skkn phương pháp dạy học theo góc môn hóa học

28 144 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:48

MỤC LỤCA.Phần mở đầu12. Mục đích nghiên cứu23. Thời gian địa điểm24. Đóng góp mới về mặt thực tiễn2B. Phần nội dung……2I.Tổng quan21. Cơ sở lý luận….22. Cơ sở thực tiễn5II. Nội dung nghiên cứu61. Thực trạng62. Các giải pháp……………..……113. Kết quả22C. Phần kết luận, kiến nghị23I. Kết luận23IV. Tài liệu tham khảo Phụ lục.25A.Phần mở đầu 1.Lí do chọn đề tàiMở đầu của sáng kiến kinh nghiệm tôi xin được trích dẫn một đoạn trong bài Đổi mới căn bản, toàn diện để hoàn thiện một nền giáo dục và đào tạo Việt Nam nhân bản (Tạp chí Cộng sản, số 88572016), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Ngày nay, khi tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế tri thức thì các nước trên thế giới đều ý thức được rằng giáo dục là đòn bẩy quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển xã hội bền vững. Nhận thức sâu sắc về điều đó, việc đổi mới tư duy giáo dục trong thời đại tri thức nhằm đáp ứng sự thay đổi của cuộc sống là một tất yếu, bởi vì khi hệ thống tri thức có những thay đổi thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm, năng lực tư duy và hoạt động của con người cũng phải thay đổi. Đời sống hiện thực biến đổi luôn đặt ra những vấn đề mới, buộc con người phải suy nghĩ, tìm kiếm những lời giải đáp và những phương tiện để giải quyết vấn đề. Những tri thức mới ra đời bổ sung và bồi đắp cho hệ thống tri thức đã có, làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi từng phần thế giới quan, dẫn đến thay đổi cả phương thức hoạt động của con người và cộng đồng. Theo đó, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng bối cảnh của thời đại, nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu giáo dục phổ thông, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, phù hợp với nội dung giáo dục từng cấp, lớp được xem như một điều kiện có tính tiên quyết, nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 29NQTW ngày 4112013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.Như vậy với người giáo viên nói chung và giáo viên hóa học nói riêng vấn đề đổi mới phương pháp dạy học yêu cầu mỗi giáo viên từ việc hiểu rõ tinh thần đổi mới thì cần nghiên cứu sâu về các phương pháp dạy học tích cực bởi PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Trong những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp đang được triển khai rộng rãi, nhiều giáo viên viết những sáng kiến hay tham luận về những phương pháp này, nhưng học sinh và điều kiện mỗi trường khác nhau nên việc áp dụng các phương pháp theo tôi hiểu cần phải linh động. Khi dạy ở trường THCS Thị Trấn Bình Liêu tôi luôn đặt ra các câu hỏi, có rất nhiều phương pháo dạy học vậy lựa chọn phương pháp này trong bài học nhử thế nào thì phù hợp? với những phương pháp dạy học tích cực thì áp dụng vào tổ chức lớp học như thế nào? làm sao có thể giúp học sinh hoạt động tích cực trong cả tiết học và chiếm lĩnh kiến thức một cách hiệu quả? Làm sao tiết học được đúng nghĩa là lấy học sinh làm trung tâm?... Chính vì vậy tôi đã chọn một vài phương pháp để đầu tư tìm hiểu kĩ hơn, và trong đề tài này tôi đã chọn phương pháp dạy học theo góc là một phương pháp mà theo tôi thấy áp dụng rất hiệu quả trong môn hóa học để phát huy được các năng lực của học sinh. Trong đề tài “Kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc ở trường THCS Thị trấn Bình Liêu” này tôi đưa ra đã áp dụng dạy học sinh từ năm 20152016, có thể nói đây là phương pháp dạy học tích cực rèn luyện cho các em khả năng làm việc nhóm, nâng cao hứng thú tìm hiểu môn học này cho học sinh. Qua đề tài này, tôi mong muốn giúp giáo viên chủ động hơn khi tiến hành giảng dạy một số bài. Gây hứng thú học tập cao cho học sinh trong học tập môn Hoá học để làm sao môn hóa học sẽ không phải môn học khó và khô khan.2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận dạy học, lý thuyết về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học theo góc kết hợp việc hỗ trợ một số kĩ thật dạy học, từ đó áp dụng phù hợp với đặc điểm học sinh của trường, xây dựng giáo án, rút kinh nghiệm để linh hoạt phương pháp với các đối tượng học sinh khác nhau, giúp cho học sinh chủ động hơn trong lĩnh hội kiến thức. Tạo cho học sinh lòng yêu thích bộ môn. 3. Thời gian địa điểmNăm học 2017 – 2018; tại trường THCS Thị Trấn – Bình Liêu – Quảng Ninh.4. Đóng góp mới về mặt thực tiễn Qua quá trình nghiên cứu và tổ chức thực nghiệm, đề tài đã có những đóng góp sau: Tổng quan về bản chất của phương pháp dạy học theo góc trong dạy học Hóa học ở trường THCS. Sử dụng phương pháp dạy học theo góc và kĩ thuật hợp tác nhóm trong trong dạy học hóa học. Thiết kế áp dụng một giáo án mẫu bài “Nhôm” môn hóa học 9 có sử dụng phương pháp dạy học theo góc. Áp dụng vào giảng dạy và rút kinh nghiệm trong tổ bộ môn của trường THCS Thị Trấn Bình Liêu. B. Phần nội dungI. Tổng quan1. Cơ sở lý luận1.1. Khái quát chung về dạy học tích cực.Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.Tích cực trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng giáo viên chưa đáp ứng được, hoặc có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng PPDH tích cực nhưng không thành công vì học sinh chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công. Như vậy, việc dùng thuật ngữ Dạy và học tích cực để phân biệt với Dạy và học thụ động.Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực: Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.Một nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả ghi nhớ kiến thức của học sinh trong dạy học tích cực theo kết quat mô tả trong tháp hiệu quả học tập.Một số mô hình tháp học tập: sự tập trung và nhớ của người học tăng lên theo các hoạt động đa dạng. Như vậy nếu quá trình tiếp thu kiến thức của HS thụ động thì kết quả ghi nhớ rất nhỏ. Việc thảo luận nhóm, được làm thực hành và đặc biệt khi hướng dẫn và truyền đạt cho bạn khác thì hiệu quả thu nhận và nhớ kiến thức rất lớn.1.2. Dạy học theo gócHọc theo góc còn được gọi là “ trạm học tập” hay “ trung tâm học tập” là một phương pháp dạy học theo đó học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học nhưng cùng hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học khác nhau.Mục đích là để học sinh được thực hành, khám phá và trải nghiệm qua mỗi hoạt động. Dạy học theo góc đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động. Dạy học theo góc kích thích HS tích cực học thông qua hoạt động. Là một môi trường học tập với cấu trúc được xác định cụ thể. A Phần mở đầu Lí chọn đề tài Mở đầu sáng kiến kinh nghiệm xin trích dẫn đoạn "Đổi bản, toàn diện để hoàn thiện giáo dục đào tạo Việt Nam nhân bản" (Tạp chí Cộng sản, số 885-7/2016), Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: "Ngày nay, tri thức trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế tri thức nước giới ý thức giáo dục đòn bẩy quan trọng để đổi mơ hình tăng trưởng phát triển xã hội bền vững" Nhận thức sâu sắc điều đó, việc đổi tư giáo dục thời đại tri thức nhằm đáp ứng thay đổi sống tất yếu, "khi hệ thống tri thức có thay đổi sớm muộn, nhanh chậm, lực tư hoạt động người phải thay đổi Đời sống thực biến đổi đặt vấn đề mới, buộc người phải suy nghĩ, tìm kiếm lời giải đáp phương tiện để giải vấn đề Những tri thức đời bổ sung bồi đắp cho hệ thống tri thức có, làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi phần giới quan, dẫn đến thay đổi phương thức hoạt động người cộng đồng Theo đó, việc đổi phương pháp dạy học nhằm đáp ứng bối cảnh thời đại, nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu giáo dục phổ thông, yêu cầu cần đạt phẩm chất lực, phù hợp với nội dung giáo dục cấp, lớp xem điều kiện có tính tiên quyết, nhằm qn triệt quan điểm đạo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hố điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế: "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học" Như với người giáo viên nói chung giáo viên hóa học nói riêng vấn đề đổi phương pháp dạy học yêu cầu giáo viên từ việc hiểu rõ tinh thần đổi cần nghiên cứu sâu phương pháp dạy học tích cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy Trong năm gần đây, việc đổi phương pháp triển khai rộng rãi, nhiều giáo viên viết sáng kiến hay tham luận phương pháp này, học sinh điều kiện trường khác nên việc áp dụng phương pháp theo hiểu cần phải linh động Khi dạy trường THCS Thị Trấn Bình Liêu tơi ln đặt câu hỏi, có nhiều phương pháo dạy học lựa chọn phương pháp học nhử phù hợp? với phương pháp dạy học tích cực áp dụng vào tổ chức lớp học nào? giúp học sinh hoạt động tích cực tiết học chiếm lĩnh kiến thức cách hiệu quả? Làm tiết học nghĩa lấy học sinh làm trung tâm? Chính tơi chọn vài phương pháp để đầu tư tìm hiểu kĩ hơn, đề tài chọn phương pháp dạy học theo góc phương pháp mà theo tơi thấy áp dụng hiệu mơn hóa học để phát huy lực học sinh Trong đề tài “Kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc trường THCS Thị trấn Bình Liêu” đưa áp dụng dạy học sinh từ năm 2015-2016, nói phương pháp dạy học tích cực rèn luyện cho em khả làm việc nhóm, nâng cao hứng thú tìm hiểu môn học cho học sinh Qua đề tài này, mong muốn giúp giáo viên chủ động tiến hành giảng dạy số Gây hứng thú học tập cao cho học sinh học tập môn Hố học để mơn hóa học khơng phải mơn học khó khơ khan Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận dạy học, lý thuyết phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học theo góc kết hợp việc hỗ trợ số kĩ thật dạy học, từ áp dụng phù hợp với đặc điểm học sinh trường, xây dựng giáo án, rút kinh nghiệm để linh hoạt phương pháp với đối tượng học sinh khác nhau, giúp cho học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức Tạo cho học sinh lòng u thích mơn Thời gian địa điểm Năm học 2017 – 2018; trường THCS Thị Trấn – Bình Liêu – Quảng Ninh Đóng góp mặt thực tiễn Qua trình nghiên cứu tổ chức thực nghiệm, đề tài có đóng góp sau: - Tổng quan chất phương pháp dạy học theo góc dạy học Hóa học trường THCS - Sử dụng phương pháp dạy học theo góc kĩ thuật hợp tác nhóm trong dạy học hóa học - Thiết kế áp dụng giáo án mẫu “Nhơm” mơn hóa học có sử dụng phương pháp dạy học theo góc - Áp dụng vào giảng dạy rút kinh nghiệm tổ mơn trường THCS Thị Trấn Bình Liêu B Phần nội dung I Tổng quan Cơ sở lý luận 1.1 Khái quát chung dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học "Tích cực" PPDH - tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Cách dạy đạo cách học, ngược lại thói quen học tập trò ảnh hưởng tới cách dạy thầy Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động giáo viên chưa đáp ứng được, có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng PPDH tích cực khơng thành cơng học sinh chưa thích ứng, quen với lối học tập thụ động Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động cách vừa sức, từ thấp lên cao Trong đổi phương pháp dạy học phải có hợp tác thầy trò, phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thành công Như vậy, việc dùng thuật ngữ "Dạy học tích cực" để phân biệt với "Dạy học thụ động" Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực: - Dạy học thơng qua tổ chức hoạt động học tập học sinh - Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác - Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Một nghiên cứu hiệu ghi nhớ kiến thức học sinh dạy học tích cực theo kết quat mô tả tháp hiệu học tập Một số mơ hình tháp học tập: tập trung nhớ người học tăng lên theo hoạt động đa dạng Như trình tiếp thu kiến thức HS thụ động kết ghi nhớ nhỏ Việc thảo luận nhóm, làm thực hành đặc biệt hướng dẫn truyền đạt cho bạn khác hiệu thu nhận nhớ kiến thức lớn 1.2 Dạy học theo góc Học theo góc gọi “ trạm học tập” hay “ trung tâm học tập” phương pháp dạy học theo học sinh thực nhiệm vụ khác vị trí cụ thể khơng gian lớp học hướng tới chiếm lĩnh nội dung học tập theo phong cách học khác Mục đích để học sinh thực hành, khám phá trải nghiệm qua hoạt động Dạy học theo góc đa dạng nội dung hình thức hoạt động Dạy học theo góc kích thích HS tích cực học thơng qua hoạt động Là mơi trường học tập với cấu trúc xác định cụ thể Ví dụ: góc thực nội dung mục tiêu học tập theo phong cách học khác sử dụng phương tiện/đồ dùng học tập khác (1) Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Làm thí nghiệm Xem băng (Trải nghiệm) (Quan sát) Áp dụng Đọc tài liệu (Áp dụng) (Phân tích) Như nói đến học theo góc, người giáo viên cần tạo môi trường học tập với cấu trúc xác định cụ thể, có tính khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy học sinh tích cực thơng qua hoạt động, khác đáng kể nội dung chất hoạt động nhằm mục đích để học sinh thực hành, khám phá trải nghiệm Q trình học chia thành khu vực/góc theo cách phân chia nhiệm vụ tư liệu học tập Phương pháp dạy học theo góc: lớp học chia thành góc nhỏ Ở góc nhỏ người học tìm hiểu nội dung kiến thức phần học Người học phải trải qua góc để có nhìn tổng thể nội dung học Nếu có vướng mắc trình tìm hiểu nội dung học học sinh yêu cầu giáo viên giúp đỡ hướng dẫn Tại góc, học sinh cần: Đọc hiểu nhiệm vụ đặt ra, thực nhiệm vụ đặt ra, thảo luận nhóm để có kết chung nhóm, trình bày kết nhóm bảng nhóm, giấy A0, A3, A4 Các tư liệu nhiệm vụ học tập góc, giúp học sinh khám phá xây dựng kiến thức hình thành kỹ theo cách tiếp cận khác Ví dụ để học cách trải nghiệm góc trải nghiệm cần có nhiệm vụ cụ thể, thiết bị thí nghiệm hóa học, hóa chất, dụng cụ, phiếu học tập … Người học độc lập lựa chọn cách thức học tập riêng nhiệm vụ chung Các hoạt động người học có tính đa dạng cao nội dung chất Cơ sở thực tiễn Đề tài sâu vào khía cạnh thực tế, làm rõ, phân tích thực trạng, thuận lợi khó khăn q trình tổ chức phương pháp dạy học theo góc Qua tìm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động Áp dụng đổi phương pháp dạy học, kết hợp sử dụng phương pháp dạy học theo góc phát huy khả tư logic tự học sáng tạo dạy học hóa học Với thời lượng tiết học, giáo viên chia lớp học thành góc, học sinh tự phát huy lực, sở thích cá nhân việc tìm hiểu, nghiên cứu,khám phá nội dung học theo góc Mỗi góc có tài liệu, hướng dẫn Và nhiệm vụ cụ thể, nhằm phát huy khả riêng biệt, giúp hình thành nhiều lối tư duy, phát giải vấn đề Góc trải nghiệm, giúp học sinh trải nghiệm từ thực tế thí nghiệm phát vấn đề, phân tích khác từ tượng từ phát triển nội dung kiến thức Góc quan sát: giúp học sinh phát huy khả quan sát, từ hình ảnh, video thí nghiệm, học sinh phát rút vấn đề, tìm kiếm kiến thức Góc phân tích: giúp học sinh phát huy tư logic, từ kiến thức kĩ có, kết hợp sách vở, tài liệu sẵn có, dự đốn, phân tích đặc điểm, tính chất chất, sau kiểm chứng kiến thức góc Góc áp dụng: nâng cao khả đọc hiểu vận dụng kiến thức vào giải vấn đề cụ thể, áp dụng vào giải yêu cầu, tập cụ thể II Nội dung nghiên cứu Thực trạng Kết điều tra học sinh hình thức phiếu điều tra tiến hành đầu năm học 2017-2018 sau: Tổng số hs điều tra: 47 học sinh (2 lớp) lớp dạy theo phương pháp truyền thống, lớp dạy theo phương pháp dạy học theo góc Kiểm tra học sinh lớp dạy theo phương pháp truyền thống thông qua kiểm tra , kết sau: TS Giỏi Khá TB Yếu 23 =4,3% =17,4% 12=52,2 % 6=26,1 % Qua kết thấy rõ với phương pháp dạy học truyền thống thu hút lượng học sinh, số lượng học sinh hoạt động học hoạt động không nhiều dẫn đến kết khảo sát lượng học sinh trung bình yếu cao Mức độ ham thích HS hoạt động ngoại khóa hóa học (điều tra thơng qua phiếu điều tra) TS HS 23 Mức độ Khơng thích Bình thường Thích Rất thích 7=23,4% 12= 52,2% 3= 13% 1=4,3% Như hầu hết em học sinh đều không cảm thấy thực hứng thú với hoạt động học lí như: hoạt động học nhàm chán, khơng sinh động; nội dung khơ khan, giáo điều; hình thức lặp lặp lại; không thấy tác dụng đáng kể…dẫn đến sợ mơn hóa học Ngun nhân thực trạng trên: - Do Hóa học mơn học thực nghiệm, cần dạy gắn liền với thí nghiệm thực hành, học sinh không thực trải nghiệm thấy kiến thức hàn lâm, khó hiểu - Hoạt động đổi phương pháp dạy học trường THCS chưa mang lại kết cao Truyền thụ tri thức chiều chủ đạo - Số giáo viên thường xuyên chủ động phối hợp áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chưa nhiều - Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lý thuyết Việc rèn kỹ sống, kỹ giải tính thực tiễn cho học sinh chưa quan tâm - Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện dạy học chưa rộng rãi - Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa khách quan, xác - Giáo viên dạy mang nặng quan điểm thi gì, học - Lý luận phương pháp dạy học tích cực chưa nghiên cứu sâu, nên áp dụng chưa đạt hiệu - Chỉ trọng đến đánh giá cuối kì, chưa trọng dến đánh giá thường xuyên kỹ vận dụng vào thực tiễn học sinh Các giải pháp 2.1.Quy trình thực học theo góc Giai đoạn 1: Chuẩn bị Theo tơi bước chuẩn bị quan trọng, khâu để giáo viên hình thành cách thức tổ chức tiết học, cách xử lí tình xảy Trong giai đoạn giáo viên chuẩn bị theo bước sau: Bước Xem xét yếu tố cần thiết để học theo góc đạt hiệu - Lựa chọn nội dung học phù hợp : Không phải học tổ chức cho HS học theo góc có hiệu Tùy theo môn học, dạng học, GV cần cân nhắc xác định nội dung học tập cho việc áp dụng dạy học theo góc có hiệu so với việc sử dụng phương pháp dạy học khác Trong trình dạy trường THCS Thị trấn Bình Liêu tơi thấy áp dụng có mục kiến thức độc lập nhau, không liên quan đến nhau, thời lượng nghiên cứu mục ngang nhau, có hoạt động trải nghiệm khác gây hứng thú cho học sinh - Thời gian học tập : Việc học theo góc khơng tính đến thời gian học sinh thực nhiệm vụ học tập mà GV cần tính đến thời gian GV hướng dẫn giới thiệu, thời gian HS lựa chọn góc xuất phát, thời gian HS luân chuyển góc,…vì phương pháp cần nhiều thời gian, thường dạy hay bị thiếu thời gian, 45 phút bị khống chế thời gian giáo viên học sinh bị gò bó, giáo viên cần chỉnh thời gian tính tốn hợp lí, ví dụ tơi thường giảm bớt nội dung góc, tránh phút không đủ cho hoạt động sau - Không gian lớp học : Nếu không gian lớp học q nhỏ khó bố trí góc/khu vực học tập riêng biệt Tuy nhiên trương Thị trấn Bình Liêu khơng gian lớp khơng rộng, giáo viên nên tận dụng khơng gian xung quanh lớp học, tường để dán bảng nhóm, dụng cụ học sinh không liên quan tới học yêu cầu để gọn gàng - Sĩ số : Nếu số lượng học sinh q đơng GV gặp nhiều khó khăn việc tổ chức quản lý hoạt động học tập HS góc - Ý thức khả học độc lập học sinh : Mức độ tự định hướng mức độ học độc lập học sinh trả lời cách thỏa đáng tổ chức cho HS học theo góc Khả tự định hướng, tính tự giác học sinh cao việc tổ chức lớp học theo góc thuận tiện Chính để tất học sinh hoạt động, học sinh nhóm phải giúp đỡ giáo viên nên kiểm tra sau tiết, điểm thành viên liên quan đến nhau, em có nghĩa vụ cho bạn nhóm hiểu Bước Xác đinh nhiệm vụ hoạt động cụ thể cho góc - Đặt tên góc cho thể rõ đặc thù hoạt động học tập góc hấp dẫn với HS Có thể tạo màu sắc cho góc có tác dụng tác động đến tinh thần học học sinh, Các nhà nghiên cứu rằng, màu sắc môi trường ảnh hưởng lớn đến nhận thức Ví dụ như: màu xanh dương giúp ta cảm thấy bình tĩnh hơn, màu vàng kích thích sáng tạo, màu đỏ tạo cảm giác hưng phần, màu xanh giảm căng thẳng dịu mắt, màu trắng giúp không gian bạn có cảm giác rộng Từng màu sắc có tác động riêng biệt, vận dụng phối hợp chúng với để tạo không gian phù hợp cho công việc cụ thể, giúp ta đạt suất làm việc cao - Thiết kế nhiệm vụ góc, quy định thời gian tối đa cho hoạt động góc cách hướng dẫn để học sinh chọn góc, luân chuyển góc cho hiệu (nếu học yêu cầu học sinh học theo hệ thống quay vòng góc) Nhiệm vụ góc cần phù hợp với tên góc, nhiệm vụ nên ghi vào phiếu học tập nhóm, cách di chuyển nên ghi rõ nhóm để tránh học sinh di chuyển lộn xộn - Biên soạn phiếu học tập, văn hướng dẫn thực nhiệm vụ, hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đáp án, phiếu hỗ trợ học tập mức độ khác (nếu cần),… Ví dụ : Văn hướng dẫn cần đề cập đến việc sau : + Những nhiệm vụ HS phải làm nhiệm vụ HS làm + Ai chữa tập + Có thể tìm tài liệu cần thiết đâu + HS làm tập cá nhân hay theo nhóm + Sản phẩm HS cần có sau hoạt động góc + - Xác định chuẩn bị thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho HS hoạt động Giai đoạn Tổ chức cho HS học theo góc Bước Sắp xếp khơng gian lớp học - Bố trí góc/khu vực học tập phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động học tập phù hợp với không gian lớp học Việc cần tiến hành trước có tiết học - Đảm bảo có đủ tài liệu phương tiện, đồ dùng học tập cần thiết góc - Lưu ý đến lưu tuyến di chuyển góc Bước Giới thiệu học/nội dung học tập góc học tập - Giới thiệu tên học/nội dung học tập; Tên vị trí góc - Nêu sơ lược nhiệm vụ góc, thời gian tối đa thực nhiệm vụ góc - Dành thời gian cho HS chọn góc xuất phát , GV điều chỉnh có nhiều HS chọn góc - GV giới thiệu sơ đồ luân chuyển góc để tránh lộn xộn Khi HS quen với phương pháp học tập này, GV cho HS lựa chọn thứ tự góc (xem sơ đồ đây) Bước Tổ chức cho HS học tập góc - HS làm việc cá nhân, cặp hay nhóm nhỏ góc theo yêu cầu hoạt động - GV cần theo dõi, phát khó khăn HS để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời - Nhắc nhở thời gian để HS hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị luân chuyển góc - Thêm góc học tập dành cho học sinh làm nhanh trước thời gian quy định để tránh em ngồi chơi, tạo luật cộng điểm tham gia góc phụ để tạo hứng thú cho học sinh Bước Tổ chức cho HS trao đổi đánh giá kết học tập (nếu cần) Thường tổ chức học sinh báo cáo kết quả, đại diện nhận xét chéo Một số điểm cần lưu ý - Tổ chức: Có nhiều hình thức tổ chức cho HS học theo góc Ví dụ : a Tổ chức góc theo phong cách học dựa vào chu trình học tập Kobl: b Tổ chức học theo góc dựa vào việc hình thành kỹ mơn c Tổ chức học theo góc liên hệ chặt chẽ với học theo hợp đồng bao gồm góc “phải” thực góc “có thể” thực Đối với mơn hóa học thường sử dụng góc: 10 - Từ nhánh tiếp tục phát triển phân nhánh đến hình ảnh hay từ khóa/ tiểu chủ đề cấp có liên quan đến nhánh - Cứ thế, phân nhánh tiếp tục khái niệm/ nội dung/ vấn đề liên quan ln nối kết với Chính liên kết tao “bức tranh tổng thể” mô tả khái niệm/ nội dung/ chủ đề trung tâm cách đầy đủ, rõ ràng  Hiệu việc sử dụng lược đồ tư dạy học Phát triển tư logic khả phân tích tổng hợp cho HS, giúp em hiểu – nhớ lâu thay cho việc học thuộc lòng Phù hợp với tâm lí HS, thiết lập đơn giản, HS dễ hiểu ghi nhớ dạng lược đồ, trình tư sử dụng phần khác não có kết hợp ngơn ngữ, hình ảnh, khung cảnh, màu sắc, âm thanh, giai điệu… nhằm kích thích tư tính sang tạo, tính tự học học sinh GV hệ thống kiến thức trọng tâm học, thiết kế hoạt động dạy học lớp cách hợp lí trực quan  Khi sử dụng đồ tư dạy học có ưu điểm: - Dễ thực hiện, không tốn - Sử dụng hiệu ứng cộng hưởng từ ý tưởng thành viên nhóm - Huy động tối đa trí tuệ tập thể, tạo hội cho tất thành viên tham gia 2.5 Giáo án minh họa Hóa học 9- Bài: “NHÔM” 2.5.1 Mục tiêu: Kiến thức: HS nêu - Tính chất vật lý kim loại nhơm là: nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt - Tính chất hố học nhơmg: gồm tính chất hố học KL nói chung tính chất riêng nhơm tác dụng với dung dịch kiềm mạnh ( KL lưỡng tính) Kỹ năng: 14 - Dự đốn tính chất hố học nhơm từ tính chất kim loại nói chung kim loại biết, vị trí nhơm dãy hoạt động hố học kim loại, làm thí nghiệm kiểm tra dự đốn: đốt bột nhơm, nhơm tác dụng dd H 2SO4 lỗng, tác dụng dd CuCl2 - Dự đốn nhơm có phản ứng với dd kiềm khơng dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán - Viết PTHH biểu diễn tính chất hố học nhơm (trừ phản ứng với dung dịch kiềm) Tư duy: Rèn luyện tư so sánh, phân tích, tổng hợp Thái độ:Trình bày vai trò nhơm đời sống Phát triển lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ môn - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức váo thực tiễn, giải thích tượng hóa học đời sống - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực hợp tác - Năng lực giải vấn đề - Năng lực giao tiếp - Năng lực quản lí nhóm - Năng lực quan sát phân tích thí nghiệm hóa học 2.5.2.Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng hướng dẫn hoạt động học tập góc; Giáo án powerpoint đáp án nhiệm vụ; Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, bút - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bìa giấy - Hố chất: dd HCl, dd CuCl2, dd NaOH, dây Al, bột nhôm Học sinh: - Nội dung kiến thức - Sgk, ghi, dụng cụ thí nghiệm 2.5.3 Phương pháp: Dạy học theo góc 2.5.4 Tiến trình giảng Ổn định lớp: Kiểm tra cũ 15 ? Nêu tính chất hố học chung kim loại? Đáp án: - Phản ứng kim loại với phi kim + Tác dụng với oxi � oxit + Tác dụng với phi kim khác � muối - Phản ứng kim loại với dung dịch axit tạo thành muối giải phóng hiđro - Phản ứng kim lọai với dung dịch muối tạo thành muối kim loại ? Viết dãy hoạt động hoá học kim loại nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học? Đáp án: * Dãy hoạt động hoá học kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au * Ý nghĩa dãy hoạt động hoá học kim loại Dãy HĐHH kim loại cho biết: - Mức độ hoạt động hoá học k/loại giảm dần từ trái qua phải - Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước điều kiện thường tạo thành kiềm giải phóng hiđro - Kim loại đứng trước hiđro phản ứng H2SO4lỗng, ) giải phóng khí hiđro với số dung dịch axit (HCl, Bài Hoạt động 1: Chuẩn bị cho việc học tập theo góc Chuẩn bị nghiên cứu hoạt động góc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đồ dùng, TBDH - Ổn định tổ chức - Ngồi theo nhóm - Máy chiếu giấy A3 (thể nhiệm vụ góc) GV đặt vấn đề: Nhơm chất có ứng dụng nhiều đời sống, ứng dụng dựa tính chất nào? Nhơm có tính chất vật lí hóa - Quan sát lắng nghe học kim loại khơng? Nhơm có tính chất đặc biệt khác? hơm ta tim hiểu thông qua nhiệm vụ học tập 16 Hoạt động Thực nhiệm vụ theo góc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nêu tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ góc (chiếu hình dán góc); yêu cầu HS lựa chọn góc phù hợp theo phong - Quan sát, suy nghĩ lựa cách học, sở thích chọn góc phù hợp với lực phong cách học - Hướng dẫn HS góc xuất phát theo phong cách học Nếu HS tập trung vào góc q đơng GV -Tại góc HS phân khéo léo động viên em cơng nhiệm vụ nhóm sang góc lại), trưởng thư kí nhóm góc thời gian phút - Thực nhiệm vụ theo luân chuyển sang góc nhóm góc học tập khác Sử dụng kỹ thuật “khăn - Quan sát, theo dõi hoạt trải bàn” động nhóm HS - Rút nhận hỗ trợ HS yêu cầu về: xét kết luận, ghi kết Hướng dẫn thí nghiệm, vào phiếu học tập A4, hướng dẫn áp dụng giải A3 tương ứng sau luân tập chuyển góc Đồ dùng, TBDH Góc trải nghiệm - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bìa giấy - Hố chất: dd HCl, dd CuCl2, dd NaOH, dây Al, bột nhôm - Phiếu học tập số giấy A4, A3, A0 Góc phân tích: - SGK Hóa học - Phiếu học tập số giấy A4, A3, A0 Góc áp dụng: - Bảng hỗ trợ kiến thức - Phiếu học tập số giấy A4, A3, A0 - Nhắc nhở HS luân chuyển góc theo nhóm -Trưng bày sản phẩm Góc quan sát: nhóm góc học tập - Máy tính có video - Hướng dẫn tổ thực tính chất ứng nhiệm vụ trưng bày dụng nhôm sản phẩm - Phiếu học tập số giấy A4, A3, A0 Phụ lục góc học tập: GĨC PHÂN TÍCH 17 Nhiệm vụ: - Nghiên cứu thơng tin SGK về: Tính chất vật lí kim loại nhơm, tính chất hóa học kim loại nhôm, ứng dụng nhôm, điều chế nhôm - Thảo luận nhóm, hồn thành bảng phụ giấy tơki PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Hoàn thành bảng tính chất vật lí nhơm: Màu sắc Khả dẫn điện, dẫn nhiệt Nhiệt độ nóng chảy … … Vẽ sơ đồ tư tính chất hóa học nhơm viết PTHH GĨC ÁP DỤNG Nhiệm vụ: đọc phiếu hỗ trợ, thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập số vào bảng A0 PHIẾU HỖ TRỢ Nhơm có tính chất vật lí kim loại tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; có tính ánh kim, tính dẻo, kim loại nhẹ Nhơm có tính chất hóa học kim loại, ngồi có tính chất riêng phản ứng với dung dịch bazơ Điều chế nhơm phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3: 2Al2O3  Al + O2 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Bài Hoàn thành bảng sau tính chất tương ứng với ứng dụng nhơm Ứng dụng nhơm Tính chất nhơm Làm dây điện Chế tạo vỏ máy bay, ôtô, xe lửa, Làm vỏ lon bia, nước giải khát, vỏ bánh kẹo, Làm đồ gia dụng nồi, xoong,… 18 Bài Giải thích khơng dùng chậu nhơm để đựng vơi, nước vơi? Bài Hồn thành chuỗi biến hóa sau: Al  Al2O3  Al2(SO4)3  Al(OH)3 Al2O3  Al GÓC QUAN SÁT Nhiệm vụ: - Em dự đốn tính chất nhơm - Xem video thí nghiệm tính chất nhơm - Ghi lại tượng, viết phương trình hóa học kết luận tính chất hóa học nhôm vào phiếu học tập số vào bảng tokiAo PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tên thí nghiệm Tiến hành Hiện tượng Kết luận GÓC TRẢI NGHIỆM Nhiệm vụ: - Em dự đốn tính chất nhơm - Đề xuất thí nghiệm kiểm chứng, tiến hành thí nghiệm theo phiếu hướng dẫn - Ghi lại tượng, viết phương trình hóa học kết luận tính chất hóa học nhôm vào bảng Ao PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tên thí nghiệm Tiến hành Hiện tượng Kết luận Viết PTHH thùc hiƯn d·y biÕn ho¸ sau: NaCl  CuCl2 HCl  Cl2 +Feæ ? CO2 19 Níc Giaven Hoạt động Báo cáo kết việc thực nhiệm vụ góc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hướng dẫn HS báo cáo kết - Gọi đại góc Phân phản hồi - Đại diện nhóm lên báo diện tổ trình bày kết cáo kết tích Yêu cầu tổ 2,3 nhận xét, - Lắng nghe, so sánh với câu trả lời tổ đưa ý diện tổ trình bày kết kiến nhận xét, bổ sung TBD H Giấy A0, băng dính Máy - Gọi đại góc Trải nghiệm u cầu tổ 1,3 nhận - Quan sát sản phẩm lắng chiếu, xét, phản hồi nghe phần trình bày tổ bạn đáp án - Gọi đại diện tổ trình bày kết - Đưa ý kiến nhận xét, bổ góc quan sát Yêu cầu tổ 2,3 nhận xét, sung phản hồi - Lắng nghe đánh giá câu trả - Gọi đại diện tổ trình bày kết lời bạn góc Áp dụng Yêu cầu tổ 2,4 nhận xét, phản hồi - Công bố đáp án chiếu kết luận chung kết thực nhiệm - Lắng nghe ghi nhớ kết luận mà giáo viên chốt lại vụ góc - Yêu cầu tổ quan sát đáp án nhiệm vụ chiếu - Học sinh ghi nội GV nhận xét hoạt động nhóm, dung giáo viên kết chốt lại học sơ đồ tư (phần luận chốt lại dưới) 20 Hướng dẫn nhà Y/c HS làm BT: , 2, , , ( HS làm BT ) 2.5.5 Một số hình ảnh dạy Tham gia hoạt động học tập góc trải nghiệm 21 Tham gia hoạt động học tập góc phân tích Tham gia hoạt động học tập góc quan sát 22 Kết Kết điều tra học sinh hình thức phiếu điều tra kiểm tra lớp thứ dạy theo phương pháp góc sau: TS Giỏi Khá TB Yếu 24 =25% 12 =50% 6=25% Mức độ ham thích học sinh đối mơn TS HS 24 Mức độ Khơng thích Bình thường 4= 16,7% Thích 8= 33,3% Rất thích 12=50% Rõ ràng sau tham gia tiết học hóa học mà thẩn học sinh thảo luận nhóm trải nghiệm mức độ ham thích mơn học sinh có gia tăng 33,3%mức độ thích 50%mức độ thích) so với lúc khảo sát chưa tiến hành thực nghiệm (có 13% mức độ thích 4,3% mức độ thích) Từ chất lượng học sinh qua khảo sát kiểm tra tăng lên, cụ thể Giỏi 75% so với lớp dạy theo phương pháp truyền thống có 21,7% giỏi Ý kiến HS học có sử dụng PPDH theo góc Rất thích 23 Số HS 10 Tỉ lệ % 41,7% Thích 33,3% Bình thường 25,0% Khơng thích 0 Đa số em HS cho phương pháp hay, bổ ích, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học, giúp cho em tranh luận, thảo luận rèn khả nói trước đám đơng Như vậy, việc áp dụng phương pháp dạy học theo góc nói riêng phương pháp kĩ thuật dạy học nói chung có hiệu lớn đến chất lượng học sinh, giúp gia tăng ham thích mơn học học sinh Rút học kinh nghiệm Sau thời gian tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu tơi thực nhiệm vụ đề ra, cụ thể là: Đề xuất nội dung dạy học áp dụng PPDH theo góc Áp dụng quy trình thiết kế tổ chức dạy theo PPDH theo góc Nhơm – hóa học Đã tiến hành thực nghiệm, kiểm tra kết quả, sau xử lý kết thực nghiệm phân tích kết thu Kết điều tra ý kiến HS cho thấy đa số em yêu thích PPDH này, đề nghị áp dụng vào trình dạy học học phần Kết thực nghiệm sư phạm chứng tỏ việc sử dụng phương pháp dạy học theo góc mơn hóa học trường THCS cần thiết, phát huy tính tự học học sinh, áp dụng vào giảng dạy số nội dung khác chương trình hóa học THCS, góp phần nâng cao chất lượng học mơn hóa học rèn luyện kỹ học cho HS Bản thân tích lũy nhiều kiến thức lí luận phương pháp dạy học Hóa học, lí luận phương pháp dạy học đại, biết hiểu rõ PPDH mới, có PPDH theo góc Hy vọng tư liệu có ích cho tơi GV khác trình giảng dạy nghiên cứu học phần chương trình hóa học phổ thơng C Phần kết luận, kiến nghị I Kết luận Dạy học theo goc PPDH tích cực cần phát triển phương pháp phát huy tốt tính chủ động sáng tạo học sinh Khi làm việc theo nhóm, học sinh giáo viên gặp khó khăn định Tuy nhiên, giáo viên biết cách chia nhóm, tổ chức luân chuyển góc hợp lý điều khiển hoạt động phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu phương pháp từ nâng cao hiệu dạy học 24 Trong trình giảng dạy áp dụng thấy đề tài nêu tương đối đầy đủ lí thuyết có nhiều ví dụ minh hoạ phương pháp Với kinh nghiệm tơi sưu tầm bước đầu thiết kế số giáo án phần này, cón thiếu sót Mong bạn đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài áp dụng rộng rãi Góp phần thực yêu cầu đổi toàn diện giáo dục giai đoạn tới II Kiến nghị với phòng GD&ĐT nhà trường Từ kết nghiên cứu đề tài, để hoạt động ngoại khóa hóa học quý thầy cô quan tâm tổ chức hiệu chúng tơi có số kiến nghị sau: 2.1 Với phòng Giáo dục & Đào tạo - Tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên - Đầu tư cung cấp tư liệu phương pháp dạy học trường 2.2 Với trường - Ban giám hiệu, tổ chun mơn có đạo nội dung, chương trình hoạt động đổi phương pháp dạy học cho giáo viên - Có phương án khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mặt tâm lí sở vật chất để giáo viên hứng thú việc đổi phương pháp - Tổ chức buổi chuyên đề phương pháp dạy học để giáo viên học hỏi, rút kinh nghiệm lẫn D Tài liệu tham khảo- Phụ lục I Tài liệu tham khảo 25 Trịnh Văn Biều (2005), Các phương pháp dạy học hiệu quả, ĐHSP TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Sửu ( 2007), Tổ chức q trình dạy học hóa học phổ thơng, ĐHSP Hà Nội Tạp chí Hóa học ứng dụng, số(12) Tài liệu từ Internet - http: //baigiang.violet.vn - http: // ebook.edu.net.vn - http://www.aaevietnam.com/accessamericaneducationllc.com - http://vi.wiktionary.org/wiki - http://dayhoahoc.com II Phụ lục Từ viết tắt: THCS: Trung học sở NXB: Nhà xuất ĐHSP: Đại học sư phạm HS: học sinh GV: Giáo viên PPDH: Phương pháp dạy học TBDH: Thiết bị dạy học SGK: sách giáo khoa Bình Liêu, ngày 18 tháng 10 năm 2018 Xác nhận Ban giám hiệu Người thực Nguyễn Thị Quỳnh MỤC LỤC 26 A Phần mở đầu Mục đích nghiên cứu Thời gian địa điểm .2 Đóng góp mặt thực tiễn B Phần nội dung .……2 I.Tổng quan Cơ sở lý luận ….2 Cơ sở thực tiễn .5 II Nội dung nghiên cứu Thực trạng Các giải pháp…………… ……11 Kết .22 C Phần kết luận, kiến nghị 23 I Kết luận .23 IV Tài liệu tham khảo- Phụ lục .25 V Nhận xét Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… 27 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 28
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp dạy học theo góc môn hóa học, skkn phương pháp dạy học theo góc môn hóa học, Cơ sở lý luận, II. Nội dung nghiên cứu, Giai đoạn 2. Tổ chức cho HS học theo góc, Hoạt động 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc., Hoạt động 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc., D. Tài liệu tham khảo- Phụ lục.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn