Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

17 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

V Ậ T L Í Hãy quan sát TN sau cho biết để thu đc vệt sáng tường ta phải đặt đèn pin theo hướng nào? A Hàng ngày dùng gương phẳng để soi Hình vật quan sát gương gọi ảnh vật qua gương C1: Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh gương phẳng? Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa Hình vẽ biểu diễn gương phẳng Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu tia tới SI lên gương phẳng đặt vng góc với tờ giấy Quan sát tượng rút nhận xét? Nhận xét: Tia sáng từ đèn phát là mặt tờ giấy, gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR - Tia sáng bị hắt lại SR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt phẳng tia tới với .và đường pháp tuyến Phương tia tới xác định góc nhọn SIN = i gọi góc tới Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR = i’: gọi góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến S N R i i’ I Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước đo góc để đo giá trị góc phản xạ i’ ứng với góc tới i khác ghi kết vào bảng (HS làm theo hướng dẫn phim) S Góc tới i Góc phản xạ quan hệ với góc tới nào? 60o Góc phản xạ i’ N 45o 30o R i i’ I Góc tới i Góc phản xạ i’ 60o 60o 45o 45o 30o S N 30o Kết luận: Góc phản xạ ln ln góc tới R i i’ I Gương phẳng biểu diễn đoạn thẳng, phần gạch chéo mặt sau gương Tia tới SI pháp tuyến IN nằm mặt phẳng hình vẽ N S 50 C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR 40 30 20 60 70 80 90 100 i i’ 10 R 110 120 130 140 150 160 170 180 I I 10 40 30 20 50 R 60 70 N 80 90 100 110 S a Hãy vẽ tia phản xạ Vẽ pháp tuyến IN vng góc với gương I Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới Ta có tia phản xạ IR 170 180 120 130 140 150 160 C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M M C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI muốn thu tia phản xạ có hướng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình N S 60 50 40 30 20 10 R 0 110 12 13 140 0 15 60 90 80 17 80 I Vẽ tia phản xạ IR I từ lên Vẽ phân giác IN góc SIR Đặt gương vng góc với IN I Ta có vị trí gương cần đặt - Những vật xem gương phẳng - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng - Học cũ - Làm tập SBT - Chuẩn bị trước “Ảnh vật tạo gương phẳng” CÁC HÌNH ANH LIÊN QUAN TỚI HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH SÁNG ... - Những vật xem gương phẳng - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng - Học cũ - Làm tập SBT - Chuẩn bị trước “Ảnh vật tạo gương phẳng” CÁC HÌNH ANH LIÊN QUAN TỚI HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH SÁNG ... Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới Ta có tia phản xạ IR 170 180 120 130 140 150 160 C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M M C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI... nhận xét? Nhận xét: Tia sáng từ đèn phát là mặt tờ giấy, gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR - Tia sáng bị hắt lại SR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng C2: Cho tia SI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng