Đề KT HKI môn công nghệ 7 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận

5 250 9
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:25

I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức về phần trồng trọt và lâm nghiệp.2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để làm bài kiểm tra.3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm khách quan: 35% Tự luận: 65%III. MA TRẬN: Trang sau Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngTNKQTLTNKQTLCấp độ caoTLPhần I:Trồng trọt Biết được nhiệm vụ của trồng trọt Biết được loại phân nào thuộc nhóm phân hữu cơ. Biết được khái niệm đất trồng và vai trò của đất trồng Hiểu được vai trò của trồng trọt. Hiểu được mục đích của việc làm đất. Hiểu được các kiểu biến thái của côn trùng.Số câu:Số điểm:Tỉ lệ%:2110%1110%31,515%63,535%Phần II:Lâm nghiệpBiết được kĩ thuật tạo nền đất gieo ươm cây rừng. Hiểu rõ công việc chăm sóc vườn gieo ươm. Hiểu được vai trò của rừng đối với sản xuất và đời sống.Nêu được các biện pháp để bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường, rừng.Số câu:Số điểm:Tỉ lệ %:10,55%10,55%1330%12,525%46,565%Tổng số câu:Tổng số điểm:Tỉ lệ%:31,515%1110%4220%1330%12,525%1010100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho các câu dưới đây:Câu 1: Vai trò của trồng trọt là cung cấp:A. Lương thực, thực phẩm. B. Nguyên liệu cho công nghiệp.C. Thức ăn cho chăn nuôi. D. Cả 3 phương án trên.Câu 2: Nhiệm vụ của trồng trọt là: A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai,sắn để đảm bảo đủ ăn có dự trữ và xuất khẩu.B. Trông cây rau, đậu, vừng lạc... làm thức ăn cho con người.C. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy.D. Cả A và B.Câu 3: Nhóm phân nào sau đây thuộc phân hữu cơ:A. Đạm, Lân, Kali. B. Phân xanh, phân rác, phân vi lượng.C. Phân xanh, phân rác, phân chuồng. D. Phân Kali, phân đa nguyên tố, than bùn.Câu 4: Mục đích của việc làm đất là:A. Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng.B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh.C. Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.D. Cả 3 ý trên.Câu 5: Đối với những loại sâu hại biến thái hoàn toàn ở giai đoạn nào phá hại mạnh nhất:A. Trứng. B. Sâu non. C. Nhộng. D. Sâu trưởng thành.Câu 6: Nền đất gieo ươm cây rừng gồm: A. Phân truồng ủ hoai, supe lân, đất mặt tơi xốp. B. Đất cát pha hay đất thịt nhẹ. C. Luống đất hoặc bầu đất. D. Độ PH của đất từ 6 7.Câu 7: Các công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng: A. Che mưa, nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ, vun xới... B. Đốt hạt.C. Lên luống. D. Dọn cây hoang dạiB. TỰ LUẬN: (6,5 điểm).Câu 8 (1điểm): Thế nào là đất trồng? Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? Câu 9 (3 điểm): Em hãy cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội? Câu 10 (2,5 điểm): Là một học sinh em đã, sẽ và đang làm gì để bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường cũng như bảo rừng? V. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂMATNCâuĐáp ánĐiểm1D0,52D0,53C0,54D0,55B0,56C0,57A0,5BTL8(1 điểm) Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm Là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây và giữ cho cây trồng không bị đổ.0,50,59(3 điểm) Vai trò của rừng: Bảo vệ môi trường+ Điều hòa tỉ lệ O2 và CO2+ Làm sạch không khí+ Điều tiết dòng nước chảy, chống xói mòn, rửa trôi+ Giảm tốc độ gió, chống cát bay Phát triển kinh tế:+ Cung cấp nguyên liệu, lâm sản phục vụ đời sống và xuất khẩu. Phục vụ nhu cầu văn hóa xã hội:+ Phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ giải trí.0,250,250,250,50,250,250,50,250,510(2,5 điểm) Tuyên truyền tới gia đình, bạn bè về vai trò, lợi ích to lớn của rừng, tích cực trồng và chăm sóc rừng. Không tham gia phá hoại tài nguyên rừng và đất rừng. Báo cơ quan chức năng nếu thấy các hành động vi phạm. Tham gia chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo khu vực của lớp: Tưới nước, bón phân, xới xáo quanh gốc, nhặt rác, không bẻ cây xanh, hái hoa trong khuôn viên.0,50,50,51 PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019 MÔN: CÔNG NGHỆ Thời gian làm bài: 45 phút (Khơng tính thời gian phát đề) I MỤC TIÊU Kiến thức: Kiểm tra kiến thức phần trồng trọt lâm nghiệp Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để làm kiểm tra Thái độ: Nghiêm túc kiểm tra II HÌNH THỨC KIỂM TRA: - Trắc nghiệm khách quan: 35% - Tự luận: 65% III MA TRẬN: Trang sau Mức độ Nhận biết Thông hiểu TNKQ TL TNKQ - Biết nhiệm vụ trồng trọt - Biết loại phân thuộc nhóm phân hữu 10% Biết kĩ thuật tạo đất gieo ươm rừng - Biết khái niệm đất trồng vai trò đất trồng - Hiểu vai trò trồng trọt - Hiểu mục đích việc làm đất - Hiểu kiểu biến thái côn trùng 1 10% 1,5 15% - Hiểu rõ công việc chăm sóc vườn gieo ươm Vận dụng Cấp độ cao TL Chủ đề Phần I: Trồng trọt Số câu: Số điểm: Tỉ lệ%: Phần II: Lâm nghiệp Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ%: 0,5 5% 1,5 15% 1 10% 0,5 5% 20% Tổng TL 3,5 35% - Hiểu vai trò rừng sản xuất đời sống 30% 30% Nêu biện pháp để bảo vệ xanh khuôn viên nhà trường, rừng 2,5 25% 2,5 25% 6,5 65% 10 10 100% IV ĐỀ KIỂM TRA A TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án cho câu đây: Câu 1: Vai trò trồng trọt cung cấp: A Lương thực, thực phẩm B Nguyên liệu cho công nghiệp C Thức ăn cho chăn nuôi D Cả phương án Câu 2: Nhiệm vụ trồng trọt là: A Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai,sắn để đảm bảo đủ ăn có dự trữ xuất B Trông rau, đậu, vừng lạc làm thức ăn cho người C Trồng lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng công nghiệp làm giấy D Cả A B Câu 3: Nhóm phân sau thuộc phân hữu cơ: A Đạm, Lân, Kali B Phân xanh, phân rác, phân vi lượng C Phân xanh, phân rác, phân chuồng D Phân Kali, phân đa nguyên tố, than bùn Câu 4: Mục đích việc làm đất là: A Làm cho đất tơi xốp, tăng khả giữ nước, giữ chất dinh dưỡng B Diệt cỏ dại mầm mống sâu bệnh C Tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt D Cả ý Câu 5: Đối với những loại sâu hại biến thái hoàn toàn giai đoạn phá hại mạnh nhất: A Trứng B Sâu non C Nhộng D Sâu trưởng thành Câu 6: Nền đất gieo ươm rừng gồm: A Phân truồng ủ hoai, supe lân, đất mặt tơi xốp B Đất cát pha hay đất thịt nhẹ C Luống đất bầu đất D Độ PH đất từ -7 Câu 7: Các công việc chăm sóc vườn gieo ươm rừng: A Che mưa, nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ, vun xới B Đốt hạt C Lên luống D Dọn hoang dại B TỰ LUẬN: (6,5 điểm) Câu (1điểm): Thế đất trồng? Đất trồng có tầm quan trọng đời sống trồng? Câu (3 điểm): Em cho biết rừng có vai trò đời sống sản xuất xã hội? Câu 10 (2,5 điểm): Là một học sinh em đã, làm để bảo vệ xanh khuôn viên nhà trường bảo rừng? V ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án D D C A-TN D B C A - Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp vỏ trái đất, đó thực vật có khả sinh sống sản xuất sản phẩm (1 điểm) - Là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho giữ cho trồng không bị đổ * Vai trò rừng: - Bảo vệ mơi trường + Điều hòa tỉ lệ O2 CO2 + Làm sạch khơng khí + Điều tiết dòng nước chảy, chống xói mòn, rửa trơi (3 điểm) + Giảm tốc đợ gió, chống cát bay - Phát triển kinh tế: B-TL + Cung cấp nguyên liệu, lâm sản phục vụ đời sống xuất - Phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội: + Phục vụ nghiên cứu khoa học phục vụ giải trí - Tuyên truyền tới gia đình, bạn bè vai trò, lợi ích to lớn rừng, tích cực trồng chăm sóc rừng - Không tham gia phá hoại tài nguyên rừng đất rừng 10 - Báo quan chức thấy hành động vi phạm (2,5 điểm) - Tham gia chăm sóc bồn hoa, cảnh theo khu vực lớp: Tưới nước, bón phân, xới xáo quanh gốc, nhặt rác, không bẻ xanh, hái hoa khuôn viên Người đê (Kí, ghi rõ họ tên) Người thẩm định (Kí, ghi rõ họ tên) Lãnh đạo duyệt (Họ tên, chữ ký) Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 ... 65% 10 10 100% IV ĐỀ KIỂM TRA A TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án cho câu đây: Câu 1: Vai trò trồng trọt cung cấp: A Lương thực, thực phẩm B Nguyên liệu cho công nghiệp C Thức... đất D Độ PH đất từ -7 Câu 7: Các công việc chăm sóc vườn gieo ươm rừng: A Che mưa, nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ, vun xới B Đốt hạt C Lên luống D Dọn hoang dại B TỰ LUẬN: (6,5 điểm) Câu... điểm): Là một học sinh em đã, làm để bảo vệ xanh khn viên nhà trường bảo rừng? V ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án D D C A-TN D B C A - Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp vỏ trái đất, đó thực vật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT HKI môn công nghệ 7 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận, Đề KT HKI môn công nghệ 7 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn