Chuyên đề: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM

28 649 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:15

Hiện nay, trong sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1 có văn bản: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (6 bài) và văn bản ca dao hài hước (4 bài). Các văn bản này đang được dạy độc lập. Thời lượng dạy học đọc hiểu các văn bản như sau: 2 tiết (Tiết 25, 26) cho bài ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (Bài 1, 4, 6). 2 tiết (Tiết 28, 29) cho bài ca dao hài hước (Chỉ dạy bài 1, 2); Đọc thêm: Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu). Tình hình dạy học ca dao trong nhà trường hiện nay Phía người dạy+ Bệnh công thức như: chủ đề, chia đoạn, phân tích ý 1, ý 2… tổng kết.+ Khi phân tích quá thiên về nội dung, hoặc quá thiên về ngôn ngữ mà ít chú ý tới khoái cảm nghệ thuật.+ Không chú ý tới tình huống cảm thụ nghệ thuật.+ Người dạy nói nhiều, giảng nhiều, đưa câu hỏi tháo gỡ phát hiện nhiều hơn câu hỏi cảm thụ, chưa chú ý đến phát triển năng lực đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại cho HS. Phía người học+ Chưa biết cách để phân tích, cảm nhận.+ Sa đà vào học thuộc lòng, học vẹt, học theo những gì được hướng dẫn.+ Thiếu sự sáng tạo, ít liên tưởng, tưởng tượng và rất kém khả năng liên hệ thực tế, bản thân nên khi thoát li những bài học trong sách giáo khoa thì khó có thể phân tích và hiểu thấu đáo bài ca dao khác. Ngữ liệu để kiểm tra đánh giá sau các bài học này vẫn là những văn bản học sinh đã được học chính trong sách giáo khoa… Điều này khiến cho việc dạy học của giáo viên khá vất vả và việc học của học sinh bị gián đoạn, đặc biệt sau khi học xong nhiều học sinh vẫn chưa hình thành được kĩ năng đọc hiểu văn bản ca dao. SỞ GD & ĐT ………… TRƯỜNG THPT ……………… - - Chuyên đề: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM (Ngữ văn lớp 10) Người viết:……………… Năm học: 2018 - 2019 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh HĐ Hoạt động PP Phương pháp KT Kỹ thuật NL Năng lực CHUYÊN ĐỀ ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM (Ngữ văn lớp 10) I CĂN CỨ LỰA CHỌN * Sách giáo khoa chương trình ngữ văn THPT hành Hiện nay, sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập có văn bản: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (6 bài) văn ca dao hài hước (4 bài) Các văn dạy độc lập Thời lượng dạy học đọc hiểu văn sau: - tiết (Tiết 25, 26) cho ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (Bài 1, 4, 6) - tiết (Tiết 28, 29) cho ca dao hài hước (Chỉ dạy 1, 2); Đọc thêm: Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người u) * Tình hình dạy học ca dao nhà trường - Phía người dạy + Bệnh cơng thức như: chủ đề, chia đoạn, phân tích ý 1, ý 2… tổng kết + Khi phân tích thiên nội dung, q thiên ngơn ngữ mà ý tới khối cảm nghệ thuật + Khơng ý tới tình cảm thụ nghệ thuật + Người dạy nói nhiều, giảng nhiều, đưa câu hỏi tháo gỡ phát nhiều câu hỏi cảm thụ, chưa ý đến phát triển lực đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại cho HS - Phía người học + Chưa biết cách để phân tích, cảm nhận + Sa đà vào học thuộc lòng, học vẹt, học theo hướng dẫn + Thiếu sáng tạo, liên tưởng, tưởng tượng khả liên hệ thực tế, thân nên thoát li học sách giáo khoa khó phân tích hiểu thấu đáo ca dao khác - Ngữ liệu để kiểm tra đánh giá sau học văn học sinh học sách giáo khoa… Điều khiến cho việc dạy học giáo viên vất vả việc học học sinh bị gián đoạn, đặc biệt sau học xong nhiều học sinh chưa hình thành kĩ đọc hiểu văn ca dao * Khắc phục Để khắc phục tình trạng này, chúng tơi đề xuất nhóm văn ca dao thành chun đề dạy học, góp phần hình thành kĩ đọc hiểu ca dao nói riêng lực đọc nói chung cho HS Có thể đặt tên cho chuyên đề là: Đọc hiểu ca dao Việt Nam (Ngữ văn lớp 10) - Thời lượng dạy học chuyên đề là: tiết (căn vào PPCT hành) - Đối tượng: HS lớp 10 - Hình thức dạy học: Trên lớp - Thời gian thực hiện: Học kì I - Nội dung GV tổ chức, hướng dẫn cho HS thực nhiệm vụ học tập sau thông qua HĐ dạy kết hợp PP KT dạy học thích hợp + Huy động kiến thức, kĩ đọc hiểu ca dao nói chung (đã học THCS) tham khảo tài liệu để tìm hiểu khái niệm, đặc trưng, thi pháp thể loại ca dao + Hướng dẫn HS đọc hiểu, tự học kiểm tra, đánh giá theo bảng sau: Hoạt động Thời lượng Bài/ trang - Tìm hiểu chung ca dao tiết Tiết - Ca dao than thân: 1/83 Đọc hiểu - Ca dao u thương, tình nghĩa: 6/83 lớp Tiết - Ca dao yêu thương, tình nghĩa: 4/83 Tiết - Ca dao hài hước: 1/90; 2/91 Hướng dẫn HS 30 phút hướng dẫn HS tự học 5/83 tự học kiểm tra, 4/91 tiết lớp đánh giá 15 phút kiểm tra (Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 2, 3/83 4/91) II MỤC TIÊU Về kiến thức, kĩ Trong Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn ngữ văn lớp 10 (NXB Giáo dục, 2010) quy định chuẩn kiến thức, kĩ cho học chủ đề Ca dao Việt Nam (trang 18, 38 40) sau: Yêu Mức độ cần đạt Ghi cầu Về 1- Hiểu cảm nhận đặc sắc nội dung - Hiểu nội dung kiến nghệ thuật số ca dao trữ tình ca dao phản ánh, tình thức châm biếm, hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, cảm, cảm xúc, ý phong phú nhân dân lao động; cách thể vừa nghĩa hài hước, châm biếm vừa tinh tế, sâu sắc - Phát 2- Hiểu tính chất trữ tình khả biểu đạt chi tiết nghệ thể thơ lục bát ca dao thuật tiêu biểu Cụ thể ca a Những ca dao than thân, yêu thương, tình dao học nghĩa - Cảm nhận nỗi niềm xót xa, đắng cay tình cảm yêu thương thủy chung, đằm thắm ân tình người bình dân xã hội cũ - Những đặc sắc nghệ thuật dân gian việc thể tâm hồn người lao động b Những ca dao hài hước - Cảm nhận tâm hồn lạc quan yêu đời triết lí nhân sinh lành mạnh người lao động Việt Nam thể nghệ thuật trào lộng thông minh, hóm hỉnh - Thấy nghệ thuật trào lộng thơng minh, hóm hỉnh ca dao hài hước Về kĩ Biết cách đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại Biết cách tìm hiểu ca dao khác theo đặc trưng thể loại qua phương diện: đề tài, chủ đề, nhân vật trữ tình, hình ảnh, ngơn ngữ… Về lực, phẩm chất 2.1 Năng lực a Năng lực chung (trong đọc hiểu văn bản) - NL giải vấn đề (giải câu hỏi, tập, nhiệm vụ, yêu cầu mà giáo viên đề ra) - NL tự học, tự khám phá tri thức, thu thập thông tin - NL hợp tác (phối hợp với thành viên để giải câu hỏi, tập khó, sưu tầm tài liệu…) - NL sáng tạo - NL tự quản thân b Năng lực chuyên biệt - NL giao tiếp tiếng Việt: biết trình bày suy nghĩ, quan điểm thân nội dung kiến thức tìm hiểu; biết trao đổi thảo luận với GV, bạn bè - NL thẩm mĩ (NL cảm thụ văn học) - NL tiếp nhận tạo lập văn 2.2 Phẩm chất - Bồi dưỡng lòng cảm thơng, chia sẻ với thân phận bất hạnh sống - Biết trân trọng tình nghĩa người, sống thủy chung, tình nghĩa - Biết lạc quan, yêu sống, hướng tới điều tốt đẹp để phấn đấu tu dưỡng học tập tốt III BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA HS Ở CHUYÊN ĐỀ ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM Nhận biết Tìm hiểu chung ca dao: định nghĩa, phân loại, đặc trưng Thông hiểu Hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật ca dao Vận dụng Vận dụng đặc điểm ca dao (gieo vần, ngắt nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ…) Vận dụng cao để tiếp cận ca dao khác Nhận đề tài, Hiểu cội Vận dụng hiểu biết cảm hứng nguồn nảy sinh đề tài, cảm cảm hứng hứng, vào phân tích lí giải nội dung nghệ thuật Nhận diện chủ thể trữ tình, đối tượng trữ tình, giới hình tượng (thiên nhiên, cảnh vật, người…) ca dao Cảm nhận, hiểu Biết đánh giá tâm tâm trạng, trạng, tình cảm tình cảm nhân nhân vật trữ tình vật trữ tình ca dao Giải thích tâm trạng nhân vật trữ tình ca dao Phát chi tiết, biện pháp nghệ thuật đặc sắc (từ ngữ, biện pháp tu từ, câu văn, hình ảnh, Lí giải ý nghĩa, Đánh giá giá trị tác dụng nghệ thuật tác biện pháp nghệ phẩm thuật Từ đề tài, cảm hứng… tự xác định đường phân tích văn thể loại đề tài - So sánh tơi trữ tình nhà thơ ca dao có chung chủ đề - Biết bình luận, đánh giá đắn ý kiến, nhận định tác phẩm thơ học - Liên hệ với giá trị sống thân người xung quanh Biết cách tự nhận diện, phân tích đánh giá giới hình tượng nhân vật trữ tình ca dao khác đề tài, thể loại - Khái quát giá trị, đóng góp văn học dân gian văn học viết - Tự phát đánh giá giá trị nhạc điệu, pháp…) bút Đọc diễn cảm nghệ thuật tác phẩm tương tự chương trình - Diễn xướng ca dao - Viết bình - Sưu tầm ca dao chủ đề IV BIÊN SOẠN CÂU HỎI/ BÀI TẬP/ NHIỆM VỤ HỌC TẬP NHẰM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT CỦA HS Các câu hỏi/ tập/ nhiệm vụ GV sử dụng trình dạy học kiểm tra, đánh giá NL phẩm chất người học kết thúc chuyên đề Mức độ Tên Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao - Nêu định nghĩa ca dao - Ca dao phân làm loại? - Những đặc trưng thi pháp ca dao - Phân tích ý nghĩa hình ảnh so sánh ca dao số Từ đó, em hiểu hình tượng người phụ nữ cao dao? - Tìm ca dao khác bắt đầu mơ típ Thân em như… - Cảm nhận thân phận chung người phụ nữ chùm ca dao Thân em - Phân biệt sắc thái ý nghĩa ca dao mở đầu Thân em như… - Xác định chủ thể trữ tình ca dao - Xác định biện pháp tu từ ca dao Ca dao - Xác định hài hước chủ thể trữ tình ca dao - Tâm trạng người phụ nữ ca dao số gửi gắm qua thủ pháp nghệ thuật nào? Thủ pháp tạo hiệu nghệ thuật nào? - Sự chuyển đổi thể thơ cho thấy tâm trạng người phụ nữ ca dao số 4? - Trong ca dao số 6, nói đến tình nghĩa người, ca dao lại dùng hình ảnh muốigừng? Phân tích ý nghĩa biểu tượng giá trị biểu cảm hình ảnh cao dao - Trong ca dao số 1: kết cấu ca dao có đặc biệt? - Tìm số - Vận dụng để lý ca dao nói giải ý nghĩa hai nỗi nhớ câu thơ người yêu Nguyễn Khoa Điềm: Đất Nước nơi em đánh rơi khăn nỗi nhớ thầm (trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Tìm số ca dao khác có hình ảnh muối- gừng - Tìm số ca dao nói nỗi nhớ người u - Tìm số ca dao khác có hình ảnh muối- gừng - Chỉ nét riêng nghệ thuật trào lộng người bình dân? - Qua hai ca dao, em hiểu tâm hồn người lao động? - Xác định biện pháp tu từ ca dao - Cách nói chàng trai gái có đặc biệt? - Từ đó, nêu cảm nhận tiếng cười người lao động cảnh nghèo? - Trong ca dao số 2: tiếng cười ca dao có khác với tiếng cười ca dao số 1? - Trong ca dao số tác giả dân gian cười người xã hội? - Tìm ca dao hài hước phê phán thói hư tật xấu khác người V TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Một số lưu ý dạy học chuyên đề Trước hết, để tổ chức HĐ học tập HS dạy học chuyên đề Đọc hiểu ca dao Việt Nam, GV cần lưu ý số vấn đề sau đây: * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải bám sát mục tiêu phát triển lực đọc hiểu cho học sinh * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải bám sát vào đặc trưng thể loại - Về nội dung: Ca dao tiếng nói tình cảm người bình dân Tiếng nói tình cảm ca dao tiếng nói chung, giản dị, mộc mạc, chân thành đằm thắm, tinh tế, sâu sắc - Về hình thức + Thể thơ: Phần lớn ca dao sử dụng thể thơ dân tộc: lục bát, song thất lục bát, hỗn hợp + Các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ… + Các hình ảnh biểu tượng: giếng nước, sân đình, đa, đò… Được xây dựng theo ngun tắc lặp lại, có chuyển đổi sắc thái ý nghĩa tinh tế, linh hoạt, phong phú đến mức quen gặp ẩn dụ trữ tình mà góc độ biểu lại lấp lánh vẻ đẹp khác cảm quan thẩm mĩ dân gian + Ngôn ngữ ca dao: mộc mạc, giản dị, sáng, gần với lời ăn tiếng nói ngày; giàu hình ảnh, có tính ẩn dụ cao; giàu tính tạo hình (vì khai thác tính biểu cảm điệu, vần điệu, nhạc điệu, thể điệu tính tượng hình ngơn ngữ dân tộc); ngơn ngữ dân gian hóa nhiều danh từ nguyên tắc lặp lại mô thức câu + Kết cấu: phổ quát dạng đối đáp + Khơng gian, thời gian nghệ thuật: có tính chất biểu trưng, có khả biểu tình cảm phổ biến - Phương thức diễn xướng ca dao hát dân ca Ca dao lời hát dân ca, gần gũi đời sống ngày, hấp dẫn, sinh động lôi * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải ý đến mức độ đọc hiểu cụm để phát triển NL đọc hiểu - Đối với chùm ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa chia thành nhóm sau: + Nội dung than thân: Bài 1, nói thân phận người phụ nữ xã hội xưa + Nội dung yêu thương tình nghĩa Bài 3, 4, thể nỗi nhớ niềm ước ao mãnh liệt tình u đơi lứa Bài câu hát tình nghĩa thủy chung người (nhất tình yêu, tình nghĩa vợ chồng) - Đối với chùm ca dao hài hước xếp thành nhóm: + Nhóm tiếng cười tự trào: Bài số + Nhóm tiếng cười châm biếm, phê phán xã hội: Các 2, 3, - Mức độ đọc hiểu cụm + Chúng chọn (ca dao than thân), 4, (ca dao yêu thương tình nghĩa) 1, (ca dao hài hước) chương trình SGK để tổ chức hoạt động cho học sinh đọc hiểu hướng dẫn GV (gọi đọc hiểu chính), mục đích nhằm hình thành tri thức kĩ đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại, đọc GV giúp HS hiểu yếu tố nội dung nghệ thuật văn ca dao + Chúng chọn (ca dao hài hước), (ca dao yêu thương tình nghĩa) để định hướng, hướng dẫn HS cách đọc (dựa tri thức thể loại học sinh biết đọc chính) để học sinh tự đọc nhằm thực hành, rèn luyện, củng cố phát triển kĩ đọc hiểu ca dao nghèo người lao động xưa - Bài 2/91: Tiếng cười châm biếm, phê phán gã đàn ông yếu đuối, vô tích Đọc hiểu ca dao số sử II ĐỌC HIỂU dụng kỹ thuật đặt câu hỏi A CA DAO THAN THÂN, YÊU trình bày phút THƯƠNG TÌNH NGHĨA (Bài 1, 4, 6) * B1: GV yêu cầu HS đọc diễn cảm ca dao số đọc thêm số có mơ típ Thân em Bài 1/ tr.83: Lời than thân người Sau đó, HS trả lời câu hỏi (ở phụ nữ xã hội cũ dưới) * B2: HS làm việc cá nhân * B3: HS đọc trả lời câu hỏi Các HS khác nhận xét, bổ - Lời người gái (nhân vật trữ tình), sung hồn cảnh người gái tới tuổi lấy - Lời Nhân vật giao tiếp chồng lo lắng cho số phận ai? đời hoàn cảnh giao tiếp nào? - Mơ típ: thân em-> Lời than thân - Bài ca dao có mơ típ chung người phụ nữ xưa nào? Lời than thân cô gái lời ai? - Nghệ thuật: So sánh (thân em-(như)- - Chỉ nêu tác dụng lụa đào); Hình ảnh ẩn dụ (tấm lụa đào đẹp, biện pháp nghệ thuật giá trị, đáng trân trọng- vẻ đẹp hình thể ca dao người phụ nữ); Từ láy phất phơ (giữa chợ): khơng nơi bấu víu, bị phụ thuộc hồn tồn vào người mua; Câu hỏi tu từ (biết vào tay ai.) câu hỏi số phận chông chênh, phụ thuộc - Qua đó, em hình dung thân -> Thân phận người gái xưa có khác phận người phụ nữ ca chi hàng để mua bán, làm dao lên nào? chủ tương lai hạnh phúc - Ghi lại ngắn gọn từ, - Ý nghĩa ca dao cụm từ khóa nêu ý nghĩa ca + Khẳng định, ca ngợi vẻ đẹp hình thức, dao nhân phẩm người phụ nữ + Bày tỏ niềm cảm thông với thân phận bị phụ thuộc; lên án chế độ trọng nam khinh * B4: GV đánh giá, chốt kiến nữ; tập tục cha mẹ đặt đâu ngồi thức + Thể khao khát đòi quyền bình đẳng, hạnh phúc nhân dân lao động xưa Tìm hiểu ca dao số sử Bài 6/ tr.83: Tình nghĩa vợ chồng son 12 dụng PP thảo luận nhóm (cặp đơi) * B1: GV yêu cầu HS tự ghép đôi với bạn ngồi cạnh thảo luận câu hỏi (ở dưới) * B2: HS suy nghĩ thảo luận * B3: HS báo cáo kết thảo luận - Tại tác giả dân gian lại chọn cặp hình ảnh muối mặngừng cay để biểu đạt nghĩa nặng tình dày đơi ta? - Các số ba năm, chín tháng, ba vạn sáu ngàn ngày gợi điều gì? - Dòng thơ bát kéo dài thành tiếng? Nêu tác dụng - Nhận xét ngôn ngữ ca dao - Qua ca dao này, tác giả dân gian gửi đến thơng điệp gì? - Ghi lại số câu ca dao thể tình nghĩa đơi ta kho tàng ca dao Việt Nam * B4: GV đánh giá, chốt kiến thức sắt, thủy chung, bền chặt người lao động xưa - Muối- gừng gia vị, vị thuốc hương vị sống, hình ảnh quen thuộc bữa cơm hàng ngày người Việt Nam; biểu trưng cho gắn bó thủy chung người- hương vị tình người, đặc biệt tình cảm vợ chồng - Ba năm- chín tháng- ba vạn sáu ngàn ngày: thời gian năm, thử thách với tình cảm vợ chồng; gợi bền chặt, gắn bó, sâu sắc tình nghĩa đơi ta - Câu thơ bát kéo dài thành 13 tiếng khẳng định rõ hơn, mạnh mẽ gắn kết bền chặt tình nghĩa vợ chồng - Ngơn ngữ: bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày người bình dân - Tác giả dân gian gửi thơng điệp: Tình gắn liền với nghĩa, quý trọng tình nghĩa, sống thủy chung, son sắt, mặn nồng… - Một số câu ca dao: + Tay bưng chén muối đĩa gừng/ Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên + Rủ xuống bể mò cua/ Đem nấu mơ chua rừng/ Ai chua từng/ Non xanh nước bạc xin đừng quên + Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon Tiết HĐ HS & GV Sản phẩm/ Nội dung kiến thức cần đạt Đọc hiểu ca dao số thông Bài 4/ tr 83: Nỗi nhớ người u qua HĐ nhóm phiếu học gái 13 tập - GV yêu cầu HS đọc diễn cảm ca dao số 4, đặt câu hỏi, HS suy nghĩ, trả lời GV nhận xét, chốt kiến thức + Nhân vật trữ tình ca dao ai? Nhân vật bộc lộ tình cảm với ai? + Hai trạng thái tâm lí gái ca dao gì? Nó diễn tả qua hình ảnh biểu tượng nào? - GV tổ chức HĐ nhóm * B1: GV chia nhóm HS theo sở thích màu sắc (Nhóm 1: Xanh, nhóm 2: đỏ, nhóm 3: tím, nhóm 4: vàng), phát phiếu học tập số * B2: HS suy nghĩ, thảo luận nhóm, hồn thiện phiếu học tập số * B3: Đại diện nhóm HS báo cáo kết HS nhóm khác nhận xét, bổ sung * B4: GV đánh giá, chốt kiến thức - GV nêu câu hỏi, cá nhân HS trả lời: Bài ca dao cho em cảm nhận tâm hồn người lao động xưa nào? - Nhân vật trữ tình ca dao gái, xưng em, bộc lộ tình cảm với người yêu - Hai trạng thái tâm lí cô gái nỗi nhớ nỗi lo phiền diễn tả qua ba hình ảnh biểu tượng: khăn, đèn, mắt (Xem yêu cầu hướng dẫn phiếu học tập số 2) - Ý nghĩa ca dao + Bài ca dao bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn người gái muốn yêu thương hạnh phúc với tình cảm chân thành, đằm thắm tình yêu, nỗi nhớ thương người yêu băn khoăn, lo lắng cho tình yêu + Thể khao khát tình yêu tự hạnh phúc lứa đôi nhân dân lao động xưa - GV yêu cầu HS đọc thêm số câu ca dao, câu thơ nói nỗi nhớ tình u - HS đọc, GV bổ sung 14 Hướng dẫn HS thảo luận để tiểu kết ca dao (sử dụng KT đặt câu hỏi.) * B1: GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi * B2: HS suy nghĩ * B3: HS trả lời câu hỏi Qua ca dao trên, em cần khắc sâu kiến thức nghệ thuật nội dung? * B4: GV nhận xét, chốt kiến thức Tiểu kết a Nghệ thuật - Sử dụng mô típ mở đầu: Thân em - Các hình ảnh + Thành biểu tượng ca dao: khăn, đèn, mắt, muối mặn- gừng cay + Thủ pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ: Tấm lụa đào - Thể lục bát, lục bát biến thể, thể bốn chữ - Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc - Nhân vật trữ tình b Nội dung Chùm ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa thể nỗi niềm chua xót đắng cay tình cảm yêu thương chung thuỷ người bình dân xã hội cũ * HS đọc ghi nhớ (trang 85) Tiết HĐ HS & GV Sản phẩm/ Nội dung kiến thức cần đạt Hướng dẫn đọc hiểu ca B CA DAO HÀI HƯỚC dao số thơng qua HĐ nhóm (Bài 1, 2) (cặp đơi) KT đặt câu hỏi Bài 1/ tr 90: Tiếng cười giải trí, tự trào cảnh nghèo người lao động xưa - GV nêu câu hỏi: Xác định thể a Thể thơ: lục bát thơ, hình thức kết cấu, nhân vật b Hình thức kết cấu: đối đáp nam- nữ trữ tình ca dao ai? c Nhân vật trữ tình - HS suy nghĩ, trả lời, GV chốt Chàng trai nghèo cô gái nghèo: đối ý đáp việc chuẩn bị ngày vui hạnh phúc GV tổ chức thảo luận nhóm lứa đơi- ngày cưới * B1: GV chia nhóm HS, giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm * B2: HS suy nghĩ, thảo luận (Câu hỏi cụ thể cho nhóm dưới) * B3: Nhóm trưởng nhóm báo cáo sản phẩm HS nhóm khác nhận xét, bổ sung B4: GV nhận xét, chốt kiến 15 thức Nhóm 1: Phân tích lời dẫn cưới chàng trai (Đoạn 1) + Trong thực tế, người ta thường dẫn cưới lễ vật gì? Nhận xét lễ vật dẫn cưới mà em biết? +Chàng trai ca dao định dùng lễ vật để dẫn cưới đến nhà gái? Ý định có thực khơng? Vì sao? + Cuối cùng, chàng định dẫn vật đến nhà gái? Quyết định định tạo điều gì? + Nghệ thuật đặc sắc thể lời chàng trai? + Qua đó, em hình dung suy nghĩ, tình cảm chàng trai? - Nhóm 2: Phân tích lời thách cưới gái (đoạn 2) + Thái độ cô gái trước lời dẫn cưới chàng trai nào? + Cô gái thách cưới * Lời dẫn cưới chàng trai (đoạn 1) - Chàng trai ngỏ lời với cô gái lễ vật anh dự định dẫn cưới đến nhà gái - Ý định chàng trai toan dẫn: voi- trâubò vật to lớn, q báu-> Muốn tổ chức đám cưới to tát, linh đình - Chàng lại lo sợ + Sợ luật: quốc cấm + Sợ tình trạng sức khỏe nhà gái có: máu hàn; ăn bò bị: co gân -> Chấp hành luật pháp, biết quan tâm, lo lắng cho nhà gái - Cuối chàng định dâng vật bốn chân: chuột béo- chi tiết hài hước tạo bất ngờ, thú vị, hóm hỉnh cảnh nghèo- tiếng cười hài hước -> Lời nói, lòng chàng: đôn hậu, giản dị, mộc mạc - Những đặc sắc nghệ thuật lời chàng trai + Cách nói khoa trương + Lối nói giảm dần giá trị kích thước vật voi- trâu- bò- chuột + Tăng tiến nỗi lo sợ sức khoẻ nhà gái -> Cách nói có lí, có tình, mà lại vui vẻ dễ cảm thông => Chàng người cẩn thận, biết quan tâm tôn trọng gia tộc nhà gái * Lời thách cưới cô gái (đoạn 2) - Thái độ: lấy làm sang-> Không ngạc nhiên, khen sang, không phá ngang - Cô gái thách cưới độc đáo: nhà khoai 16 gì? Vì lại thách cưới lang-> Đàng hồng, sang trọng; hóm hỉnh, vậy? cảm thơng cảnh nghèo; mong ước mùa màng bội thu - Lý thách cưới + Củ to- mời làng + Củ nhỏ- họ hàng ăn chơi + Củ mẻ- trẻ ăn chơi giữ nhà + Củ rím, củ hà- lợn, gà ăn + Qua lời thách cưới đó, em -> Chu đáo, đảm đang, tháo vát bà chủ hiểu gái? tương lai; thể tình cảm đậm đà với + Lời thách cưới cô gái có ý họ hàng, làng xóm nghĩa gì? - Ý nghĩa lời thách cưới cô gái + Hiểu thấu cảnh ngộ chàng trai-> + Nếu em cô gái ca Cảm thơng lòng với hồn cảnh ấy; thể dao em có thái độ cách quan niệm: trọng tình nghĩa cải ứng xử với chàng + Lạc quan hồn cảnh nghèo khó trai? Vì sao? HS thảo luận cặp đôi - Qua ca dao trên, em nhận d Ý nghĩa ca dao thấy vẻ đẹp tâm hồn người lao - Cuộc sống nghèo mà vui đùa, hóm hỉnh động xưa nào? - Người lao động xưa tự cười cảnh nghèo, lúc cưới (lúc bộc lộ rõ nghèo, để cười, để vui) - Người lao động với tâm hồn lạc quan, yêu đời, lĩnh, họ sáng tạo ca dao hài hước để tự cười mình, để vượt lên cảnh nghèo, sống qua tháng ngày khó khăn Đó niềm vui sống, yêu đời người chân lấm tay bùn Tìm hiểu ca dao số Bài 2/ tr 91: Tiếng cười châm biếm, phê PP vấn đáp, thảo luận nhóm phán gã đàn ơng yếu đuối, vơ tích (cặp đơi) - GV đặt câu hỏi, HS suy nghĩ, a Nhân vật trả lời - Cô gái/ nhân dân: cất lời trách, giễu cợt Xác định nhân vật ca - Chàng trai (đối tượng): yếu đuối dao ai? - GV nhận xét, chốt kiến thức Thảo luận nhóm 17 * B1: GV yêu cầu HS ghép đôi với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi * B2: HS suy nghĩ, thảo luận * B3: HS báo cáo kết Phân tích tác dụng nghệ thuật đối lập, phóng đại ca dao * B4: GV nhận xét, chốt kiến thức - GV nêu câu hỏi, HS trả lời: Nếu em gái em có chấp nhận lấy người chồng yếu đuối, lười nhác, khơng có chí lớn khơng? Vì sao? - GV nêu câu hỏi, HS trả lời: Đằng sau hình ảnh gã đàn ơng bị phê phán trên, em hình dung số phận người phụ nữ xưa? Tổng kết chuyên đề sử dụng KT trình bày phút - GV đặt câu hỏi, HS trả lời: nhác, khơng có chí lớn xã hội c Ý nghĩa - Số phận người phụ nữ hẩm hiu - Đằng sau giọng điệu hài hước tiếng thở dài => Vừa trào lộng châm biếm vừa da diết trữ tình III TỔNG KẾT Nghệ thuật: thể thơ, ngơn ngữ, hình ảnh, kết cấu, biện pháp tu từ ; nghệ thuật trào Em học qua chuyên đề lộng ca dao hài hước này? Những điều em băn Nội dung khoăn, thắc mắc mà chưa a Chùm ca dao than thân, yêu thương giải đáp? Hãy trình bày tình nghĩa: Lời than thân phận người phụ nữ phút xưa nỗi nhớ tình u đơi lứa-> Đời sống tâm hồn, giàu tình cảm, nhiều khao khát, ước mơ hạnh phúc nhân dân lao động b Chùm ca dao hài hước: Lời đùa vui cảnh nghèo nhân dân lao động châm biếm gã đàn ông vô dụng, hèn nhát-> Tiếng - GV củng cố kiến thức cười lạc quan, tạo niềm tin để nhân dân lao 18 quan trọng chuyên đề động vượt qua khó khăn C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (Khuyến khích HS thực nhà) - Mục đích: Giúp HS + Nắm phương diện nội dung, nghệ thuật ca dao + Liên hệ, so sánh với ca dao chủ đề + Khắc sâu kiến thức học ca dao hài hước - PP, KT: Vấn đáp - Cách thức: GV nêu câu hỏi, HS trả lời (ở nhà) 1- So sánh ca dao số với số ca dao mở đầu bằng: Thân em như… 2- Đọc diễn cảm ca dao số 3, trang 91 3- Sưu tầm thêm ca dao chủ đề D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Khuyến khích HS thực nhà) - Mục đích: HS vận dụng hiểu biết thân phận người phụ nữ ca dao than thân, hiểu sâu sắc người phụ nữ văn học viết thời trung trả lời, viết văn theo yêu cầu - PP: Thực hành - Cách thức: GV nêu câu hỏi đề bài, HS viết nhà 1- So sánh thân phận người phụ nữ ca dao than thân với thân phận người phụ nữ thơ Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương) 2- Chỉ ảnh hưởng văn học dân gian văn học viết qua thơ Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương) 3- Lý giải ý nghĩa hai câu thơ Nguyễn Khoa Điềm: Đất Nước nơi em đánh rơi khăn nỗi nhớ thầm (trích trường ca Mặt đường khát vọng) 4- So sánh tiếng cười ca dao hài hước truyện cười học 5- Diễn xướng ca dao số 1/tr.90 E HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO (Khuyến khích HS làm việc nhà) - Mục đích: Giúp HS mở rộng hiểu biết từ văn học tới thực tế; Nâng cao NL thu thập xử lí thơng tin; Phát triển NL sáng tạo, so sánh, cảm thụ thẩm mĩ HS; Đánh thức NL giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ em - Cách thức: HS làm việc nhóm GV giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm Sưu tầm tranh, ảnh, đoạn tư liệu người phụ nữ xưa Thiết kế đoạn video hình ảnh tìm thấy Sáng tác 02 ca dao hài hước phê phán giải trí Tiết 19 I HƯỚNG DẪN HS TỰ ĐỌC: Bài 5, trang 83 trang 91 Mục tiêu Giúp HS củng cố phát triển kĩ đọc hiểu ca dao Việt Nam thông qua việc tự đọc số văn để phát triển NL, phẩm chất nêu Phương tiện hỗ trợ: Văn bản, câu hỏi, bảng/ máy chiếu… Hướng dẫn tự đọc HĐ HĐ GV HS Bài 5/ 83: - Trả lời Nêu câu hỏi gợi ý: Ước câu hỏi nhà - Phân tích ý nghĩa sơng rộng hình ảnh nghệ thuật gang/ cầu- dải yếm Bắc cầu - Có thể thực - So sánh với hình ảnh theo cầu khác dải yếm để nhóm/ cặp ca dao tình u chàng sang chơi đơi Bài ca dao - Trình bày sản phẩm giấy ghi Bài 4/ 91: Lỗ mũi mười tám gánh lông… hoa thơm rắc đầu - Trả lời câu hỏi nhà - Có thể thực theo nhóm/ cặp đơi - Trình bày sản phẩm giấy ghi - Trong xã hội phong kiến xưa, người gái có tự thể tình u khơng? Bài ca dao cho thấy tình cảm người gái nào? - Hãy người nói đối tượng hướng đến tiếng cười ca dao - Chỉ rõ biện pháp nghệ thuật phóng đại, tưởng tượng tác giả dân gian sử dụng để tạo nên tiếng cười Yêu cầu cần đạt - Biểu tượng cầudải yếm tín hiệu bộc lộ ước mơ sánh đơi chàng trai, cô gái thời xưa - Trong ca dao, cầu dải yếm độc đáo, gắn bó, gần gũi, kín đáo người gái xưa -> Cho thấy tình cảm mãnh liệt, táo bạo mà trữ tình ý nhị lòng người gái xưa đến với tình yêu - Người nói ngơi thứ ba, lời tự trào người vợ chồng yêu dù nhiều thói vơ dun - Các biện pháp phóng đại, tưởng tượng tác giả dân gian sử dụng: lỗ mũi- mười tám gánh lông; râu rồng trời cho; ngáy o 20 - Nếu cho người nói ca dao gái- người vợ tiếng cười ca dao có thú vị? Qua đó, cho thấy điều người nói? - Đặt bối cảnh xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, tiếng cười ca dao có ý nghĩa sao? Bài ca dao gợi cho em nhớ đến thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương? Hãy ghi lại thơ o- cho vui nhà; ăn quàđỡ cơm; rác rơm- hoa thơm rắc đầu - Nếu hiểu người nói ca dao người vợ thú vị tiếng cười ở sắc thái tự trào đầy tự tin người nói Người phụ nữ nói q, tơ đậm lên thói hư tật xấu thân, cốt để khoe, để hãnh diện niềm hạnh phúc chồng yêu - Đặt bối cảnh xã hội phong kiến vốn trọng nam khinh nữ, tiếng cười ca dao cách hạ bệ đấng, bậc vốn đề cao thường vẻ đường bệ, trang trọng Có thể liên hệ đến thơ Đề đền Sầm Nghi Đống Hồ Xuân Hương: Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo… II KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỌC HIỂU CHUYÊN ĐỀ CA DAO VIỆT NAM Đề kiểm tra 15 phút a Trắc nghiệm (8.0 điểm) Câu 1: Câu khơng nói nội dung ca dao? A Ca dao tiếng hát tình nghĩa, thể đời sống tình cảm đẹp đẽ người lao động 21 B Ca dao tiếng hát than thân, nói lên nỗi nhọc nhằn, tủi nhục người bình dân đời vất vả C Ca dao đúc kết kinh nghiệm sống người lao động D Ca dao hài hước thể tâm hồn lạc quan người lao động Câu 2: Đặc điểm nghệ thuật sau nói lên khác ca dao hài hước ca dao yêu thương tình nghĩa? A Dùng nhiều ẩn dụ, so sánh C Dùng nhiều so sánh, hoán dụ B Dùng nhiều cường điệu, phóng đại D Dùng nhiều ẩn dụ, hốn dụ Câu 3: Bài ca dao sau viết theo thể thơ nào? Cây đa cũ, bến đò xưa, Bộ hành có nghĩa, nắng mưa chờ A Lục bát C Tự B Song thất lục bát D Lục bát biến thể Câu 4: Dòng sau khơng nói tâm trạng nhân vật trữ tình ca Trèo lên khế nửa ngày ? A Chua xót C Tin tưởng B Nhớ thương D Tủi buồn Câu 5: Bài ca dao Bướm vàng đậu đọt mù u/ Lấy chồng sớm tiếng ru buồn phê phán hủ tục xã hội xưa? A Bói tốn C Cờ bạc B Tảo D Ăn q vặt Câu 6: Hình ảnh đa, đò câu ca dao sau biểu tượng cho ai? Trăm năm đành lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ, đò khác đưa A Người gái người trai C Người hàng xóm láng giềng B Người anh người em D Người phụ nữ Câu 7: Biện pháp nghệ thuật sử dụng câu ca dao sau: Bao tháng ba/ Ếch cắn cổ rắn tha ngồi đồng A Nhân hóa C Điệp từ 22 B Hốn dụ D Nói ngược Câu 8: Cụm từ Thân em ca dao Thân em củ ấu gai… thuộc đặc trưng ca dao? A Ngơn ngữ C Hình ảnh B Cấu trúc D Mơ típ b Tự luận (2.0 điểm) Từ câu cuối ca dao số 3/ tr.83 (SGK Ngữ văn 10, tập 1) anh/ chị viết 01 đoạn văn (khoảng 5- dòng) trình bày suy nghĩ thủy chung, đợi chờ tình yêu Hướng dẫn chấm a Đáp án trắc nghiệm (8.0 điểm) Câu Đáp án C B A C B A D D b Tự luận (2.0 điểm) HS trình bày theo nhiều cách khác nhau, đáp ứng đủ yêu cầu đề * Yêu cầu chung (0.5 điểm) - Hình thức: Đúng thể thức 01 đoạn văn; diễn đạt sáng, lưu lốt; khơng mắc lỗi tả; khuyến khích đoạn văn có sáng tạo - Nội dung: Xác định vấn đề * Yêu cầu cụ thể - Giới thiệu thủy chung, đợi chờ tình yêu (0.5 điểm) - Ý nghĩa thủy chung, đợi chờ tình yêu (0.75 điểm) - Có thể, liên hệ thực tế đời sống, rút học cho thân (0.25 điểm) PHIẾU HỌC TẬP SỐ CHUYÊN ĐỀ: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM Tiết 1: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (Bài 1, 6) Phần I: Tìm hiểu chung ca dao Mục Khái niệm, phân loại Hồn thiện phiếu học tập sau theo thơng tin cho sẵn đây: 23 Khái niệm Phân loại Dựa theo chủ đề, ca dao chia thành: HS sau hoàn thiện phiếu học tập, GV cần chốt ý sau: Khái niệm Phân loại Ca dao lời thơ trữ tình dân gian, thường kết hợp với âm nhạc diễn xướng, sáng tác nhằm diễn tả giới nội tâm người Dựa theo chủ đề, ca dao chia thành: - Ca dao than thân: Là lời ca trữ tình cất lên từ cay đắng xót xa đằm thắm ân tình người bình dân - Ca dao yêu thương tình nghĩa: Là lời ca trữ tình diễn tả đời sống tâm hồn, tư tưởng, tình cảm người bình dân - Ca dao hài hước: Là lời ca trữ tình thể tinh thần lạc quan người lao động nhằm mục đích giải trí, mua vui, châm biếm, phê phán tượng đáng cười sống Sử dụng nghệ thuật trào lộng (đối lập, phóng đại, chơi chữ, ngoa dụ…) PHIẾU HỌC TẬP SỐ CHUYÊN ĐỀ: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM Tiết 2: Ca dao than thân, u thương tình nghĩa (Bài 4) Hồn thiện phiếu học tập theo yêu cầu cụ thể đây: * Nhóm (xanh): Trả lời câu hỏi từ 1- * Nhóm (đỏ): Trả lời câu hỏi * Nhóm (tím): Trả lời câu hỏi * Nhóm (vàng): Trả lời câu hỏi 8- 1- Khăn ca dao hình ảnh biểu tượng ẩn dụ, hoán dụ hay so sánh? Tại nhân vật trữ tình lại mượn hình ảnh để thể tâm trạng? 2- Phép điệp sử dụng nào? Tạo hiệu biểu đạt gì? 3- Các vận động trái chiều khăn (rơi xuống đất, vắt lên vai) nhiều chiều không gian cho thấy tâm trạng cô gái? 4- Hình ảnh khăn chùi nước mắt gợi điều gì? 5- Nhận xét ý nghĩa việc sử dụng điệu dòng đầu 6- Hình ảnh đèn biểu tượng cho điều gì? Ngọn đèn khơng tắt gợi thời gian tâm trạng người gái? 24 7- Hình ảnh hốn dụ mắt ngủ không yên cho thấy tâm trạng gái? 8- Các từ: nỗi, bề nói lên điều gì? 9- Sự chuyển đổi thể thơ từ chữ sang lục bát cho thấy điều tâm trạng gái? Tại sao? Trạng Nhóm thái tâm thực Nội dung cần đạt lí gái Nỗi nhớ Nỗi lo phiền HS sau hoàn thiện phiếu học tập, GV cần chốt ý sau: Trạng Nhóm thái tâm thực Nội dung lí gái Nỗi nhớ - Khăn ca dao hình ảnh biểu tượng ẩn dụ, vật trao duyên, vật kỷ niệm gợi nhớ người yêu - Phép điệp cấu trúc, câu hỏi tu từ, nhân hóa: Khăn thương nhớ sử dụng lần nhấn mạnh nỗi nhớ người yêu da diết, mãnh liệt cô gái - Các vận động trái chiều khăn (rơi xuống đất, vắt lên vai) nhiều chiều không gian cho thấy tâm trạng gái dường khơng tự chủ bước đi-> Nỗi nhớ trải theo không gian nhiều chiều - Hình ảnh khăn chùi nước mắt gợi xúc cảm nghẹn ngào, trào thành dòng nước mắt nhớ thương gái - câu thơ hỏi khăn, 24 chữ 16 thanh khơng-> tâm trạng ngổn ngang, trăm mối tơ vò cô gái; nỗi nhớ người yêu cô bâng khuâng, da diết, tràn ngập khắp không gian - Ngọn đèn: thước đo thời gian chuyển từ ngày sang đêm, hình ảnh diễn tả nỗi nhớ kéo dài theo chiều thời gian 25 - Nghệ thuật: Nhân hố Đèn thương nhớ ai; Hình ảnh Đèn khơng tắt miêu tả nỗi nhớ cháy rực lòng gái -> Hai câu thơ diễn tả trạng thái trằn trọc thâu đêm nỗi nhớ thương đằng đẵng với thời gian nhân vật trữ tình Nỗi lo phiền - Mắt hình ảnh thực nhất, gần cô gái Cô hỏi trực tiếp trả lời băn khoăn, thao thức khơng ngủ -> Nỗi nhớ thương sâu thẳm - Nghệ thuật: Hốn dụ- Đơi mắt: gái- cửa sổ tâm hồn; Nhân hóa: Mắt ngủ khơng n: hình tượng hợp lí, quán tự nhiên với tâm trạng cuả người -> Hai câu thơ chiều sâu nỗi nhớ thương, da diết, cháy bỏng người yêu cô gái - Lo phiền thương nhớ: gái lo lắng cho số phận Vì người phụ nữ xưa khơng có quyền định hạnh phúc riêng cho - Một nỗi, bề → mà hoá thành nhiều vấn vương, thao thức→ Nỗi nhớ, nỗi lo âu người gái yêu → Nét đẹp người Việt Nam => Hai câu cuối đột ngột chuyển sang thể lục bát tháo cởi dồn nén Người gái nhớ thương đến lo phiền, không yên bề Phải cô gái lo mẹ cha không đồng ý, lo xa sông cách núi hay lo chàng trai khơng u mình? Bài ca dao để ngỏ để tìm cho thân đáp án riêng 26 ... xong chuyên đề Đọc hiểu ca dao Việt Nam * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải ý đến mối quan hệ với dạy học phần tiếng Việt làm văn * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải... học chuyên đề Đọc hiểu ca dao Việt Nam, GV cần lưu ý số vấn đề sau đây: * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải bám sát mục tiêu phát triển lực đọc hiểu cho học sinh * Dạy học đọc hiểu. .. xướng ca dao hát dân ca Ca dao lời hát dân ca, gần gũi đời sống ngày, hấp dẫn, sinh động lôi * Dạy học đọc hiểu chuyên đề ca dao Việt Nam phải ý đến mức độ đọc hiểu cụm để phát triển NL đọc hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM, Chuyên đề: ĐỌC HIỂU CA DAO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn