Công tác xã hội cá nhân trong việc phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ chậm nói tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh

62 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:11

MỤC LỤC MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài: 2.Mục tiêu: .4 3.Đối tượng khách thể: 4.Phương pháp thu thập liệu: NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1.GIỚI THIỆU 1.1.1.Thời gian thực tập: 1.1.2.Cơ sở: 1.1.3.Địa chỉ: 1.1.4.Lịch sử hình thành 1.1.5.Các đơn vị liên quan: 1.2.ĐỐI TƯỢNG 1.2.1.Người sử dụng dịch vụ sở 1.2.2.Số lượng người sử dụng dịch vụ 1.3.MỤC TIÊU CƠ SỞ 1.4.TỔ CHỨC,NHÂN SỰ CƠ SỞ 1.4.1.Sơ đồ tổ chức: 1.4.2.Nhân chuyên môn 1.4.3.Cơ sở vật chất: 1.5.CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 10 1.6.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠ SỞ 10 PHẦN 2: KẾT QUẢ CTXH CÁ NHÂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ CHẬM NÓI 12 2.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CỦA THÂN CHỦ 12 2.1.1.Công tác xã hội cá nhân 12 2.1.2.Khả giao tiếp 17 2.1.3.Trẻ chậm nói 18 2.1.4.Công tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói 22 2.2.TIẾN TRÌNH THỰC TẬP CƠNG TÁC Xà HỘI VỚI CÁ NHÂN 25 2.1.Bối cảnh chọn thân chủ 25 2.2.2.Trường hợp 25 2.2.3.Các sơ đồ 26 2.2.4.Phân tích hệ thống thân chủ 29 PHẦN 3:NHỮNG THAY ĐỔI CỦA SINH VIÊN 52 Về nhận thức 52 Về mặt kỹ 52 Về mặt thái độ 52 Bài học kinh nghiệm 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 1.Kết luận: 54 2.Đề xuất 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT THỰC TẬP 57 CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO CTXH Công tác xã hội NVXH Nhân viên xã hội TC Thân chủ LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp coi học phần bắt buộc sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH) Thông qua chuyến thực tập sinh viên thực kỹ có trao dồi thêm kỹ cần thiết khác công việc.Đợt thực tập kéo dài tháng (8 tuần) ngày 07/01/2019 đến 17/03/2019 Trung tâm Nghiên cứu phát triển giáo dục đặc biệt- Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị, giúp em định hình nghề nghiệp tương lai, có hành trang vững chắc, thêm lòng tin u vào nghề nghiệp chọn Trong đợt thực tập này, em cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ nhờ nỗ lực thân, giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô người sở Quả thực khơng có đợt thực tập em khơng có hội xây đắp thêm lỗ hổng kiến thức Dưới kết em có q trình thực tập Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh kiến thức khơng nhỏ để giúp em hồn thiện cơng tác Để hồn thành đề tài thực tập đạt kết ngày hôm nay, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến có sở thực tập, Phó giám đốc trung tâm, toàn thể nhân viên sở ln tạo điều kiện ,hướng dẫn,góp ý để em thành tốt đợt thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Lâm – GV hướng dẫn em với thầy cô khác khoa tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em để hoàn thành tập tốt nghiệp Trong q trình thực tập có thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô khoa, giáo viên kiểm huấn để hồn thiện đợt thực thực tập tốt nghiệp hoàn thiện kỹ làm việc thân Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng tháng 03 năm 2019 Sinh viên Lê Thị Thu Liên Lớp 15CTXH LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài: Giao tiếp phương thức tồn xã hội loài người.Con người sống,hoạt động thể giá trị vật chất,tinh thần khơng giao tiếp.Giao tiếp nhu cầu sớm người từ tồn đến đi,ở đâu có tồn người có giao tiếp người với người,giao tiếp chế bên tồn phát triển người Mặt khác,khả giao tiếp ngôn ngữ khiến người khác loài động vật khác.Ở đối tượng trẻ em,giao tiếp tiền đề,là nhu cầu để chúng kết nối với xã hội lồi người ,bắt đầu từ tiếng khóc chào đời âm bập bẹ lời nói ánh mắt hóng chuyện,những phản xạ có tiếng động,âm thanh,rồi đến cử chỉ,hành động thể ý muốn âm bập bẹ lời nói Tuy nhiên,theo nghiên cứu khoa học,khơng phải lúc trẻ theo tiến trình phát triển ấy.Thực tế có 10-15% dân số có rối nhiễu tâm lý,trong tập trung nửa đối tượng trẻ em.Có nhiều mức độ chậm nói khác nguyên nhân khác (có đến 20 rối loạn phát triển tiếng nói).Việc xác định sớm tìm nguyên nhân chậm noi để can thiệp sớm giúp trẻ phát triển tiếng nói tham gia vào q trình giao tiếp thơng thường rât quan trọng Ở Việt Nam,trong năm gần đây,tỷ lệ trẻ chuẩn đốn chậm nói cao.Tại bệnh viện Nhi số trẻ chậm nói mắc bệnh tự kỷ tăng động giảm ý phải điều trị bán trú thường xuyên rơi vào tình trạng tải.Ở bệnh viện chuyên khoa tai,mũi,họng,hàng tháng có khoảng 100 trẻ đến khám chậm phát triển ngơn ngữ,trong khoảng 30%chậm nói yếu tố tâm lý.Thực trạng chẩn đốn cho trẻ chậm nói Việt Nam mang tính hình thức,mang tính kinh nghiệm chưa xác.Hiện nay,khi trẻ chậm nói,cha mẹ thường đưa trẻ tới sở y tế để thăm khám bệnh lý tự kỷ có hàng chục nguyên nhân chậm nói khác nhau.Các bậc cha mẹ thường cho rắng trước sau nói để tự phát triển trơng cậy tồn vào chun gia,mà khơng biết tầm quan trọng việc giúp phát triển hơn.Việc chậm nói trẻ ảnh hưởng nhiều đến phát triển tâm lý trẻ gia đình trẻ.Thêm nữa,các nghiên cứu trẻ chậm nói,về vấn đề giao tiếp trẻ chậm nói chưa nhiều thường dừng góc độ giáo dục đặc biệt quan niệm trẻ chậm nói trẻ khuyết tật.Trong CTXH,các can thiệp trẻ chậm nói thường theo phương pháp CTXH cá nhân,tập trung khắc phục khó khăn em gặp phải phục hồi chức xã hội cho em.Hơn để đạt đến mục đích cuối trẻ tự vươn lên sống độc lập sau này,công tác phục hồi chức không đơn hoạt động hỗ trợ trực tiếp lên trẻ chấn đoán,trị liệu y tế,tâm lý hay hành vi, mà cần hỗ trợ tiểu hệ thống xung quanh trẻ,ở khía cạnh tiến trình CTXH hỗ trợ trẻ cần thiết Xuất phát từ lý trên,với tư cách nhà nhân viên xã hội,em muốn phát huy hết khả để trợ giúp trẻ chậm nói nhằm tìm hiểu sâu hoạt động trợ giúp trẻ chậm nói ngồi thực tiễn,em chọn đề tài nghiên cứu là:”Công tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh” 2.Mục tiêu: a Cá nhân NVXH: - Áp dụng kiến thức liên quan đến hành vi người môi trường xã hội phương pháp tiếp cận CTXH việc giúp đỡ cá nhân - Thực hành nguyên tắc,quy chuẩn đạo đức giá trị CTXH làm việc với thân chủ - Thực kĩ chuyên môn: thiết lập mối quan hệ, thu thập liệu, lắng nghe,thấu cảm,vấn đàm, đánh giá điểm mạnh thân chủ, phân tích nhận diện vấn đề - Tạo tự tin khả làm việc với thân chủ - Nhận thức mối quan hệ NVXH với thân chủ - Tăng khả vấn đàm tìm cách đối phó với thân chủ làm việc - Làm quen kết hợp lý thuyết vào thực hành - Rèn luyện thái độ tích cực ln có động lực hướng đến học tập - Tơn trọng ngun tắc, giá trị,văn hóa quy chuẩn đạo đức CTXH - Rút học cho thân b Đối với thân chủ: - Giúp thân chủ nhìn nhận vấn đề - Tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ làm việc với NVXH - Tạo động lực, niềm tin để thân chủ giao tiếp tốt - Giúp thân chủ ổn định tâm lý - Giúp cho thân chủ có nhiều mối quan hệ xã hội - Tháo gỡ rào cản mặc cảm thân chủ với người xung quanh - Giúp thân chủ tư tin giao tiếp - Cải thiện tình trạng chậm nói thân chủ - Tìm hiểu nguồn lực xung quanh huy động nguồn lực hỗ trợ việc giái vấn đề cho thân chủ 3.Đối tượng khách thể: - Công tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh 4.Phương pháp thu thập liệu: - Thu thập thông tin,tư liệu:NVXH thu thập thơng tin,tư liệu từ nguồn có sẵn sách,báo,mạng internet,các báo cáo liên quan đến trẻ chậm nói.Các thơng tin xử lí theo mục đích nghiên cứu cách khách quan có hệ thống - Phương pháp quan sát:Quan sát hoạt động dành cho trẻ châm nói trung tâm,đặc biệt giáo viên dạy nhóm,dạy cá nhân cho trẻ chậm nói,quan sát đời sống trẻ chậm nói,hành vi trẻ thời gian trị liệu,cách thức mà NVXH áp dụng để trợ giúp trẻ chậm nói - Vãng gia: Vãng gia hay gọi thăm hộ gia đình, phương pháp phương pháp, công cụ quan trọng CTXH cá nhân Vãng gia hồn tồn có lợi vãng gia quan sát mơi trường tự nhiên xã hội gia đình thân chủ thấy mối quan hệ thái độ, cách xử thành viên gia đình thân chủ có ảnh hưởng đến thân chủ NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1.GIỚI THIỆU 1.1.1.Thời gian thực tập: Thời gian 08 tuần: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 17/03/2019 1.1.2.Cơ sở: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển giáo dục đặc biệt – Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh 1.1.3.Địa chỉ: 100 Nam Cao,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng 1.1.4.Lịch sử hình thành - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển giáo dục đặc biệt đơn vị trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi Thành phố Đà Nẵng - Thuộc trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục đặc biệt thành lập từ ngày 20/01/2009 với chức nghiên cứu giáo dục đặc biệt - Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh thành lập vào hoạt động từ tháng 4/2014 - Tháng 5/2018 sở Ước Mơ Xanh tách làm phận: + Bộ phận 1: Giáo dục khả sống độc lập cho trẻ khuyết tật lớn từ tuổi đến 14-15 tuổi + Bộ phận 2: Can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt độ tuổi nhỏ 1.1.5.Các đơn vị liên quan: - Khoa Tâm Lý- Giáo Dục trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng - Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng - Và số tổ chức phi phủ như: tổ chức CK Nhật,GGC Việt Nam 1.2.ĐỐI TƯỢNG 1.2.1.Người sử dụng dịch vụ sở - Đối tượng trẻ em: + Chủ yếu em mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ,chậm phát triển trí tuệ chậm nói, + Trẻ em sử dụng dịch vụ trung tâm cần hỗ trợ kỹ học tập , giáo dục mầm non, can thiệp trị liệu tâm lí, học tập kỹ sống 1.2.2.Số lượng người sử dụng dịch vụ - Tổng số trẻ 68 đó: + Trẻ mầm non 41 + Trẻ chuyên biệt 27 1.3.MỤC TIÊU CƠ SỞ - Nghiên cứu mơ hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật - Chăm sóc,giáo dục,can thiệp theo hướng hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt,trẻ tự kỉ,trẻ chậm nói,tăng động,giảm ý,quấy nhiễu cảm xúc hành vi,trẻ nói ngọng trẻ khó khăn học tập - Bồi dưỡng nâng cao lực làm việc cho trẻ phụ huynh - Thay đổi nhận thức,thái độ cộng đồng,xã hội cho trẻ khuyết tật theo hướng hòa nhập - Tư vấn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt gia đình trường mầm non,tiểu học.Phụ huynh tham dự tất hoạt động ngày Cơ sở để định hướng can thiệp tốt cho trẻ gia đình.Sau can thiệp sở,trẻ chuyển sang lớp hòa nhập,tiểu học bình thường(nơi có chun mơn trẻ đặc biệt).Tại đây,giáo viên sở theo dõi hỗ trợ để cháu học hòa nhập cách hiệu  NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ - Cung cấp dịch vụ chuẩn đoán,đánh giá phát triển trẻ có nhu cầu đặc biệt thành phố Đà Nẵng toàn quốc - Can thiệp rối loạn tâm,sinh lý trẻ để trẻ sống tự lập hòa nhập với cộng đồng - Tổ chức khóa học nhằm nâng cao lực cộng đồng việc chăm sóc – giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt - Tư vấn,bồi dưỡng,đào tạo,nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học lĩnh vực giáo dục đặc biệt Thành phố Đà Nẵng toàn quốc - Tiêu chí Trung tâm:Tận tâm,Trung thực,Sáng tạo,Hợp tác,Khát vọng vươn lên Khẩu hiệu Trung tâm:CHIA SẺ - ĐỒNG HÀNH – CÙNG PHÁT TRIỂN 1.4.TỔ CHỨC,NHÂN SỰ CƠ SỞ 1.4.1.Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TỔ CTS TỔ SỐNG ĐỘC LẬP CẤP DƯỠNG TỔ MẦM NON Cơ cấu tố chức gồm: - Giám đốc :Ơng Nguyễn Hồng Long - Phó giám đốc :Bà Lê Thị Kim Thu - Quản lý chuyên môn: TS.Lê Thị Quỳnh Nga - Tổng số giáo viên :30 người + Giáo viên mầm non :10 người + Giáo viên đặc biệt:20 người Trình độ chun mơn đạt 100% -Cấp dưỡng:3 người (bếp chính,bếp phụ tạp vụ) Ngồi trường có cộng tác viên tình nguyện viên nước đến từ trường Đại học Sư Phạm Đại học Thể Thao đặc biệt tình nguyện viên nước ngồi đến từ tổ chức phi phủ đến từ Úc,Nhật Bản,Pháp 1.4.2.Nhân chuyên môn ảnh biết gọi tên vật + Hướng dẫn trẻ biết giúp trẻ giao tiếp loại trái câu nhiều thông qua yêu cầu“ lấy giúp cô trái ổi/ lấy giúp trái nho ” - Để bé kết hợp tên màu sắc NVXH phải hướng dẫn bé “ ổi màu xanh- kèm với hình ảnh” Sau hỏi lại bé nho có màu -Trẻ nhận biết vật dụng đọc tên chúng + Cho trẻ nhìn cho trẻ biết loại,sau hướng dẫn trẻ đọc tên + Yêu cầu trẻ lấy theo yêu cầu đọc lại tên  Đối với gia đình: Để sâu vào vấn đề thân chủ có hiểu biết sau vấn đề thân chủ gặp phải em gặp gỡ trao đổi với ba thân chủ trung tâm lúc ba đón thân chủ,xin phép gia đình cho em thăm gia đình để tìm hiểu thêm thơng tin hồn cảnh thân chủ Được đồng ý em đến thăm gia đình vào ngày cận kề kịp tết,phần muốn chúc tết dễ trò chuyện tìm hiểu thơng tin hơn.Đến em trình bày lí mong muốn giúp đỡ thân chủ 46 Trước tiên em giữ nguyên tắc làm việc nhân viên xã hội giữ bí mật thơng tin cho thân chủ, gia đình thân chủ đồng ý chia sẻ thơng tin khơng muốn chụp lại hình ảnh video liên quan Gia đình biết tình trạng thân chủ phải làm có thời gian quan tâm,ba thân chủ lại người tầm tính thương giao tiếp với con.Mẹ thân chủ lúc trước có quan tâm sinh thêm em bé nên thời gian dành cho thân chủ hạn chế hơn.Biết hoàn cảnh vấn đề thân chủ gặp phải em hứa cố gắng giúp đỡ khả mình.Và sau em có vài lần đến vãng gia để xem thay đổi thân chủ qua tuần  Tác động đến cô giáo Bản thân em gặp gỡ cô lớp để tìm hiểu huy động giúp đỡ cô thân chủ Ngày 22/01/2019,trao đổi với giáo viên lớp cách tương tác với thân chủ để giúp thân chủ tăng khả giao tiếp hơn.Nhờ giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm nên tiếp cận tham gia hoạt động với thân chủ dễ dàng Ngày 25/01/2019,gặp giáo dạy cá nhân,hỏi thăm tình hình,xin dự tiết dạy cá nhân.Nhờ cô giáo cá nhân hướng dẫn cho cách dạy tương tác với thân chủ cho hiệu quả.Cô giáo cá nhân chia sẻ thêm nhiều điều thân chủ giúp em có thêm thơng tin hữu ích  Phúc trình để làm rõ phần hỗ trợ nhân viên xã hội với thân chủ Dạy thân chủ sử dụng ngơn ngữ có từ đến nhiều âm tiết Dẫn T xuống phòng học cá nhân cho T ngồi vào ghế.Sau giới thiệu chủ đề ngày hơm nay,học SVTH: Hôm học phát âm từ ba,các từ :con muốn,con xin” TC: Im lặng SVTH: Trước vào học chơi trò chơi thổi bong bóng TC: Gật đầu(thể thích thú) SVTH: Nào thổi nhé.Con qua với cô TC: Tiến lại bắt đầu thổi(vui vẻ) 47 SVTH:Con giỏi thổi q trời bong bóng ln(vỗ tay khích lệ).(khoảng phút sau) Nào T đưa ống thổi cho cô chỗ bắt đầu học nhé! TC: Gật đầu đưa lại ống thổi sau chỗ SVTH: Trên bàn hình có chữ số khác T giúp cô xếp chúng lại cho nhé! TC: Gật đầu SVTH: T xếp cho số TC: Ngó xung quanh tìm hình để ghép SVTH: Ơi t giỏi q,đúng rồi.Bây đọc theo cô nhé.S ố TC: Im lặng lúc lâu.Sau nói khơng phát âm SVTH:T cố gắng đọc to nào,cơ chưa nghe cả(thể nét mặt vui vẻ) TC: Số 1(hơi yếu,chưa rõ,hơi lo lắng) SVTH: Woa!Con giỏi quá,giờ ghép cho cô số nhé! TC:Vui lúc nãy.Tiếp tục tìm ghép số 2.Sau nhìn cô SVTH:Đúng rồi,T giỏi quá.Số TC: Im lặng khơng nói SVTH: Đây số nè.Con đọc theo cô nhé.S ố TC: Số 2(to rõ hơn) SVTH: Vỗ tay khen ngợi.T giỏi quá.Bây tìm ghép cho số nhé! TC:Nhìn xung quanh tìm.(Còn thiếu mảnh ghép)Nhìn SVTH: Một mảnh ghép đâu nhỉ!À nè,con nói “xin cơ”đi nào? TC: Xin cơ(nhìn cười) SVTH: Woa!T giỏi quá,cô cho T nè,con ghép vào đi.Đây số nhỉ? TC: Số .3 ạ!(Chủ động ngập ngừng) SVTH: Đúng nè,T giỏi cho tràng pháo tay nào.(khuyến khích,cổ vũ để thân chủ cảm thấy vui vẻ,thoải mái hơn) TC:Vỗ tay cười SVTH:Bây đọc theo cô nhé.”Ba” TC: Ba(hơi nhỏ,còn ngại ngùng) SVTH:Nào cố lên nào,nói to tí nhé,con làm mà.Bắt đầu nói theo cơ”Ba” TC: Ba(to,rõ) SVTH:Con giỏi lắm.Khi nhà hay ba đến đón phải gọi to nhé! TC: Dạ(cởi mở,nhiệt tình hơn) SVTH:Hơm học đến nhé!Cô thưởng cho kẹo nhé!Nhưng phải nói “xin cơ”thì cho được.Nói theo cô 48 TC: “Xin cô” SVTH: Con giỏi cô cho nè TC: Nhận lấy (vui vẻ) SVTH:Khi nhận đồ người khác cho phải cảm ơn nhé!Nói theo nào:”Con cảm ơn cơ” TC: Con cảm ơn cô(giọng lại nhỏ lại) SVTH:T hôm ngoan giỏi lớp TC:Đứng dậy,chào cô lớp Giai đoạn 4:Lượng giá kết thúc 1.Lượng giá mục tiêu  Mục tiêu 1: Tạo lập mối quan hệ với thân chủ Tạo tin tưởng thân chủ -Mặt đạt được: + Thiết lập mối quan hệ gần gũi với thân chủ + Thân chủ cởi mở,tin tưởng -Mặt hạn chế được: + Còn e dè,nhút nhác,chưa thật thỏa mái  Mục tiêu 2: Nắm bắt thơng tin hồn cảnh gia đình,thơng tin thân chủ -Mặt đạt được: + Làm quen,hiểu hoàn cảnh gia đình thân chủ + Biết trình phát triển thân chủ + Đánh giá điểm mạnh,điểm yếu thân chủ thông qua việc cung cấp thơng tin từ gia đình tìm hiểu trường -Mặt hạn chế: + Chưa trò chuyện nhiều ba mẹ thân chủ đa số thời gian làm chăm nhỏ  Mục tiêu 3: Tạo cho thân chủ lấy dài mở rộng hình miệng giao tiếp -Mặt đạt được: + Thân chủ mở rộng hình miệng + Lấy mạnh dài lúc trước + Thân chủ có cố gắng -Mặt hạn chế được: + Thân chủ yếu,đơi lúc chưa dùng thổi 49  Mục tiêu 4: Thân chủ sử dụng ngơn ngữ có từ đền nhiều âm tiết,các từ thể nhu cầu -Mặt đạt được: + Nói từ ba + Nói từ:”xin cô” + Đã mạnh dạn,tự tin giao tiếp -Mặt hạn chế được: + Còn ham chơi,khơng tập trung cao + Chưa nói câu dài  Mục tiêu 5: Tương tác với người xung quanh ngôn ngữ với hành động -Mặt đạt được: + Có tương tác dùng lời nói với bạn lớp + Chịu giao tiếp có đơng người -Mặt hạn chế: + Còn dùng hành động nhiều  Mục tiêu 6: Ngôn ngữ thân chủ cải thiện -Mặt đạt được: + Nhận biết gọi tên màu,các hình,các loại trái vật dụng nhà + Có thích thú,khám phá thường xuyên giao tiếp + Vốn từ nhiều -Mặt hạn chế: + Còn e dè giao tiếp + Đơi khơng muốn nói 2.Lượng giá tổng quát: Trong suốt trình thực tập tuần sở tuần thực kế hoạch giải vấn đề em thân chủ lượng giá vấn đề Về mặt tiến trình: Qua thời gian thực tập tuần thân tiếp cận thân chủ, tạo mối quan hệ thân thiết, gần gũi với thân chủ để thu thập thơng tin, tìm hiểu nhận diện vấn đề môi trường sống thân chủ Cùng thân chủ phân tích đánh giá vấn đề lập kế hoạch can thiệp, giúp đỡ 50 Trong trình thực kế hoạch can thiệp thân đóng vai trò người tác động, hỗ trợ thân chủ thực kế hoạch Quá trình lượng giá kết thúc có tham gia thân chủ Thời gian thực tập hạn chế khả chưa cho phép nên thân tác động tới dịch vụ xã hội, sở xã hội để kết nối thân chủ với sách xã hội Về nội dung: Kết đạt được: Đã gần gũi với thân chủ, thân chủ không e ngại hay ngại ngùng Thân chủ có khả nhận biết vật xung quanh nên việc tương tác với thân chủ dế dàng Điều làm cho em vui thân chủ vui hơn, chịu giao tiếp với người hơn.Bây thân chủ giao tiếp chỗ đơng người,khả nói thân chủ cải thiện đáng kể.Với tất lực thân em cố gắng để làm tốt công việc mình, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ cho ngành nghề sau Tuy nhiên với kinh nghiệm hạn chế cố gắng không tránh khỏi thiếu sót Trong bước đầu thiết lập mối quan hệ thân làm nhanh nên chưa đạt hiệu Lúc đầu thực tập em lo sợ khơng biết tiến hành can thiệp hỗ trợ cho thân chủ đạt kết đây, khơng biết thân chủ thay đổi chút khơng hay tiến hành can thiệp thân chủ khơng thể thay đổi tốt mà lại trở nên tệ lúc lúc chưa làm việc với thân chủ…nhưng với kết đạt em khơng băn khoăn, thắc mắc mà vui Chính sau kết thúc đợt thực tập này, có thời gian rảnh tơi ghé sở bé học trò chuyện với bé, giúp em thay đổi nhận thức, nhìn nhận thật để em hòa nhập tốt với sống Đối với trẻ : hỗ trợ thân chủ cải thiện việc chậm nói; giao tiếp tốt với bạn bè người xung quanh; giúp thân chủ tự tin Thân chủ biết giúp đỡ người xung quanh, xác định đồ vật xung quanh biết đặt đâu dùng để làm 51 PHẦN 3:NHỮNG THAY ĐỔI CỦA SINH VIÊN Về nhận thức - Có nhiều hiểu biết đối tượng trẻ - Có nhìn nhận chân thực hoạt động can thiệp,trợ giúp trẻ can thiệp sớm hòa nhập - Nhìn nhận rõ nét cần thiết có mặt nhân viên công tác xã hội sở - Hiểu rõ công việc người nhân viên làm việc với trẻ - Bản thân thay đổi nhiều suy nghĩ lẫn hành động, khiêm tốn, cần cù, chăm nhẫn nại việc - Sẽ cố gắng để trau dồi kiến thức, kỹ thái độ để hồn thành cơng việc tốt chỉnh chu Về mặt kỹ - Kỹ thiết lập mối quan hệ cách ứng xử, giao tiếp với người sở thực tập vô quan trọng Mối quan hệ thiết lập dựa trang phục, lời nói, hành động từ buổi đến sở thực tập Được tiếp xúc làm quen với môi trường trẻ, làm quen với nhiều anh chị cán học hỏi cách làm việc họ - Có hội trao dồi thêm kỹ thu thập, phân tích thơng tin, kỹ đánh giá vấn đề - Được học hỏi thêm kỹ tạo lập mối quan hệ môi trường làm việc - Hiểu sâu vào tâm lý trẻ - Rèn luyện cho thân tính kiên trì, nhẫn nại, thái độ nghiêm túc cơng việc - Biết lắng nghe chia sẻ nhiều Về mặt thái độ - Trước lúc thực tập em cảm thấy e ngại lo lắng vào quan nào, liệu làm tốt cơng việc giao khơng đầy suy nghĩ lượn lờ đầu Nhưng lo ngại đồng thời ngày bước vào nơi mà làm việc thời gian khơng ngắn nụ cười chào hỏi từ anh chị trung tâm Và từ cảm thấy tự tin sở làm việc.Anh,chị ln tận tình giúp đỡ q trình thực tập 52 - Tác phong chuyên nghiệp nhân viên cơng tác xã hội cần nhanh nhẹn, đốn cơng việc, từ tốn với dân, hòa đồng thân thiện với đồng nghiệp Bài học kinh nghiệm - Học cách giao tiếp hiệu với trẻ đặc biệt giao tiếp trẻ có hành vi trẻ chuyên biệt - Học từ anh chị phòng cách tiếp cận với trẻ cách hiệu - Học nhiều kỹ mềm ứng xử với tình khó, học nhiều kiến thức tài liệu trực quan có sở - Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tượng khác nhau, mở mang thêm tầm nhìn nghành học cảm thấy vơ u thích nghành học 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận: Nhìn chung năm qua Trung tâm Nghiên cứu Phát triển giáo dục đặc biệt – Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh hỗ trợ,giúp đỡ nhiều em chuyên biệt hòa nhập,giúp em theo kịp bạn trang lứa.Ln có ứng dụng mơ hình mới,đối hướng dạy học cho hiệu Các hoạt động,sự chăm sóc sở giúp em thay đổi nhiều từ hành vi nhận thức Các dịch vụ chăm sóc thiết thực hợp lý, nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, hoạt động phát triển toàn diện bề rộng lẫn chiều sâu.Tạo cho em có mơi trường phát triển lành mạnh,an tồn giúp em cải thiện tình trạng mình,góp phần nâng cao khả thân Việc nghiên cứu lý luận thực tiễn giúp em nhận biết nhiều vấn đề xoay quanh trẻ khuyết tật nói chung trẻ chậm nói, chậm phát triển nói riêng vấn đề liên quan tới dạy học cho trẻ để giúp trẻ chậm phát triển đứa trẻ bình thường, đặt biệt giúp trẻ hòa nhập với mơi trường ngồi cộng đồng Nhận thức vai trò, nhiệm vụ to lớn người giáo viên, gia đình, xã hội việc dạy cho trẻ chuyên biệt kỹ sống, dạy kiến thức, dạy lễ nghĩa, dạy làm người, dạy trẻ để thứ trẻ bình thường biết trẻ khuyết tật phải biết để trẻ có khả học hòa nhập cộng đồng cao Từ đó, rút yêu cầu kiến thức, kỹ thái độ người giáo viên, người gia đình, người xã hội phải có cách ứng xử phù hợp việc dạy học giúp trẻ chuyên biệt nói chung trẻ chậm nói nói riêng hòa nhập cộng đồng Trong q trình thực tập thân em trợ giúp cho thân chủ cụ thể vấn đề chậm nói,có nhìn sâu vấn đề,từ thực việc trợ giúp cho hiệu quả.Em tiến hành quan sát,vãng gia,tìm hiểu thân chủ,can thiệp cá nhân.Qua trình trợ giúp thân chủ có thay đổi đáng kể.Lúc trước không muốn giao tiếp đến khả giao tiếp tiến nhiều,khơng e dè,khi muốn thể thân chủ dùng hành động lời nói để thể hiện.Biết gọi tên số vật,sự việc.Chào ba/mẹ,các cô học về.Khả giao tiếp thân chủ đến chuyến biến tích cực từ người khơng giao tiếp có giao tiếp chưa thật nhiều 54 2.Đề xuất Đối với sở: - Các giáo viên sở nên đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn việc giáo dục trẻ khuyết tật - Tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa để tăng tương tác tích cực cá nhân lớp, giáo viên với trẻ - Giáo viên nên có cách dạy học cho trẻ hợp lý, phân loại trẻ chậm trẻ nhanh để có học hợp lý - Kết hợp giáo viên gia đình trẻ - Cần có số lượng hợp lí giáo viên trẻ Đối với khoa Tâm lý – Giáo dục: - Có giám sát,giúp đỡ thường xuyên sinh viên - Cập nhật,thông báo thời gian báo cáo kịp thời cho sinh viên có chuẩn bị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Chí An biên dịch (1999), Nhập môn công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở bán cơng Thành Phố Hồ Chí Minh Vũ Thị Nho (1999), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Lê Văn Phú (2007), Nhập môn công tác xã hội, NXB Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Trần Đình Tuấn (2009), Cơng tác xã hội, lý thuyết thực hành, NXB Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội http://benhviennhitrunguong.org.vn/cac-dau-hieu-nhan-biet-tre-cham-noi.html http://daytretukyhanoi.com/Tin-Tuc/Cac-Bac-Phu-Huynh-Da-Hieu-Khai-Niem- The-Nao-La-Tre-Cham-Noi-O-Tre-Chua.html http://roiloanphattrien.vn/ngo-ngang-voi-9-nguyen-nhan-khien-con-ban-cham-noi/ 56 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT THỰC TẬP Giờ hoạt động nhóm 57 58 59 60 ... giúp trẻ chậm nói ngồi thực tiễn,em chọn đề tài nghiên cứu là: Công tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh 2.Mục tiêu: a Cá nhân NVXH:... hiệu môi trường sống trẻ chậm nói 22 b.Nội dung cơng tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói Hoạt động cơng tác xã hội cá nhân hỗ trợ trẻ chậm nói thể phòng ngừa,giảm... động nguồn lực hỗ trợ việc giái vấn đề cho thân chủ 3.Đối tượng khách thể: - Công tác xã hội cá nhân việc phát triển khả giao tiếp cho trẻ chậm nói sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh 4.Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội cá nhân trong việc phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ chậm nói tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, Công tác xã hội cá nhân trong việc phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ chậm nói tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh

Từ khóa liên quan