PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ

101 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TỐN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA PHẠM THỊ HẢI Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Phát triển hệ thống tốn điện tử Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Cẩm Phả Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Phạm Thị Hải Người hướng dẫn: TS Bùi Liên Hà Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan đề tài nghiên cứu em Những kết số liệu luận văn cao học thực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Không chép nguồn khác Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận q trình nghiên cứu thực tiễn Em hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Quảng Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2018 Sinh viên (ký ghi rõ tên) Phạm Thị Hải LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo em nhận quan tâm hướng dẫn nhiều cá nhân, tập thể trường Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo, TS Bùi Liên Hà - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương; Phòng Tổng hợp Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Do thời gian, trình độ kinh nghiệm hạn chế, luận văn em tránh khỏi sai sót Em kính mong nhận góp ý thầy để báo cáo em hồn thiện Một lần em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH – HĐH : Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh HĐQT : Hội đồng quản trị HTX : Hợp tác xã NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QĐ : Quy định SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TGDC : Tiền gửi dân cư TGĐ : Tổng giám đốc TGTCKT – XH :Tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội TSC : Trụ sở TSLĐ : Tài sản lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 1.1 Số liệu phí giao dịch ngân hàng 2.1 Kết kinh doanh Vietinbank Cẩm Phả năm 2014 45-46 2.2 Kết kinh doanh Vietinbank Cẩm Phả năm 2015 47-48 2.3 Kết kinh doanh Vietinbank Cẩm Phả năm 2016 49-50 2.4 Kết kinh doanh từ dịch vụ Internet banking Mobilebanking từ năm 2014 đến tháng năm 2018 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 27 51 Quán triệt mục tiêu nghiên cứu, sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, từ lý thuyết đến thực tiễn, đề tài “Phát triển hệ thống tốn điện tử Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả ” tập trung giải số nội dung quan trọng sau: Một là, làm rõ khái niệm hệ thống toán điện tử, nhận thấy ưu điểm tính tất yếu phải phát triển hệ thống tốn điện tử xu hội nhập Hai là, phân tích tình hình phát triển hệ thống tốn điện tử Vietinbank Cẩm Phả, từ nhìn thấy thuận lợi, khó khăn thành cơng, hạn chế để có định hướng, giải pháp đắn cho việc phát triển ngày hoàn thiện hệ thống toán điện tử Vietinbank Cẩm Phả Ba là, sở định hướng phát triển cơng nghệ hệ thống tốn điện tử Ngân hàng nhà nước Vietinbank Cẩm Phả, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát triển hệ thống tốn điện tử Để thực thành công việc phát triển hệ thống toán điện tử theo định hướng nêu cần có hỗ trợ Chính phủ, Ngân hàng nhà nước cấp quản lý liên quan với nỗ lực thân Vietinbank Cẩm Phả Mặc dù đề tài đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn giải pháp việc phát triển hệ thống toán điện tử, nhiên, đề tài tập trung vào hệ thống toán điện tử Vietinbank Cẩm Phả Những vấn đề khác cần có cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu giải MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Ngày nay, phát triển công nghệ thông tin đem lại cho nhiều ứng dụng tiện ích hầu hết lĩnh vực, có lĩnh vực ngân hàng Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển dịch vụ ngân hàng dựa tảng công nghệ thông tin – ngân hàng điện tử xu hướng tất yếu mang tính khách quan hầu hết ngân hàng Việt Nam toàn giới Ngân hàng điện tử đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, ngân hàng kinh tế nhờ tiện ích, nhanh chóng, xác giao dịch Ngân hàng điện tử giải pháp cho tốn đại, cạnh tranh chi phí chất lượng dịch vụ Hệ thống toán điện tử chiếm vị trí quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Nó làm tăng doanh thu, khuyến khích tham gia nhiều khách hàng, tạo điều kiện phục vụ khách hàng diện rộng, phá vỡ khoảng cách biên giới quốc gia Đồng thời, vũ khí cạnh tranh chiến lược ngân hàng, công cụ hỗ trợ đắc lực cần thiết mà ngân hàng cần nắm bắt, vận dụng sáng tạo để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh môi trường cạnh tranh khốc liệt Sự bùng nổ công nghệ thông tin Internet tạo tiền đề cho thương mại điện tử phát triển Với tốc độ phát triển nhanh chóng năm qua, Internet trở thành phương tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ thương mại (Narges Delafrooz cộng sự, 2010) Internet thương mại điện tử làm thay đổi phương thức mua hàng truyền thống người tiêu dùng Người tiêu dùng không bị giới hạn thời gian địa điểm mà họ mua sản phẩm dịch vụ đâu (Hasslinger cộng sự, 2007) Cùng với phát triển công nghệ thông tin kỹ thuật số làm thay đổi môi trường kinh doanh giới, giao dịch kinh doanh thay đổi từ giao dịch tiền mặt chuyển sang giao dịch tiền điện tử (Mohamad, Haroon Najiran, 2009) Các giao dịch đối tác kinh 10 doanh tiếp tục phát triển tảng thương mại điện tử, giải pháp toán điện tử xuất để thay hệ thống toán tiền mặt (Dennis, 2004) Trong mơi trường thương mại điện tử, tốn trao đổi tiền dạng điện tử gọi toán điện tử, tốn điện tử phần khơng thể tách rời phần quan trọng thương mại điện tử, nói chung tốn điện tử sử dụng tốn hàng hóa, dịch vụ mua trực tuyến thông qua việc sử dụng Internet (Roy Sinha, 2014) Tại Việt Nam, toán điện tử đời năm 2008 với mơ hình ví điện tử Hiện có nhiều doanh nghiệp khai thác mơ hình ví điện tử theo thơng tin từ Ngân hàng Nhà nước, có doanh nghiệp như: Payoo, MoMo, Mobivi, Ngân Lượng… cấp phép thử nghiệm loại hình dịch vụ Để phát triển khẳng định ngân hàng hàng đầu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), đó, có Vietinbank Chi nhánh Cẩm Phả (Vietinbank Cẩm Phả) phấn đấu, nỗ lực để bắt kịp tiến trình đại hóa ngân hàng, khơng hồn thiện nghiệp vụ truyền thống, mà tập trung phát triển hệ thống toán điện tử , nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển Hệ thống toán điện tử nhiều ứng dụng công nghệ ngân hàng đại Vietinbank Với khả xử lý thơng tin trực tuyến, hệ thống tốn điện tử cung cấp dịch vụ toán truy vấn online cho khách hàng tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế có quan hệ tốn tài khoản với Vietinbank Trên thực tế, trình phát triển hệ thống toán điện tử Vietinbank Cẩm Phả khó khăn, hạn chế Việc tìm biện pháp nhằm triển khai, phát triển thành cơng hệ thống tốn điện tử giúp Vietinbank Cẩm Phả khẳng định vị thế, thương hiệu Nhận thức tầm quan trọng hệ thống toán điện tử , với mong muốn Vietinbank Cẩm Phả phát triển cách bền vững môi trường cạnh tranh ngày nay, tác giả chọn đề tài “Phát triển hệ thống toán điện tử Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả (Vietinbank Cẩm Phả)“ 87 Vietinbank Cẩm Phả cần ý đầu tư vào công nghệ bảo mật an toàn liệu từ nước phát triển, cơng nghệ bảo mật khơng ngừng cải tiến thay đổi liên tục Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, kinh tế phát triển việc đánh cấp thơng tin, đánh cấp tiền mạng, tin tặc… không ngừng phát triển, vậy, cơng nghệ bảo mật phải không ngừng cải tiến, đổi Vietinbank Cẩm Phả cần trọng vần đề việc xây dựng cơng nghệ bảo mật, an tồn tạo lòng tin nơi khách hàng, tạo cho khách hàng thoải mái, yên tâm giao dịch với Ngân hàng Thứ hai, phát triển hạ tầng sở Ngân hàng phải không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng, xây dựng kết cấu hạ tầng cơng nghệ thơng tin đại Bên cạnh đó, Vietinbank Cẩm Phả cần nâng cấp mở rộng đường truyền với băng thông rộng, dung lượng lớn, tốc độ cao Việc cải tạo đường truyền giải pháp thiết thực nhằm giải khó khăn mặt truyền tin mạng, hạn chế tối đa nghẽn mạng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực Trong bối cảnh kinh tế đại ngày tri thức, lực người trở thành nguồn tài nguyên số quốc gia tất nước ý đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, để có đội ngũ cán nhân viên có trình độ lực chun mơn tốt để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” ngày nhiều Ngân hàng thành lập đòi hỏi Vietinbank Cẩm Phả phải có sách chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thứ nhất, sách đào tạo nhân viên Một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, động điều mà Ngân hàng ln hướng tới Chính vậy, Vietinbank Cẩm Phả tạo điều kiện để nâng cao 88 trình độ nhân viên thơng qua khóa đào tạo trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội Tuy nhiên, phải tăng cường khóa đào tạo tập trung chuyên môn dành riêng cho nhân viên chuyên trách nghiệp vụ toán điện tử, đảm bảo cho nhân viên thơng qua khóa đào tạo liên quan, cập nhật, bổ sung kiến thức mới, theo kịp công nghệ đại Để việc đào tạo tái đào tạo thực liên tục kịp thời, nhân viên tham gia khóa học tổ chức tập trung đào tạo qua hệ thống elearning Ngân hàng Ngồi ra, bên cạnh khóa đào tạo nội bộ, Vietinbank Cẩm Phả cần tạo điều kiện để nhân viên tham gia khóa học đơn vị bên ngồi tổ chức để học hỏi kinh nghiệm từ tổ chức, Ngân hàng bạn Và việc cử nhân viên thực tập, nghiên cứu, khảo sát Ngân hàng nước hình thức để nhân viên Vietinbank Cẩm Phả có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu sản phẩm Ngân hàng đại, cập nhật công nghệ mới, tiến khoa học kỹ thuật để nhanh chóng ứng dụng, phát huy tiến cơng nghệ Ngân hàng, tạo lực cạnh tranh cao cho Ngân hàng Ngoài kiến thức nghiệp vụ cần thiết để giải đáp, tư vấn cho khách hàng cách thông suốt, nhân viên cần đào tạo kỹ cần thiết khác, kỹ giao tiếp khách hàng, kỹ xử lý tình huống, kỹ đàm phán… để chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn, chuyên nghiệp Những nhân viên có kiến thức chun mơn có kỹ tốt giúp Ngân hàng giữ chân khách hàng truyền thống phát triển thêm nhiều khách hàng Cuối cùng, sau trình nhân viên đào tạo làm việc thực tế, Vietinbank Cẩm Phả cần tổ chức buổi kiểm tra kiến thức nhân viên liên quan đến lĩnh vực Ngân hàng điện tử có giải thưởng xứng đáng dành cho nhân viên có kết cao kỳ thi sát hạch hàng năm Đây vừa sân chơi bổ ích 89 vừa hội để nhân viên ôn tập, trao dồi thêm kiến thức Ngân hàng có dịp để phát nhân viên có tiềm để tạo hội phát triển phù hợp cho nhân viên Thứ hai, sách đãi ngộ Bên cạnh sách đào tạo, Vietinbank Cẩm Phả cần có sách đãi ngộ nhân tài để giữ chân nhân viên giỏi phục vụ cho Ngân hàng cách lâu dài thu hút ứng viên tiềm thị trường lao động thông qua biện pháp: Xây dựng hình ảnh, sắc riêng mang tính truyền thống hay gọi “văn hóa doanh nghiệp” để từ thu hút quan tâm, háo hức người mới, người tài đến đầu quân, để người cơng tác Ngân hàng tin tưởng làm việc gắn bó lâu dài Thường xuyên tổ chức Hội chợ nghề nghiệp nhằm thu hút quan tâm tham gia sinh viên ưu tú đào tạo trường đại học Sử dụng nhân viên người, việc, xếp công việc phù hợp với khả ngành nghề người học tập, nghiên cứu Chế độ thưởng phạt nghiêm minh, chế đánh giá nhân viên công bằng, khách quan Chính sách tiền lương trả phù hợp với lực nhân viên tương xứng với mức độ công việc giao Xây dựng tiến trình nghề nghiệp rõ ràng phổ biến rộng rãi để nhân viên xác định hướng tương lai, nghề nghiệp 3.3.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Trong điều kiện nay, ngân hàng điện tử đặc biệt trọng phát triển dịch vụ mũi nhọn, dẫn đến tương đồng vốn đầu tư công nghệ tiên tiến chất lượng dịch vụ đặt mạnh cạnh tranh lợi so sách Ngân hàng Do đó, tập trung đầu tư cho chất lượng dịch vụ để thỏa mãn 90 tối đa nhu cầu khách hàng cần Ngân hàng triển khai toán điện tử quan tâm hàng đầu Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, việc đảm bảo chất lượng kỹ thuật cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đào tạo đội ngũ nhân viên chun nghiệp, có đủ trình độ kiến thức chuyên môn kỹ tốt, Vietinbank Cẩm Phả cần: Thứ nhất, xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng Ngân hàng cần đặt chuẩn mực nhân viên dịch vụ khách hàng, thống phong cách phục vụ tất nhân viên chi nhánh, phòng giao dịch tồn hệ thống để tạo tính chun nghiệp, đặc trưng Vietinbank Cẩm Phả Tổ chức thường xuyên chương trình “khách hàng bí mật” đảm bảo nghiêm túc bí mật chương trình để Ngân hàng đánh giá thái độ phục vụ nhân viên cách xác Có sách thưởng phạt đợt đánh giá chương trình có khuyến cáo, góp ý để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tốt Thứ hai, xây dựng sách khách hàng Chính sách ưu đãi khách hàng VIP khách hàng thân thiết điều thiếu để giữ chân khách hàng Vietinbank Cẩm Phả nên có chương trình cộng điểm tích lũy giao dịch khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng trì mối quan hệ, hợp tác với Ngân hàng lâu dài Thành lập nhóm chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ khách hàng chu đáo, nhanh chóng, quan tâm, theo dõi để sớm nhận biết khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ Ngân hàng khác để tìm hiểu ngun nhân tư vấn khuyến khích khách hàng giữ mối quan hệ với Ngân hàng Thứ ba, xây dựng kênh giải khiếu nại, thắc mắc khách hàng Thông qua e-mail, điện thoại khách hàng nhanh chóng giải đáp thắc mắc, khiếu nại Từ đó, Ngân hàng quản lý vấn đề phát sinh, 91 biết ý kiến đóng góp mong muốn khách hàng để có điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời 3.4 Một số kiến nghị phủ quan quản lý Hoàn thiện đồng hóa hành lang pháp lý để quản lý, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi loại hình, phương tiện, hệ thống tốn điện tử mới, dịch vụ trung gian toán, ban hành quy định trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng bên thứ ba, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh giám sát hình thức, cơng cụ, hệ thống toán Xây dựng chế, sách khuyến khích phát triển, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng ngân hàng thương mại tổ chức ngân hàng, tăng cường biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp người sử dụng dịch vụ toán điện tử Xây dựng phát triển hệ thống toán bán lẻ Tập trung triển khai, hoàn thành xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống theo nội dung Đề án Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống toán bù trừ điện tử tự động phục vụ giao dịch bán lẻ (ACH) Việt Nam Bộ Công Thương cần ban hành sách khuyến khích để website thương mại điện tử kết nối với cổng toán Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ toán trực tuyến cho người tiêu dùng mua hàng hóa, dịch vụ Nghiên cứu đưa quy định tiêu chuẩn, điều kiện doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ để lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ ký hợp đồng toán thẻ với ngân hàng để hỗ trợ khách hàng, người tiêu dùng mua sắm, chi tiêu thẻ toán Đẩy mạnh phát triển toán điện tử khu vực nhà nước dịch vụ hành cơng Kết nối cổng dịch vụ cơng trực tuyến Bộ Tài chính, cổng thương mại điện tử Bộ Công Thương với cổng toán điện tử Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ phát triển dịch vụ nộp thuế điện tử toán thương mại điện tử điểm bán lẻ Các ngân hàng cần có chương trình khuyến khích, sách ưu đãi sử dụng phương thức toán điện tử Nghiên cứu, áp dụng loại tiêu chuẩn, ISO theo thông lệ quốc tế Nghiên 92 cứu, áp dụng chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022 hệ thống IBPS, hệ thống ACH hệ thống bán lẻ khác Hoàn thành xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa xây dựng, thực kế hoạch chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip Việt Nam với lộ trình thích hợp Đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống toán quan trọng Phối hợp chặt chẽ, hiệu với quan chức bảo vệ pháp luật (Nhất C50: Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm cơng nghệ cao) Xây dựng thực chương trình tài tồn diện Gắn với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống toán, chuyển tiền khu vực nông thôn Tập trung phát triển, mở rộng mơ hình ứng dụng phương tiện hình thức toán mới, đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa Tổ chức triển khai chiến lược giám sát hệ thống toán Về triển khai công tác giám sát, Ngân hàng Nhà nước thực giám sát, đánh giá tính an tồn, hiệu hệ thống toán Ngân hàng Nhà nước quản lý vận hành Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyển, công tác truyền thông phối hợp với quan báo chí để thực chương trình truyền thơng nhằm nâng cao nhận thức củng cố niềm tin người tiêu dùng, doanh nghiệp lợi ích hiệu nộp thuế điện tử, toán điện tử thương mại điện tử điểm bán lẻ Quảng bá, phổ biến, hướng dẫn tốn điện tử, giáo dục tài chính, tạo chuyển biến người dân tốn điện tử thói quen sử dụng tiền mặt Để dịch vụ Ngân hàng điện tử thực vào đời sống phát huy tồn diện ưu lợi ích đòi hỏi phải có đầu tư, quan tâm đắn nhà quản lý, khách hàng thân Ngân hàng Nhưng nhìn chung cần phát triển đồng giải pháp sau: Thứ nhất, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo Cần tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện công nghệ thông tin TMĐT Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đào tạo kỹ TMĐT cho Bộ ngành, doanh nghiệp người dân Thứ hai, đẩy mạnh phát triển TMĐT 93 Khuyến khích, đãi ngộ đối tượng nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tài chính… đầu tư kinh doanh bn bán mạng, từ tạo nhu cầu kinh doanh, toán, giao dịch… tạo lượng khách hàng tiềm cho dịch vụ Ngân hàng điện tử Thứ ba, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, luật nghị định nhằm quản lý tiến trình kinh doanh mạng, để giải tranh chấp Xây dựng chuẩn chung sở pháp lý cho văn điện tử, chữ kí điện tử chứng nhận điện tử Để tạo điều kiện cho chứng từ điện tử vào sống, cần xây dựng hệ thống tổ chức, quan quản lý, cung cấp, công chứng chữ kí điện tử chứng nhận điện tử Xây dựng trung tâm quản lý liệu trung ương để giúp cho việc xác nhận, chứng thực chứng từ điện tử nhanh chóng xác Thứ tư, phát triển hạ tầng sở công nghệ thông tin Internet Thực tin học hoá tổ chức kinh doanh dịch vụ, Ngân hàng tổ chức tín dụng, nâng cao tốc độ đường truyền Internet, giảm thiểu cước phí … tạo điều kiện cho tồn dân sử dụng dịch vụ trực tuyến cho sinh hoạt ngày công việc kinh doanh Xây dựng sở hạ tầng truyền thông mạnh, tốc độ cao, không bị nghẽn mạch, giá cước phù hợp, hạn chế độc quyền viễn thơng Thứ năm, kiện tồn Bộ máy quản lý nhà nước công nghệ thông tin, tách chức quản lý khỏi kinh doanh 94 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, xu hội nhập tự hóa tài chính, dịch vụ Ngân hàng điện tử nói mở nhiều triển vọng khơng khó khăn, thách thức Đây vũ khí cạnh tranh tốt Ngân hàng thương mại ưu vượt trội so với dịch vụ truyền thống Để phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử, không từ nổ lực thân Ngân hàng mà phải có ủng hộ đầu tư Chính phủ, tổ chức kinh tế quan trọng khách hàng Vì vậy, đòi hỏi Ngân hàng thương mại cần có chiến lược, sách lược, đường nước bước thích hợp để đưa dịch vụ Ngân hàng điện tử vào sống cách an toàn hiệu KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng xu hội nhập nến kinh tế Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh ngày gay gắt, không ngân hàng nước mà có tham gia ngân hàng nước “sân nhà” theo cam kết mở cửa thị trường tài Đứng trước thách thức ấy, việc tự đổi thân ngân hàng theo hướng đại hơn, áp dụng công nghệ để gia tăng khả cạnh tranh điều cần thiết Cùng với bùng nổ thương mại điện tử, hệ thống toán điện tử tiếp tục phát triển mạnh quy mơ tồn giới, ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng ngoại thương nói riêng có chuẩn bị tích cực để phát triển hệ thống toán điện tử Tuy nhiên nỗ lực cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu để có thê có bước đắn đồng thời quan chức năng, ban ngành có liên quan cần phối hợp với để phát triển đồng tảng để hệ thống toán điện tử Việt Nam phát triển ngang tầm với khu vực giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Văn Hữu, Thúc đẩy phát triển Ngân hàng điện tử Việt Nam, Tạp chí Tin học Ngân hàng, 2015 Ngô Minh Hải, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử TMĐT Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Hà Nội 2016 Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội 2017 Trần Hồng Ngân – Ngơ Minh Hải, Sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử Việt Nam, Hà Nội 2014, Tạp chí phát triển kinh tế, số 169 Đặng Mạnh Phổ, Phát triển dịch vụ toán điện tử - biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, Hà Nội 2017, Tạp chí Ngân hàng, số 20 Báo cáo thường niên Vietinbank Cẩm Phả từ năm 2013 đến năm 2017 Các trang web: - http://www.centralbank.vn - http://www.lobs-ueh.net - http://www.vnba.org.vn - http://www.sbv.gov.vn - http://www.icb.com.vn - http://www.Vietinbank.com.vn - http://www.techcombank.com.vn - http://www.eab.com.vn - http://www.vcb.com.vn Phụ lục: Trích dẫn số điều định ngân hàng nhà nước số 35/2017/QĐ-NHNN ngày 31 tháng năm 2017 ban hành quy định nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, từ ngữ hiểu sau: Hoạt động ngân hàng điện tử hoạt động ngân hàng thực qua kênh phân phối điện tử Kênh phân phối điện tử hệ thống phương tiện điện tử quy trình tự động xử lý giao dịch tổ chức tín dụng sử dụng để giao tiếp với khách hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử khả xảy tổn thất thực hoạt động ngân hàng điện tử Khách hàng tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với tổ chức tín dụng Bên thứ ba tổ chức chun mơn tổ chức tín dụng th hợp tác với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng điện tử Điều Nguyên tắc giao dịch Bảo mật bảo đảm tính tồn vẹn xác thông tin, liệu, sở liệu số liệu giao dịch hoạt động ngân hàng điện tử Phân loại giao dịch, giao dịch quan trọng phải người có thẩm quyền phận kiểm tra, giám sát phải kiểm tra, giám sát phận chức nội tổ chức tín dụng Bảo đảm cung cấp cho khách hàng thơng tin xác, giúp khách hàng trước giao dịch với tổ chức tín dụng có hiểu biết, đánh giá khả thực trạng tổ chức tín dụng, quyền lợi nghĩa vụ Điều Các nguyên tắc quan hệ với khách hàng Tổ chức tín dụng phải quy định cụ thể trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ, tiếp nhận xử lý giao dịch ngân hàng điện tử với khách hàng Đảm bảo xác minh nhân dạng, quyền tiếp cận thông tin, tài khoản, phạm vi giới hạn phép giao dịch khách hàng Xác lập công bố rõ ràng nghĩa vụ, trách nhiệm quyền hạn khách hàng đưa đề nghị giao dịch; đảm bảo ngăn ngừa việc phủ nhận thối thác giao dịch từ phía khách hàng Khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng và/hoặc lần sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng, ngân hàng phải có trách nhiệm cơng khai giải thích rõ ràng, đầy đủ rủi ro khách hàng gặp phải sử dụng dịch vụ Ngăn ngừa, phát kịp thời giả mạo, sửa đổi thông tin, liệu kế tốn, tài cam kết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ tổ chức tín dụng khách hàng Điều Dữ liệu Trong trường hợp bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý hệ thống xử lý lưu trữ liệu, tổ chức tín dụng cần đảm bảo: Trong hợp đồng ký kết với bên thứ ba phải quy định rõ việc tổ chức tín dụng có quyền tiếp cận đến liệu cần thiết; Mọi liệu bên thứ ba lưu trữ phải đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu bảo mật tổ chức tín dụng Điều Phòng ngừa cố Xây dựng hệ thống lưu trữ sở liệu bước xây dựng hệ thống dự phòng xử lý giao dịch ngân hàng điện tử Thực kiểm tra định kỳ đột xuất để đánh giá: khả hoạt động liên tục hệ thống ngân hàng điện tử; nguồn lực khả nâng cấp tương lai sở có tính đến yếu tố thị trường thương mại điện tử tỷ lệ khách hàng dự kiến chấp thuận dịch vụ sản phẩm ngân hàng điện tử Xây dựng kế hoạch phản ứng xảy cố để kiểm soát, khoanh vùng giảm thiểu rắc rối phát sinh từ kiện bất ngờ, bao gồm cố phát sinh từ bên bên hệ thống, làm việc, tác động vào hệ thống ngân hàng điện tử làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử Xây dựng quy trình kiểm sốt cố, xác định người có trách nhiệm nhận thơng tin xử lý thông tin hoạt động ngân hàng điện tử phát sinh cố Xác định trước nhân nhóm xử lý cố để đề phòng phát sinh cố nghiêm trọng cần phải xử lý Tổ chức tín dụng thoả thuận trước với bên thứ ba việc trưng dụng nhân vào nhóm xử lý cố phát sinh cố nghiêm trọng Có văn quy định rõ phạm vi trách nhiệm tổ chức tín dụng, bên thứ ba trường hợp xảy cố Văn phải cung cấp đầy đủ cho bên thứ ba ký kết hợp đồng Trong trường hợp văn nói có nội dung liên quan đến quyền lợi trách nhiệm khách hàng trường hợp xảy cố nội dung phải công bố cho khách hàng biết khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ lần khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ... giá phát triển hệ thống tốn điện tử Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả để từ đưa giải pháp nhằm phát triển hệ thống toán điện tử phù hợp với đặc điểm Ngân hàng TMCP Công Thương. .. luận hệ thống toán điện tử NHTM Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống toán điện tử Ngân 15 hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả (Vietinbank Cẩm Phả) Chương 3: Giải pháp phát triển. .. triển hệ thống toán điện tử Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh 16 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ

Mục lục

Xem thêm