Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố điện biên phủ và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tt

30 80 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 06:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG  TRẦN ĐỨC NGHĨA THỰC TRẠNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chuyên ngành : Vệ sinh xã hội học Tổ chức y tế Mã số : 62.72.01.64 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 CƠNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HỒNH THÀNH TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương PGS.TS Trần Văn An Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vào hồi , ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Thùy Dương, Trần Văn An (2017), "Thực trạng cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016", Tạp chí Y học dự phòng, tập 27, số 9, tr 204-210 Trần Đức Nghĩa, Trần Văn An, Vũ Duy Kiên, Phạm Phương Lan, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thùy Dương (2018), “Hiệu số biện pháp can thiệp nhằm giảm cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (2016-2018)”, Tạp chí Y học dự phòng, tập 28, số 11, tr 165-172 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BYT Bộ Y tế D Đi-ốp DiD Hiệu số thay đổi ĐC Đối chứng CI Khoảng tin cậy CT Can thiệp OR Tỷ suất chênh QĐ Quyết định TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới (Difference-in-Difference) (Confidence Interval) (Odds Ratio) (World Health Organization) ĐẶT VẤN ĐỀ Cận thị mắt có độ hội tụ mạnh so với độ dài trục nhãn cầu, ánh sáng từ vật thể đến mắt tập trung phía trước võng mạc làm cho ảnh vật bị mờ Theo ước tính năm 2016, tồn giới có khoảng 1,4 tỷ người mắc cận thị, tương ứng 22,9%, khoảng 163 triệu người (2,7% dân số giới) mắc cận thị nặng Tại khu vực Châu Á, tỷ lệ mắc tật cận thị học đường có xu hướng tăng lên nhanh chóng theo năm lan rộng nhiều quốc gia Việt Nam nước có tỷ lệ cận thị cao tỷ lệ cận thị có xu hướng gia tăng nhanh chóng Báo cáo cơng tác phòng chống mù lòa năm 2006 cho thấy tỷ lệ mắc cận thị lứa tuổi học đường Việt Nam dao động từ 10% - 12% học sinh nông thôn từ 17% - 25% học sinh thành thị Một nghiên cứu gần tỷ lệ cận thị lên tới 40% - 50% học sinh khu vực thành thị Thành phố Điện Biên Phủ đô thị loại II trực thuộc tỉnh Điện Biên với dân số ước tính vào năm 2018 73 nghìn người, 1/3 dân số dân tộc người Hầu hết người dân thành phố Điện Biên Phủ sống khu vực thị (khoảng 97%) Tình trạng cận thị học đường đề cập nhiều số báo cáo y tế thành phố Điện Biên Phủ, nhiên chưa có nghiên cứu tiến hành trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ để đánh giá thực trạng cận thị học đường học sinh Quan trọng hơn, thành phố Điện Biên Phủ chưa có giải pháp can thiệp để giảm thiểu tình trạng cận thị học đường ngày tăng học sinh địa bàn Cung cấp thông tin cận thị quan trọng, qua góp phần tăng cường cơng tác giáo dục sức khỏe cận thị học đường cho học sinh bậc tiểu học Vì thế, câu hỏi nghiên cứu tỷ lệ cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bao nhiêu, thực trạng cận thị mức độ báo động chưa? Những yếu tố liên quan đến cận thị học sinh tiểu học đây? Biện pháp dự phòng cận thị hiệu việc giảm tỷ lệ cận thị học sinh tiểu học? Trước thực trạng mà vừa nêu, đồng thời để trả lời câu hỏi nghiên cứu đề cập, tiến hành nghiên cứu “Thực trạng cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ hiệu số giải pháp can thiệp” Với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng cận thị học sinh thực trạng vệ sinh học đường trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016 Xác định số yếu tố liên quan đến cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016 Đánh giá hiệu số giải pháp dự phòng cận thị cho học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2016-2018 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu có phạm vi lớn tìm hiểu tình hình cận thị thành phố Điện Biên Phủ Mặc dù địa điểm tiến hành nghiên cứu thành phố, nằm khu vực miền núi với điều kiện khó khăn định kinh tế xã hội Nghiên cứu cung cấp chứng tỷ lệ cận thị xu hướng mắc cận thị theo khối lớp học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ Một số hạn chế điều kiện vệ sinh học đường trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ phát Kết nghiên cứu cung cấp chứng yếu tố liên với cận thị học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ Trong vòng 18 tháng can thiệp, nghiên cứu ghi nhận tác động hiệu giải pháp can thiệp dựa vào truyền thông hoạt động dự phòng cận thị Từ kết nghiên cứu sở cho việc nhân rộng mơ hình can thiệp cho trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ, khu vực khác có điều kiện tự nhiên xã hội BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Nội dung Luận án gồm 103 trang chia thành phần: Đặt vấn đề ( 02 trang); Tổng quan tài liệu (28 trang); Phương pháp nghiên cứu (16 trang); Kết nghiên cứu (28 trang); Bàn luận (26 trang); Kết luận ( 02 trang); Khuyến nghị (01 trang) Luận án gốm 36 bảng, 11 hình (bản đồ, biểu đồ, sơ đồ) 153 tài liệu tham khảo ( 30 tài liệu tiếng Việt, 123 tài liệu tiếng Anh), số tài liệu xuất vòng năm trở lại 46/153, phụ lục liên quan Chương 1: TỔNG QUAN Cận thị tật khúc xạ phổ biến mắt, có cơng suất quang học cao so với độ dài trục nhãn cầu Ở mắt cận không điều tiết, ánh sáng từ vật thể đến mắt tập trung phía trước võng mạc thay tập trung võng mạc Điều làm cho vật thể xa bị mờ đối tượng gần xuất bình thường Cận thị học đường thuật ngữ để trẻ em bị mắc cận thị độ tuổi học Cận thị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng phúc lợi xã hội Cận thị coi nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm thị lực mù lòa Người bị mù cận thị gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình xã hội Cận thị bệnh nhãn khoa phổ biến toàn giới, ước tính với khoảng 1,4 tỷ người ( tương ứng 22,9% dân số giới) chịu ảnh hưởng, khoảng 163 triệu người (2,7% dân số giới) mắc cận thị nặng Gánh nặng bệnh tật liên quan đến cận thị dự kiến tăng lên 4,8 tỉ người (50% dân số giới) ước tính khoảng tỷ người bị cận thị nặng (khoảng 10% dân số giới) vào năm 2050 Ở khu vực có nguy cao, suy giảm thị lực điều trị ước tính tăng gấp đến 13 lần vào năm 2055 Việt Nam nước có tỷ lệ cận thị có xu hướng tăng nhanh Trong năm gần tỷ lệ cận thị gia tăng nhanh chóng khơng khu vực thành thị mà khu vực nông thôn miền núi Vào năm 2006, theo nghiên cứu tác giả Tôn Thị Kim Thanh cộng báo cáo cơng tác phòng chống mù lòa, tỷ lệ mắc cận thị lứa tuổi học đường Việt Nam từ 10% - 12% học sinh nông thôn từ 17% - 25% học sinh thành thị Tuy nhiên, đến năm 2014, nghiên cứu tác giả Đỗ Như Hơn cho thấy tỷ lệ mắc cận thị học sinh nông thôn 10% -15%, tỷ lệ cận thị học sinh thành thị tăng tới 40% - 50% Các yếu tố liên quan đến cận thị thảo luận Tiếp tục nghiên cứu để tìm yếu tố nguy có tác động đến cận thị cần thiết nhằm đối phó với tỷ lệ cận thị ngày gia tăng Hiện tại, cận thị có ba nhóm ngun nhân thường nhắc tới yếu tố liên quan đến di truyền, yếu tố liên quan đến môi trường yếu tố khác Trong đó, điều kiện vệ sinh học đường vấn đề đáng quan tâm yếu tố mơi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng học sinh Bên cạnh đó, điều kiện sống thói quen sinh hoạt khơng phù hợp vấn đề yếu tố môi trường liên quan đến cận thị Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe phòng chống cận thị bệnh mắt nhiệm vụ Bộ Y tế quy định Mơ hình truyền thơng giáo dục sức khỏe học đường tập trung vào số nội dung chủ yếu, bao gồm việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe bệnh thường gặp trường học học sinh cung cấp kiến thức phòng chống cận thị học đường Về phía học sinh, nhà trường đóng vai trò quan trọng việc thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục sức khỏe giảng tổ chức hoạt động phòng chống cận thị học đường thường xuyên để hình thành hành vi cho học sinh Những nội dung phòng chống bệnh mắt cần phổ biến rộng rãi dụng cụ học tập đồ dùng văn phòng phẩm, qua nâng cao đáng kể hiểu biết học sinh cha mẹ cận thị Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khảo sát tình trạng cận thị học sinh tiểu học từ lớp đến lớp Đối tượng khảo sát mối liên quan với cận thị học sinh học khối lớp trường tiểu học Bế Văn Đàn Him Lam Đối tượng nghiên cứu đánh giá can thiệp bao gồm học sinh khối lớp trường tiểu học Him Lam (can thiệp) Bế Văn Đàn (đối chứng) 2.2 Thiết kế nghiên cứu Đề tài áp dụng thiết kế nghiên cứu thiết kế nghiên cứu cắt ngang mơ tả để tìm hiểu thực trạng cận thị mối liên quan thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng đánh giá trước sau, có đối chứng 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu Thời gian triển khai nghiên cứu từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018 Toàn nghiên cứu tiến hành thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu nghiên cứu xác định tình trạng cận thị nghiên cứu tìm hiểu mối liên quan cận thị ước tính dựa theo công thức ước lượng tỷ lệ Công thức khuyến nghị TCYTTG sau: n = Z1−α/2 p(1 − p) ×𝑘 (εp)2 (1) Trong đó: n cỡ mẫu tối thiểu cần chọn, p tỷ lệ ước tính, 𝑍1−α/2 hệ số tin cậy, 𝜀 độ xác tương đối Đối với nghiên cứu xác định tình trạng cận thị, sử dụng tỷ lệ cận thị ước tính p=9,86% theo nghiên cứu tiến hành trước đây, hệ số tin cậy 95% với 𝑍1−α/2 =1,96, độ xác tương đối lựa chọn 𝜀=15% Lấy hệ số k = 2, áp dụng cơng thức, tính cỡ mẫu tối thiểu 3122 Thực tế nghiên cứu tổng số 4.757 học sinh nằm khuôn khổ dự án nghiên cứu tỉnh Đối với nghiên cứu xác định mối liên quan với cận thị, sử dụng tỷ lệ cận thị ước tính 16% (tỷ lệ cận thị có sau điều tra thí điểm nhóm 100 học sinh), hệ số tin cậy 95% với 𝑍1−α/2 =1,96, độ xác tương đối lựa chọn 𝜀=25% Áp dụng công thức 1, không nhân hệ số k, tính cỡ mẫu tối thiểu 323 học sinh Do điều tra theo lớp học nên thực tế nghiên cứu tổng số 402 học sinh Cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp dựa theo cơng thức ước tính khác biệt hai tỷ lệ Công thức khuyến nghị TCYTTG sau : n= {Z1−α/2 √2p(1−p)+Z1−β √p1 (1−p1 )+p2 (1−p2 )} (p1 −p2 ) (2) Trong đó, n cỡ mẫu tối thiểu nhóm can thiệp nhóm chứng, p1 tỷ lệ cận thị nhóm can thiệp thời điểm trước can thiệp, ước tính 16 % (dựa vào kết điều tra thí điểm), p2 tỷ lệ cận thị nhóm can thiệp thời điểm sau can thiệp, ước tính 26 %, p trung bình thay đổi tỷ lệ cận thị p= (p1+ p2)/2, 𝑍1−α/2 =1,96 (ứng với độ tin cậy 95%), Z1−β =0,84 (ứng với lực mẫu 80%) Cỡ mẫu tính cho nhóm 260 đối tượng Thực tế, số đối tượng ghi nhận đầy đủ thơng tin nhóm can thiệp 265 nhóm đối chứng 263 học sinh đưa vào phân tích Tại trường nhóm nghiên cứu lựa chọn phòng học đại diện cho khối từ lớp đến Mỗi trường tham gia chọn lớp học tương ứng từ khối lớp đến Tổng số 45 phòng học lựa chọn khảo sát từ trường tiểu học tham gia nghiên cứu 2.5 Nghiên cứu can thiệp 2.5.1 Cơ sở xây dựng can thiệp  Các tiêu chuẩn vệ sinh học đường theo tiêu chuẩn Việt Nam  Tình hình mắc cận thị học sinh thành phố Điện Biên Phủ  Kết nghiên cứu mối liên quan với cận thị  Khả đáp ứng giải pháp can thiệp đối tượng nghiên cứu Bảng 3.4 Tỷ lệ mắc cận thị học sinh theo đặc điểm cận thị Đặc điểm cận thị Cận thị mắt Cận thị mắt Chung Số lượng 113 705 818 Tỷ lệ (%) 13,8 86,2 100 Trong số 818 trường hợp ghi nhận mắc cận, 705 trường hợp mắc cận thị bên mắt, chiếm tỷ lệ 86,2% Ngồi ra, có tới 113 trường hợp mắc cận thị bên mắt, chiếm tỷ lệ 13,8% (Bảng 3.7) 3.1.3 Tình hình vệ sinh học đường trường tiểu học Trong nghiên cứu, tổng số 45 phòng học khảo sát tương ứng với phòng học từ khối lớp đến trường tham gia nghiên cứu Đối với tiêu chí kích thước phòng học (chiều dài 8,5m, rộng 6,5m cao 3,6m), 34/45 phòng học đạt tiêu chuẩn kích thước phòng học Chỉ 20/45 phòng học đạt tiêu chuẩn khoảng cách đầu bàn đến bảng Đặc biệt, 1/45 phòng học đạt tiêu chí khoảng cách bàn cuối đến bảng, tức khoảng cách phải nhỏ 8m (Bảng 3.10) Bảng 3.5 Điều kiện vệ sinh học đường phòng học Tiêu chí Kích thước phòng học (chiều dài 8,5m, rộng 6,5m cao 3,6m) Khoảng cách bàn đầu đến bảng (từ 1,7-2m) Khoảng cách bàn cuối đến bảng (8m) Hiệu số bàn ghế (từ 20-25cm) Bảng học -Kích thước dài 1,8-2m, rộng 1,2-1,5m -Màu sắc: Xanh đen -Treo: Giữa tường, cách 0,8-1m Tồn tiêu chí 15 Đạt tiêu chuẩn (n=45) Số lượng (%) 34 (75,6) 20 (44,4) (2,2) (20,0) 45 (100) (2,2) Chỉ có 9/45 số phòng học đạt tiêu chuẩn hiệu số bàn ghế Đối với tiêu chuẩn bảng học 100% số lớp học khảo sát đạt yêu cầu Đối với tồn tiêu chí 2,2% (1/45) số lớp học đạt yêu cầu Trong tổng số 45 phòng học khảo sát, 35 lớp học (77,8%) đạt tiêu chuẩn chiếu sáng Nếu xét điểm phía trên, lớp cuối lớp có 90% số lớp đạt yêu cầu Tuy nhiên, vị trí gần bảng có 37/45 số lớp đạt yêu cầu ánh sáng, tương đương với 82,2% (Bảng 3.10) 3.2 Cận thị yếu tố liên quan 3.2.1 Liên quan cận thị thói quen học sinh Tổng số có 402 học sinh tham gia vào nghiên cứu để tìm hiểu cận thị số yếu tố liên quan Tỷ lệ học sinh nam 42,5%, tỷ lệ nữ chiếm 57,5% Toàn học sinh tham gia nghiên cứu học sinh khối 5, học sinh khối lớp 49% học sinh khối lớp 51% Bảng 3.6 Một số yếu tố liên quan đến cận thị học sinh (phân tích đa biến) Biến độc lập Cha mẹ mắc cận thị Có Khơng Học thêm liên tục>1 Có Khơng Dùng máy tính liên tục>1 Có Khơng Xem tivi liên tục>1 Có Khơng Chơi điện tử liên tục>1 Có Khơng OR hiệu chỉnh KTC 95% Giá trị p 2,67 1,45-4,91
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố điện biên phủ và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tt , Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố điện biên phủ và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn