Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa tt

27 71 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 06:01

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CỔ LŨNG, THANH HÓA Chuyên ngành: Mã số: Chăn ni 9.62.01.05 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN BÁ MÙI TS NGUYỄN VĂN DUY Phản biện 1: PGS TS Đinh Văn Chỉnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 2: PGS TS Trần Thanh Vân Đại học Thái nguyên Phản biện 3: TS Phạm Công Thiếu Viện Chăn nuôi Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam nước nơng nghiệp có truyền thống trồng lúa nước từ lâu đời, việc canh tác lúa nước gắn liền với tồn phát triển động vật thuỷ sinh cua, cá, ốc,… thức ăn cao đạm vịt ưa chuộng Bên cạnh đó, q trình thu hoạch, có lượng thóc đáng kể bị rơi rụng Lượng thóc thu hồi cách hiệu nhờ chăn nuôi vịt Chính tận dụng điều kiện tự nhiên ruộng nước có nhiều động vật thuỷ sinh, lượng thóc rụng q trình thu hoạch lúa nên ngành chăn nuôi vịt nước ta phát triển Trong năm gần đây, Việt Nam sản xuất khoảng 3,5% số đầu vịt giới Theo Tổng cục Thống kê (2018), tổng đàn vịt nước 76,911 triệu con, sản xuất 197,401 nghìn thịt, sản lượng trứng đạt 4,543 tỷ ln đóng góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Bên cạnh đó, giống có chất lượng chưa tốt, thức ăn chăn ni thường có giá thành cao, sách thuế chưa hợp lý, trình độ thâm canh thấp, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ… đẩy giá thịt gà, lợn trâu bò nước lên cao so với mặt giá loại giới, đặc biệt cao so với thu nhập người lao động, nơng dân Vì vậy, thịt vịt trứng vịt người dân sử dụng nhiều có giá thành rẻ Thịt vịt, chăn ni tận dụng nên có giá thành sản xuất thấp so với thịt gà Vào vụ, thịt vịt thương phẩm 40 - 50% so với thịt gà Có thể nói, thịt vịt thực phẩm quan trọng người có thu nhập thấp dân nghèo nước ta Hơn nữa, thịt vịt trứng vịt thực phẩm người dân Việt Nam ưa chuộng sử dụng nhiều Trong hầu hết dân tộc khác giới khơng thích ăn thịt vịt trứng vịt người Việt lại thích Thịt vịt trứng vịt có hương vị độc đáo có nhiều axit amin thiết yếu axit béo không no (Pingel, 2009) Đặc biệt, giống vịt địa với chất lượng thịt, trứng thơm ngon tạo nên thương hiệu tiếng ngày phù hợp với yêu cầu thị hiếu người tiêu dùng Trong lịch sử phát triển mình, người nơng dân nước ta tạo nhiều giống vịt quý vịt Bầu Bến, vịt Bầu Quỳ, vịt Kỳ Lừa, vịt Đốm (Pất Lài), vịt Cỏ… có nhiều đặc tính tốt, thích nghi cao với điều kiện địa phương, số có giống vịt Cổ Lũng Vịt Cổ Lũng có nguồn gốc từ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa phục tráng đưa nuôi giữ nguồn gen Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên từ năm 2012 Vịt Cổ Lũng đánh giá có khả thích nghi tốt với môi trường sống địa bàn rộng, khả chống chịu bệnh cao, xương nhỏ, thịt nhiều nạc, ngọt, thơm ngon, phù hợp với yêu cầu thị hiếu người tiêu dùng Mặc dù giống vịt đặc sản địa, vài năm trở lại đây, nhiều nguyên nhân tập quán nuôi chăn thả tự người dân du nhập giống vịt ngoại khiến đàn vịt Cổ Lũng có nguy bị cận huyết lai tạp Nếu khơng có phương án bảo tồn phát triển kịp thời, giống vịt đặc sản địa không giữ nguồn giống chủng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực cách có hệ thống tồn diện vịt Cổ Lũng Chi tiết đặc điểm ngoại hình vịt Cổ Lũng để phân biệt với giống vịt khác? phát triển khối lượng chiều đo vịt qua tuần tuổi nào? Các tiêu sinh lý, sinh hóa máu có khác với giống vịt khác khơng? mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội khác nào? khả sinh sản, khả sinh trưởng, khả cho thịt chất lượng thịt vịt nào? vấn đề cần nghiên cứu nhằm mục tiêu bảo tồn, phát triển khai thác có hiệu nguồn gen giống vịt Cổ Lũng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng qt Cung cấp thơng tin có hệ thống toàn diện vịt Cổ Lũng, bao gồm số lượng, phân bố, đặc điểm sinh học, mối quan hệ di truyền với số giống vịt nội Việt Nam, khả sinh sản sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định số lượng, phân bố vịt Cổ Lũng để đánh giá tình hình chăn nuôi công tác bảo tồn phát triển giống vịt Cổ Lũng địa phương; tìm hiểu đặc điểm ngoại hình đặc trưng để phân biệt với giống vịt nội khác - Đánh giá tiêu sinh lý - sinh hóa máu làm sở để giải thích vịt Cổ Lũng có khả thích nghi tính kháng bệnh cao; - Tìm hiểu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội khác Việt Nam để nguồn gốc vịt Cổ Lũng; - Đánh giá khả sinh trưởng, sinh sản, suất chất lượng thịt vịt Cổ Lũng nhằm so sánh với giống vịt nội kiêm dụng khác Việt Nam 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Xác định số lượng phân bố vịt Cổ Lũng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015 đến năm 2017 - Nghiên cứu mối quan hệ di truyền tiêu sinh lý, sinh hóa máu vịt đàn vịt Cổ Lũng hạt nhân nuôi Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên từ tháng 5/2016 - tháng 8/2016 - Đánh giá đặc điểm sinh học, khả sinh sản vịt Cổ Lũng Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên từ tháng 8/2016 - tháng 12/2017 - Các nghiên cứu khả sản xuất thịt, chất lượng thịt vịt Cổ Lũng trang trại chăn nuôi vịt Cổ Lũng tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1/2017 đến tháng 4/2018 1.4 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Đưa thơng tin có hệ thống số lượng, phân bố, thực trạng chăn nuôi vịt Cổ Lũng huyện Bá Thước Các đặc điểm sinh học đặc trưng, mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam - Đánh giá khả sinh sản, khả sản xuất thịt vịt Cổ Lũng sở để đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen vịt Cổ Lũng Thanh Hóa 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.5.1 Ý nghĩa khoa học - Kết đề tài cung cấp sở liệu cách có hệ thống đầy đủ số lượng, phân bố, đặc điểm sinh học, mối quan hệ di truyền với số giống vịt nội Việt Nam, khả sinh sản, khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng, làm phong phú thêm thông tin giống vịt nội địa Việt Nam Các kết thu khoa học cho hướng nghiên cứu tiếp theo, nguồn tư liệu bổ ích phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học chăn nuôi 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài góp phần cung cấp thơng tin quan trọng cho việc bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen giống vịt Cổ Lũng, phục vụ cho công tác sử dụng giống vịt Cổ Lũng chăn nuôi vịt nước ta PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU Việt Nam có nguồn gen giống vịt nội, vịt địa đa dạng phong phú Theo ước tính nước ta có khoảng 10 giống vịt diện cần bảo tồn nguồn gen (Phạm Công Thiếu, 2016) Tuy nhiên, với phát triển kinh tế thị trường, giống vật ni có suất cao nhập Việt Nam làm thay đổi ngành chăn ni, có chăn nuôi vịt Các giống vịt hướng trứng, hướng thịt nhập ni thích nghi đẩy suất chăn nuôi vịt lên cao gấp nhiều lần so với trước Bên cạnh đó, cơng tác chọn giống, lai tạo có tiến vượt bậc tạo nên đa dạng phong phú dòng, giống vịt Việt Nam Ngược lại, giống vịt nội địa ngày nhận quan tâm đầu tư, bảo tồn phát triển Số lượng giống vịt ngày số lượng, bị lai tạp, cận huyết thu hẹp dần khu vực phân bố Chúng chủ yếu nuôi giữ, bảo tồn trung tâm, viện nghiên cứu, số lại phân bố rãi rác khu vực nơng thơn, miền núi Do đó, việc bảo tồn, gìn giữ phát triển nguồn gen vịt địa vấn đề cấp thiết, cần quan tâm Các giống vịt Cỏ, vịt Bầu Bến, vịt Bầu Quỳ, vịt Kỳ Lừa, vịt Mốc, vịt Đốm đối tượng chủ yếu nghiên cứu bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen giống vịt nội nước ta Nguyễn Thị Minh cs (2011a,b) nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần, bảo tồn phát triển nguồn gen vịt Cỏ màu cách sẻ Khi cho lai vịt Cỏ vịt Triết Giang thấy rằng: tỷ lệ đẻ bình quân lai đạt cao 77,66% với suất tương ứng 283 quả/mái/52 tuần đẻ (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011h) Kết nghiên cứu lai vịt Cỏ vịt CV 2000 layer cho thấy tỷ lệ đẻ bình quân 40 tuần đẻ 75,7% cao bố mẹ, khối lượng trứng cao đạt 73 - 75g/quả (Doãn Văn Xuân cs., 2011b) Khi nghiên cứu bảo tồn quỹ gen vịt Bầu Bến Hòa Bình, Hồ Khắc Oánh cs (2011) thấy vịt có số lượng trứng khoảng 174 quả/mái/năm với khối lượng 65 - 74g/quả Nuôi Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho tỷ lệ đẻ bình quân 46,79%, suất trứng đạt 168,33 quả/mái/năm Khối lượng thể lúc tuần tuổi đạt 1795,2g/con tỷ lệ thân thịt đạt 66,3% (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011a) Theo Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs (2012), tỷ lệ nuôi sống vịt Bầu Bến từ - 20 tuần tuổi 91,72%, tuổi vào đẻ 22 tuần tuổi, suất trứng đạt 170,3 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 4,53% Nguyễn Đức Trọng cs (2011a,e) nghiên cứu khả sản xuất vịt Đốm, tiến hành chọn lọc vịt Đốm PL2, đánh giá sau hệ Nghiên cứu phép lai thuận nghịch vịt Đốm vịt Super M2 tạo lai PT TP có suất cao (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011k) Đặng Vũ Hòa (2015) sử dụng số hàm sinh trưởng để đánh giá khả sinh trưởng vịt Đốm lai với vịt T14, khảo sát số tiêu sinh lý, sinh hóa máu, đặc điểm ngoại hình để đánh giá đặc điểm sinh học vịt Đốm Theo Trần Huê Viên cs (2002) vịt Kỳ Lừa có sức sản xuất thịt tốt, tỷ lệ hao hụt thấp chất lượng thịt ngon Giai đoạn 10 tuần tuổi trống đạt 1707,6g/con, mái đạt 1610,0g/con với mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 4,2kg Tỷ lệ protein 20,03%, tỷ lệ Lipit từ 1,36 - 1,4%, thịt lườn có tỷ lệ protein 20,11% tỷ lệ Lipit từ 1,16 - 1,45% (Nguyễn Thị Minh Tâm cs., 2006a) Hệ số di truyền tính trạng khối lượng bố mẹ cho vịt Kỳ Lừa h2 = 0,311 - 0,690 (Nguyễn Thị Minh Tâm cs., 2006b) Các nghiên cứu vịt Hòa Lan Hồng Tuấn Thành Dương Xn Tuyển (2016), vịt Mốc (Nguyen Duy Hoan, 2016), vịt Sín Chéng Bui Huu Doan et al (2017a,b) sở cho nghiên cứu để bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen giống vịt địa nước ta Chỉ thị phân tử công cụ hữu hiệu việc đánh giá biến dị di truyền, giải thích mối quan hệ di truyền giống hỗ trợ việc quản lý nguồn tài nguyên di truyền động, thực vật (Song et al., 2003; Teixeira et al., 2005) Tuy nhiên, nghiên cứu thị di truyền vịt hạn chế (Paulus and Tiedemann, 2003; Huang et al., 2005) Một số kết nghiên cứu vịt Chen et al (2001); Zuo et al (2004); Yan et al (2005) phân tích đa dạng di truyền phương pháp đa hình đoạn DNA nhân ngẫu nhiên - Random amplification polymorphic DNA (RAPD) đa hình độ dài đoạn nhân chọn lọc - Amplification fragment length polymorphism (AFLP) Huang et al (2005); Tang et al (2007) phân tích, phân loại giống ngan số giống vịt nội Trung Quốc microsatellites Chỉ thị SSR cơng cụ hữu ích cho hệ thống truy xuất vật nuôi Chỉ thị SSR đủ khả để phân biệt đa hình chị thị di truyền khác Một số đồ liên kết di truyền công bố vịt (Maak et al., 2003; Yinhua et al., 2005; Huang et al., 2005; Huang et al., 2006) Đối với thị SSR số nghiên cứu sử dụng để xây dựng phát sinh chủng loại (Maak et al., 2003; Yinhua et al., 2005; Huang et al., 2006), nghiên cứu nguồn gốc loài phân biệt loài (Seo et al., 2015) Seo et al (2016) xác định thị SSR có đa hình cao vịt để đánh giá đa dạng di truyền phân biệt quần thể vịt địa Nam Đông Á Vịt Cổ Lũng có nguồn gốc từ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, có nhiều đặc điểm quý khả chống chịu bệnh tốt, chất lượng thịt thơm ngon, thích nghi tốt với nhiều vùng sinh thái ngoại hình gần giống với vịt Bầu, giống vịt kiêm dụng sử dụng theo hai hướng lấy thịt trứng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu vịt Cổ Lũng Vì vậy, cần có nghiên cứu, đánh giá cụ thể để bảo tồn, khai thác phát triển có hiệu nguồn gen giống vịt Cổ Lũng PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khảo sát số lượng, phân bố số đặc điểm sinh học vịt Cổ Lũng; Nghiên cứu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam; Xác định khả sinh sản vịt Cổ Lũng; Xác định khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Khảo sát số lượng, phân bố số đặc điểm sinh học vịt Cổ Lũng Số lượng, phân bố vịt Cổ Lũng thực theo phương pháp điều tra câu hỏi thiết kế sẵn liệu thứ cấp thu từ chi cục thống kê huyện Bá Thước Đặc điểm sinh học, kích thước chiều đo thực theo phương pháp đo, quan sát, chụp ảnh, mô tả, ghi chép số thời điểm sinh trưởng 3.2.2 Nghiên cứu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam Nghiên cứu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam thị phân tử SSR (Simple Sequence Repeats - trình tự lặp lại đơn giản) 3.2.3 Xác định khả sinh sản vịt Cổ Lũng Đánh giá khả sinh sản vịt Cổ Lũng theo hướng dẫn Bùi Hữu Đoàn cs (2011) 3.2.4 Xác định khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng Đánh giá khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng nuôi thịt (broiler) theo hướng dẫn Bùi Hữu Đoàn cs (2011) 3.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU - Đối với tất tiêu theo dõi được, tính tham số thống kê (dung lượng mẫu, giá trị trung bình, sai số tiêu chuẩn, hệ số biến động) phần mềm Excel 2007 SAS phiên 9.1 So sánh giá trị trung bình theo Duncan phần mềm SAS phiên 9.1 - Xác định hàm sinh trưởng phần mềm Statgraphics Centerion XV version 15.1.02 - Dữ liệu microsatellite xử lý bởi: l Các phần mềm FSTAT version 2.9.3, Genetix version 4.03, Microsatellite Analyser (MSA) version 4.05; Chương trình neighbor consensus thuộc gói phần mềm Phylip version 3.69 phần mềm Treeview version 1.6.6, gói phần mềm ggplot2 phần mềm R PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 SỐ LƯỢNG, SỰ PHÂN BỐ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VỊT CỔ LŨNG 4.1.1 Điều tra, đánh giá trạng tình hình chăn ni vịt Cổ Lũng Tổng số lượng vịt Cổ Lũng năm từ 2015 - 2017 huyện Bá Thước là: 35,8; 24,1 32,8 nghìn Sự tăng giảm số lượng đàn vịt ảnh hưởng khủng hoảng giá chăn nuôi từ cuối năm 2016 đầu năm 2017 Mặc dù giống vịt địa, số lượng khu vực phân bố vịt Cổ Lũng địa bàn huyện Bá Thước không giống Vịt Cổ Lũng nuôi chủ yếu xã khu vực Quốc Thành (gồm Ban Công, Lũng Niêm, Lũng Cao, Cổ Lũng, Thành Sơn Thành Lâm) với số lượng từ 2000 - 10000 con, khu vực khác phân bố với số lượng Các khu vực có chăn ni gia cầm phát triển mạnh Điền Quang, Điền Trung, Văn Nho, Thiết Ống, Kỳ Tân chủ yếu chăn nuôi gà số giống vịt khác vịt Cỏ, vịt Super M, vịt Bầu… Tiến hành điều tra 124 hộ gia đình có chăn ni vịt Cổ Lũng xã vùng Quốc Thành (xã Ban Công, Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Niêm, Lũng Cao Cổ Lũng) huyện Bá Thước vào thời điểm năm 2015 cho thấy: 100% hộ gia đình chăn ni vịt Cổ Lũng theo quy mơ hộ gia đình Khơng có mơ hình chăn ni trang trại, chưa có sở sản xuất giống Đa số hộ dân nuôi vịt Cổ Lũng theo phương thức chăn thả bán chăn thả Nguồn thức ăn sử dụng chăn nuôi vịt loại thức ăn tự phối trộn loại thức ăn tận dụng từ sản xuất nơng nghiệp địa phương Hình 4.1 Khu vực phân bố vịt Cổ Lũng huyện Bá Thước 4.1.2 Một số đặc điểm ngoại hình Một số đặc điểm ngoại hình vịt Cổ Lũng thể bảng 4.1 hình 4.2 Màu lơng: nở vịt Cổ Lũng phủ toàn thân lơng tơ màu xám đen xen kẽ có khoang màu vàng nhạt Lơng bụng ngực có màu vàng nhạt, có phớt đen đầu Có vệt xám đen chạy ngang mắt Phân biệt với số giống vịt khác cho thấy: vịt Đốm nở lơng có màu trắng nhạt vàng phớt xám, có phớt đen đầu (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011a; Doãn Văn Xuân cs., 2011a; Đặng Vũ Hòa, 2015) Vịt Bầu Bến nở tồn thân phủ lơng tơ màu xám đen, xen kẽ có khoang vàng, đầu xám (Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs., 2012; Vũ Đình Trọng cs., 2015) Tuy nhiên, tỷ lệ lông màu vàng vịt Bầu Bến nhiều màu vàng đậm so với vịt Cổ Lũng Khi trưởng thành, vịt Cổ Lũng trống có lơng đầu màu xanh, xung quanh mắt màu trắng mờ Phần cổ, ngực lưng lông màu nâu đỏ xen lẫn trắng Cổ có vòng tròn màu trắng Phần cánh có lơng màu xanh đen, có 2-3 lơng móc cong Con mái lơng màu cánh sẻ đậm, có vệt xám ngang mắt, cổ có vòng tròn lơng màu trắng thắt lại, cánh có màu xanh đen Phân biệt với số giống vịt khác cho thấy: vịt Đốm trưởng thành, trống có lơng màu xanh đen đầu cổ Dọc lưng màu lông sẫm màu lơng cò lửa, có - lơng móc cong; mái lơng có màu hoa mơ nhạt, có hàng lơng đen cánh (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011a; Doãn Văn Xuân cs., 2011a; Đặng Vũ Hòa, 2015) Vịt Bầu Bến trưởng thành có lơng màu cánh sẻ đậm, trống có đầu xám có lơng móc cong (Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs., 2012; Vũ Đình Trọng cs., 2015) Bảng 4.1 Một số đặc điểm ngoại hình vịt Cổ Lũng Chỉ tiêu Giai đoạn Đặc điểm Vịt trống Vịt mái Hình dáng Trung gian vịt Thân hình ngắn, hình chữ nhật, chuyên thịt chuyên bè trứng Thân hình ngắn, hình chữ nhật, bè Đầu cổ Đầu to, cổ ngắn, rụt, ngực sâu Mới nở Màu lông Trưởng thành Mới nở Màu mỏ, Trưởng chân thành Chủ yếu xám đen có khoang vàng Bụng ngực có màu vàng nhạt Có phớt đen đầu Có vệt xám đen ngang mắt Lông đầu màu xanh, xung quanh mắt Lông màu cánh sẻ đậm, màu trắng có vệt xám ngang mắt xung quanh mắt có vệt Phần cổ lưng lơng màu nâu đỏ xen xám ngang mắt, cổ có lẫn trắng Cổ có vòng tròn màu vòng tròn lơng màu trắng Phần có lơng màu xanh trắng thắt lại đen, có lơng móc cong Có màu vàng nhạt, xám Chân màu vàng thỉnh Chân, Mỏ có màu vàng nhạt xám thoảng có chấm đen Mỏ có màu vàng nhạt Màu mỏ, chân: nở mỏ chân vịt Cổ Lũng có màu vàng nhạt, xám Lúc trưởng thành chân thấp, nhỏ, màu vàng Mỏ có màu vàng nhạt xám có chấm đen Vịt Đốm, nở, mỏ chân có màu vàng nhạt, có xám xám vàng Khi trưởng thành chân mỏ vịt mái có màu vàng vàng nhạt, có xám Con trống có mỏ màu xám xanh màu vàng, chân có màu vàng xám (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011a; Doãn Văn Xuân cs., 2011a; Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs., 2012; Đặng Vũ Hòa, 2015) Phân biệt với vịt Bầu Bến, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs (2012) cho biết: vịt Bầu Bến nở mỏ chân có màu xám, điểm vàng Khi trưởng thành có màu vàng nhạt xám Vịt Kỳ Lừa trưởng thành mỏ có màu xám đen (68,91%) xám xanh (31,09%) Chân chủ yếu có màu xám (Trần Huê Viên cs., 2002) Hình dáng: Vịt Cổ Lũng trưởng thành thể vững chắc, ngắn, bè, hình chữ nhật Đầu to, cổ ngắn, rụt, ngực sâu, vịt trống vịt mái khác biệt rõ ngoại hình Phân biệt với số giống vịt kiêm dụng khác cho thấy: vịt Kỳ Lừa có thân hình khối chữ nhật, đầu to, cổ vừa phải, mắt đen sáng (Trần Huê Viên cs., 2002) Vịt Đốm có thân hình chữ nhật dài, vững chắc, ngực sâu, hình dạng trung gian vịt chuyên thịt chuyên trứng Đầu to vừa phải, cổ dài, có màu trắng đốm xám đen (Nguyễn Đức Trọng cs., 2011a; Doãn Văn Xuân cs., 2011a; Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs., 2012; Đặng Vũ Hòa, 2015) Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình vịt Bầu Bến, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa cs (2012), Vũ Đình Trọng cs (2015), cho biết: vịt Bầu Bến trưởng thành có thân hình vững chắc, ngực sâu, thân thấp ngắn Đầu xám xanh Như vậy, vịt Cổ Lũng có thân hình tương tự với số giống vịt kiêm dụng phổ biến nước ta Tuy nhiên, điểm bật vịt Cổ Lũng đầu to, cổ ngắn, chân ngắn, thấp, bè Hình 4.2 Vịt Cổ Lũng lúc nở lúc trưởng thành 4.1.3 Một số tiêu sinh lý sinh hóa máu vịt Cổ Lũng Kết phân tích số tiêu sinh lý máu thể Bảng 4.2 Khơng có khác số huyết học vịt trống vịt mái, ngoại trừ số lượng tiểu cầu (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa tt , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn