Phương pháp kẹp đầu nối điện

20 87 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:41

Để bấm đầu dây cáp điện tốt, các bạn hãy xem tài liệu này rất hay . Áp dụng vào thực tế rất tốt. Được dich ra từ tài liệu nước ngoài, hiện đang áp dụng cho công ty................................................................................................................................. 【Confidential】 Phương pháp kẹp đầu nối 【Confidential】 1-1 Phương pháp kẹp đầu nối ① ■ Tóm tắt hướng dẫn : Thực kẹp đầu nối tròn vào đầu dây gắn vào trạm nối Mẫu để làm Ống ghi (volt) Terminal 1.25-5 Terminal 2-5 Terminal 5.5-5 The DC signal (24V or less) is possible with the Y type terminal AWG-SQ SQ Size Mặt cắt (m㎡) Dòng cho phép (A) AWG 26 0.12 0.128 Phương pháp kẹp ①Tuốt lớp cách điện dây ②Cắt lõi dây gắn ống ghi vào ③Kẹp (bóp) lại ④Xác nhận tình trạng kẹp ⑤Gắn vào trạm nối AWG 24 0.2 0.205 AWG 22 0.3 0.324 AWG 20 0.5 0.519 AWG 18 0.75 0.823 13 AWG 16 1.25 1.31 18 AWG 14 2.08 23 AWG 12 3.5 3.31 32 Quan trọng: Đầu nối đầu dây phù hợp AWG 10 5.5 5.261 43 AWG 8 8.368 62 【Confidential】 1-2 Phương pháp kẹp đầu nối ②: Qui trình làm Chọn loại đầu nối phù hợp với cỡ dây Tuốt lớp cách điện Gắn đầu nối vào kìm Đút đầu dây vào Chuẩn bị kìm kẹp Kẹp lại Kiểm tra lại Nhấn vào vị trí tạo rãnh kẹp 【Confidential】 1-3 Phương pháp kẹp đầu nối ③ ① Tuốt lớp cách điện dây Tựa vào ① Đặt đầu dây vào kìm tuốt dây dây tựa cạnh dầy Dây Dâu nhiều lõi lõi (bện lại) ② Dùng ngón tay tựa vào cạnh kìm tuốt Cắt thẳng góc với dây điện Lớp cách điện dây Lưỡi cắt Kìm tuốt dây T-type 【Confidential】 1-4 Phương pháp kẹp đầu nối ④ ① Tuốt lớp cách điện dây Đẩy ③ Dùng ngón tay đẩy đầu kìm khoảng 10mm Theo hướng thẳng góc với dây điện, giữ lại lớp cách điện ④ Vừa kéo vừa xoay nhẹ lớp cách điện Khi tay chạm lõi dây, làm dơ hàn không tốt 【Confidential】 1-5 Phương pháp kẹp đầu nối ⑤ ② Cắt lõi dây gắn ống ghi vào Cỡ cắt khác tùy thuộc vào loại đầu nối ※ Tham khảo trang sau Dùng kìm cắt theo độ dài thích hợp Bởi đầu dây văng ra, cần cẩn thận cắt (Mang kính bảo vệ cần) Gắn ống vào 【Confidential】 <Phụ lục>Kích cỡ lõi dây cho đầu nối khác (Kích thước cắt) Ký hiệu Đường kính đầu nối Đường kính dây (loại nhiều lõi) Kích thước cắt (mm) 1.25-3 1.25-3.5 1.25-4 1.25 (AWG16) Kích thước cắt khác theo cỡ đầu nối 1.25-5 2-3.5 2-4 2-5 2-6 R 5.35±0.5 2.0 (AWG14) 2-8 5.5-4 5.5-5 5.5-6 5.5-8 5.5 (AWG16) 7.25±0.5 5.5-10 8-5 8-6 8-8 8-10 8.0 (AWG8) 9.15±0.5 【Confidential】 <Phụ lục> Kích cỡ kìm kẹp AWG size dây Mặt cắt(m㎡) Cỡ đầu nối Cỡ kìm cắt 28 0.08 0.08 26 0.12 0.3 24 0.2 0.3 22 0.3 1.25 1.25 20 0.5 1.25 1.25 18 0.75 1.25 1.25 16 1.25 2 14 2.0 2 10 5.5 5.5 5.5 8.0 8 ・Cỡ đầu nối 0.08~0.3: Khơng có tiêu chuẩn (theo JIS) 【Confidential】 1-6 Phương pháp kẹp đầu nối ⑥ ③ Kẹp đầu nối (Khi đút dây điện vào) Tất lõi dây đưa vào đầu nối, không lồi +24V Đút dây vào +24V Khoảng nhìn thấy lõi dây 0.1mm1.0mm (Xác nhận lớp cách điện dây khơng dính vào phần đầu nối) Vị trí lõi dây đưa vào (Độ sâu) Khoảng nhìn thấy lõi dây 0.5mm1.0mm (Xác nhận tất lõi dây vào hết đầu nối) 【Confidential】 1-7 Phương pháp kẹp đầu nối ⑦ ③-2.Kẹp đầu nối Dùng kìm kẹp phù hợp với cỡ đầu nối (Tham khảo Phụ lục trên) Kìm kẹp loại có nấc (Note1) Cỡ kìm kẹp Gắn đầu nối vào "2" kìm kẹp Kéo ống ghi sau kẹp Note1: Khi kẹp đầu nối, loại kìm có nấc khơng tăng lực kẹp mà theo mức định Ta giữ chất lượng kẹp (7,000JPY) 【Confidential】 1-8 Phương pháp kẹp đầu nối ⑧ Khơng tốt ④ Kiểm tra tình trạng kẹp Tốt Không đưa hết lõi vào Dài tiêu chuẩn Gây cảng trở gắn ốc vào Không xác định dây có kẹp hồn tồn hay khơng Khơng vị trí kẹp Thiếu chắn Vị trí kẹp khơng tốt Thiếu chắn Lớp cách điện bị cấn vào Khơng nhìn thấy lõi dây (kẹp vào lớp cách điện, gây kết nối không tốt) 【Confidential】 1-9 Phương pháp kẹp đầu nối ⑨ ⑤ Gắn vào trạm nối Ví dụ gắn dây vào trạm nối domino Trạm nối domino (electrical) Đầu nối không nằm ốc vặn Bị chéo (Nguy bị ngắn mạch) Không gắn ống ghi vào (Nguy bị chạm mạch) 【Confidential】 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian 【Confidential】 2-1 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ① ■ Tóm tắt hướng dẫn : Thực kẹp đầu nối trung gian vào đầu dây đầu nối housing Kẹp đầu dây Đầu nối “cái” Đầu nối housing (Đực) Đầu nối (Cái) Kẹp lõi dây Đầu nối “đực” Đầu nối housing (Cái) Đầu nối (Đực) 【Confidential】 2-2 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ■ Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ② ①Tuốt lớp cách điện dây ②Cắt lõi dây làm dấu vị trí ③Kẹp đầu nối vào ④Xác nhận tình trạng kẹp ⑤Gắn vào đầu nối housing Model Adaptation electric wire Coating external form Loại (pin) 170363-1 26-22 1.2~1.8 Đực 170364-1 22-18 1.5~2.4 Đực 171638-1 20-16 2.0~3.2 Đực 170365-1 26-22 1.2~1.8 Cái 170366-1 22-18 1.5~2.4 Cái 171639-1 20-16 2.0~3.2 Cái Quan trọng: Kích cỡ dây đầu nối phù hợp 【Confidential】 2-3 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ③ ③Chuẩn bị đầu nối ~ đút dây vào ~ kẹp lại 1.Gắn đầu nối đặt vào kìm kẹp (bóp) Kẹp đầu dây Giữ đầu nối không rơi kẹp nhẹ Kẹp đầu dây Kẹp lõi dây Dây tuốt lớp cách điện khoảng 3mm±5mm Đút đầu dây vào (xoay Kẹp (bóp) chặt lại khoảng 0.5mm) 【Confidential】 2-4 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ④ Vị trí gắn dây đầu nối Phần cuối lớp cách điện Phần cuối lõi dây Lõi dây (0.5mm) Phần kẹp cách điện Phần kẹp lõi dây 【Confidential】 2-5 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ⑤ ④ Xác nhận tình trạng sau kẹp Tốt Không tốt Không đưa dây vào hết Không tốt Không đưa dây vào hết Không tốt Lõi dây đưa vào bị thiếu Khơng tốt Cách điện bị dính vào Không tốt Không kẹp, kẹp sai 【Confidential】 2-6 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ⑥ đầu nối trung gian vào đầu nối ⑤ Đưa housing Đưa đầu nối trung gian vào đầu nối housing ・ Đưa vào chốt cài bung ・ Tiếp xúc không tốt không đẩy vào hết Chốt cài Tốt Không đẩy vào hết Chú ý: Khi bị rớt ra, khó đẩy vào, dùng tua vít dẹp đẩy vào cạnh đầu nối 【Confidential】 END ... (Đực) Đầu nối (Cái) Kẹp lõi dây Đầu nối “đực” Đầu nối housing (Cái) Đầu nối (Đực) 【Confidential】 2-2 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ■ Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ② ①Tuốt lớp cách điện. .. kẹp đầu nối trung gian 【Confidential】 2-1 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ① ■ Tóm tắt hướng dẫn : Thực kẹp đầu nối trung gian vào đầu dây đầu nối housing Kẹp đầu dây Đầu nối “cái” Đầu nối. .. dây đầu nối phù hợp 【Confidential】 2-3 Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ③ ③Chuẩn bị đầu nối ~ đút dây vào ~ kẹp lại 1.Gắn đầu nối đặt vào kìm kẹp (bóp) Kẹp đầu dây Giữ đầu nối không rơi kẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp kẹp đầu nối điện, Phương pháp kẹp đầu nối điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn