Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 các môn

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:53

PHỊNG GD&ĐT BÌNH GIA TRƯỜNG PTDTBT THCS Q HỊA ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS biết được: Cấu tạo tế bào thực vật, phân chia tế bào, loại rễ, miền rễ, hút nước muối khoáng, cấu tạo thân, vận chuyển chất thân… Kĩ năng: Rèn kỹ tư duy, làm việc độc lập Thái độ: Trung thực, tích cực, nghiêm túc II HÌNH THỨC KIỂM TRA - Kiểm tra viết, kết hợp TNKQ Tự luận (30% TNKQ, 70% TL) III MA TRẬN (Trang sau) Các chủ đề Cấu tạo tế bào Số câu Số điểm Rễ Số câu Số điểm Nhận biết Các mức độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng thấp TN TL TN TL TN TL - Chức TB 0,5 - Phân biệt - Biến dạng loại rễ rễ - Đặc điểm rễ, miền rễ 1 0,5 0,5 - Chức - Sự phát triển mạch gỗ thân Thân Số câu Số điểm 0,5 Lá Số câu Số điểm Tổng số câu Số điểm Tỉ lệ % 1,5 15% 0,5 - Biết khái niệm quang hợp trình bày sơ đồ quang hợp 60% Vận dụng mức cao TN TL Tổng 0,5 4 - Biến dạng thân - Biết ý nghĩa bấm ngọn, tỉa cành 1 0,5 3,5 2,5 25% 10 10 100% IV ĐỀ KIỂM TRA A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Bào quan điều khiển mọi hoạt động sống tế bào? A Không bào B Lục lạp C Ti thể D Nhân Câu 2: Có loại rễ chính? A B C D Câu 3: Chức mạch gỗ là: A Vận chuyển cấc chất B Vận chuyển nước muối khoáng C Vận chuyển chất hữu D Cả a,b,c Câu 4: Củ Sắn thuộc loại rễ biến dạng nào? A Rễ móc B Rễ thơ C Rễ củ D Rễ giác mút Câu 5: Thân dài đâu? A Mô phân sinh B Tầng sinh trụ C Tầng sinh vỏ D Cả A, B, C sai Câu 6: Củ Khoai tây thuộc loại thân biến dạng nào? A Thân củ B Thân rễ C Thân mọng nước D Thân hành B Phần tự luận (7 điểm) Câu 7: (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm rễ cọc, rễ chùm? Kể tên có rễ cọc, có rễ chùm? Câu 8: (1,5 điểm) Rễ gồm miền nào? Trình bày chức miền? Câu 9: (2 điểm).Trong trồng trọt bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại bấm tỉa cành Cho ví dụ? Câu 10: (2 điểm) Trình bày khái niệm quang hợp ? Viết sơ đồ tóm tắt trình quang hợp? V ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu Đáp án D B B Điểm 0,5 0,5 0,5 C 0,5 A 0,5 B Phần tự luận (7 điểm) Câu Đáp án - Rễ cọc có rễ to khỏe đâm sâu xuống đất nhiều rễ mọc xiên Câu VD: nhãn, bươi, rau cải… 1,5 - Rễ chùm gồm nhiều rễ dài gần nhau, thường mọc điểm tỏa từ gốc thân thành chùm VD: hành, tỏi, lúa… - Rễ gồm miền: miền trương thành, miền hút, miền sinh trương, miền chóp rễ Câu - Chức năng: + Miền trương thành chức dẫn truyền 1,5 + Miền hút chức hút nước muối điểm khống hòa tan + Miền sinh trương giúp rễ dài + Miền chóp rễ chức bảo vệ cho đầu rễ - Bấm tỉa cành nhằm tăng xuất trồng Câu - Bấm lấy quả, hạt hay điểm vd: mông tơi, chè, hoa hồng… - Tỉa cành lấy gỗ, sợi vd: bạch đàn, lim, đây… - Quang hợp trình nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời chế tạo Câu tinh bột nhả khí ơxi 10 - Sơ đồ tóm tắt trình quang hợp điểm ánh sáng Nước + Khí cacbonic Tinh bột + Khí oxi chất diệp lục A 0,5 Điểm 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 1 LÃNH ĐẠO DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀ NGƯỜI THẨM ĐỊNH Lưu Thị Ngơi Hứa Văn Gia Nơng Văn Tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 các môn, Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 các môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn