An toàn khi sử dụng điện

2 1,445 22
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 17:10

09/06/13 09/06/13 Bài 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. N\hưng nếu sử dụng điện không an toàn có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy hiểm tới tính mạng con người. Vậy sử sụng điện như thế nào là an toàn? 09/06/13 09/06/13 Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong Bài 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ C1: Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. N\hưng nếu sử dụng điện không an toàn có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy hiểm tới tính mạng con người. Vậy sử sụng điện như thế nào là an toàn? I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: 1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người: Nhớ lại thí nghiệm với bút thủ điện ở bài 22 . 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. Nhưng nếu sử dụng điện không an toàn. người. Vậy sử sụng điện như thế nào là an toàn? 09/06/13 09/06/13 Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong Bài 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s
- Xem thêm -

Xem thêm: An toàn khi sử dụng điện, An toàn khi sử dụng điện, An toàn khi sử dụng điện

Từ khóa liên quan