Giáo án tin học 12 PTNL 5 hoạt động (cả năm) bản không chia cột

111 628 63
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2019, 14:35

Ngày soạn: CHỦ ĐỀ: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (8 tiết) Tiết 1: Ngày dạy: BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN(T1) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết vấn đề cần giải tốn quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trò CSDL học tập sống 2.Kĩ - Bước đầu hình thành kĩ khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL.3.Thái độ (giá trị) Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thơng tin, phục vụ cơng việc hàng ngày Định hướng hình thành lực Qua dạy học hướng tới hình thành phát triển lực giải vấn đề: -Lấy ví dụ tốn quản lý phổ biến thực tế - Diễn tả công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Sách GK tin 12 - 1, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẵn Chuẩn bị học sinh - Sưu tầm tranh ảnh, bảng điểm, danh sách lớp… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Tiến trình học HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu tốn quản lí (1) Mục tiêu: Biết vấn đề cần xử lý toán quản lý (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát khai thác mối quan hệ thực tiễn với tin học (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách tổ chức toán quản lý vận dụng giải toán quản lý sống Hoạt động GV Hoạt động HS Bước Giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu thông tin hồ sơ bạn HS: Suy nghĩa trả lời câu học sinh lớp hỏi - GV: Để quản lý học sinh nhà Để quản lí thơng tin điểm trường cần quản lý thơng tin học sinh lớp ta cần cột Họ tên, giới tính, ngày - GV: Hiện nhà trường sinh, họ tên bố, họ tên mẹ, địa không quản lý thông tin học chỉ, sdt, điểm toán, điểm văn, sinh dựa hồ sơ học bạ mà điểm tin quản lý trực tiếp máy tinh Theo em Tác dụng việc quản lí học sinh máy tính gì? GV: Chia lớp thành nhóm nhỏ bàn quay lại với tiến hành thảo - HS: Các nhóm tiến hành luận khoảng thời gian đến trình thảo luận nhóm, trao đổi phút Sau gọi em nhóm báo cáo đứng chỗ trình bày Sau gọi nhóm khác bổ sung ý kiến HOẠT ĐỘNG tìm hiểu cơng việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát khai thác vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu (5) Sản phẩm: Học sinh biết công việc cần phải làm xử lý thông tin tổ chức Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Em nêu lên công việc HS: Suy nghĩ trả lời câu thường gặp quản lí thơng tin hỏi đối tượng đó? Tạo lập hồ sơ đối tượng cần Bước Giao nhiệm vụ cho học sinh quản lý tìm hiểu cơng việc thường gặp Cập nhật hồ sơ thêm, xử lý thông tin tổ chức nhà xóa, sửa hồ sơ Khai thác hồ sơ tìm trường kiếm, xếp, thống kê, tổng - GV: Chia lớp thành nhóm: hợp, in ấn,… Nhóm 1: Tìm hiểu cơng việc tạo lập hồ sơ nhà trường Nhóm 2: Tìm hiểu cơng việc cập nhật HS: Các nhóm tiến hành thảo hồ sơ nhà trường luận khoảng thời gian Nhóm 3: Tìm hiểu cơng việc khai thác phút hồ sơ nhà trường GV: Hướng dẫn điều hành q trình Sau nhóm thảo luận báo cáo để tìm nội trình bày trước lớp kết dung kiến thức trọng tâm nhóm bảng phụ GV: Mục đích cuối việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ phục vụ hỗ trợ cho trình lập kế hoạch, định xử lí cơng việc người có trách nhiệm VD: Cuối năm học, nhờ thống kê, báo cáo phân loại học tập mà Hiệu trưởng định thưởng cho hs giỏi, Củng cố Qua học yêu cầu học sinh cần nắm được: - Các vấn đề cần giải tốn quản; - Các cơng việc thường gặp xử lí thơng tin tổ chức Bài tập nhà: Câu 1: Các công việc thường gặp quản lí thơng tin đối tượng đó? Câu 2: Lập bảng thứ giấy gồm hai cột, cột đặt tên Tên môn học để liệt kê tất môn học mà em học, cột đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu 1,2,3 để đặt tên cho môn học Đặt tên cho bảng Môn học Câu 3: Lập bảng thứ 2, gồm cột sau: Mã học sinh, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, tổ Chỉ ghi tượng trưng học sinh Trong học sinh có mã học sinh nhất, đặt A1, A2 Đặt tên bảng DSHS Câu 4: Lập bảng thứ 3, gồm cột sau:Mã học sinh, mã môn học, ngày kiểm tra, điểm Mỗi học sinh kiểm tra nhiều mơn Đặt tên Bảng điểm Yêu cầu HS xem trước phần – Hệ CSDL Tiết 2: Ngày dạy: BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN(T2 ) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trò CSDL học tập sống; - Biết mức thể CSDL; - Biết yêu cầu hệ sở liệu 2.Kĩ - Bước đầu hình thành kĩ khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL.3.Thái độ (giá trị) Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thơng tin, phục vụ cơng việc hàng ngày Định hướng hình thành lực Qua dạy học hướng tới hình thành phát triển lực giải vấn đề: -Lấy ví dụ tốn quản lý phổ biến thực tế - Diễn tả công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Sách GK tin 12 - 1, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẵn Chuẩn bị học sinh - Sưu tầm tranh ảnh, bảng điểm, danh sách lớp… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Nêu ứng dụng CSDL tổ chức mà em biết? - Trong CSDL có thơng tin gì? - CSDL phục vụ cho đối tượng nào, vấn đề gì? Tiến trình học HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu khái niệm sở liệu hệ quản trị sở liệu (1) Mục tiêu: Biết vấn đề khái niệm sở liệu hệ quản trị sở liệu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát khai thác mối quan hệ thực tiễn với tin học (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu (5) Sản phẩm: Học sinh biết sở liệu hệ quản trị sở liệu Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Treo bảng phụ hình SGK trang Qua thơng tin có hồ sơ lớp: Tổ trưởng cần quan tâm thơng tin gì? Lớp HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi trưởng bí thư muốn biết điều gì? GV: Tổng hợp: Có nhiều người khai thác CSDL người có yêu cầu, nhiệm vụ riêng GV: Dữ liệu lưu máy có ưu điểm HS: Dữ liệu lưu máy tính lưu trữ nhớ so với liệu lưu giấy? ngồi có khả lưu trữ GV: Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, liệu khổng lồ, tốc độ cần thiết phải tạo lập phương truy xuất xử lí liệu thức mơ tả, cấu trúc liệu để nhanh chóng xác sử dụng máy tính trợ giúp đắc lực cho người việc lưu trữ khai thác thông tin GV: Thế sở liệu? GV: Có nhiều định nghĩa khác HS: Suy nghĩ trả lời CSDL, định nghĩa phải chứa yếu tố bản: - Dữ liệu hoạt động tổ chức; - Được lưu trữ nhớ ngoài; - Nhiều người khai thác GV: Phần mềm giúp người sử dụng tạo CSDL máy tính gọi gì? GV: Để tạo lập, lưu trữ cho phép nhiều người khai thác CSDL, cần có hệ thống chương trình cho phép người dùng giao tiếp với CSDL GV: Hiện có hệ quản trị CSDL? HS: hệ quản trị, HS: Các hệ quản trị CSDL phổ biến nhiều người biết đến MySQL, SQL, Microsoft Access, Oracle, GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình SG GV: Hình SGK đơn để minh họa hệ CSDL bao gồm CSDL hệ QTCSDL, ngồi phải có chương trình ứng dụng để việc khai thác CSDL thuận lợi HOẠT ĐỘNG 2: Các yêu cầu hệ CSDL (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu yêu cầu hệ CSDL (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, phát khai thác vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu (5) Sản phẩm: Học sinh biết cầu hệ CSDL Hoạt động GV Hoạt động HS HS: Mỗi nhóm tiến hành q trình thảo GV: Chia lớp thành luận khoảng thời gian phút sau nhóm cử bạn đại diện trình bày kết thảo luận nhóm Nhóm 1: tìm hiểu tính cấu Nhóm 1: trúc tính tồn vẹn Tính cấu trúc:Thơng tin CSDL CSDL? Cho VD minh lưu trữ theo cấu trúc xác định họa VD:Tính cấu trúc thể điểm sau: Nhóm : Tìm hiểu tính CSDL lớp có cấu trúc bảng gồm nhiều quán CSDL hàng 11 cột Mỗi cột thuộc tính hàng hồ sơ học sinh * Tính tồn vẹn: Các giá trị lưu trữ CSDL phải thỏa mãn số ràng Nhóm 3: Tìm hiểu tính an buộc (gọi ràng buộc toàn vẹn liệu), toàn bảo thông tin tùy thuộc vào hoạt động tổ chức mà phản ánh HS: Ví dụ Để đảm bảo tính tồn vẹn liệu Nhóm 4: Tìm hiểu tính cột điểm, cho điểm nhập vào theo độc lập CSDL? Cho thang điểm 10, điểm môn học phải VD đặt ràng buộc giá trị nhập vào: >=0 "7" AND [HOC_KY]>"5" B [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 C MOT_TIET > AND HOC_KY >5 D [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 Câu 15: Thuật ngữ “thuộc tính” dùng hệ CSDL quan hệ để đối tượng: A Bảng B Hàng C Kiểu liệu thuộc tính D Cột Dự kiến sản phẩm: Là đáp án trả lời câu hỏi nêu D VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: Giúp hoc sinh tự vận dung, tìm tòi mở rộng kiến thức học tương tác với cộng đồng Tùy theo lực mà em thực mức độ khác Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Cho sở liệu quản lý Ngân hàng gồm bảng sau: Bảng Khách hàng: MaKH SoTK NgayDK (Địa chỉ) (Số tài khoản) (Ngày đăng kí) Hà Nội NH100002 1/1/2016 (Mã khách hàng) TenKH DiaChi (Tên khách hàng) A101 Nguyễn Văn An 100 A102 Lý Thị Bình Lạng Sơn NH100003 1/2/2016 A103 Đinh Văn Chương Hòa Bình NH100004 1/3/2016 Bảng Thanh toán: SoPhieu MaKH MaDV NgayDK (Số phiếu) (Mã khách hàng) (Mã Dịch vụ) A101 MaNV Thanhtoan (Ngày đăng kí) (Mã nhân viên) (Thanh toán) 4/1/2016 20000000 A102 4/2/2016 30000000 A103 4/3/2016 40000000 Bảng Dịch vụ: MaDV TenDV (Mã dịch vụ) (Tên dịch vụ) Chuyển khoản Gửi tiền vào tài khoản Rút tiền tài khoản Bảng Nhân viên: MaNV (Mã nhân viên) TenNV DiaChi NgaySinh NgayLam (Tên nhân viên) (Địa chỉ) (Ngày sinh) (Ngày làm) Nguyễn Văn Hoàn Hà Nội 21/1/1970 1/1/2016 Lý Thị Tâm Lạng Sơn 14/2/1988 1/2/2016 Đinh Văn Lực Hòa Bình 31/3/1989 1/3/2016 101 a Hãy chọn khóa cho bảng giải thích lựa chọn b Xác định mối liên kết bảng giải thích Gợi ý sản phẩm: Phần hướng dẫn hs trả lời câu hỏi (Đáp án tình trả lời câu hỏi phần vận dụng hs) 102 Ngày soạn :………………… Tiết PPCT :45,46,47 §11 CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm chức mà hệ QTCSDL quan hệ phải có vai trò, ý nghĩa chức q trình tạo lập khai thác hệ QTCSDL Kĩ năng: - Có liên hệ với thao tác cụ thể trình bày chương II Thái độ: - Học sinh hiểu hứng thú với học - Học sinh ngày u thích mơn học Định hướng phát triển lực - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC Giáo viên: - Máy tính có cài phần mềm Access, máy chiếu Học sinh: - Sách giáo khoa, xem trước nội dung Phương pháp: Gợi mở thông qua hoạt động tư - Dạy học theo quan điểm hoạt động - Sử dụng máy chiếu, máy tính, cài đặt Access, SGK để minh họa III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP Mục tiêu: HS biết chức hệ QTCSDL quan hệ Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Em nhắc lại chức hệ QTCSDL? - Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - HS trả lời câu hỏi - GV quan sát, gọi HS khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động, cho điểm Gợi ý sản phẩm: -Các chức hệ QTCSDL tạo lập CSDL, cập nhật CSDL, khai thác CSDL B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tạo lập sở liệu a Mục tiêu: - HS biết thao tác để tạo lập sở liệu b Phương thức: 103 - Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS: Em nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi sau: (1) Em trình bầy bước để tạo CSDL quan hệ? (2) Thực Access? - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Sản phẩm: HS đưa bước để tạo CSDL quan hệ thực bước hệ QTCSDL Access - B1:Tạo bảng( tạo nhiều bảng): + Đặt tên trường + Chỉ định kiểu liệu cho trường +Khai báo kích thước trường - B2: Chọn khóa cho bảng - B3: Đặt tên bảng lưu cấu trúc bảng - B4: Tạo liên kết bảng Hoạt động 2: cập nhật liệu a Mục tiêu: - HS biết thao tác để cập nhật sở liệu b Phương thức: - Chuyển giao nhiệm vụ: -GV giao nhiệm vụ cho HS: (1) Trong hệ QTCSDL Access sau tạo xong cấu trúc bảng công việc ta cần làm gì? (2) Em trình bầy thao tác để cập nhật liệu? - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: : Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Sản phẩm: HS đưa thao tác để cập nhật dữa liệu Phần lớn hệ QTCSDL cho phép tạo biểu mẫu nhập liệu để làm cho công việc nhập liệu trở nên dễ dàng hơn, nhanh hạn chế bớt khả nhầm lẫn - Dữ liệu nhập vào chỉnh sửa, thêm, xóa: + Thêm ghi cách bổ sung một vài liệu vào bảng + Chỉnh sửa liệu việc thay đổi giá trị mà khơng phải thay đổi tồn giá trị thuộc tính lại + Xóa ghi việc xóa bảng Hoạt động 3: Khai thác sở liệu a Mục tiêu: - HS biết thao tác khai thác CSDL b Phương thức: - Chuyển giao nhiệm vụ: - GV giao nhiệm vụ cho HS: 104 (1) Em nêu thao tác khai thác CSDL? (2) Mỗi thao tác lấy ví dụ minh họa? - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Sản phẩm: HS đưa thao tác khai thác CSDL Các thao tác khai thác CSDL  Sắp xếp ghi : - Một hệ QTCSDL thường phải thực tổ chức cung cấp phương tiện truy cập ghi theo trình tự - Các ghi xếp theo nội dung hay nhiều trường, lưu ý thứ tự ưu tiên  Truy vấn CSDL: - Truy vấn việ khai thác, thu thập thông tin tự nhiều bảng CSDL để đáp ứng yêu cầu người dùng Nói cách khác, truy vấn dạng lọc - Để phục vụ việc truy vấn CSDL, thông thường hệ QTCSDL cho phép nhận biểu thức hay tiêu chí nhằm mục đích sau: + Định vị ghi + Thiết lập mối quan hệ hay liên kết bảng để kết xuất thông tin + Liệt kê tập ghi + Thực phép tốn + Xóa số ghi + Thực thao tác quản lí liệu khác  Xem liệu Thông thường hệ QTCSDL cung cấp nhiều cách xem liệu + Xem toàn bảng + Có thể dùng cơng cụ lọc liệu để xem tập ghi số trường bảng + Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cho phép tạo biểu mẫu để xem ghi  Kết xuất báo cáo - Trông tin báo cáo thu thập cách tập hợp liệu theo tiêu chí người sử dụng đặt - Báo cáo thường in hay hiển thị hình theo khuôn mẫu định sẵn - - Cũng biểu mẫu, báo cáo xây dựng dựa truy vấn C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: HS củng cố lại thao tác CSDL quan hệ Phương thức: - Chuyển giao nhiệm vụ: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Em sử dụng Access thực yêu cầu sau: 1.a) Tạo CSDL có tên QL_NHANVIEN cấu trúc bảng sau: 105 Tên Bảng Tên trường Khoá Kiểu liệu Độ rộng TEXT MANV Khóa HO TEXT 30 TEN TEXT 10 GIOITINH TEXT NHANVIEN NAMSINH NUMBER NAMVN NUMBER MAPB TEXT TEXT MAPB Khóa PHONGBAN TENPB TEXT 50 TEXT MANV Khóa CHUCVU TEXT 10 CHITIET HSLUONG NUMBER MUCDOCV TEXT 1.b.Tạo liên kết bảng? Tạo FORM nhập liệu cho bảng theo liệu bảng PHONGBAN MAPB TENPB KH KT TC TK VP Phòng kinh tế kế hoạch Phòng tài kế tốn Phòng tổ chức nhân Phòng kĩ thuật thiết kế Văn phòng CHITIET MANV CHUCVU 001 NV 002 TK 003 NV 004 GD 005 PGD HSLUONG NHANVIEN MANV HO 001 Trần Văn 002 Nguyễn Văn 003 Vũ Hồng 004 Ngô Việt 005 Trần Thanh TEN Khanh Thanh Anh Hương Quân MUCDOCV C1 C3 C2 C1 A2 GIOITINH Nam Nam Nam Nữ Nam NAMSINH 1966 1965 1965 1977 1942 NAMVN 1990 1990 1996 1997 1985 Sắp xếp danh sách nhân viên theo bảng chữ trường “TEN” 106 MAPB VP KH TK TC VP Tìm nhân viên có chức vụ giám đốc thuộc phòng ban “Văn phòng” Lọc danh sách nhân viên thuộc phòng ban “Phòng kinh tế kế hoạch” Tạo báo cáo danh sách nhân viên theo phòng ban - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu - Báo cáo kết quả: HS thực thao tác máy tính giáo viên có kết nối máy chiếu - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Sản phẩm: HS thực thao tác như: tạo CSDL, cập nhập CSDL, khai thác CSDL Access D VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: Vận dụng kiến thức học làm tập SGK trang 93 Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS nhà làm tập Gợi ý sản phẩm: Bài làm học sinh chuẩn bị nhà Ninh Bình, ngày… tháng… năm Tổ trưởng kí duyệt 107 Thiếu tiết 48,49 108 Tiết 50 Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề: BÀI TẬP THỰC HÀNH 11 I/ Mục tiêu học Kiến thức: - Hiểu thêm tầm quan trọng bảo mật CSDL - Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL Kỹ năng: - Biết cách xây dựng bảng phân quyền cho toán cụ thể Thái độ - Xác định thái độ nghiêm túc học tập - Có thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL Định hướng phát triển lực - Năng lực giải vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận - Năng lực tự hoc - Năng lực hợp tác - Năng lực giao tiếp II PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Học sinh: - Sách giáo khoa tập chuẩn bị nhà Phương pháp: - Gợi mở thông qua hoạt động tư - Dạy học theo quan điểm hoạt động III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP Mục tiêu: - Hiểu cần phải đảm bảo an tồn thơng tin cho hệ sở liệu Phương thức: - GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Chia lớp thành nhóm Cho nhóm xem đoạn video hậu việc thông tin bị đánh cắp rò rỉ u cầu nhóm đưa ý nghĩa đoạn video - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nhóm thảo luận - Báo cáo kết quả: Các nhóm đưa quan điểm - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động 109 Gợi ý sản phẩm: - Ý nghĩa đoạn video: Nếu khơng đảm bảo an tồn thơng tin hậu vơ nghiêm trọng B HOẠT ĐỘNG KIẾN THỨC HÌNH THÀNH Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thức xây dựng chức cho chương trình a Mục tiêu: Học sinh biết việc xây dựng chức cho chương trình quản lý phụ thuộc vào nhu cầu đối tượng tham gia khai thác CSDL b Phương thức: - GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Nhóm 1: Xác định chức cho đối tượng: Khách hàng Nhóm 2: Xác định chức cho đối tượng: Thủ kho Nhóm 3: Xác định chức cho đối tượng: Kế tốn Nhóm 4: Xác định chức cho đối tượng: Người quản lý cửa hàng - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nhóm thảo luận - Báo cáo kết quả: Các nhóm đưa quan điểm - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Gợi ý sản phẩm: - Khách hàng: Thông tin mặt hàng - Thủ kho: Thông tin mặt hàng tồn kho, thông tin nhập/xuất tồn - Kế tốn: Thơng tin mặt hàng xuất, nhập - Người quản lý: báo cáo bán hàng, báo cáo nhập hàng, báo cáo hàng thừa thiếu, báo cáo thu chi cơng nợ, báo cáo chi phí kinh doanh, cơng nợ tổng hợp khách hàng, báo cáo kết kinh doanh Hoạt động 2: Tìm hiểu bảng phân quyền a Mục tiêu: Biết cách xây dựng bảng phân quyền phù hợp b Phương thức: - GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Yêu cầu nhóm thảo luận đưa bảng phân quyền phù hợp - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nhóm thảo luận - Báo cáo kết quả: Các nhóm đưa quan điểm - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Gợi ý sản phẩm: - Căn vào phân tích nhóm để đưa bảng phân quyền cuối Hoạt động 3: Tìm hiểu lí phải phân quyền truy cập a Mục tiêu: Học sinh biết mục đích phân quyền truy cập b Phương thức: - GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Yêu cầu nhóm thảo luận đưa câu trả lời phù hợp (yêu cầu học sinh đưa ví dụ minh họa cụ thể) 110 - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nhóm thảo luận - Báo cáo kết quả: Các nhóm đưa quan điểm - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Gợi ý sản phẩm: - Nhằm mục đích bảo đảm an tồn cho CSDL C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: Củng cố việc xây dựng chức cho chương trình bảng phân quyền Phương thức: - GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Đưa sở liệu quản lí thi (BTTH10) Yêu cầu nhóm xây dựng chức cho đối tượng: Thí sinh, Giám đốc sở GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT; xây dựng bảng phân quyền với đối tượng: thí sinh, cán vào điểm, cán xây dựng phách - Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS nhóm thảo luận đưa câu trả lời - Báo cáo kết quả: Một nhóm đưa câu trả lời - Đánh giá, nhận xét: GV quan sát, gọi nhóm lại nhận xét, bổ sung GV kết luận hoạt động c Gợi ý sản phẩm: - Căn vào xây dựng tổng hợp nhóm, giáo viên đưa đáp án D VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: Củng cố kiến thức học Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Tổng hợp kiến thức học học kỳ II - HS: Tự chuẩn bị nội dung nhà Sản phẩm: Là kiến thức mà học sinh tự chắt lọc Ninh Bình, ngày… tháng… năm Tổ trưởng kí duyệt 111 ... chức hoạt động: Làm việc cá nhân, hoạt động thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu (5) Sản phẩm: Học sinh biết công việc cần phải làm xử lý thông tin tổ chức Hoạt động GV Hoạt động. .. DẠY - HỌC a Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu cài phần mềm Access b Học sinh: Sách GK tin 12, ghi CSDL tìm hiểu trước 20 III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Học sinh... Đánh giá, nhận xét: - Học sinh nhóm nhận xét đánh giá chéo - Giáo viên tổng hợp nhận xét bổ sung (4) Phương tiện dạy học: phiếu học tập, SGK, bảng (5) Sản phẩm: Học sinh: Phiếu học tập nhóm Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 12 PTNL 5 hoạt động (cả năm) bản không chia cột, Giáo án tin học 12 PTNL 5 hoạt động (cả năm) bản không chia cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn