ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016 2018

42 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ NGUYỄN KHÁNH HÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TÁI PHÁT - DI CĂN SỬ DỤNG HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ TCX TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 Chuyên ngành : Ung thư Mã số : 60720149 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN QUẢNG HÀ NỘI - 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt 5-FU ALT AJCC AST BCTT BMI BN ECOG GPB HFS IARC NCCN PS RECIST UICC UT UTBM UTDD WHO TCX DCF Tiếng Anh 5-fluorouracil Alanine AminoTransferase American Joint Committee on Cancer Aspartate AminoTransferase Body Mass Index Eastern Cooperative Oncology Group Hand-foot syndrome International Agency for Research on Cancer National Comprehensive Cancer Network Performance status Responnse Evaluation Criteria for Solid Tumors Union for International Cancer Control World Health Organization Paclitaxel - Carboplatin Capecitabine Docetaxel - Cisplatin - 5FU Tiếng Việt Men gan Ủy ban Ung thư Hoa Kỳ Men gan Bạch cầu trung tính Chỉ số khối thể Bệnh nhân Tổ chức liên hiệp Ung thư Phương Đông Giải phẫu bệnh Hội chứng bàn tay-bàn chân Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế Mạng lưới Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ Thể trạng chung Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng cho khối u đặc Hiệp hội kiểm soát Ung thư Quốc tế Ung thư Ung thư biểu mô Ung thư dày Tổ chức Y tế Thế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Chẩn đoán giai đoạn Ung thư dày (UTDD) 1.2 Điều trị ung thư dày 1.2.1 Nguyên tắc điều trị 1.2.2 Điều trị hóa trị ung thư dày 1.2.3 Hóa chất màng bụng điều trị ung thư dày di phúc mạc 1.3 Một số nghiên cứu vai trò điều trị hóa chất UTDD giai đoạn tiến xa, di 1.3.1 Hóa trị so với chăm sóc giảm nhẹ đơn 1.3.2 Đa hóa trị so với đơn hóa trị 1.3.3 Một số nghiên cứu phối hợp hóa chất điều trị UTDD giai đoạn tiến xa, di CHƯƠNG 15 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 15 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 16 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 16 2.3 Các bước tiến hành 16 2.3.1 Thu thập thông tin lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân phương pháp điều trị trước (nếu có) 16 2.3.2 Thu thập thơng tin trước điều trị phác đồ TCX 17 2.3.3 Đánh giá đáp ứng điều trị độc tính: 20 2.4 Xử lý số liệu 23 2.5 Đạo đức nghiên cứu 23 CHƯƠNG 24 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 24 3.1.1 Tuổi giới 24 3.1.2 Thể trạng chung 24 3.1.3 Giai đoạn bệnh 24 3.1.4 Thể mô bệnh học 25 3.2 Đánh giá đáp ứng 26 3.2.1 Thể trạng chung người bệnh trước sau điều trị 26 3.2.2 Các triệu chứng trước sau điều trị 26 3.2.3 Thay đổi nồng độ chất điểm u trước sau điều trị 27 3.2.4 Đáp ứng khách quan 27 3.2.5 Một số yếu tố liên quan tới đáp ứng 27 3.3 Một số độc tính tác dụng khơng mong muốn 29 3.3.1 Độc tính hệ tạo huyết 29 3.3.2 Độc tính gan, thận 29 3.3.3 Một số tác dụng không mong muốn khác 29 3.4 Thời gian sống thêm 30 3.4.1 Thời gian sống tồn 30 3.4.2 Thời gian sống bệnh không tiến triển 30 CHƯƠNG 30 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 30 4.1 Đặc điểm bệnh nhân 30 4.2 Đáp ứng số độc tính 30 4.2.1 Đáp ứng 30 4.2.2 Một số độc tính 30 4.3 Thời gian sống thêm 31 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 31 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại giai đoạn UTDD theo AJCC - 2010 Bảng 3.1 Tuổi giới đối tượng nghiên cứu 24 Bảng 3.2 Cái thiện triệu chứng trước sau điều trị 26 Bảng 3.3 Nồng độ chất điểm u trước điều trị 27 Bảng 3.4 Thay đổi BN có giá trị lớn bình thường trước điều trị 27 Bảng 3.5 Mức độ đáp ứng với điều trị hóa chất 27 Bảng 3.6 Liên quan độ mô bệnh học với đáp ứng điều trị 27 Bảng 3.7 Liên quan thể trạng bệnh nhân với đáp ứng điều trị 28 Bảng 3.8 Liên quan giai đoạn bệnh với đáp ứng điều trị 28 Bảng 3.9 Liên quan bước điều trị đáp ứng điều trị 28 Bảng 3.10 Liên quan số tổn thương di đáp ứng điều trị 28 Bảng 3.11 Độc tính hóa chất hệ tạo huyết 29 Bảng 3.12 Độc tính hóa chất gan, thận 29 Bảng 3.13 Độc tính hóa chất số quan khác 29 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Thể trạng chung bệnh nhân 24 Biểu đồ 3.2 Giai đoạn bệnh bệnh nhân 25 Biểu đồ 3.3 Mô bệnh học 25 Biểu đồ 3.4 Thể trạng người bệnh trước, sau điều trị 26 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư dày loại ung thư thường gặp giới Việt Nam Theo thống kê Globocan năm 2012, hàng năm giới có khoảng 989,600 ca mắc 738,000 ca tử vong UTDD [1] Tại Việt Nam theo ghi nhận ung thư Hà Nội năm 2011 cho tỉ lệ mắc 23,4/100.000 dân UTDD đứng hàng thứ loại ung thư hai giới Trong điều trị UTDD, phẫu thuật phương pháp điều trị Bệnh nhân UTDD giai đoạn sớm điều trị triệt phẫu thuật Hóa trị đóng vai trò bổ trợ tân bổ trợ trường hợp bệnh nhân giai đoạn phẫu thuật khó phẫu thuật triệt Ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân đến giai đoạn muộn, bệnh nhân tái phát, di sau phẫu thuật cao, bên cạnh có tới 2/3 trường hợp phát bệnh giai đoạn muộn, khơng khả phẫu thuật triệt Hóa trị giai đoạn có vai trò chủ đạo, giúp cải thiện triệu chứng kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh Đã có nghiên cứu bệnh nhân giai đoạn muộn, hóa trị có vai trò rõ rệt việc điều trị chăm sóc nâng đỡ cho bệnh nhân , Hiện nay, có nhiều phác đồ nghiên cứu sử dụng điều trị UTDD giai đoạn muộn Bên cạnh thuốc, hóa chất sử dụng từ năm 90 như: cisplatin, 5- FU, nhóm anthracycline… Trong năm gần đây, ngày có nhiều thuốc nghiên cứu định điều trị như: Các thuốc nhóm Taxan gồm có Docetaxel Paclitaxel, thuốc Oxaliplatin, capecitabine, irinotecan phác đồ DCF với phối hợp Docetaxel, Cisplatin, 5FU chứng minh có có hiệu tốt UTDD giai đoạn tái phát, di nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên đa trung tâm V325, kết tỷ lệ đáp ứng toàn nghiên cứu 37%, có 17% bệnh nhân bệnh tiến triển Thời gian sống thêm không bệnh 5,6 tháng so với phác đồ CF 3,7 tháng Thời gian sống thêm toàn 9,2 tháng phác đồ DCF so với 8,6 tháng phác đồ CF Phác đồ DCF phác đồ có hiệu điều trị UTDD giai đoạn muộn, nhiên phác đồ độc tính cao, tác dụng ngoại ý nhiều, ảnh hưởng đến thể trạng bệnh nhân UTDD giai đoạn muộn, có nhiều nghiên cứu hướng dẫn thực hành lâm sàng giới sử dụng điều trị phác đồ Paclitaxel kết hợp nhóm Platinum Capecitabin (TCX) điều trị cho bệnh nhân, cho kết khả quan điều trị, tính dung nạp phác đồ tốt hơn, thể số chu kỳ hóa trị bệnh nhân điều trị, tác dụng ngoại ý nhẹ nhàng kiểm soát tốt, phù hợp với thể trạng bệnh nhân giai đoạn muộn, thể trạng suy yếu nhiều ,,,,, Tại Việt Nam nay, nhiều bệnh viện trung tâm ung bướu sử dụng phác đồ DCF phác đồ sử dụng Paclitaxel kết hợp thuốc Platinum Capecitabin (TCX) điều trị bước điều trị UTDD giai đoạn muộn Bệnh viện Ung bướu Hà Nội áp dụng phác đồ TCX điều trị bước UTDD giai đoạn muộn, nhiên chưa có nghiên cứu thức đánh giá kết điều trị độc tính phác đồ Vì tiến hành nghiên cứu “Đánh giá kết điều trị ung thư dày tái phát - di sử dụng hóa trị phác đồ TCX bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 ” với mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị phác đồ TCX điều trị ung thư dày tái phát - di bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 Nhận xét số độc tính phác đồ TCX điều trị ung thư dày tái phát - di bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Chẩn đoán giai đoạn Ung thư dày (UTDD) Xếp giai đoạn UTDD theo AJCC 2010 T (U nguyên phát) TX U nguyên phát không đánh giá T0 Khơng có chứng u ngun phát Tis Ung thư biểu mô chỗ T1 U khu trú lớp niêm mạc, niêm niêm mạc T1a U khu trú niêm mạc niêm T1b U lan tới lớp niêm mạc T2 U lan tới lớp T3 U xâm lấn lớp mạc, chưa xâm lấn mạc (phúc mạc tạng) cấu trúc lân cận T4 U xâm lấn mạc (phúc mạc tạng) cấu trúc xung quanh N (Hạch bạch huyết vùng) NX Hạch bạch huyết vùng không đánh giá N0 Không di hạch vùng N1 Di 1-2 hạch di N2 Di 3-6 hạch di N3 Di từ hạch trở lên N3a Di từ 7- 15 hạch N3b Di từ 16 hạch trở lên M (Di xa) MX Di xa không đánh giá M0 Khơng có di M1 Di xa Bảng 1.1 Phân loại giai đoạn UTDD theo AJCC - 2010 Giai đoạn IA IB T Tis T1 T1 N N0 N0 N1 M M0 M0 M0 IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV T2 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4a T2 T3 T4a T3 T4a T4b T4a T4b T N0 N2 N1 N0 N3 N2 N1 N0 N3 N2 N1 N3 N2 N0,1 N3 N2,3 N M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M1 Xếp loại ung thư dày theo JRSGC Nhật Bản: Ung thư chỗ: cTis, cT1a Ung thư chỗ, vùng: giai đoạn I - III cM0 Ung thư di căn: giai đoạn IV cM1 1.2 Điều trị ung thư dày 1.2.1 Nguyên tắc điều trị Điều trị ung thư dày dựa nguyên tắc phối hợp phương pháp: phẫu thuật, xạ trị, hóa chất ứng dụng điều trị sinh học Việc điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mục đích điều trị, tình trạng bệnh nhân để phối hợp phương pháp • Giai đoạn sớm: Ung thư chỗ: c Tis, c T1a: endoscopic mucosal resection (EMR) or endoscopic submucosal dissection (ESD) với u < 2cm, không kèm loét Phẫu thuật triệt căn: R0 ( khoảng 50%), R1 vi thể, R2 đại thể chưa có di xa Bổ trợ sau phẫu thuật: T1 - T2 có di hạch T2N0 có yếu tố nguy cao ( mơ học biệt hóa, độ mơ học cao, xâm lấn thần kinh - mạch máu, tuổi < 50, khơng vét hạch D2 T3 - T4 có R0 vét hạch D2 Hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật diện cắt dương tính •Giai đoạn lan rộng chỗ không phẫu thuật được: xâm lấn phúc mạc, di xa điều trị hóa chất bổ trợ trước • Giai đoạn muộn: giai đoạn IV c M1 Hóa chất triệu chứng Phẫu thuật palliative Điều trị nhắm trúng đích 1.2.2 Điều trị hóa trị ung thư dày 1.2.2.1 Tổng quát Hóa trị định ung thư biểu mô tuyến dày Điều trị hóa trị dựa yếu tố: Giai đoạn bệnh, tình trạng phẫu thuật bệnh nhân, nhu cầu điều trị bệnh lý kèm theo Trong trường hợp sau phẫu thuật triệt căn, hóa trị bổ trợ có tác dụng kéo dài thời gian sống khơng bệnh, ngăn cản q trình tái phát - di Trường hợp tiến triển chỗ chưa có khả phẫu thuật, hóa trị kết hợp xạ trị làm giảm giai đoạn bệnh, giúp cho phẫu thuật dễ dàng triệt để Đối với giai đoạn di xa, hóa trị nhằm mục đích cải thiện chất lượng sống, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân Phác đồ hai thuốc ưa dùng bệnh nhân ung thư dày giai đoạn muộn độc tính thấp, thất bại sử dụng phác đồ ba thuốc thay thể trạng bệnh nhân tốt bệnh nhân đánh giá thường xuyên độc tính thuốc Việc sử dụng truyền Fluorouracil uống Capecitabine thay cho mà không ảnh hưởng đến kết điều trị 1.2.2.2 Điều trị sinh học 23 2.4 Xử lý số liệu * Các thông tin mã hóa xử lý phần mềm SPSS 20.0 * Các thuật tốn thống kê: - Mơ tả: trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị max, - Kiểm định so sánh: + Đối với biến định tính, sử dụng test so sánh χ2, so sánh có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Trong trường hợp mẫu nhỏ sử dụng test χ2 có hiệu chỉnh Fisher + T - Student để so sánh trung bình (p 5% Hẹp môn vị Khác Trước ĐT n % Sau điều trị Giảm, hết TC Không đổi p 27 3.2.3 Thay đổi nồng độ chất điểm u trước sau điều trị Bảng 3.3 Nồng độ chất điểm u trước điều trị CEA CA19.9 CA72.4 (≤ ng/ml) (≤ 35 UI/ml) ((≤ 5UI/ml) n % n % n % Giá trị bình thường Giá trị bất thường Bảng 3.4 Thay đổi BN có giá trị lớn bình thường trước điều trị Chỉ số n Trước điều trị Sau điều trị Đơn vị CEA ng/ml CA19.9 UI/ml CA72.4 UI/ml p 3.2.4 Đáp ứng khách quan Bảng 3.5 Mức độ đáp ứng với điều trị hóa chất n Có đáp ứng Khơng đáp ứng % Tổng Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần Bệnh giữ nguyên Bệnh tiến triển 3.2.5 Một số yếu tố liên quan tới đáp ứng 3.2.5.1 Thể mô bệnh học đáp ứng điều trị Bảng 3.6 Liên quan độ mô bệnh học với đáp ứng điều trị 28 Tuyến biệt hóa Tuyến biệt Tuyến cao hóa vừa n % biệt hóa n % Đáp ứng n % Tổng n % Có Khơng Tổng 3.2.5.2 Thể trạng bệnh nhân đáp ứng điều trị Bảng 3.7 Liên quan thể trạng bệnh nhân với đáp ứng điều trị PS Đáp ứng n PS % n PS % n Tổng % n % Có Khơng Tổng 3.2.5.3 Giai đoạn bệnh nhân đáp ứng điều trị Bảng 3.8 Liên quan giai đoạn bệnh với đáp ứng điều trị GĐ lan rộng GĐ di chỗ n % phúc mạc n % Đáp ứng GĐ di xa n % Tổng n % Có Không Tổng 3.2.5.5 Bước điều trị đáp ứng Bảng 3.9 Liên quan bước điều trị đáp ứng điều trị Đáp ứng ĐT bước n % ĐT bước n % OR p Có Khơng Tổng 3.2.5.6 Số tổn thương di đáp ứng Bảng 3.10 Liên quan số tổn thương di đáp ứng điều trị 29 Chỉ di vị trí di Hơn vị trí hạch xa di xa n % Đáp ứng n % n % Tổng n % Có Khơng Tổng 3.3 Một số độc tính tác dụng khơng mong muốn 3.3.1 Độc tính hệ tạo huyết Bảng 3.11 Độc tính hóa chất hệ tạo huyết Độc tính Độ n Độ % n Độ % n Độ % n % Độ n % Hạ BC Thiếu máu Hạ TC 3.3.2 Độc tính gan, thận Bảng 3.12 Độc tính hóa chất gan, thận Độc tính Độ n Độ % n Độ % n Độ % n Độ % n % Ure Creatinin AST ALT Bilirubin 3.3.3 Một số tác dụng khơng mong muốn khác Bảng 3.13 Độc tính hóa chất số quan khác Độc tính Độ n % Độ n % Độ n % Độ n % Độ n % 30 Mệt mỏi Nôn Viêm miệng Tiêu chảy Dị ứng Tim mạch HFS TK ngoại vi HFS: Hội chứng bàn tay bàn chân; TK: thần kinh 3.4 Thời gian sống thêm 3.4.1 Thời gian sống tồn  Thời gian sống tồn bệnh nhân  Tỷ lệ bệnh nhân sống sau năm 3.4.2 Thời gian sống bệnh khơng tiến triển CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm bệnh nhân 4.2 Đáp ứng số độc tính 4.2.1 Đáp ứng - Bàn luận đáp ứng bệnh nhân nghiên cứu - Bàn luận đáp ứng khách quan - Bàn luận số yếu tố liên quan đến đáp ứng: Thể mô bệnh học, thể trạng chung bệnh nhân, giai đoạn bệnh bệnh nhân, liều thuốc liên quan đến đáp ứng, bước điều trị liên quan đến đáp ứng, số tổn thương di 4.2.2 Một số độc tính - Độc tính hệ tạo huyết 31 - Độc tính gan - Độc tính thận - Một số độc tính khác: Thần kinh, tim mạch, dị ứng, hội chứng bàn tay chân … 4.3 Thời gian sống thêm - Thời gian sống bệnh khơng tiến triển - Thời gian sống tồn - Tỷ lệ sống sau năm DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận theo mục tiêu nghiên cứu: - Đáp ứng nghiên cứu - Một số độc tính phác đồ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Diệu, Nguyễn Bá Đức cs (2012) Gánh nặng bệnh ung thư chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến năm 2020, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 13-19 Đoàn Lực (2002), Đánh giá hiệu điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư dày giai đoạn muộn, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lam Hòa (2008) Nghiên cứu kết điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ ung thư dày Hải Phòng giai đoạn 2001-2007, Tạp chí ung thư học Việt Nam, số 1/ 2008, 165-170 Van Cutsem E, Moiseyenko VM, Tjulandin S et al (2006) Phase III study of docetaxel and cisplatin plus fluorouracil compared with cisplatin and fluorouracil as first-line therapy for advanced gastric cancer: a report of the V325 Study Group, J Clin oncol Ruoff CA, Hong B, Barry H et al (2013) Single - center experience with paclitaxel (T), carboplatin (C), and capecitabine (X) in the treatment of advanced esophagogastric cancer, J Clin oncol Ajani JA, Moiseyenko VM, Tjulandin S et al (2007) Clinical benefit with docetaxel plus fluorouracil and cisplatin compared with cisplatin and fluorouracil in a phase III trial of advanced gastric or gastroesophageal cancer adenocarcinoma: the V-325 Study Group, J Clin oncol Ajani JA, Moiseyenko VM, Tjulandin S et al (2007) Quality of life with docetaxel plus cisplatin and fluorouracil compared with cisplatin and fluorouracil from a phase III trial for advanced gastric or gastroesophageal adenocarcinoma: the V-325 Study Group, J Clin oncol Fazio N, Biffi R, Maibach R et al (2016) Preoperative versus postoperative docetaxel-cisplatin-fluorouracil (TCF) chemotherapy in locally advanced resectable gastric carcinoma: 10-year follow-up of the SAKK 43/99 phase III trial, Ann Oncol Joel Hosein P, Ray N, Brian Anthony L et al (2015) Paclitaxel, Carboplatin, and capecitabine (TCX) with and without radiation in locally advanced and metastatic distal esophageal and esophagogastric junction cancer: A single - centre retrospective rewiew, J Clin oncol 10 Ochenduszko S1, Puskulluoglu M2, Konopka K et al (2015) Comparison of efficacy and safety of first-line palliative chemotherapy with EOX and mDCF regimens in patients with locally advanced inoperable or metastatic HER2-negative gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: a randomized phase trial, Medical Oncology 11 Shah MA, Janjigian YY, Stoller R et al (2015) Randomized Multicenter Phase II Study of Modified Docetaxel, Cisplatin, and Fluorouracil (DCF) Versus DCF Plus Growth Factor Support in Patients With Metastatic Gastric Adenocarcinoma: A Study of the US Gastric Cancer Consortium, J Clin oncol 12 Turkeli M, Aldemir MN, Cayir K et al (2015) Efficacy and tolerability of weekly docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil for locally advanced or metastatic gastric cancer patients with ECOG performance scores of and 2, Asian Pac J Cancer Prev 13 Inal A, Kaplan MA, Kucukoner M et al (2012) Docetaxel and Cisplatin Plus Fluorouracil compared with Modified Docetaxel, Cisplatin, and 5Fluorouracil as first-line therapy for advanced gastric cancer: a retrospective analysis of single institution, Neoplasma 14 Bilici A, Selcukbiricik F, Demir N et al (2014) Modified docetaxel and cisplatin in combination with capecitabine (DCX) as a first-line treatment in HER2-negative advanced gastric cancer, Asian Pac J Cancer Prev 15 Cunningham D, Starling N, Rao S et al (2008) Capecitabine and oxaliplatin for advanced esophagogastric cancer, N Engl J Med 2008, 358, 36 16 Rasanen JV, Sihvo EI, Knuuti MJ et al (2003) Prospective analysis of accuracy of positron emission tomography, computed tomography, and endoscopic ultrasonography in staging of adenocarcinoma of the esophagus and the esophagogastric junction, Ann Surg Oncol, 2003 Oct(10(8)), 954-60 17 Jemal A, Bray F, Center MM et al (2011) Global cancer statistics, CA Cancer J Clin, 61, 69 18 Roth AD, Fazio N, Stupp R et al (2007) Docetaxel, cisplatin, and fluorouracil; docetaxel and cisplatin; and epirubicin, cisplatin, and fluorouracil as systemic treatment for advanced gastric carcinoma: a randomized phase II trial of the Swiss Group for Clinical Cancer Research, J Clin oncol 19 Hanawa K, Yamada S, Suzuki H et al (1980), Effects of sodium chloride on gastric cancer induction by N-methyl-N-Nitro-N-nitrogoguanidine (MNNG) in rats, Proceedings of the Thirty-ninth Annual Meeting of the Japanese Cancer Association, Cancer Association, Tokyo: Japanese 20 D'Avanzo B, La Vecchia C Franceschi S (1994) Alcohol consumption and the risk of gastric cancer, Nutr Cancer, 22, 57 21 Ajani JA, Fodor MB, Tjulandin SA et al (2005) Phase II multiinstitutional randomized trial of docetaxel plus cisplatin with or without fluorouracil in patients with untreated, advanced gastric, or gastroesophageal adenocarcinoma, J Clin oncol 22 Al-Batran SE, Hartmann JT, Probst S et al (2008) Phase III trial in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie, J Clin Oncol, 26, 1435 23 Barstad B, Sørensen TI, Tjønneland A et al (2005) Intake of wine, beer and spirits and risk of gastric cancer, Eur J Cancer Prev, 14, 239 24 Chen XL, Chen XZ, Yang C et al (2013) Docetaxel, cisplatin and fluorouracil (DCF) regimen compared with non-taxane-containing palliative chemotherapy for gastric carcinoma: a systematic review and meta-analysis, PLoS One 25 Figueiredo C, Machado JC, Pharoah P et al (2002) Helicobacter pylori and interleukin genotyping: an opportunity to identify high-risk individuals for gastric carcinoma, J Natl Cancer Inst, 94, 1680 26 González CA, Pera G, Agudo A et al (2003) Smoking and the risk of gastric cancer in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC), Int J Cancer, 107, 629 27 Kang Y, Kang WK, Shin DB et al (2006) Randomized phase III trial of capecitabine/cisplatin (XP) vs continuous infusion of 5-FU/cisplatin (FP) as firstline therapy in patients (pts) with advanced gastric cancer (AGC): Efficacy and safety results, J Clin Oncol, 24, 18S 28 Meng C, Yin H, Sun Z et al (2014) Adjuvant Chemotherapy with Docetaxel, Cisplatin, and Continuous-Infusion 5-Fluorouracil for Gastric Cancer: A Phase II Study, Transl Oncol 29 National Comprehensive Cancer Network (2016), Guidelines Version 2016 Gastric Cancer 30 Nguyễn Bá Đức, Lại Phú Thái cs (2006) Tình hình ung thư Việt Nam giai đoạn 2001-2004 qua ghi nhận ung thư số vùng địa lý, Tạp chí Y học thực hành, 541, 9-18 31 Nguyễn Văn Hiếu (2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, Nhà xuất Y học, 256- 267 32 Nguyễn Xuân Kiên (2005), Nghiên cứu số yếu tố giải phẫu bệnh liên quan đến thời gian sống thêm sau phẫu thuật ung thư dày, Luận án tiến sỹ y học, Đại học quân y 33 Ozdemir NY1, Abali H, Oksüzoğlu B et al (2010) The efficacy and safety of reduced-dose docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil in the first-line treatment of advanced stage gastric adenocarcinoma, Med Oncol 34 Polyzos A, Felekouras E, Karatzas T et al (2012) Modified docetaxelcisplatin in combination with capecitabine as first-line treatment in metastatic gastric cancer a phase II study, Anticancer Res 35 Sanambar S, Mohagheghi MA, Montazeri A et al (2006) Quality of life in patients with advanced gastric cancer: a randomized trial comparing docetaxel, cisplatin, 5-FU (TCF) with epirubicin, cisplatin, 5-FU (ECF), BMC Cancer 36 Shah MA, Jhawer M, Ilson DH et al (2011) Phase II study of modified docetaxel, cisplatin, and fluorouracil with bevacizumab in patients with metastatic gastroesophageal adenocarcinoma, J Clin oncol 37 Tebbutt NC, Cummins MM, Sourjina T et al (2010) Randomised, noncomparative phase II study of weekly docetaxel with cisplatin and 5fluorouracil or with capecitabine in oesophagogastric cancer: the AGITG ATTAX trial, Br J Cancer 38 Thuss-Patience PC, Hofheinz RD, Arnold D et al (2012) Perioperative chemotherapy with docetaxel, cisplatin and capecitabine (DCX) in gastro-oesophageal adenocarcinoma: a phase II study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO), Ann Oncol 39 Tống Thị Minh Thương (2010), Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phương pháp điều trị ung thư dày giai đoạn III-IV bệnh viện K từ năm 2007-2008, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa, Đại học y Hà Nội 40 Wang J, Xu R, lI J et al (2016) Randomized multicenter phase III study of a modified docetaxel and cisplatin plus fluorouracil regimen compared with cisplatin and fluorouracil as first-line therapy for advanced or locally recurrent gastric cancer, PubMed KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN KẾ HOẠCH Thực đến hết tháng 08/2019 - Giai đoạn I: + Hoàn thiện đề cương nghiên cứu + Tiếp tục thu thập tài liệu tham khảo - Giai đoạn II: + Tiến hành lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu, thu thập số liệu + Tiếp tục hoàn thiện nội dung nghiên cứu + Viết báo cáo chuyên đề - Giai đoạn III: + Tổng kết xử lý số liệu + Viết, in ấn bảo vệ đề tài KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Giấy, mực in (Bệnh án nghiên cứu, đề cương, đề tài…) - Thu thập tài liệu tham khảo - Khác… ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội ... thức đánh giá kết điều trị độc tính phác đồ Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu Đánh giá kết điều trị ung thư dày tái phát - di sử dụng hóa trị phác đồ TCX bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016. .. - 2018 ” với mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị phác đồ TCX điều trị ung thư dày tái phát - di bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 Nhận xét số độc tính phác đồ TCX điều trị ung thư. .. phác đồ DCF phác đồ sử dụng Paclitaxel kết hợp thuốc Platinum Capecitabin (TCX) điều trị bước điều trị UTDD giai đoạn muộn Bệnh viện Ung bướu Hà Nội áp dụng phác đồ TCX điều trị bước UTDD giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016 2018 , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016 2018

Từ khóa liên quan