NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ môi tại BỆNH VIỆN k, TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG

38 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 20:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÔI TẠI BỆNH VIỆN K, TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Tống Xuân Thắng ĐẶT VẤN ĐỀ • UTM: Vị trí thường gặp UTKM UTKM: chiếm 5%-10% tổng số bệnh ung thư, 40% ung thư đầu cổ, đứng thứ 11 theo thứ tự ung thư thường gặp • Ở Mỹ: 4.300 ca/năm (TV 100-150); tỷ lệ mắc 1,8/100.000 dân Thường gặp người cao tuổi, nam giới • Ở Việt nam:UTKM chiếm -15%, tổng loại UT UTM chiếm 21,2% UTKM ĐẶT VẤN ĐỀ • Lâm sàng: thể sùi,loét, thâm nhiễm, sùi loét hay gặp • MBH: 95% UTBMTBV, biệt hố cao • Điều trị: Phẫu thuật • Tỷ lệ sống T1: 90%, T2: 84%, di hạch tỷ lệ sống giảm nửa • Tỷ lệ sống năm GĐ I: 56%; GĐ II: 41%; GĐ III: 32%; GĐ IV: 12% • UTM dễ chẩn đốn, tiên lượng tốt ĐẶT VẤN ĐỀ • Các NC giới • Mackay Sellors (1978) NC 2864 UTM: tỷ lệ kiểm soát chỗ, tỷ lệ sống thêm • Mohs Snow (1985) NC 1448 UTBMTBV môi ĐT PT: khảo sát tỷ lệ sống năm theo kích thước u độ mơ học • Một số tác giả khác Marcelo,Kuanhyama…cũng NC đặc điểm lâm sàng MBH UTM ĐẶT VẤN ĐỀ • Các NC nước • Bùi Xuân Trường (2002), Võ Duy Phi Vũ (2005) NC đặc điểm khuyết hổng, pp tạo hình điều trị PT UTM, kết ĐT ban đầu UTM • Chưa NC nước đầy đủ LS, MBH đặc biệt kết sống thêm sau điều trị MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư môi Đánh giá kết điều trị UTM Bệnh viện K, TMH TW từ 1/2009 đến 8/2018 TỔNG QUAN TÀI LIỆU GIẢI PHẪU MƠI • Mơi gồm mơi trên, mơi dưới, mép • Cấu trúc nâng đỡ mơi: vùng mặt • Thần kinh: VĐ nhánh dây VII, CG nhánh dây V • Mạch máu: Các nhánh động mạch mặt • Bạch huyết: Các hạch cằm, hàm chặng hạch môi TỔNG QUAN TÀI LIỆU GIẢI PHẪU MÔI TỔNG QUAN TÀI LIỆU GIẢI PHẪU MƠI TỔNG QUAN TÀI LIỆU GIẢI PHẪU MƠI • Bạch huyết mơi: • Các hạch cằm, hàm, hạch tuyến mang tai chặng hạch môi DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN GIAI ĐOẠN BỆNH Giai đoạn bệnh I II III IV N n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN LIÊN QUAN VT U & HẠCH Vị trí Hạch cổ N0 Môi Môi Mép N N1 % N2 N3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN PHÂN LOẠI MBH Typs MBH UTBMTBV UTBMTBĐ UTBMT U hắc tố ắc tính Khác N n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ĐỘ MƠ HỌC (UTBMTBV Độ mơ học I II III IV N n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U & HẠCH Các PP điều trị Điều trị u PT đơn PT + XT Các PP tạo hình Khâu đóng chỗ Sử dụng vạt tạo hình Các PP điều trị hạch Vét hạch chọn lọc Không vét hạch n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U VÀ HẠCH n • Các phương pháp điều trị U (N=) - Phẫu thuật đơn - Phẫu thuật + Xạ trị * Các phương pháp tạo hình khuyết hổng( N = ) - May khép - Tạo hình vạt da xoay - Vạt tự *Các phương pháp điều trị hạch (N= ) - Vét hạch - Không vét hạch % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT U KQĐT PPĐT u (N = ) Cắt gọn u Diện cắt tiếp cận TAI BIẾN ( N= ) Không Chảy máu Nhiễm trùng Đánh giá kết ( N= ) Tốt Trung bình n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH Tiêu chí đánh giá • Mức độ nhận máu vạt( N= 130) Tốt Trung bình Xấu • Tình trạng sống vạt( N= 130) Tốt Trung bình Xấu • Chức che phủ vạt(N =130) Tốt Trung bình Xấu • Tình trạng chỗ liền sẹo( N= 130) Tốt Trung bình Xấu •Tình trạng nơi cho vạt( N= 130) Tốt Trung bình Xấu • Đánh giá mặt phẫu thuật(N = 130) Tốt Trung bình Xấu n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT Biến chứng sau PT Chảy máu Nhiễm trùng nặng Hoại tử vạt N N % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN SỐNG THÊM NĂM TOÀN BỘ Thời gian sống thêm Sau năm Sau năm n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN SỐNG THÊM THEO T Giai đoạn T1 T2 T3 T4 N Sống Chết % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN SỐNG THÊM THEO GIAI ĐOẠN Giai đoạn I II III IV N Sống Chết % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN SỐNG THÊM THEO ĐỘ MÔ HỌC Độ mô học I II III IV N Sống Chết % DỰ KIẾN KẾT LUẬN Theo kết NC Em xin chân thành cảm ơn! ... NC đặc điểm khuyết hổng, pp tạo hình điều trị PT UTM, kết ĐT ban đầu UTM • Chưa NC nước đầy đủ LS, MBH đặc biệt kết sống thêm sau điều trị MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh. .. Diện cắt tiếp cận TAI BIẾN ( N= ) Không Chảy máu Nhiễm trùng Đánh giá kết ( N= ) Tốt Trung bình n % DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH Tiêu chí đánh giá • Mức độ nhận... MÔ BỆNH HỌC • Ung thư biểu mơ tế bào vảy • Ung thư biểu mô tế bào đáy • Ung thư biểu mơ tuyến • Ngồi gặp: u lympho, u mô mềm, u sắc tố… TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ UTM • Phẫu thuật: pp điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ môi tại BỆNH VIỆN k, TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ môi tại BỆNH VIỆN k, TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG