Quan hệ thương mại, đầu tư Việt NamMyanmar: Thực trạng và giải pháp

112 16 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VIỆT NAM – MYANMAR: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại NGUYỄN MINH KHÁNH Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VIỆT NAM – MYANMAR: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 Họ tên học viên: Nguyễn Minh Khánh Người hướng dẫn: GS TS Nguyễn Thị Mơ Hà Nội, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình quý Thầy Cô, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Cô giáo – người hướng dẫn GS TS Nguyễn Thị Mơ người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến anh Võ Xuân Vinh – Viện phó Viện nghiên cứu Đơng Nam Á bạn Nguyễn Phương Trang nhân viên Trung tâm Phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử Kinh tế số-Bộ Công Thương hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hồn chỉnh Hà Nơi, tháng năm 2018 Học viên thực Nguyễn Minh Khánh ii LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nhận xét tác giả thu thập từ nguồn khác nhau, có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu quan, tổ chức, tác giả khác có trích dẫn thích nguồn gốc Học viên thực Nguyễn Minh Khánh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM KẾT ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VIỆT NAM – MYANMAR 1.1 Những vấn đề thương mại quốc tế đầu tư quốc tế 1.1.1 Những vấn đề thương mại quốc tế .7 1.1.2 Những vấn đề đầu tư nước 10 1.2 Giới thiệu đất nước Myanamar 15 1.2.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Myanmar 15 1.2.2 Điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Myanmar 17 1.3 Quan hệ kinh tế Việt Nam Myanmar 20 1.3.1 Quá trình hình thành phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam Myanmar 20 1.3.2 Các giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam Myanmar 22 1.3.3 Các sách thương mại Myanmar 25 1.3.4 Sự phát triển đầu tư nước Việt Nam Myanmar giai đoạn 2012 đến 31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ .32 GIỮA VIỆT NAM VÀ MYANMAR .32 2.1 Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam Myanmar giai đoạn 2012-2017 32 2.1.1 Tổng kim ngạch xuất nhập hai nước Việt Nam Myanmar 32 2.1.2 Về cấu mặt hàng xuất nhập 35 2.1.3 Nhận xét thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam Myanmar 40 iv 2.2 Thực trạng quan hệ đầu tư Việt Nam Myanmar 47 2.2.1 Thực trạng sách đầu tư nước ngồi Việt Nam sách thu hút đầu tư nước Myanmar .47 2.2.2 Kết hoạt động đầu tư 54 2.2.3 Nhận xét quan hệ đầu tư Việt Nam Myanmar thời gian qua 57 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ MYANMAR .63 3.1 Dự báo xu hướng phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar thời gian tới 63 3.1.1 Những hội việc phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar 63 3.1.2 Những thách thức việc phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar 64 3.2 Phương hướng phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar thời gian tới 66 3.2.1 Việt Nam Myanmar cam kết làm sâu sắc quan hệ thương mạiđầu tư song phương sở có lợi tạo điều kiện tốt cho quan hệ thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ 66 3.2.2 Phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar không chiến lược phát triển kinh tế hai nước mà để tăng cường đồn kết ổn định kinh tế khu vực 67 3.3 Các giải pháp cụ thể nhằm phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar 68 3.3.1 Nhóm giải pháp từ phía Chính phủ hai nước Việt Nam Myanmar 68 3.3.2 Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp hai nước Việt Nam Myanmar 74 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 CÁC PHỤ LỤC .90 v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Tên bảng biểu Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Diễn biến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập cán cân thương mại Việt Nam- Myanmar giai đoạn năm 2012-2017 Cơ cấu mặt hàng nhập Việt Nam từ Myanmar năm 2017 Cơ cấu mặt hàng xuất Việt Nam sang Myanmar năm 2017 Tỷ lệ kim ngạch xuất nhập Myanmar ASEAN với Việt Nam Các mặt hàng Việt Nam nhập từ Myanamr giai đoạn 2012-2016(Đvt: 1000USD) Các mặt hàng Việt Nam xuất sang thị trường Myanmar giai đoạn 2012-2016 (Đvt: nghìn USD) Vốn FDI Việt Nam Myanmar cấp phép giai đoạn 20122017 (Đvt: Triệu USD) vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh đầy đủ Tiếng Việt đầy đủ Tiếng Việt CTCP - Công ty Cổ phần Đvt - Đơn vị tính GS - Giáo sư HAGL - Hồng Anh Gia Lai TS - Tiến sĩ UBHH - Ủy ban hỗn hợp Tiếng Anh ASEAN AVIM BIDV CEPT CIA Association of Southeast Asia Hiệp hội quốc gia Ðông Nations Nam Association of Vietnam Investors Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar into Myanmar Bank of Investment Development Vietnam and Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Common Effective Preferential Hiệp định Thuế quan ưu Tariff đãi có hiệu lực chung Central Intelligence Agency Cục tình báo Liên bang vii CO DICA Giấy chứng nhận xuất xứ Certificate of Origin Directorate of Investment and Cục Quản lý Đầu tư Doanh Company Administration nghiệp Myanmar EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ISO ITPC MIC International Organization for Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế Standardization Investment & Trade Promotion Centre Myanmar Trung tâm xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Investment Commission Ủy ban Đầu tư Myanmar MMK Kyat Chạt - Đơn vị tiền tệ Myanmar MOU Memorandum Of Understanding Biên ghi nhớ NLD National League for Democracy Đảng Liên đồn quốc gia dân chủ Myanmar Strength – Weakness – Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ Opportunities - Treat hội – Thách thức USD United State Dollar Đô la Mỹ UTL Union Taxation Law Luật thuế Liên bang SWOT viii VCCI Vietnam Chamber of Commerce Phòng Thương mại Cơng and Industry nghiệp Việt Nam WB World Bank Ngân hàng Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới 86 http://baocongthuong.com.vn/viet-nam-myanmar-day-manh-hop-tacthuong-mai.html, ngày truy cập 15/3/2018 45 Số liệu kinh tế 2017, GDP 10 nước ASEAN năm 2016 https://solieukinhte.wordpress.com/2017/07/20/gdp-10-nuoc-asean-nam2016/, ngày truy cập 20/3/2018 46 The World Bank/data 2017, Myanmar GDP growth (annual %) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&l ocations=MM&start=2010, ngày truy cập 17/3/2018 47 Thống kê chuyên đề-Tổng cục Hải quan, Niên giám thống kê h i quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam năm https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/Listing.aspx?Categor y=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20%C4%9 1%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1 %BB%91ng%20k%C3%AA, ngày truy cập 17/3/2018 48 Thúy Nhung, Vneconomy 2010, Đón hội Myanmar thức mở cửa thị trường http://vneconomy.vn/thi-truong/don-co-hoi-khi-myanmar-chinh-thuc-mocua-thi-truong-20100715102237362.htm, ngày truy cập 17/3/2018 49 Thông xã Việt Nam 2016, Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác kinh tế https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/viet-nam-myanmar-tang-cuong-hoptac-kinh-te/265098.html, ngày truy cập 10/3/2018 50 Tổng cục hải quan 2018, Quan hệ thương mại hàng hóa song phương Việt Nam-Myanmar năm 2017 https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID =1275&Category=&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch, ngày truy cập 5/3/2018 87 51 Tổng cục hải quan 2018, Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam tháng 12 12 tháng năm 2017 https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID =1238&Category=Tin%20v%E1%BA%AFn%20th%E1%BB%91ng%20k %C3%AA&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch, ngày truy cập 5/3/2018 52 Tổng cục thống kê 2017, Số liệu thống kê - Danh sách http://www.gso.gov.vn/SLTK/Menu.aspx?rxid=7933072e-4191-488e-a0d38a6edea04dbd&px_language=vi&px_db=04.+%C4%90%E1%BA%A7u+t %C6%B0&px_type=PX, ngày truy cập 11/3/2018 53 Top Ten Travel 2013, Tìm hiểu ăn hóa kinh doanh Myanmar http://toptendulichmyanma.com/tim-hieu-ve-van-hoa-kinh-doanh-taimyanmar.html, ngày truy cập 11/3/2018 54 Trading Economics 2018, Myanmar - Economic Forecasts - 2018-2020 Outlook https://tradingeconomics.com/myanmar/forecast, ngày truy cập 11/3/2018 55 Trang thông tin điện tử đầu tư nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư 2014, Chính sách thu hút đầu tư Myanmar http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/1552/Chinh-sach-thu-hut-dau-tu-cua-Myanmar, ngày truy cập 9/3/2018 56 Trung Hiếu, VOV 2017, Người Hồi giáo Rohingya Myanmar muốn bỏ chạy an toàn https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nguoi-hoi-giao-rohingya-o-myanmarmuon-duoc-bo-chay-an-toan-674407.vov, ngày truy cập 17/3/2018 57 Trung tâm thông tin dự báo kinh tế-xã hội quốc gia – Bộ Kế hoạch Đầu tư 2016, Một số nét n i bật tình hình kinh tế Myanmar 88 http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=18806, ngày truy cập 2/3/2018 58 Tuyết Ân, Vietstock 2012, Đầu tư Myanmar Mở rộng nhiều lĩnh ực, tăng ưu đãi https://vietstock.vn/2012/12/dau-tu-vao-myanmar-mo-rong-nhieu-linh-vuctang-uu-dai-1326-250866.htm, ngày truy cập 19/3/2018 59 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia 2017, Những "ơng lớn" Việt Nam đầu tư kinh tế quyến rũ bậc Đông Nam Á http://nfsc.gov.vn/tin-tuc/nhung-ong-lon-viet-nam-dang-dau-tu-vao-nenkinh-te-quyen-ru-bac-nhat-dong-nam-a, ngày truy cập 6/3/2018 60 Vân Khánh, Báo Sài Gòn Giải Phóng 2017, Mở rộng đầu tư thị trường Myanmar http://www.sggp.org.vn/mo-rong-dau-tu-vao-thi-truong-myanmar441360.html, ngày truy cập 20/3/2018 61 Vietstock 2017, Myanmar Đầu tư trực tiếp nước ượt m c tiêu https://vietstock.vn/2017/03/myanmar-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vuotmuc-tieu-1326-524790.htm, ngày truy cập 20/3/2018 62 Viettonkinconsulting, T ng quan Kinh tế Myanmar http://viettonkinconsulting.com/south-east-asia-investment/myanmareconomic-overview-131/, ngày truy cập 21/3/2018 63 World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016 https://www.weforum.org/reports/the-global-enabling-trade-report-2016, ngày truy cập 5/3/2018 64 World Intergrated Trade Solution, Analytical Database https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MMR/Year/2016/Su mmarytext ngày truy cập 14/3/2018 89 65 World Trade Organization (WTO), Myanmar Profile http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S& Country=MM, ngày truy cập 6/3/2018 90 CÁC PHỤ LỤC STT Danh mục phụ lục Phụ lục Phụ lục 10 nước/vùng lãnh thổ có mức đầu tư lớn vào Trang 88 Myanmar (tính tới 31/8/2017) đối tác có giá trị xuất nhập lớn với Myanmar năm 2016 89 nhóm hàng hóa có giá trị xuất nhập cao Phụ lục tổng kim ngạch xuất nhập Myanmar 90 năm 2016 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Các hiệp định, MOU ký kết Việt Nam 91 Myanmar Đầu tư trực tiếp nước cấp giấy phép thời kỳ 2001 – 2016 (Đvt: Triệu USD) GDP 10 nước ASEAN năm 2016 (Đvt: tỷ USD) 92 93 Kim ngạch xuất khẩu, nhập cán cân thương mại Phụ lục Việt Nam Myanmar giai đoạn 2003-2012 (Đvt: 94 Triệu USD) Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại Phụ lục hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2005-2017 (Đvt: triệu 95 USD) Kim ngạch, tỷ trọng tốc độ tăng giảm xuất khẩu, Phụ lục nhập theo châu lục nước/khu vực thị trường 96 Việt Nam năm 2017 10 Phụ lục 10 Myanmar’s Y arly approv d amount of for ign inv st (by country) (In Million USD) 97 91 Phụ lục 1: 10 nước/vùng lãnh thổ có m c đầu tư lớn vào Myanmar (tính tới 31/8/2017) 92 Phụ lục 2: đối tác có giá trị xuất nhập lớn với Myanmar năm 2016 Nước Xuất sang Myanmar Nhập từ Myanmar Trị giá Trị Giá Tỷ trọng (Đvt: Triệu USD) (Đvt: Triệu USD) Tỷ trọng Trung Quốc 4.767 40,84% 5.403 34,42% Thái Lan 2.241 19,20% 1.986 12,65% Singapore 891 7,63% 2.268 14,45% Ấn Độ 1.038 8,89% 1.095 6,97% Nhật Bản 663 5,68% 1.255 7,99% (Nguồn: World Intergrated Trade Solution) 93 Phụ lục 3: nhóm hàng hóa có giá trị xuất nhập cao tổng kim ngạch xuất nhập Myanmar năm 2016 Xuất Mặt hàng Nhập Trị giá (tỷ Mặt hàng Trị giá (tỷ USD) USD) Khí ga tự nhiên 3,170 Dầu mỏ dạng thành 1,642 hóa lỏng, dầu mỏ phẩm, sản phẩm Các loại hạt bóc vỏ 1,113 Đường mía, đường củ 1,340 cải tinh Mía đường, củ cải 1,064 Xe tải 0, 904 dạng thô Kim cương thô 0,391 Dầu thực vật sản 0,530 phẩm liên quan Gạo nâu 0,339 Xe máy (Nguồn: World Intergrated Trade Solution) 0,356 94 Phụ lục 4: Các hiệ định, MOU ký kết Việt Nam Myanmar o Hiệp định Thành lập UBHH Hợp tác song phương hai nước (5/1994); o Hiệp định Thương mại (5/1994); o Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (5/2000); o Hiệp định Khuyến khích Bảo hộ đầu tư (5/2000); o MOU Hợp tác lĩnh vực Lâm nghiệp (3/1995); o MOU thành lập Ủy ban Hợp tác chung Thương mại (5/2002); o MOU Hợp tác hai Phòng Thương mại Cơng nghiệp (5/2002); o Tuyên bố chung hợp tác 12 lĩnh vực ưu tiên (4/2010); o MOU hợp tác nông nghiệp Việt Nam Myanmar (4/2010); o MOU xúc tiến đầu tư Việt Nam Myanmar (4/2010); o MOU hợp tác hai Ngân hàng trung ương Việt Nam Myanmar (4/2010); o MOU Thủy sản Việt Nam Myanmar (4/2010); o MOU Chăn nuôi Việt Nam Myanmar (6/2011); o MOU Hợp tác phát triển hai Bộ Tài Việt Nam Myanmar (6/2011); o MOU Hợp tác lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn (12/2011); o MOU viện trợ kỹ thuật khơng hồn lại trị giá 250.000 USD Ngân hàng BIDV cho Bộ Nông nghiệp Thủy lợi Myanmar (12/2011) (ITPC, 2016) o Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bộ Công Thương Myanmar (8/2017) o Hiệp định hợp tác hỗ trợ vấn đề hải quan Bộ Tài Việt Nam Bộ Kế hoạch - Tài Myanmar (8/2017) (Nguồn: ITPC) 95 Phụ lục 5: Đầu tư trực tiế nước cấp giấy phép thời kỳ 2001 – 2016 (Đvt: Triệu USD) (Nguồn: T ng c c Thống kê) 96 Phụ lục 6: GDP 10 nước ASEAN năm 2016 (Đvt: tỷ USD) Xếp hạng Nước GDP Indonesia 932 Thái Lan 407 Philippines 305 Singapore 297 Malaysia 296 Việt Nam 203 Myanmar 67 Campuchia 20 Lào 16 10 Brunei 11 (Nguồn: Số liệu kinh tế) 97 Phụ lục 7: Kim ngạch xuất khẩu, nhập cán cân thương mại Việt Nam Myanmar giai đoạn 2003-2012 (Đvt: triệu USD) 98 Phụ lục 7: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2005-2017 (Đvt: triệu USD) 99 Phụ lục 9: Kim ngạch, tỷ trọng tốc độ tăng giảm xuất khẩu, nhập theo châu lục nước/khu vực thị trường Việt Nam năm 2017 (Nguồn: T ng c c H i quan) 100 Phụ lục 10:Myanmar’s Yearly a (In Million USD) (Nguồn: DICA) roved amount of foreign invest (by country) ... luận quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar Chương II: Thực trạng quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam Myanmar Chương III: Phương hướng giải pháp phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt. .. triển đầu tư nước Việt Nam Myanmar giai đoạn 2012 đến 31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ .32 GIỮA VIỆT NAM VÀ MYANMAR .32 2.1 Thực trạng quan hệ thương mại Việt. .. nghiên cứu quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam Myanmar thời gian qua để thấy tiềm thương mại đầu tư hai nước hạn chế, đề tài đề xuất giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thương mại, đầu tư Việt NamMyanmar: Thực trạng và giải pháp, Quan hệ thương mại, đầu tư Việt NamMyanmar: Thực trạng và giải pháp