Đề KT HKI môn địa lí 7 có ma trận, đáp án; có trắc nghiệm và tự luận

5 109 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:29

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA. Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức, thông hiểu vận dụng sau khi học xong nội dung: thành phần nhân văn của môi trường, các môi trường địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục. 1. Kiến thức: Trình bày được các đặc điểm thành phần nhân văn của môi trường và đặc điểm của các môi trường địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan. Rèn luyện kỹ năng xử lí, phân tích số liệu. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra. Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi.II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: Tự luận, trắc nghiệmIII. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.Chủ đề (nội dung)CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTTổng số câu: 9TSĐ: 10điểmNhận biếtThông hiểuVận dụng TNKQTLTNKQTLTNKQTLI. Thành phần nhân văn của môi trườngNhận biết về các kiểu quần cưVận dụng nhận biết chủng tộc của con người.CâuĐiểm Tỉ lệ %1 câu0,5 điểm5 % 1 câu0,5 điểm5 % 2 câu2 điểm10 %II. Các môi trường địa lýNhận biết đặc điểm tự nhiên và sự thích nghi của thực vật, động vật ở môi trường hoang mạc.Hiểu được cảnh quan của môi trườngHoạt động kinh tế con người ở đới lạnhVận dụng phân loại, đanh giá tình hình phát triển KTXH các quốc gia trên TGCâuĐiểmTỉ lệ %1 câu2 điểm20 %1 câu0,5điểm5 % 1 câu0,5 điểm5 %1 câu3 điểm30 %4 câu6 điểm 60 %III. Thiên nhiên và con người ở các châu lụcNhận biết về cảnh quan xa van của Châu PhiHiểu được về thế giới rộng lớn và đa dạngHiểu được sự khác nhau giữa châu lục và lục địaCâuĐiểmTỉ lệ %1 câu0,5 điểm5 %1 câu0,5điểm5 %1 câu2 điểm20 %3 câu3 điểm30 %TSC:TSĐ:Tỉ lệ % 2 câu1 điểm10% 1 câu 2 điểm20%2 câu1điểm10% 1 câu 2 điểm20%2 câu1điểm10%1 câu3 điểm30%9 câu10 điểm100%IV. ĐỀ BÀI A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất.Câu 1. Người châu Á thuộc chủng tộc: A. Môngôlôít B. Ơrôpêôít C. Nêgrôit. D. Ôxtraloit.Câu 2. Trên thế giới có mấy kiểu quần cư chính: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 3. Rừng rậm thường xanh quanh năm là loại rừng chính thuộc khu vực: A. Môi trường nhiệt đới gió mùa. B. Môi trường nhiệt đới. C. Môi trường xích đạo ẩm. D. Môi trường hoang mạc.Câu 4. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu châu lục, bao nhiêu đại dương: A. 5 châu lục và 6 đại dương B. 5 châu lục và 4 đại dương C. 6 châu lục và 3 đại dương D. 6 châu lục và 4 đại dương Câu 5. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh là:A. Phát triển nông nghiệp truyền thống.B. Chăn nuôi tuần lộc, săn bắt cá và thú có lông quý.C. Phát triển công nghiệp hiện đại.D. Phát triển du lịch. Câu 6. Xa van Châu Phi không có loại động vật: A. Ngựa vằn. B. Hươu cao cổ C. Sơn dương. D. Gấu trắngB. TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu 1: (2,0 điểm). Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc? Sự thích nghi của động vật, thực vật ở hoang mạc thể hiện như thế nào? Câu 2: (2,0 điểm). Hãy cho biết sự khác nhau giữa lục địa và châu lục?Câu 3: (3,0 điểm). Hãy cho biết người ta dựa vào đâu để phân loại, đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới? Dựa vào bảng sau:Tên nướcThu nhập bình quân đầu người. (USD)HDITỉ lệ tử vong ở trẻ em (Phần nghìn)Hoa Kì290100,8277A Rập Xêut101200,74024Angiêri44600,66534Em hãy sắp xếp thành hai nhóm: các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển?PHÒNG GDĐT . . . TRƯỜNG PTDTBT THCS . . . . KỲ THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 7HDC CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2018 2019HƯỚNG DẪN CHẤM THI(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 01 trang)A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểmCâu1234 5 6Đáp ánAACDBDB. TỰ LUẬN (7,0 điểm)CâuNội dungĐiểm1(2 điểm) Đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc:+ Tính chất vô cùng khô hạn: lượng mưa rất thấp, lượng bốc hơi rất lớn.+ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.+ Phần lớn bề mặt hoang mạc bị sỏi đá, cồn cát bao phủ+ Thực vật cằn cỗi, thưa thớt. Động vật rất hiếm. Sự thích nghi của động, thực vật: + Thực vật: hạn chế sự thoát hơi nước, dự trữ nước trong thân cây, bộ rễ to và dài...+ Động vật: bò sát, côn trùng vùi mình trong cát, kiếm ăn vào ban đêm, một số có khả năng chịu đói, khát tốt.0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 2(2 điểm)Sự khác nhau giữa lục địa và châu lục:+ Lục địa: là khối đất liền rộng hang triệu ki lô mét, có biển và đại dương bao quanh. Sự phân chia mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính.+ Châu lục: bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh. Sự phân chia mang ý nghĩa về mặt lịch sử, kinh tế, chính trị. 1 1 3(3 điểm) Để phân loại, đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới người ta dựa vào:+ Thu nhập bình quân đầu người.+ Chỉ số phát triển con người HDI.+ Tỉ lệ tử vong của trẻ em. Phân loại các quốc gia:+ Hoa Kì thuộc quốc gia phát triển+ Angiêri thuộc quốc gia đang phát triển.+ A Rập Xêut thuộc quốc gia đang phát triển.0,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỀ CHÍNH THỨC THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm : 45 phút (Khơng tính thời gian giao đề) I MỤC TIÊU KIỂM TRA - Đánh giá kết học tập học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học giúp đỡ học sinh cách kịp thời - Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ cấp độ nhận thức, thông hiểu vận dụng sau học xong nội dung: thành phần nhân văn mơi trường, mơi trường địa lí, thiên nhiên người châu lục Kiến thức: Trình bày đặc điểm thành phần nhân văn môi trường đặc điểm môi trường địa lí, thiên nhiên người châu lục Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ trả lời câu hỏi, kỹ làm bài, trình bày kiến thức có liên quan - Rèn luyện kỹ xử lí, phân tích số liệu Thái độ: - Nghiêm túc kiểm tra - Cẩn thận phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: Tự luận, trắc nghiệm III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Tổng số (nội câu: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng dung) TSĐ: 10điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL I Thành phần nhân văn môi trường Câu Điểm Tỉ lệ % II Các môi trường địa lý Nhận biết kiểu quần cư Vận dụng nhận biết chủng tộc người câu 0,5 điểm 5% câu 0,5 điểm 5% Hoạt động kinh tế người đới lạnh Nhận biết đặc điểm tự nhiên thích nghi thực vật, động vật môi trường Hiểu cảnh quan môi trường câu điểm 10 % Vận dụng phân loại, đanh giá tình hình phát triển KTXH quốc gia TG Câu Điểm Tỉ lệ % III Thiên nhiên người châu lục Câu Điểm Tỉ lệ % TSC: TSĐ: Tỉ lệ % hoang mạc câu điểm 20 % Nhận biết cảnh quan xa van Châu Phi câu 0,5điểm 5% Hiểu giới rộng lớn đa dạng câu 0,5 điểm 5% câu điểm 10% câu câu 0,5điểm điểm 5% 20 % câu câu 1điểm điểm 10% 20% câu điểm 20% câu 0,5 điểm 5% câu điểm 30 % câu điểm 60 % câu điểm 30% câu điểm 30 % câu 10 điểm 100% Hiểu khác châu lục lục địa câu 1điểm 10% IV ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho Câu Người châu Á thuộc chủng tộc: A Mơn-gơ-lơ-ít B Ơ-rơ-pê-ơ-ít C Nê-grơ-it D Ơxtraloit Câu Trên giới có kiểu quần cư chính: A B C D Câu Rừng rậm thường xanh quanh năm loại rừng thuộc khu vực: A Mơi trường nhiệt đới gió mùa B Mơi trường nhiệt đới C Mơi trường xích đạo ẩm D Môi trường hoang mạc Câu Trên bề mặt Trái Đất có châu lục, đại dương: A châu lục đại dương B châu lục đại dương C châu lục đại dương D châu lục đại dương Câu Hoạt động kinh tế người đới lạnh là: A Phát triển nông nghiệp truyền thống B Chăn nuôi tuần lộc, săn bắt cá thú có lơng q C Phát triển cơng nghiệp đại D Phát triển du lịch Câu Xa van Châu Phi khơng có loại động vật: A Ngựa vằn B Hươu cao cổ C Sơn dương D Gấu trắng B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên mơi trường hoang mạc? Sự thích nghi động vật, thực vật hoang mạc thể nào? Câu 2: (2,0 điểm) Hãy cho biết khác lục địa châu lục? Câu 3: (3,0 điểm) Hãy cho biết người ta dựa vào đâu để phân loại, đánh giá phát triển kinh tế xã hội quốc gia giới? Dựa vào bảng sau: Tên nước Thu nhập bình quân HDI Tỉ lệ tử vong trẻ em đầu người (USD) (Phần nghìn) Hoa Kì 29010 0,827 A Rập Xê-ut 10120 0,740 24 An-giê-ri 4460 0,665 34 Em xếp thành hai nhóm: quốc gia phát triển quốc gia phát triển? PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG PTDTBT THCS KỲ THI HỌC KÌ I MƠN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 HDC CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 01 trang) A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi ý trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án A A C D B B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Nội dung - Đặc điểm tự nhiên môi trường hoang mạc: (2 điểm) + Tính chất vơ khơ hạn: lượng mưa thấp, lượng bốc lớn + Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn + Phần lớn bề mặt hoang mạc bị sỏi đá, cồn cát bao phủ + Thực vật cằn cỗi, thưa thớt Động vật - Sự thích nghi động, thực vật: + Thực vật: hạn chế thoát nước, dự trữ nước thân cây, rễ to dài + Động vật: bò sát, trùng vùi cát, kiếm ăn vào ban đêm, số có khả chịu đói, khát tốt Sự khác lục địa châu lục: (2 điểm) + Lục địa: khối đất liền rộng hang triệu ki lơ mét, có biển đại dương bao quanh Sự phân chia mang ý nghĩa mặt tự nhiên + Châu lục: bao gồm phần lục địa đảo, quần đảo chung quanh Sự phân chia mang ý nghĩa mặt lịch sử, kinh tế, trị - Để phân loại, đánh giá phát triển kinh tế xã hội quốc gia (3 điểm) giới người ta dựa vào: + Thu nhập bình quân đầu người + Chỉ số phát triển người HDI + Tỉ lệ tử vong trẻ em - Phân loại quốc gia: + Hoa Kì thuộc quốc gia phát triển + An-giê-ri thuộc quốc gia phát triển + A Rập Xê-ut thuộc quốc gia phát triển D Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... MƠN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 HDC CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 01 trang) A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi ý trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án A A C D B B TỰ LUẬN (7, 0 điểm)... ăn vào ban đêm, số có khả chịu đói, khát tốt Sự khác lục địa châu lục: (2 điểm) + Lục địa: khối đất liền rộng hang triệu ki lơ mét, có biển đại dương bao quanh Sự phân chia mang ý nghĩa mặt tự. .. điểm 30% câu điểm 30 % câu 10 điểm 100% Hiểu khác châu lục lục địa câu 1điểm 10% IV ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho Câu Người châu Á thuộc chủng tộc: A Mơn-gơ-lơ-ít
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT HKI môn địa lí 7 có ma trận, đáp án; có trắc nghiệm và tự luận, Đề KT HKI môn địa lí 7 có ma trận, đáp án; có trắc nghiệm và tự luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn