an toàn truyền máu y6 mail

4 45 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2019, 20:40

29-Dec-16 Nguyên tắc chung An ton truyền máu Truyền máu l quy trình khép kín gồm nhiều giai đoạn truyền máu lâm sng l khâu cuối nhng quan trọng Sử dụng máu v chế phẩm bao gồm: định điều trị v hợp lý máu v chế phẩm, truyền máu v chế phẩm nguyên tắc v quy trình, xử trí kịp thời v xác tai biến truyền máu Thông tu 26 Bộ Y tế Đặc điểm nhóm máu hệ ABO Nhóm máu ABO Kháng nguyên: kháng nguyên A v kháng nguyên B Tên nhóm máu l tên kháng nguyên có mặt hồng cầu Kháng thể: l kháng thể tự nhiên, tồn cách liên tục huyết ngời kháng nguyên tơng ứng Ví dụ ngời nhóm máu B (không có kháng nguyên A) có kháng thể chống A Nhóm máu Kháng nguyên bề mặt hồng cầu A A Kháng thĨ hut Kh¸ng thĨ chèng B B B Kháng thể chống A AB A v B Không có kháng thể O Không có Kháng thể chống B Kháng thể chống B Nhóm máu ABO Nhóm máu Rh Nhóm A1, A2: Ngoi kháng nguyên A bình thờng (còn gọi A1) có kháng nguyên A2 Ngời mang nhóm A2 đợc truyền máu A1 sinh kháng thể chống A1 Ngời nhóm máu O kháng nguyên A, kháng nguyên B nhng thực tế l có kháng nguyên H Kháng nguyên H có mặt ë nh÷ng ngêi nhãm A, B, AB vμ nhiỊu nhÊt l ngời nhóm O Ngời kháng nguyên H đợc phát lần Bombay nªn gäi lμ nhãm Bombay Ngêi nhãm Bombay cã kháng thể tự nhiên chống lại hồng cầu ngời nhãm O vμ nhãm A,B , AB • HƯ Rh cặp alen qui định l Dd, C C , E e Trừ gen d đến cha phát kháng nguyên, lại gen khác có kháng nguyên tơng ứng Kháng nguyên D (còn gọi lμ Rh(+) ) cã mỈt ë ngêi mang kiĨu gen DD v Dd Kháng thể hệ Rh l kháng thể miễn dịch, xuất sau truyền máu hay ngời chửa đẻ nhiều lần: Ngời mẹ Rh (-) mang thai Rh (+) chun d¹ cã mét máu thai vo tuần hon mẹ gây miễn dịch, sinh kh¸ng thĨ kh¸ng Rh (+) ë mĐ 29-Dec-16 Các chế phẩm máu chủ yếu Máu ton phần Máu ton phần Ly tâm 4200 g x x 24oC Huyết tơng tơi (100-130ml/đv) Buffy coat (giu BC, TC) (30 - 50 ml/đv ) Pool HT x đv Đông lạnh - 35oC HT tơi ĐL (240-280ml, đv) Khối HC đặc ( 130-170ml ) DDBQHC ( 50ml ) x đv KHC hòa loãng (200ml) Pool BC, TC (150-280ml, đv) 1520 g x 150 x 22oC Phá đông nhiệt độ 4oC Lấy từ tĩnh mạch, có chất chống đông, bảo quản (Citrate, Dextrose) Bảo quản: ë 40C (2 -60 C) Thêi gian 35 hc 42 ngy Thnh phần: hồng cầu (huyết sắc tố ), 30 - 35g Hb (tói 250ml), 40 -50g (tói 350ml) Chỉ định: máu khối lợng lớn 30% (1,5 lít) Khối tiểu cầu (120-150ml, đv) Cặn HC, BC Ly t©m 2830 g x 8’ x 4oC HT nghÌo tđa l¹nh (230 - 270 ml) Tđa l¹nh (10 ml, 2đv ) Tập hợp tủa lạnh (50-70 ml, đv) Khối hồng cầu Hồng cầu rửa Bảo quản: tuỳ loại dung dịch bảo quản, cách sản xuất Thnh phần: hồng cầu đậm đặc (Hct 0,55-0,65 l/l) Chỉ định: thiếu máu Khối hồng cầu loại huyết tơng Bảo quản: 24 giờ, -60C Thnh phần: Hồng cầu loại bỏ thnh phần huyết tơng Chỉ định : Tan máu miễn dịch có hoạt hoá hệ bổ thể Bệnh nhân cần truyền máu nhng có phản ứng với protein huyết tơng Khối tiểu cầu Huyết tuơng tuơi đông lạnh KTC từ đơn vị máu: tiểu cầu, huyết tơng 40 x 109 TC KTC từ nhiều đơn vị máu (pool) KTC từ máy tách tiểu cầu Chỉ định: giảm tiểu cầu (số lợng, chức năng), nguy xuất huyết Thận trọng: XHGTC miễn dịch cha có nguy xuất huyết Bảo quản: 22oC; 24 ngy tuỳ chế phẩm, lắc liên tục Máu bỏ thnh phần hữu hình Bảo quản: năm 30oC Chỉ định: Rối loạn đông máu, Hemophilia Bù protein máu dịch truyền albumin Phối hợp với khối hồng cầu cho bệnh nhân nhiều máu 29-Dec-16 Tủa lạnh Phần tủa chứa nồng độ cao yếu tè VIII vμ Fibrinogen Thμnh phÇn: yÕu tè VIII, Fibrinogen Bảo quản: năm 350 C Chỉ định: Hemophilia A Mất fibrinogen Phân loại phản ứng không mong muốn truyền máu Theo chế: Tai biến truyền máu v xử trí Điều trị tai biến truyền máu cấp - Tai biến bất đồng miễn dịch - Tai biÕn nhiÔm vi trïng - Tai biÕn truyền máu khối lợng lớn Theo mức độ: - Tai biÕn møc ®é nhĐ - Tai biÕn møc độ trung bình - Tai biến mức độ nặng Theo thêi gian: - Tai biÕn trun m¸u cÊp - Tai biến muộn truyền máu Điều trị tai biến truyền máu cấp Tai biến truyền máu cấp Bất đồng nhóm máu ABO Nguyên nhân: Định nhóm sai kỹ thuật Kiểm tra không kỹ, nhầm bệnh nhân Nhầm bệnh phẩm Biểu hiện: Shock truyền máu (tan máu cấp lòng mạch) Điều trị: điều trị chống sốc, ngừng truyền, tiến hnh thủ tục pháp lý cần thiÕt 29-Dec-16 Tai biÕn trun m¸u cÊp tÝnh kh¸c Tai biến truyền máu cấp tính khác Shock phản vệ Nguyên nhân thờng protein huyết tơng Xử trí chống shock Rét run,nổi my đay Nguyên nhân: Thờng chất trung gian bạch cầu giải phóng gây nên Xử trí: Tạm ngừng truyền Nếu huyết áp, thể trạng bình thờng: truyền tiếp v theo dõi Nếu sốt, my đay sau truyền máu: Corticoid, kháng histamin Sốc nhiễm khuẩn Biểu nh shock nhầm nhóm máu, bệnh nhân thờng sốt cao 40oC, ý thức, vật vã, nôn máu Xử trí chống shock Do truyền máu nhanh, tải tuần hon, gây suy tim, phù phổi cấp Xử trí: ngừng truyền, điều trị cấp cứu phù phổi cấp Tổn thuơng phổi cấp truyền máu (TRALI) Tai biến truyền máu muộn Các bệnh nhiễm trùng lây qua đờng truyền máu HIV-1 v HIV-2 HTLV-1 v II Viêm gan B v C Giang mai • Sèt rÐt • NhiƠm cytomegalovirus Tai biÕn trun máu muộn Phản ứng tan máu muộn Xuất huyết sau truyền máu Bệnh ghép chống chủ Quá tải sắt ... không mong muốn truyền máu Theo chế: Tai biến truyền máu v xử trí Điều trị tai biến truyền máu cấp - Tai biến bất đồng miễn dÞch - Tai biÕn nhiƠm vi trïng - Tai biến truyền máu khối lợng lớn... Shock truyền máu (tan máu cấp lòng mạch) Điều trị: điều trị chống sèc, ngõng trun, tiÕn hμnh c¸c thđ tơc ph¸p lý cần thiết 29-Dec-16 Tai biến truyền máu cấp tính khác Tai biến truyền máu cấp... truyền máu (TRALI) Tai biÕn trun m¸u mn C¸c bƯnh nhiƠm trïng lây qua đờng truyền máu HIV-1 v HIV-2 HTLV-1 v II Viêm gan B v C Giang mai • Sèt rÐt • NhiƠm cytomegalovirus Tai biÕn truyền máu
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn truyền máu y6 mail, an toàn truyền máu y6 mail