Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

15 75 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

KÊNHCHOQUTHÁƯYCÄVCẠCEM Tiết 3:ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ C1 Hiện tượng nhật thực xãy ?Khi có nhật thực tồn phần ,1 phần Khi Mặt Trời chiếu xuống đất bị mặt trăng che khuất Vùng trái đất hồn tồn khơng nhận ánh sáng mặt trời gọi nhật thực tồn phần ,Vùng trái đất lọt vào vùng bóng tối nhật thực phần C2 Vì nguyệt thực thường xãy vào đêm rằm âm lịch Mặt Trời ,Trái Đất ,Mặt Trăng đường thẳng TaiLieu.VN Dùng đèn pin chiếu tia sáng lên 1gương phẳng đặt bàn ta thu vết sáng tường Phải để đèn pin theo hướng để vết sáng đến điểm A cho trước tường TaiLieu.VN ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG A TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng *Quan sát:Hằng ngày dùng gương phẳng đế soi hình mặt ,hay vật khác gương Hình vật quan sát gương gọi ảnh vật tạo gương C1 Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng soi ảnh gương phẳng Tấm kim loại phẳng mặt nước yên lặng ,mặt đồng hồ Gương phẳng vật ?Ví dụ Gương phẳng vật có bề mặt ,phẳng nhẵn soi ảnh ví dụ gương soi ,mặt nước n lặng TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm : -Dùng đèn pin chiếu tia tới SI lên gương phẳng đặt vng góc với tờ giấy Tia là mặt tờ giấy ,khi gặp gương tia sáng bị hắt lại ,cho tia IR gọi tia phản xạ Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? C3.Cho tia tới SI là mặt tờ giấy Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI đường pháp tuyến (đường thẳng vng góc với mặt gương ) IN mặt gương I Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng ? Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt phẳng với đườngPháp Tia tới tuyến TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? 2.Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới ? Phương tia tới tạo với đường pháp tuyến góc SIN =i gọi góc tới Phương tia phản xạ tạo với đường pháp tuyến góc NIR =i’ gọi góc phản xạ a.Dự đốn góc tới với góc phản xạ? b.Thí nghiệm kiểm tra Kết luận : Góc phản xạ ln ln bằnggóc tới TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? 2.Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới ? Định luật phản xạ ánh sáng Tia phản xa nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến điểm tới Góc phản xạ ln ln góc tới 4.Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ : TaiLieu.VN 4.Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ : N S R I -SI: Tia tới , I điểm tới IN: Đường pháp tuyến -IR: Tia phản xạ -Góc SIN góc tới ,NIR góc phản xạ TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? 2.Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới ? Định luật phản xạ ánh sáng 4.Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ : II.Vận dụng: TaiLieu.VN II.Vận dụng: C4Trên hình 4.4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a.Vẽ tia phản xạ b.Giữ nguyên tia tới SI muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương ?Vẽ hình S I N TaiLieu.VN I ’ R I Hướng dẫn nhà: -Về học phần ghi nhớ Làm tập 4,1 đến 4.4 SBT -Đọc phần chưa biết Chiếu chùm sáng hẹp lên tờ giấy trắng tờ giấy xuất vệt sáng ,Sau gặp tờ giấy ,ánh sáng bị hắt lại theo hướng Hiện tượng gọi tán xạ Do tán xạ mà để mắt chổ phía trước tờ giấy nhìn thấy rõ vệt sáng TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? 2.Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới ? Định luật phản xạ ánh sáng. .. gương tia sáng bị hắt lại ,cho tia IR gọi tia phản xạ Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí... góc phản xạ? b.Thí nghiệm kiểm tra Kết luận : Góc phản xạ ln ln bằnggóc tới TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn