Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường

185 159 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2019, 06:34

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ) bệnh cảnh mắt phổ biến bệnh đái tháo đường nguyên nhân gây mù hàng đầu cho bệnh nhân độ tuổi lao động toàn giới Bệnh VMĐTĐ bệnh đa yếu tố có chế bệnh sinh phức tạp Việc tập trung vào chất phân tử bệnh nhiều yếu tố sinh hóa để giải thích chế bệnh sinh đề xuất ĐTĐ gây tắc nghẽn vi mạch dẫn đến thiếu máu võng mạc rò rỉ dịch võng mạc Võng mạc thiếu máu tiết yếu tố tăng sinh tân mạch (VEGF) vào dịch kính VEGF ngồi khả gây tăng sinh mạch gây tăng tính thấm mạch dấn đến bệnh VMĐTĐ tăng sinh phù hoàng điểm [1],[2] Các nghiên cứu nhãn khoa năm gần tập trung vào vai trò VEGF, chìa khóa quan trọng giải thích nhiều chế bệnh sinh bệnh lý võng mạc Giải phóng yếu tố VEGF có liên quan đến thiếu oxy tổ chức tạo điều kiện hình thành mạch máu bất thường Thành mạch máu bất thường (tân mạch) yếu dễ vỡ tăng sinh xơ kèm gây nhiều biến chứng nghiêm trọng Cho đến điều trị mục tiêu nhắm vào VEGF trở thành chiến lược điều trị bệnh VMĐTĐ Bevacizumab (Avastin, Genentech Inc.) thuốc kháng VEGF sử dụng hiệu quả, an toàn cho nhiều bệnh lý mạch máu võng mạc có bệnh VMĐTĐ Nhiều nghiên cứu chứng minh tiêm nội nhãn Bevacizumab làm giảm nồng độ VEGF nội nhãn gây thối triển tân mạch giảm rò rỉ dịch bệnh VMĐTĐ [3],[4] Hiệu điều trị thuốc kháng VEGF ngắn hạn nên việc điều trị lặp lại cần thiết Liệu trình điều trị lặp lại kéo dài Bevacizumab gây tăng tác dụng phụ toàn thân chỗ Việc xác định liều lượng thuốc kháng VEGF dựa nồng độ VEGF nhiều tác giả giới đề cập đến giải pháp hợp lý [5],[6] Mối tương quan nồng độ VEGF thủy dịch với đặc điểm bệnh võng mạc góp phần giúp xác định liều lượng thuốc tiêm riêng cho trường hợp bệnh cụ thể Kiến thức yếu tố thay đổi bệnh nhân điều trị thuốc kháng VGEF giúp có chiến lược điều trị tối ưu [5] Trên giới, có nhiều nghiên cứu nồng độ VEGF nội nhãn bệnh VMĐTĐ Các nghiên cứu cho thấy tiêm Bevacizumab nội nhãn làm giảm đáng kể nồng độ VEGF thủy dịch bệnh VMĐTĐ có liên quan nồng độ VEGF nội nhãn với tình trạng bệnh VMĐTĐ [3],[4],[7],[8],[9] Nồng độ yếu tố VEGF tăng dịch kính thủy dịch bệnh VMĐTĐ tiến triển [2],[8] Ở Việt Nam, điều trị tiêm nội nhãn thuốc kháng VEGF sử dụng nhiều có số nghiên cứu hiệu lâm sàng Bevacizumab điều trị bệnh lý mạch máu võng mạc [10],[11],[12] Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu liên quan đến yếu tố VEGF bệnh lý mạch máu võng mạc, đặc biệt bệnh VMĐTĐ Do chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch thủy dịch trước sau tiêm nội nhãn Bevacizumab bệnh võng mạc đái tháo đường” nhằm hai mục tiêu: So sánh nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch thủy dịch trước sau tiêm nội nhãn Bevacizumab bệnh VMĐTĐ Tìm hiểu mối liên quan nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch với đặc điểm lâm sàng bệnh CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Tình hình dịch tễ học bệnh VMĐTĐ ĐTĐ ngày trở thành vấn đề sức khỏe quan trọng Trước đây, ĐTĐ xem vấn đề sức khỏe quốc gia giàu có, nhiên với gia tăng thị hóa, lối sống vận động, lão hóa dân số tình trạng béo phì tồn giới, ĐTĐ trở thành vấn đề y tế công cộng quan trọng nước phát triển [13] Trong tương lai gần, 80% bệnh nhân ĐTĐ giới từ nước có thu nhập thấp đến trung bình với 60% đến từ châu Á [14] Bệnh VMĐTĐ nguyên nhân gây mù hàng đầu cho bệnh nhân độ tuổi lao động Năm 2010, toàn giới ước tính có 93 triệu người mắc bệnh VMĐTĐ số có 28 triệu người có thị lực bị đe dọa [15] 1.1.2 Các yếu tố nguy bệnh VMĐTĐ Bệnh VMĐTĐ có chế bệnh sinh đa yếu tố phức tạp Nghiên cứu chứng minh thời gian mắc bệnh, kiểm soát đường máu tăng huyết áp yếu tố nguy chủ yếu cho phát triển bệnh VMĐTĐ [16] Các yếu tố nguy lại bao gồm rối loạn lipid máu, tình trạng kinh tế xã hội, thời kỳ mang thai giai đoạn dậy Bệnh VMĐTĐ có mối liên quan với yếu tố di truyền Một vài vị trí gen có mối liên quan với bệnh sinh ĐTĐ loại [17],[18] 1.1.3 Sinh bệnh học bệnh VMĐTĐ 1.1.3.1 Cơ chế bệnh sinh bệnh VMĐTĐ Bệnh VMĐTĐ biến chứng vi mạch phổ biến nhất, ảnh hưởng 3050% bệnh nhân ĐTĐ [19] Bệnh gây thay đổi vi mạch máu đường máu cao yếu tố bệnh sinh bệnh VMĐTĐ Một số nghiên cứu sinh học phân tử bệnh vài yếu tố sinh hóa tăng đường máu để giải thích chế bệnh sinh bệnh VMĐTĐ đề xuất Các chế nói đến q trình chuyển hóa tế bào giải phóng cytokine, VEGF đặc trưng vai trò q trình tạo mạch, gây tăng tính thấm mạch máu [20] Bệnh VMĐTĐ bệnh đa yếu tố có bệnh sinh phức tạp Nhiều tế bào võng mạc bị ảnh hưởng trình này, bao gồm tế bào Muller, tế bào hạch, tế bào nội mô tế bào biểu mô sắc tố Tăng đường máu, viêm rối loạn chức thần kinh chế đóng góp bệnh sinh bệnh VMĐTĐ Các yếu tố toàn thân tăng huyết áp, tăng lipid máu yếu tố gen có liên quan làm phức tạp thêm trình Rối loạn vi mạch máu xảy bệnh VMĐTĐ dẫn đến hai tượng: tăng tính thấm mạch máu phá hủy mạch máu, điều dẫn đến hai hệ tương ứng phù hoàng điểm tân mạch võng mạc 1.1.3.2 Vai trò yếu tố VEGF bệnh VMĐTĐ Hình 1.1 Mối liên quan tăng điều chỉnh VEGF với bệnh sinh bệnh VMĐTĐ [21] Từ Michaelson đặt giả thuyết vai trò yếu tố phát triển việc phát triển bệnh lý mạch máu võng mạc vào năm 1948 Folkman đặt giả thuyết mục tiêu điều trị nhắm vào yếu tố sinh mạch chiến chống bệnh ung thư vào năm 1971, đời quan niệm ức chế sinh mạch ngăn ngừa bất thường mạch máu bệnh VMĐTĐ hậu liên quan [22] Việc phát yếu tố VEGF vào năm 1989 kháng thể chống lại VEGF cho phép chứng minh vai trò chủ chốt yếu tố VEGF gây phát sinh tân mạch [23] VEGF biết yếu tố sinh bệnh học chủ yếu gây phá vỡ hàng rào máu võng mạc phát sinh tân mạch, hai chế bệnh sinh phù hồng điểm ĐTĐ bệnh VMĐTĐ tăng sinh (Hình 1.1) Ngồi ra, có chứng yếu tố VEGF đóng vai trò bảo vệ dinh dưỡng thần kinh [24],[25],[26] VEGF có vai trò quan trọng q trình thối hóa thần kinh xảy giai đoạn sớm bệnh VMĐTĐ phá hủy hàng rào máu võng mạc [27] Có vài giả thuyết cách yếu tố VEGF-A gây rối loạn chức lên hàng rào máu võng mạc bệnh nhân phù hoàng điểm ĐTĐ, bao gồm (i) VEGF-A chất trung gian quan trọng cho chất trung gian tiền viêm bệnh VMĐTĐ (như cytokine, chemokine phân tử bám dính tế bào mạch máu); (ii) VEGF-A tác động trực tiếp lên protein liên quan đến khớp nối chặt; (iii) VEGF-A cảm ứng thối hóa suy giảm tế bào ngoại mạch [28] Tăng sinh tế bào nội mô tân mạch thiếu máu võng mạc dẫn đến giải phóng yếu tố VEGF VEGF có tác dụng khu trú tỏa lan qua dịch kính tới vùng võng mạc khác, tới gai thị, mống mắt, góc tiền phòng tạo tân mạch vùng Tân mạch kèm tế bào xơ tế bào đệm phát triển Co kéo tổ chức xơ mạch dọc theo màng dịch kính gây màng trước võng mạc, thường bắt đầu gần cực sau, gần cung mạch thái dương trên, phía ngồi hồng điểm, gai thị Q trình bong dịch kính sau gây co kéo dịch kính lên tăng sinh xơ mạch dễ vỡ gây xuất huyết dịch kính Tăng sinh xơ mạch tiến triển gây co kéo dịch kính võng mạc, làm đứt mạch máu võng mạc, biến dạng hoàng điểm, rách võng mạc bong võng mạc co kéo 1.1.4 Đặc điểm lâm sàng phân loại bệnh VMĐTĐ 1.1.4.1 Bệnh VMĐTĐ không tăng sinh Bệnh VMĐTĐ không tăng sinh đặc trưng thay đổi vi mạch thay đổi võng mạc bao gồm: vi phình mạch, xuất huyết, xuất tiết cứng, xuất tiết dạng bông, bất thường vi mạch võng mạc mạch máu hình chuỗi hạt 1.1.4.2 Bệnh VMĐTĐ tăng sinh Tăng sinh giai đoạn nặng bệnh VMĐTĐ, đặc trưng xuất tân mạch, mạng lưới mạch máu hay quai mạch máu bất thường chạy thẳng góc từ bề mặt võng mạc hướng buồng dịch kính, đáp ứng tình trạng thiếu oxy máu võng mạc Tân mạch phát triển từ đĩa thị (tân mạch gai thị) từ mạch máu nông võng mạc (tân mạch võng mạc) Tân mạch tiến triển theo giai đoạn: Xuất tân mạch nhỏ kèm theo mơ xơ; Tăng kích thước mức độ tân mạch kèm theo tăng thành phần xơ; Thoái triển tân mạch mơ xơ lại tạo lớp vơ mạch dọc theo màng dịch kính sau Cấu trúc tân mạch mỏng manh dễ dàng vỡ gây chảy máu Máu chảy vào dịch kính gây xuất huyết dịch kính lắng đọng khoang võng mạc dịch kính gây xuất huyết dịch kính hay trước võng mạc.Trong trường hợp xuất huyết dịch kính, siêu âm nên thực để loại trừ bệnh lý kèm theo rách bong võng mạc, giúp theo dõi xuất huyết dịch kính, xuất huyết trước võng mạc, bong võng mạc tăng sinh xơ mạch, từ lên kế hoạch để can thiệp phẫu thuật kịp thời Tổ chức xơ mạch tạo thành sẹo co kéo nghiêm trọng, dẫn đến bong dịch kính sau Quá trình co rút cấu trúc bệnh lý gây thêm co kéo võng mạc dịch kính Trong nhiều giai đoạn tiến triển, phức hợp xơ mạch phát triển vào buồng dịch kính, tạo nhiều bám dính bệnh lý dẫn đến bong võng mạc co kéo, biến chứng đe dọa thị lực nặng nề.Tăng sinh xơ mạch tiến triển thuộc giai đoạn bệnh VMĐTĐ tăng sinh nặng Mức độ nặng VMĐTĐ tăng sinh tùy thuộc vào vị trí diện tích tân mạch, mức độ tăng sinh xơ, tăng sinh xơ mạch, tình trạng tiến triển tăng sinh Chụp mạch huỳnh quang (CMHQ) với fluorescein giúp xác định vùng thiếu máu mức độ diện tích tân mạch CMHQ xác định vùng võng mạc khơng tưới máu có tân mạch, cơng cụ chẩn đốn có giá trị cho việc chẩn đoán quản lý BVMĐTĐ tăng sinh Tân mạch võng mạc thấy rõ ràng CMHQ Tân mạch có đặc tính gây rò rỉ, thấy rõ hình ảnh chụp mạch giai đoạn sớm tăng thấm thuốc sau Điều khác với bất thường vi mạch máu võng mạc, thường khơng bộc lộ dấu hiệu rò rỉ 1.1.4.3.Phù hoàng điểm đái tháo đường Phù hoàng điểm ĐTĐ tình trạng dày võng mạc tích tụ dịch xuất tiết cứng cực sau Phù hoàng điểm tăng phá vỡ hàng rào máu võng mạc, xảy thứ phát tăng tính thấm mạch máu rò rỉ mạch máu Phù hồng điểm xảy bệnh VMĐTĐ không tăng sinh bệnh VMĐTĐ tăng sinh biến chứng đe dọa đến thị lực Tiêu chuẩn chẩn đoán phù hoàng điểm theo ETDRS [29]: (1) Võng mạc dày lên vòng 500 μm từ điểm trung tâm (2) Xuất tiết cứng vòng 500 μm từ điểm trung tâm kết hợp với dày võng mạc kế cận (3) Vùng võng mạc dày lên có kích thước  đường kính đĩa thị, cách trung tâm vòng đường kính đĩa thị Nhiều phân loại phù hoàng điểm ĐTĐ đề xuất dựa cơng cụ chẩn đốn chụp mạch huỳnh quang chụp cắt lớp quang học (OCT) CMHQ đóng vai trò quan trọng chẩn đốn theo dõi phù hồng điểm ĐTĐ Nó cho phép nhận diện vùng tăng tính thấm võng mạc, rò rỉ vùng thiếu máu cục Rò rỉ bắt nguồn từ phá vỡ hàng rào máu võng mạc, gây tích tụ dịch lớp võng mạc hồng điểm OCT ngày có vai trò quan trọng chẩn đốn quản lý phù hồng điểm ĐTĐ Đây kỹ thuật khơng xâm nhập, xác tiêu chuẩn hóa để đánh giá mặt giải phẫu định lượng phù hoàng điểm ĐTĐ OCT nhận biết rõ ràng cấu trúc giải phẫu lớp võng mạc giúp xác định đặc điểm bệnh học khác phù hoàng điểm ĐTĐ, bong võng mạc thần kinh cảm thụ, phù hoàng diểm dạng nang bất thường hồng điểm dịch kính Một số nghiên cứu đánh giá tương quan thay đổi hình thái học chức phù hoàng điểm ĐTĐ [30],[31],[32] Chụp OCT để xác định độ dày thể tích hồng điểm, đánh giá mức độ hình thái phù hồng điểm Đo độ dày võng mạc trung tâm thể tích hồng điểm hai thông số định lượng quan trọng phù hoàng điểm ĐTĐ, sử dụng rộng rãi thử nghiệm lâm sàng để theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị Gần đây, phương pháp giới thiệu, phân tích dạng phù hoàng điểm ĐTĐ khác dựa CMHQ OCT từ đề xuất lựa chọn liệu pháp điều trị tốt cho trường hợp tùy theo chế sinh bệnh học [33] 1.1.5 Phương pháp điều trị bệnh VMĐTĐ Điều trị bệnh VMĐTĐ việc cần thiết phải kiểm sốt tốt yếu tố tồn thân phương pháp sau điều trị cho bệnh VMĐTĐ 10 1.1.5.1 Laser Phẫu thuật Điều trị kinh điển bệnh nhân bệnh VMĐTĐ tăng sinh nguy cao laser quang đơng tồn võng mạc Laser quang đông võng mạc lựa chọn để làm giảm tiến triển bệnh võng mạc ĐTĐ thị lực bệnh nhân bệnh VMĐTĐ tăng sinh khơng có nguy cao chí bệnh nhân bệnh VMĐTĐ khơng tăng sinh nặng Tuy nhiên, tác dụng phụ thường xảy thị trường chu biên thị lực vào ban đêm (quáng gà) [34] Khi phù hồng điểm có ý nghĩa lâm sàng xảy ra, laser quang đông khu trú định thường thực trước laser toàn võng mạc hai định [35] Ở trường hợp tiến triển nặng khơng làm laser, cắt dịch kính lựa chọn để điều trị trường hợp xuất huyết dịch kính khơng tiêu, bong võng mạc có rách tăng sinh xơ co kéo bong võng mạc Phẫu thuật dịch kính chứng minh phương pháp hữu ích bệnh VMĐTĐ tăng sinh nặng phù hoàng điểm ĐTĐ co kéo [36] Trong phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc [37] bóc màng giới hạn mang lại cải thiện thị giác giải phẫu bệnh nhân phù hoàng điểm ĐTĐ co kéo [38],[39] Tuy nhiên, kết hạn chế võng mạc bị xơ hóa biến đổi cấu trúc sinh lý chức võng mạc thay đổi nhiều 1.1.5.2 Điều trị thuốc Corticoid nội nhãn Corticosteroid tác động lên võng mạc theo nhiều chế khác Bằng cách ức chế tổng hợp prostaglandin, triamcinolone acetonide tiêm nội nhãn ức chế VEGF với cytokine tiền viêm khác có liên quan đến bệnh sinh phù hồng điểm ĐTĐ [40] Hầu hết nghiên cứu gần đề xuất chức bảo vệ thần kinh corticosteroid, đặc biệt hiệu chống lại tượng chết theo chương trình sợi thần kinh võng STT Họ tên Tuổi Giới Nguyễn Thị 54 T Nữ Nguyễn Văn 52 T Na m Nguyễn Thế 52 T Na m Nguyễn Thị 52 T Nữ Phạm Thị Thanh V 33 Nữ Trần V 60 Na m Huỳnh Văn H 50 Na m Nguyễn Thị 65 V 3 3 Nữ Địa Mắt Bình Sơn – 2M Quảng Ngãi Sơn Tịnh – MT Quảng Ngãi Núi Thành – 2M Quảng Nam Mộ Đức – MT Quảng Ngãi Thanh Khê – 2M Đà Nẵng Hải Châu – 2M Đà Nẵng Liên Chiểu – MP Đà Nẵng Thanh Khê – MT Đà Nẵng Số Bệnh án Ngày vào viện 16006804 16/06/2016 18005737 07/05/2018 17001781 23/02/2017 17002084 02/03/2017 18000385 09/01/2018 18000673 17/01/2018 18002113 03/03/2017 16012405 28/09/2016 16012714 04/10/2016 17009604 26/07/2017 1700 10502/08/2017 85 STT Họ tên Tuổi Giới Nguyễn Thị 79 D Nữ Lê Văn H 47 Na m Thi Quý M 61 Na m Nguyễn Văn 67 H Na m Nguyễn Thị 69 T 4 4 Trần Thị L 57 Nữ Nữ Phạm Thị Ô 45 Nữ Nguyễn Văn 54 S Na m Địa Mắt Sơn Trà – MT Đà Nẵng Hải Châu – MT Đà Nẵng Điện Bàn – MP Quảng Nam Điện Bàn – MT Quảng Nam Ngũ Hành Sơn – MP Đà Nẵng Thăng Bình – MP Quảng Nam Đức Phổ – MT Quảng Ngãi Tiên Phước – MP Quảng Nam Số Bệnh án Ngày vào viện 1700 10502/08/2017 84 1600 16326/12/2016 17 1700 105 90 02/0 8/2 017 1700 106 18 02/0 8/2 017 1700 106 16 02/0 8/2 017 1700 106 11 02/0 8/2 017 1700 155 99 01/1 1/2 017 1700 132 72 20/0 9/2 017 STT Họ tên Nguyễn C Tuổi Giới 50 Na m Nguyễn Thị 50 N Nguyễn Thị 50 T Nữ Phan Văn U 58 Na m 5 Trần Thị V 59 Nữ Nữ Xác nhận Thầy hướng dẫn Địa Mắt Trần Phú – MP Quảng Ngãi Núi Thành – MT Quảng Nam Buôn Hồ – MP Đắc Lắc Liên Chiểu – MT Đà Nẵng Quế Sơn – MP Quảng Nam Số Bệnh án 1700 155 97 01/1 1/2 017 1600 160 12 14/1 2/2 016 1600 115 93 13/0 9/2 016 1600 133 43 17/1 0/2 016 1600 134 77 19/1 0/2 016 Xác nhận Phòng KHTH Bệnh Viện Mắt Đà Nẵng PGS.TS Phạm Trọng Văn Ngày vào viện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ ========= NGUYỄN TUẤN THANH HẢO NGHI£N CøU NåNG §é ỸU Tè T¡NG SINH TÂN MạCH TRONG THủY DịCH TRƯớC Và SAU TIÊM NộI NHãN BEVACIZUMAB BệNH VõNG MạC ĐáI THáO ĐƯờNG Chuyên ngành : Nhãn khoa Mã số : 62720157 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Trọng Văn HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Bộ mơn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, Lãnh đạo Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình tơi học tập, tiến hành nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Trọng Văn – Chủ nhiệm Bộ môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy tận tình hướng dẫn, dìu dắt, ln động viên giúp đỡ tơi vững bước suốt q trình học tập giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Các Thầy Cô Hội Đồng hai nhà khoa học phản biện độc lập Các Thầy Cơ nhiệt tình bảo, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng, Trưởng Khoa Xét nghiệm, toàn thể anh chị em Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng quan tâm, giúp đỡ tơi thực hồn thành nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em Khoa Đáy mắt, Khoa Thăm dò chức năng, Phòng KHTH Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ q trình học tập cơng tác Sau nữa, tơi xin dành tình u thương lòng biết ơn sâu nặng đến người thân gia đình chia sẻ chỗ dựa vững để tơi thực hồn thành luận án Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Tuấn Thanh Hảo LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Tuấn Thanh Hảo, nghiên cứu sinh khóa 34 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Trọng Văn Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019 Người viết cam đoan Nguyễn Tuấn Thanh Hảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT bFGF CMHQ CTGF ĐNT DRCR DRVS : Basic fibroblast growth factor Yếu tố phát triển nguyên bào sợi : Chụp mạch huỳnh quang : Connective Tissue Growth Factor Yếu tố phát triển mô liên kết : Đếm ngón tay : Diabetic Retinopathy Clinical Research Nghiên cứu lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường : Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Nghiên cứu cắt dịch kính điều trị bệnh võng mạc đái tháo ELISA : ETDRS : FDA OCT PRP : : : SD TGF : : VEGF : VEGFR : VMĐTĐ : đường The enzyme-linked immunosorbent assay Miễn dịch hấp thụ kháng thể gắn enzym Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Nghiên cứu điều trị sớm bệnh võng mạc đái tháo đường Cục quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ Chụp cắt lớp quang học Panretinal Photocoagulation Laser quang đơng tồn võng mạc Độ lệch chuẩn Transforming growth factor Yếu tố phát triển chuyển đổi Vascular Endothelial Growth Factor Yếu tố tăng sinh tân mạch Vascular endothelial growth factor receptor Thụ thể yếu tăng sinh tân mạch Võng mạc đái tháo đường MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Tình hình dịch tễ học bệnh VMĐTĐ 1.1.2 Các yếu tố nguy bệnh VMĐTĐ 1.1.3 Sinh bệnh học bệnh VMĐTĐ 1.1.4 Đặc điểm lâm sàng phân loại bệnh VMĐTĐ 1.1.5 Phương pháp điều trị bệnh VMĐTĐ .9 1.2.TỔNG QUAN YẾU TỐ TĂNG SINH TÂN MẠCH 13 1.2.1 Giới thiệu yếu tố tăng sinh tân mạch 13 1.2.2 Vai trò yếu tố VEGF bệnh VMĐTĐ 16 1.2.3 Các liệu pháp kháng yếu tố VEGF điều trị bệnh VMĐTĐ 19 1.3.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NỒNG ĐỘ VEGF NỘI NHÃN .21 1.3.1 Nồng độ VEGF nội nhãn người bình thường 21 1.3.2 Nồng độ VEGF nội nhãn bệnh VMĐTĐ ảnh hưởng liệu pháp kháng VEGF nội nhãn 25 1.3.3 Mối liên quan nồng độ VEGF nội nhãn với đặc điểm lâm sàng bệnh VMĐTĐ 30 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .34 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 34 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 34 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .35 2.2.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 35 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 36 2.2.4 Quy trình nghiên cứu 37 2.2.5 Các biến số nghiên cứu tiêu chí đánh giá .44 2.2.6 Xử lý số liệu 50 2.2.7 Đạo đức nghiên cứu 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 51 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi .51 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới .52 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo loại đái tháo đường 53 3.1.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát đái tháo đường 53 3.1.5 Phân bố bệnh nhân theo tình hình kiểm sốt đường huyết 54 3.1.6 Phân bố bệnh nhân theo tỷ lệ HbA1c 55 3.1.7 Phân bố số mắt theo tình trạng thị lực chỉnh kính 55 3.1.8 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng xuất huyết dịch kính 56 3.1.9 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng phù hồng điểm 57 3.2 NỒNG ĐỘ VEGF TRƯỚC VÀ SAU TIÊM NỘI NHÃN BEVACIZUMAB 57 3.2.1 Nồng độ VEGF nhóm chứng nhóm bệnh VMĐTĐ trước sau tiêm 57 3.2.2 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh VMĐTĐ 58 3.2.3 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh phù hồng điểm đái tháo đường 61 3.2.4 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 62 3.3.MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ VEGF VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH .65 3.3.1 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm chứng.65 3.3.2 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng bệnh VMĐTĐ .66 3.3.3 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh phù hồng điểm ĐTĐ 69 3.3.4 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 73 3.4.TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 79 3.4.1 Tai biến biến chứng mắt 79 3.4.2 Tai biến biến chứng toàn thân 79 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 80 4.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 80 4.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi .80 4.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới .81 4.1.3 Phân bố bệnh nhân theo loại đái tháo đường 81 4.1.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát đái tháo đường 81 4.1.5 Phân bố bệnh nhân theo tình hình kiểm sốt đường huyết 82 4.1.6 Phân bố số mắt theo tình trạng thị lực chỉnh kính .82 4.1.7 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng xuất huyết dịch kính 83 4.1.8 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng phù hồng điểm 83 4.2.NỒNG ĐỘ VEGF TRƯỚC VÀ SAU TIÊM NỘI NHÃN BEVACIZUMAB .84 4.2.1 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh chứng 84 4.2.2 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh 88 4.2.3 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh phù hoàng điểm ĐTĐ .90 4.2.4 Nồng độ VEGF trước sau tiêm nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 93 4.3.MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ VEGF VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH .96 4.3.1 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm chứng 96 4.3.2 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng bệnh VMĐTĐ .97 4.3.3 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh phù hồng điểm ĐTĐ 101 4.3.4 Mối liên quan nồng độ VEGF với đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 104 4.4.TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 109 4.4.1 Tai biến biến chứng mắt 109 4.4.2 Tai biến biến chứng toàn thân .110 KẾT LUẬN 111 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 113 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP CỦA ĐỀ TÀI 114 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH VÀ BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢN Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi nhóm bệnh nhóm chứng 51 Bảng 3.2 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng xuất huyết dịch kính 56 Bảng 3.3 Phân bố số mắt bệnh VMĐTĐ theo tình trạng phù hồng điểm 57 Bảng 3.4 Nồng độ VEGF nhóm chứng nhóm bệnh VMĐTĐ trước, sau tiêm 57 Bảng 3.5 Nồng độ VEGF trước sau tiêm theo phân nhóm bệnh 58 Bảng 3.6 Nồng độ VEGF trước sau tiêm theo phân loại hình thái học phù hoàng điểm 61 Bảng 3.7 Mối tương quan nồng độ VEGF với thông số lâm sàng nhóm chứng 65 Bảng 3.8 Mối tương quan nồng độ VEGF với thông số lâm sàng 66 Bảng 3.9 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo phân độ bệnh VMĐTĐ 66 Bảng 3.10 Mối tương quan nồng độ VEGF với thông số OCT CMHQ nhóm bệnh phù hồng điểm 69 Bảng 3.11 Mơ hình hồi qui tuyến tính đa biến mối tương quan nồng độ VEGF với thông số lâm sàng, OCT CMHQ nhóm phù hồng điểm 70 Bảng 3.12 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo mức độ tăng huỳnh quang vùng hoàng điểm 71 Bảng 3.13 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo hình thái phù hồng điểm 72 Bảng 3.14 Mối tương quan nồng độ VEGF với thơng số CMHQ nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 73 Bảng 3.15 Mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến mối tương quan nồng độ VEGF với thông số CMHQ nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 74 Bảng 3.16 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo mức độ xuất huyết dịch kính 75 Bảng 3.17 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo mức độ tăng sinh xơ 76 Bảng 3.18 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo tình trạng bong võng mạc co kéo 77 Bảng 3.19 Sự khác biệt nồng độ VEGF theo tình trạng tăng sinh võng mạc 78 Bảng 3.20 Tai biến biến chứng mắt 79 Bảng 3.21 Tai biến biến chứng toàn thân .79 YBảng 4.1 Nồng độ VEGF thủy dịch nhóm chứng nhóm bệnh VMĐTĐ trước sau tiêm nội nhãn Bevacizumab số nghiên cứu 86 Bảng 4.2 Nồng độ VEGF nội nhãn theo tình trạng tăng sinh võng mạc số nghiên cứu giới 109 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới 52 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 Biểu đồ 3.10 Biểu đồ 3.11 Biểu đồ 3.12 Biểu đồ 3.13 Biểu đồ 3.14 Biểu đồ 3.15 Biểu đồ 3.16 Biểu đồ 3.17 Biểu đồ 3.18 Phân bố bệnh nhân theo loại đái tháo đường 53 Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát đái tháo đường .53 Phân bố bệnh nhân theo tình hình kiểm sốt đường huyết 54 Phân bố bệnh nhân theo tỷ lệ HbA1c 55 Phân bố số mắt theo thị lực chỉnh kính trước điều trị 55 Nồng độ VEGF nhóm chứng nhóm bệnh 58 Nồng độ VEGF theo mức độ bệnh VMĐTĐ .59 Nồng độ VEGF theo tình trạng laser võng mạc 60 Nồng độ VEGF theo mức độ tăng huỳnh quang vùng hoàng điểm 61 Nồng độ VEGF theo tình trạng xuất huyết dịch kính 62 Nồng độ VEGF theo tình trạng bong võng mạc co kéo 63 Nồng độ VEGF theo tình trạng tăng sinh xơ 63 Nồng độ VEGF theo tình trạng tăng sinh võng mạc 64 Mối liên quan nồng độ VEGF với mức độ bệnh VMĐTĐ 67 Mối liên quan nồng độ VEGF với tình trạng laser võng mạc 67 Nồng độ VEGF theo tình trạng bong dịch kính sau 68 Mối tương quan tuyến tính đơn biến nồng độ VEGF diện tích vùng thiếu máu nhóm bệnh phù hồng điểm 69 Mối liên quan nồng độ VEGF với mức độ tăng huỳnh quang vùng hoàng điểm 71 Mối liên quan nồng độ VEGF với hình thái phù hồng điểm 72 Mối tương quan tuyến tính đơn biến nồng độ VEGF diện tích vùng tân mạch nhóm bệnh VMĐTĐ tăng sinh 73 Mối liên quan nồng độ VEGF với mức độ xuất huyết dịch kính 75 Mối liên quan nồng độ VEGF với mức độ tăng sinh xơ 76 Mối liên quan nồng độ VEGF với tình trạng bong võng mạc co kéo 77 Biểu đồ 3.19 Biểu đồ 3.20 Biểu đồ 3.21 Biểu đồ 3.22 Biểu đồ 3.23 Biểu đồ 3.24 Biểu đồ 3.25 Mối liên quan nồng độ VEGF với tình trạng tăng sinh võng mạ 78 DANH MỤC HÌN Hình 1.1 Mối liên quan tăng điều chỉnh VEGF với bệnh sinh bệnh VMĐTĐ Hình 1.2 Các đồng phân VEGF-A 14 Hình 1.3 Sơ đồ dẫn truyền tín hiệu yếu tố VEGF 17 Hình 1.4 Cơ chế liên kết với VEGF bốn loại thuốc kháng VEGF 21Y Hình 2.1 Phân bố vùng võng mạc tiêu chuẩn theo ETDRS 40 Hình 2.2 Đại diện vùng tiêu chuẩn chụp mạch huỳnh quang theo Kwon cs .41 Hình 2.3 Hình minh họa tiêm nội nhãn Bevacizumab 43 Hình 2.4 Hình thái phù hồng điểm 46 ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch thủy dịch trước sau tiêm nội nhãn Bevacizumab bệnh võng mạc đái tháo đường nhằm hai mục tiêu: So sánh nồng độ yếu tố tăng sinh. .. tân mạch thủy dịch trước sau tiêm nội nhãn Bevacizumab bệnh VMĐTĐ Tìm hiểu mối liên quan nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch với đặc điểm lâm sàng bệnh 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VÕNG... dựa nồng độ yếu tố VEGF nội nhãn 1.2 TỔNG QUAN YẾU TỐ TĂNG SINH TÂN MẠCH 1.2.1 Giới thiệu yếu tố tăng sinh tân mạch VEGF phân tử gây hoạt hóa q trình hình thành mạch máu Trong điều kiện sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường, Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm