4 viêm tai xương chũm cấp

10 49 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:21

BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG Test cho sinh viên Y5 ThS Hồng Thị Hòa Bình VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM CẤP I Câu hỏi Đúng Sai: Câu Viêm tai xương chũm cấp tính viêm tổ chức niêm mạc sào bào A Đúng B Sai [] Câu Trẻ suy dinh dưỡng có nguy VTXC cấp cao trẻ khác A Đúng B Sai [] Câu Khi viêm, niêm mạc tế bào chũm rỉ mủ, lớp niêm mạc sinh nụ hạt A Đúng B Sai [] Câu Xương chũm thể đặc ngà dễ bị viêm cấp A Đúng B Sai [] Câu Xuất ngoại vùng cảnh-nhị thân gây áp xe cạnh họng A Đúng B Sai [] II Câu hỏi MCQ: Câu Viêm xương chũm gọi cấp tính trình viêm xương khơng vượt q: A tuần B tháng C tháng D tháng [] Câu Nguyên nhân VTXC cấp là: A Viêm tai B Viêm ống tai C Vi khuẩn độc tính cao D Viêm VA mạn tính [] Câu Yếu tố thuận lợi VTXC cấp là, NGOẠI TRỪ: A Sai lầm điều trị B Viêm ống tai ngồi C Vi khuẩn độc tính cao D Thể địa suy yếu [] Câu Những sai lầm điều trị tạo thuận lợi cho VTXC cấp là, NGOẠI TRỪ: A Xì mũi q mạnh B Khơng chích rạch màng nhĩ kịp thời C Lỗ thủng không dẫn lưu mủ D Khi rửa tai bơm nước mạnh [] Câu Niêm mạc tế bào chũm có đặc điểm gì: A Khơng có tổ chức lympho, khơng có tổ chức tuyến B Khơng có tổ chức lympho, có tổ chức tuyến C Có tổ chức lympho, khơng có tổ chức tuyến D Có tổ chức lympho, có tổ chức tuyến [] Câu Cấu tạo xương chũm dễ dẫn đến VTXC cấp hơn: A Thể thông bào B Thể thông bào C Thể đặc ngà D Tất thể cấu tạo xương chũm có nguy VTXC cấp [] Câu Trong VTXC cấp, đâu triệu chứng chính: A Chảy mủ tai tăng B Đau tai tăng C Nghe tăng D Nề đỏ da vùng sau tai [] Câu Mủ tai VTXC cấp có đặc điểm gì: A Mủ nhày lỗng B Mủ đặc, có mảnh xương chết C Mủ đặc, mùi thối khẳn D Mủ đặc, thối có bội nhiễm [] Câu Ở VTXC cấp giai đoạn xuất ngoại, triệu chứng sẽ: A Khơng thay đổi B Giảm chút C Tăng lên D Vẫn trước có giảm chút [] Câu 10 Giai đoạn xuất ngoại hình thành trình viêm theo đường sau đây: A Đường kế cận B Đường mạch máu C Ổ viêm theo khe hở tự nhiên D Ổ viêm theo đường vỡ xương đá với bệnh nhân có tiền sử chấn thương [] Câu 11 Các thể xuất ngoại VTXC cấp là, NGOẠI TRỪ: A Thể sau tai B Thể trước tai C Thể thái dương mỏm tiếp D Thể xuất ngoại cổ [] Câu 12 Thể xuất ngoại VTXC cấp làm đẩy dồn vành tai phía trước: A Thể sau tai B Thể trước tai C Thể thái dương mỏm tiếp D Thể xuất ngoại cổ [] Câu 13 Bệnh nhân VTXC cấp chụp phim Shuller cho thấy hình ảnh gì: A Mờ số nhóm thơng bào xương chũm B Xương chũm sáng C Toàn xương chũm mờ, vách thơng bào bị ăn mòn thơng với D Xương chũm mờ, có hình ảnh hốc rỗng, bờ đa vòng, lởn vởn mây khói [] Câu 14 Chẩn đốn phân loại VTXC cấp với bệnh gì, NGOẠI TRỪ: A Viêm tai cấp mủ B Viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm C Viêm hạch sau tai D U ống tai [] Câu 15 Phương pháp điều trị thích hợp với VTXC cấp xuất ngoại: A Trích rạch màng nhĩ phối hợp điều trị nội khoa B Điều trị nội khoa tích cực C Phẫu thuật khoét chũm kết hợp điều trị nội khoa D Trích rạch ổ xuất ngoại phối hợp điều trị nội khoa [] BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG Test cho sinh viên Y5 ThS Hồng Thị Hòa Bình VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH HỒI VIÊM I Câu hỏi Đúng Sai: Câu VTXCMTHV đe dọa đưa tới biến chứng nguy hiểm, phải coi cấp cứu A Đúng B Sai [] Câu VTXCMTHV nguyên nhân (đến 60%) đưa tới biến chứng nội sọ A Đúng B Sai [] Câu Các triệu chứng nặng lên bệnh nhân VTXCMTHV A Đúng B Sai [] Câu Hai dấu hiệu liệt mặt ngoại biên liệt mi méo miệng A Đúng B Sai [] Câu Các triệu chứng có biến chứng nội sọ thường rõ ràng, đầy đủ A Đúng B Sai [] II Câu hỏi MCQ: Câu Nguyên nhân VTXCMTHV là: A Viêm tai mủ nhày B Viêm tai cấp không điều trị hợp lý C Viêm tai nguy hiểm, viêm tai xương chũm mạn tính D Viêm mũi xoang mạn tính [] Câu Vi khuẩn thường gặp VTXCMTHV là: A Tụ cầu B Phế cầu C Trực khuẩn mủ xanh D H.I [] Câu Tỉ lệ gặp Cholesteatoma bệnh nhân VTXCMTHV bao nhiêu: A 30% B 50% C Trên 70% D 90% [] Câu Cholesteatoma phản ứng với aldehyd acetic có màu A Màu hồng B Màu vàng C Màu xanh lục D Màu tím [] Câu Trong VTXCMTHV, đâu triệu chứng chính: A Chảy mủ tai tăng B Đau tai tăng C Nghe tăng D Nề đỏ da vùng sau tai [] Câu Hình ảnh màng tai thường thấy VTXCMTHV là: A Màng tai thủng rộng, bờ lỗ thủng sát xương, không B Màng nhĩ có hình ảnh vú bò C Màng nhĩ căng phồng hình mặt kính đồng hồ D Màng tai có lỗ thủng trung tâm màng căng [] Câu Hình ảnh xương chũm gặp VTXCMTHV là, NGOẠI TRỪ: A Mất thông bào B Xương chũm sáng C Ổ tiêu xương D Hình hốc rỗng, bờ đa vòng, bên lởn vởn mây khói [] Câu Dấu hiệu Jacques biểu nào: A Nếp rãnh sau tai bị mất, phồng lên B Vành tai bị đẩy trước C Vành tai bị đẩy xuống D Rò mủ thành sau ống tai [] Câu Trẻ nhỏ hay gặp thể xuất ngoại nào: A Thể sau tai B Thể mỏm chũm C Thể thái dương D Thể ống tai [] Câu 10 Thể xuất ngoại gây quay cổ hạn chế: A Thể sau tai B Thể mỏm chũm C Thể thái dương D Thể ống tai [] Câu 11 Vị trí vành tai thay đổi bệnh nhân xuất ngoại thể thái dương A Ra trước B Xuống C Ra sau D Xuống sau [] Câu 12 Loại thính lực đồ gặp VTXCMTHV, NGOẠI TRỪ A Điếc dẫn truyền B Điếc tiếp nhận C Điếc hỗn hợp D Thính lực đồ bình thường [] Câu 13 Chẩn đốn phân loại VTXCMTHV với bệnh gì, NGOẠI TRỪ: A Viêm tai xương chũm cấp B Nhọt ống tai, viêm tấy ống tai C Viêm tấy hạch hay tổ chức sau tai D U ống tai [] Câu 14 Viêm mê nhĩ có dấu hiệu sau, NGOẠI TRỪ A Chóng mặt B Nghe tăng nhanh C Rối loạn trương lực D Mất thăng [] Câu 15 Thái độ xử trí thích hợp với bệnh nhân VTXCMTHV là: A Điều trị nội tích cực B Trích rạch ổ mủ xuất ngoại, điều trị nội khoa C Trích rạch màng nhĩ, điều trị nội khoa D Mổ tiệt xương chũm cấp cứu [] ... loại VTXC cấp với bệnh gì, NGOẠI TRỪ: A Viêm tai cấp mủ B Viêm tai xương chũm mạn tính hồi viêm C Viêm hạch sau tai D U ống tai ngồi [] Câu 15 Phương pháp điều trị thích hợp với VTXC cấp xuất... loại VTXCMTHV với bệnh gì, NGOẠI TRỪ: A Viêm tai xương chũm cấp B Nhọt ống tai, viêm tấy ống tai C Viêm tấy hạch hay tổ chức sau tai D U ống tai [] Câu 14 Viêm mê nhĩ có dấu hiệu sau, NGOẠI TRỪ... Câu hỏi MCQ: Câu Nguyên nhân VTXCMTHV là: A Viêm tai mủ nhày B Viêm tai cấp không điều trị hợp lý C Viêm tai nguy hiểm, viêm tai xương chũm mạn tính D Viêm mũi xoang mạn tính [] Câu Vi khuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 viêm tai xương chũm cấp , 4 viêm tai xương chũm cấp

Từ khóa liên quan