TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG

91 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 13:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA VŨ THỊ PHƯƠNG LAN Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Vũ Thị Phương Lan Người hướng dẫn: TS Cao Đinh Kiên Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Cao Đinh Kiên, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn cho tơi chuyên môn phương pháp nghiên cứu bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích chun gia lĩnh vực liên quan đóng góp thơng tin vô quý báu ý kiến xác đáng, để tác giả hồn thành nghiên cứu Mặc dù với nỗ lực cố gắng thân, luận văn thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .6 1.1.2 Đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò chức ngân hàng thương mại 1.1.4 Các hoạt động ngân hàng thương mại .11 1.2 Vốn hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Sự cần thiết huy động vốn ngân hàng thương mại 13 1.2.3 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 16 1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Vai trò hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 18 1.3.2 Đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 19 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 23 1.4.1 Yếu tố nội Ngân hàng thương mại 23 1.4.2 Yếu tố bên Ngân hàng thương mại .26 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH HẠ LONG 28 2.1.Tổng quan Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hạ Long 28 2.1.1 Lịch sử hình thành 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Hạ Long .31 2.1.3 Hoạt động kinh doanh năm gần Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long .34 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long 38 2.2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hạ Long 38 2.2.3 Chi phí huy động vốn 51 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long 52 2.3.1 Kết đạt 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .54 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG 59 3.1 Phương hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long 59 3.1.1.Phương hướng chung 59 3.1.2 Phương hướng huy động vốn 60 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hạ Long 61 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 61 3.2.2 Thiết lập sách lãi suất huy động hợp lý 64 3.2.3 Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.65 3.2.4 Đẩy mạnh chiến lược Marketing cho toàn hoạt động Ngân hàng 66 3.2.5 Nâng cao trình độ cán đổi công tác quản lý 69 3.2.6 Đổi công nghệ Ngân hàng 71 3.3 Kiến nghị 73 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng BIDV Việt Nam 73 3.3.2 Kiến nghị với NHNN VN .78 3.3.3 Kiến nghị Nhà nước 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bank for Investment NHNN NHTM TCTD TNHH TMCP WTO and Development of Vietnam) Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Thương mại cổ phần Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂ Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hạ Long 36 Bảng 2.2: Kết huy động vốn BIDV Hạ Long từ năm 2015 đến 2017 38 Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hạ Long 40 Bảng 2.4: Huy động vốn qua tiền gửi dân cư 42 Bảng 2.5: Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá 43 Bảng 2.6: Tiền gửi toán tổ chức kinh tế 44 Bảng 2.7: Cơ cấu vốn theo loại tiền Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long 45 Bảng 2.8: Cơ cấu vốn theo kỳ hạn Ngân Hàng BIDV chi nhánh Hạ Long .47 Bảng 2.9: Cơ cấu vốn theo nguồn huy động 48 Bảng 2.10: Cân đối quy mô huy động sử dụng vốn 49 Bảng 2.11: Cân đối cấu huy động sử dụng vốn 50 Bảng 2.12 Chi phí huy động vốn qua năm 51 Y Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long 33 Biểu đồ 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long 37 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn vốn phân theo ngoại tệ .46 Biểu đồ 2.4: Cân đối quy mô huy động sử dụng vốn .49 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năm 2007, Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở thời kỳ hội nhập với nhiều thuận lợi hội hợp tác phát triển kinh tế đặt nhiều khó khăn thách thức cho kinh tế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, vai trò hệ thống ngân hàng thương mại phủ nhận ngày có ý nghĩa to lớn, tác động đến ngành lĩnh vực kinh tế Để bắt kịp với nghiệp đổi chung tiến tới hồn thành tiến trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước, ngành ngân hàng ln cần phải đổi nhằm đảm đương nhiệm vụ nặng nề cầu nối công cụ điều tiết kinh tế đồng thời đảm, bảo tuân thủ nguyên tắc chế kinh tế thị trường thông lệ quốc tế Một vai trò yếu hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế Vốn tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố sống cho phát triển Tuy nhiên, tình hình cạnh tranh gay gắt để huy động đủ lượng vốn kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu trình sản xuất thách thức lớn toàn hệ thống ngân hàng thương mại Nhiều ngân hàng chưa khai thác lượng tiền nhàn rỗi từ cá nhân tổ chức kinh tế, xã hội Chính điều dẫn tới việc khơng tăng chi phí hoạt động mà tiềm ẩn nhiều rủi ro rủi ro lãi xuất, rủi ro khoản hàng loạt vấn đề khác liên quan… Do vậy, việc tăng cường huy động vốn có ý nghĩa quan trọng liên quan đến ổn định an toàn cho kinh tế Là đơn vị đóng góp không nhỏ cho phát triển tỉnh Quảng Ninh nói chung thành phố Hạ Long nói riêng, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long tìm kiếm, thực hồn thiện giải pháp để tăng cường huy động vốn, đáp ứng nhu cầu địa phương cho toàn kinh tế đất nước Cơng tác huy động vốn đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công vấn đề Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long đặc biệt quan tâm nhằm 68 - Ngoài phương pháp marketing kể trên, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long cần linh hoạt thực số phương pháp marketing tiếp thăm, trúng thưởng, tặng voucher,… - Liên kết thực phương pháp marketing kể trên, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long cần linh hoạt thực số phương pháp marketing tiếp thăm, trúng thưởng, tặng - Thực phương pháp marketing, góp ý kiến: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long cần linh hoạt thực số phương pháp marketing tiếp thăm, trúng thưởng, tặng voucher,…phục vụ khách hàng Hoạt động Marketing hiệu giúp Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long mở rộng khách hàng, phát triển tối đa quy mô nguồn vốn huy động, đồng thời củng cố vị thế, uy tín thương hiệu Ngân hàng với tầng lớp dân cư Đây cơng cụ nhằm định hình vững hình ảnh Ngân hàng lòng khách hàng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm mà BIDV cung cấp 3.2.5 Nâng cao trình độ cán đổi cơng tác quản lý Trình độ nghiệp vụ, thái độ tiếp xúc với khách hàng nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long có tầm ảnh hưởng lớn đến định gửi tiền khách hàng Điều thể rõ ràng giao dịch trực tiếp trình huy động vốn giao dịch Ngân hàng Kết ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tồn cơng tác huy động vốn nói riêng hoạt động Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói chung Để cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn nói chung hiệu hoạt động Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói riêng, việc cải thiện lực trình độ chun mơn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên điều cần thiết đóng via trò quan trọng Dưới số gợi ý biện pháp nâng cao trình độ chun mơn lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, nhân viên BIDV chi nhánh Hạ Long - Xây dựng văn hóa giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long thông qua thái độ làm việc, phong cách cán nhân viên Điều chủ chốt cần nâng cao kỹ giao tiếp, thái độ phục vụ, thể thân thiện, nhiệt tình, tận 69 tâm cán bộ, nhân viên Ngân hàng - Ngân hàng cần xác định việc đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên chiến lược phát triển lâu dài hiệu Cần thực đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ truyền thống, song song với việc cập nhật kiến thức phương thức làm việc đại, tiên tiến hệ thống Ngân hàng Mục tiêu đào tạo cần thực lâu dài định kỳ, Ngân hàng cần xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn thích hợp nhằm đem lại hiệu cao đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động chung Ngồi ra, cần xác định rõ mục đích đào tạo, đối tượng đào tạo nội dung, kiến thức cần phổ biến để đem lại hiệu cao trình đào tạo tính khả thi ứng dụng thực tiễn - Để nâng cao chất lượng phục vụ nâng cao hiệu hoạt động, cần bố trí nhân lực phù hợp, vị trí trình độ chun môn nhằm phát huy mạnh cá nhân lực người - Xây dựng chế độ khen thưởng kỷ luật cụ thể minh bạch nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho cán bộ, nhân viên Nên phát động phong trào thi đua đơn vị nhằm kích thích tinh thần làm việc, cố gắng cầu tiến cá nhân - Xây dựng kế hoạch làm việc, tiêu công việc cụ thể, sát để kiểm tra đánh giá cách xác cơng khả làm việc tạo động lực cho cá nhân Đi với chế độ khen thưởng vật chất lẫn tinh thần cần có sách cắt thi đua áp dụng với trường hợp cán khơng hồn thành đủ tiêu kế hoạch Đặc biệt, cần thực nghiêm kỷ luật phê bình với cán làm sai nguyên tắc, cán tha hóa, biến chất gây hậu nghiêm trọng, gây tổn thất ảnh hưởng đến danh tiếng Ngân hàng - Ngân hàng nên tổ chức buổi chia sẻ, thảo luận chung tổ, phòng ban nhằm tạo mơi trường làm việc hòa đồng, đồng nghiệp tự học hỏi trao đổi kinh nghiệm với Đây hình thức tự đào tạo đem lại hiệu cao kích thích cạnh tranh lành mạnh, tích cực từ cán Ngân 70 hàng Trên vài ý kiến đóng góp cách thực cơng tác quản lý, nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán công nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long Đây phương pháp đào tạo cán áp dụng có hiệu nhiều đơn vị Ngân hàng khác nước đơn vị văn phòng Vì vậy, giải pháp hồn tồn áp dụng Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long Nếu vận dụng cách phù hợp, hài hòa, giải pháp cải thiện giúp nâng cao chất lượng phục vụ cách tốt góp phần nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công nhân viên đồng thời xây dựng môi trường dịch vụ văn minh, lịch sự, tích cực Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long 3.2.6 Đổi công nghệ Ngân hàng Trước sức ép ngày cao thị trường thách thức nội tại, Ngân hàng BIDV Việt Nam nói chung ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói riêng cần đẩy mạnh tiến độ ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng Đây giải pháp cần thiết hướng chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hiệu Ngân hàng tương lai Điều khơng góp phần giải khó khăn nội tại, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày cao, ngày đa dạng khách hàng mà đảm bảo cho tiến trình hội nhập tới Thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ tin học bước thực hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng cần trọng vào nội dung sau: - Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ tin học hoạt động ngân hàng, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng việc ứng dụng phần mềm tiện ích Cùng với đó, cần đào tạo đội ngũ cán có đủ kiến thức kỹ để tiếp cận, xử lý kỹ thuật nhằm khai thác tối đa tiềm từ hệ thống phần mềm tin học đem lại - Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng ứng dụng phổ biến khách hàng đặc biệt ưa chuộng Dịch vụ cho phép người dùng thực giao dịch trực tuyến thông 71 qua phương tiện thơng minh kết nối mạng máy vi tính, điện thoại di động hay thiết bị trợ giúp cá nhân… Thơng qua khách hàng thực giao dịch tiền tệ, nhận, chuyển tiền, toán, tốn hóa đơn hay tra cứu thơng tin tài khoản mà không cần đến trực tiếp điểm giao dịch Hiện nay, Ngân hàng BIDV Việt Nam triển khai nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử như: Phonebanking, SMS banking, Vietpay, Bank plus, đáp ứng nhu cầu sử dụng đại đa số khách hàng Tuy nhiên, dịch vụ này, có số dịch vụ chưa thực phổ biến hiệu hoạt động chưa cao - Phát triển hoàn thiện mạng giao dịch trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện giao dịch nhiều địa điểm Chú trọng nâng cấp hệ thống tin học Trụ sở chi nhánh nhằm phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng - Nghiên cứu triển khai hoạt động giao dịch nhằm cắt giảm bước trung gian, tiết kiệm thời gian cho khách hàng - Nghiên cứu đưa biện pháp đảm bảo an ninh, giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch khách hàng, đặc biệt giao dịch trực tuyến Hiện nay, sức ép khoa học công nghệ vừa thời đồng thời thách thức với hoạt động ngân hàng tín dụng ngân hàng Nếu biết nắm bắt cải tiến kịp thời hội tốt cho ngân hàng vươn lên phát triển chiếm thiện cảm, lòng tin khách hàng thời đại cơng nghệ số Đặc biệt, tương lai, hội phát triển cực rộng mở xu hướng giao dịch toán trực tuyến ngày mở rộng Có thể nói rằng, cơng nghệ ngân hàng miếng bánh béo bở mà Ngân hàng nắm bắt Tuy nhiên, hội tuyệt vời tiềm ẩn rủi ro thách thức vấn đề bảo mật thông tin đảm bảo an ninh mạng, an ninh cho giao dịch tiền tệ thực giao dịch trực tuyến Đây thách thức mà Ngân hàng phải đối mặt ln đòi hỏi cần tìm hướng khắc phục tốt nhất, đại 72 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng BIDV Việt Nam Mặc dù nhiều hạn hẹp, nhiên, phạm vi luận văn phạm vi quy mô đề tài nghiên cứu mình, tác giả luận văn xin đưa số ý kiến kiến nghị với Ngân hàng BIDV nhằm cải thiện chất lượng hoạt động huy động vốn nói chung chất lượng hoạt động huy động vốn địa bàn thành phố Hạ Long nói riêng Hy vọng ý kiến đóng góp phần giúp ngân hàng cải thiện chất lượng hoạt động đem lại hiệu cao cơng tác huy động vốn tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Thứ nhất, BIDV Việt Nam cần hoàn thiện chế giá điều chuyển vốn nội Việc hoàn thiện chế giá điều chuyển vốn nội FTP đem lại hiệu cao cơng tác huy động vốn tín dụng góp phần tạo tảng tốt giúp nhân viên ngân hàng dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm Đồng thời việc hoàn thiện chế giá điều chuyển vốn nội FTP nhằm hỗ trợ chi nhánh, giảm thiểu rủi ro kinh doanh đảm bảo lợi ích khách hàng Bên cạnh đó, việc phân cấp uỷ quyền cần thực hiệu quả, tạo điều kiện cho chi nhánh việc định mức lãi suất đại trà FTP (Fund Transfer Pricing) thuật ngữ lãi suất “mua” vốn “bán” vốn, thực Hội sở với Đơn vị kinh doanh Các chi nhánh/phòng giao dịch trở thành đơn vị kinh doanh thực việc bán toàn tài sản nợ (tiêu biểu huy động vốn) Hội sở thu lãi, đồng thời mua từ Hội sở toàn tài sản có ( tiêu biểu khoản cho vay) Như rủi ro khoản rủi ro lãi suất đưa Hội sở Để tăng cường thu hút khách hàng, giá vốn FTP cần xây dựng với mức giá riêng cho nhóm khách hàng, tăng mức giá FTP khách hàng quan trọng, để từ cấp Chi nhánh có điều kiện thuận lợi, linh hoạt thực sách thu hút giữ chân khách hàng, tăng khả cạnh tranh với đối thủ khác thị trường Thứ hai, BIDV Việt Nam cần thực phân cấp uỷ quyền huy động vốn 73 Việc phân cấp uỷ quyền huy động vốn giúp tăng tính chủ động định mức lãi suất huy động chi nhánh Điều đồng nghĩa với việc trao quyền chủ động cho chi nhánh Tuy nhiên cần có định mức khống chế quy định cụ thể số dư huy động, biên độ lãi suất để đảm bảo việc kiểm sốt an tồn kinh doanh Nếu thực tốt việc trao quyền chủ động chi nhánh, việc khai thác nguồn vốn huy động có nhiều bước đột phá hơn, hiệu đồng thời dễ dàng Điều hồn tồn đạt nhân viên ngân hàng làm việc trực tiếp địa phương người thường xuyên tiếp xúc làm việc với khách hàng thấu hiểu nguyện vọng nhu cầu khách hàng Chính vậy, thực trao quyền chủ động chi nhánh ngân hàng tương đương với việc giúp ngân hàng tổng hoạt động tốt hơn, cụ thể Thậm chí, điều Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thực theo quy mô rộng với cấp tương đương ngân hàng thương mại Theo đó, Điều Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: “Các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, TCTD phải ban hành quy định nội cấp tín dụng Các quy định nội phải rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung định kỳ năm lần Như vậy, NHTM “cánh tay nối dài” chủ thể có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Trên sở quy định quy phạm pháp luật, NHTM cần đặt quy định nội đề cập đến vấn đề nguyên tắc phân cấp, ủy quyền việc định, phê duyệt cấp tín dụng, quy định việc phân tán rủi ro hoạt động cấp tín dụng; phương pháp định cấp tín dụng khách hàng người có liên quan mức từ 1% vốn tự có TCTD trở lên, cơng khai, minh bạch khâu thẩm định, cấp tín dụng cấu lại nợ, ngăn ngừa xung đột lợi ích người thẩm định, người định cấp tín dụng khách hàng người có liên quan người này” Theo Thông tư trên, việc áp dụng phân cấp uỷ quyền cho ngân hàng thương mại đồng nghĩa với việc phân quyền hoạt động cách sâu sát cho chủ thể tín dụng quản lý quan có thẩm quyền ban hành 74 văn quy phạm pháp luật Điều đồng nghĩa với việc ngân hàng thương mại chủ thể đơn lập hoạt động giám sát tổ chức pháp luật làm việc dựa theo quy định pháp luật ban hành Dựa nguyên tắc này, ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng BIDV chi nhánh Việt Nam nói riêng thực mơ hình tương tự với hệ thống ngân hàng Việc phân cấp uỷ quyền huy động vốn cách chủ động cho chi nhánh ngân hàng chế hoạt động cụ thể dựa quy định chế tài nghiêm ngặt rõ ràng mức độ huy động vốn, tỉ lệ lãi suất hay số dư biên độ lãi suất giúp ngân hàng kiểm sốt hoạt động huy động vốn tín dụng mà đem lại tính chủ động cơng việc Điều tương tự với việc giám sát từ xa dựa quy định cụ thể vừa giúp ngân hàng tổng BIDV Việt Nam giảm bớt gánh nặng phải rà soát, kiểm tra sát hoạt động ngân hàng đồng thời giúp kích thích hoạt động tính chủ động ngân hàng chi nhánh theo khn khổ định Trong đó, ngân hàng BIDV Việt Nam dễ dàng kiểm sốt dựa quy định chế tài chung mức lãi suất biên độ huy động vốn Thứ ba, cần phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với tập khách hàng Trong trọng đầu tư sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu vốn nhanh ngân hàng tạo an toàn, chủ động sử dụng vốn Hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng thời gian tới phải thật hiệu quả, từ xây dựng sản phẩm tiền gửi, dịch vụ dành cho khách hàng theo mục đích, nhu cầu khác Phân loại khách hàng giúp ngân hàng đưa sách giá, thiết kế sản phẩm, sách Marketing hồn hảo nhất, thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng, biện pháp hữu hiệu để thu hút tăng cường khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm mà ngân hàng cung cấp Mỗi khách hàng theo độ tuổi, trình độ, điều kiện thời điểm địa phương sinh sống có nhu cầu khác tiềm huy động vốn tín dụng khác Chính vậy, việc xây dựng sản phẩm dịch vụ cụ thể, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng giúp khai thác triệt để nguồn vốn huy động Ngồi ra, điều góp phần tiếp cận khách hàng cách nhanh 75 chóng, hiệu nhất, dễ dàng lấy thị phần xây dựng lòng tin khách hàng Thứ tư, đẩy mạnh áp dụng công nghệ kỹ thuật đại vào hoạt động ngân hàng Áp dụng công nghệ kỹ thuật đại, tiên tiến vào hoạt động ngân hàng, trở thành ngân hàng đại nước, sánh ngang với cường quốc toàn giới Cải tiến ứng dụng công nghệ cao, công nghệ điện tử, viễn thông, mạng internet điều tất yếu mà ngân hàng cần thực để cạnh tranh thời buổi hội nhập ngày sâu rộng Nhất nay, việc áp dụng kỹ thuật đại công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng thực cách sâu rộng việc chạy đua công nghệ đem lại nhiều hiệu đổi tích cực cho ngân hàng Hơn nữa, đa phần khách hàng cập nhật cơng nghệ cách nhanh chóng, kịp thời việc áp dụng kỹ thuật công nghệ phần đáp ứng nhu cầu khách hàng tránh việc trở nên lỗi thời trước khách hàng Thứ năm, BIDV Việt Nam cần tăng cường hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo cán bộ, nhân viên Việc đào tạo cán nhân viên làm việc Ngân hàng chiến lược lâu dài đồng thời hướng đắn giúp ngân hàng chi nhánh nói riêng ngân hàng BIDV nói chung hoạt động tốt hơn, hiệu Chính cán ngân hàng thực người thường xuyên làm việc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, vậy, họ người truyền đạt dịch vụ, sản phẩm sách ngân hàng đến với khách hàng cách cụ thể, trực quan, rõ ràng nhanh chóng Do đó, việc thực đào tạo ngân hàng ngân hàng chi nhánh giúp tăng hiệu làm việc Tuy nhiên bất cập kiến thức khả trình độ, việc thực tự đào tạo ngân hàng chi nhánh khó đem lại hiệu khơng có giúp đỡ từ phía ngân hàng tổng BIDV chi nhánh Việt Nam Hơn nữa, quy định kế hoạch cụ thể triển khai từ ngân hàng tổng, việc trực tiếp đào tạo xây dựng kế hoạch đào 76 tạo từ BIDV Việt Nam đem lại hiệu cao hơn, xác chuyên nghiệp hơn, Theo đó, ngân hàng BIDV Việt Nam cần hỗ trợ đào tạo cán ngân hàng chi nhánh nói chung ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói riêng vấn đề như: - Đào tạo kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ quản lý, thiết kế, phát triển sản phẩm triển khai, kỹ giao tiếp, kỹ tìm hiểu thơng tin khách hàng… - Đào tạo sản phẩm huy động vốn: định kỳ tổ chức khoá đào tạo kỹ bán hàng theo cấp độ, nâng cao kiến thức sản phẩm Đặc biệt cung cấp sản phẩm mới, Ngân hàng cần tổ chức buổi tập huấn giúp nhân viên hiểu sản phẩm tư vấn, thuyết phục khách hàng - Tiến hành xây dựng cẩm nang tín dụng, hướng dẫn chi tiết sản phẩm tiền gửi dành cho cán quan hệ khách hàng cập nhật thường xuyên nội dung hay điều chỉnh có Thứ 6, Ngân hàng BIDV Việt Nam cần xây dựng sách lãi suất hợp lý Việc xây dựng sách lãi suất hợp lý không giúp nhân viên ngân hàng làm việc dễ dàng mà góp phần tạo lợi cạnh tranh thị trường Ngày thấy chạy đua ngành ngân ngân hàng liệt, đặc biệt với ngân hàng mới, ngân hàng nước ngồi nhằm thu hút lơi khách hàng Bởi thực chất cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng mong muốn kiếm mức lợi nhuận cao nhất, gia tăng lợi ích cho thân Và để không bị đánh giá thấp, BIDV Việt Nam cần có thu hút Trên thực tế, điều khiến khách hàng lựa chọn đầu tư vốn vào ngân hàng hay tổ chức tín dụng cụ thể định dựa độ uy tín, tốc độ tăng trưởng mức lãi suất ngân hàng Do việc chiếm lợi lãi suất giúp ngân hàng dễ dàng việc xây dựng lòng tin với khách hàng Từ đó, dễ dàng có thị phần khách hàng rộng lớn địa phương 3.3.2 Kiến nghị với NHNN VN 77 Định hướng sách, định Ngân hàng nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại Chính để tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho tồn ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói riêng cần đến vai trò to lớn NHNN VN, cụ thể: - Xây dựng sách tiền tệ hợp lý, hồn thiện đổi thị trường tiền tệ phù hợp với tình hình Đẩy mạnh thị trường trái phiếu phủ tín phiếu ngân hàng - Tạo điều kiện để Ngân hàng thực sách lãi suất riêng Từ tháng 8/2002, sách thả lãi suất Ngân hàng nhà nước ban hành đánh dấu bước quan trọng, lãi suất ngân hàng khơng mang tính cưỡng chế trước Việc cho phép Ngân hàng thương mại quyền tự xây dựng mức lãi suất giúp tạo nên môi trường cạnh tranh, thúc đẩy ngân hàng chủ động để tạo chiến lược kinh doanh cho Tuy nhiên bản, thực chất hình thức “thả có kiểm sốt” Do thời gian tới, Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp để sách thả lãi suất thực phát huy tác dụng, công cụ giúp ngân hàng xây dựng lợi cạnh tranh cho Bên cạnh đó, khơng thể bng lỏng quản lý để đảm bảo lãi suất công cụ điều tiết kinh tế, phát huy vai trò hệ thống ngân hàng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện để ngân hàng nước có sức cạnh tranh hội nhập thơng qua sách hợp lý tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngân hàng nội địa - Tăng cường quan hệ quốc tế, tranh thủ giúp đỡ đối tác nước vốn, công nghệ cách quản lý,… - Tiếp tục hồn thiện q trình tái cấu hệ thống ngân hàng nhằm xây dựng hệ thống tài lành mạnh hiệu Những ngân hàng nhỏ, yếu cần thu hẹp để tạo môi trường cạnh tranh đồng thời hoạt động huy động, tín dụng an toàn, lành mạnh khách hàng ngân hàng 78 - Tăng cường chức tra, kiểm tra, giám sát Ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại nhằm ngăn chặn hoạt động trái pháp luật, phát sai sót, lỗ hổng hoạt động kinh doanh NHTM, từ có biện pháp điều chỉnh thích hợp - Cần tiếp tục nghiên cứu hồn thiện sách lãi suất cho phù hợp với tình hình kinh tế thời điểm, góp phần làm bình ổn đời sống xã hội, ổn định số vĩ mô phát triển kinh tế - Ngân hàng nhà nước phải đơn vị đầu việc nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược dài hạn dự báo rủi ro cho tồn hệ thống để cảnh báo đưa biện pháp ngăn chặn hiệu NHNN trung tâm cung cấp thơng tin giúp NHTM đưa định xác, đắn, kịp thời - Thực hiệu chức phân bổ lại nguồn vốn từ tổ chức tín dụng thừa vốn sang nơi tạm thời thiếu vốn - Giám sát hoạt động kinh doanh NHTM đưa biện pháp cứu trợ kịp thời ngân hàng gặp khó khăn Hoạt động NHNN NHTM có tác động qua lại, để tạo nên phát triển chung cho toàn ngành ngân hàng nói riêng tồn kinh tế nói chung đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ toàn diện 3.3.3 Kiến nghị Nhà nước - Duy trì mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định: Khi kinh tế, số lạm phát, giảm phát, số giá tiêu dùng,…được giữ ổn định giá trị đồng tiền nội tệ mức lãi suất thị trường ổn định theo niềm tin khách hàng vào ngân hàng nâng cao Đồng thời kinh tế phát triển, đời sống người dân cải thiện, doanh nghiệp làm ăn tốt điều kiện thuận lợi giúp ngân hàng phát triển quy mơ chất lượng huy động vốn tín dụng Ngược lại, điều kiện kinh tế suy thoái khiến hoạt động ngân hàng bị ngừng trệ, chí lâm vào khủng hoảng 79 Nhằm giữ vững kinh tế phát triển ổn định, Nhà nước cần thực hiệu đồng biện pháp vĩ mô, loại bỏ bất hợp lý cấu kinh tế Có đảm bảo cho tăng trưởng nhanh bền vững - Hồn thiện mơi trường pháp lý: Một vấn đề tồn mơi trường pháp lý nước ta chưa thực chặt chẽ, thống Do thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung hoàn thiệt luật, văn luật, quy định pháp lý vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng Môi trường pháp lý chặt chẽ, ổn định tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh an toàn - Sự phối hợp ngành, cấp: Sự phát triển hệ thống Ngân hàng có ý nghĩa quan trọng tới phát triển chung toàn kinh tế Và để có phát triển cần đến phối hợp ngành, cấp Trong trình hoạt động kinh doanh, định đưa phải xem xét nhiều góc độ tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin đầu vào, ví dụ thơng tin đánh giá khách hàng, thơng tin thẩm định tín dụng,… Nguồn thơng tin phần lớn cung cấp ban ngành sở tài chính, quan thuế, bảo hiểm,… Chính Ngân hàng BIDV Hạ Long cần quan tâm, giúp đỡ phối hợp cấp, ngành địa bàn - Tạo dựng niềm tin kinh doanh: Việc tạo dựng niềm tin cho người dân điều tối quan trọng để tạo nên an tâm, tin tưởng gửi tiền tích luỹ Để thực điều này, đòi hỏi nhà nước pháp quyền “của dân, dân dân” phải trì quản lý vĩ mô theo hiến pháp pháp luật Cần nhanh chóng đổi mơi trường hành chính, tháo gỡ khó khăn, quy định thiếu tính khoa học, tính khả thi thực tiễn nhằm nâng cao lợi ích cho toàn dân 80 KẾT LUẬN Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ ngồi nước việc tạo lập nguồn vốn ổn định, vững vấn đề vô cấp thiết Giải điều giúp Ngân hàng mở rộng quy mô tạo dựng lợi cạnh tranh, đảm bảo cho phát triển lâu dài Nhận thức điều này, bám sát định hướng chung BIDV Việt Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long có giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn bước đầu đem lại kết khả quan Tuy nhiên chi nhánh thành lập tác động từ yếu tố bên bên ngồi nên cơng tác huy động vốn số tồn Để giải tồn này, thúc đẩy hoạt động kinh doanh BIDV Hạ Long đạt nhiều thành công nữa, tác giả lựa chọn vấn đề làm đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả có nhiều cố gắng nhận giúp đỡ nhiệt tình từ ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Hạ Long , trình độ nhận thức hiểu biết lĩnh vực nghiên cứu hạn chế; thời gian tìm học tập tìm hiểu Chi nhánh chưa nhiều, đề tài có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động ngân hàng, luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề để tác giả hoàn thiện đề tài 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Xuân Cường, (2016), Hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ ĐH Thương Mại Trang 20 Hương Dịu (2017), Ngân hàng trước áp lực huy động vốn, Báo Hải quan https://www.baohaiquan.vn/Pages/Ngan-hang-truoc-ap-luc-huy-dong-von.aspx Truy cập ngày 02/9/2018 Phạm Thuỳ Dương (2010) “Tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân Frederic S.Mishkin, (2015), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc Dân Trang 23-41 Hà Linh (2017), Ngân hàng tìm cách huy động vốn trung, dài hạn, https://baomoi.com/ngan-hang-tim-cach-huy-dong-von-trung-daihan/c/22406981.epi Truy cập ngày 18/8/2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long, (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Hạ Long, tháng 12 năm 2015 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long, (2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Hạ Long, tháng 12 năm 2016 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long, (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Hạ Long, tháng 12 năm 2017 Nghị định Hội đồng Bộ trưởng số 53-HĐBT ngày 26/3/1988 tổ chức máy ngân hàng Nhà nước Việt Nam 10 Lưu Văn Nghiêm, (2008), Giáo trình Marketing dịch vụ, ĐH Kinh tế Quốc dân trang 55-63 82 11 Hiếu Ngọc (2016), Cuộc huy động vốn Ngân hàng, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, http://enternews.vn/cuoc-dua-huy-dong-von-cua-cac-ngan-hang103929.html Truy cập ngày 18/8/2018 12 Trương Thị Thanh Huyền, (2011), Tăng cường huy động vốn dân cư ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội: ĐH Kinh tế Quốc dân trang 25 13 Đàm Hồng Phương (2010) “Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội tiến trình hội nhập quốc tế”, Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân 14 Nguyễn Văn Tiến, (2012), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Học viện Ngân hàng trang 20-35 15 Thái Thị Tố Trinh (2012) “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định”, Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà Nẵng 16 Trần Thị Hải Yến (2014) “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ... Hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long - Phạm vi nghiên cứu : + Nội dung: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. .. hoạt động huy động vốn phân tích thực trạng huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu tư. .. tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long Từ đó, đánh giá hiệu đạt điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG, TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẠ LONG