Xây dựng chương trình quản lý chấm công cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình

30 98 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:28

Xây dựng chương trình quản lý chấm công cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤM CÔNG 1.1Những vấn đề chung quản lý chấm công 1.1.1 Tiền công, đặc điểm tiền công 1.1.2 Các hình thức tiền lương hình thức kế toán tổng hợp tiền lương doanh nghiệp 1.1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ 10 Chương KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤM CƠNG 12 2.1 Khảo sát thực trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình 12 2.1.1 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty 12 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 13 2.1.3 Đặc điểm tiền lương công ty 15 2.2 Sơ đồ chức hệ thống chấm công 17 2.2.1 Tổng quát .17 2.2.2 Mô tả hệ thống : .18 2.2.3 Đánh giá hệ thống 19 2.3.4 Thiết kế sở liệu 21 Chương CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 23 3.1 Đăt vấn đề toán 23 3.2 Giao diện chương trình .23 3.3 Một số giao diện chương trình .24 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO .27 LỜI MỞ ĐẦU Ngày công nghệ thông tin ngày phát triển Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc kinh doanh thịnh hành Các doanh nghiệp ngày quen thuộc với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động từ cơng việc đơn giản hay phức tạp Thế giới công nghệ thay đổi ngày ngày đơn giản hóa cơng việc, tìm giải pháp nhanh cho vấn đề Để theo kịp thời đại thân phải thay đổi mình, phải tạo cho thân thích ứng với giới mới, phải khơng ngừng phát triển thân Lí chọn đề tài Trong môi trường cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao vấn đề phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý phù hợp với biến đổi thị trường tình hình thực tế doanh nghiệp Đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp khuyến khích người lao động đem hết khả nỗ lực phấn đấu sản xuất Tiền lương cơng cụ góp phần vào việc đạt mục tiêu đó.Tiền lương thực phát huy tác dụng hình thức tính lương áp dụng hợp lý với tình hình thực tế doanh nghiệp, với cống hiến người lao động doanh nghiệp Có tiền lương thực trở thành đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất phát triển Việc trả lương lao động tất yếu khách quan Nhưng để tính lương xác cần phải xác định ngày cơng người lao động cách xác Vì việc xây dựng chương trình chấm cơng phù hợp với tình hình doanh nghiệp cơng việc mang ý nghĩa quan trọng thực tiễn để thúc đẩy sản xuất, góp phần tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động từ lợi ích mà đem lại hiểu ảnh hưởng công nghệ thông tin tới kinh tế thời đại Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên chi nhánh Sông Công chi nhánh có có phần mềm tính lương xong phần mềm nhiều bất cập việc tính lương cho nhân viên nhiều thời gian Chương trình khó sử dụng Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài “Xây dựng chương trình quản lý chấm cơng cho cơng ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình” Mục tiêu chọn đề tài Mục tiêu đề tài người dùng chấp nhận thực trình quản lý cơng ty Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng yêu cầu mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đơn giản đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt phải tuân thủ quy định, biểu mẫu tài quy định Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: đề tài mang đến nhìn tổng quan việc quản lý chấm cơng nhân viên doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác quản lí chung doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý chấm công, tiến hành khảo sát mơ tả tốn, phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lí chấm cơng cho công ty cổ phần đầu tư thương mại TNGThái Ngun, từ tìm hiểu khái qt cơng tác quản lí cơng ty để đưa chương trình quản lý tối ưu hoạt động cơng ty  Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế công tác quản lý chấm công công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình Trên sở phân tích thiết kế hệ thống kết hợp với hiểu biết ngơn ngữ lập trình Excel để xây dựng chương trình quản lý chấm cơng Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤM CÔNG 1.1Những vấn đề chung quản lý chấm công 1.1.1 Tiền công, đặc điểm tiền công - Chấm công * Khái niệm chấm công: Chấm công công việc mà nhân viên kế tốn, tổ trưởng hay người làm công tác ghi lại ngày mà người lao động có làm việc hay khơng - Tiền lương, tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế * Khái niệm tiền lương: Tiền lương (tiên cơng) phần thù lao, lao dộng biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng công viêc họ Về chất tiền lương biểu tiền giá sức lao động, mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động Kích thích vào mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động * Khái niệm tiền lương danh nghĩa: Là khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào hợp đồng thỏa thuận hai bên có việc thuê lao động Trên thực tế mức lương trả cho lao động tiền lương danh nghĩa Song chưa cho ta nhận thức đầy đủ mức trả công thực tế người lao động, lợi ích mà người lao động nhận ngồi việc phụ vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng hóa dịch vụ số thuế mà người lao động sử dụng tiền lương để mua sắm, đóng góp thuế * Tiền lương thực tế: Là số lương tư liệu sinh hoạt dịch vụ ngồi lao động mua lương danh nghĩa sau đóng góp khoản thuế theo quy định Nhà nước chỏ số tiền lươn thực tế tỷ lệ nghịch với số giá tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa thời điểm xác định * Mối quan hệ tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế: Trong sống người lao động quan tâm tới đồng lương thực tế đồng lương danh nghĩa Nghĩa lúc đồng lương danh nghĩa phải tăng nhanh tốc độ tăng số giá cả, lúc đồng lương thực tế mong muốn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động đến -Đặc điểm cuả tiền lương Tiền lương : Là giá sức lao động thị trường lao động dần hoàn thiện sức lao động trở thành hàng hố Tiền lương hình thành thoả thuận hợp pháp người lao động (người bán sức lao động) người sử dụng lao động (người mua sức lao động) Tiền lương hay giá sức lao động số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo công việc, theo mức độ hồn thành cơng việc thỏa thuận Trong giai đoạn định lịch sử xã hội, giá lao động thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu sức lao động thị trường Trong chế thị trường có quản lý Nhà nước tiền lương tuân theo quy luật phân phối theo lao động Để phát huy tốt tác dụng tiền lương sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu doanh nghiệp, tổ chức tiền lương cho người lao động cần đạt yêu cầu bản: - Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao - Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ Xuất phát từ yêu cầu công tác tổ chức tiền lương cần đảm bảo nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động gắn liền với hiệu sản xuất Nguyên tác 2: Tổ chức tiền lương phải đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lương bình quân Nguyên tắc 3: Phải đảm bảo mối quan hệ tiền lương nghành kinh tế quốc dân Nguyên tắc 4: Đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động Vai trò ý nghĩa tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động khơng đảm bảo ngày công kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp khơng đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên khơng có lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính tốn cách hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác hăng say lao động Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Ngoài người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca… Chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, cở sở tính thù lao lao động, toán kịp thời tiền lương khoản liên quan từ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp + Giờ công: Là số mà người lao động phải làm việc theo quy định Ví Dụ: ngày cơng phải đủ giờ… làm khơng đủ có ảnh hưởng lớn đến sản xuất sản phẩm, đến suất lao động từ ảnh hưởng đến tiền lương người lao động + Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tiền lương người lao động, ngày công quy định tháng 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng giảm số ngày lao việc tiền lương họ thay đổi theo + Cấp bậc, chức danh: Căn vào mức lương cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định nhà nước lương CBCNV bị ảnh hưỏng nhiều + Số lượng chất lượng hoàn thành ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu làm nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tiêu chuẩn vượt mức số sản phẩm giao tiền lương cao Còn làm chất lượng sản phẩm tiền lương thấp + Độ tuổi sức khoẻ ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu công việc người lao động tuổi 30 – 40 có sức khoẻ tốt làm tốt người độ tuổi 50 – 60 + Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn tới tiền lương Với trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu khơng thể đem lại sản phẩm có chất lượng cao khơng thể đem lại hiệu sản xuất trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại Do ảnh hưởng tới số lượng chất lượng sản phẩm hồn thành từ ảnh hưởng tới tiền lương 1.1.2 Các hình thức tiền lương hình thức kế toán tổng hợp tiền lương doanh nghiệp Hình thức tiền lương theo thời gian Tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc chức danh thang lương theo quy định theo cách: Lương thời gian giản đơn lương thời gian có thưởng Lương thời gian giản đơn chia thành: + Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bặc khoản phụ cấp (nếu có) + Lương ngày: Được tính cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ + Lương giờ: Được tính cách lấy lương ngày chia cho số làm việc ngày theo chế độ + Lương thời gian có thưởng: Là hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thưởng sản xuất Hình thức tiền lương theo sản phẩm Hình thức lương theo sản phẩm tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành khối lượng công việc làm xong nghiệm thu Để tiến hành trả lương theo sản phẩm cần phải xây dựng định mức lao động, đơn giá lương hợp lý trả cho loại sản phẩm, công việc quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ + Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng sản lượng hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá lương sản phẩm + Trả lương theo sản phẩm có thưởng + Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến - Theo sản phẩm gián tiếp - Theo khối lượng cơng việc - Các hình thức đãi ngộ khác ngồi tiền lương - Kế tốn tổng hợp tiền lương * Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương : Để phục vụ điều hành quản lý lao động, tiền lương có hiệu quả, kế tốn lao động, tiền lương doanh nghiệp sản xuất phải thực nhiệm vụ sau: + Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động Tính tốn kịp thời, đầy đủ tiền lương khoản liên quan khác cho người lao động doanh nghiệp Kiểm tra tình hình huy động sử dụng lao động, việc chấp hành sách chế độ lao động, tiền lương, tình hình sử dụng quỹ tiền lương + Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực đầy đủ, chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương Mở sổ thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương chế độ, phương pháp + Tính tốn phân bổ xác, đối tượng chi phí tiền lương, khoản theo lương vào chi phi sản xuất kinh doanh phận, đơn vị sử dụng lao động + Lập báo cáo kế tốn phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động doanh nghiệp *Hạch toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương: + Hạch tốn số lượng lao động: Căn vào chứng từ ban đầu bảng chấm công hàng tháng phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế tốn để tập hợp hạch toán số lượng lao động tháng doanh nghiệp từ bảng chấm cơng kế tốn nắm ngày có người làm việc, người nghỉ với lý + Hạch tốn thời gian lao động: Chứng từ để hạch toán thời gian lao động Bảng Chấm Công Bảng Chấm Công bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ bảo hiểm xã hội người cụ thể từ để có tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho người quản lý lao động doanh nghiệp + Hạch toán kết lao động: Căn vào phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành Do phiếu chứng từ xác nhận số lượng sản phẩm cơng việc hồn thành đơn vị cá nhân người lao động nên làm sở để kế toán lập bảng toán tiền lương tiền công cho người lao động + Hạch toán tiền lương cho người lao động: Căn vào bảng chấm công để biết thời gian động số ngày cơng lao động người sau phòng ban, tổ nhóm lập bảng tốn tiền lương cho người lao động Bảng Chấm Cơng chứng từ kèm theo bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu Xác nhận thời gian lao động cơng việc hồn thành - Các hình thức tiền thưởng + Làm thêm giờ: Số làm việc vượt mức quy định (8h/ngày) + Làm thêm ngày: Số ngày làm việc vượt mức quy định + Làm thêm cơng việc độc hại có ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động + Hoàn thành vượt mức kế hoạch đề + Có sáng tạo giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất thời gian lao động… Dựa vào đặc điểm, điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có khoản chi trả lương tiền thưởng cho cán công nhân viên khác 1.1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ Quỹ tiền lương: Là toàn số tiền lương trả cho số CNV công ty công ty quản lý, sử dụng chi trả lương Quỹ tiền lương công ty gồm: - Tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế khoản phụ cấp thường xuyên phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực… - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất, nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép - Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động,… - Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương doanh nghiệp chia thành loại : Tiền lương chính, tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ chính: Gồm tiền lương cấp bậc, khoản phụ cấp + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất hưởng lương theo chế độ Quỹ bảo hiểm xã hội: khoản tiền trích lập theo tỉ lệ quy định 20% tổng quỹ lương phải trả cho tồn cán cơng nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động… Quỹ BHXH hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 7% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp cơng nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động, cụ thể: + Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động 10 16 - Phụ cấp gồm: + Phụ cấp nuôi nhỏ tuổi: tiền phụ cấp cho người lao đông nữ có nhỏ độ tuổi tuổi với mức phụ cấp 5000VNĐ/tháng/con + Phụ cấp xăng xe, nhà + Phụ cấp kiêm nhiệm: Là tiền phụ cấp cho việc thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ chun mơn chính: An tồn vệ sinh, phụ cấp hoạt động cơng đồn, phụ cấp hoạt động công tác đảng, công tác niên, phụ cấp hội đồng quản trị ban kiểm sốt cơng ty, phụ cấp công tác hội cựu chiến binh + Phụ cấp chuyên cần: tiền phự cấp cho công nhân trực tiếp sản xuất làm đầy đủ ngày công theo quy định đơn vị 130.000VNĐ/tháng/người + Khấu trừ: khoản bảo hiểm người lao động phải trả + Tiền thưởng tiền mà nhân viên nhận nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu,… nhằm khuyến khích người lao động hồn thành tốt cơng việc giao - Tiền lương tính theo sản phẩm: Lương = số sản phẩm*đơn giá sản phẩm Thu nhập= tiền lương + tiền thưởng + phụ cấp + tiền bồi dưỡng - khấu trừ + Tiền lương gồm tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến, tiền lương thêm giờ, lương thời gian khoản trả qua lương + Tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến tiền lương mà công ty vào mức độ vượt định mức lao động để tính thêm số tiền lương theo tỷ lệ vượt lũy tiến Số lượng sản phẩm hoàn thành vượt định mức cao số tiền lương tính thêm nhiều Lương theo sản phẩm lũy tiến có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng suất lao động nên áp dụng khâu quan trọng, cần thiết để thúc đẩy nhanh tốc độ sản xuất Việc trả lương làm tăng khoản mục chi phí nhân cơng giá thành sản phẩm Tiền lương khốn theo khối lượng cơng việc hay cơng việc tính cho người lao động hay tập thể người lao động nhận khốn Tiền lương cơng việc cần áp dụng khối lượng công việc cơng việc cần phải hồn thành thời gian định 17 + Tiền lương thêm giờ: - Thêm ngày thường 150% - Thêm ngày thường 195% - Thêm ngày nghỉ 200% - Thêm ngày lễ 300% * Các khoản trả qua lương khoản bảo hiểm, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn * Phụ cấp gồm: + Phụ cấp nuôi nhỏ tuổi: tiền phụ cấp cho người lao đơng nữ có nhỏ độ tuổi tuổi với mức phụ cấp 5000VNĐ/tháng/con + Phụ cấp xăng xe, nhà + Phụ cấp kiêm nhiệm: Là tiền phụ cấp cho việc thực nhiệm vụ khác ngồi nhiệm vụ chun mơn chính: An tồn vệ sinh, phụ cấp hoạt động cơng đồn, phụ cấp hoạt động cơng tác đảng, cơng tác niên, phụ cấp hội đồng quản trị ban kiểm sốt cơng ty, phụ cấp cơng tác hội cựu chiến binh + Phụ cấp chuyên cần: tiền phự cấp cho công nhân trực tiếp sản xuất làm đầy đủ ngày công theo quy định đơn vị 130.000VNĐ/tháng/người + Khấu trừ: khoản bảo hiểm người lao động phải trả + Tiền thưởng cơng ty tính theo quy chế khen thưởng công ty 2.2 Sơ đồ chức hệ thống chấm công 2.2.1 Tổng quát Hệ thống thực chức nghiệp vụ lập bảng lương cơng ty theo phương phát trực tiếp máy tính phải đảm bảo tính xác, an tồn bảo mật cho liệu lưu trữ, mạng máy tính nội hay diện rộng Hệ thống có tính chất sử dụng nên cần có hệ thống sở liệu khoa học có khả lưu trữ truy suất thơ tin có tính pháp lý Việc quản lý xử lý phải theo nghiệp vụ lương quy định Hệ thống phải thường xuyên cập nhật thông tin có điều chỉnh lương lập báo cáo chuyên mơn cung cấp thơng tin tình hình lương cơng ty cho phòng ban khác 18 Xây dựng sở liệu hệ thống phải đặc trưng cho việc quản lý lương mạng công ty gồm nhiều chi nhánh địa điểm khác Trên thực tế, công việc quản lý lương phận công tác quản lý kinh tế cơng ty, hệ thống cần phải thiết kế sở có khả mở rộng làm việc tương thích hệ thống 2.2.2 Mô tả hệ thống : Biểu đồ phân cấp chức công cụ khởi đầu để mơ tả hệ thống qua chức Nó cho phép phân rã dần chức từ chức mức cao thành chức chi tiết nhỏ kết cuối ta thu chức Cây chức xác định rõ ràng dễ hiểu xẩy hệ thống Đặc điểm biểu đồ phân cấp chức : - Kho liệu: Là liệu đơn liệu có cấu trúc lưu lại để truy cập nhiều lần sau Tên kho danh từ cộng với tính từ (nếu cần thiết) cho phép hiểu vắn tắt nội dung cần thiết - Thực thể (các tác nhân ngồi): Là người, nhóm người, tổ chức, đối tượng bên ngồi hệ thống có trao đổi thơng tin với hệ thống Tác nhân ngồi nơi cung cấp thông tin cho hệ thống nơi nhận thơng tin Tên tác nhân ngồi danh từ - Kho liệu: Là liệu đơn liệu có cấu trúc lưu lại để truy cập nhiều lần sau Tên kho danh từ cộng với tính từ (nếu cần thiết) cho phép hiểu vắn tắt nội dung cần thiết Biểu diễn: Dùng hai đường thẳng song song ghi thông tin 19 2.2.3 Đánh giá hệ thống - Khi thực cơng việc quản lý chấm cơng tính lương tay gặp khơng khó khăn, tính chất cơng việc phức tạp nên để quản lý chấm cơng tính lương theo kiểu truyền thống gây nhiều bất tiện cho người quản lý - Việc cập nhật lưu trữ liệu chấm cơng tính lương tốn nhiều thời gian công sức - Việc chỉnh sửa thông tin, liệu lập báo cáo, hóa đơn tốn thời gian, dễ dẫn tới sai sót khơng đáng có tổn phí cho việc bố trí nhân viên phụ trách công việc này, dẫn tới ảnh hưởng tới việc kinh doanh phát triển công ty - Do việc quản lý kho sản phẩm, hàng hóa theo phương thức truyền thống tồn nhiều hạn chế, nên việc ứng dụng tin học vào cơng việc quản chấm cơng tính lương bước tiến cho công việc quản lý, đem lại hiệu kinh tế cho công ty Tin học hóa việc quản lý chấm cơng tính lương giúp khắc phục nhược điểm trên, việc quản lý trở nên đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng mà xác, tiết kiệm thời gian nguồn nhân lực Đó lý mà phải xây dựng chương trình quản lý chấm cơng tính lương hữu ích, tiện dụng đảm bảo hiệu cao 20 Quản lý chấm công Chấm công nhân viên Hồ sơ nhân viên Danh mục nhân viên Tính lương Danh mục xưởng Mã nhân viên Họ tên nhân viên Chức vụ Xưởng Bảng 1.2: Sơ đồ chức hệ thống chấm công 21 2.3.4 Thiết kế sở liệu Bảng 1.3 : bảng nhân viên Tên trường Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Giới tính Địa Số điện thoại Mã phân xưởng Mã chức vụ SCMND Hệ số phụ cấp Hệ số lương Kiểu liệu Text Text Date Text Text Text Text Text Text Float Float Bảng 1.4: Bảng chức vụ Tên trường Mã chức vụ Tên chức vụ Hệ số phụ cấp Kiểu liệu Text Text Float Bảng 1.5: Bảng phân xưởng Tên trường Mã phân xưởng Tên phân xưởng Kiểu liệu Text Text 22 Bảng1.6 : Bảng lương Tên trường Mã nhân viên Tên nhân viên Tiền lương Phụ cấp BHXH BHYT BHTN KPCĐ Tiền thưởng Tổng thu nhập Tổng phải nộp Còn lại Ghi nhận Kiểu liệu Text Text Float Float Float Float Float Float Float Float Float Float Text 23 Chương CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Đăt vấn đề tốn Trong thời đại ngày với phát triển giới, kèm theo kinh tế ngày trọng Chính cơng tác kế tốn doanh nghiệp chiếm vai trò quan trọng, cơng tác quản lý thông tin tiền lương nhân viên Với kho khổng lồ thông tin doanh nghiệp, ta quản lý cách tốt nhất? Hơn lại phải tìm kiếm cách dễ dàng nhanh chóng Trên sở em tiến hành chương trình quản lý tiền lương sử dụng công cụ excel Đáp ứng yêu cầu quản lý tìm kiếm thơng tin cách nhanh xác đồng thời tính tiền lương cho nhân viên nhanh click chuột Để giúp người dùng thuận tiện cơng việc chương trình xây dựng trường hợp xử lý ngoại lề chọn thành phần có bảng khác mà khơng cần phải nhập, tính tự động khơng cần phải bấm nút tính kết 3.2 Giao diện chương trình Sheet sheet chứa form khác chương trình nhằm phục vụ cho người quản lý muốn đến sheet khác 24 Hình 3.1: Giao diện chương trình 3.3 Một số giao diện chương trình Giao diện nhân viên chương trình Giao diện nhân viên chương trình: dùng để nhập liệu thơng tin nhân viên: Hình 3.2: Giao diện hồ sơ nhân viên Giao diện đơn vị chương trình 25 Hình 1.7 : Giao diện phân xưởng Các thao tác thêm, sửa, xóa giống form nhân viên Giao diện chương trình bảng lương Hình 1.8 : Giao diện bảng lương 26 27 KẾT LUẬN Xã hội ngày đòi hỏi yêu cầu cao từ sản phẩm phần mềm Vì để ứng dụng vào thực tế đòi hỏi yêu cầu cao từ chương trình Chương trình quản lý tiền lương em giúp nhân viên kế toán tính tốn tiền lương cách nhanh chóng Tìm thơng tìm nhân viên cách xác nhanh Cập nhập thông tin bậc lương hay tiền thông tin nhân viên hàng ngày Đồng thời chương trình có giao diện thân thiện giúp trợ giúp nhân viên việc sử dụng chương trình Tin học hố cơng tác quản lý kinh doanh máy tính đề tài có tính chất thực tế Nếu đề tài hoàn thiện áp dụng vào thực tế nâng cao hiệu công tác quản lý, giúp cho cán quản lý giảm bớt khó khăn, tránh sai sót cơng việc đồng thời nâng cao hiệu công việc, giảm bớt nhiều thời gian việc lập báo cáo thống kê, tra cứu Tạo điều kiện phục vụ tốt cho cán quản lý kinh doanh Hệ thống mang lại hiệu nhiều mặt, giúp cho người cán quản lý hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn Do trình độ em hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm với tốn quản lý với ngơn ngữ Excel nên đề tài em chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế, nhiều thiếu sót hạn chế định Nhưng qua em rút nhiều kinh nghiệm cho thân cách làm đề tài quản lý, cách học ngôn ngữ Excel Em xin chân thành cảm ơn thầy LÊ TRIỆU TUẤN thầy NGUYỄN VIỆT HÙNG hướng dẫn giúp em hoàn thành đề tài Hướng phát triển đề tài Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện chương trình ngày tốt quy mô rộng sâu vào vấn đề phân quyền chương trình quản lý đồng thời xây dựng chức cao để hồn thiện chương trình đáp ứng với nhu cầu thực tế công ty toàn xã hội 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Võ Thành Danh, Kế tốn phân tích, (2001 ) , NXB Thống Kê [2].Võ Văn Huy Huỳnh Ngọc Liễu, (2001 ) , Hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa Hoc Kỹ Thuật [3].Trương Văn Tú Trần Thị Song Minh, (2000 ) , Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống Kê [4] Ngoc Bích- Tường Thụy- Quỳnh Nga, (2012 ), C# dành cho người tự học , NXB Thông Tin Truyền Thông [5] Nguyễn Thế Hưng , (2008), Hệ thống thơng ti kế tốn , NXB Thống Nhất 29 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày… tháng… năm…… Chữ ký GVHD Chữ ký GVHD (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 30 ... chức Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình 2.1.3 Đặc điểm tiền lương cơng ty Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên áp dụng cách trả lương cho nhân viên:... tác quản lí cơng ty để đưa chương trình quản lý tối ưu hoạt động công ty  Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế công tác quản lý chấm công công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái Nguyên chi. .. phần đầu tư phát triển TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty Giới thiệu chung: Tên gọi : Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG- Thái ngun chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý chấm công cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình, Xây dựng chương trình quản lý chấm công cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình, TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, 1Những vấn đề chung về quản lý chấm công, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, 1 Khảo sát thực trạng công ty cổ phần đầu tư và phát triển TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình., 2 Sơ đồ các chức năng trong hệ thống chấm công, 3 Một số giao diện của chương trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn