CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU

22 129 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:28

Học xong chuyên đề “ Phương pháp vẽ hình chiếu” học sinh có thể nắm được:1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của bài họcBài học này sẽ được thực hiện trong 3 tiết với những mục tiêu sau: Kiến thức: Hiểu được phương pháp chiếu góc thứ 1 Hiểu được khái niệm và các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo Hiểu các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân Kỹ năng: Biết được phương pháp chiếu góc thứ 1 Biết cách vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể đơn giản Biết cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của vật thể đơn giản Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của hình chiếu trục đo trong thiết kế kỹ thuật. Thực hiện đúng quy trình vẽ các hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân. Nghiêm túc trong khi làm việc Hứng thú trong học tập TÊN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU A PHẦN CHUNG - Tác giả: ……………………… - Tên chuyên đề: “ Phương pháp vẽ hình chiếu ” cấu trúc từ hai có nội dung liên quan là: Bài 1: Hình chiếu vng góc Bài 2: Hình chiếu trục đo - Đối tượng học sinh lớp :11 - Căn để lựa chọn chuyên đề + Nội dung kiến thức có mối quan hệ với + Nội dung học đề cập đến: Bài : Hình chiếu vng góc Bài : Hình chiếu trục đo Khái niệm a Thế hình chiếu trục đo b Thơng số hình chiếu trục đo Hình chiếu trục đo vng góc a Thơng số b Hình chiếu trục đo hình tròn Hình chiếu trục đo xiên góc cân a Góc trục đo b Hệ số biến dạng Cách vẽ hình chiếu trục đo a Cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc b Cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân Trên sở phân tích trên, xác định chủ đề học gồm: - Cách biểu diễn vật thể phép chiếu vẽ kĩ thuật - Phương pháp chiếu góc thứ - Khái niệm thơng số hình chiếu trục đo - Hình chiếu trục đo vng góc cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc - Hình chiếu trục đo xiên góc cân cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân - Khi triển khai nội dung sử dung phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện học tập nhà trường -Dự kiến số tiết: tiết Tiết 1: Tìm hiểu phép chiếu ứng dụng phép chiếu,tìm hiểu hình chiếu vng góc Tiết 2:- Khái niệm thông số hình chiếu trục đo - Hình chiếu trục đo vng góc cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc Tiết 3: - Hình chiếu trục đo xiên góc cân cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân (Tiếp tục phần ơn luyện cách vẽ hình chiếu trục đo) B MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong chuyên đề “ Phương pháp vẽ hình chiếu” học sinh nắm được: Chuẩn kiến thức, kĩ thái độ học Bài học thực tiết với mục tiêu sau: * Kiến thức: - Hiểu phương pháp chiếu góc thứ - Hiểu khái niệm thơng số hình chiếu trục đo - Hiểu thơng số hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân * Kỹ năng: - Biết phương pháp chiếu góc thứ - Biết cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc vật thể đơn giản - Biết cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân vật thể đơn giản - Đọc vẽ hình chiếu vng góc vật thể đơn giản * Thái độ: - Nhận thức tầm quan trọng hình chiếu trục đo thiết kế kỹ thuật - Thực quy trình vẽ hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân - Nghiêm túc làm việc - Hứng thú học tập - Tuân thủ theo quy tắc trình bày vẽ, tính cẩn thận Những lực phẩm chất hình thành cho học sinh: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực vẽ kỹ thuật - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật: HCVG, HCTĐ, MP hình chiếu C BẢNG MƠ TẢ CẤP ĐỘ NHẬN THỨC NỘI DUNG Hình chiếu vng góc Hình chiếu trục đo NHẬN BIÊT Hiểu được: Hình chiếu vng góc sử dụng phép chiếu vng góc -Thế hình chiếu trục đo - Góc trục đo, hệ số biến dạng - Hình chiếu trục đo vng góc - Hình chiếu trục đo xiên góc cân CẤP ĐỘ NHẬN THỨC THƠNG VẬN DỤNG HIỂU - Hiểu -Biểu diễn các phép khối hình học chiếu dựa vào hình chiếu vng góc - Hiểu cách dựng hình chiếu trục đo - Cách dựng hình chiếu trục đo vng góc - Cách dựng hình chiếu trục đo xiên góc cân - Dựng hình chiếu trục đo vng góc - Dựng hình chiếu trục đo xiên góc cân VẬN DỤNG CAO -Từ vật thể vẽ cá hình chiếu dựa v phương pháp chiếu góc thứ1 - Từ hai hình chiếu vẽ hình chiếu thứ - Từ hình chiếu dựng hình chiếu trục đo D.THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Chuẩn bị giáo viên học sinh * Chuẩn bị giáo viên - Lập kế hoạch dạy học - Các phiếu học tập cho nhóm - Phương tiện dạy học: Tranh vẽ phóng to hình, máy chiếu * Chuẩn bị học sinh - HS tìm hiểu nội dung chủ đề thơng qua sách giáo khoa, mạng internet Tiến trình dạy học chuyên đề HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Mục đích: Ơn lại kiến thức học trước như: GV: cho hs quan sát bóng vật thể chiếu từ nguồn sáng lên mặt bàn mặt tường cho ta khái niệm hình chiếu,phép chiếu Ở chương trình lớp em tìm hiểu phép chiếu vng góc phép chiếu song song Nội dung Vận dụng kiến thức, kỹ có em xác định hình chiếu vật thể theo phép chiếu + Phép chiếu song song + Phép chiếu vng góc Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên vẽ hình lên bảng yêu cầu học sinh làm tập vào nháp, đồng thời giáo viên gọi 03 học sinh lên thực bảng b Thực nhiệm vụ - Học sinh tiến hành làm tập theo yêu cầu giáo viên c Báo cáo, trình bày kết - Khi hết thời gian làm bài, giáo viên yêu cầu học sinh hướng lên bảng(hoạt động nhóm) Hoạt động cá nhân: Học sinh tiến hành làm tập vào nháp Hoạt động lớp: Cả lớp hướng lên bảng để xem kết bạn lên bảng vẽ hình Giáo viên gọi em học sinh nhận xét bạn so sánh kết làm d.Sản phẩm, kết Hình chiếu a: vật chiếu a’: Hình chiếu aa’: Tia chiếu α: Mặt phẳng hình chiếu Các phép chiếu: Phép chiếu song song: phép chiếu mà tia chiếu song song với song song với phương chiếu L Phép chiếu vng góc: phép chiếu mà tia chiếu song song với song song với phương chiếu L,mà L vng góc với mặt phẳng hình chiếu Phép chiếu vng góc - ứng dụng hình chiếu vng góc Phép chiếu song song- ứng dụng hình chiếu trục đo HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Tiết 1: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHIẾU VNG GĨC Mục đích -Tiếp thu kiến thức hình chiếu vng góc SGK Cơng nghệ 11, để: - Xác định nội dung kiến thức hình chiếu vng góc như: Thế phép chiếu, hướng chiếu,cách bố trí hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ - Vận dụng kiến thức hình chiếu vng góc để áp dụng vào tình thực tiễn Nội dung - Phương pháp chiếu góc thứ Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiêm vụ, thực nhiệm vụ Hoạt động lớp Như em làm việc: Vẽ hình chiếu từ hình vật thể sang hình chiếu Vật thể Hình chiếu Hơm em tìm hiểu cách bố trí hình chiếu mặt phẳng( Hình chiếu vng góc) Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ Hoạt động cá nhân: GV: Các em quan sát máy chiếu (sử dụng giảng powerpoint) Quan sát hình vẽ xem vật thể đặt mặt phẳng hình chiếu đứng,hình chiếu bằng,hình chiếu cạnh Dự kiến câu trả lời: Vật thể đặt góc tạo mặt phẳng vng góc với đôi GV: Chiếu vất thể lên ba mặt phẳng ta thu hình chiếu nào? Dự kiến câu trả lời: - Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu hinh chiếu vng góc tương ứng A, B, C + A : Hình chiếu đứng + B : Hình chiếu cạnh + C : Hình chiếu cạnh GV: Đặc điểm đường biểu diễn : Dự kiến câu trả lời: + Các đường bao, thấy thể nét liền đậm + Các đường khuất thể nét gạch mảnh ( nét đứt ) + Các đường tâm, đường trục thể nét gạch chấm mảnh GV: Sau chiếu,mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng hình chiếu cạnh mở nào? Dự kiến câu trả lời: Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía góc 90o + Xoay P3 sang phải góc 90o GV: rút kết luận GV: sử dụng giảng chiếu kết xoay mặt phẳng - Khi ta thu hình chiếu vng góc vật thể mặt phẳng vẽ Như : + Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A + Hình chiếu cạnh C đặt bên phải hình chiếu đứng A Hoạt động nhóm Cho học sinh làm tập ứng dụng +Dùng viên bi nhỏ( coi điểm) biểu diễn mặt phẳng hình chiếu đứng, mp hình chiếu bằng, mp hình chiếu cạnh +Dùng thước( coi đường thẳng) biểu diễn mặt phẳng hình chiếu đứng,hình chiếu bằng,hình chiếu cạnh +Dùng hình tam giác( coi hình tam giác) ) biểu diễn mặt phẳng hình chiếu đứng,hình chiếu bằng,hình chiếu cạnh Sau nhóm thảo ln đưa sản phẩm giáo viên kiểm tra trình chiếu lên chiếu để tất hs năm Hoạt động lớp GV : Chuẩn bị Hình hộp chữ nhật lăng trụ, khối chóp, chóp cụt ,khối trụ khối cầu, khối nón, nón cụt bìa hình chiếu khối hình u cầu học sinh ghép hình chiếu vào khối hộp GV: phát cho lớp em bìa hình khối bìa hình chiếu yêu cầu em làm phút Sau làm xong gv yêu cầu số học sinh giải thích cách ghép đó? 1-Hình hộp chữ nhật lăng trụ 2-Hình chiếu khối chóp, chóp cụt 3-Hình chiếu khối trụ 4-Hình chiếu khối cầu 5-Hình chiếu khối nón, nón cụt Tiết 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Mục đích -Tiếp thu kiến thức hình chiếu trục đo SGK Cơng nghệ 11, để: - Xác định nội dung kiến thức hình chiếu trục đo như: Thế hình chiếu trục đo, thơng số hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân - Vận dụng kiến thức hình chiếu trục đo để áp dụng vào tình thực tiễn Nội dung - Khái niệm hình chiếu trục đo thơng số hình chiếu trục đo - Hình chiếu trục đo vng góc đều, thơng số hình chiếu trục đo vng góc đều, cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc - Hình chiếu trục đo xiên góc cân, thơng số hình chiếu trục đo xiên góc cân, cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiêm vụ, thực nhiệm vụ Hoạt động lớp Như em làm việc: Vẽ hình chiếu từ hình vật thể sang hình chiếu Vật thể Hình chiếu Hơm em tìm hiểu cách chuyển từ hình chiếu thành hình vật thể (Hay gọi hình chiếu trục đo) Hình chiếu Vật thể II Khái niệm Thế hình chiếu trục đo Hoạt động cá nhân: Các em quan sát hình 5.1 Sách giáo khoa trang 27 GV: Vật thể có đặc điểm gì? Dự kiến học sinh trả lời: Vật thể gắn vào hệ trục tọa độ vng góc O XYZ với trục đặt theo ba chiều dài,rộng ,cao vật thể GV: Kết luận: Một hình khơng gian ba chiều có gắn hệ trục toạ độ OXYZ, có điểm A, B, C, chiếu theo phương l lên mặt phẳng (P ’) có hệ trục tọa độ O’X’Y’Z’ vật thể có điểm A’, B’, C’ Vật thể mặt phẳng (P’) gọi hình chiếu trục đo Thế hình chiếu trục đo? Dự kiến học sinh trả lời: Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể xây dựng phép chiếu song song Vật thể chiếu lên mặt phẳng hình chiếu?và theo hướng chiếu? Dự kiến học sinh trả lời: Vật thể chiếu lên mặt phẳng hình chiếu,theo hướng chiếu Hướng chiếu l có đặc điểm gì? Tại phải có đặc điểm ấy? Dự kiến học sinh trả lời: Hướng chiếu l không song song với mặt phẳng hình chiếu Hình chiếu thu thể chiều kích thước? Dự kiến học sinh trả lời: Hình chiếu thu chiều vật thể Thế hình chiếu trục đo? Dự kiến học sinh trả lời: Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể xây dựng phép chiếu song song GV: Kết luận HCTĐ Thông số hình chiếu trục đo a Góc trục đo Hoạt động lớp: Các em quan sát hình thấy mặt phẳng (P ’) có hệ trục tọa độ O’X’Y’Z’ , góc trục tọa độ gọi góc trục đo Hoạt động cá nhân: Em tìm góc trục đo hình trên? Dự kiến học sinh trả lời: �' ' ' � �' ' ' ' ' ' Góc trục đo gồm có: X O Y , Y O Z , X O Z b Hệ số biến dạng Hoạt động lớp: - Hệ số biến dạng tỉ số độ dài hình chiếu đoạn thẳng nằm trục tọa độ với độ dài thực đoạn thẳng Từ hình thấy hệ số biến dạng trục sau: O’A’/OA=p hệ số biến dạng theo trục O’X’ O’B’/OB=q hệ số biến dạng theo trục O’Y’ O’C’/OC=r hệ số biến dạng theo trục O’Z’ III Hình chiếu trục đo vng góc Thơng số Hoạt động cá nhân GV: Hình chiếu trục đo vng góc có thơng số nào? Dự kiến học sinh trả lời �' ' ' � �' ' ' ' ' ' - Góc trục đo gồm có: X O Y = Y O Z = X O Z = 1200 - Hệ số biến dạng: p = q= r =1 Hình chiếu trục đo hình tròn Hoạt động lớp: Giáo viên giới thiệu hình chiếu trục đo đường tròn mặt phẳng hình chiếu trục đo vng góc Nhận xét: Trục dài elip 1,22d; trục ngắn elip 0,71d (trong d đường kính hình tròn), mặt phẳng nghiêng khác trục dài trục ngắn quay khác Cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc Hoạt động lớp: GV chủ trì Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể có hình chiếu hình 5.7 SGK Cách 1: Như sách giáo khoa hướng dẫn trang 30, Vẽ đường song song với trục O’Y’ tịnh tiến vào phía Bước 1: Vẽ hình chiếu trục đo hình hộp ngoại tiếp có kích thước: dài a, rộng b, cao c đặt lên ba trục đo theo hệ số biến dạng chúng Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng cách đặt chiều dài d theo trục ’ ’ O X chiều cao e f theo trục O’Z’ Bước 3: Tẩy đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy hồn thiện hình chiếu trục đo vật thể Cách 2: Vẽ đường song song với trục O’Y’ tịnh tiến vào phía Bước 1: Vẽ hình chiếu đứng vật thể lên mặt phẳng X’O’Z’ Bước 2: Từ góc vật thể kẻ đường song song với trục O ’Y’ có khoảng cách b chiều rộng vật thể Sau nối điểm có đường thẳng song song với cạnh hình chiếu đứng Bước 3: Tẩy đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy hồn thiện hình chiếu trục đo vật thể IV Hình chiếu trục đo xiên góc cân Các thông số Hoạt động lớp: GV: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thơng số nào? Dự kiến học sinh trả lời �' ' ' � �' ' ' ' ' ' - Góc trục đo gồm có: X O Y = Y O Z = 1350, X O Z = 900 Góc trục đo có dạng sau: - Hệ số biến dạng: p = r =1, q =0,5 Cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân (tương tự cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc đều) Hoạt động lớp: GV chủ trì Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể có hình chiếu hình 5.7 SGK Cách 1: Như sách giáo khoa hướng dẫn trang 30, Vẽ đường song song với trục O’Y’ tịnh tiến vào phía Bước 1: Vẽ hình chiếu trục đo hình hộp ngoại tiếp có kích thước: dài a, rộng b, cao c đặt lê ba trục đo theo hệ số biến dạng chúng Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng cách đặt chiều dài d theo trục ’ ’ O X chiều cao e f theo trục O’Z’ Bước 3: Tẩy đường nét phụ, tơ đậm cạnh thấy hồn thiện hình chiếu trục đo vật thể Cách 2: Vẽ đường song song với trục O’Y’ tịnh tiến vào phía Bước 1: Vẽ hình chiếu đứng vật thể lên mặt phẳng X’O’Z’ Bước 2: Từ góc vật thể kẻ đường song song với trục O ’Y’ có khoảng cách b chiều rộng vật thể Sau nối điểm có đường thẳng song song với cạnh hình chiếu đứng Bước 3: Tẩy đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy hồn thiện hình chiếu trục đo vật thể Lưu ý: Khi kẻ đường song song với trục O ’Y’ lưu ý đến hệ số biến dạng q=0,5 Sản phẩm, kết qủa - Học sinh hiểu hình chiếu trục đo thông số - Học sinh biết vận dụng kiến thức để biết cách thực vẽ hình chiếu trục đo theo yêu cầu HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục đích Học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức hình thành vào hoạt động luyện tập Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm kiến thức lĩnh hội Nội dung Làm tập Gv giao Kĩ thuật tổ chức hoạt động * Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu học sinh làm tập sau GV: Giới thiệu cách làm theo phương án loại hình chiếu trục đo Các tập giáo viên giao làm theo bước Hoạt động cá nhân Hoạt động nhóm Hoạt động lớp Bài tập 1: Vẽ hình chiếu trục đo vng góc vật thể có hình chiếu sau: Đáp án Bài tập 2: Vẽ hình chiếu trục đo vng góc vật thể có hình chiếu sau: Đáp án Bài tập 3: Vẽ hình chiếu trục đo vng góc vật thể có hình chiếu sau: Đáp án Bài tập 4: Vẽ hình chiếu trục đo vng góc vật thể có hình chiếu sau: (Bài tập nâng cao) b.Thực nhiệm vụ - Làm việc cá nhân: Học sinh vận dụng kiến thức tiếp nhận để giải tập tình giao Ghi vào kết thực nhiệm vụ - Làm việc nhóm: Từng thành viên nhóm trình bày, sau trao đổi thống nhóm kết hồn thành tập tính c.Báo cáo kết thực nhiệm vụ Làm việc lớp - Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết thực nhiệm vụ - Học sinh nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện bổ sung ý kiến d.Đánh giá kết thực hoạt động Học sinh đối chiếu kết làm tập cá nhân với đáp án chung để tự đánh giá đánh giá đồng đẳng Ghi kết đánh giá vào e Sản phẩm học tập Ghi chép kết tập, có bổ sung, chỉnh sửa sau thảo luận nhóm làm việc lớp HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Mục đích Học sinh vận dụng kiến thức học lớp để phân tích, đánh giá tập làm Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm kiến thức lĩnh hội Nội dung - Giáo viên đưa số câu hỏi định hướng để qua học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm học - Gv đưa dạng tập vẽ hình chiếu thứ -Gv giao tập từ vật thể vẽ hình chiếu - Gv yêu cầu học sinh dựng hình chiếu trục đo từ hình chiếu - Tìm hiểu, phân tích, đánh giá cách vẽ hình chiếu trục đo - Đề xuất ý kiến cách thực khác Kĩ thuật tổ chức hoạt động Giáo viên hướng dẫn HS nhà tìm hiểu tập trang 36, SGK Công nghệ 11 Sản phẩm học tập HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI, MỞ RỘNG Mục đích Hoạt động nhóm tìm hiểu cách vẽ hình chiếu thứ 3,cách vẽ nhanh vật thể đơn giản từ hình chiếu Giáo viên giao cho HS: 1.Quan sát số chi tiết sản phẩm khí vẽ hình chiếu vd: tay nắm cửa Tìm hiểu thêm loại vẽ thiết kế từ hình chiếu Sau nộp báo cáo kết tìm hiểu thực tiễn Nội dung kĩ thuật thực Học sinh tra cứu mạng internet, tìm đọc sách liên quan đến nội dung học để tìm hiểu thêm - Một số chi tiết sản phẩm khí vẽ hình chiếu vd: tay nắm cửa -Tìm hiểu thêm loại vẽ thiết kế từ hình chiếu Hoạt động cá nhân Giáo viên giao cho HS: Bài tập: Vẽ hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân vật thể có hình chiếu sau: Sản phẩm học tập Ghi chép lưu lại hình ảnh thu thập hình chiếu trục đo hình chiếu vng góc E KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ Bài tập Nhận Biết Tìm tương quan vật thể hình chiếu? Bài tập thơng hiểu: Bài tập sgk trang24 Bài tập vận dụng : Vẽ hình chiếu thứ dựng hình chiếu trục đo Bài tập vận dụng cao Bài 1: Cho vật thể có hình chiếu đứng hình chiếu hình vẽ, vẽ hình chiếu cạnh hình chiếu trục đo vật thể? Bài 2:Cho vật thể hình vẽ, vẽ hình chiếu vật thể ? (Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) Cho vật thể có hình chiếu đứng hình chiếu hình vẽ, vẽ hình chiếu cạnh hình chiếu trục đo vật thể?
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU, CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn