tiểu luận cuối kỳ CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT TRONG CÁC GIỜ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

24 103 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:04

Họ tên: Phạm Thị Huyền Lớp 16ctxh Khoa: Tâm lý- Giáo dục KẾ HOẠCH TỔ CHỨC MỘT CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT TRONG CÁC GIỜ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ I MỤC TIÊU MỤC TIÊU KIẾN THỨC - Trình bày đặc điểm thể chất, tâm sinh lí, có liên quan đến phát triển giới tính giới nam nữ - Trình bày khái niệm tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên - Nắm tác hại nạo phá thai , kết hôn sớm tuổi vị thành niên - Biết cách phòng tránh bệnh liên quan đến tình dục, phòng tránh biểu xâm hại tình dục - Xác định quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản MỤC TIÊU KỸ NĂNG - Có kỹ tự nhận thức thân Có kỹ tự bảo vệ thân Rèn luyện kỹ giao tiếp hiệu Có kỹ ứng phó với căng thẳng Có kỹ tìm kiếm hỗ trợ MỤC TIÊU THÁI ĐỘ - Nhận thức cư xử đắn thay đổi thể sau dậy Nhận thức cư xử đắn mối quan hệ bạn bè khác giới Nhận thức cư xử đắn tình yêu, tình dục Nhận thức cư xử đắn việc phòng tránh thai, nạo phá thai, kết hôn sớm Nhận thức cư xử đắn việc phòng tránh bệnh liên quan đến tình dục, phòng tránh biểu xâm hại tình dục Nhận thức đắn quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản II ĐỐI TƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề thiết kế cho đối tượng trẻ vị thành niên độ tuổi từ 10 – 19 tuổi III THÔNG ĐIỆP CỦA CHUYÊN ĐỀ Theo ước tính hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam : năm nước ta có khoảng 300.000 ca mang thai độ tuổi từ 15 – 19 tuổi Với số này, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á xếp thứ năm giới tỷ lệ nạo phá thai trẻ vị thành niên.Trước đây, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên chiếm - 7% tổng số ca nạo phá thai, nhiên vài năm gần đây, tỷ lệ tăng lên 10% Việc mang thai ý muốn tăng, phần phận giới trẻ có suy nghĩ dễ dãi quan hệ tình dục Vì vậy, việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cấp bách, giúp nâng cao đạo đức lối sống, việc học hành, tương lai nghiệp em chất lượng dân số toàn xã hội Giáo dục cho trẻ kiến thức thay đổi thể chất tinh thần, cảm xúc, kiến thức trình sinh sản, nghĩa vụ vợ chồng, vai trò làm bố mẹ… chuẩn bị tốt cho tương lai em thực trưởng thành, cần trọng vào cơng tác tư vấn tình u - nhân gia đình để trẻ vị thành niên có nơi đón tiếp, khuyên nhủ kịp thời Dựa kết chuyên đề giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên giúp em sống hòa nhập phát triển; đồng thời, thực tốt kỹ như: Có kỹ tự nhận thức thân, kỹ tự bảo vệ thân, rèn luyện kỹ giao tiếp hiệu quả, kỹ ứng phó với căng thẳng, kỹ tìm kiếm hỗ trợ Giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản không giúp cá nhân em biết tôn trọng đặc điểm riêng thân mà biết tơn trọng khác biệt người khác Từ biết thơng cảm, sẻ chia, có thêm kiến thức nhằm biết cách ngăn ngừa, phòng tránh trường hợp xấu xảy thiếu hiểu biết IV DỰ KIẾN NỘI DUNG Một số khái niệm Những biến đổi thể chất thay đổi tâm sinh lí tuổi vị thành niên có liên quan đến giới tính Tình bạn, tình bạn khác giới Tình yêu, tình dục Tác hại việc có thai sớm - Phòng tránh mang thai, phá thai tuổi vị thành niên 6 Phòng tránh bệnh liên quan đến tình dục HIV/AIDS Phòng tránh xâm hại, lạm dụng tình dục kết hôn sớm tuổi vị thành niên Quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản V/ DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN TỔ CHỨC - Phương pháp Phương pháp sắm vai Phương pháp tập tình Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp trò chơi Phương pháp nêu giải vấn đề Phương pháp trực quan Phương tiện Giấy A0, giấy A4 Bút dạ, bút màu Tình đóng vai để thảo luận Câu chuyện kể Hỗ trợ trực quan như: máy tính, máy chiếu, xem tranh,… VI/ DỰ KIẾN TIẾN TRÌNH Tuần 1: Nội dung 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM Hoạt động 1: Trò chơi Mục tiêu: -Tổ chức trò chơi “ xếp tên theo quy trình chuẩn tình yêu” để khuấy động khuyến khích tham gia em - Tạo bầu khơng khí vui vẻ vào chủ đề Phương pháp: Tổ chức trò chơi Phương tiện: Phòng học Cách tiến hành: Trò chơi “ xếp tên theo quy trình chuẩn tình yêu” - Gv mời bạn học sinh tự nguyện lên chơi trò chơi - Đặt tên cho bạn tên : “ yêu”, “ tìm hiểu”, “ ấy”, “ lấy” ,“ thích” - Yêu cầu: + Không mắc cỡ + Các bạn nhớ tên mà gv đặt cho cách cho nhắc lại tên + Trong 10s bạn xếp thành quy trình chuẩn tình yêu cách thay đổi vị trí đứng - Cho em chơi trò chơi: từ 5-7 phút - Cho bạn giải thích lại xếp - Cuối gv tổng hợp đưa kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vị thành niên, độ tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên Mục tiêu: - Cung cấp kiến thức cho học sinh hiểu tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản thành niên Phương pháp: Thảo luận nhóm phương tiện: phòng học, giấy bút để thảo luận Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề yêu cầu cần thảo luận để người học nắm - GV chia nhóm nêu rõ vị trí chỗ ngồi nhóm, thời gian cần thảo luận + Các em thảo luận nhóm cho cô biết khái niệm vị thành niên, độ tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên + Thời gian thảo luận: - 10 phút + Kết thúc thảo luận Người học trình bày theo hình thức nhóm báo cáo – nhóm khác bổ sung, nhận xét - Kết luận:  Vị thành niên (VTN): “giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ sang người lớn”  Độ tuổi vị thành niên: từ 10 đến 19 tuổi, chiếm 20% dân số  Sức khỏe sinh sản vị thành niên (SKSS VTN): “Là tình trạng khỏe mạnh thể chất, tinh thần xã hội tất liên quan đến cấu tạo hoạt động máy sinh sản tuổi VTN, khơng khơng có bệnh hay khuyết tật máy đó” - Giới thiệu vào nội dung chun đề: Thơng qua hoạt động trình bày khái niệm trên, hôm cô muốn cung cấp cho em kiến thức giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên Hoạt động kéo dài vòng tuần Cụ thể: Tuần Nội dung Nội dung 1: Một số khái niệm Nội dung 2: Những biến đổi thể chất thay đổi tâm sinh lí tuổi vị thành niên có liên quan đến giới tính Nội dung Tình bạn, tình bạn khác giới Nội dung Tình yêu, tình dục Nội dung Tác hại việc có thai sớm - Phòng tránh mang thai, phá thai tuổi vị thành niên Nội dung Phòng tránh bệnh liên quan đến tình dục HIV/AIDS Nội dung Phòng tránh xâm hại, lạm dụng tình dục kết hôn sớm tuổi vị thành niên Nội dung Quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản Vì vậy, sau học, em tìm hiểu kiến thức học nhé: Nội dung 2: NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ THỂ CHẤT VÀ THAY ĐỔI VỀ TÂM LÝ Ở ĐỘ TUỔI VTN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI TÍNH Mục tiêu: - Giúp em nhận biết thay đổi thể chất tâm sinh lí dậy - Giúp em hiểu biết thể thân tự tin, mạnh dạn Phương pháp: - Thảo luận nhóm - Bài tập tình Phương tiện: - Phòng học - Hình ảnh - Tài liệu - Bảng, phấn, khăn lau bảng Cách tiến hành: Hoạt động 1: Sự phát triển thể chất nam nữ giai đoạn vị thành niên - GV nêu vấn đề yêu cầu cần thảo luận để người học nắm - GV chia nhóm nêu rõ vị trí chỗ ngồi nhóm, thời gian cần thảo luận + GV phát cho nhóm tờ tài liệu, có thơng tin phát triển thể chất giai đoạn phát triển vị thành niên bị xáo trộn đặc điểm nam nữ Yêu cầu nhóm xếp lại cho với giới tính nam nữ + Sau đó, nhóm lên bảng ghi kết nhóm + GV nhận xét - GV kết luận: Sự thay đổi thể chất Nam - Phát triển chiều cao - Phát triển cân nặng - Phát triển lơng mu - Thay đổi giọng nói(bể giọng, giọng nói ồ), sau 18 tuổi giọng trầm trở lại - Tuyến bã, tuyến mồ hôi phát triển - Ngực hai vai phát triển - Các thể rắn - Lông thể mặt phát triển - Dương vật tinh hoàn phát triển - Bắt đầu xuất tinh - Trái cổ sụn giáp phát triển - Ngưng phát triển xương sau hình thể hòan thiện Nữ - Phát triển chiều cao - Phát triển cân nặng - Tuyến vú phát triển → Ngực to - Khung chậu phát triển → mông to (to nam giới) - Phát triển lông mu - Đùi thon - Bộ phận sinh dục phát triển: âm hộ, âm đạo to ra, tử cung buồng trứng phát triển - Có kinh nguyệt - Ngưng phát triển xương sau hình thể hòan thiện Hoạt động 2: Sự phát triển tâm sinh lí giai đoạn vị thành niên - GV nêu tập tình huống: Nam học sinh lớp Mới đầu năm Nam cảm thấy thể trở nên cao lớn Đặc biệt Nam bắt đầu có suy nghĩ lớn nên không cần phải nghe theo lời bố mẹ Nam hay đặt câu hỏi vu vơ rằng: “ ai? từ đâu đến?” Ngồi ra, Nam biết thích bé ngồi trước bàn bạn dễ thương, xinh xắn - Câu hỏi thảo luận: + Dựa vào nội dung tình huống, em tìm cho đặc điểm mà em cho Nam có thay đổi phát triển tâm sinh lí? - GV nhận xét GV kết luận:  Thay đổi tâm sinh lý: * Nhân cách: - Cố gắng làm điều mong muốn - Thường đặt câu hỏi: Tơi ai? Tơi làm gì? * Tâm lý: - Cảm thấy khơng trẻ - Muốn đối xử người lớn - Muốn khỏi ràng buộc gia đình, thường xảy xung đột trẻ VTN cha mẹ * Tình cảm: - Quan tâm có cảm giác lạ với người khác phái, yêu đương nông cạn, quan hệ tình dục khơng an tồn Tuần 2: Nội dung 3: TÌNH BẠN- TÌNH BẠN KHÁC GIỚI Mục tiêu: - Giúp em hiểu tình bạn, tình bạn khác khác giới - Qua hình thành cho em thái độ biết u thương, quan tâm, giúp đỡ bạn bè có tình bạn, tình bạn khác giới sáng, lành mạnh Phương pháp: - Nêu giải vấn đề - Thảo luận nhóm Phương tiện: - Giấy, bút Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu tình bạn ( làm phiếu tập) - GV yêu cầu người học tự viết lên giấy trả lời câu hỏi sau: + Hãy kể người bạn mà em cho thân thiết với em, nói điều bạn giúp đỡ em, điều bạn làm em buồn em làm bạn buồn - Thời gian làm phiếu tập: đến phút Kết thúc làm phiếu tập GV yêu cầu số em chia sẻ trước lớp phiếu tập ( động viên, khuyến khích người học) GV nêu câu hỏi: + Thơng qua hoạt động này, em hiểu tình bạn? + Tình bạn có ý nghĩa lứa tuổi em? - GV nhận xét GV kết luận: Tình bạn loại tình cảm gắn bó hai nhiều người với sở hợp tính tình, giống sở thích, có phù hợp xu hướng số nét nhân cách khác, mà qua người tìm thấy bạn “tơi” thứ hai Đối với tuổi vị thành niên, tình bạn thường phát triển mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng trình vươn lên thành người lớn Trong quan hệ bạn bè, người bộc lộ, khám phá, tự kiểm tra đánh giá thân cách so sánh với người khác; đồng thời dựa vào đánh giá để tự hiểu mình, tự giáo dục tự hồn thiện Tình bạn giúp vị thành niên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thành công thất bại; giúp đỡ học tập, công việc, sống; động viên, nâng đỡ sống tinh thần, khuyến khích phấn đấu để biến ước mơ, hồi bão thành thực Hoạt động 2: Tìm hiểu tình bạn khác giới - GV nêu vấn đề yêu cầu cần thảo luận để người học nắm - GV chia nhóm nêu rõ vị trí chỗ ngồi nhóm, thời gian cần thảo luận + Mỗi nhóm cho biết tình bạn khác giới? có phải tình bạn khác giới dẫn đến tình u hay khơng? - - Thời gian thảo luận: đến 10 phút Các nhóm trình bày kết theo cách thi hùng biện ( tranh luận) để bảo vệ ý kiến theo hai hướng: Nhóm nghĩ tình bạn khác giới dẫn đến tình u nhóm cho tình bạn khác giới khơng dẫn đến tình u GV nhận xét GV kết luận: Cũng có đặc điểm tình bạn giới, có khoảng cách tế nhị Tình bạn khác giới giúp vị thành niên tự hồn thiện nhân cách Có tình bạn khác giới khởi điểm cho tình u; vậy, khơng phải tình bạn khác giới dẫn tới tình yêu Với cảm xúc giới tính mạnh mẽ, lạ, rung động tuổi lớn, cộng với nhận thức tình bạn khác giới chưa đầy đủ sâu sắc, nên vị thành niên dễ ngộ nhận tình bạn khác giới tình yêu - GV tiếp tục nêu câu hỏi cho nhóm thảo luận: + Theo em cần làm để ln có tình bạn sáng theo nghĩa nó? - Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Các nhóm trình bày kết theo cách cử đại diện trình bày GV nhận xét GV kết luận:  Những thái độ, hành vi cần định hướng  Cần chủ động tìm hiểu thơng tin, kiến thức, kỹ ứng xử có trách nhiệm bạn khác giới sách, báo, tạp chí trung tâm tư vấn, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên  Rèn luyện chia sẻ kỹ ứng xử có trách nhiệm với bạn khác giới buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên tổ chức trường học hay địa bàn dân cư  Tơn trọng giữ gìn tình bạn khác giới, ln tỉnh táo đừng để tự nhiên ham muốn thời chi phối hành động Tuần 3: Nội dung 4: TÌNH YÊU - TÌNH DỤC Mục tiêu: - Giúp em hiểu tình u đích thực - Giúp em hiểu tình dục an tồn - Giúp em có nhận thức hành vi đắn tình yêu – tình dục Phương pháp: - Trực quan - Bài tập tình - Thảo luận nhóm 3 Phương tiện: - Máy chiếu - Giấy A4, bút chì, bút mực Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu tình yêu sáng lành mạnh - GV kể cho người học nghe hai câu chuyện: + Câu chuyện nói tình u sáng lành mạnh, câu chuyện nói tình u khơng sáng lành mạnh Câu chuyện 1: Hà Nam hai học sinh giỏi lớp 9A Hà bạn gái xinh xắn, học giỏi tốt bụng Nam bạn trai tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè Hai bạn Hà Nam phải lòng từ đầu năm hai người thức làm người yêu từ Dù học mà yêu đương hai người học tập tốt, chí học giỏi hai người động viên học tập, giúp đỡ gặp khó khăn Câu chuyện 2: Thanh Mai học sinh giỏi lớp 9B Thanh bạn trai gương mẫu lớp Mai bạn gái ngoan hiền, dễ thương Hai bạn bắt đầu tìm hiểu yêu nhau.Tuy nhiên từ hai người bắt đầu yêu Tình hình học tập hai bạn sa sút Hai bạn thường xuyên chơi, nhắn tin tới nửa đêm - GV đặt câu hỏi: + Các em nêu cảm nghĩ sau nghe kể hai câu chuyện vừa + Các em thấy câu chuyện tình yêu mang lại niềm vui, hạnh phúc thành cơng? Và câu chuyện tình u mang lại khổ đau, tai hại cho người người khác? + Nếu em, em chọn cho theo tình yêu nào? + Các em rút ý nghĩa tình yêu sáng lành mạnh? + Và em cho cô biết làm để có tình u sáng lành mạnh? - GV nhận xét GV kết luận: Tình yêu nam nữ loại tình cảm đặc biệt, biểu cao tình người, thúc đẩy người vượt qua khỏi vỏ cá nhân để đến hòa quyện với người khác giới; người trở nên phong phú nhờ người Tuy nhiên, tình u nam nữ khơng đồng nghĩa với quan hệ tình dục Hai người yêu cách lành mạnh họ tơn trọng người u; chia sẻ, đồng cảm, giúp tiến bộ; đem lại hạnh phúc cho nhau, khơng nài ép điều mà người yêu không muốn; chung thủy, tôn trọng thân Hoạt động 2: Tìm hiểu tình dục - GV thuyết trình khái niệm tình dục đặc điểm nó: Tình dục nhu cầu sinh lí tự nhiên, lành mạnh người, tự nguyện, hòa hợp tâm hồn thể xác hai người; nhu cầu cần thiết cho tồn nòi giống Trong tình u nhân, tình dục biểu cụ thể, mãnh liệt hòa nhập khơng thể thiếu tình yêu trọn vẹn người trưởng thành Cũng tình yêu, tình dục yếu tố quan trọng hôn nhân bền vững hạnh phúc gia đình, nhu cầu cần thiết cho tồn giống nòi hạnh phúc người Trên tảng tình u, tình dục khơng túy mà nâng lên tầm cao, xử cách có văn hóa - GV nêu vấn đề yêu cầu cần thảo luận để người học nắm - GV chia nhóm nêu rõ vị trí chỗ ngồi nhóm, thời gian cần thảo luận + Gv nêu vấn đề cho học sinh trao đổi thảo luận nhóm: " Quan niệm thân em tình dục an toàn?" - Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày theo hình thức nhóm lên trình bày GV nhận xét GV kết luận: Tình dục an tồn khơng để mang thai ngồi ý muốn khơng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể HIV/AIDS Tình dục có trách nhiệm nam nữ phải kiểm sốt hành vi tình dục bạn có quan hệ tình dục - - GV tiếp tục đặt câu hỏi cho nhóm thảo luận: Cần định hướng thái độ hành vi vấn đề tình yêu tình dục nào? Thời gian thảo luận: Từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày kết nhóm cách vòng tròn, truyền cho nhóm nhận xét, bổ sung Sau nhóm trình bày kết cách cử người đại diện trình bày GV nhận xét GV kết luận: Những thái độ, hành vi cần định hướng:  Trì hỗn quan hệ tình dục đến tuổi trưởng thành  Nếu phải sử dụng bao cao su phải sử dụng cách có quan hệ tình dục  Có kỹ trao đổi quan điểm đắn với bạn hành vi có liên quan đến quan hệ tình dục Tuần 4: Nội dung 5: TÁC HẠI CỦA VIỆC CÓ THAI SỚM - PHÒNG TRÁNH MANG THAI, PHÁ THAI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN Mục tiêu: - Giúp em hiểu điều kiện thụ thai - Giúp em hiểu tác hại việc có thai sớm - Giúp em phòng tránh mang thai, phá thai tuổi vị thành niên Phương pháp: - Trực quan - Thảo luận nhóm - Sắm vai - Nêu giải vấn đề Phương tiện: - Phòng học - Hỗ trợ trực quan: Máy chiếu, xem tranh, hình ảnh - Tình sắm vai Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu tượng thụ thai, cho xem video https://youtu.be/aecxSwm9FrY - GV giải thích cho học sinh tượng thụ thai Hiện tượng thụ thai: Giữa chu kỳ kinh nguyệt có một( Hoặc vài ) trứng chín rụng Lúc đó, bạn trai quan hệ tình dục khơng bảo vệ bạn gái, trứng gặp tinh trùng thụ thai ống dẫn trứng Phôi thai di chuyển từ ống dẫn trứng đến tử cung Tại đây, thai phát triển thành em bé - GV đặt câu hỏi yêu cầu em giơ tay phát biểu: + Theo em lứa tuổi mang thai gọi mang thai sớm ? - GV nhận xét GV kết luận: Mang thai sớm: trường hợp em gái mang thai trước tuổi 18 Quan hệ tình dục dẫn đến có thai ngồi ý muốn em nữ Hệ vị thành niên phải kết hôn sớm, phải sinh phá thai - GV nêu câu hỏi thảo luận nhóm: Việc mang thai sớm ý muốn lứa tuổi VTN dẫn đến hậu gì? Thời gian trả lời: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày kết thảo luận GV nhận xét GV kết luận: Hậu mang thai sớm lứa tuổi vị thành niên : - -  Dễ bị sẩy thai, đẻ non, nhiễm độc thai, làm tăng nguy tử vong mẹ  Do khung chậu phát triển chưa đầy đủ nên sanh dễ phải can thiệp thủ thuật phẫu thuật  Làm mẹ trẻ, thể phát triển chưa đầy đủ dễ dẫn đến thiếu máu, thai phát triển, dễ bị chết lưu  Tỉ lệ trẻ sinh thiếu cân, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ mắc bệnh tử vong cao nhiều so với bà mẹ sinh tuổi trưởng thành  Bỏ học chừng, ảnh hưởng tới tương lai  Làm mẹ sớm dễ bị căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm, dễ chán nản, cảm thấy cách biệt với gia đình bạn bè  Bị người bỏ rơi phải cưới gấp với người mà bạn khơng muốn có cam kết sống với người  Bản thân gia đình phải gánh chịu định kiến xã hội  Gánh nặng kinh tế ni  Góp phần làm tăng chi phí xã hội, tăng dân số GV cho người học xem số hình ảnh việc trẻ vị thành niên mang thai GV tiếp tục nêu câu hỏi thảo luận cho nhóm: Khi trót mang thai VTN thường sợ hãi đến phòng khám khơng đảm bảo kĩ thuật để phá thai, theo em việc phá thai khơng an tồn dẫn đến hậu gì? Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận: Các nhóm trình bày kết theo hình thức lên ghi vào bảng GV nhận xét - GV kết luận: Nếu phá thai khơng an tồn, vị thành niên dễ bị tai biến chảy máu, nhiễm trùng, thủng tử cung, rong huyết, vô sinh tử vong Nếu phải cưới vội, vị thành niên vi phạm luật Hơn nhân Gia đình Nếu phải sinh con, vị thành niên gặp tai biến đẻ non, chết mẹ, chết con, để lại nhiều tổn thương tinh thần thân tình cảm gia đình - - GV cho người học xem số hình ảnh phá thai khơng an toàn Gv cung cấp cho học sinh số biện pháp tránh thai phù hợp lứa tuổi vị thành niên Các biện pháp tránh thai phù hợp với vị thành niên  Sử dụng bao cao su cách  Sử dụng viên uống tránh thai kết hợp nh¬ Rigevidon, Marvelon, Choice  Sử dụng viên tránh thai khẩn cấp GV cho nhóm sắm vai vào tình huống: Bạn A năm học lớp 9, bạn A ngồi xinh xắn, đáng u nên nhiều anh chàng tán tỉnh Cuối bạn A đồng ý quen anh mạng Khi hai người gặp đời, anh B dụ dỗ bạn A nhà nghỉ thực hành vi đồi bại Và bạn A mang thai Nếu em bạn A trường hợp này, em giúp bạn có cách giải cho hợp lí nhất? - - GV cho lớp thảo luận cử người lên sắm vai: Một nhân vật A, nhân vật lại bạn A Kết thúc sắm vai GV nhận xét GV kết luận:  Khi thấy chậm kinh, sau quan hệ tình dục khơng bảo vệ, cần đến trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe vị thành niên, sở y tế tin cậy để xét nghiệm, hướng dẫn tư vấn  Khi có dấu hiệu mang thai cần chia sẻ với cha mẹ, người thân, bạn bè để hỗ trợ vật chất tinh thần  Cần đến trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản VTN để cung cấp thông tin tư vấn cách lựa chọn, sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp với VTN GV cung cấp số địa tin cậy để em tìm đến nhờ giúp đỡ Tuần 5: Nội dung 6: CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH DỤC VÀ HIV/AIDS Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN Mục tiêu: - Giúp em biết bệnh liên quan đến tình dục HIV/AIDS tuổi vị thành niên Phương pháp: - Thảo luận nhóm - Nêu giải vấn đề Phương tiện: - Phòng học - Hỗ trợ trực quan: Máy chiếu, xem tranh, xem hình ảnh Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu bệnh liên quan đến tình dục HIV/AIDS tuổi vị thành niên - GV đặt câu hỏi thảo luận: + Em hiểu bệnh lây truyền qua đường tình dục? + Kể tên bệnh lây truyền qua đường tình dục mà em biết ? +HIV lây truyền qua đường nào? Nhóm đối tượng vị thành niên dễ bị nhiễm HIV/AIDS? - GV nhận xét - GV kết luận: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục: Là viêm nhiễm truyền từ người bệnh sang người lành trình quan hệ tình dục Hiện có 20 loại bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục, phổ biến lậu, giang mai HIV/AIDS - Hầu hết bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục lậu, giang mai chữa khỏi, phát sớm chữa trị kịp thời Riêng HIV/AIDS chưa thể chữa Đối với nhiều bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục, triệu chứng ban đầu thường khó phát bệnh trở nên nghiêm trọng Tất triệu chứng có bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục dương vật, hậu môn âm đạo chảy mủ bất thường, cảm giác buốt nóng tiểu, đau bụng khung xương chậu (ở nữ), kèm theo sốt Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục truyền từ người mẹ sang mang thai sinh nở, gây ốm yếu mù lòa, dị tật tử vong trẻ sơ sinh Nếu không điều trị, số bệnh lây truyền qua đường tình dục tiến triển người bệnh suy nhược trầm trọng chết với bệnh tim rối loạn thần kinh biến chứng bệnh - GV nêu câu hỏi thảo luận nhóm: Để phòng tránh tác hại bệnh lây qua đường tình dục ta cần làm gì? Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận: Các nhóm trình bày kết theo hình thức nhóm trình bày GV nhận xét GV kết luận: Những thái độ, hành vi cần định hướng  Đến trung tâm tư vấn sở y tế tin cậy để nhận, chia sẻ thơng tin bệnh lây truyền qua đường tình dục, sử dụng dịch vụ, khám chữa bệnh nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục  Tránh quan hệ tình dục sớm, biết từ chối đòi hỏi quan hệ tình dục bạn tình; không được, phải biết thuyết phục sử dụng bao cao su cách  Phòng tránh tiêm chích, nghiện hút ma túy  Quan tâm, chia sẻ với người bị nhiễm HIV/AIDS Tuần 6: Nội dung 7: PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI VÀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC Mục tiêu: - Giúp em hiểu khái niệm xâm hại tình dục lạm dụng tình dục - Giúp em biết hậu việc kết hôn sớm - Giúp em biết cách định hướng hành vi tìm kiếm giúp đỡ Phương pháp: - Thảo luận nhóm - Nêu giải vấn đề Phương tiện: - Phòng học - Hỗ trợ trực quan: máy chiếu, xem tranh, hình ảnh Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm xâm hại tình dục lạm dụng tình dục - GV trình bày khái niệm hành vi xâm hại lạm dụng tình dục Khái niệm xâm hại lạm dụng tình dục: Là hành vi tình dục có đụng chạm hay không đụng chạm vị thành niên Đó lạm dụng thể chất lời nói hay tình cảm, bao gồm đụng chạm, vuốt ve tình dục, lơi kéo vị thành niên vào hoạt động tình dục, hay nhìn trộm, hiếp dâm, có âm mưu hiếp dâm - - GV lấy ví dụ cụ thể thơng qua câu chuyện báo pháp luật tượng em gái bị người đàn ông lớn tuổi dùng lời nịnh nọt để thực hành vi hiếp dâm gây tổn thương tinh thần thể chất GV yêu cầu học sinh thảo luận rút hậu bị xâm hại tình dục? Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày kết theo cách nhóm lên trình bày GV nhận xét GV kết luận: Hậu bị xâm hại tình dục :  Lợi dụng tình dục trở thành thực tế sống nhiều người xảy em tuổi  Việc xâm hại lạm dục tình dục đặc biệt làm tổn thương đến nữ vị thành niên em không nhận tôn trọng xã hội trở thành người vợ, người mẹ Mang thai tuổi vị thành niên nhiều hậu khơng thể tránh khỏi lạm dụng tình dục  Bị ép buộc, mua chuộc quan hệ tình dục, bị cưỡng hiếp nguyên nhân dẫn đến em gái mắc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục - GV nêu câu hỏi: Theo em kết hôn độ tuổi coi kết hôn sớm? - GV nhận xét - GV kết luận: Kết hôn sớm: Là nữ chưa đến 18 nam chưa đến 20 tuổi Kết hôn tuổi vị thành niên, em chưa chuẩn bị tốt mặt sức khỏe, tâm lư, kiến thức, kinh tế ảnh hưởng đến tiến thân, hạnh phúc lứa đơi, phát triển gia đình tương lai - - GV tiếp tục đặt câu hỏi thảo luận nhóm: Để phòng tránh hậu nghiêm trọng hành vi xâm hại tình dục kết sớm theo em ta cần phải làm gì? Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày cách cử đại diện lên trình bày - GV nhận xét GV kết luận: Những thái độ hành vi cần định hướng  Cần nhạy cảm để nhận biết dấu hiệu lạm dụng qua lời nói, ánh mắt, cử kẻ chủ mưu để chủ động tránh xa  Cần có cách ứng xử kịp thời, đốn để bảo vệ cách từ chối, tránh xa đối tượng khả nghi, tự vệ bị lạm dụng  Cần báo cho người lớn cha mẹ, thầy giáo, anh chị, người tin tưởng để giúp đỡ bị xâm hại  Tránh kết hôn 18 tuổi nữ 20 tuổi nam, vi phạm pháp luật  Chỉ kết hôn sau 20 tuổi nữ 24 tuổi nam để có thời gian điều kiện học tập, lập thân, lập nghiệp, bảo vệ sức khỏe Tuần 7: Nội dung 8: VẤN ĐỀ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN Mục tiêu: - Giúp em có kiến thức chăm sóc bảo vệ sức khỏe vị thành niên Phương pháp: - Thảo luận nhóm - Dự án Phương tiện: - Phòng học Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe sinh sản - GV nêu câu hỏi thảo luận: + Kể tên biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên mà em biết? + Việc chăm sóc thân em thực nào? - GV nhận xét - GV kết luận: Chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên: * Nữ:  Phải biết cách thực vệ sinh kinh nguyệt (thay băng vệ sinh thường xuyên thời gian hành kinh)  Đến 15-16 tuổi mà khơng có kinh nguyệt phải khám  Uống viên sắt: kể từ bắt đầu có kinh nguyệt, tuần uống 01 viên, liên tục 16 tuần 01 năm (16 viên/năm) để phòng tránh thiếu máu thiếu sắt * Nam:  Phải biết phát bất thường quan sinh dục để khám bệnh kịp thời như: hẹp bao quy đầu, tinh hồn ẩn, vị trí bất thường lỗ tiểu  Khơng mặc quần lót q bó sát, chật hẹp - GV cơng bố quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên: Quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản thể 10 quyền sau: - Quyền thông tin Quyền tiếp cận dịch vụ Quyền lựa chọn biện pháp tránh thai Quyền đảm bảo an tồn Quyền đảm bảo kín đáo Quyền giữ bí mật Quyền tôn trọng Quyền cảm thông Quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ 10 Quyền bày tỏ ý kiến GV tiếp tục nêu câu hỏi thảo luận nhóm: + Theo em , hành vi cần đạt q trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên? + Bản thân em đạt hành vi số hành vi nói trên? - Thời gian thảo luận: từ đến 10 phút Kết thúc thảo luận Các nhóm trình bày theo hình thức nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét GV kết luận: Những thái độ, hành vi cần định hướng: - -  Cần mạnh dạn gặp cán dân số, cán y tế, cán đoàn thể để nhận thơng tin chăm sóc sức khỏe sinh sản vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản mà quan tâm  Đến trung tâm tư vấn, sở y tế hay liên lạc số điện thoại 1080, 1088 để hỏi dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, để tư vấn băn khoăn  Yêu cầu cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh an tồn, đảm bảo bí mật riêng tư phù hợp với nhu cầu, khả cần  Cần đóng góp ý kiến, có điều đáng phàn nàn dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản GV yêu cầu nhóm lên ý tưởng trình bày kết học từ tuần qua thành cẩm nang nhỏ, làm tốt in để thư viện phát cho bạn vị thành niên Thời gian dự kiến hoàn thành: tuần Hình thức trình bày: Dưới hình thức cẩm nang nhỏ Yêu cầu: Thiết kế logic, trình bày ấn tượng, sáng tạo, kiến thức đầy đủ VII/ TỔNG KẾT - GV tổng kết điều cần ghi nhớ chuyên đề: Một số khái niệm Những biến đổi thể chất thay đổi tâm sinh lí tuổi vị thành niên có liên quan đến giới tính Tình bạn, tình bạn khác giới Tình u, tình dục Tác hại việc có thai sớm - Phòng tránh mang thai, phá thai tuổi vị thành niên Phòng tránh bệnh liên quan đến tình dục HIV/AIDS Phòng tránh xâm hại, lạm dụng tình dục kết sớm tuổi vị thành niên Quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản - Những KNS hình thành thơng qua chuyên đề: - Có kỹ tự nhận thức thân Có kỹ tự bảo vệ thân Rèn luyện kỹ giao tiếp hiệu Có kỹ ứng phó với căng thẳng - Có kỹ tìm kiếm hỗ trợ VIII/ PHỤ LỤC Hình ảnh bệnh lây qua đường tình dục A, Giang mai b, Mụn cóc sinh dục ( HPV) C, Hạ cam D, Ung thư vòm họng Hình ảnh phá thai Hình ảnh xâm hại tình dục ... sản vị thành niên Mục tiêu: - Cung cấp kiến thức cho học sinh hiểu tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản thành niên Phương pháp: Thảo luận nhóm phương tiện: phòng học, giấy bút để thảo luận Cách... thảo luận để người học nắm - GV chia nhóm nêu rõ vị trí chỗ ngồi nhóm, thời gian cần thảo luận + Các em thảo luận nhóm cho biết khái niệm vị thành niên, độ tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị. .. vấn tình u - nhân gia đình để trẻ vị thành niên có nơi đón tiếp, khuyên nhủ kịp thời Dựa kết chuyên đề giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên giúp em sống hòa nhập phát triển;
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cuối kỳ CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT TRONG CÁC GIỜ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ, tiểu luận cuối kỳ CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT TRONG CÁC GIỜ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn