TÌM HIỂU 11 LOẠI HÌNH DU LỊCH

9 73 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:56

Tổng Quan Du Lịch CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH Tìm hiểu số loại hình du lịch gần nghĩa với du lịch sinh thái  BÀI LÀM Để trình số loại hình du lịch gần nghĩa với du lịch sinh thái, trước tiên em xin trình bày định nghĩavề du lịch sinh thái: - Du lịch sinh thái loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên văn hố địa, gắn bó với giáo dục mơi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn phát triển bền vững, với tham gia tích cực cộng đồng địa phương - Theo định nghĩa ta phân tích theo ba hợp phần: + Nguồn gốc, cở sở hình thành du lịch sinh thái: dựa vào thiên nhiên văn hoá địa + Điều kiện du lịch sinh thái: gắn bó với giáo dục mơi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn phát triển bền vững + Cộng đồng địa phương chân để phát triển: tham gia tích cực cộng đồng địa phương - Dựa theo phân tích ta có số khái niệm loại hình du lịch gần nghĩa với du lịch sinh thái: Du lịch thiên nhiên ( Nature Tourism) - Du lịch thiên nhiên (Nature Tourism) loại hình du lịch dựa vào điểm thu hút tự nhiên khu vực, hứa hẹn cho phát triển kinh tế bền vững bảo tồn môi trường sống hoang dã, cải thiện phúc lợi người dân địa phương - Du lịch thiên nhiên giống với du lịch sinh thái: 1|Page Tổng Quan Du Lịch + Cơ sơ hình thành: dựa vào điểm thu hút tự nhiên khu vực + Ý nghĩa: hứa hẹn cho phát triển kinh tế bền vững bảo tồn môi trường sống hoang dã + Lợi ích cộng đồng địa phương: cải thiện phúc lợi người dân địa phương  “ Chỉ có du lịch tự nhiên quản lý bền vững, hỗ trợ cho bảo tồn giáo dục môi trường coi du lịch sinh thái du lịch sinh thái coi đồng nghĩa với du lịch tự nhiên đích thực” (Boo, 1990, theo L.Hens, 1998) Du lịch dựa vào thiên nhiên (Nature – Based Tourism) - Du lịch dựa vào tự nhiên ( Nature – Based Tourism) loại hình du lịch thực chủ yếu với mục đích thưởng thức thắng cảnh thiên nhiên tham gia vào hoạt động dựa vào thiên nhiên, góp phần tạo thành phần kinh tế quan trọng ngành du lịch - Du lịch dựa vào tự nhiên tạo thành từ hợp phần: + Nguồn gốc, chất liệu du lịch: thưởng thức thắng cảnh thiên nhiên tham gia vào hoạt động dựa vào thiên nhiên + Lợi ích: góp phần tạo thành phần kinh tế quan trọng ngành du lịch Du lịch môi trường ( Environment Tourism) - Du lịch môi trường ( Environment Tourism) loại hình du lịch diễn khung cảnh thiên nhiên với nhấn mạnh hiểu biết bảo tồn môi trường tự nhiên 2|Page Tổng Quan Du Lịch - Du lịch môi trường đến môi trường độc đáo, đáng ý bị đe doạ toàn giới Đi du lịch đến nơi môi trường bị đe doạ để cung cấp hỗ trợ, bảo vệ Góp phần chủ động việc bảo tồn thiên nhiên Giáo dục khuyến khích cho du khách, cộng đồng địa phương có nhiều kiểm sốt việc bảo tồn mơi trường xung quanh văn hố tiếp tục gặt hái lợi ích mơi trường du lịch Du lịch đặc thù ( Particular Tourism) - Du lịch đặc thù (Particular Tourism) loại hình du lịch dựa vào yếu tố độc đáo, bật, nhất, nguyên đại diện cho tự nhiên, nhân văn điểm du lịch, tạo ấn tượng với du khách tính độc đáo sáng tạo Góp phần tích cực vệc giữ gìn, bảo vệ mơi trường tự nhiên, sắc văn hố dân tộc Nhằm nâng cao nâng lực cạnh tranh, tạo khác biệt, hấp dẫn cho địa phương góp phần phát triển kinh tế du lịch - Du lịch đặc thù phân tích sau: + Cơ sở hình thành: dựa vào đặc điểm bật, độc đáo tự nhiên + Ý nghĩa: góp phần tích cực việc giữ gìn bảo vệ mơi trường tự nhiên, sắc văn hố dân tộc +Lợi ích kinh tế: nâng cao sức cạnh tranh, hấp dẫn cho địa phương, phát triển kinh tế du lịch Du lịch xanh ( Green Tourism) - Du lịch xanh (Green Tourism) loại hình du lịch dựa vào tự nhiên văn hố, có giáo dục mơi trường, đóng góp 3|Page Tổng Quan Du Lịch cho nổ lực bảo tồn phát triển bền vững, có tham gia tích cực cộng đồng địa phương - Du lịch xanh gồm ba hợp phần chính: + Cơ sở hình thành: du lịch xanh dựa vào tự nhiên văn hoá + Ý nghĩa: bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa sinh học, văn hoá cộng đồng phát triển bền vững + Lợi ích kinh tế với cộng đồng địa phương: mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo hội tăng thêm việc nâng cao thu nhập cho cộng đồng người dân địa phương Du lịch thám hiểm ( Advanture Tourism) - Du lịch thám hiểm loại hình du lịch liên quan đến hoạt động khám phá miền đất xa xôi hẻo lánh, hứa hẹn phiêu lưu nhiều điều bất ngờ - Du lịch mạo hiểm phát triển với xu hướng thời đại trẻ có khuynh hướng muốn trải qua cảm giác mạnh, kinh nghiệm bất ngờ, khác hẳn với kì nghỉ truyền thống - Du lịch mạo hiểm có phần khác với “du lịch sinh thái” không đề cập đến vấn đề giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên mối quan hệ với cộng đồng địa phương Du lịch sứ ( Indigenous Tourism) - Du lịch xứ ( Indigenous Tourism) du lịch mà trực tiếp tham gia vào người dân xứ, cách cho phép họ quản lý trang web làm văn hóa địa tập trung cho điểm đến Một khách du lịch địa tập trung thường khách du lịch quốc tế nước, người tham gia đảm nhận hoạt động du lịch địa kỳ nghỉ, đến 4|Page Tổng Quan Du Lịch thăm điểm văn hóa cộng đồng địa, trải qua điệu múa truyền thống, nghệ thuật hàng thủ công, du lịch đến vùng xứ từ xa Du lịch có trách nhiệm (responsibible Tourism) - Du lịch có trách nhiệm (Responsible Tourism) việc hạn chế tối đa tác động tiêu cực kinh tế, đảm bảo tính tồn vẹn mơi trường, tạo cơng xã hội phát huy giá trị tơn trọng văn hố địa phương, tạo lợi ích kinh tế lớn hơn, nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào việc bảo tồn di sản văn hoá thiên nhiên Du lịch nhạy cảm ( Sensitized Tourism) - Du lịch nhạy cảm ( Sensitized Tourism) loại hình du lịch đến khu vực nhạy cảm nguyên sinh thường bảo vệ với mục đích nhằm gây tác hại gây với quy mô nhỏ nhất, giúp giáo dục du khách, tạo quỹ để bảo vệ môi trường, đem lại nguồn lợi kinh tế tự quản lí cho người dân địa phương, khuyến khích tơn trọng giá trị văn hố quyền người - Du lịch nhạy cảm nhìn chung gồm ba hợp phần: + Cơ sở hình thành ( chất liệu, nguồn gốc): dựa vào khu vực nhạy cảm nguyên sinh thường bảo vệ + Ý nghĩa: gây tác hại gây với quy mô nhỏ nhất, giúp giáo dục du khách, tạo quỹ bảo vệ mơi trường, khuyến khích tơn trọng giá trị văn hoá quyền người 5|Page Tổng Quan Du Lịch + Lợi ích cộng đồng địa phương: đem lại nguồn lợi kinh tế tự quản lí cho người dân địa phương 10.Du lịch nhà tranh (Cottage Tourism) - Du lịch nhà tranh (Cottage Tourism) loại hình du lịch dựa hoạt động liên quan đến văn hoá di sản, ăn truyền thống, thủ cơng mỹ nghệ, tồ nhà thu hút khách du lịch Du lịch nhà tranh thường có quy mơ nhỏ quản lý hộ gia đình nơng thơn nhằm tăng thu nhập bổ sung, góp phần thúc đẩy phát triển nơng thơn - Du lịch nhà tranh: + Cơ sở hình thành: dựa vào hoạt động liên quan đến văn hoá, di sản, ăn truyền thống…có quy mơ nhỏ + Lợi ích cộng đồng địa phương: quản lý bơi hộ gia đình nơng thơ, tăng thu nhập bổ sung, thúc đẩy phát triển nông thôn 11.Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) - Du lịch bền vững du lịch mà giảm thiểu chi phí nâng cao tối đa lợi ích du lịch cho mơi trường tự nhiên cộng đồng địa phương thực lâu dài không ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi mà phục vụ vào - Theo Liên minh Bảo tồn Thế giới ( World Conservation Union, 1996), du lịch bền vững là việc di chuyển tham quan đến vùng tự nhiên cách có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng đánh giá cao tự nhiên (và tất đặc điểm văn hố kèm theo, q khứ tại) theo cách khuyến cáo bảo tồn, có tác động 6|Page Tổng Quan Du Lịch thấp từ du khách mang lại lợi ích cho tham gia chủ động kinh tế- xã hội cộng đồng địa phương - Như “ Du lịch sinh thái”, du lịch bền vững có hợp phần chính: + Thân thiện mơi trường: đến vùng tự nhiên cách có trách nhiệm với mơi trường, giảm thiểu tác động môi trường nâng cao lợi ích tối đa cho mơi trường + Gần gũi với văn hoá xã hội: khuyến cáo bảo tồn giá trị tự nhiên, đánh giá cao giá trị văn hố + Lợi ích cộng đồng địa phương: Cộng đồng địa phương thực lâu dài, mang lại lợi ích cho tham gia chủ động kinh tế- xã hội cộng đồng địa phương 7|Page Tổng Quan Du Lịch Nguồn tham khảo: http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/8677 http://www.acs.edu.au/info/hospitality/ecotourism/environm ental-tourism.aspx http://www.wisegeek.com/what-is-environmentaltourism.htm Cottage Tourism for Rural Development Indigenous People and Tourism: Australia & Canada Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Nai, số 01-2016 8|Page Tổng Quan Du Lịch 9|Page ... triển kinh tế du lịch Du lịch xanh ( Green Tourism) - Du lịch xanh (Green Tourism) loại hình du lịch dựa vào tự nhiên văn hố, có giáo dục mơi trường, đóng góp 3|Page Tổng Quan Du Lịch cho nổ... bổ sung, thúc đẩy phát triển nông thôn 11. Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) - Du lịch bền vững du lịch mà giảm thiểu chi phí nâng cao tối đa lợi ích du lịch cho mơi trường tự nhiên cộng đồng... khích cho du khách, cộng đồng địa phương có nhiều kiểm sốt việc bảo tồn mơi trường xung quanh văn hoá tiếp tục gặt hái lợi ích mơi trường du lịch Du lịch đặc thù ( Particular Tourism) - Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU 11 LOẠI HÌNH DU LỊCH, TÌM HIỂU 11 LOẠI HÌNH DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn