kinh tế NHTM khó đáp ứng, nguồn vốn trung dài hạn Thị trường chứng khốn hồn thiện phát triển thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thơng qua phát hành chứng khốn, mặt khác nơi tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển chứng khốn thành tiền mặt cách dễ dàng, nhanh chóng Thơng qua thị trường chứng khoán tạo kênh đầu tư, làm cho nguồn vốn nhàn rỗi xã hội “chảy” đến nơi có nhu cầu đầu tư sử dụng có hiệu nhất, có giá rẻ nhất, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hoạt động dịch vụ khác, tạo kênh tiềm để NHTM thu hút vốn trung dài hạn, có tính khoản cao 72 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước * Hoàn thiện phát triển thị trường vốn Trong điều kiện kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mơ, việc hình thành phát triển thị trường vốn có ý nghĩa lớn NHTM Sự hình thành phát triển thị trường vốn yếu tố thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa Nền kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực, tăng trưởng ngày cao đòi hỏi nhu cầu vốn ngày tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thơng qua phát hành giấy tờ có giá Thị trường vốn nơi gặp gỡ người có khả cung cấp vốn người có nhu cầu vốn, qua tập trung nguồn vốn phân tán với khối lượng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tư có hiệu mang lại lợi ích to lớn góp phần khơng nhỏ vào cơng đưa kinh tế đất nước phát triển Vì vậy, NHNN cần tiếp xúc tác động để thị trường vốn ngày phát triển mở rộng * Đẩy mạnh nghiệp vụ thị trường mở Đây công cụ phổ biến đề điều hành sách tiền tệ mà khơng cần trực tiếp tác động vào lãi suất, dẫn tới biến động khơng có lợi cho tình hình đầu tư Hiện lãi suất huy động lãi suất cho vay NHNN thay đổi liên tục, khiến cho NHTM gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Cụ thể lãi suất biến động làm cho NHTM gặp phải tình trang huy động vốn với lãi suất cao cho vay lại với lãi suất thấp, vừa huy động xong trần lãi suất cho vay NHNN quy định thấp xuống * Chính sách tỷ giá ổn định Trong điều kiện kinh tế mở nay, sách tỷ giá giữ vai trò quan trọng Vì NHNN cần có chủ trương ổn định tỷ giá tạo điều kiện cho ngân hàng tăng dự trữ tiền tệ để có đủ sức tham gia điều tiết khí có tỷ giá biến động * Nâng mức bảo hiểm tiền gửi Trong chế thị trường, việc lỗ lãi hoạt động kinh doanh ngân hàng tất yếu Nếu ngân hàng hoạt động tốt, kinh doanh có lãi có nhiều khách 73 hàng gửi tiền Ngược lại, ngân hàng làm ăn không tốt gặp rủi ro hoạt động kinh doanh, điều ảnh hưởng đến việc gửi tiền rút tiền ngân hàng Do để người gửi thực yên tâm gửi tiền ngân hàng, SHB tham gia bảo hiểm cần tiếp tục hoạt động này, nhiên mức bồi thường thiệt hại rủi ro tiền gửi chưa thỏa đáng Như khơng kích thích khách hàng có số tiền lớn gửi vào ngân hàng NHNN nên có sách bảo hiểm tiền gửi giống sách bảo hiểm tài sản khác Điều giúp khách hàng an tâm gửi tiền vào ngân hàng huy động vốn nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội * Thực có hiệu cơng tác quản lý, tra kiểm tra NHNN phải thực tốt sách quản lý Nhà nước, tăng cường vai trò chủ sở hữu NHTM, đảm bảo để NHTM tiếp tục thể vai trò chủ đạo, nòng cốt hệ thống ngân hàng thực hiệu mục tiêu chung Bên cạnh đó, NHNN tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, nhân dân, đưa hệ thống tổ chức tín dụng vào nề nếp có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tổ chức nhiều chương trình marketing, tiếp thị sản phẩm cho thị trường, tổ chức chương trình ngồi trời để vừa giao lưu vừa quảng cáo sản phẩm Hoặc ngân hàng có tung sản phẩm thị trường phải tích cực, gia tăng việc giới thiệu sản phẩm để người dân, khách hàng biết đến, quan trọng để họ hiểu tiện ích mà ngân hàng mang lại SHB cần cho phép chi nhánh tự định hoạt động kinh doanh chừng mực hợp lý Có thủ tục giấy tờ rút ngắn thời gian, làm cho khách hàng muốn vay vốn đáp ứng nhu cầu cách kịp thời, nhanh chóng Bởi chi nhánh có địa bàn hoạt động khác nhau, đặc điểm dân cư, kinh tế khác nên Hội sở cứng nhắc áp dụng nguyên tắc cho tất chi nhánh ví dụ lãi suất huy động từ dân cư, lãi 74 suất cho vay… hiệu đem lại khơng cao Hội sở SHB cần ban hành hệ thống bảng/ biển hiệu, quy trình, mẫu biểu… chuẩn để tăng cường nhận diện thương hiệu, kịp thời phục vụ cho nhu cầu hoạt động địa bàn, phù hợp với phần mềm SHB Hội sở SHB cần chủ động triển khai chương trình sản phẩm Đó công văn ban hành sớm, họp phổ biến phương pháp nhanh chóng, nội dung xúc tích để cán nhân viên hiểu rõ thực SHB cần thiết kế danh mục, hệ thống sản phẩm Doanh nghiệp cá nhân đa dạng, linh hoạt Bên cạnh đó, SHB cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nhân dài hạn dự phòng cho nhân Đơn vị kinh doanh Đặc biệt trọng cấp đứng đầu lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch địa bàn đơng dân cư, chọn bổ nhiệm nhân quản lý đứng đầu đơn vị chi nhánh cho tương xứng với nhiệm vụ giao, đủ lực, kinh nghiệm, đủ “tầm” để tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng, hợp tác bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt đối tác doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp, đơn vị lớn 75 Kết luận Chương Trên sở quán triệt chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, trước yêu cầu đời sống kinh tế xã hội đất nước, SHB xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động thời gian tới định hướng huy động vốn Bên cạnh đó, SHB phải áp dụng số giải pháp tích cực nhằm tăng cường hiệu huy động vốn như: nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm huy động, đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng, nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên… 76 KẾT LUẬN Hiệu huy động vốn ngân hàng cấu thành nhiều yếu tố làm để nâng cao hiệu huy động vốn mối quan tâm nhà quản trị kinh doanh ngân hàng Hiệu huy động vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới tồn phát triển ngân hàng nói riêng định đến cung ứng vốn cho kinh tế nói chung Chính thế, nâng cao hiệu huy động vốn ln ngân hàng trọng, đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải không ngừng đổi hoạt động, đưa giải pháp thích hợp với vùng miền, khu vực, địa bàn hoạt động nhằm huy động tối đa nguồn vốn nước góp phần ổn định thúc đẩy kinh tế phát triển Bên cạnh đó, Nhà nước, Chính phủ trực tiếp đạo NHNN phải có biện pháp, sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững Trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu phục hồi chưa vững chắc, kinh tế giới có nhiều biến động khó lường, SHB không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm huy động tối đa lượng tiền nhàn rỗi từ TCKT dân cư Trong giai đoạn tiếp theo, với đồn kết, cố gắng đồng lòng, coi trọng chữ tín, chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ tận tâm tập thể cán nhân viên ngân hàng, với quan tâm, đạo sát từ Ban điều hành, Hội đồng quản trị SHB, sách điều hành linh hoạt phù hợp từ Hội sở, tin tưởng hợp tác đông đảo khách hàng, SHB chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ năm tới Trên sở nghiên cứu lý thuyết tìm hiểu thực tiễn vấn đề huy động vốn SHB, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống, phân tích luận giải làm rõ số vấn đề lý luận huy động vốn hiệu huy động vốn, Đặc biệt rõ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM, Thứ hai, luận văn phân tích đánh giá xác thực hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội hai góc độ kết đạt tồn nguyên nhân Đây sở thực tiễn để luận văn đề xuất 77 giải pháp kiến nghị Thứ ba, sở lý luận, thực tiễn định hướng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị toàn diện, đồng nhằm nâng cao hiệu huy động vốn, đảm bảo phát triển bền vững hệ thống SHB cạnh tranh hội nhập Nâng cao hiệu huy động vốn NHTM vấn đề không nay, quan chức năng, chuyên gia tài ngân hàng chưa tìm giải pháp hiệu Với tình hình kinh tế biến đổi khơng ngừng, thị trường tài tiền tệ giới thay đổi ngày, với sụt giảm kinh tế chủ chốt giới việc làm huy động sử dụng vốn sinh lời cách cao vấn đề thời ngân hàng Gia nhập WTO Việt Nam hội thách thức, đánh dấu bước ngoặt Việt Nam việc chịu ảnh hưởng biến động kinh tế giới Đặc biệt với xuất phát điểm từ kinh tế nhỏ, Việt Nam khó khăn việc làm để đồng vốn huy động đem lại hiệu cao Hoạt động hệ thống ngân hàng tạo kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế, dù phạm vi Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội địa bàn hoạt động đóng góp cho phát triển đất nước, ngân hàng nói chung SHB nói riêng phải cố gắng nỗ lực nhiều Trong khuôn khổ đề tài, em xin đưa số giải pháp với mong muốn góp phần nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Mặc dù thân em có nhiều cố gắng q trình hồn thành luận văn, nhiên nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng vấn đề rộng lớn liên quan đến nhiều yếu tố vi mô vĩ mô Do vậy, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận góp ý thầy cô giáo nhà khoa học để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Thị Lý trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt David Cox, 1997, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Frederic S Mishkin, 1991, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà, 2007, Ngân hàng thương mại – Đại học Kinh tế quốc dân Trần Huy Hoàng, 2007, Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB Lao Động Xã Hội, TPHCM PGS.TS Tô Ngọc Hưng, 1999, Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng – Học viện Ngân hàng Trần Xuân Kiên, 1996, Chiến lược huy động vốn sử dụng vốn nước cho phát triển công nghiệp Việt Nam, Nxb Lao động Nguyễn Minh Kiều, 2007, Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại, NXB Thống Kê, TPHCM Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Nguyễn Thị Mùi, 2005, Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê 10 Nguyễn Thị Lan Phương, 2010, Luận văn thạc sỹ “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 11 Ngô Thị Xuân Quỳnh, 2015 Luận văn thạc sỹ “Giải pháp nâng cao hiệu công tác huy động vốn NHTM CP Xuất Nhập Chi nhánh Hà Nội” - Học viện ngân hàng 12 Nguyễn Hoài Nhã Trúc, 2013, Luận văn thạc sỹ "“Hiệu huy động vốn Ngân hàng TCMP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Lâm Đồng” - Trường Đại học Đà Lạt 79 13 Nguyễn Văn Tuấn, 2012, Luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm” - Trường Đại học kinh tế Quốc dân 14 PHạm Thùy Dương, 2012, Luận văn thạc sỹ "“Tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội” - Trường Đại học Thương mại 15 Pháp lệnh ngân hàng năm 1990 16 SHB, 2015, Báo cáo kết kinh doanh 17 SHB, 2016, Báo cáo kết kinh doanh 18 SHB, 2017, Báo cáo kết kinh doanh 19 SHB, 2015, Báo cáo thường niên 20 SHB,2016, Báo cáo thường niên 21 SHB, 2017, Báo cáo thường niên 22 PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, 2009, Lý thuyết tài tiền tệ - Đại học Kinh tế quốc dân 23 PGS.TS La Văn Tề, 1999, Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê 24 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2007, Nguyên lí makerting, Nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM Tài liệu từ Internet: Trang web tài chính: www.mof.gov.vn Trang web Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn Trang web Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội: http: www.shb.com.vn Trang web tìm kiếm: www.google.com.vn Ths Nguyễn Hồng Yến & Ths Vũ Thị Kim Thanh, 2017, “Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại", Tạp chí cơng thương, truy cập 10 May 2018 < http://tapchicongthuong.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-huy- 80 dong-von-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-20170517105545830p0c488.htm> Gia Huy, “Lạc quan huy động vốn”, Công thương, truy cập 10 May 2018 81 ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). .. nguồn vốn, hoạt động huy động vốn sách huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Trên sở đó, luận văn đưa đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy đơng vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. .. VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thu Hà Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Từ khóa liên quan