Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến : Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 3

5 650 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2019, 21:34

Tiếng Anh là một môn học có tầm quan trọng, nó là công cụ để giao tiếp với các nước trên thế giới. Muốn giao tiếp tốt chúng ta phải có vốn từ phong phú. Bởi vì từ vựng là một thành phần không thể thiếu được trong ngôn ngữ, được sử dụng cho hoạt động giao tiếp. Do vậy, việc nắm vững vốn từ đã học để vận dụng là việc làm rất quan trọng. Theo phân phối chương trình hiện nay, môn tiếng Anh tiểu học mỗi tuần 04 tiết, mà hầu như tiết nào cũng có từ mới trong bài học và kể cả trong bài tập. Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hành nghiêm túc, có không ít học sinh chỉ học qua loa, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều.Về phía phụ huynh học sinh, cũng rất khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn các em tự học ở nhà. Bởi vì đây là môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết. Đây cũng là vấn đề hết sức khó khăn trong quản lý việc học ở nhà của học sinh. Ngoài ra, cách học từ vựng của học sinh cũng là điều đáng được quan tâm, học sinh thường học từ vựng bằng cách đọc từ bằng tiếng Anh và cố nhớ nghĩa bằng tiếng Việt, có viết trong vở viết cũng là để đối phó với giáo viên, chứ chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ mới và vốn từ sẵn có. Vì thế cho nên, các em rất mau quên và dễ dàng lẫn lộn giữa từ này với từ khác. Do vậy, nhiều học sinh đâm ra chán học và bỏ quên. Cho nên giáo viên cần chú ý đến tâm lý này của học sinh. Sau khi phân tích những nguyên nhân làm cho học sinh ngại học tiếng Anh, thường xuyên không thuộc bài và việc dạy từ vựng ở trường tiểu học chưa đạt hiệu quả cao, tôi quyết định thử áp dụng một số kinh nghiệm dạy từ vựng của mình qua những năm đứng lớp, để cuối năm so sánh với kết quả ban đầu. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi : Hội đồng sáng kiến huyện ……………… Tôi ghi tên : STT Họ Tên Chức vụ Đơn vị Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến Hồng Cơng Kiểm Giáo viên Trường Tiểu học …………… 100 % Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến : “Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp ” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: “Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp ” trường Tiểu học Phú Đình Ngày sáng kiến áp dụng: Sáng kiến áp dụng từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2019 Mô tả chất sáng kiến : 4.1 Nội dung sáng kiến: 4.1.1 Thực trạng : Tiếng Anh môn học có tầm quan trọng, cơng cụ để giao tiếp với nước giới Muốn giao tiếp tốt phải có vốn từ phong phú Bởi từ vựng thành phần khơng thể thiếu ngôn ngữ, sử dụng cho hoạt động giao tiếp Do vậy, việc nắm vững vốn từ học để vận dụng việc làm quan trọng Theo phân phối chương trình nay, mơn tiếng Anh tiểu học tuần 04 tiết, mà tiết có từ học kể tập Về phía học sinh, bên cạnh số em học hành nghiêm túc, có khơng học sinh học qua loa, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều.Về phía phụ huynh học sinh, khó khăn việc kiểm tra hướng dẫn em tự học nhà Bởi mơn ngoại ngữ, khơng phải phụ huynh biết Đây vấn đề khó khăn quản lý việc học nhà học sinh Ngoài ra, cách học từ vựng học sinh điều đáng quan tâm, học sinh thường học từ vựng cách đọc từ tiếng Anh cố nhớ nghĩa tiếng Việt, có viết viết để đối phó với giáo viên, chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ vốn từ sẵn có Vì cho nên, em mau quên dễ dàng lẫn lộn từ với từ khác Do vậy, nhiều học sinh đâm chán học bỏ quên Cho nên giáo viên cần ý đến tâm lý học sinh Sau phân tích nguyên nhân làm cho học sinh ngại học tiếng Anh, thường xuyên không thuộc việc dạy từ vựng trường tiểu học chưa đạt hiệu cao, định thử áp dụng số kinh nghiệm dạy từ vựng qua năm đứng lớp, để cuối năm so sánh với kết ban đầu 4.1.2 Biện pháp: 1/ Tiến hành giới thiệu từ mới: * Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: bước quan trọng việc dạy từ vựng, gợi mở cho học sinh liên tưởng đến từ học qua chủ điểm vừa giới thiệu Điều quan trọng giới thiệu từ phải thực theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết, giúp cho học sinh có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe” : cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh nhắc lại, giáo viên cho lớp nhắc lại trước, sau gọi cá nhân - Bước 3: “đọc”, giáo viên viết từ lên bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh tới - Bước 4: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác rồi, giáo viên yêu cầu học sinh viết từ vào 2/ Kiểm tra củng cố từ mới: Chúng ta biết giới thiệu từ thơi khơng đủ, mà phải thực bước kiểm tra củng cố Các phương pháp kiểm tra củng cố khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu Sau phương pháp kiểm tra từ mới: a) Visual (nhìn): cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác hoạ cho em nhìn Để em đốn từ e.g a car e.g a flower b) Mine (điệu bộ): Thể qua nét mặt, điệu Để em đoán từ e.g bored e.g (to) jump Teacher looks at watch, makes bored face T jumps T asks, “What am I doing?” T asks, “How I feel” c) Realia (vật thật): Dùng dụng cụ trực quan thực tế có Để em đoán từ e.g ruler , eraser T brings a ruler and an eraser into the class T asks, “What’s this?” e.g open , close T opens and closes the door T says, “Tell me about the door: it’s what?” d) Example (ví dụ) : Giáo viên yêu cầu học sinh đưa ví dụ chủ đề e.g toys Give me some examples of toys e.g family members T asks “ Can you tell me about your family ? ” Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Để áp dụng phương pháp hiệu quả, dạy từ phải ghi nhớ điểm sau: Giáo viên thường xuyên kiểm tra từ vựng vào đầu cách cho em viết từ vào bảng giơ lên, với cách giáo viên quan sát toàn học sinh lớp, bắt buộc em phải học trước nhà Để học sinh tiếp thu tốt đòi hỏi dạy từ mới, giáo viên cần phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp, cần chọn cách ngắn nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu cao nhất, sau học xong từ vựng em đọc được, viết biết cách đưa vào tình thực tế Hơn thời gian học trường ít, đa phần thời gian lại gia đình em phải tổ chức cho hoạt động học tập Làm điều đó, chắn hoạt động dạy học ngày hồn thiện Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Vào đầu năm học cuối năm học, cho học sinh Khối lớp làm kiểm tra từ vựng, yêu cầu em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt, dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang tiếng Anh Cuối thu kết sau: Kiểm tra đầu năm Lớp TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh 3A 28 12 15 10 3B 30 15 11 3C 31 18 20 13 3D 12 Kiểm tra cuối năm Lớp TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh 3A 28 25 22 20 3B 30 26 22 22 3C 31 26 24 20 3D 12 12 10 10 Ngoài kết trên, hoạt động dạy học lớp có chuyển biến tích cực : - Các tiết học trở nên sôi sinh động - Học sinh thuộc từ lớp học - Vốn từ vựng em tăng lên rõ rệt - Các em học sinh đầu tiếp thu kiến thức chưa nhanh sử dụng từ vựng vào câu đơn giản Những học sinh tiếp thu tương đối nhanh sử dụng từ vựng câu phức tạp - Khối lớp có 100% học sinh hồn thành nội dung môn học Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 Qua năm học, với sáng kiến “Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp ” , kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu kết học tập môn Tiếng Anh học sinh Khối lớp trường Tiểu học Phú Đình, tơi đạt kết khả quan mơn phân cơng giảng dạy Tuy nhiên việc học Tiếng Anh trường tiểu học nói chung Trường Tiểu học Phú Đình nói riêng, gặp nhiều khó khăn việc học sử dụng từ vựng, đặc biệt với học sinh làm quen với môn học Tiếng Anh học sinh lớp Vì tơi mong sáng kiến “Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp ” nhận ý kiến đóng góp Hội đồng sáng kiến huyện, để sáng kiến tơi trở nên hồn thiện hơn, áp dụng rộng rãi năm học Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật …………… , ngày 23 tháng năm 2019 NGƯỜI VIẾT ĐƠN Hoàng Công Kiểm ... tích cực : - Các tiết học trở nên sôi sinh động - Học sinh thuộc từ lớp học - Vốn từ vựng em tăng lên rõ rệt - Các em học sinh đầu tiếp thu kiến thức chưa nhanh sử dụng từ vựng vào câu đơn giản... thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Vào đầu năm học cuối năm học, cho học sinh Khối lớp làm kiểm tra từ vựng, yêu cầu em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt, dịch từ sang... sinh có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe” : cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến : Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 3, Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến : Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan