Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông quan tác phẩm văn học ở trường mầm non nga tân

25 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TÂN - HUYỆN NGA SƠN - TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Mai Thị Cúc Chức vụ: Giáo Viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Tân SKKN thuộc lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA, NĂM 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 khó khăn 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Xây dựng môi trường phong phú cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện 2.3.2 Tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với văn học qua câu chuyện 2.3.2.1 Tạo hứng thú cho trẻ thông qua giọng đọc, kể diễn cảm 2.3.2.2 Tạo hứng thú cho trẻ thông qua sử dụng đồ dùng trực quan sinh động 2.3.3 Kể chuyện diễn cảm tác phẩm văn học 2.3.4.Thường xuyên tổ chức cho trẻ kể lại truyện 2.3.5 Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại phù hợp theo nội dung câu chuyện 2.3.6 Tạo hội để hướng dẫn trẻ đóng kịch thường xuyên: 2.3.7 Phối kết hợp với phụ huynh nâng cao khă cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục đề tài SKKN Hội đồng cấp đánh giá Phụ lục 1: Kết khảo sát đầu năm Phụ lục 2: Kết khảo sát cuối năm Trang 1 2 2 3 4 8 12 13 14 16 18 19 19 19 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Văn học loại hình nghệ thuật kho tàng tri thức vơ giá, ln giữ vai trò quan trọng người nói chung đặc biệt trẻ mầm non nói riêng Như nhà văn M.Gorki viết “Văn học giúp người hiểu thân mình, nâng cao niềm tin vào thân làm nảy nở người khát vọng hướng tới chân lý” [1] Văn học ăn tinh thần khơng thể thiếu hướng người đến vẻ đẹp hoàn thiện tri thức lẫn tâm hồn, hướng người đến chân, thiện, mỹ Như thi hào Charles Dubos nhận định “Văn học, tư tưởng tìm đẹp ánh sáng”[2] Văn học trường mầm non ngơn ngữ nghệ thuật mở rộng nhận thức trẻ giới xung quanh, thoả mãn nhu cầu tinh thần trẻ gợi cho trẻ xúc cảm tình cảm đẹp góp phần giáo dục thẫm mỹ phương tiện quan trọng giúp trẻ khám phá giới xung quanh Từ giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, yêu đất nước, người phát triển toàn diện nhân cách trẻ lĩnh vực: * Về phát triển thể chất lao động: Thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học giúp trẻ phát triển thể chất biết lao động tự phục vụ mình, yêu lao động Biết cách lấy hơi, biết cường độ cao thấp đọc thơ, biết biểu cảm giọng kể qua tính cách nhân vật trẻ hoạt động tích cực chơi đóng kịch Biết ăn uống đủ chất cho thể khoẻ mạnh * Về phát triển ngôn ngữ: Dạy trẻ làm quen với văn học hoạt động quan trọng xác thực giúp trẻ học ăn, học nói, đem đến cho trẻ tốt đẹp phẩm chất đạo đức, mở rộng từ, cung cấp từ phát triển ngôn ngữ cho trẻ , đặc biệt ngôn ngữ nghệ thuật Đồng thời, khuyến khích trẻ đưa nhận xét sai, phán xác thực từ hiểu biết qua giúp trẻ cách dùng từ nói câu rõ ràng mạch lạc, diễn đạt cách biểu cảm làm giàu ngơn ngữ cho trẻ Chính mà văn học cầu nối giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt * Về phát triển nhận thức: Nhờ có hoạt động làm quen tác phẩm văn học mà giúp trẻ khám phá nhận thức giới xung quanh, bước tích luỹ kinh nghiệm sáng tạo phát triển trí tuệ thoả mãn nhu cầu tinh thần trẻ * Về phát triển thẫm mỹ: Trẻ nhận biết đẹp khám phá đẹp giới xung quanh qua tác phẩm văn học góp phần giáo dục thẩm mỹ, trẻ biết hay đẹp hướng tới đẹp * Về phát triển tình cảm, kỹ xã hội: Giúp trẻ hình thành cảm xúc ban đầu tâm hồn trẻ thơ, hiểu cách sâu sắc mối quan hệ xã hội Từ có thái độ tình cảm, hành vi ứng xử đắn Hình thành trẻ đức tính tốt đẹp u thích văn thơ, đặc biệt có hành vi tốt với người giao tiếp giới xung quanh trẻ Với tất lý thúc chọn đề tài Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo - làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trường Mầm non Nga Tân - Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa Làm đề tài nghiên cứu với mong muốn cải tiến, nâng cao chất lượng cho trẻ cảm thụ văn học thông qua thể loại truyện 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho trẻ - tuổi làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trường Mầm non Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Nhằm đề xuất số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo - tuổi cảm thụ tốt tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo - làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trường Mầm non Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Thu thập phân tích tư liệu, sách báo, tạp chí có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng sở lí luận cho đề tài - Phương pháp khảo sát phiếu: Nhằm tìm hiểu thực trạng việc dạy ngôn ngữ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi) thơng hoạt động kể chuyện có tranh minh họa, thực trạng hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua biện pháp - Phương pháp quan sát: quan sát ghi chép việc sử dụng biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi qua kể chuyện có tranh minh họa - Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp thực nghiệm sư phạm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận: Nhà thơ nước Nga RaxunGamzatôp viết “Thơ, chuyện hát ru ngây ngất đầu giường thơ bé”.[3] Văn học ăn tinh thần thiếu trẻ Do đó, văn học đem lại cho trẻ hiểu biết sống xung quanh, đồng thời lửa khơi dạy tâm hồn trẻ mơ ước khát vọng, dạy trẻ hướng để trẻ có ý chí vươn lên, giúp trẻ phát triển ngơn ngữ mạch lạc, có đủ vốn từ để nói lưu loát, diễn đạt câu trọn vẹn, biết dùng từ lúc, chỗ Đặc biệt, việc dạy trẻ làm quen với từ ngữ nghệ thuật như: từ tượng hình, từ tượng giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát, khả tư độc lập suy nghĩ Sự phát triển ngôn ngữ trẻ trình từ thấp đến cao với giai đoạn mang đặc trưng khác tùy thuộc vào độ tuổi trẻ Đặc điểm vốn từ trẻ mầm non nói chung trẻ - tuổi nói riêng “Trẻ nhạy cảm với ngơn từ, âm điệu, hình tượng thơ, đồng dao, ca dao, dân ca sớm vào tuổi thơ Những câu chuyện cổ tích thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ hoạt động cho trẻ tiếp xúc với văn học đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hiệu ”[4] Thông qua việc dạy trẻ kể chuyện, đóng kịch giúp trẻ phát triển khả tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quí đẹp, hướng tới đẹp Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ ràng, mạch lạc, vốn từ phong phú Trẻ biết bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, kể vật hay, kiện Bằng ngôn ngữ trẻ Với truyện kể, ta giúp trẻ nhận ra, nhớ sắc thái giọng kể, lời thuật, phân biệt ngữ điệu lời nói loại nhân vật, giúp trẻ nhận ngôn ngữ đời thường (khẩu ngữ) ngôn ngữ thơ giàu nhạc tớnh Tác phẩm văn học lại văn nghệ thuật ngôn từ, công trình nghệ thuật, giu hỡnh nh mà trẻ thơ đợc tiếp xúc sớm.Hot động văn học dẫn dắt, hướng dẫn trẻ cảm nhận giá trị nội dung, nghệ thuật phong phú tác phẩm, khơi gợi trẻ rung động, hứng thú văn học, có ấn tượng hình tượng nghệ thuật, hay đẹp tác phẩm thể cảm nhận qua hoạt động mang tính chất văn học nghệ thuật như: đọc thơ, kể chuyện, chơi trò chơi đóng kịch góp phần hình thành phát triển tồn diện nhân cách trẻ Đồng thời qua tác phẩm văn học góp phần mở rộng nhận thức, phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, phát triển ngôn ngữ, phát triển trẻ hứng thú đọc kể tác phẩm Thông qua hoạt động Kể chuyện“… tạo điều kiện cho việc phát triển khả sáng tạo, trí tưởng tượng người nghe từ đó, dẫn đến phát triển tư hình ảnh với yếu tố thần tiên, huyền thoại khơng có thực truyện cổ tích Vì nói rằng, truyện cổ tích tác động đến tất giác quan người nghe thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác khả định hướng không gian…” [5] Với tầm quan trọng nghiên cứu chọn đề tài nhằm giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1.Thuận lợi Năm học: 2018 - 2019 phân cơng chủ nhiệm nhóm lớp - tuổi Trường Mầm Non Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Trẻ lớp tơi ham học hỏi Các chăm ngoan, nhanh nhẹn thích khám phá điều thú vị lạ Độ tuổi đồng cháu ngoan ngoãn, mạnh dạn, hồn nhiên, đạt yêu cầu phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ tình cảm xã hội, cảm thụ hay đẹp sống xung quanh trẻ Đó thuận lợi lớn để rèn luyện việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua tác phẩm văn học cho trẻ Tôi ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng môi trường văn học phong phú có nội dung đa dạng hình thức, hài hồ thẩm mỹ, phù hợp với khả nhận thức đặc điểm tâm sinh lý trẻ Bản thân yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao chun mơn nghiệp vụ Tìm tòi tự làm số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tiết dạy Đối với phụ huynh: Phụ huynh quan tâm tới cháu, thực tốt phong trào đóng góp nhà trường để phục phụ cho công tác giáo dục trường 2.2.2 Khó khăn Tổng số trẻ lớp tương đối đơng 33 cháu, trẻ gái 13 cháu, trẻ trai 20 cháu, nhìn chung cháu có đặc điểm riêng cá tính khác có điểm chung trẻ mầm non tiếp thu nhanh lại quên chốc lát Vì để thực đề tài gặp khơng khó khăn cụ thể sau: - Sự quan tâm gia đình dành cho cháu không đồng đều, đa số phụ huynh cháu làm nơng nghiệp nên khơng có nhiều thời gian trẻ làm quen với tác phẩm văn học qua hoạt động kể chuyện - Đồ dùng phục vụ cho tiết dạy nghèo nàn, đồ chơi trẻ ít, thiếu hình ảnh đẹp, sinh động để trẻ quan sát, chủ yếu đồ dùng trẻ tự làm - Một số trẻ lớp phát âm ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương chưa sửa sai, chưa cho trẻ phát triển ngôn ngữ thường xuyên thông qua hoạt động kể chuyện, đóng kịch tác phẩm văn học để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc Trước thực đề tài điều tra khả phát âm, khả diễn đạt ngôn ngữ, khả sử dụng ngôn ngữ trẻ sống, hoạt động đẫn đến khả phát triển ngôn ngữ khả cảm thụ tác phẩm văn học chưa cao kết thể bảng thống kê số liệu sau: * Kết khảo sát thực trạng đầu năm ( Tháng 9/2018) ( Bảng khảo sát kết trẻ đầu năm kèm theo phụ lục ) Với kết tơi băn khoăn trăn trở để tìm giải pháp khắc phục thực trạng cải tiến chất lượng để trẻ cảm thụ tác phẩm văn học, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ đạt kết cao Tôi mạnh dạn áp dụng thực đồng giải pháp 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Khi tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe, để hoạt động kể chuyện lớp đạt kết cao, tơi tìm số giải pháp, hình thức để giúp trẻ hứng thú nghe kể chuyện cách tích cực sau: 2.3.1 Xây dựng môi trường phong phú cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Môi trường giáo dục có vai trò to lớn cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt mơi trường văn học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tác phẩm văn học chỉnh thể nghệ thuật, cần giúp trẻ nhận mối quan hệ biểu hoàn cảnh, trạng thái tình cảm, tình truyện nhân vật, lời kể, lời thuật, lời bạch trữ tình ngơn ngữ nhân vật, khơng khí, âm sắc, giọng điệu chung tác phẩm văn học hành động nhân vật Chưa yêu cầu trẻ phải nhớ hết mối quan hệ phức tạp chưa đòi hỏi trẻ phân biệt chính, phụ truyện mà nhằm giúp trẻ nhận tính liên tục cốt truyện mối liên quan đến nhân vật trung tâm tác phẩm Để giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học việc tạo hội cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học phải thường xuyên xây dựng mơi trường văn học ngồi lớp học điều trọng *Xây dựng môi trường lớp học Ngay từ đầu năm học xây dựng góc thư viện mang nội dung văn học cách đưa hình ảnh thơ, câu chuyện bật vào góc văn học Trang bị cho góc loại truyện tranh chương trình, sưu tầm loại sách ngồi chương trình phù hợp với trẻ như: Chuyện nhi đồng, tạp chí tập san, thơ câu chuyện ngồi chương trình có nội dung phù hợp với lứa tuổi chủ đề thực Để cho góc thư viện phong phú tơi làm truyện tranh viết chữ to phía dán lên mảng tường trống hướng dẫn trẻ tri giác tranh truyện giúp trẻ tự đọc Ví dụ: Ở chủ đề: “Bản thân” Tơi vẽ hình ảnh vật câu chuyện “ Ai đáng khen nhiều hơn’, “ Tay phải tay trái” Ví dụ: Ở chủ đề: “Gia đình” tơi vẽ hình ảnh vật câu chuyện: “Cây khế” “Ba gái” Ví dụ: Ở chủ đề: “Giao thơng” tơi vẽ hình ảnh vật câu chuyện: “Xe lu xe ca” “Qua đường” Trong câu chuyện: “ Xe lu xe ca” làm mơ hình câu chuyện trưng bày góc trẻ nhìn thấy mơ hình mà hình dung nhớ lại nội dung câu chuyện Hoặc tơi vẽ tranh liên hồn treo vào góc để hướng dẫn trẻ kể chuyện sáng tạo mời trẻ đặt tên cho câu chuyện mà vừa kể Tơi ghi lại tên mà trẻ vừa đặt đọc cho lớp nghe nhận xét động viên khuyến khích trẻ Ví dụ1: Với tranh truyện “Bạn Nam chim nhỏ” chủ đề “Thế giới động vật” vẽ loại tranh: Tranh 1: Bạn Nam đường Tranh 2: Bạn Nam nhìn thấy chim nhỏ bị thương nằm đường Tranh 3: Bạn Nam cho chim nhà cho vào lồng đẹp chăm sóc Tranh 4: Chim khỏe dần bay Tranh 5: Bạn thả chim cho chim bay tìm đàn Tơi cho nhóm trẻ góc kể nội dung tranh sau tập cho trẻ tự kể Để cho góc thư viện thêm phong phú tơi xây dựng góc mở văn học với tiêu đề “Ngơi nhà cổ tích” tơi chuẩn bị hình ảnh, nhân vật thơ, câu chuyện trẻ học, cho trẻ hoạt động yêu cầu trẻ chọn hình ảnh thơ hay nhân vật câu chuyện mà trẻ thích đọc, kể lại thơ câu chuyện có hình ảnh nhân vật mà trẻ chọn Ví dụ 2: chủ đề; “Thế giới động vật” yêu cầu trẻ nhà sưu tầm loại tranh ảnh động vật, mà u thích, sau mang đến lớp làm thành siêu tập giới động vật, cắt phân loại theo nhóm, động vật sống gia đình, động vật sống nước, để làm thành cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Ví dụ: chủ đề: “Quê hương, đất nước, người” sưu tầm thơ câu truyện kèm tranh minh hoạ nói quê hương Nga sơn, viết truyền thuyết Mai An Tiêm trồng dưa, cấy lúa, chiếu cói Nga Sơn, Về Từ Thức, Giáng Hương, tơi treo tranh góc thư viện cho trẻ quan sát thơng qua trẻ cảm nhận vẻ đẹp q sinh sống có truyền thuyết đáng tự hào Từ giáo dục trẻ biết yêu quê hương, đất nước có quê hương Nga Sơn, yêu nghề truyền thống địa phương, quý trọng biết bảo vệ sản phẩm truyền thống nơi trẻ sinh (Hình ảnh minh họa chuyện: “Sự tích dưa hấu” ) Tơi chuẩn bị hình ảnh có câu chuyện “Sự tích dưa hấu”, “Từ Thức Giáng Hương” Đây câu chuyện quê hương Nga Sơn ca ngợi người cần cù, sáng tạo lao động, yêu quê hương đất nước Tơi vẽ hình ảnh nhân vật câu chuyện sau đóng thành sách truyện tranh treo góc thư viện để trẻ hứng thú xem sách truyện tranh tự kể lại câu chuyện theo trí nhớ Góc thư viện tơi trang trí có tên gọi “Góc thư viện” xem sách, kể chuyện, đọc thơ Tạo cho trẻ thói quen thích xem sách tranh chuyện ( Hình ảnh minh họa góc thư viện) Ngồi tơi sâu vào làm số đồ dùng trực quan cho trẻ hoạt động như: Một số rối dẹt có bánh xe, có cử động tay chân tận dụng sản phẩm vẽ trẻ cắt dán bồi bìa cứng cho trẻ ghép thành câu chuyện Điều đặc biệt suy nghĩ làm loại rối tay Qua nghiên cứu tìm tòi tơi vận dụng làm từ bóng, chổi rơm, đĩa nhựa đồ chơi, để làm mặt rối sau dùng vải len móc làm váy, thân tay để sử dụng khơng bị thơ cứng khn mặt thay đổi tuỳ vào nội dung câu chuyện cho trẻ làm quen để góc bé u thơ chuyện ngày có mơi trường ngày phong phú Ví dụ: Tơi may giống vải, rối len, rạ làm nhà tranh để làm mơ hình cho câu chuyện (Hình ảnh minh họa rối tự làm ) Ở góc thư viện lớp ngồi tranh ảnh, sách lớp tơi nhà trường đầu tư phương tiện nghe nhìn với loại đĩa CD câu chuyện cổ tích phù hợp với nội dung chương trình * Mơi trường ngồi lớp học Với mơi trường ngồi lớp học mảng tường trống bên ngồi lớp tơi vẽ hình ảnh, nhân vật có thơ câu chuyện để hoạt động ngồi trời tơi gợi mở cho trẻ kể chuyện Ví dụ: Tơi vẽ hình ảnh vật ngộ nghĩnh như: Con thỏ, gà, nhân vật câu chuyện cô tiên lên mảng tường (Hình ảnh minh họa Chuyện: Sự tích hoa Hồng - Nàng Tiên Cá) Ngồi tham mưu với nhà trường để xây dựng “Vườn cổ tích” bé với câu chuyện có chương trình như: Truyện cám, Nàng Bạch Tuyết Bảy lùn, Sự tích Quả dưa hấu, Cáo thỏ gà trống…Để trẻ thăm quan vườn cổ tích, trẻ thư giãn, ngắm nhìn, giải trí hoạt động mệt mỏi Bằng hình ảnh trực quan sinh động, diễn trước mắt trẻ, trẻ nhìn vào mà nói tên truyện kể cho bạn nghe nội dung câu truyện Từ phát triển ngơn ngữ cho trẻ cách nhẹ nhàng khắc sâu mà không gò bó chút (Hình ảnh minh họa: Mơi trường cho trẻ làm quen với văn học lớp) Kết quả: Tôi làm tranh thơ, mô hình rối dẹt phục vụ cho truyện kể, tranh câu chuyện sáng tạo Như việc tạo môi trường văn học cho trẻ làm quen việc làm vơ quan trọng chỗ dựa sở gợi mở cho trẻ có cảm xúc tác phẩm văn học 2.3.2 Tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với văn học qua câu chuyện 2.3.2.1 Tạo hứng thú cho trẻ thông qua giọng đọc, kể diễn cảm Để kể câu chuyện cách diễn cảm cho trẻ nghe khơng cách đọc chuyện bình thường việc tạo hứng thú để dẫn dắt vào tác phẩm văn học phần cần thiết Tôi đưa tình bất ngờ để trẻ có tâm cảm thụ tốt tạo hứng thú cho trẻ tác phẩm văn học truyện “Tiếng gà cục tác” Giọng cô đọc hùng hồn lời thơ: “Cục ta cục tác Mai đẻ trứng khác Cục ta cục tác Nay đẻ trứng Đó lời nói tác phẩm nào? Hay truyện “Bông hoa cúc trắng” Giọng yếu ớt, bà mẹ bị ốm: “Con ơi! Con mời thầy thuốc vào đây” Hay truyện “Tích Chu” Giọng yếu ớt, thều thào bà bị ốm gọi Tích Chu: “Tích Chu ơi! cho bà ngậm nước, bà khát khô cổ rồi” Giọng cao vang vọng bà tiên nói với Tích Chu: “Nếu cháu muốn bà cháu trở lại thành người cháu phải lấy nước suối tiên cho bà cháu uống, đường lên suối tiên xa lắm, cháu có khơng? 2.3.2.2 Tạo hứng thú cho trẻ thông qua sử dụng đồ dùng trực quan sinh động Như biết để đưa tác phẩm trọn vẹn vào lòng trẻ thơ nhằm giáo dục trẻ nhiều yếu tố khác, mà sử dụng đồ dùng trực quan yếu tố thiếu hoạt động cho trẻ làm quen với văn học, xuất phát từ đặc điểm nhận thức trẻ, từ tư trực quan cụ thể đến tư trừu tượng, từ cảm tính đến lý tính khả ăng ý trẻ thiếu bền vững dễ phân tán, chóng chán, mệt mỏi Sử dụng đồ dùng trực quan khắc sâu tác phẩm cách dễ dàng Với trẻ mầm non việc sử dụng đồ dùng trực quan khâu quan trọng định đến hoạt động có thành cơng hay không Với trẻ mẫu giáo - tuổi tư trẻ tư trực quan hành động phát triển sang loại tư trực quan hình tượng đòi hỏi chuẩn bị đồ dùng phải đẹp, sáng tạo màu sắc tươi sáng có đường nét rõ ràng an tồn thuận tiện sử dụng Khi sử dụng đồ dùng trực quan hoạt động học có chủ định phải sử dụng triệt để, có tính khoa học, gọn nhẹ tránh rườm rà rắc rối để cho trẻ dễ quan sát, dễ hiểu nắm nội dung tác phẩm cách dễ dàng đồng thời phải đưa hợp lý lúc đạt hiệu cao Đồ dùng trực quan phong phú tranh ảnh, rối, mơ hình sa bàn minh họa, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế slied phù hợp gây hứng thú cho trẻ khơi dậy rung cảm thẩm mỹ trẻ * Sử dụng nghệ thuật múa rối sa bàn Việc sử dụng rối hoạt động làm quen với văn học gây ý, tò mò tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với nghệ thuật múa rối nước nhà Với câu truyện “Bác Gấu đen hai thỏ” sử dụng mơ hình sân khấu ngơi nhà có xanh, nhân vật truyện cách điệu hóa, thỏ gấu mặc quần áo, băng chân Khi dạy, tơi điều khiển rối ba ngón tay: Ngón cái, trỏ, cho cử phù hợp với lời thoại truyện.Nhờ vào việc sử dụng nghệ thuật rối hoạt động văn học số trẻ có khả cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu cao, đa số trẻ nhớ nội dung câu truyện qua trẻ biết nhận xét đánh giá tính cách nhân vật truyện người xấu? Ai người tốt? Hình ảnh minh họa nghệ thuật rối câu chuyện “Bác gấu đen hai thỏ” Hay câu chuyện tơi sử dụng rối dẹt kể chuyện cho trẻ nghe Ví dụ 1: Khi kể cho tr nghe cõu chuyn: Chim sẻ, cào cào, ếch, l¸ hoa sóng” chủ đề “Thế giới động vật” tụi lm b ri dt: Chim sẻ cào cào, ếch Tôi tạo hứng thú cho trẻ cách: Cho trẻ xem hình rối: Chim sẻ, cào cào, ếch, gọi tên hình rối này, sau trò chuyện với trẻ môi trường sống cách di chuyển chúng Tơi kích thích tính tò mò trẻ cách đề nghị trẻ nghĩ làm cách để ba vật sang bên bờ ao lúc Trẻ tự đưa cách khác Sau tơi đề nghị trẻ im lặng để nghe cô kể tiếp điều khiển rối minh họa xem vật sang bờ ao bên cách Từ làm cho trẻ hứng thú hiểu nội dung câu chuyện cách dễ dàng Bên cạnh cho trẻ làm quen tác phẩm văn học tơi sử dụng sa bàn chọn nhân vật mà trẻ thích kết hợp di chuyển nhân vật sa bàn, nói đến đâu đưa nhân vật đến đó, lời kể theo nhân vật sử dụng Ví dụ: Khi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” làm sa bàn câu chuyện có nhân vật mẹ, bé qng khăn đỏ, bà ngoại, chó sói bác thợ săn Lời dẫn “Ngày xửa, ngày xưa, có cô bé thường hay quàng khăn màu đỏ, người gọi bé qng khăn đỏ” Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại Đưa nhân vật Cô Bé Mẹ 10 chuyển động từ cánh gà sa bàn cho lời kể khớp với nhân vật di chuyển (Hình ảnh minh họa mơ hình sa bàn chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”) Như việc sử dụng đồ dùng trực quan mà tiến hành gây hứng thú cao trẻ chăm nghe cô kể chuyện hiểu nội dung cách dễ dàng Víi hoạt động đề tài cụ thể, dùng thủ thuật khác để dẫn dắt vào chuyển hoạt động cách linh hoạt, với hoạt động phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi có tính lơgic để đàm thoại với trẻ cách sôi lấy trẻ làm trung tâm cho hoạt động để phát huy trí tưởng tượng, cảm xúc trẻ * Ứng dụng cơng nghệ thơng tin để lơi trẻ tích cực tham gia hoạt động Để hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, dù thơ hay truyện Muốn đạt kết cao việc giáo viên phải chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học, đồ dùng đẹp hấp dẫn thu hút ý trẻ Trước giáo viên thường sử dụng tranh minh hoạ làm đồ dùng hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Song với hình thức đổi nay, thời đại CNTT nên việc ứng dụng CNTT vào giảng mang lại kết cao Biện pháp gây ý, tò mò cho trẻ Vì tơi tích cực đưa CNTT vào giảng dạy để mang lại kết cao Với câu chuyện: “Cáo thỏ gà trống” tơi xây dựng đoạn phim hoạt hình nội dung câu chuyện sau tơi trình chiếu cho trẻ xem Ngồi tơi làm đoạn phim vật kết hợp với nhạc đệm hứng thú làm cho trẻ dễ 11 nhớ nội dung truyện thấy nét đặc trưng nhân vật Xem đốn gà hay vịt nhân vật có câu chuyện nào… (Hình ảnh minh họa cho trẻ xem phim: “Cáo thỏ gà trống” ) Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin thu hút 100% trẻ tích cực tham gia hoạt động, giúp trẻ khắc sâu kiến thức thích thú làm quen với câu chuyện 2.3.3 Kể chuyện diễn cảm tác phẩm văn học Kể chuyện diễn cảm cho trẻ nghe cách tốt để khuyến khích trẻ ham đọc sách, phát triển ngơn ngữ trí tưởng tượng cách sáng tạo trẻ Trẻ mẫu giáo ln thích tìm tòi khám phá giới xung quanh đơi mắt ngạc nhiên, thích thú qua tác phẩm văn học để giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu làm thỏa mãn nhu cầu ham hiểu biết, người đọc kể tác phẩm cần phải thể giọng điệu cách mượt mà, truyền cảm có du dương ướt át có cao giọng chua cay phù hợp với tính cách nhân vật giọng điệu tác phẩm Chính giọng điệu, cử chỉ, nét mặt phương tiện hỗ trợ chơ lời kể, giọng đọc thêm sinh động, hấp dẫn Phương pháp đọc kể diễn cảm cô cần tách biệt đọc kể Do kể chuyện cho trẻ nghe cần ý đến ngữ điệu giọng kể Kể chuyện cách diễn cảm cho trẻ nghe không cách đọc truyện bình thường dùng giọng điệu thành giọng điệu tác phẩm mà trẻ nghe, cảm nhận có hữu nhân vật truyện, biến nhân vật truyện thành hình ảnh sống động có cá tính Ví dụ: Truyện “Bác Gấu đen hai thỏ” - Giọng bác Gấu trầm ấm - Giọng thỏ nâu gắt gỏng 12 - Giọng thỏ trắng ân cần Khi kể chuyện cô nhập vai để giả làm giọng nhân vật Lúc khơng giọng mà giọng nhân vật qua trẻ cảm nhận tính cách nhân vật nội dung câu truyện làm sáng tỏ Vì tơi người tìm hiểu truyện, tìm tính cách nhân vật để hòa vào nhân vật đó, vào câu truyện để truyền đạt đến trẻ nội dung câu truyện Để kể diễn cảm câu chuyện không thiết phải thuộc câu chữ sách truyện mà cần phải thể đối thoại nhân vật với nhân vật khác, nhiều lại trở người dẫn truyện, phải lấy cốt truyện, nội dung truyện làm trọng tâm Để làm điều tơi cần có phương pháp kể chuyện hấp dẫn sáng tạo để lôi trẻ, kết hợp với cử chỉ, điệu cách phù hợp Ví dụ: Kể chuyện “Cáo thỏ gà trống” Ngồi lúc dùng hình ảnh (tranh truyện) tơi dùng tay đặt lên vai kể đến đoạn gà trống vác hái vai Như đọc kể diễn cảm nói hòa trộn giọng đọc, cử điệu bộ, nét mặt, ánh mắt với tác phẩm mà truyền đạt đến trẻ Việc sử dụng tranh chuyện minh họa kết hợp cử điệu bộ, ánh mắt, nét mặt lời nói giúp cho trẻ cảm thụ sâu tác phẩm văn học Kết quả: Qua giọng đọc kể diễn cảm cô 97% trẻ hứng thú hoạt động 2.3.4.Thường xuyên tổ chức cho trẻ kể lại truyện Tổ chức cho trẻ kể lại chuyện có vai trò quan trọng việc củng cố nội dung câu chuyện Vì tập trung cho trẻ kể truyện nhiều cách: - Kể truyện theo gợi ý cô - Kể truyện theo tranh minh họa (Kể theo 3- tranh kể theo tranh nhằm tập kể câu truyện dựa yếu tố trực quan) - Song để trẻ kể truyện cách hấp dẫn thể giọng điệu diễn cảm giáo viên cần ý bước luyện tập cho trẻ kể truyện là: Trò chuyện với trẻ để giúp trẻ hiểu nội dung câu truyện Đàm thoại để khơi gợi hình ảnh liên quan đến nội dung câu truyện Với hình thức kể truyện theo ý thích, cho thấy trẻ có sức tưởng tượng vơ phong phú, với kinh nghiệm mà có lẽ trẻ nghe câu truyện nên nghĩ chuyện mang tính chất hư cấu tạo cho trẻ mạnh dạn tự tin giáo tiếp nói chuyện trẻ kể truyện mạch lạc Ví dụ: Trong câu chuyện “Tích Chu” Tơi cho trẻ kể lại câu chuyện cách Khơi gọi trẻ cảm nhận sâu sắc để trẻ hồi tưởng, nhớ lại nội dung câu chuyện Tôi thể giọng bà tiên “…nếu cháu muốn bà cháu trở lại thành người, cháu phải lấy nước suối tiên cho bà cháu uống, đường lên suối tiên xa cháu có khơng…” Đó giọng nói câu chuyện nào? Tôi đàm thoại với trẻ nội dung câu chuyện theo hệ thống để trẻ tự kể lại câu chuyện hay bạn kể lại hoàn chỉnh câu chuyện, bạn đóng nhân vật câu chuyện, dùng lời đối thoại nhân vật để kể lại chuyện 13 Khi trẻ kể thạo trẻ tự kể mà không cần cô dẫn chuyện Khi trẻ kể tơi thường nhắc trẻ đứng quay mặt phía bạn, thể cử điệu kết hợp với giọng kể rõ ràng tốc độ vừa phải tư tự nhiên thoải mái Nếu trẻ kể chưa trẻ kể xong sửa sai trẻ quên đặt câu hỏi gợi ý dẫn chuyện cho trẻ kể lại 2.3.5 Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại phù hợp theo nội dung câu chuyện Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại cho trẻ tổ chức hoạt động làm quen với văn học trình hỏi đáp, trao đổi trẻ, giữ vai trò chủ đạo giúp trẻ hiểu sâu nhớ lại tác phẩm văn học Đàm thoại hội tốt để trẻ sử dụng từ diễn đạt cách xác biểu cảm, từ phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ Để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ qua hoạt động làm quen với văn học khơng thể thiếu hệ thống câu hỏi đàm thoại Câu hỏi đóng vai trò quan trọng trò chuyện, đàm thoại, sử dụng câu hỏi với trẻ nhằm gây hứng thú ý trẻ đến vật tượng, cần cho trẻ tìm hiểu khám phá gợi tính tò mò trẻ Giúp trẻ tìm hiểu kỹ chất vật tượng xung quanh Phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ nghe hiểu nghĩa loại câu hỏi, câu trả lời người khác với câu hỏi đời thường, giáo viên cần chuẩn bị câu hỏi trước trò chuyện, đàm thoại với trẻ Câu hỏi chuẩn bị trước giúp giáo viên chủ động hỏi trẻ, đưa câu hỏi xác dễ hiểu trẻ Trong q trình trò chuyện, đàm thoại, nên sử dụng dạng câu hỏi khác *Dạng câu hỏi nhận biết Giúp trẻ tái tạo nội dung truyện, nhớ lại cách có hệ thống việc diễn ra, loại câu hỏi dùng cho trẻ yếu, trung bình lớp đàm thọai qua tranh minh họa Ví dụ: Khi cho trẻ làm quen với câu truyện “ Tích Chu” Tơi sử dụng hệ thống câu hỏi nhận biết để đàm thoại qua tranh sau: + Các vừa nghe cô kể câu chuyện gì? + Trong câu truyện có ai? + Bà Tích Chu nào? + Khi bà bị ốm Tích Chu làm gì? Ngồi tơi dùng dạng câu hỏi nhận biết nâng cao để buộc trẻ phải suy nghĩ + Vì bà Tích Chu bị biến thành chim? + Khi bà biến thành chim Tích Chu làm để bà trở lại thành người? * Dạng câu hỏi vận dụng kinh nghiệm Trẻ vận dụng khả hiểu biết để trả lời nhằm giúp cho trẻ phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo Loại câu hỏi dùng cho trẻ lớp Ví dụ: Truyện “Tích Chu” + Khi bà ốm bà mong muốn điều gì? 14 + Con thử tưởng tượng xem Tích Chu biết bà hóa thành chim? Bên cạnh tơi dùng dạng câu hỏi vận dụng kinh nghiệm nâng cao để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kích thích tư trẻ phát triển: + Nếu Tích Chu kịp thời bà gọi nào? + Con làm bà bị ốm? (Hình ảnh minh họa chuyện “Tích Chu” ) * Dạng câu hỏi giải thích đốn suy luận Đây loại câu hỏi đòi hỏi trẻ phải sử dụng nhiều mẫu câu để trả lời Dạng câu hỏi giúp trẻ tăng vốn từ, phát triển trí tưởng tượng phong phú, kích thích tư phát triển, loại câu hỏi thường dùng cho cháu giỏi lớp Ví dụ: Truyện “Bác Gấu đen hai thỏ” + Hành động giúp biết Thỏ Nâu không giúp bác Gấu? + Nếu Thỏ Nâu mở cửa bác Gấu gọi chuyện xảy ra? Ngồi câu hỏi trên, tơi đưa câu hỏi giúp trẻ suy nghĩ nội dung tư tưởng tác phẩm cách hướng trẻ suy nghĩ vào nhân vật chính, phát phẩm chất nhân vật, đưa nhận xét hình tượng nhân vật xác định thái độ nhân vật Ví dụ: Tơi đặt câu hỏi: + Con thấy Tích Chu người nào? (trong truyện “Tích Chu”) + Các có nhận xét người anh người em? (trong truyện “Hai anh em”) Để giúp trẻ hiểu sâu sắc nội dung tư tưởng tác phẩm, thường đặt câu hỏi để tạo hội cho trẻ tự bày tỏ thái độ nhân vật Trẻ tự đặt vào hồn cảnh nhân vật để tìm cách giải Ví dụ: Trong truyện “Tích Chu” hỏi trẻ: + Nếu con, làm ơng, bà, bố, mẹ bị ốm? Trong truyện “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Chú vịt xám” + Khi bố, mẹ hay người lớn dặn dò điều phải làm nào? Như vậy, việc sử dụng hệ thống câu hỏi đa dạng từ đơn giản đến phức tạp, kích thích hứng thú tính tích cực hoạt động đối tượng trẻ đồng thời tạo cho trẻ mạnh dạn, tự tin tinh thần học tập sôi Cách đưa 15 câu hỏi phù hợp với khả nhận thức trẻ Nhờ hệ thống câu hỏi mà trẻ cảm thụ truyện kể cách tích cực hơn, sâu sắc hơn, trẻ nhớ nội dung câu truyện lâu cho trẻ đóng kịch trẻ tái tạo tính cách nhân vật tự tin hơn, chân thật Ngồi học tơi ln tạo bầu khơng khí vui tươi giúp trẻ có tâm trạng thoải mái, từ trẻ tích cực trả lời câu hỏi cô đưa Tất trẻ lớp tham gia tích cực sơi Khi vừa đặt câu hỏi, cháu mạnh dạn giơ tay phát biểu Những cháu cảm nhận tốt trả lời câu nâng cao giúp cho cháu yếu học hỏi Đây cách cho trẻ học qua bạn, trẻ bắt chước bạn, chịu suy nghĩ trả lời, làm cho cháu chậm yếu ngày phát triển ngôn ngữ, mở mang kiến thức hơn, mạnh dạn hơn, đồng thời ngày tự tin Và qua hệ thống mà câu hỏi vừa nêu trên, trẻ cảm thụ truyện mội cách tích cực hơn, sâu sắc hơn, trẻ nhớ nội dung câu truyện lâu trẻ đóng kịch, trẻ tái tạo tính cách nhân vật cách tự nhiên, chân thật Ngoài học kể chuyện, tơi ln tạo bầu khơng khí vui tươi giúp cho trẻ có tâm trạng thoải mái, từ trẻ tích cực tham gia trả lời câu hỏi tơi đưa Khi trẻ trả lời câu hỏi, không áp đặt trẻ mà để trẻ tự trả lời theo ý trẻ tự diễn đạt ngôn ngữ mình, tạo cho trẻ tự tin, mạnh dạn diễn đạt Sau giáo viên hướng cho trẻ vào nội dung định Do nhận thức cháu lớp không đều, đưa hệ thống câu hỏi, đưa dạng câu hỏi, từ câu hỏi nhận biết, đến câu hỏi vận dụng kinh nghiệm, đến câu hỏi giải thích đoán suy luận Làm cho tất trẻ lớp trả lời câu hỏi tùy theo khả trẻ Tuy nhiên cháu lớp khá, tơi chọn câu hỏi khó có tính chất suy luận nâng cao, cần sử dụng câu hỏi cách linh hoạt tùy thuộc vào khả nhận biết, để tất trẻ trả lời câu hỏi nội dung hiểu tác phẩm văn học Kết quả: Qua việc sử dụng hệ thống câu hỏi giúp 95% trẻ hiểu nội dung tác phẩm Trẻ ghi nhớ câu chuyện theo hệ thống câu hỏi đàm thoại 2.3.6 Tạo hội để hướng dẫn trẻ đóng kịch thường xuyên: Tổ chức cho trẻ đóng kịch phương pháp tốt giúp trẻ nhớ lâu tác phẩm Đồng thời, hoạt động giúp trẻ phát triển trí nhớ giáo dục trẻ tinh thần tập thể Qua hoạt động đóng kịch trẻ truyền đạt lại nội dung câu truyện, làm sống lại tâm trạng, hành động ngôn ngữ hội thoại nhân vật truyện, đồng thời trẻ biết thể tình cảm đánh giá nhân vật truyện Khi đóng kịch trẻ dễ dàng nắm nội dung, ý nghĩa tác phẩm, nắm tính liên tục câu truyện, điều góp phần đẩy mạnh phát triển tư duy, cảm thụ tác phẩm cách sâu sắc trẻ Nhằm giúp trẻ phân biệt giọng điệu, lời nói nhân vật Qua trẻ khắc hoạ tính cách nhân vật Giúp trẻ nhớ ngôn ngữ, lời thoại nhân vật truyện để đóng kịch trước hết cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật sau cho trẻ đóng vai theo tổ nhóm 16 Ví dụ: Trong truyện: “Gấu đau răng” cho tổ làm Gấu mẹ, tổ làm Gấu để trẻ tự thể hành động, điệu nhân vật cho quen thành thạo Sau phân vai cho trẻ theo vai nhân vật truyện cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật truyện mà trẻ đóng Lúc tơi người dẫn truyện trẻ tự diễn theo nội dung câu truyện Khi trẻ diễn xong cho trẻ lên tự nhận xét vai diễn mình, bạn, từ trẻ xác định thái độ trẻ nhân vật truyện yêu ghét Để hoạt động đóng kịch trẻ đạt hiệu cao, tơi thường xuyên sử dụng đồ dùng trực quan, đạo cụ, sân khấu hóa cách sinh động phù hợp với nội dung câu chuyện Tuy nhiên, cần sử dụng đồ dùng trực quan vào lúc nào? Có thể sử dụng lúc giới thiệu bài, có lại minh họa cho lời kể, trích dẫn làm rõ ý, sử dụng - đồ dùng trực quan cho câu truyện Với phương pháp đổi giáo dục khơng dừng lại tranh ảnh mà nên sử dụng mơ hình sân khấu, phim ảnh Muốn sử dụng đồ dùng trực quan để đưa tác phẩm đến với trẻ cần phải chau chuốt điêu luyện nên tìm hiểu nên tìm hiểu cách sử dụng đồ dùng trực quan cho phù hợp dùng tranh minh họa đến nhân vật vào nhân vật đó, trẻ nhìn biết nhân vật làm có giống với tính cách mà cô vừa kể không dùng rối minh họa lại hòa giọng điệu vào nhân vật rối làm cho rối sống động hơn… Sử dụng đồ dùng trực quan thế, luôn phải theo trình tự cốt truyện, hình ảnh có trước, hình ảnh có sau, ln phải linh hoạt, sáng tạo sử dụng đồ dùng trực quan Trò chơi đóng kịch thực giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học cách sâu sắc để đạt điều việc trang trí sân khấu hóa trang cho trẻ quan trọng, với câu truyện “Cáo thỏ gà trống” làm sân khấu có che, trang trí cảnh phù hợp với câu truyện Bên cạnh việc làm mơ hình sân khấu việc hóa trang cho trẻ đóng kịch cần thiết Với câu truyện “Cao thỏ gà trống” cho trẻ mặc quần áo vai Cáo, Thỏ, Gà trống, trẻ đội mũ chó con, bác gấu, trẻ mặc trang phục phù hợp với tính cách nhân vật Việc hóa trang bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho trẻ hứng thú với diễn (Hình ảnh minh họa trẻ đóng kịch “Cáo thỏ gà trống”) 17 Qua cách làm giúp trẻ phát triển khả ghi nhớ, rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc, làm tăng cảm thụ hiểu biết tác phẩm văn học trẻ làm cho hoạt động học sinh động hứng thú hoạt động Kết quả: 100% trẻ thích thú với đồ dùng trực quan chăm xem hình ảnh phim hoạt hình chuyển thể từ câu chuyện chương trình Nhờ trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học, ghi nhớ tên lời thoại, cử điệu nhân vật 2.3.7 Phối kết hợp với phụ huynh nâng cao khả cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu Đây giải pháp vô quan trọng Nó khơng đơn lơi quan tâm bậc phụ huynh để họ tham gia thực mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho trẻ, đặc biệt đồ dùng phục vụ cho môn làm quen với tác phẩm văn học, mà tạo hội để bậc phụ huynh hiểu cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ vất vả Từ thực tốt lượng thông tin hai chiều để phối kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức như: - Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức tầm quan trọng trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Trò chuyện, trao đổi với bậc phụ huynh, thơng qua đón trả trẻ hàng ngày để họ nắm bắt tình hình sức khoẻ khả nhận thức trẻ - Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức tầm quan trọng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tới bậc phụ huynh - Tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ Tuyên truyền phối hợp cho bậc phụ huynh việc làm quan trọng mà giáo viên cần nắm bắt Ngoài thời gian trường thời gian nhà trẻ góp phần tích cực giúp trẻ hiểu cảm nhận tác phẩm tốt Thời gian trẻ nhà buổi tối trước ngủ trẻ nghe bố mẹ đọc câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, bố mẹ kể lại câu chuyện cử chỉ, giọng điệu nhân vật đưa trẻ vào giấc ngủ cách dễ dàng + Tôi trao đổi với phụ huynh tạo điều kiện để trẻ nghe đài, xem chương trình thiếu nhi chương trình kể chuyện chị họa my, vườn cổ tích có nội dung liên quan đến câu chuyện phù hợp + Tôi phô tô câu chuyện chương trình gửi đến phụ huynh để họ nắm bắt kết hợp dạy trẻ nhà Gợi ý cho cha mẹ kể chuyện kể chuyện cho trẻ nghe nên lắng nghe trẻ kể lại + Kêu gọi phụ huynh quyên góp, ủng hộ tranh,sách truyện nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi + Trao đổi với phụ huynh cho trẻ học đặn giúp trẻ tiếp thu có hệ thống đạt hiệu Sau kết hợp với phụ huynh thấy trẻ hứng thú nghe cô đọc, kể chuyện hay tham gia kể chuyện cô, trẻ tự tin lên nhiều thể tác phẩm văn học trước cô giáo bạn bè, việc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trở nên nhẹ nhàng đạt hiệu cao 18 Kết quả: 100% phụ huynh đóng góp đầy đủ kinh phí để xây dựng môi trường giáo dục lớp, mua 30 chuyện tranh, tranh chuyện minh họa trang trí góc bé khám phá điều kỳ diệu qua hình ảnh câu chuyện Tơi phơ tơ tất câu chuyện có chương trình học trẻ phát cho phụ huynh đón trả trẻ Tổng số 20 câu chuyện cho chủ đề năm học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp nhà trường Sau đưa biện pháp áp dụng vào tổ chức cho trẻ cảm thụ văn học thông qua thể loại truyện q trình nghiên cứu tơi nhận kết đáng phấn khởi cụ thể là: - Đối với hoạt động giáo dục: Qua bảng khảo sát cho thấy khả cảm thụ với tác phẩm văn học thông qua thể loại truyện trẻ nâng lên rõ rệt Thông qua hoạt động hoạt động kể chuyện tơi khắc phục đáng kể tình trạng nói ngọng, làm cho trẻ có khả diễn đạt mạch lạc kể số câu chuyện ngắn đơn giản có hướng dẫn cảm thụ tốt tác phẩm văn học Góp phần nâng cao định đến chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường - Đối với thân: Có nhiều kinh nghiệm, vững vàng, tự tin, thường xuyên tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ khơng lúng túng trước Đặc biệt nhà trường giao trọng trách thiết kế dạy mẫu tổ chức hoạt động kể chuyện nhân diện rộng - Đối với đồng nghiệp: Thành công sáng kiến kinh nghiệm hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao, đồng nghiệp trường áp dụng rộng rãi trình tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ thu kết tốt - Đối với nhà trường: Chất lượng tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho trẻ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, không ngừng củng cố, nâng cao trì thường xuyên, theo hệ thống Kết khảo sát tháng năm 2019 sau: (Bảng khảo sát kết trẻ cuối năm phụ lục 2) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận Từ kết đạt rút kinh nghiệm tối ưu nhằm nâng cao chất lượng giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện - Muốn dạy trẻ làm quen với văn học đạt kết cao giáo viên ln phải trau dồi kiến thức, ln tìm tòi sáng tạo, rèn luyện giọng đọc, giọng kể…cách phát âm mình, tự sửa sang cho ngơn ngữ tìm hiểu sâu cách phát âm, ý nghĩa từ Từ đề số biện pháp tốt để hướng dẫn cho trẻ - Để giúp trẻ vào tác phẩm tạo hứng thú đồ dùng trực quan khơng thể thiếu Cần tổ chức cho trẻ thực hành, trải nghiệm qua đồ dùng, đồ chơi mang tính sáng tạo, ln cải biên tạo lạ hấp dẫn, gây ý trẻ giúp trẻ ghi nhớ lâu tác phẩm 19 - Dưới hướng dẫn cô cho trẻ tự tay làm sản phẩm để trẻ tự kể chuyện, tự chơi với đồ chơi làm - Thường xuyên trò chuyện với trẻ, khơi gợi trẻ đặt tên cho nội dung vừa trò chuyện tóm tắt ngắn gọn điều vừa trò chuyện - Khuyến khích trẻ nói ý nghĩ trẻ qua nội dung truyện nhằm giúp trẻ luyện cách trình bày, diễn đạt ý… - Tạo môi trường hoạt động ngôn ngữ phong phú phù hợp với trẻ như: Xem sách, truyện tranh, nghe đọc truyện, kể chuyện, chơi đóng kịch để trẻ nói chuyện trao đổi với - Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Sử dụng tốt mơ hình rối, rối dẹt, rối tay Như qua việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, đặc biệt thể loại truyện giải pháp tối ưu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua tác phẩm văn học trường mầm non Đây việc làm thiết thực chương trình đổi nay, đòi hỏi giáo viên phải có lòng u nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Đặc biệt phải có vốn kiến thức chun mơn, có kinh nghiệm, biết xây dựng sử dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, thủ thuật đề hoạt động phương tiện thiết thực cho hoạt động giáo dục khác 3.2 Kiến nghị: * Đối với phòng giáo dục: - Phòng giáo dục tổ chức tiết dạy mẫu môn học cho giáo viên có điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm * Đối với ban giám hiệu nhà trường: - BGH cần tham mưu tốt với lãnh đạo địa phương tuyên truyền vận động ủng hộ phụ huynh để bổ xung thêm sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc học tập trẻ (Trang bị máy vi tính để trẻ xem câu truyện, thơ trực tiếp) Trên Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo - làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trường Mầm non Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Tơi áp dụng thành cơng trẻ Trong q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận góp ý hội đồng khoa học để đề tài tơi hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Tôi xin cam đoan SKKN ĐƠN VỊ viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Mai Thị Phú Mai Thị Cúc 20 * TÀI LIỆU THAM KHẢO Trích câu nói nhà văn Thi Hào M Gorki Trong tác phẩm văn học Nhận định văn thi hào Charles Dubos, tác phẩm Văn học ánh sáng tâm hồn Bản dịch Mai Chi Trích câu nói nhà thơ nước Nga RaxunGamzatôp viết tác phẩm Đaghextan tôi, I, NXB Cầu vồng, Matxcơva, 1984, trang 149 Bản dịch Phan Hồng Giang Bằng Việt Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non mới) Của nhóm tác giả Bùi Kim Tuyến (Chủ biên) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Lưu Thị Lan - Vũ Thị Hồng Tâm - Đặng Thu QuỳnhNXB giáo dục Việt Nam “Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học” - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2002 PGS TS Hà Nguyễn Kim Giang DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Cúc Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường Mầm Non Nga Tân TT Tên đề tài sáng kiến Một số biện pháp giáo dục tạo môi trường hoạt động cho trẻ - tuổi Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi hứng thú với việc làm quen với toán trường mầm non Nga Tân Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt hoạt động làm quen với toán trường mầm non Nga Tân Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt hoạt động làm quen với toán trường mầm non Nga Tân ( Bảo lưu) Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm đánh giá xếp loại Phòng giáo dục Nga Sơn B 2013-2014 Phòng giáo dục Nga Sơn B 2015 - 2016 Phòng giáo dục Nga Sơn A 2016-2017 Phòng giáo dục Nga Sơn A 2017-2018 Phụ lục 1: Kết khảo sát đầu năm TT Nội dung Khả hứng thú nghe tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Khả trả lời câu hỏi đàm thoại Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giao tiếp Khả cảm thụ tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh Khả đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trẻ biết thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ Tổng Đạt ST % Chưa đạt ST % 33 25 75,7 24,3 33 24 72,7 27,3 33 23 69,7 10 30,3 33 23 69,7 10 30,3 33 23 69,7 10 30,3 Phụ lục 2: Kết khảo sát cuối năm TT Nội dung Khả hứng thú nghe tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Khả trả lời câu hỏi đàm thoại Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giao tiếp Khả cảm thụ tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh Khả đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện Trẻ biết thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ Tổng Đạt ST % Chưa đạt ST % 33 33 97 0 33 32 94 33 31 97 33 31 91 33 30 91 ... giáo dục tạo môi trường hoạt động cho trẻ - tuổi Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi hứng thú với việc làm quen với toán trường mầm non Nga Tân Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt hoạt... việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua biện pháp - Phương pháp quan sát: quan sát ghi chép việc sử dụng biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi qua kể chuyện có tranh minh họa - Phương pháp. .. giải pháp tối ưu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua tác phẩm văn học trường mầm non Đây việc làm thiết thực chương trình đổi nay, đòi hỏi giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông quan tác phẩm văn học ở trường mầm non nga tân , Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông quan tác phẩm văn học ở trường mầm non nga tân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm