Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

22 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Thế bóng tối, bóng nửa tối? Trả lời : Bãng tèi n»m phÝa sau vật cản, hoàn toàn không nhận đợc ánh sáng ngn s¸ng chiÕu tíi Bãng nưa tèi n»m phÝa sau vật cản, nhận đợc phần ánh sáng từ ngn TaiLieu.VN s¸ng chiÕu tíi Hãy quan sát TN sau cho biết để thu được vệt sáng tường ta phải đặt đèn pin theo hướng nào? A TaiLieu.VN I Gương phẳng: Quan sát: TaiLieu.VN Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa TaiLieu.VN I Gương phẳng: Quan sát: Kết luận: II Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: TaiLieu.VN Dùng đèn pin chiếu tia tới SI lên gương phẳng đặt vng góc với tờ giấy Quan sát tượng rút nhận xét? -Hiện tượng tia sáng sau tới gương bị hắt lại theo hướng xác định gọi tượng phản xạ ánh sáng I I Tia sỏng bị hắt lại được gọi tia phản xạ SI: tia tới TaiLieu.VN IR: Tia phản xạ R S S C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? I S N TaiLieu.VN I R Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt phẳng pháp tuyến với .và đường tia tới TaiLieu.VN S N I Phương tia tới được xác định góc nhọn SIN = i gọi góc tới Phương tia phản xạ được xác định góc nhọn NIR = i’: gọi góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến TaiLieu.VN i’ i S R N Góc tới i 60o I R i i’ N TaiLieu.VN 45o S 30o Góc phản xạ i’ Góc tới i 60o I 45o i’ i R S N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ Góc tới i I 60o 45o i’ i S R N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ Góc tới i Góc phản xạ i’ 60o 60o 45o 45o 30o 30o Kết ḷn: Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm cựng mặt phẳng với tia tới đường phỏp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới TaiLieu.VN Biểu diễn gương phẳng các tia sáng hình vẽ Quy ước: Gương phẳng được biểu diễn đoạn thẳng, phần gạch chộo mặt sau gương Tia tới SI phỏp tuyến IN nằm trờn mặt phẳng hỡnh vẽ Tia tới: SI Pháp tuyến: IN ; Góc tới : i Góc phản xạ: i, Tia phản xạ: IR Điểm tới: I TaiLieu.VN Chiếu tia tới SI tới gương góc tới i = 400 Vẽ tia phản xạ IR nêu cách vẽ Cách vẽ: - Vẽ mặt gương N S R - Dựng đường pháp tuyến IN - Vẽ góc tới i = 400, thu được tia tới SI 400 400 - Vẽ góc phản xạ i’ = 400, thu I TaiLieu.VN được tia phản xạ IR I Gương phẳng: Quan sát: Kết luận: II Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: Định luật phản xạ ánh sáng Biểu diễn gơng phẳng tia sáng hình III Vn dng:vẽ: TaiLieu.VN 120 130 140 150 160 170 180 I 40 30 20 10 50 R 90 100 70 80 110 N 60 S TaiLieu.VN C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M a Hãy vẽ tia phản xạ M Cách vẽ:Vẽ phỏp tuyến IN với gương I Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới Ta có tia phản xạ IR N R 20 30 00 11 1 14 15 60 90 80 17 0 18 60 S 50 40 30 20 10 TaiLieu.VN I C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI muốn thu được tia phản xạ có hướng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình Cách vẽ: Vẽ tia phản xạ IR I từ lên Vẽ phân giác IN góc SIR Đặt gương vng góc với IN I Ta có vị trí gương cần đặt Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Chiếu tia tới lên gương phẳng với góc tới i = 300 A số đo góc hợp tia tới với mặt phản xạ gương, b số đo góc hợp tia phản xạ mặt phản xạ gương Trong câu sau đây, câu đúng, câu sai? Đ a/ Góc phản xạ i’ = 300 S b/ i + i’ = 300 Đ c/ i’ + b = 900 Đ d/ a = b = 600 TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... góc phản xạ i’ = 400, thu I TaiLieu.VN được tia phản xạ IR I Gương phẳng: Quan sát: Kết luận: II Định lut phn x anh sang Thớ nghim: Định luật phản xạ ánh sáng Biểu diễn gơng phẳng tia sáng. .. N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ Góc tới i Góc phản xạ i’ 60o 60o 45o 45o 30o 30o Kết ḷn: Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm cựng mặt phẳng... xác định gọi tượng phản xạ ánh sáng I I Tia sỏng bị hắt lại được gọi tia phản xạ SI: tia tới TaiLieu.VN IR: Tia phản xạ R S S C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan sát cho biết tia phản xạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan