Giao an ca nam Sinh 6.doc

157 315 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 16:10

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY SINH HỌC 6 Học kỳ I: 18 tuần , mỗi tuần 2 tiết =36 tiết Học kỳ II: 17 tuần, mỗi tuần 2 tiết = 34 tiết Cả năm: 35 tuần, mỗi tuần 2 tiết = 70 tiết Tuần Tiết Bài Dạy Ghi Chú 1. 1. Đặc điểm của cơ thể sống 2. 2. Nhiệm vụ của Sinh học 3. 3. Đặc điểm chung của thực vật 4. 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa 5. 5. Kính lúp, kính hiển vi 6. 6. Quan sát tế bào thực vật 7. 7. Cấu tạo tế bào thực vật 8. 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào 9. 9. Các lọai rễ, các miền của rễ 10. 10. Cấu tạo miền hút của rễ 11. 11. Sự hút nước và muối khóang của rễ 12. 12. Sự hút nước và muối khóang của rễ (tt) 13. 13. Biến dạng của rễ 14. 14. Cấu tạo ngòai của thân 15. 15. Thân dài ra do đâu ? 16. 16. Cấu tạo trong của thân non Sinh Học 6 - 1 17. 17. Thân to ra do đâu 18. 18. Vận chuyển các chất trong thân 19. 19. Biến dạng của thân 20. 20. n tập 21. 21. Kiểm tra 22. 22. Đặc điểm bên ngoài của lá 23. 23. Cấu tạo trong của phiến lá 24. 24. Quang hợp 25. 25. Quang hợp (tiếp theo) 26. 26. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp - ý nghóa của quang hợp 27. 27. Cây có hô hấp không 28. 28. Phần lớn nước vào cây đi đâu 29. 29. Biến dạng của lá 30. 30. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 31. 31. Sinh sản sinh dưỡng do con người 32. 32. Cấu tạo và chức năng của hoa 33. 33. Các loại hoa 34. 34. n tập Sinh Học 6 - 2 35. 35. Thi học kì 1 36. 36. Thụ phấn 37. 37. Thụ phấn ( tiếp theo ) 38. 38. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả 39. 39. Các loại quả 40. 40. Hạt và các bộ phận của hạt 41. 41. Phát tán của quả và hạt 42. 42. Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm 43. 43. Tổng kết về cây có Hoa 44. 44. Tổng kết về cây có Hoa(tt) 45. 45. Tảo 46. 46. Rêu-Cây riêu 47. 47. Quyết-Cây dương xỉ 48. 48. n tập 49. 49. Kiểm tra giữa học kì 2 50. 50. Hạt trần-Cây thông 51. 51. Hạt kín-Đặc điểm của thực vật hạt kín 52. 52. Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm 53. 53. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật Sinh Học 6 - 3 54. 54. Sự phát triển của giới thực vật 55. 55. Nguồn gốc cây trồng 56. 56. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu 57. 57. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước 58. 58. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người 59. 59. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người(tt) 60. 60. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 61. 61. Vi khuẩn 62. 62. Vi khuẩn(tt) 63. 63. Mốc trắng và nấm rơm 64. 64. Đặc điểm và tầm quan trọng của nấm 65. 65. Đòa y 66. 66. n tập 67. 67. Kiểm tra học kì 2 68. 68. Tham quan thiên nhiên 69. 69. Tham quan thiên nhiên(tt) 70. Tham quan thiên nhiên(tt) Sinh Học 6 - 4 Tuần 1 - Tiết : 01 Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống - Nêu được những đặc điểm chủ yếu cuả cơ thể sống - Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét. 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sing vật. 3- Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên yêu thích môn học II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP - Quan sát, đàm thoại, diễn giải III. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU - Tranh kẽ sẵn bảng đặc điểm cơ thể sống ( chưa điền kết quả đúng) - Tranh vẽ một vài động vật đang ăn cỏ, đang ăn thòt. - Tranh vẽ sự trao đổi khí ở của đv và tv - Phiếu học tập cho học sinh . - Học sinh xem trước bài + SGK IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1). Tổ chức ổn đònh : nắm só số lớp, vệ sinh ( 1’) 2). Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra 3). Giảng bài mới :  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất chung quanh ta . Chúng có thể là vật sống hoặc là vật không sống. Vậy sống có những điểm gì khác với vật không sống? - Chúng ta nghiên cứu bài đầu chương trình là : Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống. Tìm hiểu một số đặc điểm của vật sống. 18’ + Mục tiêu: Biết nhận dạng vật sống và vật không sống qua biểu hiện bên ngoài - Quan sát xung trường, ở nhà em hãy 1). Nhận dạng vật sống và vật không sống. Sinh Học 6 - 5 nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết? - GV chọn ra 3 ví dụ để thảo luận. ? Cây bàng, con mèo cần những điều kiện gì để sống? ? Viên gạch có cần những điều kiện giống cây bàng, con mèo không? - Con mèo hay cây bàng được nuồi trồng sau thời gian có lớn lên không? – có sự lớn lên, tăng kích thước…. - Viên gạch thì sao? – không lớn lên, không tăng kích thước. - Từ những đặc điểm trên các em hãy cho biết điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống? ? Thế nào là vật sống? - Thí dụ vật sống. ? Thế nào là vật không sống - Thí dụ vật không sống. - Hs cho ví dụ một vật sống có trong môi trường xung quanh? để trao đổi thảo luận . - Từ những ý kiến thảo luận của lớp tìm ra đâu là động vật, thực vật, đồ vật . - Từ sự hiểu biết trên học sinh cho biết đâu là vật sống và vật không sống ? ? Vật sống cần những điều kiện nào để sống? ( ví dụ như con gà, cây đậu ) - Còn vật không sống thì có như vật sống không ? ( ví dụ như hòn đá , viên gạch .) ? Từ những ý kiến trao đổi trên hỏi học sinh những điểm khác nhau giữa - Thí dụ: Con mèo, viên gạch, cây bàng. - Vật sống là vật lớn lên sau thời gian được nuôi, trồng. - Ví dụ: con gà, cây đậu… - Vật không sống là vật không có tăng về kích thước , di chuyển…… - Vật sống ( động vật, thực vật ) là vật có sự trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản - Vật không sống không có những đặc điểm như vật sống. Sinh Học 6 - 6 vật sống và vật không sống . Hoạt động 2: Đặc điểm cơ thể sống 15’ + Mục tiêu: Thấy được đặc điểm của cơ thể sống là trao đổi chất và lớn lên - GV treo bảng kẻ sẳn mẫu như SGK hướng dẫn học sinh cách đánh dấu các mục cần thiết theo bảng - Có thể gợi ý cho học sinh vấn đề trao đổi các chất của ơ thể. - Mời hs lên bảng điền vào các ô của bảng, các em còn lại quan sát nhận xét. 2). Đặc điểm cơ thể sống Hs hoàn thiện bảng trong SGK Tóm lại : Đặc điểm cơ thể sống là trao đổi chất với môi trường ( lấy chất cần thiết, thảy những chất không cần thiết) thì cơ thể mới tồn tại; Có sự lớn lên, sinh sản và cảm ứng với môi trường. 8’ 4). Củng cố: - Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau. - Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì? 3’ 5). Hướng dẫn học ở nhà : - Làm bài tập 2 trang 6 SGK - Xem trước bài nhiệm vụ sinh học - Kẻ bảng bài 2 vào vở bài tập ---------------- Sinh Học 6 - 7 Tuần 1 - Tiết : 0 2 Bài 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu một vài ví dụ cho biết sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt, lợi hại của chúng . - Kể tên bốn nhóm sinh vật chính : Động vật , thực vật , vi khuẩn , nấm. - Hiểu được sinh học nói chung và thực vật học nói riêng 2 – Kỹ năng - Quan sát so sánh 3 - Thái đo - Yêu thiên nhiên và môn học II. PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại ,diễn giảng ,trực quan, thuyết trình III. CHUẨN BỊ - GV : Tranh vẽ quang cảnh tự nhiên Tranh vẽ đại diện bốn nhóm SV chính - HS : xem trước bài, kẻ bảng ở SGK IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS 1. Ổn đònh lớp : sỉ số, tác phong học sinh, vệ sinh lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : ( 5’) Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có điểm gì khác nhau ? Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của cơ thể sống ? Đáp án Câu 1: - Vật sống ( động vật, thực vật ) là vật có sự trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản - Vật không sống không có những đặc điểm như vật sống. Câu 2: Đặc điểm cơ thể sống là trao đổi chất với môi trường ( lấy chất cần thiết, thảy những chất không cần thiết) thì cơ thể mới tồn tại; Có sự lớn lên, sinh sản và cảm ứng với môi trường. - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm 3. Bài mới : * Giới thiệu bài Sinh học và bộ môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự Sinh Học 6 - 8 nhiên .Có nhiều loại sinh vật khác nhau như : động vật , thực vật ,vi khuẩn, nấm , Quan niệm trước đây sinh vật có hai loại :giới ĐV và giới TV bao gồm cả vi khuẩn và nấm. Hoạt động 1. Tìm hiểu sự đa dạng các sinh vật trong tự nhiên + Mục tiêu: Giới sinh vật đa dạng, sống ở nhiều nơi có liên quan - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú chúng được phân bố rộng rải, khắp nơi, điều kiện càng thuận lợi thì sinh vật phát triển càng nhiều. - GV treo tranh sv trong tự nhiên và giải thích. - GV cho học sinh điền vào bảng đã chuẩn bò trước . - GV kẻ bảng ở SGK lên bảng - GV gọi học sinh trả lời các VD ở trong bảng chọn ra câu đúng - GV nhận xét từng cột, nơi ở, kích thước các SV và tổng hợp thành nhận xét chung . - Nhìn vào bảng ta thấy trong các SV có loại TV ,ĐV , có loại không phải là TV, ĐV chúng có kích thước nhỏ, dưới mắt thường không nhìn thấy GV treo bảng 4 nhóm sinh vật chính . - Trong tự nhiên sinh vật đa dạng, được phân 4 nhóm có đặc điểm, hình dạng , cấu tạo , hoạt động sống khác nhau . Xác đònh các nhóm sinh vật chính . ? Nhìn vào bảng xếp riêng loại nào là TV , ĐV không phải ĐV , TV ? Chúng thuộc nhóm nào của SV - GV chỉnh lí câu trả lời của HS , giới thiệu hình xác đònh nhóm SV. - Những sinh vật này sống ở đâu? - GV trao đổi với HS từng loại Sv sống ở từng môi trường 1). Sinh vật trong tự nhiên a). Sự đa dạng của thế giới sinh vật - HS hoàn thiện bảng SGK vào tập b). Các nhóm sinh vật trong tự nhiên - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng phong phú, bao gồm những nhóm sinh vật sau: Vi khuẫn, Nấm, Thực vật, Động vật…. - Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau , có quan hệ mật thiết nhau và với con người Sinh Học 6 - 9 Chúng có quan hệ gì không? Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học và thực vật học. - Sinh vật có mối quan hệ với đời sống con người, có nhiều sinh vật có ích, có hại . ? Nhìn vào bảng loài SV nào có ích ? Loài SV nào có hại ? SV có lợi, chúng gắn bó với con người như thế nào? ? SV có hại cho con người như thế nào? ? Nhiệm vụ sinh học làm gì. - GV giới thiệu chương trình sinh học ở THCS gồm các phần ở SGK . ? Thực vật học có nhiệm vụ gì. 2. Nhiệm vụ của sinh học : - Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của SV nói chung và của thực vật nói riêng, để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ ĐS con người là nhiệm vụ của sinh học cũng như thực vật học. 5’ 4. Kiểm tra đánh giá: - Kể tên một số SV sống dưới nước , trên cạn , cơ thể người ? - Nhiệm vụ thực vật học là gì ? - Gọi HS đọc nội dung trong khung 2’ 5. Hướng dẩn học ở nhà : - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Làm BT 3 trang 9 SGK , xem bài 3 - Kẻ bảng bài 3 vào vở bài tập , sưu tầm tranh ảnh . - Chuẩn bò bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT * Nhận xét , đánh giá . Sinh Học 6 - 10 [...]... treo tranh hình 4.1 Hs :đặt mẫu vật lên bàn Gv treo bảng đã vẽ sẵn để đối chiếu Ở thực vật có những cơ quan nào - Thực vật có hai cơ quan chính : Cơ quan sinh dường và cơ quan sinh sản - HS quan sát cây đậu: bộ phận nào là cơ quan sinh dưỡng Ví dụ một số cây khác Chức năng của cơ quan sinh dưỡng - Quan sát cây đậu cho biết cơ quan sinh sản của chúng? Và một số cây khác - Chức năng cơ quan sinh sản... chất hữu cơ, Sinh Học 6 - 14 không có khẳ năng di chuyển, phản ứng chậm với môi trường, nếu quan sát kỷ ta sẽ thấy sự khác biệt của chúng Sự khác biệt đó ra sao? Hoạt động 1 : Xác đònh cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và chức năng của từng cơ quan 20’ 2 Thực vật có hoa và thực vật Mục tiêu: Nắm được các cơ quan của không có hoa cây xanh có hoa, phân biệt được cây xanh có hoa và cây xanh không có... dấu thích hợp vào bảng trong SGK mà đã kẻ trước trong tập + Cơ quan sinh dường là rễ, thân ,lá có chức nuôi dưỡng cây + Cơ quan sinh sản là : Hoa, quả, hạt , chức năng duy trì phát triển nòi giống - HS đánh dấu vào vở bài tập - Quan sát cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây rồi chia chúng thành 2 nhóm chính Đó là cây có hoa - Cây xanh có hai nhóm chính: cây và cây không có hoa có hoa và cây không... bằng tranh ảnh, vật thật - Cho Hs đọc phần thông tin trong SGK Cây có hoa có những đặc điểm gì ? Ví dụ:? Cơ quan sinh sản là gì ? Cây không có hoa có những đặc điểm Sinh Học 6 + Thực vật có hoa : cơ quan sinh sản của chúng là Hoa, quả, hạt Đến thời kỳ nhất đònh trong đời sống thì chúng ra hoa, tạo quả, kết hạt Ví dụ: cây đậu, cải… + Thực vật không có hoa : thì cả đời - 15 nào? Ví dụ? Cơ quan sinh sản... HS quan sát * Cách tiến hành: - Cắt đôi quả chua, dùng kim cạo một ít thòt quả - Lấy bản kính nhỏ sẵn giọt nước, đưa đầu kim mũi mác vào sau cho các tế bào tan đều trong Sinh Học 6 - 21 nước nhẹ nhàng đậy lá kính lên - Quan sát theo các bước sử dụng kính hiển vi GV đến từng nhóm để quan sát các - Chọn tế baò xem rõ nhất, vẽ hình bước thực hành - HS quan sát tranh vẽ, đối chiếu tiêu bản quan sát... viên phân chia rễ cọc, rễ chùm, hướng dẫn học sinh sắp xếp lại các loại rễ cây: rễ cọc, rễ chùm ? Rễ cọc có đặc điểm gì? ? Rễ chùm có đặc điểm gì? - nhân mỗi học sinh viết đậm điểm mà mình phân loại - Một học sinh trình bày Học sinh quan sát tranh - Đối chiếu với các loại rễ cây và phân biệt chúng làm hai nhóm: nhóm rễ cọc và nhóm rễ chùm - Học sinh quan sát hai loại rễ và nêu đặt điểm của từng loại... học sinh kể tên những cây có rễ chùm và rễ cọc Nhận xét sự phân biệt của học sinh Yêu cầu học sinh làm bài tập tr.30 Quan sát hình 9.2 ghi tên cây có rễ cọc, rễ chùm Dựa vào những cây mà nhóm kể tên, kể tên những cây có rễ cọc vàa rễ chùm vào vở bài tập Sau đó trình bày trước lớp, học sinh khác nhận xét, bổ sung Học sinh phân biệt trình bày - Cây có rể cọc bưởi, cải, hồng xiêm… - Cây có rể chùm:… Sinh. .. chùm gồm nhiều rễ con bằng nhau mọc ra từ gốc thân - 29 15’ 4’ 2’ - Học sinh chỉ trên tranh xác đònh các miền của rể và chức năng của rể Hoạt động 2: Tìm hiểu các miền của rễ Treo tranh hình 9.3 2 – Các miền của rễ Yêu cầu học sinh quan sát hình đối chiếu bảng bên đặc điểm các miền của rể và chức năng của các miền - Học sinh quan sát hình 9.3, đối chiếu bảng bên - Rễ có bốn miền Rễ có bốn miền: - Chức... với tế bào Sinh Học 6 - 23 lá (cách làm tiêu bản đã dạy ở bài 6) Quan sát 3 tiêu bản trên, rồi so sánh, tìm điểm giống nhau cơ bản cuả tế bào rễ, thân, lá Xem một lần nưã về hình dạng tế bào thực vật ở 3 tiêu bản Cả 3 đều có cấu tạo tế bào G treo tranh câm về cấu tạo tế bào thực vật, H quan sát có giống với tiêu bản nào mà em quan sát ? Rồi chú thích các phần cấu tạo : Màng tế bào (màng sinh chất),... của tế bào, tế bào mô phân sinh mới phân chia - GV treo tranh 8.2 - Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất đònh thì chúng sẽ phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào? - Tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia ? - Tế bào ở mô phân sinh ? Các cơ quan của tế bào như: Rễ thân, lá lớn lên bằng cách nào? - GV Nhận xét Sinh Học 6 - 26 4’ 2’  Sự lớn lên của các cơ quan thực vật là do hai quá . 65 . 65 . Đòa y 66 . 66 . n tập 67 . 67 . Kiểm tra học kì 2 68 . 68 . Tham quan thiên nhiên 69 . 69 . Tham quan thiên nhiên(tt) 70. Tham quan thiên nhiên(tt) Sinh. người(tt) 60 . 60 . Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 61 . 61 . Vi khuẩn 62 . 62 . Vi khuẩn(tt) 63 . 63 . Mốc trắng và nấm rơm 64 . 64 . Đặc điểm và tầm quan trọng của nấm 65 .
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ca nam Sinh 6.doc, Giao an ca nam Sinh 6.doc, Giao an ca nam Sinh 6.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn