CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT LỚP 10.

10 118 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 21:39

1.Kiến thức:Giúp học sinh củng cố lại các kỹ thuật khí, công nội công học ở cấp học dưới.Giúp học sinh nắm được kỹ thuật bài quyền Thủ Chỉ Pháp.Giúp học sinh nắm được một số kĩ thuật tự vệ cơ bản.2.Kỹ năngThực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật được trang bị.Thực hiện được các bài tập được giao.3.Thái độRèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, ý thức đảm bảo an toàn trong tập luyện.4.Định hướng phát triển năng lực:Học sinh chủ động vận dụng những kỹ năng, những kiến thức đã được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ, vào trong giờ học để nâng cao kỹ thuật, sức khỏe thể chất, tự về bản thân.Các năng lực khác: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo…. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………… CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THPT MÔN THỂ DỤC Giáo viên: …………………… Tổ chuyên môn: Vật Lý - KTCN - Thể Dục 11/2018 TÊN CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT - LỚP 10 I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ sau: Ôn số kỹ thuật nội dung khí cơng, nội cơng học cấp học dưới; Học kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp môn phái Nam Huỳnh Đạo; Học số kĩ thuật tự vệ cở - II MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố lại kỹ thuật khí, cơng nội cơng học cấp học - Giúp học sinh nắm kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp - Giúp học sinh nắm số kĩ thuật tự vệ Kỹ - Thực kỹ thuật trang bị - Thực tập giao Thái độ Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia hoạt động tập luyện, ý thức đảm bảo an toàn tập luyện Định hướng phát triển lực: - Học sinh chủ động vận dụng kỹ năng, kiến thức học vào buổi tập luyện giờ, vào học để nâng cao kỹ thuật, sức khỏe thể chất, tự thân - Các lực khác: Năng lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực sáng tạo… III CHUẨN BỊ: - - Giáo viên: Giáo án, tài liệu, tranh ảnh, còi, dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến học Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện Học sinh:Vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập luyện, sân thể dục, dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến học Trang phục phù hợp IV MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ NỘI DUNG Chuẩn kiến thức kĩ năng: - Biết cách thực các kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp số kĩ thuật tự vệ CÂU HỎI Định tính/ định lượng (trắc nghiệ m khách quan/t ự luận) NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU - Học sinh nhận diện tên tập, nói tên động tác kĩ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ - Học sinh mơ tả tự trình bày kĩ thuật kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO - Học sinh tự trình bày cách thức,thứ tự thực kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ - Học sinh vận dụng số kĩ thuật tự vệ vào trường hợp cụ thể - Học sinh nhận xét tương đối đầy đủ kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ -Học sinh sáng tạo số động tác tự vệ phù hợp với thân tình cụ thể - Học sinh thực kĩ thuật động tác - Phát lỗi sai thân, bạn… tự sửa sai sửa sai cho bạn Năng lực Bài tập hình thực thành hành thông qua chủ đề - Học sinh thực kĩ thuật động tác - Phát lỗi sai (nhờ GV sửa sai) - Tổ chức nhóm tập luyện giáo viên phân cơng (GV đưa yêu cầu cụ thể) Năng lực hướng tới Vận dụng kiến Có thể tự vệ thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe bước đầu tự vệ V BIÊN SOẠN CÂU HỎI Nhận biết: Câu 1: Môn phái Nam Huỳnh Đạo xuất xứ đâu? A: Việt Nam B: Trung Quốc C: Nhật Bản D:Hàn Quốc Đáp án: A Câu 2: Trong quyền Thủ Chỉ Pháp có thức quyền? A: B: C:7 D: Đáp án: C Câu 3: Thức quyền số bàn quyền Thủ Chí Pháp có động tác? A:2 B: C: D: Đáp án: B Thông hiểu: Câu 1: Học quyền Thủ Chí Pháp cần ý đến nào? A: Trung bình B: Đinh C: Trảo mã D: Đinh sau Đáp án: Tất đáp án Câu 2: Khi hoàn thiện kĩ thuật quyền cần ý đến điều để quyền đánh sắc nét hơn? A: Tấn pháp B: Nhãn pháp Đáp án: B Vận dụng thấp: Câu Em mô tả bước đánh ngã người ơm từ phía sau? Đáp án: - Bật tay đối phương - Thúc củ trỏ vào ngực, bụng - Cài chân đánh ngã Câu Em mơ tả bước bị túm cổ áo? Đáp án: - Nắm tay ngược đối phương - Bóc tay đối phương khỏi cổ áo - Vặn tay quật ngã Vận dụng cao Câu 1: Em sai lầm thường mắc cách sửa thức quyền quyền Thủ Chỉ Pháp? Đáp án: - Sai: Tấn pháp sai; Đánh quyền khơng có lực - Cách sửa: Thực pháp nhiều lần; sử dụng lực chân, hông, vai để tạo lực Câu 2: Em sai lầm thường mắc cách sửa thực động tác tự vệ? Đáp án: - Sai: Tập yếu; không động tác; tự vệ không hiệu - Cách sửa: Học sinh ý quan sát yếu lĩnh kỹ thuật, tập luyện nghiêm túc tránh đùa nghich, tập chậm thục tiến hành tập nhanh VI KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: VÕ THUẬT LỚP 10 Tiết Thứ tự PPCT Tiết 21 Tiết Tiết 22 Tiết Tiết 23 Tiết Tiết 24 Tiết Tiết 25 Tiết Tiết 26 Tiết Tiết 27 Tiết Tiết 28 Tiết Nội dung + Ơn kỹ thuật khí cơng, nội cơng học cấp học + Giới thiệu quyền Thủ Chỉ Pháp môn võ Nam Huỳnh Đạo + Học thức quyền số + Ôn lại thức quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền số + Học kĩ thuật tự vệ bị nắm tay + Ôn: thức quyền 1, quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền sơ + Ơn kĩ thuật tự bị nắm tay + Ôn : thức quyền 1, 2, quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền số + Học kĩ thuật tự vệ bị bóp cổ + Ơn : thức quyền 1, 2, 3, quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền số + Ôn kĩ thuật tự vệ bị bóp cổ + Ơn : thức quyền 1, 2, 3, 4, quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền số + Học kĩ thuật tự vệ bị ôm từ phía sau + Ơn : thức quyền 1, 2, 3, 4, 5,6 quyền Thủ Chỉ Pháp + Học thức quyền số + Ôn kĩ thuật tự vệ bị ơn từ phía sau + Ơn hồn thiện quyền Thủ Chỉ Pháp + Học kĩ thuật tự vệ bị túm tóc Thời lượn g tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết tiết Tiết 29 Tiết Tiết 30 Tiết 10 + Ơn hồn thiện quyền Thủ Chỉ Phápchuẩn bị cho kiểm tra + Ôn kĩ thuật tự vệ học Kiểm tra tiết tiết VII BÀI SOẠN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (Soạn minh họa 10 tiết thực dạy) Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT THỨ: 26 Tên bài: Võ thuật Nội dung: *Võ thuât Ôn thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp Học mới: Tự vệ bị ôm từ phía sau .I Mục tiêu học Kiến thức - Biết cách thực kĩ thuật Thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp tự vệ bị ôm từ phía sau Kĩ - Thực kĩ thuật động tác Thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp tự vệ bị ôm từ phía sau Thái độ - Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn tập luyện - Chủ động vận dụng kiến thức học vào buổi tập luyện giờ, để nâng cao sức khoẻ thể chất tinh thần II Địa điểm – Phương tiện Địa điểm Sân trường THPT Đội Cấn vệ sinh kiểm tra an toàn 2 Phương tiện a Giáo viên - Trang phục thể thao - Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện - Cùng học sinh chuẩn bị: Các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến hoạt động học b Học sinh - Trang phục phù hợp - Vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập - Chuẩn bị: Các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến hoạt động học III Tiến trình hoạt động Nội dung Hoạt động mở đầu 1.1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra tình hình lớp học ĐL 1P 1.2 Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học - Ôn thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp 1p Hoạt động GV-HS Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx GV Cán lớp báo cáo sĩ số tình hình lớp - GV phổ biến nội dung, yêu cầu học giao nhiệm vụ cho lớp - Học sinh lắng nghe để tiếp nhận nội dung yêu cầu học tập - Học mới: Một số kỹ thuật tự vệ - Chạy bền địa hình tự nhiên 1.3 Khởi động 1.3.1 Khởi động chung - Tập thể dục phát triển chung gồm động tác: Cổ, tay, chân, vặn mình, lưng bụng, tồn thân điều hòa - Khởi động khớp, ép dây chằng 1.3.2 Khởi động chuyên môn: - Xoạc ngang - Xoạc dọc 3p 2l *8n 3p 2L 2L Đội hình khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán lớp điều khiển bạn thực động tác Giáo viên quan sát , nhắc nhở ,đọng viên học sinh Đội hình khởi động chun mơn X X X X X X X Hoạt động hình thành kiến thức 2.1 Võ thuật 2.1.1 Ôn thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp 5P - Yêu cầu ý đến pháp 2L biên độ động tác 2.1.2 Học số kỹ thuật tự vệ bản, Tự vệ bị ơm từ phía sau Khi bi ơm từ phía sau có cách sư lý sau - Bật tay, thúc trỏ vào bụng,ngực cài chân đánh ngã - Dùng tay đánh vào - Lấy bàn tay bẻ ngón tay đối phương - Luồn tay nhấc chân đánh ngã X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Giáo viên làm mẫu, phân tích, thị phạm kỹ thuật động tác Học sinh quan sát làm theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên giới thiệu qua tranh minh họa sau động viên tinh thần xung phong số em lên tập thử - HS quan sát GV làm mẫu động tác theo hướng khác hỏi có thắc mắc - GV nhấn mạnh giai đoạn thực động tác, nêu yêu cầu, dự đoán sai lầm thường mắc cách khắc phục Đội hình hướng dẫn tập luyện X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 2.2 Hướng dân thực số kỹ thuật tự vệ bản, Tự vệ bị ơm từ phía sau - Học sinh thực phải đánh thục động tác kỹ thuật đơn lẻ pháp, biên độ động tác 5p HS thực đồng loạt theo hướng dẫn GV -Cán lớp điều khiển lớp thực để GV sửa sai cho bạn Đội hình hướng dẫn tập luyện X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Hoạt động tập luyện 11p 3.1 thức quyền1,2,3,4,5 Tam thần ưng quyền Thủ Chỉ Pháp 3L - Tập lớp -Tập theo nhóm 2L - Chú ý động tác đơn lẻ, pháp, biên độ động tác - Một số kỹ thuật tự vệ bản, Tự vệ bị ôm từ phía sau - Bật tay, thúc trỏ vào bụng,ngực cài chân đánh ngã - Dùng tay đánh vào - Lấy bàn tay bẻ ngón tay đối phương - Luồn tay nhấc chân đánh ngã GV hướng dẫn HS thực động tác đồng loạt - HS ý quan sát làm theo Giáo viên chia học sinh thành nhóm tập luyện Giáo viên làm mẫu, phân tích, thị phạm kỹ thuật động tác Học sinh quan sát làm theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên động viên tinh thần xung phong số em lên tập thử GV hướng dẫn HS thực động tác đồng loạt - HS ý quan sát tuyệt đối làm theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên chia học sinh thành hai học sinh cặp tập luyện Đội hình tập luyện lớp X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 3.2 Báo cáo kết luyện tập 2p - Nội dung: nhóm có bạn ?bao nhiêu bạn thực kỹ thật thức quyền 1,2,3,4,5 quyền Thủ Chỉ Pháp ? Bao nhiêu bạn chưa thực được? sau GV tổng hợp củng cố cho em - GV gọi – học sinh lên thực động tác Học sinh quan sát nhận xét -GV đề cao lời nhận xét học sinh từ đánh giá cho nhóm Đội hình báo cáo kết xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx GV 3.4 Thả lỏng hồi tĩnh Thực động tác thả lỏng, căng giãn cơ, khớp tay chân, toàn thân 2p 2l*8n / đt - HS hít thở sâu thả lỏng bắp theo điều khiển GV Đội hình hồi tĩnh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 3.5 Nhận xét học - Nhận xét ý thức học tập trình thực động tác Rút kinh nghiệm cho học định hướng cho học sau Hoạt động vận dụng Tâp động tác học nhà để tăng cường sức khỏe 5p - GV nhận xét cho HS tự nhạn xét ý thức học tập trình thực động tác lớp nhấn mạnh lỗi sai thường mắc - HS nghiêm túc ý lắng nghe đặt câu hỏi để GV giải đáp Đội hình nhận xét học xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1p GV - GV nhắc nhở HS ý đảm bảo an toàn tập luyện - HS tự xếp thời gian tập luyện ngồi học Đội hình vận dụng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx GV ...TÊN CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT - LỚP 10 I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ sau: Ôn số kỹ thuật nội dung khí cơng, nội cơng học cấp học dưới; Học kỹ thuật quyền Thủ... nhận diện tên tập, nói tên động tác kĩ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ - Học sinh mơ tả tự trình bày kĩ thuật kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO... thực kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự vệ - Học sinh vận dụng số kĩ thuật tự vệ vào trường hợp cụ thể - Học sinh nhận xét tương đối đầy đủ kỹ thuật quyền Thủ Chỉ Pháp, số kĩ thuật tự
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT LỚP 10., CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT LỚP 10.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn