ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG tái PHÁT DI căn BẰNG hóa CHẤT PHÁC đồ FOLFIRI tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

91 59 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2019, 15:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ FOLFIRI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ FOLFIRI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI Chuyên ngành : Ung thư Mã số : 60720149 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS TRỊNH LÊ HUY HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ, Bác sỹ Trịnh Lê Huy, người thầy, người anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyên Chủ nhiệm môn Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập từ giai đoạn bảo vệ đề cương Tơi xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Quảng, Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội, trưởng khoa Ung Bướu Chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người thầy tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Bộ mơn hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng Khoa Nội II- Bệnh viện Ung bướu Hà Nội động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chuyên mơn q trình chuẩn bị bảo vệ luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Bệnh viện Ung bướu Hà Nội giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ, động viên hỗ trợ q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin dành tình cảm sâu sắc tới bố mẹ, vợ, người thân gia đình ln bên cạnh sẻ khó khăn, nguồn động viên tinh thần để vững tâm bước tiếp đường nghiệp Lê Công Định LỜI CAM ĐOAN Tơi Lê Cơng Định, học viên cao học khóa 26, chuyên ngành ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội Tôi xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn TS.Trịnh Lê Huy Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019 Người viết cam đoan Lê Công Định MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ, Bác sỹ Trịnh Lê Huy, người thầy, người anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyên Chủ nhiệm môn Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập từ giai đoạn bảo vệ đề cương Tôi xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Quảng, Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội, trưởng khoa Ung Bướu Chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người thầy tạo điều kiện cho trình học tập Bộ mơn hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng Khoa Nội II- Bệnh viện Ung bướu Hà Nội động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cơng việc chun mơn q trình chuẩn bị bảo vệ luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Bệnh viện Ung bướu Hà Nội giúp đỡ trình thu thập số liệu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ, động viên hỗ trợ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin dành tình cảm sâu sắc tới bố mẹ, vợ, người thân gia đình ln bên cạnh sẻ khó khăn, nguồn động viên tinh thần để vững tâm bước tiếp đường nghiệp Lê Công Định LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Công Định, học viên cao học khóa 26, chuyên ngành ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội Tôi xin cam đoan: .4 Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn TS.Trịnh Lê Huy Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam .4 Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu .4 Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019 .4 Người viết cam đoan Lê Công Định DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 14 DANH MỤC BẢNG 16 16 DANH MỤC BIỂU ĐỒ .17 DANH MỤC HÌNH .18 ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Dịch tễ học ung thư đại trực tràng 1.1.1 Tỉ lệ mắc tử vong 1.1.2.Tuổi, giới, địa lý 1.1.3 Nguyên nhân, yếu tố nguy 1.2 Một số đặc điểm giải phẫu mô học đại tràng, trực tràng 1.2.1 Giải phẫu 1.2.2 Đặc điểm mô học .5 1.3 Triệu chứng chẩn đoán ung thư đại trực tràng 1.3.1 Triệu chứng 1.3.2 Chẩn đoán ung thư đại trực tràng 10 1.4 Một số đặc điểm ung thư đại trực tràng tái phát di 12 1.4.1 Một số nghiên cứu đặc điểm tái phát di UTĐTT 12 Nghiên cứu Bohm cộng 487 bệnh nhân ung thư đại trực tràng điều trị triệt phẫu thuật Sau thời gian theo dõi 10 năm, tỉ lệ tái phát chung 30.5%, tái phát chỗ/tại vùng 30.9%, có di xa chiếm 51% tỉ lệ có tái phát chỗ/tại vùng di xa chiếm 18.1% Khi phân tích mối liên quan vị trí tái phát, di với yếu tố khác, tác giả nhận thấy rằng, tỉ tái phát chỗ/tại vùng ung thư trực tràng cao so với đại tràng (p< 0.05), tỉ lệ di chiếm cao sau di phổi giai đoạn chẩn đoán ban đầu muộn thời gian xuất tái phát di sớm tỉ lệ tái phát di cao [2] 12 Thử nghiệm FACS (follow-up after colorectal cancer surgery) nghiên cứu hồi cứu 1202 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn I-III điều trị phẫu thuật triệt điều trị bổ trợ (nếu có định), nhằm đánh giá đặc điểm tái phát sống thêm bệnh nhân sau tái phát Sau thời gian theo dõi trung bình 4.4 năm, tỉ lệ tái phát chung 17%, tỉ lệ tái phát di quan 65.6% (gan: 26.5%, phổi: 17.5%, tái phát chỗ/tại vùng: 21.6%) tỉ lệ có tái phát di từ 02 vị trí trở lên 34.4% Khi đánh giá liên quan vị trí tái phát di vị trí u nguyên phát, tác giả nhận thấy tỉ lệ có di phổi cao ung thư trực tràng so với vị trí lại (p
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG tái PHÁT DI căn BẰNG hóa CHẤT PHÁC đồ FOLFIRI tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG tái PHÁT DI căn BẰNG hóa CHẤT PHÁC đồ FOLFIRI tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm