THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5

121 113 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN THỊ KIM ANH Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Kim Anh Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Anh Tuấn Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi, Nguyễn Thị Kim Anh, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan thông tin số liệu sử dụng luận văn xác cho phép công bố Luận văn thực hướng dẫn PGS.TS Bùi Anh Tuấn Đại học Ngoại Thương Hà Nội Hà Nội, tháng 03 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Thị Kim Anh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc chân thành tới PGS.TS Bùi Anh Tuấn, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh Dương Ngọc Dũng – chuyên viên tuyển dụng phòng Hành nhân tồn thể nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa Sau đại học Khoa chuyên môn truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực Luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song hạn chế mặt kiến thức, tài liệu phương pháp nghiên cứu nên chắn Luận văn nhiều thiếu sót Tơi mong tiếp tục nhận ý kiến đánh giá, nhận xét, đóng góp thầy bạn đọc để Luận văn hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Về quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Về tuyển dụng nhân lực 1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 10 1.2.2 Thông báo tuyển dụng 17 1.2.3 Quá trình tuyển dụng 18 1.3 Vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực 23 1.3.1 Đối với doanh nghiệp 23 1.3.2 Đối với người lao động 24 1.3.3 Đối với xã hội 25 1.4 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng 25 1.4.1 Các tiêu đánh giá hiệu tuyển dụng 25 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 35 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 35 2.1.1 Thông tin 35 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu 36 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 36 2.1.5 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 38 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 41 2.2.1 Quan điểm sách tuyển dụng công ty 41 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức tuyển dụng nhân lực công ty 43 2.2.3 Kết công tác tuyển dụng nhân lực công ty 53 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng công ty 54 2.3 Đánh giá chung công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 58 2.3.1 Các tiêu đánh giá hiệu tuyển dụng 58 2.3.2 Những kết đạt 60 2.3.3 Những tồn công tác tuyển dụng 62 2.3.4 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác tuyển dụng 63 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 64 3.1 Định hướng phát triển công ty 64 3.1.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 64 3.1.2 Định hướng phát triển công tác quản trị nhân lực công ty 64 3.1.3 Mục tiêu tuyển dụng công ty 65 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực tại công ty 67 3.2.1 Các giải pháp hồn thiện cho q trình chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 67 3.2.2 Các giải pháp thu hút ứng viên 74 3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện cho trình tuyển dụng 79 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 năm 2017 39 Bảng 2.2: Kết công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 năm 2017 53 Bảng 3.1: Kế hoạch tiêu tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 năm 2018 66 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình tuyển dụng 10 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS G5 37 Hình 2.2: Tỷ lệ lao động xét theo thời gian làm việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 năm 2017 40 Hình 2.3: Tổng hợp kết khảo sát tính rõ ràng, đầy đủ nội dung thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS G5 47 Hình 2.4: Tổng hợp kết khảo sát nguồn thông tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 48 Hình 2.5: Sơ đồ thể mức độ tiếp nhận công việc ứng viên công ty năm 2017 59 Hình 3.1: Các yếu tố chương trình lương bổng đãi ngộ tồn diện 79 Hình 3.2: Giao diện phần mềm quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CĐ Cao đẳng CP Chi phí CV Sơ yếu lý lịch ĐH Đại học EQ Chỉ số cảm xúc HCNS Hành nhân IPO Phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu IQ Chỉ số thông minh KD Kinh doanh KPI Chỉ số đánh giá hiệu LĐ Lao động NV Nhân viên NVKD Nhân viên kinh doanh NV MKT Nhân viên Marketing QLSP Quản lý sản phẩm SL Số lượng T1, T2, , T12 Tháng 1, Tháng 2, , Tháng 12 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài Luận văn: “Thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5” lựa chọn xuất phát từ thực trạng khó khăn cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Bất động sản Cùng với gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khát nhân lực công ty hoạt động lĩnh vực này, đặc biệt nhân lực làm công tác bán hàng Kế hoạch tuyển dụng nhân doanh nghiệp bất động sản gắn liền với xu hướng thị trường bất động sản theo thời kỳ Nhìn chung, xu hướng tuyển dụng tồn thị trường tuyển dụng ạt, đặc biệt tuyển dụng nhân viên kinh doanh Phần lớn doanh nghiệp tuyển dụng tập trung vào số lượng Vậy công ty phải làm để cạnh tranh với hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp khác vấn đề tuyển dụng nhân lực? Yếu tố tạo nên sức hút cho công ty ứng viên? Luận văn vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp liệu, phương pháp thu thập xử lý số liệu, tiếp cận thực tế, phương pháp mơ hình hóa nhằm đạt nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm: Tổng quan lý luận công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp; phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5; xác định khó khăn, thiếu sót, tồn đọng nguyên nhân khó khăn, thiếu sót cơng tác tuyển dụng nhân lực cơng ty, từ để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực, tăng hiệu tuyển dụng gắn bó người lao động cơng ty So với nghiên cứu trước công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp, đa phần doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giải pháp đưa thường mang tính chất liệt kê giải pháp, khơng phân thành nhóm Điểm luận văn việc nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp dịch vụ, nơi có nhiều điểm khác biệt so với công tác tuyển dụng doanh nghiệp sản xuất giải pháp mà tác giả đề xuất nhóm thành nhóm giải pháp dựa theo quy trình tuyển dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 i PHỤ LỤC Phụ lục 1: quy trình tuyển dụng – tiếp nhận nhân tại công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 CƠNG TY CP DỊCH VỤ BĐS G5 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG – TIẾP NHẬN NHÂN SỰ MỚI I MỤC ĐÍCH: - Làm rõ thủ tục, bước cần thực việc tuyển dụng tiếp nhận nhân - Đảm bảo nghiệp vụ phát sinh tn thủ sách Cơng ty phù hợp với quy định Nhà nước II PHẠM VI ÁP DỤNG: - Áp dụng cơng ty có nhu cầu tuyển dụng nhân - Quy trình hiệu chỉnh có quy định khác Tổng Giám Đốc (Người ủy quyền) phê duyệt quy định - Quy trình thay cho quy định trước trái với quy trình III CÁC BỘ PHẬN THỰC HIỆN: - Bộ phận HCNS - Tất cá nhân phận liên quan công ty IV PHẠM VI TRÁCH NHIỆM: - Bộ phận yêu cầu tuyển nhân sự: Lập phiếu đề nghị nhân tiếp nhận nhân chuyển Giám Đốc phê duyệt trước chuyển đến phòng HCNS Tham gia vấn tuyển chọn ứng viên - Bộ phận HCNS tiến hành tuyển dụng, ký kết hợp đồng, bàn giao công cụ dụng cụ, tài sản VPP (nếu cần) cho nhân viên V MỘT SỐ KHÁI NIỆM: ii - Phiếu đề nghị nhân sự: Là phiếu sử dụng phận có nhu cầu tuyển dụng nhân Bộ phận yêu cầu tuyển dụng cần điền thông tin vào phiếu trước chuyển qua phòng nhân - Phiếu tiếp nhận nhân sự: Là phiếu sử dụng sau tuyển nhân theo yêu cầu Bộ phận yêu cầu nhân điền thơng tin vào phiếu chuyển cho phòng nhân để làm thủ tục tiếp nhận nhân viên VI – QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC NGƯỜI THỰC HIỆN BƯỚC Bộ phận yêu cầu NỘI DUNG DÙNG Phiếu đề Bộ phận yêu cầu tuyển nhân điền nghị nhân thông tin phiếu đề nghị, có phê tuyển duyệt Giám Đốc trước chuyển tới nhân phận nhân BƯỚC Phòng MẪU Căn vào phiếu đề nghị nhân sự, phận HCNS HCNS tiến hành truyền thông tuyển dụng (chuyên & thu nhận hồ sơ viên Nếu đề nghị tuyển dụng nhân sự, giới tuyển thiệu nhân người quen, bạn bè, người dụng) thân phải ghi rõ ràng họ tên, mối quan hệ với nhân công ty lý khác có BƯỚC Phòng Phòng HCNS nhận hồ sơ, lọc hồ sơ, phòng HCNS vấn sơ loại Bộ phận Bộ phận yêu cầu tuyển dụng chuẩn bị có nhu test (nếu cần) để tiến hành thi tuyển cho cầu tuyển ứng viên qua vòng sơ loại nhân TBP yêu cầu tuyển dụng trực tiếp iii vấn ứng viên chọn sau vòng thi tuyển sơ loại (cuộc phrỏng vấn có tham gia trưởng phòng nhân sự) TBP TP HCNS thảo luận để chọn ứng viên phù hợp BƯỚC Phòng Liên hệ với ứng viên chọn để thông báo trúng tuyển thống thời gian bắt HCNS đầu BƯỚC Bộ phận Phiếu tiếp Bộ phận yêu cầu tuyển dụng điền thông tin yêu cầu nhận nhân viên vào phiếu tiếp nhận nhân tuyển nhân sự, chuyển qua cho Giám Đốc phê duyệt nhân trước chuyển cho phòng nhân tiếp nhận nhân viên BƯỚC Phòng HCNS Biên bàn Phòng Phòng HCNS gửi mail tồn cơng ty giao tài sản, giới thiệu nhân viên mới, thơng tin cơng cụ dụng liên hệ, vị trí cơng việc để người biết cụ tiện liên hệ công việc; đồng thời giới thiệu cho nhân viên phòng ban cơng ty, vị trí làm việc,… Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ làm việc VPP cho nhân viên (nếu cần) Ký hợp đồng lao động với nhân viên BƯỚC Bộ phận TBP họp phận để giới thiệu nhân viên yêu cầu tạo hội cho người làm quen; tuyển đồng thời, giao nhiệm vụ cho người phụ nhân trách hướng dẫn (nếu có) III – HIỆU LỰC: - Cùng ban hành với thủ tục biểu mẫu liên quan lưu trữ phòng hành nhân iv - Văn có hiệu lực kể từ ngày ………………………………, thay văn trước quy định vấn đề - Trưởng phận/phòng ban cơng ty có trách nhiệm phổ biến quy định xuống nhân viên áp dụng đồng tồn cơng ty PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG GIÁM ĐỐC v Phụ lục 2: Mẫu phiếu đề nghị tuyển dụng nhân tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 CÔNGTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 Địa chỉ: Tầng 14 - Tòa nhà 319 Tower - 63 Lê Văn Lương Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: (043) 207 07 07 | Website: www.g5pro.vn PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Mẫu số: NS/02/QDNVM/2017/G5Pro Họ Tên: Ngày tháng năm sinh: Số điện thoại: Địa mail: Vị trí làm việc (Nhóm/Bộ phận): Chức danh: Ngày bắt đầu làm việc: Ý kiến Trưởng Nhóm: TỔNG GIÁM ĐỐC KÝ DUYỆT vi Phụ lục 3: Mẫu thư mời vấn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 THƯ MỜI PHỎNG VẤN - TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC VỊ TRÍ: Hà Nội, ngày tháng năm 201 Kính gửi: Bạn Xin giới thiệu: G5 Property công ty thành viên Liên minh sàn giao dịch Bất động sản G5 - thương hiệu hàng đầu lĩnh vực đầu tư phân phối bất động sản Việt Nam Trong thời gian vừa qua, Phòng Hành – Nhân Cơng ty Dịch vụ BĐS G5 PROPERTY nhận CV/Biểu mẫu ứng tuyển vị trí Chuyên viên Kinh doanh BĐS bạn Chúng tơi đánh giá trình độ, lực bạn phù hợp với vị trí Do đó, chúng tơi hy vọng mời bạn tham gia buổi trao đổi trực tiếp cơng việc Văn phòng cơng ty, Tầng 14 – Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Qua đó, để bạn hiểu rõ mơi trường, văn hóa tốt đẹp, đội ngũ cán nhân viên vô hòa đồng, nhiệt tình mà cơng ty chúng tơi có Cụ thể: Xin mời bạn: tới tham dự buổi trao đổi công việc công ty vào lúc , ngày để trao đổi rõ công việc để công ty lắng nghe mong muốn, nhu cầu bạn Thông tin tham khảo G5 PROPERTY bạn vui lòng xem website: http://www.g5pro.vn/ Cần thơng tin hỗ trợ bạn vui lòng gọi: Khi nhận thư này, mong bạn phản hồi lại mail để phía cơng ty xếp buổi trao đổi cách tốt Trân trọng cảm ơn! vii Phụ lục 4: Mẫu thư mời nhận việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 THƯ MỜI NHẬN VIỆC VỊ TRÍ: Hà Nội, ngày tháng năm 201 Kính gửi: Bạn Công ty G5 PROPERTY vui mừng thơng báo bạn vượt qua vòng vấn tham dự vào trình thử việc Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS G5 chúng tơi Phòng Hành – Nhân gửi tới bạn thư mời để gửi tới bạn số thơng tin cần chuẩn bị để bạn có thời gian thử việc tốt đẹp Cụ thể: Xin mời bạn: có mặt Văn phòng cơng ty (Tầng 14 – Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng) vào lúc , ngày để bắt đầu tham gia thử việc Lưu ý: Bạn nên sớm khoảng 10 - 15 phút để gửi xe dùng thang máy lên công ty thuận tiện Về trang phục: Đối với nữ, bạn vui lòng mặc Áo sơ mi trắng có cổ, quần váy công sở tối màu Đối với nam, mặc áo sơ mi trắng có cổ, quần âu, sơ vin gọn gàng Về trang bị: Với vị trí Telesales, bạn vui lòng mang theo laptop (và smartphone có) để Trưởng phòng Telesales hướng dẫn bạn cài đặt phần mềm gọi điện thoại Mang theo sổ để ghi chép cần thiết Các Nội quy khác trao đổi buổi thử việc Chúc bạn có thời gian thử việc thành cơng tốt đẹp, tiếp thu được nhiều kiến thức thành cơng sớng! Còn điều thắc mắc vui lòng liên hệ: Trân trọng cảm ơn! viii Phụ lục 5: Bản hỏi phân tích vị trí cơng việc tại Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 BẢN HỎI PHÂN TÍCH VỊ TRÍ CƠNG VIỆC Tên vị trí cơng việc: Phòng/Ban: Tóm tắt cơng việc: Anh (chị) nêu thật xác ngắn gọn mục tiêu vị trí cơng việc (vì vị trí lại tồn cấu tổ chức doanh nghiệp) Việc mô tả giúp xác định vai trò cà mức độ đóng góp vị trí cơng việc vào kết hoạt động phận trực tiếp tồn cơng ty Mục tiêu chính: Báo cáo cho vị trí nào: Quản lý (Giám sát) vị trí nào: Phối hợp với đơn vị doanh nghiệp: STT Đơn vị (Phòng/Ban) Mục đích Tần suất (ngày/tuần/tháng…) ix Phối hợp với đơn vị bên ngoài: Đơn vị STT Mục đích Tần suất Các nhiệm vụ trách nhiệm chính: Anh (chị) liệt kê nhiệm vụ trách nhiệm vị trí cơng việc đảm nhiệm: STT Nhiệm vụ trách nhiệm Biểu cụ thể việc hồn thành nhiệm vụ Phạm vi quyền hạn: Anh (Chị) có phạm vi quyền hạn nào? (Ký giấy tờ, tự định, đề xuất…) Mức ngân sách hàng năm mà Anh (Chị) phép chi tiêu, có là: x Tiêu chí đánh giá công việc: Tốt: Khá: Trung bình: Yếu: Các yêu cầu vị trí này: 7.1 u cầu tới thiểu mặt trình độ/bằng cấp để đạt được hiệu cần thiết công việc: □ Tốt nghiệp Phổ thông □ Tốt nghiệp Trung cấp □ Tốt nghiệp Cao đẳng □ Tốt nghiệp Đại học □ Thạc sỹ □ Tiến sỹ 7.2 Yêu cầu kinh nghiệm: Anh (Chị) chọn ô phù hợp số năm kinh nghiệm tối thiểu cần có để thực công việc (Lưu ý: Kinh nghiệm tối thiểu cho vị trí khơng phải số năm kinh nghiệm cụ thể Anh (Chị) công việc này) □ < năm □ – năm □ – năm □ – năm □ > năm 7.3 Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi: Anh (Chị) liệt kê kỹ năng, kiến thức, thái độ, hành vi cần có vị trí (Ví dụ: Kiến thức Marketing Online, Kiến thức SEO Web, Kỹ chạy Adwords, Kỹ viết Content, Kỹ Design, Thái độ Nhanh nhẹn, hòa đồng, sáng tạo, chăm chỉ, chịu khó… chi tiết tốt) xi Kiến thức chuyên môn: Kiến thức bổ trợ: Kỹ chuyên môn: Kỹ bổ trợ: Thái độ, hành vi: 7.4 Theo anh (chị) vị trí có cần trình độ tiếng Anh? 7.5 Theo anh (chị) vị trí cần mức độ cam kết, gắn bó với Cơng ty thời gian bao lâu? □ < năm □ – năm □ – năm □ Trên năm xii Các thơng tin khác vị trí Xin vui lòng bổ sung thơng tin vị trí chưa đề cập đến câu hỏi (nếu có): NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN (Ghi rõ họ tên) xiii Phụ lục 5: Phiếu khảo sát đánh giá tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 Phiếu khảo sát ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 Kính chào anh/chị, Tơi là: Nguyễn Thị Kim Anh – học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 23 trường Đại học Ngoại Thương Tôi thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: Thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5” Kết khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu thực tế học tập, khơng nhằm mục đích khác Những ý kiến đóng góp chân thành Quý anh/chị sở thơng tin cần thiết giúp tơi hồn thiện nghiên cứu Mọi thơng tin Q anh/chị cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu học tập Rất mong nhận giúp đỡ Quý anh/chị Xin chân thành cảm ơn! ********************** Thông tin cá nhân: Họ tên: Giới tính: ❑ Nam ❑ Nữ Độ tuổi: ❑ Từ 18 – 20 ❑ Từ 20 -30 Trình độ chun mơn: ❑ Sau đại học ❑ Từ 30 – 40 ❑ Đại học, cao đẳng ❑ >40 ❑ Trung cấp Vị trí cơng tác (Trưởng phòng/ Nhân viên ): Bộ phận cơng tác: ❑ Phòng Hành nhân ❑ Phòng Kế tốn ❑ Phòng Kinh doanh ❑ Phòng Telesales ❑ Phòng Marketing ❑ Phòng Quản lý sản phẩm Hình thức làm việc: ❑ Full time ❑ Part time ********************** xiv Anh/chị biết thông tin tuyển dụng nhân lực công ty qua nguồn nào? A Từ mạng xã hội Facebook B Từ trang web tuyển dụng Cụ thể: C Được người quen giới thiệu D Từ nguồn khác Cụ thể: Anh/chị thấy thông báo tuyển dụng cơng ty có rõ ràng, đầy đủ thơng tin cần thiết khơng? A Có B Khơng Anh/chị nộp hồ sơ ứng tuyển cách nào? A Nộp trực tiếp công ty B Gửi email ứng tuyển C Ứng tuyển trực tiếp website tuyển dụng D Đăng ký qua biểu mẫu google E Hình thức khác Cụ thể: Anh/chị nhận xét mức độ rõ ràng nội dung công việc yêu cầu cần thực vị trí tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng mơ tả? A Rõ ràng B Bình thường C Không rõ ràng Anh/chị thấy nội dung vấn chun mơn có phù hợp khơng? A Có B Khơng Anh/chị có giải đáp thắc mắc q trình vấn khơng? A Có B Khơng Anh/chị nhận xét mức độ chuyên nghiệp tác phong người vấn? A Chuyên nghiệp B Bình thường C Khơng chun nghiệp Anh/chị đánh quy trình tuyển dụng cơng ty? A Tốt B Bình thường C Chưa tốt Anh/chị thấy công tác tuyển dụng công ty đảm bảo tính cơng ứng viên khơng? A Có B Khơng 10 Anh/chị đánh chế độ đãi ngộ sách thăng tiến cơng ty? A Rất hài lòng B Hài lòng C Khơng hài lòng 11 Anh/chị có muốn gắn bó lâu dài với cơng ty hay khơng? A Có B Khơng xv 12 Ý kiến đóng góp khác nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty: Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp anh/chị! Phụ lục 6: Danh sách người tham gia vấn trả lời phiếu khảo sát DANH SÁCH THAM GIA ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 Nguyễn Thị Mận 17 Vũ Mạnh Hậu Đinh Trọng Hải 18 Nguyễn Thị Khánh Huyền Phạm Văn Tùng 19 Phạm Thị Thu Hà Hoàng Thị Thêu 20 Đào Duy Hưng Diêm Đăng Linh 21 Đinh Văn Quân Dương Khánh Linh 22 Đinh Thị Tú Trương Thị Hà 23 Chu Thị Oanh Lê Văn Trung 24 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Tuấn Anh 25 Trần Anh Quang 10 Trần Thị Phương Anh 26 Bùi Thị Thanh Thủy 11 Lê Hồng Vân 27 Nguyễn Quang Huy 12 Nguyễn Hồng Bảo 28 Bùi Thị Thu Trang 13 Cao Thị Xuân Anh 29 Nguyễn Kim Sự 14 Trần Sỹ Hải 30 Nguyễn Thanh Tùng 15 Hoàng Thanh 31 Lê Tùng Lâm 16 Nguyễn Anh Thư ... giá hiệu tuyển dụng 25 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5 35... cho công ty? Bài luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5 mong muốn góp phần đánh giá cách tồn diện cơng tác tuyển dụng. .. phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản G5, luận văn đưa giải pháp áp dụng nhằm đem lại hiệu cho công tác tuyển dụng giữ chân nhân lực cơng ty, giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5

Từ khóa liên quan