Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch

101 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng NGUYỄN ĐỨC THÀNH HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng NGUYỄN ĐỨC THÀNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc, đến tơi hồn thành luận văn để bảo vệ tốt nghiệp Có kết này, trước hết xin gửi lời cảm ơn đến tập thể quý Thầy Cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, người tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi khóa học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS TS Đặng Thị Nhàn hướng dẫn, giúp đỡ tận tình trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên, khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên, ủng hộ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa học luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Thành LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn đựợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đựợc trình bày luận văn chưa đựợc cơng bố cơng trình khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Thành D NH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký kiệu Nguyên nghĩa AML FATCA FFI Tổ chức tài nước ngồi IRS Sở thuế vụ Hoa Kỳ NH Ngân hàng NHCP Ngân hàng cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch 10 SGD Sở giao dịch 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TTQT Thanh tốn quốc tế 13 VCB Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 14 XNK Xuất nhập Phòng chống rửa tiền Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước Hoa Kỳ D NH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 22 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Danh sách quốc gia tổ chức bị cấm vận Danh sách quốc gia có rủi ro cao, khơng hợp tác thiếu hụt sách chiến lược phòng chống rửa tiền Doanh số Thanh toán quốc tế chi nhánh Sở Giao Dịch Thị phần Thanh toán quốc tế chi nhánh Sở Giao Dịch Doanh số Thanh toán quốc tế theo sản phẩm chi nhánh Sở Giao Dịch Doanh thu phí Thanh toán quốc tế chi nhánh Sở Giao Dịch So sánh số lượng ngân hàng đại lý ngân hàng thương mại Việt Nam So sánh số lượng ngân hàng đại lý ngân hàng nước Bảng 2.7 10 Bảng 2.8 11 Bảng 2.9 So sánh phí chuyển tiền quốc tệ số ngân hàng Thống kê kết từ phiếu góp ý khách hàng 2016 Tình hình triển khai FATCA Vietcombank 27 35 36 36 37 49 50 51 53 56 D NH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế Sơ đồ 1.2 Cách thức thực FATCA 30 Sơ đồ 2.1 Quy trình chuyển tiền quốc tế Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao Dịch 48 Trang D NH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 1.1 Mức phạt ngân hàng lớn giới năm qua vi phạm quy định tuân thủ FATCA 32 D NH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký kiệu Nguyên nghĩa AML FATCA FFI Tổ chức tài nước ngồi IRS Sở thuế vụ Hoa Kỳ NH Ngân hàng NHCP Ngân hàng cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch 10 SGD Sở giao dịch 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TTQT Thanh toán quốc tế 13 VCB Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 14 XNK Xuất nhập Phòng chống rửa tiền Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước Hoa Kỳ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn đề tài “Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch” kết nghiên cứu sở lý luận toán quốc tế nói chung chuyển tiền quốc tế nói riêng, thực trạng hoạt động chuyển tiền Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch thơng qua việc tìm hiểu quy định, quy trình, báo cáo chi nhánh, vấn khách hàng, toán viên, kiểm soát viên, lãnh đạo phận chuyển tiền quốc tế thuộc phòng Dịch vụ khách hàng tổ chức Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch Luận văn bao gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chuyển tiền quốc tế vấn đề liên quan Trình bày sở lý luận phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế - Chương 2: Thực trạng hoạt động chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch Giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế Vietcombank Sở Giao Dịch dựa nguồn số liệu chi nhánh, hệ thống Vietcombank với việc vấn đối tượng liên quan khảo sát ý kiến khách hàng - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Từ định hướng, chiến lược phát triển thời gian tới Vietcombank nói chung chi nhánh Sở Giao Dịch nói riêng, kết hợp với đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế, luận văn nêu giải pháp theo nhóm tiêu chí đánh giá Nhóm giải pháp đưa bao gồm: nhóm giải pháp phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế theo chiều rộng nhóm giải pháp phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế theo chiều sâu Bên cạnh đó, luận văn nêu lên số kiến nghị với Vietcombank Trụ sở nhằm hỗ trợ chi nhánh việc phát triển tốt dịch vụ chuyển tiền quốc tế 75 thời gian tới Nguyên nhân dẫn tới lỗi tác nghiệp mức độ cẩn thận giao dịch viên, toán viên, kiểm soát viên thực giao dịch, trình độ chun mơn kỹ ngoại ngữ cán bộ, cập nhật không kịp thời văn hướng dẫn Trụ sở Từ nguyên nhân trên, để giảm thiểu lỗi tác nghiệp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, Vietcombank Sở Giao Dịch cần thực nhiều biện pháp - Yêu cầu cán thực nguyên tắc “hai tay bốn mắt” việc xử lý giao dịch Điều nghĩa người làm phải có người giám sát Kiểm soát viên bắt buộc phải thực kiểm tra lại phần giao dịch viên/thanh toán viên làm trước đẩy điện lên Trụ sở - Cập nhật danh sách đen, danh sách cậm vận thường xuyên liên tục - Đào tạo cán để nâng cao trình độ chun mơn qua khóa học Trụ sở tổ chức, yêu cầu cán giàu kinh nghiệm đào tạo đào tạo lại cán kế cận để thực trôi chảy nghiệp vụ cán chuyên trách vắng ln chuyển cơng việc Sau khóa đào tạo, cần đánh giá kết đào tạo khóa học nghiêm túc, đánh giá mức độ tiến cán sau khóa đào tạo dựa chất lượng hiệu cơng việc, từ đề sách đào tạo phù hợp, hiệu - Bên cạnh việc đào tạo cán bộ, chi nhánh cần phải xây dựng ngân hàng đề thi tổ chức kiểm tra trình độ chun mơn cán định kỳ hàng năm để nâng cao ý thức tự đào tạo, khuyến khích tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu nghiệp vụ cán Đối với cán có kết thi tốt cần có sách khen thưởng, động viên kịp thời xem quan trọng để quy hoạch bổ nhiệm cán lên vị trí cao - Khuyến khích cán học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng u cầu cơng việc Có thể tổ chức khóa học thiết kế riêng cho cán vị trí cần sử dụng nhiều đến tiếng anh 76 - Hàng tuần, nên tổ chức buổi vào cuối tuần để cán trao đổi, cập nhật văn kịp thời thời gian làm việc tuần bận rộn, cán không đủ thời gian để cập nhật kịp thời văn Trụ sở ban hành 3.3.2.3 Giải pháp tuân thủ quy định cấm vận, chống rửa tiền tài trợ khủng bố - Cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên: + Thường xuyên cập nhật thông tin nhận biết khách hàng suốt thời gian thiết lập quan hệ với khách; đảm bảo giao dịch mà khách hàng tiến hành thông qua NHNT phù hợp với thông tin biết khách hàng, hoạt động kinh doanh, rủi ro nguồn gốc tài sản khách hàng + Đảm bảo tính xác cập nhật hồ sơ khách hàng + Hiểu biết tình thay đổi - Giải pháp tạm thời: + Phong tỏa tài khoản, niêm phong tạm giữ tài sản: có định quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật + Trì hỗn giao dịch: việc không thực giao dịch nhiều 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp hình thức phong tỏa tạm thời trước có định thức quan nhà nước có thẩm quyền + Trì hoãn giao dịch phát bên liên quan đến giao dịch nằm danh sách đen, danh sách cấm vận quốc tế có lý để tin giao dịch có liên quan đến hoạt động phạm tội phải báo có cho quan nhà nước có thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước để phối hợp - Báo cáo, lưu trữ, bảo mật thông tin báo cáo: + Báo cáo hàng ngày giao dịch có giá trị lớn + Báo cáo hàng ngày giao dịch chuyển tiền điện tử vượt mức quy định + Báo cáo giao dịch đáng ngờ 77 + Báo cáo giao dịch liên quan đến danh sách đen, giao dịch liên quan đến hoạt động tội phạm, giao dịch liên quan đến hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố - Đào tạo, kiểm tra, kiểm soát: + Đào tạo cho tất cán thực giao dịch liên quan đến tiền tệ tài sản khách hàng + Thực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Quy chế ngân hàng + Thực việc kiểm tra, kiểm toán nội thường xuyên - Thực nghiêm chỉnh quy định thái độ với khách hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ: + Tiếp tục đối xử với khách hàng bình thường + Không cảnh báo cho khách hàng dấu hiệu bất thường + Giao dịch viên báo lên kiểm sốt viên, lãnh đạo Phòng/Chi nhánh + Thực báo cáo theo quy định đường công văn MẬT + Giữ bí mật nội dung tiến hành báo cáo, lưu giữ thơng tin khách hàng năm kể từ ngày đóng tài khoản hay kết thúc giao dịch - Nâng cao tuân thủ quy định giao dịch với thị trường bị cấm vận: + Thực rà soát xét duyệt trường hợp giao dịch với thị trường bị cấm vận + Thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch (thơng tin có ý nghĩa người khởi tạo, người hưởng nội dung giao dịch) Đây điều kiện bắt buộc để kết luận có thực giao dịch hay khơng + Ghi rõ nội dung hóa đơn/hợp đồng (thanh tốn cho hàng hóa/dịch vụ gì) nội dung điện chuyển tiền Ví dụ: PAYMENT FOR INVOICE 758 DATED MAY 2017 FOR BLACK TEA + Trường hợp người nhận tiền có tên trùng với cá nhân hay chủ thể danh sách đen, cần ghi rõ thêm ngày sinh, địa 78 Ví dụ: PAYMENT FOR HOUSE RENTING FOR KIM YONG IL DOB 27 OCT 1966, SOUTH KOREA + Gửi email thơng tin Phòng Thơng tin tín dụng Phòng chống rửa tiền để u cầu kiểm tra thơng tin giao dịch có liên quan đến cấm vận khả tra cứu chi nhánh 3.3.2.3 Giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng điều mà ngân hàng hướng tới Tuy vậy, việc thỏa mãn tất nhu cầu khách hàng lại việc không dễ Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch cần thực số biện pháp cụ thể - Cải thiện không gian giao dịch bên ngồi bên trong: việc cải thiện khơng gian giao dịch không giải pháp cho riêng dịch vụ chuyển tiền quốc tế mà giải pháp cho việc phát triển hầu hết dịch vụ khác - Thay thế, làm biển hiệu cũ, trang bị băng rơn quảng bá, chương trình mới, tháo bỏ băng rôn quảng cáo hết hiệu lực, thực theo chuẩn thương hiệu Vietcombank - Bố trí khu vực để xe thuận tiện cho khách hàng Ở điểm giao dịch khơng gian phía trước chật hẹp, đề nghị lãnh đạo phòng đề xuất với chi nhánh cử cán đầu mối đến liên hệ với quan lân cận để gửi xe cho cán bộ, ưu tiên không gian để xe cho khách hàng - Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ việc cách thức chào hỏi dắt xe cho khách hàng theo quy định Vietcombank, tạo thân thiện, thoải mái lần khách hàng đến giao dịch - Trang bị lại hệ thống bàn quầy thay hệ thống máy móc (máy tính, máy in,…) cũ, khơng để xảy tình trạng khách hàng phải chờ đợi máy hỏng, tốc độ xử lý giao dịch chậm - Yêu cầu cán giao dịch khách hàng vật dụng bàn gọn gàng, ngăn nắp, chuẩn không giao dịch 79 - Cán tuân thủ quy định Vietcombank chi nhánh đồng phục, đeo thẻ thời gian làm việc 3.3.2.4 Giải pháp cho công nghệ ngân hàng Công nghệ gắn liền với nghiệp vụ trực tiếp phục vụ yêu cầu quản trị, kinh doanh ngân hàng Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng yêu cầu khách quan xu hội nhập Công nghệ ngân hàng không giúp ngân hàng nâng cao chất lượng toán, hội nhập với tổ chức tài giới Với vai trò to lớn, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả cạnh tranh, uy tín ngân hàng, nhân tố công nghệ phải đặc biệt coi trọng Đối với Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch, giải pháp cho công nghệ việc cải thiện hệ thống máy tính cách chuyên nghiệp, nâng cấp đường mạng tới phòng giao dịch tránh để tượng chậm trễ việc chuyển tiền mạng bị trục trặc Đi kèm với điều Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch cần có sách tuyển dụng, đào tạo đội ngũ điện tốn chuyên nghiệp, nhiệt tình với phần mềm tốt để xử lý nhanh vấn đề thuộc máy móc cơng nghệ mà ngân hàng hay gặp phải máy tính bị nhiễm virus, máy hỏng liệu bị rối loạn nhiều người sử dụng lúc Cố gắng khắc phục nhanh vấn đề thuộc lĩnh vực mình, đảm bảo cơng nghệ đại, xử lý dễ dàng, thông tin thông suốt với phần mềm nhập liệu hoạt động hiệu 3.3.2.5 Giải pháp liên quan nâng cao lực quản trị điều hành Công tác quản trị điều hành đặc biệt công tác liên quan đến tổ chức nhân cần phải trọng Yếu tố “con người” yếu tố vô quan trọng định đến vị phát triển lâu dài thương hiệu Một sách tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo đãi ngộ hợp lý sở để ngân hàng khai thác tối ưu nguồn nhân lực Đối với Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch, cần xử lý tốt số khía cạnh 80 - Nâng cao chất lượng quản trị điều hành cách kiện tồn mơ hình tổ chức theo hướng chun mơn hóa, cán lãnh đạo chi nhánh cần học tập trau dồi kinh nghiệm, am hiểu thị trường, có tầm nhìn xa, trước đón đầu hỗ trợ phát triển dịch vụ có tiềm thị trường - Nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu cán để có sách bố trí cơng việc ln chuyển hợp lý, tránh gây xáo trộn công việc ảnh hưởng đến khách hàng - Xây dựng sách đãi ngộ nhân viên hợp lý: có nhận định “Muốn thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, trước hết bạn phải thỏa mãn nhu cầu khách hàng nội bạn” Chính vậy, Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch cần nghiên cứu, xem xét để có điều chỉnh kịp thời phát triển sách lương, thưởng, quy hoạch, đề bạt người lúc,… nhằm tạo gắn bó lâu dài cán ngân hàng khuyến khích, tạo động lực làm việc cho cán bộ, từ đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt - Xây dựng thang điểm khoa học để đánh giá lực cán bộ, thang điểm đánh giá chất lượng hồn thành cơng tác hàng tháng Từ có sách khen thưởng ghi nhận nỗ lực đóng góp cán kết kinh doanh chung chi nhánh - Thường xuyên phát động chương trình thi đua, bổ sung cho việc đánh giá thi đua thưởng cuối quý, cuối năm, thể tính kịp thời sách đãi ngộ, tạo công gắn trực tiếp với kết cơng việc cán - Ngồi việc quan tâm đến nhu cầu vật chất, chi nhánh cần trọng việc thỏa mãn nhu cầu tinh thần cho cán thông qua việc xây dựng môi trường công sở nhân văn, chuyên nghiệp, mang tính tập thể cởi mở, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, chương trình nghỉ mát,… nhằm tạo gắn kết cán bộ, tạo nét văn hóa riêng doanh nghiệp chất keo gắn kết người lao động với doanh nghiệp, giúp cho họ đồng hành với doanh nghiệp lúc gặp khó khăn 81 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: truyền bá rộng rãi nhận thức văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử; nhận diện, định hình tơn vinh giá trị văn hóa doanh nghiệp đặc trưng làm tảng tư tưởng tảng tinh thần văn hóa kinh doanh Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng nhằm tạo nên sắc văn hóa, nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh thâm nhập mạnh mẽ ngân hàng nước 3.3.3 Tham khảo giải pháp từ ngân hàng khác - Triển khai chuyển tiền quốc tế tập trung Nhằm hạn chế rủi ro hoạt động chuyển tiền quốc tế, đồng thời thống cách thức xử lý chứng từ hoạt động chuyển tiền quốc tế với muôn vàn trường hợp phát sinh kinh tế, số ngân hàng triển khai xử lý chuyển tiền quốc tế tập trung Trụ sở chính, ví dụ: Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Khi này, cán chi nhánh tiếp nhận yêu cầu chứng từ chuyển tiền quốc tế khách hàng, lập giao dịch gửi chứng từ mềm thơng qua hệ thống cơng nghệ Trung tâm tốn Trụ sở tiếp nhận giao dịch, kiểm tra chứng từ, thực hạch toán điện chuyển tiền trả kết chi nhánh Tuy nhiên, việc xử lý tập trung hoạt động chuyển tiền quốc tế gây kéo dài thời gian xử lý giao dịch, tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn khách hàng - Tư vấn chuyển tiền quốc tế qua hệ thống điện thoại đường dây nóng Chuyển tiền quốc tế nghiệp vụ tương đối phức tạp, yêu cầu cán tư vấn phải có trình độ cao hiểu biết nhiều quy định pháp luật Bộ phận tư vấn đường dây nóng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chưa có khả tư vấn cho khách hàng có nhu cầu chuyển tiền quốc tế Trong chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam HSBC, CITIBANK, tư vấn viên 82 trực đường dây nóng có khả tư vấn phần lớn giao dịch chuyển tiền quốc tế Đây lợi cạnh tranh lớn ngân hàng đối thủ Vietcombank - Quảng cáo sản phẩm chuyển tiền quốc tế qua thư điện tử tin nhắn điện thoại tới khách hàng Như nói trên, điểm yếu Vietcombank hoạt động chuyển tiền quốc tế chưa coi trọng hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng Trong đó, ngân hàng TMCP khối ngồi quốc doanh Techcombank, VPBank… làm tốt công tác Hệ thống thư điện tử ngân hàng thường xuyên gửi đến khách hàng nội dung quảng cáo sản phẩm dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến phí hay q tặng, giúp gia tăng nhận biết khách hàng, tăng doanh số lợi nhuận 3.4 Một số kiến nghị với Trụ sở 3.4.1 Đầu tƣ phát triển cơng nghệ, cải tiến quy trình thủ tục, nghiên cứu tăng tiện ích cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế Công nghệ thông tin tảng phát triển dịch vụ theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đại hóa nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo hòa nhập với ngân hàng quốc tế lĩnh vực Được biết đến ngân hàng mạnh sản phẩm mang tính công nghệ cao, Vietcombank đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghệ ngân hàng Tuy nhiên trước phát triển vũ bão công nghệ thông tin, Vietcombank phải chủ động nắm bắt lấy thời mạnh dạn đầu tư vào công nghệ để nâng cao hiệu kinh doanh hội nhập quốc tế - Thường xuyên nâng cấp, đổi phần mềm lõi ngân hàng có để bắt kịp với phát triển của công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng để tăng tốc độ truyền tin, đảm bảo an toàn lưu trữ hồ sơ, phát huy công tác điều hành thông qua mạng máy tính nội bộ, tránh sai sót chuyển điện, gây thời gian chi phí cho 83 ngân hàng, để yêu cầu chuyển tiền khách hàng thực cách nhanh chóng hiệu - Mạnh dạn đưa công nghệ ngân hàng giới vào ứng dụng để nâng cao hiệu toán, xây dựng giải pháp hỗ trợ cơng nghệ trực tiếp cho phòng ban - Đa dạng sản phẩm công nghệ ứng dụng: Vietcombank chuyển tiền quốc tế chủ yếu thực qua mạng SWIFT hình thức chuyển nhanh chóng an tồn Tuy nhiên, lý mà tốc dộ giao dịch qua mạnh SWIFT bị chậm hay khơng thực tất giao dịch tồn hệ thống Vietcombank bị đình trệ gây hậu lớn cho ngân hàng cho khách hàng - Hạn chế tối đa nghẽn mạng, cải thiện thời gian giao dịch, bước cơng khai hóa minh bạch hóa thơng tin hoạt động ngân hàng, bảo đảm cho khách hàng, nhà quản lý lãnh đạo có đủ thơng tin xác hoạt động ngân hàng - Vietcombank nên cải tiến quy trình cơng nghệ để việc thực tác nghiệp khơng phải thực nhiều chương trình Ví dụ chương trình chuyển tiền quốc tế qua Swift nên tích hợp thêm số tiện ích kiểm tra danh sách đen, danh sách cấm vận, khủng bố để giảm thời gian tra cứu cho toán viên - Trên sở rà soát đánh giá vị sản phẩm, có biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm có khả phát triển thông qua việc cải tiến quy chế, quy trình, thủ tục… - Vì dịch vụ chuyển tiền quốc tế ngân hàng giống nhau, để tạo khác biệt phải ý đến tinh thần, thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng trình tư vấn, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cơng tác chăm sóc khách hàng trước, sau sử dụng sản phẩm dịch vụ 84 Do đó, Vietcombank Trụ sở nên có thêm chế khuyến khích kèm theo tạo động lực cho cán ngân hàng số sách bổ sung nhằm mang lại giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng 3.4.2 Mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý, hỗ trợ chi nhánh hoạt động đào tạo, xây dựng sách khách hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank ngân hàng đánh giá có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng lợi việc phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn tài - ngân hàng, mở rộng quy mơ ngân hàng giới Vietcombank phải tăng cường việc phát triển hệ thống ngân hàng đại lý Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý cách củng cố, giữ vững quan hệ mở rộng ngân hàng đại lý Khi có quan hệ đại lý với ngân hàng nước ngoài, Vietcombank cần xây dựng hệ thống phân loại sách quan hệ đại lý phù hợp để nâng cao uy tín quốc tế, tạo điều kiện tốt cho việc thực giao dịch hệ thống Vietcombank, mở rộng thị trường, qua hỗ trợ cơng tác đào tạo, tận dụng kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngân hàng nước ngoài, đồng thời khai thác hệ thống toán ngân hàng đại lý để phục vụ cho nhu cầu tốn Sử dụng ngân hàng đại lý để cung cấp dịch vụ ngược lại, yêu cầu họ sử dụng hệ thống Vietcombank để cung ứng sản phẩm họ, qua mở rộng thị phần, tăng khách hàng đến giao dịch Xem xét việc nới lỏng tiêu chuẩn ngân hàng thiết lập quan hệ đại lý, bàn bạc trao đổi với ngân hàng đại lý nước để bổ sung nội dung hợp tác hỗ trợ thực có hiệu thời gian tới Phối hợp với Bộ Thương mại, thông qua hệ thống ngân hàng nước ngồi có quan hệ đại lý với Vietcombank để giới thiệu hoạt động vị trí Vietcombank 85 đến khách hàng nước Thơng qua đó, ngân hàng nước ngồi chọn Vietcombank làm ngân hàng trung gian để thực dịch vụ tốn Bên cạnh đó, Trụ sở nên phối hợp với chi nhánh tổ chức khóa đào tạo bản, đào tạo chuyên sâu chuyển tiền quốc tế để nâng cao trình độ chun mơn cho cán chuyển tiền quốc tế chi nhánh, giảm thiểu lỗi tác nghiệp xảy Trụ sở nên đưa chương trình khách hàng riêng dành cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế, phối hợp với chi nhánh rà soát, đánh giá lại khách hàng có chi nhánh đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mức độ quan hệ với Vietcombank, để từ nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng sản phầm, cung cấp dịch vụ trọn gói khép kín, kết hợp bán chéo hiệu 3.4.3 Tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh chi nhánh hệ thống Vietcombank Hiện hệ thống Vietcombank có 98 chi nhánh, chi nhánh giao tiêu riêng phải chạy đua để hồn thành tiêu Chính trình hoạt động, chi nhánh thường xun xảy tình trạng lơi kéo khách hàng nhau, gây ấn tượng không tốt cho khách hàng Vietcombank Trụ sở nên có sách quản lý nghiêm khắc hơn, có chế tài nặng để xử phạt chi nhánh cạnh tranh không lành mạnh Điều hoàn toàn cần thiết để giúp toàn hệ thống Vietcombank phát triển bền vững 86 KẾT LUẬN CHUNG Dịch vụ chuyển tiền quốc tế năm gần dần ngân hàng thương mại trọng phát triển số đặc điểm trước tiềm phát triển tương lai Dịch vụ chuyển tiền quốc tế hứa hẹn mức doanh thu lớn thời gian tới Tuy nhiên, xuất ngân hàng nước lớn, có kinh nghiệm lợi cơng nghệ, nhân tích cực hoạt động thị trường Việt Nam gia tăng áp lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam nói chung Vietcombank nói riêng Đây thách thức áp lực để NHTM nội nỗ lực nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phục vụ,… để tiến tới đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Trên sở đó, luận văn nghiên cứu đề tài tập trung giải số vấn đề sau: Một là, luận văn trình bày sở lý luận phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế Hai là, luận văn giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế Vietcombank Sở Giao Dịch dựa nguồn số liệu chi nhánh, hệ thống Vietcombank với việc vấn đối tượng liên quan khảo sát ý kiến khách hàng Ba là, từ định hướng, chiến lược phát triển thời gian tới Vietcombank nói chung chi nhánh Sở Giao Dịch nói riêng, kết hợp với đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế, luận văn nêu giải pháp theo nhóm tiêu chí đánh giá Nhóm giải pháp đưa bao gồm: nhóm giải pháp phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế theo chiều rộng nhóm giải pháp phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế theo chiều sâu Bên cạnh đó, luận văn 87 nêu lên số kiến nghị với Vietcombank Trụ sở nhằm hỗ trợ chi nhánh việc phát triển tốt dịch vụ chuyển tiền quốc tế Bên cạnh đóng góp kể trên, luận văn tránh khỏi hạn chế: - Luận văn thực số vấn Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch nên làm cho tính đại diện kết nghiên cứu chưa mang tính tổng qt cao - Có thể có số tiêu chí khác đánh giá phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế mà luận văn thiếu sót - Các mơ hình nghiên cứu định lượng chưa áp dụng Từ điểm hạn chế trên, gợi ý cho số nghiên cứu tương tự Trên sở kết nghiên cứu rút ra, luận văn tiến hành với số lượng mẫu lớn hơn, thực bước phân tích sâu hơn, đa chiều chặt chẽ Đồng thời, mở rộng phạm vi nghiên cứu nhiều chi nhánh ngân hàng khác Bên cạnh đó, thực nghiên cứu sử dụng mơ hình phân tích định lượng hướng nghiên cứu đáng xem xét 88 TÀI LIỆU TH M KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Mai Anh, 2012 Phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bến Thủy Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Duyên, 2012 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động toán quốc tế Agribank Hải Dương Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trương Thanh Hồng, 2013 Thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thu Minh, 2011 Một số giải pháp triển khai hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 2015, “Quy định thực quản lý ngoại hối giao dịch toán, chuyển tiền hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1194/QĐVCB.TH&CĐKT ngày 5/10/2015” Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 2016, “Tài liệu đào tạo tuân thủ FATCA, phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố Phòng Thơng tin tín dụng Phòng chống rửa tiền” Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 2013-2016, “Báo cáo Thanh toán quốc tế năm Phòng Dịch vụ khách hàng tổ chức – Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch” Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 2016, “Báo cáo Khảo sát ý kiến khách hàng năm 2016 Phòng Tổng hợp – Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch.” 89 Trần Mai Phương, 2013 Các phương thức toán quốc tế giới Việt Nam Tiểu luận khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Thanh toán quốc tế tài trợ ngoại thương Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 11 Đinh Xuân Trình, 2012, “Thanh toán quốc tế ngoại thương – Tài trợ thương mại quốc tế”, NXB Thống kê WEBSITE Đinh Thu Hương Lê Thị Thu Minh, 2012 Tìm hiểu số nội dung SWIFT Trung tâm toán ngân hàng Phát triển Việt Nam (http://www.vdb.gov.vn,http://www.en.vdb.gov.vn) Nguyễn Thị Hương, 2012, “Đạo luật FATCA Mỹ: Cơn bão tới”, website cafef.vn, (http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/dao-luat-fatca-cua-my-con-baodang-toi-20120711033621747.chn) Nguyễn Thị Hồng Hải, 2006 Xu hướng lựa chọn phương thức toán quốc tế vấn đề đặt cho ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, số 53, (http://kdqt.hvnh.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/sanpham-nckh/bai-bao/xu-huong-lua-chon-cac-phuong-thuc-thanh-toan-quoc-te-va-vande-dat-ra-cho-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-tap-chi-khoa-hoc-va-dao.html) Đỗ Việt Anh Thái, 2014 Vai trò mơi trường pháp lý hoạt động tốn quốc tế Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 62, (http://ieit.edu.vn/vi/thu-vien-tapchi/tap-chi-kinh-te-doi-ngoai/item/327-vai-tro-cua-moi-truong-phap-ly-doi-voi-hoatdong-thanh-toan-quoc-te) Nguyễn Văn Tiến, 2004 Hệ thống tiêu phân tích đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 3, (http://kdqt.hvnh.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/san-pham-nckh/bai-bao/he-thong-chitieu-phan-tich-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-thanh-toan-quoc-te-cua-ngan-hangthuong-mai-tap-chi-kinh-te-doi-ngoai-so.html) ... Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 69 3.3 Những giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao. .. bố Việt Nam - Điều tra, phân tích thực trạng hoạt động chuyển tiền quốc tế ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc. .. Việt Nam 47 2.5 Các sản phầm chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 49 2.6 Đánh giá thực trạng hoạt động chuyển tiền quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch

Từ khóa liên quan