CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11.

11 260 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:28

. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ sau:Ôn một số kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn bóng chuyền;Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng; phát bóng thấp tay chính diện;Học kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình;Đấu tập và một số điểm trong Luật Bóng chuyền SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………… CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THPT MÔN THỂ DỤC …………………………………… Vĩnh Tường, tháng 11/2018 TÊN CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11 I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ sau: Ôn số kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn bóng chuyền; Ơn kỹ thuật chuyền bóng cao tay tay, đệm bóng; phát bóng thấp tay diện; Học kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình; Đấu tập số điểm Luật Bóng chuyền - - II MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố lại kỹ thuật học từ lớp 10 - Giúp học sinh nắm kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng - Giúp học sinh nắm số điểm Luật Bóng chuyền Kỹ - Thực kỹ thuật trang bị - Thực tập giao Thái độ Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia hoạt động tập luyện, ý thức đảm bảo an toàn tập luyện Định hướng phát triển lực: - Học sinh chủ động vận dụng kỹ năng, kiến thức Luật học vào buổi tập luyện giờ, vào thi đấu để nâng cao kỹ thuật, sức khỏe thể chất tinh thần - Các lực khác: Năng lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực sáng tạo… III CHUẨN BỊ: - - Giáo viên: Giáo án, tài liệu, tranh ảnh, còi, 10 bóng chuyền, HS chuẩn bị loa đài, dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến học Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện Học sinh: Vệ sinh đảm bảo an tồn nơi tập luyện, sân bóng chuyền, chuẩn bị lưới, dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến học Trang phục phù hợp IV MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ NỘI DUNG Chuẩn kiến thức kĩ năng: - Biết cách thực các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay diện nghiêng - Hiểu số điểm Luật Bóng chuyền Năng lực hình thành thông qua chủ đề Năng lực hướng tới CÂU HỎI Định tính/ định lượng (trắc nghiệ m khách quan/ tự luận) Bài tập thực hành VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO - Học sinh mơ tả tự trình bày kĩ thuật kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay diện nghiêng thiếu sót - Học sinh tự trình bày cách thức, thứ tự thực kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay diện nghiêng - Học sinh nhận xét tương đối đầy đủ kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay diện, nghiêng - Học sinh hiểu số điểm luật Luật Bóng chuyền - Học sinh giải thích đầy đủ số điểm luật thơng qua thi đấu NHẬN BIẾT THƠNG HIỂU - Học sinh nhận diện tên tập, nói tên động tác kĩ thuật di chuyển, đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng - Học sinh nêu số điểm luật Luật Bóng chuyền - Học sinh thực kĩ thuật động tác - Phát lỗi sai (nhờ GV sửa sai) - Tổ chức nhóm tập luyện giáo viên phân cơng (GV đưa yêu cầu cụ thể) Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe - Biết vận dụng luật vận dụng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng vào đấu tập thi đấu - Học sinh thực kĩ thuật động tác - Phát lỗi sai thân, bạn… tự sửa sai sửa sai cho bạn Tham gia thi đấu V BIÊN SOẠN CÂU HỎI Nhận biết: Câu 1: Trong Bóng chuyền thường có TTCB? A: B: C: D: Đáp án: B Câu 2: Trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay hay tay bóng cách trán cm? A: 5-10cm B: 10-15cm C: 15-20cm D: 20-25cm Đáp án: C Câu 3: Hãy nêu kích thước sân bóng chuyền? A: 9m 18m B: 10 20m C: 8m 16m D: 11m 22m Đáp án: A Câu 4: Có kiểu phát bóng thấp tay? A: B: C: D: Đáp án: B Thơng hiểu: Câu 1: Số lần chạm bóng tối đa đội trước đưa bóng sang sân đối (khơng tính lần chắn bóng)? A: B: C: D: Đáp án: B Câu 2: Theo quy định Luật, trận đấu có hiệp đấu? A: B: C: D: Đáp án: C Câu 3: Chiều cao lưới Nam bao nhiêu? A: 2,41m B: 2,43m C: 2,45m D: 2,47m Đáp án: B Câu 4: Chiều cao lưới Nữ bao nhiêu? A: 2,20m B: 2,22m C: 2,24m D: 2,26m Đáp án: C Vận dụng thấp: Câu Em mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay hai tay trước mặt? Đáp án: -Tư chuẩn bị - Hình tay - Tư chuyền bóng Câu Em mơ tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay hai tay? Đáp án: -Tư chuẩn bị - Điểm tiếp xúc tay bóng - Tư chuyền bóng Câu Em mô tả kỹ thuật phát bóng thấp tay diện? Đáp án: - Tư chuẩn bị - Sự chuyển động đường bóng sau phát Câu 4: Em trình bày kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình? Đáp án: - Tư chuẩn bị - Sự chuyển động đường bóng sau phát Vận dụng cao Câu 1: Em sai lầm thường mắc cách sửa đệm bóng? Đáp án: - Sai: Bóng thấp; Bóng khơng theo ý muốn - Cách sửa: Tay đánh bóng đưa từ lên - trước; Hạ thấp gối, phối hợp đạp chân với tay đánh bóng; Tập lại tư mơ Câu 2: Em sai lầm thường mắc cách sửa chuyền bóng cao tay hai tay? Đáp án: - Sai: Bóng thấp; Bóng khơng xa; Đau ngón tay chuyền bóng - Cách sửa: Tập lại hình tay tiếp xúc bóng Nâng góc độ hai tay chuyền bóng; Tập lại tư tiếp xúc bóng, hướng phát lực phải qua tâm bóng; - cần xòe rộng bàn tay tiếp xúc bóng Câu 3: Em sai lầm thường mắc cách sửa phát bóng thấp tay diện? Đáp án: - Sai: Bóng bay lên cao, khơng xa; Bóng lệch hướng - Cách sửa: Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau tâm bóng); Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng mũi chân trước hướng phát bóng, đánh vào sau bóng Câu 4: Em sai lầm thường mắc cách sửa phát bóng thấp tay nghiêng mình? Đáp án: - Sai: Bóng bay lên cao, khơng xa; Bóng lệch hướng - Cách sửa: Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau tâm bóng); Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng vai hướng hướng phát bóng, đánh vào sau bóng VI KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11 Tiết Thứ tự PPCT Tiết 17 Tiết Tiết 18 Tiết Tiết 19 Tiết Tiết 20 Tiết Tiết 21 Tiết Tiết 22 Tiết Tiết 23 Tiết Tiết 24 Tiết Tiết 25 Tiết Tiết 26 Tiết 10 Nội dung + Ôn kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chun mơn + Ơn kỹ thuật chuyền bóng cao tay tay; đệm bóng + Trò chơi + Động tác bổ trợ chun mơn Bóng chuyền + Ơn: Chuyền bóng cao tay tay; đệm bóng phát bóng thấp tay diện + Trò chơi + Ơn: Chuyền bóng cao tay tay; đệm bóng + Học phát bóng thấp tay nghiêng + Bài tập thể lực + Ơn chuyền bóng cao tay tay; đệm bóng + Ơn phát bóng thấp tay diện; phát bóng thấp tay nghiêng + Một số điểm Luật Bóng chuyền + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng + Ơn chuyền bóng cao tay + Đấu tập + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng chuyền bóng + Ơn kỹ thuật đệm bóng + Bài tập phát triển thể lực + Bài tập nâng cao kỹ thuật đệm bóng chuyền bóng + Ơn phát bóng thấp tay nghiêng + Đấu tập + Bài tập nâng cao kỹ thuật phát bóng thấp tay diện nghiêng + Ơn chuyền bóng cao tay + Bài tập phát triển thể lực + Ôn nội dung trọng tâm chuẩn bị cho kiểm tra + Đấu tập + Trò chơi Kiểm tra Thời lượn g tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết VII BÀI SOẠN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Tiết Tiết Tiết - Ơn: Chuyền bóng cao tay tay; đệm bóng - Học mới: Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng - Bài tập thể lực A Hoạt động mở đầu: 6-8 phút * Hoạt động lớp: - Cán tập trung lớp thành hàng ngang - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu học; kiểm tra sức khỏe, sĩ số + Đội hình nhận lớp: - Hướng dẫn học sinh khởi động: + Chia lớp thành nhóm: Mỗi nhóm tổ chức trò chơi bóng chuyền “ma”: 3-4 phút + Sau nhóm khởi động chun mơn: Xoay khớp, ép dây chằng dọc, ngang Tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng + Đội hình khởi động: - Kiểm tra cũ: + Tập trung nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra cũ: + Giáo viên đặt câu hỏi cho nhóm, nhóm cử đại diện trả lời: Câu 1: Em mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay hai tay trước mặt? Đáp án: -Tư chuẩn bị - Hình tay - Tư chuyền bóng Câu 2: Em mơ tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay hai tay? Đáp án: -Tư chuẩn bị - Điểm tiếp xúc tay bóng - Tư chuyền bóng B Hoạt động hình thành kiến thức: 12-15 phút * Hoạt động lớp - Đội hình: + Tập trung nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên đội hình kiểm tra cũ: - Phát tài liệu cho nhóm phát bóng thấp tay nghiêng mình, nhóm nghiên cứu, thảo luận.(tài liệu hình ảnh) - Các nhóm cử đại diện lên thực động tác phát bóng thấp tay nghiêng qua lưới Cả lớp giáo viên quan sát Giáo viên cho nhóm nhận xét lẫn nhau, chọn học sinh mô tả lại kĩ thuật vừa thực theo cách hiểu cuối giáo viên nhận xét kết luận - Bước Tư chuẩn bị + Người tập đứng hông vai trái hướng vào lưới (đánh tay phải), hai chân mở rộng vai, hai bàn chân gần song song với nhau, trọng tâm dồn vào hai chân, tay trái cầm bóng tầm ngang thắt lưng - Bước Tung bóng: + Tay trái tung bóng lên cao 40 - 50cm chếch phía trước mặt - Bước Vung tay đánh bóng: + Lúc tung bóng thân người xoay sang phải, hai chân khuỵu, trọng tâm dồn vào chân sau Tay phải đưa xuống vung ngang sau, tay duỗi tự nhiên vung từ sau trước dùng cùi bàn tay đánh vào phần sau, tâm bóng Thời điểm tay chạm bóng tầm ngang ngực + Khi đánh bóng, trọng tâm thể chuyển sang chân trái, đồng thời xoay thân sang trái, mặt hướng lưới nhanh chóng bước chân phải lên để giữ thăng vào sân chuẩn bị thi đấu Nếu có học sinh nhóm thực tốt kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình, giáo viên gọi học sinh phát để tất lớp xem Nếu khơng có học sinh phát tốt giáo viên thị phạm cho lớp xem C Hoạt động tập luyện: 10-12 phút * Hoạt động nhóm - Các nhóm tập đồng loạt động tác phát bóng nghiêng khơng bóng nhóm trưởng điều hành: - lần - Nhóm 2: Luyện tập phát bóng: Học sinh đứng thành hai hàng ngang , ban đầu đứng sân, sau đứng cuối sân; nhóm trưởng hơ cho học sinh tập đồng loạt động tác phát bóng thấp tay nghiêng - GV quan sát sửa sai cho học sinh - Nhóm 3,4: Luyện đệm bóng, chuyền bóng theo đội hình dòng nước chảy; bóng chuyền, đệm cho người phục vụ sau chạy cuối hàng, người lại chạy vào để thực kỹ thuật đệm chuyền bóng ->   ->   - Sau nửa thời gian nhóm 1, đổi chổ cho nhóm 3,4 đổi vị trí tập luyện D Hoạt động vận dụng: phút * Hoạt động lớp - Mỗi nhóm cử học sinh thi phát bóng thấp tay nghiêng qua lưới, em thực - Giáo viên học sinh quan sát bình chọn cho nhóm thực kỹ thuật có số lần phát bóng qua lưới nhiều - Giáo viên yêu cầu nhóm tổ chức cho lớp tập tập thể lực: bật cóc 2lx10m E Hoạt động mở rộng: phút - Các nhóm thả lỏng tích cực theo điều khiển nhóm trưởng - Giáo viên nhận xét giao cho học sinh nhà sưu tầm nghiên cứu tư liệu Bóng chuyền - Tự tập luyện kỹ thuật: đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay nghiêng - Đội hình xuống lớp hàng ngang cự li hẹp Tiết Tiết Tiết ………………
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11., CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn