Nghiên cứu mạch VI PHÂNKT Xử lí tín hiệu điều khiển

18 325 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:02

BÀI TẬP LỚN Kỹ thuật xỉ lý tín hiệu điều khiển GVHD: Nguyễn Ngọc Minh LOGO ĐỀ TÀI: Nghiên cứu vi phân Lưu Thanh Tùng Nhóm Nhóm SV SV thực thực hiện Nguyễn Đình Vân Hà Văn Việt Tạ Văn Vũ LOGO Sơ đồ khối bước thực Phân tích u cầu Báo cáo Mơ (& kết quả) Nhận xét Điện-Điện T LOGO  Mạch vi phân biểu diễn hình 1.1 Hình 1.1: Mạch vi phân LOGO  Dạng sóng đầu ra: Dạng sóng đầu hiển thị máy sóng oscilloscope ( Dũ liệu có đước nhóm em thực hành khảo sát xưởng.) LOGO     Biểu thức điện áp tính từ phương trình dòng điện nút N: ur = -RN C1 (1.1) LOGO     Giả thiết:  Do hệ số khuếch đại mạch: (1.2) LOGO     tăng theo tần số đồ thị Bode có tốc độ 6dB/Octave ➪ Mạch vi phân có đặc tuyến tần số tăng với tốc độ 6dB/Octave LOGO  Nhược điểm mạch điện hình 1.0 - Hệ số khuếch đại mạch tỷ lệ với tần số ➟ Tạp âm tần số cao đầu lớn, lấn át tín hiệu LOGO   - Trở kháng vào mạch giảm tần số tăng ➟ Khi nguồn tín hiệu có trở kháng lớn, phần tín hiệu vi phân, phần lại khuếch đại + Mặt khác, tần số cao hệ số hồi tiếp mạch giảm LOGO    - Mạch ổn định , than mạch hồi tiếp gây góc di pha ➟ Để bù tần số đảm bảo ổn định phải tính tốn cho lượng dự trữ pha LOGO    ➢  Do nhược điểm đó, nên thực tế thường dùng mạch vi phân hình 1.2 Để giảm tạp âm tần số cao, mắc them R1 nối tiếp với C1 ➪ Mạch có tác dụng vi phân LOGO + Ở tần số đó, coi CN hở mạch Tụ điện CN tiếp tục hạn chế tạp âm ra, tần số cao trở kháng nhỏ, nên coi đầu ghép hồi tiếp an toàn với đầu vào LOGO Hình 1.2: Mạch vi phân thường dung thực LOGO log K D I log f Hình 1.3: Đặc tính biên độ - tần số mạch vi phân thực tế LOGO    +Nếu chon C N cho R1C1 = RNCN , hệ số khuếch đại giảm theo tần số ➪ Do đồ thị Bode (hình 1.3) mạch vi phân hình 1.2 gồm hai phần: ~Phần vi phân : phần D () ~Phần tích phân : phần I () LOGO    ➪Điện áp biểu diễn biểu thức: LOGO LỜI CẢM ƠN! Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy bạn theo dõi.! LOGO ...  Nhược điểm mạch điện hình 1.0 - Hệ số khuếch đại mạch tỷ lệ với tần số ➟ Tạp âm tần số cao đầu lớn, lấn át tín hiệu LOGO   - Trở kháng vào mạch giảm tần số tăng ➟ Khi nguồn tín hiệu có trở... phần tín hiệu vi phân, phần lại khuếch đại + Mặt khác, tần số cao hệ số hồi tiếp mạch giảm LOGO    - Mạch ổn định , than mạch hồi tiếp gây góc di pha ➟ Để bù tần số đảm bảo ổn định phải tính... đó, nên thực tế thường dùng mạch vi phân hình 1.2 Để giảm tạp âm tần số cao, mắc them R1 nối tiếp với C1 ➪ Mạch có tác dụng vi phân LOGO + Ở tần số đó, coi CN hở mạch Tụ điện CN tiếp tục hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mạch VI PHÂNKT Xử lí tín hiệu điều khiển, Nghiên cứu mạch VI PHÂNKT Xử lí tín hiệu điều khiển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn