Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên

21 37 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:32

KIỂM KIỂM TRA TRA BÀI BÀI CŨ CŨ Câu hỏi: Em viết số nguyên âm Hãy gắn số số vào thực tế? Trả lời: số nguyên âm: -1; -2; -3; -5000; -570; … Trong thực tế: Nhiệt độ SaPa -10C; Có -5000 đồng (tức nợ 5000 đồng) Năm -570 (tức năm thứ 570 trước công nguyên) BÀI 2: Số nguyên: Tập hợp số nguyên âm -2 -1 -3 Tập hợp cáccác sốsố tự Tập hợp nhiên N dương nguyên -5 -4 Tập hợp số nguyên Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …  * Chú ý: Điểm biểu diễn số nguyên a gọi điểm a Số số nguyên dương, không số nguyên âm … -6 -5 -4 -3 -2 -1 00 số nguyên âm … số nguyên dương Tập hợp số nguyên Z * Nhận xét: Dùng số nguyên để biểu thị đại lượng ngược chiều Nhiệt độ -5 C C: 0 Trong thực tế Người ta thường dùng số nguyên để làm gì? +5 C C: 0 Số tiền Nợ 50 000đ: -50 000đ Có 50 000đ: +50 000đ Độ cao Thấp 65m mực nước biển: -65m Cao 1500m mực nước biển +1500m Bài 7(SGK/70): Cao so với mực nước biển Độ cao đỉnh Phan-xi-păng +3143 m Độ cao đáy vịnh Cam Ranh -30 m Dấu “ + “ dấu “ – “ biểu thị điều gì? Thấp so với mực nước biển Ví dụ: + Điểm A cách điểm mốc M phía Bắc 3km biểu thị là: +3km + Điểm B cách M phía Nam 2km biểu thị là: -2km ?1 Đọc số biểu thị điểm C, D, E hình bên Điểm C: +4km Điểm D: -1km Điểm E: -4km Số nguyên: ?2 Một ốc sên sáng sớm vị trí điểm A cột cách mặt đất 2m Ban ngày ốc sên bò lên 3m Đêm ta mệt “ngủ quên” nên bị tuột xuống : a) 2m b) 4m Hỏi sáng hôm sau ốc sên cách A mét trường hợp a), b)? Cả hai trường hợp ốc sên cách điểm A mét A A 1m Trường hợp a) 1m Trường hợp b) ?3 Hai số -1 có đặc biệt? + +1m A A -1m Trường hợp a) Trường hợp b) Số nguyên: Biểu diễn số -1 1; -2 2; trục số * Chú ý: * Nhận xét: Số đối: -3 -2 -1 ?4 Tìm số đối số sau: 7; -3 Số đối -7 Số đối -3 * Nhận xét: Số đối Số nguyên: Z =  ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;… * Chú ý: * Nhận xét: Số đối: -3 -2 -1 Các số -1; -2; … số đối Củng cố kiến thức Câu 1: Chỉ tập Z Hình Z 1; 2;3;… Hình +1; +2; +3;… 12 13 14 15 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 -1; -2; -3; … Hình Z -1;-2; -3;… N Z -1; -2; -3;… Câu 2: 00 985137642 10 Tìm số đối: Số a +3 -5 -1 Số đối a -3 -1 Hai số đối khác nhau? Đúng hay sai? S Câu 3: 12 13 14 15 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Điền vào ô trống Giá trị Thực tế -3 +3 Số tiền Tiền nợ Tiền có Số kính Cận thị Viễn thị Năm Độ cao Trước Công nguyên Dưới mực nước biển Sau CN Trên mực nước biển Câu 4: 88 84 58 54 48 44 86 90 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 56 50 52 46 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 9876543210 Đọc nhiệt độ 380C 00C 00C 00C -70C -20C Hà Nội Matxcơva 380C -70C Bắc Kinh -20C 210C 00C Đà lạt 210C R.Đề-Các (Rene Descartes: 1596 – 1650) Ông người Pháp, sinh Hà Lan, thuộc gia đình quý tộc Đề-Các nhà toán học nhân loại đưa phương pháp xác định tọa độ điểm hệ trục vng góc mà em làm quen chương trình tốn – 7, “hệ tọa độ ĐềCác” Nói đến số nguyên âm, từ TK III trước Công Nguyên số âm xuất sách “Toán thư cửu chương” Trung Quốc Khi số dương hiểu số “tiền lãi”, số “tiền có” số âm hiểu số “tiền lỗ”, số “tiền nợ” Khi chưa có dấu “-”, người Trung Quốc dùng màu mực khác để viết số số tiền nợ, tiền lỗ để phân biệt với số tiền có, tiền lãi Đến TK XVII Đề-Các đề nghị biểu diễn số âm trục số vào bên trái điểm từ số âm dần có quyền bình đẳng với số dương Hướng dẫn nhà: + Tập hợp số nguyên? Học: + Số nguyên dương, số nguyên âm? + Số đối? Làm: SGK: 6,8,9,10 trang 70-71 SBT: 9,10,12,13 trang 55-56 Xem: Bài tiếp theo: Thứ tự tập hợp số nguyên Trường THCS N’ Thol Hạ ... 4: 88 84 58 54 48 44 86 90 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 56 50 52 46 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 98 765 4 321 0 Đọc nhiệt độ 380C 00C 00C 00C -70C -20 C Hà Nội Matxcơva... 570 trước công nguyên) BÀI 2: Số nguyên: Tập hợp số nguyên âm -2 -1 -3 Tập hợp cáccác s số tự Tập hợp nhiên N dương nguyên -5 -4 Tập hợp số nguyên Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …  * Chú... ý: Điểm biểu diễn số nguyên a gọi điểm a Số số nguyên dương, không số nguyên âm … -6 -5 -4 -3 -2 -1 00 số nguyên âm … số nguyên dương Tập hợp số nguyên Z * Nhận xét: Dùng số nguyên để biểu thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn