Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội

25 53 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:44

Bài 13: 1) Cho a, b ∈ N, b ≠ Khi a M b? 1) Với a, b ∈ N, b ≠ aM b có k ∈ N cho: a = k b Còn 2) 18 có chia hết chocách nói2)nào khác 18 M 318? M3 18 = khơng ? Vì ? 18 có chia hết cho khơng ? Vì ? 18 M4 vì: khơng có số tự nhiên nhân với 18 Bài 13: Ước bội: a bội b a b ướ a b ước c Tổng quát: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b b gọi ước a   ?1 Số 18 có bội khơng? Có bội khơng? Số có ước 12 khơng? Có ước 15 không? Bài giải:  Số 18 bội 18M3, khơng bội 18 M4  Số ước 12 12M4, khơng ước 15 15 M4 Thảo luận nhóm:  Nhóm (1, 3, 5, 7, 9): Tìm tập hợp A số tự nhiên bội  Nhóm (2, 4, 6, 8, 10): Tìm tập hợp B số tự nhiên ước 2 CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI Kí hiệu: + Tập hợp ước a Ư(a) + Tập hợp bội a B(a) Cách tìm ước bội: a Cách tìm bội: Ví dụ: Tìm tập hợp bội 8.0 = 8.1 = 8 = 16 = 24 B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40;…} = 32 = 40 ………… Ta tìm Muốn tìmcác bội bội của số khác 00 ta làm cách nhân số 0; 1; 2; 3; 4;… thếvới nào? } ?2 *Tìm số tự nhiên x mà x  B(8) x < 40 Bài giải B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; …} Vì x  B(8) x < 40 nên x  {0; 8; 16; 24; 32} NHẬN XÉT: Một số b khác có vơ số bội số bội b có dạng : k.b ( k ∈ N) b Cách tìm ước: *Ví dụ: Tìm tập hợp ước 8 M1 M2 M3 Ư(8) = {1; 2; 4; 8} M4 M5 M6 M7 M8 Ta tìm ước a (a >1) cách Muốn tìm ước số a (a >1) ta làm chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia ? hết cho số nào, số ước a BÀI 113c (SGK-Tr44) * Tìm số tự nhiên x cho: x  Ư (20) x > Bài giải Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20} Vì x  Ư (20) x > nên x  {10; 20} 10 ?4 *Tìm ước tìm vài bội Bài giải Ư(1) = {1} Một vài bội là: 0; 1; 2; 3; 4; 5;… Trong lúc ơn bội ước nhóm bạn lớp 6.5 tranh luận : Anh: Trong tập hợp số tự nhiên có số bội số khác Ngân: Tớ thấy có số ước số tự nhiên Hồng: Mình tìm số tự nhiên ước số Huỳnh: Mình tìm số tự nhiên có ước số ? Vừa lúc giáo dạy tốn qua, bạn xúm lại hỏi, cô bảo: Cả bốn bạn đúng! Các em cho biết số vậy? Chú ý * Số bội số tự nhiên khác * Số ước số tự nhiên * Số ước số tự nhiên * Số có ước a M b ⇔ a ∈ B(b); b ∈ Ư(a) Cách tìm bội số b *Lấy số b nhân với số 0; 1; 2; 3; 4; … *Kết nhân bội b Cách tìm ước số a *Lấy số a chia cho số tự nhiên từ đếnaa 11đến *Nếu chia hết cho số số ước a Trò chơi: Dán Hoa Thành phần: Hai đội chơi, đội gồm bạn Cách chơi: Với yêu cầu đề đội phải tìm giá trị thích hợp viết vào cánh hoa sau nhanh chóng dán lên bảng, tạo thành hoa Biết số lượng cánh hoa hai đội phải dán 12 24 36 96 Tìm x ∈N biết x ∈B(12), 10 < x < 100 48 60 Đội Đội 84 72 ∈ ∈ Tìm x N biết x ∈ Ư(36) 12 36 18 Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! Tràng vỗ tay Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! gói kẹo Nhóm bạn thắng cuộc, mời bạn chọn phần thưỏng cho nhóm ! 8cái bút bi HƯỚNG DẪN BTVN: Học thuộc tổng quát ước bội, quy tắc tìm ước, tìm bội Xem làm trò chơi “Đua ngựa đích” BTVN: 111; 112; 113 (SGK tr 44) XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Bài tập 1: Lớp 6.5 có 39 học sinh, muốn chia số học sinh vào nhóm Trong cách chia sau cách thực được? Bài giải Cách chia Thứ Thứ hai Số nhóm 13 …….…… Số người nhóm 13 ….…… Không…….…… thực Thứ ba Không thực …….…… Bài tập 2: Các câu sau hay sai? A) cho cho số tự b A Nếu có số tự nhiên a chia hết sốnhiên tự nhiên bthìthìtatanói nóia alàlàbội bộicủa củab bvàvàb blàlàước ướccủa củaa.a.sai B) Muốn tìm bội số khác ta nhâ chia số n với 0; 1; 2; 3; 4… sai C) Muốn tìm ước a (a>1) ta chia a cho số tự nhiên từ đến a để xét xem chia hết cho số nào, số ước a Đúng Bài tập 3: Điền từ “ước” “bội” thích hợp vào chỗ trống * Một lớp có 36 em chia vào tổ, số tổ ước …….…của 36 * Số học sinh khối xếp theo hàng 2; hàng 5; hàng vừa đủ , số học sinh khối bội 2; ……….… bội bội 5; ……… là………… ... khơng? Số có ước 12 khơng? Có ước 15 khơng? Bài giải:  Số 18 bội 18 M3, khơng bội 18 M4  Số ước 12 12 M4, khơng ước 15 15 M4 Thảo luận nhóm:  Nhóm (1, 3, 5, 7, 9): Tìm tập hợp A số tự nhiên bội. .. khơng có số tự nhiên nhân với 18 Bài 13 : Ước bội: a bội b a b ướ a b ước c Tổng quát: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b b gọi ước a   ?1 Số 18 có bội khơng? Có bội. .. biết số vậy? Chú ý * Số bội số tự nhiên khác * Số ước số tự nhiên * Số ước số tự nhiên * Số có ước a M b ⇔ a ∈ B(b); b ∈ Ư(a) Cách tìm bội số b *Lấy số b nhân với số 0; 1; 2; 3; 4; … *Kết nhân bội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 13: Ước và bội, CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn