Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

38 77 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:34

BÀI GIẢNG TOÁN - - BÀI 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Quy c Khi em thấy ký hiệu  em ghi vào Khi em thấy ký hiệu em phát biểu trả lời câu hỏi Mở đầu Mẹ An có chuối, An phải dã ngoại với bạn An, An muốn mang theo 10 chuối Làm để mẹ An đưa cho cô 10 chuối Mẹ An khơng có đủ 10 chuối, phải mượn hàng xóm chuối trả lại sau Sau đưa cho An 10 chuối, mẹ An chuối? Chúng ta nói mẹ An có chuối không? Để trả lời câu hỏi trên, vào học hôm ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG - Điều kiện để thực phép trừ tập hợp số tự nhiên N gì? - Điều kiện để thực phép trừ số bị trừ lớn số trừ Thực phép tính sau: a) + = 14 b) - = e) - = f) - ? = §1 Làm quen với số nguyên âm §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Các ví dụ -1, - 2, - 3, - 4, gọi  Các số số nguyên âm Cách đọc: -1 : âm hay trừ -2 : âm hay trừ -3 : âm hay trừ -4 : âm hay trừ Các ví dụ o C Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế 50 40 Nhiệt độ nhiệt kế 20°C 30 (đọc hai mươi độ C) 20 10 Nhiệt độ nước đá tan 0°C (đọc không độ C) -10 -20 -30 Nhiệt độ 0°C viết với dấu “–“ đằng trước Nhiệt độ 10 độ 0° C viết - 10° C -40 (đọc âm mười độ C trừ mười độ C) Các ví dụ 1: Đọc nhiệt độ thành phố sau: Hà Nội : 18° C Hồ Gươm 1: Đọc nhiệt độ thành phố sau: Cổng Ngọ Môn Huế: 20° C 1: Đọc nhiệt độ thành phố sau: Hồ Than Thở Đà Lạt:19 ° C Bài tập: Chọn đáp án Cho trục số a) Điểm P cách điểm -1 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số: A - B C D - b) Điểm Q cách điểm -1 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số: A - B C D - c) Điểm R cách điểm đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số: -2 R P -4 -3 -2 Q -1 Bài 1-SGK/68: a) 4 4 3 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 a) b) c) -3 C -2 C 0 C b) Nhiệt độ nhiệt kế b cao nhiệt độ nhiệt kế a d) C e) C Bài 3-SGK/68: Người ta dùng số nguyên âm để thời gian trước công nguyên Chẳng hạn, nhà tốn học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa ơng sinh năm 570 trước công nguyên Pi-ta-go Hãy viết số (nguyên âm) năm tổ chức vận hội đầu tiên, biết diễn năm 776 trước cơng ngun Củng cố: Các số gọi số nguyên âm ? Các số -: 1; 2- ; 3… - gọi số nguyên âm 2.Trong thực tế ta dùng số nguyên âm nào? a) Để nhiệt độ 0° C b) Để độ cao mực nước biển c) Để số tiền nợ d) Số năm trước công nguyên TRÒ CHƠI Ô số a) Am Đọc độ Cnhiệt trừ độ C độ b) Am độ C trừ độ C nhiệt kế c) Không độ C sau d) Hai độ C e)Ba độ C Ơ số • Trong hai nhiệt kế a b Nhiệt độ nhiệt kế b nhiệt độ cao hơn? cao Ô số Đọc độ cao đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) 8848 mét (cao giới) Độ cao núi Ê-vơ-rét 8848 mét Ơ số • Bạn thưởng 10 điểm • +10 điểm Ơ số Đọc độ cao đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin) -11524 mét (sâu giới)  Độ cao đáy vực Ma-ri-an âm mười ngàn năm trăm hai mươi bốn mét Ơ số • Bạn thưởng 10 điểm • +10 điểm Ơ số • Bạn thưởng 10 điểm • +10 điểm Thế số ngun âm? Ơ số Các số có dấu “ - ” đằng trước gọi số nguyên âm CHÚC MỪNG ĐỘI BẠN THẮNG CUỘC XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP: 7A3 ... - ? = §1 Làm quen với số nguyên âm §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Các ví dụ -1, - 2, - 3, - 4, gọi  Các số số nguyên âm Cách đọc: -1 : âm hay trừ -2 : âm hay trừ -3 : âm hay trừ -4 : âm hay trừ... điểm R biểu diễn số: -2 R P -4 -3 -2 Q -1 Bài 1-SGK /68 : a) 4 4 3 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 a) b) c) -3 C -2 C 0 C b) Nhiệt độ... hội đầu tiên, biết diễn năm 7 76 trước công nguyên Củng cố: Các số gọi số nguyên âm ? Các số -: 1; 2- ; 3… - gọi số nguyên âm 2. Trong thực tế ta dùng số nguyên âm nào? a) Để nhiệt độ 0° C b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn