Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

62 164 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 07:20

Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẦM BIOGAS TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TAI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LONG CƯƠNG XÃ LƯƠNG PHÚ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014- 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẦM BIOGAS TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TAI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LONG CƯƠNG XÃ LƯƠNG PHÚ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014- 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Dương Minh Ngọc Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Môi trường thời gian thực tập tốt nghiệp em tiến hành đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , Tỉnh Thái Nguyên” Trong suốt trình thực đề tài cố gắng nhiều thân, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy khoa Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Các thầy cô trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô khoa Môi trường khoa Quản lý tài nguyên trang bị cho em tảng kiến thức vững môi trường phương pháp quản lý xử lý bảo vệ môi trường nhiều lĩnh vực liên quan khác Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Dương Minh Ngọc – khoa Mơi Trường, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ em nhiều để em hoàn thành nội dung đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới cô chú,anh chi nhiệt tình giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu sở Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể gia đình, bạn bè hết lòng động viên, giúp đỡ tạo điều kiện vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Do trình độ thời gian thực đề tài có giới hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc q thầy và bạn sức khỏe! Sinh viên thực hiện Nguyễn Trường Giang ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm Bảng 2.2 Thành phần hóa học phân số loại gia súc Bảng 2.3 Điển hình thành phần khí sinh học 14 Bảng 2.4 Ảnh hưởng loại phân đến sản lượng 15 thành phần khí thu 15 Bảng 2.5 Nồng độ tối đa cho phép số chất độc hại 19 Bảng 3.1 Các tiêu phương pháp phân tích 30 Bảng 4.1 Kết phân tích số tiêu vật lý, hóa học nước thải chăn ni lợn trước cơng trình khí sinh học Biogas 36 Bảng 4.2 Kết phân tích số tiêu vật lý, hóa học nước thải chăn ni lợn sau cơng trình khí sinh học Biogas 40 Bảng 4.3 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi lợn hầm biogas trang trại chăn nuôi Long Cương 42 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Mơ hình hầm Biogas thực tế 17 Hình 2.2 Mơ hình hầm Biogas Composite 19 Hình 4.1 Vị Trí trang trại Long Cương 31 Hình 4.2 Biểu đồ tiêu TSS nước thải chăn nuôi trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT 37 Hình 4.3 Biểu đồ tiêu COD nước thải chăn nuôi trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT 38 Hình 4.4 Biểu đồ tiêu BOD nước thải chăn nuôi trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT 38 Hình 4.5 Biểu đồ tiêu T-P nước thải chăn nuôi trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT 39 Hình 4.6 Biểu đồ tiêu TSS, COD, BOD, T-P nước thải chăn nuôi sau xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT 41 Hình 4.7 Biểu đồ Hiệu xuất xử lý hệ thống hầm Biogas trang trại chăn nuôi Long Cương 43 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Diễn giải C Cacbon COD Nhu cầu oxy hóa học CNKSH Cơng nghệ khí sinh học CH4 Metan Cu Đồng BOD Nhu cầu Oxy sinh hóa DO Nồng độ Oxy tự hòa tan nước TDS Tổng chất rắn hòa tan E.M Effective Microorganisms 10 ThS Thạc sĩ 11 K Kali 12 N Nitơ Kali 13 Na Natri 14 NNPTNT Nông Nghiệp Phát triển nông thôn 15 T–N Tổng Nitơ 16 T–P Tổng phốtpho 17 TCCP Tiêu chuẩn cho phép 18 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 19 UBND Uỷ ban nhân dân 20 VNĐ Việt Nam đồng 21 VSV Vi sinh vật 22 WHO Tổ chức Y tế Thế giới 23 TSS Tổng chất rắn lơ lửng v MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Những ảnh hưởng chất thải chăn nuôi 2.1.3 Đặc điểm loại chất thải chăn nuôi 2.1.4 Tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn 11 2.1.5 Một số phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi 12 2.1.6 Công nghệ Biogas 14 2.2 Cơ sở pháp lý đề tài 19 2.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 21 2.3.1 Hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi công nghệ Biogas giới 21 2.3.2 Hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi công nghệ Biogas việt nam Cơng nghệ khí sinh học dụng Việt Nam từ năm 1960 Lịch sử phát triển Việt Nam chia làm thời kỳ……………………………… 23 2.3.3 Tình hình nghiên cứu xử lý chất thải chăn nuôi Thái Nguyên 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 vi 3.1 Đối tượng pham vi nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.1 Giới thiệu trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình Tỉnh Thái nguyên 28 3.3.2 Đánh giá hiệu hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên……… … 28 3.3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hầm ủ Biogas trang trại chăn nuôi lơn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu 28 3.4.3 Phương pháp xử lý thống kê số liệu, tổng hợp viết báo cáo 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Giới thiệu khái quát trang trại chăn nuôi Long Cương xã Lương Phú – huyện Phú Bình – Thành Phố Thái nguyên 31 4.1.1 Vị trí địa lý trang trại Long Cương 31 4.1.2 Giới thiệu chung quy mô cấu đất đai trang trại chăn nuôi Long Cương 31 4.1.3 Hiện trạng sử dụng hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi Trang trại Long cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên 32 4.1.3.1 Loại hầm ủ Biogas sử dụng trang trại 32 4.1.3.2 Những khó khăn thuận lợi lắp đặt hầm ủ Biogas 34 4.2 Đánh giá hiệu hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên 36 vii 4.2.1 Nước thải chăn nuôi lợn trước xử lý hầm biogas trang trại chăn nuôi Long Cương 36 4.2.2 Nước thải chăn nuôi lợn sau qua xử lý hầm biogas Tải trang trại chăn nuôi Long Cương 40 4.2.3 Hiệu xuất xử lý hệ thống hầm Biogas trang trại chăn nuôi Long Cương 42 4.2.4 Đánh giá hiệu hầm biogas 44 4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hầm ủ Biogas trang trại chăn nuôi lơn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 45 4.3.1 Giải pháp chung 45 4.3.2 Giải pháp cụ thể 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước nông nghiệp phát triển khu vực Đông Nam Á Nhắc đến phát triển nơng nghiệp khơng riêng trồng trọt, mà nuôi Việt Nam ngành kinh tế mũi nhọn góp phần cải thiện đời sống nâng cao mức sống người dân, đặc biệt người dân vùng nông thôn Những năm gần đây, ngành chăn nuôi phát triển rộng khắp tỉnh nước, đồng thời với phát triển đặt cho ngành thách thức lớn vấn đề ô nhiễm môi trường Do vậy, để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi, nhà chuyên môn trọng đến vấn đề xử lý phân chất thải Các biện pháp kỹ thuật phổ biến để xử lý chất thải từ gia súc bao gồm hệ thống biogas, Bể chứa phần, sử dụng xanh để hấp thu chất thải nước ta., Việc Nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghệ Biogas giải pháp chủ yếu để giải tình trạng ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn chất đốt, tiết kiệm lượng hiệu vùng nông thôn Thái Nguyên tỉnh nước có số lượng trang trại chăn ni lớn với nhiều trang trại quy mơ 16 nghìn gà/lứa; 4.000 lợn thịt Các trang trại tập trung chủ yếu địa phương như: Phú Bình, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Phú Lương, T.X Sơng Cơng Tính đến nay, tồn tỉnh có 750 trang trại chăn ni Trong đó,Phú Bình huyện tỉnh Thái Ngun, sản xuất nông nghiệp chủ yếu, công nghiệp dịch vụ chưa phát triển nhiều Chăn nuôi đặc biệt đóng vai trò quan trọng kinh tế Một nguồn thu nhập chủ yếu nơng hộ Trong đó, xã Lương Phú, 39 Nhận xét: Nồng độ BOD5 theo quy chuẩn cho phép 100 mg/lít theo kết phân tích mẫu nước thải chăn nuôi lợn trước xử lý 875 mg/l có giá trị nồng độ cao ngưỡng quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT 7,75 lần 4.2.1.4 Chỉ tiêu T- P nước thải trước xử lý Kết phân tích tiêu T-P nước thải chăn nuôi lợn trước xử lý hầm biogas so với QCVN thể qua biểu đồ sau: T-P 10 M1 8.7 T-P QCVN Hình 4.5 Biểu đồ tiêu T-P nước thải chăn nuôi trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT Nhận xét: Nồng độ T-P theo quy chuẩn cho phép mg/lít theo kết phân tích mẫu nước thải chăn ni lợn trước xử lý 8,7 mg/l có giá trị nồng độ cao ngưỡng quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT 0,45lần 40 4.2.2 Nước thải chăn nuôi lợn sau qua xử lý hầm biogas Tải trang trại chăn nuôi Long Cương Kết phân tích số tiêu vật lý, hóa học nước thải chăn ni lợn sau xử lý hầm biogas thể qua bảng sau: Bảng 4.2 Kết phân tích số tiêu vật lý, hóa học nước thải chăn ni lợn sau cơng trình khí sinh học Biogas Chỉ tiêu STT Đơn vị Kết QCVN62- M2 MT:2016/BTNMT (cột B) Màu sắc - Vàng nâu - Mùi - Hơi Khơng có mùi TSS Mg/l 63,00 150 COD Mg/l 480 300 BOD5 Mg/l 336 100 to C 30 40 pH - 6.58 5.5 – P tổng Mg/l 3,9 o (Nguồn: Kết phân tích phòng thí nghiệm năm 2018)  Chú thích: - QCVN62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi - M2: Nước thải sau Khi xử lý qua hầm Biogas  Nhận xét; Qua bảng 4.2 cho ta thấy: Nước thải chăn nuôi lợn sau xử lý qua bể Biogas tiêu BOD, COD, TSS, T-P,VSV, Mùi, Màu giảm cao TCCP thể cụ thể qua hình sau: 41 600 480 500 400 336 300 Mẫu 300 QCVN 200 150 100 100 63 3.9 TSS COD BOD T-P Hình 4.6 Biểu đồ tiêu TSS, COD, BOD, T-P nước thải chăn nuôi sau xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT Nhận xét: qua hình cho thấy Nồng độ TSS nước thải sau xử lý 63 mg/l đạt ngưỡng cho phép QCVN 62-MT:2016/BTNMT Giá trị TSS thấp trình xử lý nước thải phân qua bể lắng phân sau vào bể biogas Bể biogas xử lý lượng TSS lớn, nước sau biogas thải hồ tùy nghi đến hồ hiếu khí, có phân hủy hạt hữu VSV, lắng đọng hạt có nguồn gốc vơ q trình xử lý Vì vậy, nồng độ TSS cuối hệ thống xử lý thấp đạt ngưỡng cho phép T-P có giá trị trung bình 3,9 mg/l đạt ngưỡng cho phép QCVN Các thông số BOD5, COD, vượt ngưỡng QCVN BOD vượt qua quy chuẩn 2,36 lần, COD vượt qua quy chuẩn 0,6 lần Các thông số BOD5, COD vượt ngưỡng cho phép quy chuẩn tính chất nước thải chăn ni giàu chất hữu cơ, COD, BOD có giá trị vượt qua quy chuẩn mà hệ thống xử lý nước thải trang trại chưa đạt hiệu cao 42 4.2.3 Hiệu xuất xử lý hệ thống hầm Biogas trang trại chăn nuôi Long Cương Hiệu xuất xử lý hệ thống hầm Biogas trang trại chăn nuôi Long Cương thể qua bảng sau: Bảng 4.3 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi lợn hầm biogas trang trại chăn nuôi Long Cương: Bảng 4.3 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi lợn hầm biogas tại trang trại chăn nuôi Long Cương STT Chỉ tiêu Đơn Kết vị Hiệu MT:2016/BTNMT Suất(%) M1 QCVN62- Màu - sắc M2 Xanh Vàng đen nâu (cột B) - - Mùi - Hôi Hơi Khơng có mùi - TSS Mg/l 102,00 63,00 150 38,23 COD Mg/l 1250,00 480 300 61,6 BOD5 Mg/l 875 336 100 61,6 to C 30 30 40 - pH - 6,74 6.58 5.5 – - T-P Mg/l 8,7 3,9 55,17 o  Chú thích: - QCVN62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi - M1: Nước thải trước Khi xử lý qua hầm Biogas - M2: Nước thải sau Khi xử lý qua hầm Biogas  Nhận xét: 43 Qua bảng ta thấy tiêu COD, BOD, T-P giảm đáng kể vượt ngưỡng TCCP hiệu xử lý tiêu đạt hiệu suất cao Hiệu suất xử lý COD đạt 61,6%, Hiệu suất xử lý BOD đạt 61,6%, Hiệu suất xử lý T-P đạt 55,17% Có thể nhận thấy rõ hiệu xử lý hầm ủ Biogas, vượt TCCP so với nước ban đầu hiệu 1400 1250 1200 1000 875 800 Mẫu Mẫu 600 480 QCVN 336 400 300 200 102 150 63 100 8.7 TSS COD BOD 3.9 T-P Hình 4.7 Biểu đồ Hiệu xuất xử lý hệ thống hầm Biogas trang trại chăn nuôi Long Cương Nhận xét: Như ta nhận thấy rõ hiệu xử lý hầm ủ Biogas, vượt TCCP so với nước ban đầu hiệu ta thấy chẻ tiêu COD, BOD, T-P giảm đáng kể nhương vượt ngưỡng TCCP hiệu xử lý tiêu đạt hiệu suất cao Vì Hiệu suất xử lý COD, BOD , TSS, T-P đạt khoảng 38.23% đến 61,6% để đạt hiệu xử lý cao cần phải xử lý qua mơ hình công nghệ khác, xử lý bãi lọc trồng cây, thực vật thủy sinh… 44 Về mặt cảm quan việc xử lí thải chăn ni tốt tạo nên mơi trường xung quanh thống đãng, khơng khí khơng bị ô nhiễm mùi, tạo nên cảm giác dễ chịu cho hộ gia đình gia đình khác sinh sống xung quanh Như vậy, việc triển khai áp dụng mơ hình hầm Biogas xử lý chất thải chăn ni góp phần giảm thiểu lượng chất thải tương đối lớn phát thải vào môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 4.2.4 Đánh giá hiệu hầm biogas 4.2.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế Về kinh tế hầm biogas mang lại lợi ích khơng nhỏ tháng hộ gia đình tiết kiệm Các chi phí cho nhiên liệu than củi gà công nghiệp - Nếu sử dụng phụ phẩm làm phân bón cho trồng thay cho loại phân bón hóa học giảm phần chi phí tương đối lớn cho việc mua phân, tiết kiệm Các phụ phẩm từ hầm Biogas tận dụng làm thức ăn cho cá, giúp chúng tăng trưởng nhanh đạt hiệu kinh tế cao + Nước xả: Là loại phân bón có tác dụng nhanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng hoà tan nước nên trồng dễ hấp thu tưới nước xả cho + Bã cặn: Gồm yếu tố dinh dưỡng, hợp chất hữu chất hấp thu nhiều yếu tố dinh dưỡng có hiệu Cho đến phụ phẩm sinh hoạt có nhiều ứng dụng sản xuất nơng nghiệp dùng làm phân bón cho trồng, ni trồng nấm, xử lý hạt giống Ngồi ra, hầm Biogas tiết kiệm – triệu đồng tiền xây dựng bể phốt nối trực tiếp cơng trình vệ sinh gia đình với hầm Biogas, mà khơng cần phải xây bể phốt 4.2.4.2 Đánh giá hiệu xã hội Việc áp dụng mơ hình hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi không mang lại hiệu kinh tế, mơi trường mà mặt xã hội 45 Đối với gia đình nơng thơn, trước có cơng trình Biogas, hộ dân thường dùng củi khí hóa lỏng để đun nấu Để có nhiên liệu này, hộ dân thường phải tìm kiếm, nhặt nhạnh tìm mua Sau có cơng trình Biogas, hộ dân sử dụng Biogas gần sử dụng khí sinh để thay hoàn toàn nhiên liệu phục vụ cho hoạt động đun nấu trước tính trung bình hộ tiết kiệm từ -2 giờ/ngày để nấu ăn Ngồi ra, việc sử dụng khí sinh học đun nấu thuận tiện góp phần giải phóng phụ nữ trẻ em khỏi gánh nặng vất vả công việc nội trợ, tiết kiệm thời gian cho công việc học tập nghỉ ngơi Khi đầu tư xây dựng cơng trình khí sinh học, thơng thường hộ gia đình thường kết hợp nâng cấp chuồng trại, khu cơng trình phụ, nhà vệ sinh Chính xây dựng cơng trình khí sinh học trực tiếp mang lại cuốc sống tiện nghi cho người dân sử dụng chất đốt có chất lượng cao, khu cơng trình phụ, chuồng trại vệ sinh, đẹp thuận tiện sống thành thị 4.2.4.3 Đánh giá hiệu môi trường Từ xây hầm Biogas xử lý toàn chất thải gia súc trạng trai, nước phân sau xử lý khơng mu thối trước sức khỏe người bảo vệ Hơn nữa, phần xử lý qua hầm Biogas bốn đồng ruộng nguồn phận ách, không gây mùi hôi thối, giảm sâu bệnh, tránh ô nhiễm môi trường nguồn nước Nơi phát triển hầm Biogas nói kiểm sốt có hiệu bệnh ký sinh trùng bệnh giun sán… 4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hầm ủ Biogas tại trang trại chăn nuôi lơn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 4.3.1 Giải pháp chung Động lực lớn để thúc đẩy nông dân áp dụng công nghệ Biogas giải chất đốt, sau vấn đề nhiễm môi trường Công nghệ 46 Biogas thực thân thiện với nhà nông Tuy nhiên, vấn đề đặt sử dụng mơ hình để thực phù hợp với điều kiện nơng thơn Mơ hình Biogas đem lại lợi ích trực tiếp cho hộ nơng dân đồng thời đem lại lợi ích cho cộng đồng Các điều kiện liên quan đến tập quán, thói quen, điều kiện đất đai, vốn đầu tư ban đầu đại phận nơng dân nên đòi hỏi phải giản đơn thiết kế xây dựng Vì vậy, để phát triển mơ hình Biogas cần phải có quan tâm tồn thể cộng đồng có đạo tổ chức, quan cấp chương trình Biogas Phổ biến rộng rãi tới hộ nông dân tác dụng việc xây hầm Biogas đặc biệt giúp vốn kỹ thuật 4.3.2 Giải pháp cụ thể - Giải pháp nguồn vốn Hỗ trợ vốn cho xây dựng Biogas đồng thời tăng cường đầu tư vốn cho ngành sản xuất chăn nuôi Vốn đầu tư ban đầu cho hầm Biogas lớn so với thu nhập hộ gia đình nên số gia đình chăn ni nhiều xong chưa có đủ kinh phí để xây dựng hầm Do vậy, cần hỗ trợ phần vốn để động viên, khuyến khích bà nơng dân xây hầm thành lập quỹ cho vay không lấy lãi hộ vay vốn để xây hầm Biogas - Giải pháp quản lý UBND Xã tăng cường thực tốt hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao ý thức người dân cộng đồng dân cư ô nhiễm môi trường sống hoạt động sản xuất, kinh doanh Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước việc quản lý nước thải, chất thải sản xuất nơng nghiệp lĩnh vực chăn ni Có sách khuyến khích người dân chăn ni tập trung, sử dụng hầm Biogas để xử lý chất thải 47 Hỗ trợ miễn phí tài liệu, tổ chức tập huấn, cán tư vấn kỹ thuật miễn phí Đào tạo thợ xây dựng lành nghề, kỹ thuật - Giải pháp mặt kỹ thuật Phổ biến kỹ thuật cho bà nông dân việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật xây hầm cho đội ngũ thợ xây sở địa phương Hình thành tổ dịch vụ, tổ dịch vụ cần hỗ trợ ban đầu kỹ thuật xây dựng hầm Biogas Nhà nước cần tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu thiết kế, ứng dụng mơ hình Biogas để tìm loại hầm Biogas thích hợp có hiệu Mở rộng phát triển hệ thống hầm composite để phát huy hiệu sử dụng loại hầm này, hạn chế xây hầm dạng túi plastic bể hình cầu có nắp cố định loại hầm hạn chế mặt kỹ thuật, dễ bị hư hỏng tác động ngoại cảnh - Giải pháp kỹ thuật + cần có chế độ theo dõi, phát hiện, khắc phục cố bảo dưỡng, thơng hút bể theo định kỳ Trong q trình vận hành, Cần theo dõi hoạt động hầm để nhanh chóng phát cố hầm nhằm trì đảm bảo chất lượng cao ổn định áp lực lượng đủ để phục vụ mục đích sinh hoạt gia đình + Ứng dụng tiến kỹ thuật thân thiện với môi trường: hầm bioga kết hợp với bể lắng, thùng sục khí vàao sinh học Một số loại ni ao sinh học như: loại bèo, lục bình, rau muống… - Giải pháp công tác khuyến nông Tun truyền, phổ biến mơ hình Biogas tới hộ nơng dân Hầu mơ hình Biogas người dân xã biết đến qua bạn bè, người dân chưa hiểu hết vai trò tác dụng Biogas chưa thấy hết trách nhiệm cộng đồng Do vậy, Nhà Nước phải có kế hoạch, chương 48 trình phổ biến mơ hình Biogas tới gia đình thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng đài, sách, báo, truyền hình; qua hội thảo, buổi tập huấn Các tổ chức, quan xã cần có phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thúc đẩy phong trào phát triển Biogas việc mở lớp tập huấn, đưa lãnh đạo địa phương số nông dân điển hình tham quan nơi có phong trào Biogas phát triển Qua đó, vận động nơng dân tự nguyện xây dựng hầm Biogas - Phát triển ngành nghề có liên quan đến phát triển Biogas chăn nuôi, trồng trọt trồng trọt chăn nuôi, đầu Biogas đầu vào ngành trồng trọt Như muốn phát triển Biogas trước hết phải chăn nuôi trồng trọt việc chuyển đổi cấu trồng vật ni, đưa trồng, vật ni có giá trị kinh tế vào sản xuất - Giải pháp quy hoạch đất đai để xây dựng chuồng trại lắp đặt hầm Biogas Phát triển Biogas gắn với phát triển nông nghiệp đặc biệt chăn nuôi, để xây dựng hầm Biogas cần phải có lượng phân gia súc, gia cầm định Do phải phát triển chăn ni theo quy mơ lớn, tập trung Vì xã cần tích cực việc khuyến khích hộ dân chăn nuôi theo quy mô trang trại tạo điều kiện giúp đỡ hộ dân Đối với hộ cần thực quy định xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy định xây hầm Biogas Trên số giải pháp chủ yếu để tăng cường ứng dụng công nghệ hầm Biogas vào chăn ni Các giải pháp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho Nếu giải pháp áp dụng cách đồng hiệu trình ứng dụng cơng nghệ hầm khí Biogas vào chăn ni định thành công 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tiến hành điều tra, khảo sát công nghệ Biogas địa bàn:  Nước thải chăn nuôi trước xử lý - Từ kết phân tích ta thấy nồng độ chất ô nhiễm nước thải chăn nuôi, lợn trang trại Long Cương cao, tiêu phân tích vượt ngưỡng cho phép kết phân tích mẫu nước thải chăn ni lợn trước xử lý 1250 mg/l có giá trị nồng độ cao ngưỡng quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT 3,16 lần, theo kết phân tích mẫu nước thải chăn ni lợn trước xử lý 875 mg/l có giá trị nồng độ cao ngưỡng quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT 7,75 lần  Nước thải chăn nuôi sau xử lý - Các thông số BOD5, COD vượt ngưỡng cho phép quy chuẩn tính chất nước thải chăn nuôi giàu chất hữu cơ, COD, BOD có giá trị cao mà hệ thống xử lý nước thải trang trại chưa đạt hiệu cao Các thông số BOD5, COD, vượt ngưỡng QCVN BOD vượt qua quy chuẩn 2,36 lần, COD vượt qua quy chuẩn 0,6 lần Bể biogas ao hồ sinh học giảm lượng T-P định  Hiệu suất xử lý hầm Biogas - Ứng dụng mơ hình biogas hạn chế mùi thối làm giảm đáng kể nồng độ chất ô nhiễm Tuy nhiên, hàm lượng chất ô nhiễm nước thải chăn ni lợn cao tiêu mơ hình hầm biogas trang trại chăn nuôi Long Cương so với QCVN 40: 2011/BTNMT Hiệu suất xử lý tiêu COD, BOD , TSS, T-P đạt khoảng 38.23% đến 61,6% để đạt hiệu xử lý cao cần phải xử lý qua 50 mơ hình cơng nghệ khác, xử lý bãi lọc trồng cây, thực vật thủy sinh…  Hiệu hầm Biogas kinh tế môi trường - Về kinh tế: Hầm ủ Biogas mang lại lợi ích khơng nhỏ cho, tháng hộ gia đình tiết kiệm từ 150 – 250 nghìn đồng/tháng Ngoài ra, chất thải hầm ủ mang lại lợi ích kinh tế cao, giúp cải thiện đất, tăng xuất trồng… - Về môi trường: hầm ủ Biogas tạo mơi trường thống đãng, khơng khí lành không bị ô nhiễm, tạo cảm giác dễ chịu cho người xung quanh - Việc áp dụng mơ hình hầm ủ biogas gặp số khó khăn như: + Sự nhận thức người dân Biogas chưa cao + Chi phí xây dựng hầm Biogas cao + Khi hầm Biogas gắp cố khơng có thợ chun mơn kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng  Đề xuất - Để xử lý triệt để chất nhiễm có nước thải Biogas đạt TCCP thải mơi trường cần tăng cường tiếp cận, phổ biến biên pháp thứ cấp : bãi lọc ngầm trồng cây, sử dụng thực vật thủy sinh… 5.2 Kiến nghị Nhận thấy rõ tình hình sử dụng tiếp nhận hầmBiogas trang trại , đề tài xin có số kiến nghị sau: - Có sách khuyến khích, ưu tiên phát triển xây dựng cơng trình Biogas để người dân có điều kiện xây dựng mơ hình cho gia đình - Nghiên cứu ứng dụng mơ hình xử lý chất thải chăn ni gia súc khác địa bàn xã, mơ hình sử dụng chế phẩm EM, Bio TMT 51 tăng cường tuyên truyền kiến thức Biogas cho người dân nhiều hình thức khác - Để xử lý triệt để chất nhiễm có nước thải Biogas đạt TCCP thải mơi trường cần tăng cường tiếp cận, phổ biến biên pháp thứ cấp : bãi lọc ngầm trồng cây, sử dụng thực vật thủy sinh… 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Bùi Xuân An: Nguy tác động đến môi trường trạng quản lý chất thải chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 2007 Lương Đức Tuấn Anh (2015), Báo cáo khóa luận “Đánh giá hiệu sử dụng hầm khí Biogas xử lý chất thải chăn ni quy mơ hộ gia đình xã Tân Cương, huyện Phú Binh, tỉnh Thái Nguyên” Báo Nông nghiệp Việt Nam (2009), Ảnh hưởng loại phân đến sản lượng thành phần khí thu Nguyễn Quang Khải (2006), Hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng công trình khí sinh học, Nxb Nơng nghiệp Tài liệu kỹ thuật tập huấn xây dựng hầm Biogas – dự án chương trình khí sinh học Quốc gia giành cho ngành chăn nuôi năm 2009 Trung tâm nghiên cứu, phát triển cộng đồng nơng thơn, Mơ hình phát triển kinh tế VAC Trung tâm nước VSMTNT, 2008 Tai liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, vận hành, bảo dưỡng hầm biogas Thái - Đức II Tài liệu Internet: http://nguonsongxanh.vn/vi/news/luat-moi-truong-va-ho-so-khac/cac-vanban-phap-luat-hien-hanh-ve-moi-truong-62.html http://www.Biogas.org.vn/vietnam/ 10 http://www.Biogas.org.vn/vietnam/ PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NI LONG CƯƠNG ... thiệu trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Ph , huyện Phú Bình Tỉnh Thái nguyên 28 3.3.2 Đánh giá hiệu hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại Long Cương xã Lương. .. đề tài : Đánh giá hiệu sử dụng hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi Long Cương xã Lương Ph , huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên để đánh giá lợi ích mà Biogas đem... đặt hầm ủ Biogas 34 4.2 Đánh giá hiệu hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại Long Cương xã Lương Ph , huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên 36 vii 4.2.1 Nước thải chăn nuôi lợn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tai trang trại chăn nuôi lợn Long Cương xã Lương Phú, huyện Phú Bình , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn