Đề KT HKI môn GDCD 6 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận

7 103 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:52

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nhận biết được biểu hiện của: Tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng năng kiên trì. Biết được thế nào là lễ độ. Hiểu và phân biệt được hành vi lịch sự và tế nhị. Biết các đối tượng cần biết ơn và ý nghĩa của lòng biết ơn. Đánh giá được về hành vi trong việc tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội đồng thời đưa ra được cách ứng xử đúng. Xác định mục đích học tập cá nhân và hướng rèn luyện để đạt được mục đích.2. Kĩ năng: Nhận biết, phân biệt biểu hiện, hành vi về tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng năng kiên trì; lịch sự tế nhị. Ghi nhớ khái niệm, ý nghĩa phẩm chất đạo đức: Lễ độ, biết ơn. Xử lí tình huống liên quan đến sự tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Liên hệ thực tiễn bản thân. 3. Thái độ: Nghiêm túc rèn luyện, thực hiện lối sống tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng năng kiên trì; lễ độ; lịch sự, tế nhị, biết ơn. Trân trọng, có lòng quyết tâm để thực hiện phấn đấu vì mục tiêu học tập đã xác định.II. HÌNH THỨC: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.Trắc nghiệm khách quan: 30%Tự luận: 70 % III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngTNTLTNTLCấp độ thấpCấp độ caoTNTLTNTL1. Tiết kiệmXác định được thành ngữ biểu hiện tính tiết kiệm.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %: 10,55%10,55%2. Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiênXác định biểu hiện yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiênSố câu:Số điểm: Tỷ lệ %: 10,55%10,55%3. Lịch sự, tế nhị.Xác định được biểu hiện của lịch sự tế nhị.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %: 1110%1110%4. Siêng năng, kiên trì.Xác định được ý nghĩa câu tục ngữ thể hiện tính siêng năng, kiên trì.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %: 10,55%10,55%5. Biết ơn Nêu được các đối tượng cần biết ơn và ý nghĩa của lòng biết ơn.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %:1220%1220%6. Lễ độ.Hoàn thành đúng khái niệm lễ độ.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %:10,55%10,55%7. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.Đánh giá được hành vi và nêu cách ứng xử phù hợp.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %:1330%1330%8. Mục đích học tập của học sinh.Xác định được mục đích học tập và cách thực hiện mục đích học tập.Số câu:Số điểm:Tỷ lệ %:1220%1220%TS câu: TS điểm:Tỷ lệ %: 4220%1110%1220%1220%1330%810100% IV. ĐỀ KIỂM TRA.Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm)(Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.)Câu 1. (0,5 điểm). Những câu thành ngữ nào sau đây nói về tính tiết kiệm: A. Năng nhặt chặt bị . B. Cơm thừa, gạo thiếu. C. Vung tay quá trán. D. Của bền tại người.Câu 2. (0,5 điểm). Xác định những biểu hiện “ Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.” A. Săn bắn động vật. B. Thực hiện luật bảo vệ rừng. C. Vứt rác bừa bãi trên bãi biển. D. Sử dụng năng lượng xanh.Câu 3. (0,5 điểm). Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim ” thể hiện đức tính gì? A. Tiết kiệm. B. Siêng năng, kiên trì. C. Biết ơn. D. Lễ độ. Câu 4. (1 điểm). Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với biểu hiện lịch sự, tế nhị. STTBiểu hiệnLịch sựTế nhị1Nói năng nhẹ nhàng.2Không vứt rác bừa bãi.3Biết lắng nghe khi người khác nói.4Nói dí dỏm.Câu 5. (0,5 điểm). Chọn một từ thích hợp trong các từ (Trung thực, đúng mực, giao tiếp) để hoàn thiện khái niệm sau: Lễ độ là cách cư xử ................................................ của mỗi người trong khi...................................................với người khác. Phần II. Tự luận: (7 điểm).Câu 6. (2 điểm). Chúng ta cần biết ơn những ai? Lòng biết ơn có ý nghĩa như thế nào?Câu 7. (3 điểm). Tình huống: Nam đến nhà Tuấn rủ Tuấn tham gia cổ động cho ngày Bầu cử Quốc hội do nhà trường tổ chức. Tuấn từ chối không đi vì đang bận xem một bộ phim hay chiếu trên truyền hình. Em có nhận xét gì về Nam và Tuấn? Nếu là Nam em sẽ xử sự như thế nào?Câu 8. (2 điểm). Mục đích học tập của em hiện nay là gì? Em sẽ làm gì để thực hiện được mục đích đó?V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.CâuHướng dẫn chấmBiểu điểmTrắc nghiệm khách quan.1A, D Mỗi ý đúng 0,25 2B, DMỗi ý đúng 0,25 3B0,5 4Lịch sự: Ý 2, 3.Tế nhị: Ý 1,4.Mỗi ý đúng 0,25 Mỗi ý đúng 0,25 5Đúng mựcgiao tiếp Mỗi ý đúng 0,25 Tự luậnGiáo viên chấm linh hoạt bài làm của học sinh tuy nhiên cần đạt được các nội dung sau:6 Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, Bác Hồ, các anh hùng thương binh, liệt sĩ, thầy, cô giáo, những người đã giúp đỡ ta... Ý nghĩa: + Biết ơn là truyền thống đạo lí tốt đẹp. + Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa con người với con người.1 10,50,5 7 Nam là một học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Tuấn là HS không tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Nếu là Nam em sẽ giải thích cho bạn hiểu hơn về ý nghĩa việc tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội1 1 1 8 Học sinh nêu được mục đích học tập của bản thân. Học sinh nêu được các biện pháp để thực hiện mục tiêu học tập: VD tích cực học tập, rèn luyện, lắng nghe lời răn dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo...1 1 Tổng10 điểm PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỀ CHÍNH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 45 phút (Khơng tính thời gian phát đề) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết biểu của: Tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng kiên trì - Biết lễ độ - Hiểu phân biệt hành vi lịch tế nhị - Biết đối tượng cần biết ơn ý nghĩa lòng biết ơn - Đánh giá hành vi việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội đồng thời đưa cách ứng xử - Xác định mục đích học tập cá nhân hướng rèn luyện để đạt mục đích Kĩ năng: - Nhận biết, phân biệt biểu hiện, hành vi tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng kiên trì; lịch tế nhị - Ghi nhớ khái niệm, ý nghĩa phẩm chất đạo đức: Lễ độ, biết ơn - Xử lí tình liên quan đến tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội - Liên hệ thực tiễn thân Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, thực lối sống tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng kiên trì; lễ độ; lịch sự, tế nhị, biết ơn - Trân trọng, có lòng tâm để thực phấn đấu mục tiêu học tập xác định II HÌNH THỨC: Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận Trắc nghiệm khách quan: 30% Tự luận: 70 % III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Tiết kiệm Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Lịch sự, tế nhị Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Xác định thành ngữ biểu tính tiết kiệm 0,5 5% Xác định biểu yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên 0,5 5% Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL Cộng 0,5 5% 0,5 5% Xác định biểu lịch tế nhị 1 10% 1 10% Siêng năng, kiên trì Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Biết ơn Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Lễ độ Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Tích cực, tự giác hoạt động tập Xác định ý nghĩa câu tục ngữ thể tính siêng năng, kiên trì 0,5 5% 0,5 5% Nêu đối tượng cần biết ơn ý nghĩa lòng biết ơn 20% 20% Hoàn thành khái niệm lễ độ 0,5 5% 0,5 5% Đánh giá hành vi nêu thể, hoạt động xã hội Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Mục đích học tập học sinh Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: TS câu: TS điểm: Tỷ lệ %: 20% 1 10% 20% Xác định mục đích học tập cách thực mục đích học tập 20% 20% cách ứng xử phù hợp 30% 30% 30% 20% 10 100% IV ĐỀ KIỂM TRA Phần I Trắc nghiệm: (3 điểm) (Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng.) Câu (0,5 điểm) Những câu thành ngữ sau nói tính tiết kiệm: A Năng nhặt chặt bị B Cơm thừa, gạo thiếu C Vung tay trán D Của bền người Câu (0,5 điểm) Xác định biểu “ Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.” A Săn bắn động vật B Thực luật bảo vệ rừng C Vứt rác bừa bãi bãi biển D Sử dụng lượng xanh Câu (0,5 điểm) Câu tục ngữ “Có cơng mài sắt, có ngày nên kim ” thể đức tính gì? A Tiết kiệm B Siêng năng, kiên trì C Biết ơn D Lễ độ Câu (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với biểu lịch sự, tế nhị STT Biểu Lịch Tế nhị Nói nhẹ nhàng Khơng vứt rác bừa bãi Biết lắng nghe người khác nói Nói dí dỏm Câu (0,5 điểm) Chọn từ thích hợp từ (Trung thực, mực, giao tiếp) để hoàn thiện khái niệm sau: Lễ độ cách cư xử người với người khác Phần II Tự luận: (7 điểm) Câu (2 điểm) Chúng ta cần biết ơn ai? Lòng biết ơn có ý nghĩa nào? Câu (3 điểm) Tình huống: Nam đến nhà Tuấn rủ Tuấn tham gia cổ động cho ngày Bầu cử Quốc hội nhà trường tổ chức Tuấn từ chối khơng bận xem phim hay chiếu truyền hình Em có nhận xét Nam Tuấn? Nếu Nam em xử nào? Câu (2 điểm) Mục đích học tập em gì? Em làm để thực mục đích đó? V HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Hướng dẫn chấm Trắc nghiệm khách quan A, D B, D B Lịch sự: Ý 2, Tế nhị: Ý 1,4 Đúng mực giao tiếp Biểu điểm Mỗi ý 0,25 Mỗi ý 0,25 0,5 Mỗi ý 0,25 Mỗi ý 0,25 Mỗi ý 0,25 Tự luận Giáo viên chấm linh hoạt làm học sinh nhiên cần đạt nội dung sau: - Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, Bác Hồ, anh hùng thương binh, liệt sĩ, thầy, cô giáo, người giúp đỡ ta - Ý nghĩa: + Biết ơn truyền thống đạo lí tốt đẹp 0,5 + Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp người 0,5 với người - Nam học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội - Tuấn HS không tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội - Nếu Nam em giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa việc tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội - Học sinh nêu mục đích học tập thân - Học sinh nêu biện pháp để thực mục tiêu học tập: VD tích cực học tập, rèn luyện, lắng nghe lời răn dạy ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo Tổng 10 điểm NGƯỜI RA ĐỀ NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT ...III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Tiết kiệm Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên... xanh Câu (0,5 điểm) Câu tục ngữ Có cơng mài sắt, có ngày nên kim ” thể đức tính gì? A Tiết kiệm B Siêng năng, kiên trì C Biết ơn D Lễ độ Câu (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với biểu... truyền hình Em có nhận xét Nam Tuấn? Nếu Nam em xử nào? Câu (2 điểm) Mục đích học tập em gì? Em làm để thực mục đích đó? V HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Hướng dẫn chấm Trắc nghiệm khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT HKI môn GDCD 6 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận, Đề KT HKI môn GDCD 6 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn