CHỦ ĐỀ : CHỌN – TẠO GIỐNG VẬT NUÔI

21 122 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 21:37

Nước ta là nước nông nghiệp để tiến tới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế là “Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính”. Để làm được điều đó một trong những khâu trọng yếu là giống vật nuôi. Giống tốt thì năng suất mới tốt. 2. Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa Công nghệ 10:Trong chương trình sách giáo khoa Công nghệ 10, phần giống và tạo giống vật nuôi chia thành nhiều bài (bài 23  bài 27) có nội dung liên quan đến nhau nhưng sắp xếp chưa khoa học. Vì vậy việc sử dụng những phương pháp dạy học mới vào từng bài học cụ thể như chương trình cũ, nhiều giáo viên đều lúng túng và tỏ ra lo lắng rằng sẽ bị “cháy giáo án” do học sinh không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong giờ học.Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi xây dựng chuyên đề “ Chọn – tạo giống vật nuôi” nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học, từ đó học sinh có những kiến thức, những ý tưởng lớn cho ngành chăn nuôi của nước ta trong tương lai. Ngoài ra có thể đưa ra những phương pháp chọn tạo giống đơn giản ứng dụng vào thực tiễn ở gia đình và địa phương. 1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC CHỦ ĐỀ : “CHỌN – TẠO GIỐNG VẬT NUÔI” (5 tiết) TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN =====***===== I LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Căn thực tiễn: Nước ta nước nông nghiệp để tiến tới cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước nhiệm vụ phát triển kinh tế “Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành thành ngành sản xuất chính” Để làm điều khâu trọng yếu giống vật nuôi Giống tốt suất tốt Căn vào chương trình sách giáo khoa Cơng nghệ 10: Trong chương trình sách giáo khoa Cơng nghệ 10, phần giống tạo giống vật nuôi chia thành nhiều (bài 23  27) có nội dung liên quan đến xếp chưa khoa học Vì BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ việc sử dụng phương pháp dạy học vào học cụ thể chương trình cũ, nhiều giáo viên lúng túng tỏ lo lắng bị “cháy giáo án” học sinh khơng hồn Tên chun đề: Chọn – Tạo giống vật nuôi thành nhiệm vụ giao học Xuất phát từ lí trên, chúng tơi xây dựng chuyên đề “ Chọn – tạo giống vật ni” nhằm phát huy tính tích cực học sinh học, từ học sinh có kiến thức, ý tưởng lớn cho ngành chăn nuôi nước ta tương lai Ngồi đưa phương pháp chọn tạo giống đơn giản ứng dụng vào thực tiễn gia đình địa phương Tên tác giả : Lê Công Cương II CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, THÁI ĐỘviên CỦA CHUYÊN ĐỀ THEO CHƯƠNG Chức vụ : Giáo TRÌNH HIỆN HÀNH Bộ mơn : Công nghệ Đối tượng học sinh : Khối 10 Kiến thức: Dựvàkiến số tiết dạychọn : tiết Nêu phương pháp, tạo giống vật nuôi: gia súc, gia cầm Phân biệt phương pháp tạo giống vật nuôi: nhân giống thuẩn chủng, lai giống, cấy truyền phơi Giải thích sở khoa học cơng nghệ cấy truyền phơi Trình bày cách tổ chức đặc điểm hệ thống nhân giống vật nuôi Kĩ Chọn số giống vật nuôi tiêu chuẩn để làm giống thường nuôi gia đình, địa VĩnhđạtTường, 11/2018 phương Vẽ sơ đồ nhân giống chủng, lai giống, cấy truyền phôi quy trình sản xuất gia súc giống Vận dụng phương pháp lai giống để tạo giống vật ni có suất cao, phẩm chất tốt cho gia đình địa phương Thái độ Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn Có quan niệm đắn vai trò giống vật nuôi việc nâng cao suất, chất lượng sản phẩm ngành chăn nuôi thủy sản Từ có ý thức lựa chọn, tạo sử dụng giống tốt sản xuất Có ý thức bảo vệ giống vật nuôi tốt địa phương, bảo vệ nguồn gen quý đất nước Học sinh say mê với ứng dụng công nghệ đại sản xuất nơng nghiệp để có ý thức hướng tới nghề nghiệp tương lai III NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Căn vào nội dung chương trình sách giáo khoa Cơng nghệ 10, chuyên đề cấu trúc lại với nội dung thời gian sau: Chọn nhận dạng giống vật nuôi Các phương pháp tạo giống vật nuôi Sản xuất giống vật ni IV LẬP BẢNG MƠ TẢ CÁC MỨC ĐỘ U CẦU CẦN ĐẠT CHO MỖI LOẠI BÀI TẬP, CÂU HỎI TRONG CHUYÊN ĐỀ Căn vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Công nghệ lớp 10 Bộ GD & ĐT ban hành năm học 2009 – 2010, nội dung bảng mô tả mức độ yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi/ tập chuyên đề xác định sau: Nội dung Loại câu hỏi/ BT Chọn giống vật ni Câu hỏi/ BT định tính Các phương pháp nhân giống vật nuôi Câu hỏi/ BT định tính Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Nêu tiêu để đánh giá chọn lọc vật ni Câu 1.1 Trình bày khái niệm ngoại hình, thể chất, khả sinh trưởng, phát dục, sức sản xuất Câu 1.2  1.5 So sánh phương pháp chọn lọc hàng loạt PP chọn lọc cá thể Câu 2.1  2.3 Vận dụng kiến thức học để lựa chọn số giống vật ni để làm giống gia đình, địa phương Câu 3.1  3.3 Lựa chọn sử dụng phương pháp chọn lọc phù hợp để chọn số giống vật ni có hiệu gia đình địa phương Câu 4.1 Trình bày khái niệm nhân giống chủng, lai giống kỹ thuật cấy truyền phơi bò Câu 1.6  1.12 So sánh phương pháp nhân giống chủng PP lai giống PP lai kinh tế lai tổ hợp Câu 2.4  2.5 Vận dụng kiến thức học để tạo số giống vật nuôi gia đình, địa phương Câu 3.4 Lựa chọn sử dụng phương pháp tạo giống phù hợp với mục đích người chăn ni Câu 4.2 3 Sản xuất giống chăn nuôi Câu hỏi/ BT định tính Hệ thống nhân giống vật ni Câu 1.13 Đặc điểm hệ thống nhân giống vật nuôi Câu 2.6 V CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ MÔ TẢ Mức Nhận biết Câu 1.1 Để chọn vật nuôi làm giống người ta dựa vào tiêu nào? Đáp án: Ngoại hình, thể chất; khả sinh trưởng, phát dục sức sản xuất Câu 1.2: Ngoại hình là: a Hình dáng bên vật, mang đặc điểm đặc trưng giống b Chất lượng bên thể vật c Tốc độ tăng khối lượng thể vật tính gam/ngày hay kg/tháng d Mức độ tạo sản phẩm vật: khả làm việc, sinh sản, cho trứng, cho sữa,… Câu 1.3: Căn vào ngoại hình giúp người chăn ni biết được: a phân biệt giống vật nuôi với giống vật nuôi khác b nhận biết sức khỏe, cấu trúc hoạt động phận bên thể c dự đoán khả sản xuất vật nuôi d Cả đáp án Câu 1.4 Lựa chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ (………) Tiêu tốn; khối lượng; tăng; gia tăng Khả sinh trưởng vật nuôi tốc độ ………(1)… khối lượng thể tính gam/ngày hay kg/tháng so với mức ……(2) thức ăn (Cần kg thức ăn để tăng 1kg khối lượng thể) Đáp án: (1): Gia tăng (2): tiêu tốn Câu 1.5: Sức sản xuất là: a hình dáng bên ngồi vật b mức độ tạo sản phẩm vật nuôi c chất lượng bên thể vật d tốc độ gia tăng khối lượng cớ thể Câu 1.6: Thể nhân giống chủng? Lấy ví dụ Đáp án: phương pháp cho ghép đôi giao phối cá thê đực chủng, thuộc giống để thu đời mang hồn tồn đặc tính di truyền giống Ví dụ: P: Con đực Lợn MC x lợn MC  F1: 100% lợn Móng Cái Câu 1.7: Công thức sau lai giống a P: Lợn đực Móng x Lợn Móng Cái b P: Gà trống Ri x Gà mái Ri c P: Gà trồng Đông Tảo x Gà mái Ri d P: Lợn đực Duroc x Lợn Móng Cái Câu 1.8: Nhân giống chủng áp dụng trường hợp nào? a Phục hồi trì giống vật ni có nguy tuyệt chủng b Phát triển số lượng với giống vật nuôi nhập nội c Phát triển số lượng củng cố đặc tính mong muốn giống vật nuôi gây thành d Cả đáp án Câu 1.9: Sắp xếp quy trình sản xuất gia súc giống cho đúng: (1) Chọn lọc nuôi dưỡng gia súc bố, mẹ (2) Cai sữa chọn lọc để chuyển sang giai đoạn ni sau tùy mục đích (3) Phối giống nuôi dưỡng gia súc mang thai (4) Nuôi dưỡng gia súc đẻ, nuôi gia súc non Đáp án: (1)  (3)  (4)  (2) Câu 1.10: Chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ (……) Phơi sống, bò mẹ này, bò mẹ khác, đưa phơi, sinh bình thường Cơng nghệ cấy truyền phơi q trình ……(1)…….được tạo từ thể …….(2)……… (bò cho phơi) đưa vào thể …… (3)…… (bò nhận phơi) phơi sống …….(4)…… Đáp án: (1): đưa phôi; (2): bò mẹ này; (3): bò mẹ khác; (4): sinh bình thường Câu 1.11: Ghép nội dung cột (1) với cột (2) để đáp án Kinh nghiệm chọn gia cầm (1) 1/ Lông 2/ Mắt 3/ Chân 4/ Mỏ (2) a/ To, thắng, cân đối b/ Mượt, màu sác đặc trưng cho giống c/ Khép kín d/ Nở nang, cân đối e/ Sáng, khơng có khuyết tật Đáp án: (1) – b; (2) - e; (3) – a; (4) - c Câu 1.12: Ghép nội dung cột (1) với cột (2) để đáp án Kinh nghiệm chọn lợn nái giống (1) (2) 1/ Lông 2/ Lưng 3/ Chân 4/ Số lượng vú 5/ Vai a/ Nở nang b/ Dài, rộng c/ Thưa, mượt, đặc trưng cho giống d/ Thẳng, chắc, khỏe e/ Có 12 vú trở lên, khơng có vú kẹ f/ Nhanh nhẹn, hoạt bát Đáp án: (1) – c; (2) - b; (3) – d; (4) – e; (5) - a Mức Thông hiểu Câu 2.1 Nêu giống khác PP chọn lọc cá thể PP chọn lọc hàng loạt Đáp án: PP CHỌN LỌC CHỌN LỌC CÁ THỂ CHỌN LỌC HÀNG LOẠT ĐỐI TƯỢNG CHỌN LỌC Vật nuôi cần đạt yêu cầu cao phẩm chất thng l c ging; vật nuôi có chất lợng cao Tiểu gia súc, gia cầm sinh sản, chän loc thủ s¶n - Chọn lọc tổ tiên: Dựa vào lí lịch tổ tiên đối tượng chọn lọc để xem xét đời tổ tiên có phẩm chất tốt hay xấu Phẩm chất tổ tiên đối tượng tốt đối tượng chọn làm giống - Trước chọn lọc, người ta phải đặt tiêu chí cụ thể với vật chọn làm giống - Chọn lọc thân: Các đối tượng chọn lọc ni dưỡng, chăm sóc môt điều kiện so sánh với số tiêu Những đối tượng có tiêu đạt yêu cầu chọn làm giống - Theo dõi đàn vật nuôi, cá thể đạt tiêu chí đặt chọn làm giống - Chọn lọc đời sau: Căn vào phẩm chất đời sau đối tượng chọn lọc để định xem có chọn đối tượng làm giống hay khơng - Ni dưỡng vật ni chọn để làm giống C¸c bíc tiÕn hµnh ĐIỀU KIỆN CHỌN LỌC Phải tiến hành trung tâm sản xuất giống Không yêu cầu khắt khe điều kiện chọn lọc ƯU ĐIỂM Hiệu chọn lọc cao, đảm bảo tính xác Kết hợp chọn lọc kiểu hình với kiểm tra kiểu gen Dễ thực hiện, nhanh cho kết quả, không tốn Dễ dàng áp dụng rộng rãi Tiến hành lâu, phức tạp, tốn Khó áp dụng rộng rãi NHƯỢC ĐIỂM Hiệu chọn lọc khơng cao, thiếu xác Khơng kết hợp chọn lọc KH với kiểm tra KG Câu 2.2 Tại chọn lọc cá thể áp dụng với vật nuôi đực giống vật ni có chất lượng cao mà khơng áp dụng với vật ni khác Đáp án: Vì “Một nái tốt tốt ổ đực tốt tốt đàn” PP tiến hành nhiều thời gian, phức tạp, tốn kém, đòi hỏi phải có trình độ chun mơn cao vật ni có giá trị thấp áp dụng PP chọn lọc bị thiệt hại lớn kinh tế Câu 2.3 Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ nói kinh nghiệm chọn giống vật nuôi ông cha ta Đáp án: Ví dụ: - Kinh nghiệm chọn chó: Dù bn bán trăm nghề Khơng chó huyền đề bốn chân Chó khơng tứ tức huyền đề Tai cúp, cong Con mõm nhọn đít vồng Ăn tàn cắn bậy khơng - Kinh nghiệm chọn gà Gà nâu chân thấp to Đẻ nhiều trứng lớn vừa khéo ni Chẳng nên nuôi giống pha mùi Đẻ không nuôi vụng về,… Câu 2.4 Nêu giống khác PP nhân giống chủng PP lai giống Đáp án: ND so sánh Giống Nhân giống chủng Lai giống - Đều phải chọn lọc đực tốt; sau cho ghép đơi giao phối - Mục đích: Nhằm phát triển số lượng, trì, củng cố, nâng cao tạo giống có đặc tính di truyền tốt nhằm đáp ứng nhu cầu chăn ni Khác Khái niệm Mục đích Phương pháp Ví dụ Là phương pháp ghép đôi hai cá thể đực giống để có đời mang hồn tồn đặc tính di truyền giống Là phương pháp cho ghép đôi giao phối hai cá thể c v cỏi khỏc ging (hoặc khác loài) để to lai mang tính trạng di truyền tốt bố mẹ - t¹o u thÕ lai Duytrì, củng cố nâng cao độ giống Thay đổi tính trạng di truyền giống tạo giống - Tuyển chọn cá thể đực, tốt giống; Lai kinh tế - Cho giao phối để sinh Lai gây thành P: Gà Ri trống x gà Ri mái P : Gà Rốt trống x Gà Ri mái F1: 100% Gà Ri F1 : Gà RôtRi (50%Rốt ; 50% Ri) Kết Củng cố đặc điểm di truyền, tăng số lượng đàn giống Thay đổi đặc tính di truyền, tăng số lưọng đàn vật nuôi Câu 2.5 Nêu giống khác PP lai kinh tế lai gây thành (lai tổ hợp) Đáp án: PHƯƠNG PHÁP LAI KINH TẾ LAI GÂY THÀNH Khái niệm Cho giao phối cá thể đực thuộc giống chủng khác Là phương pháp dùng hay nhiều giống lai tạo với theo quy trình định để chọn lọc nhân lên tạo thành giống Tạo đàn giống nuôi lấy sản phẩm (thịt, trứng, sữa,…) có UTL cao đời F1 (lai giống); đời F2 (lai giống) Không sử dụng làm giống (Vì tỷ lệ dị hợp tử giảm dần, đồng hợp tử tăng dần lên) Tiến hành qua nhiều bước, nhiều hệ để lai có đặc tính di truyền ổn định làm giống để nhân giống vật nuôi Tức tạo giống có đặc điểm khác giống khác có đặc tính di truyền ổn định VÍ DỤ Kết Mức Vận dụng thấp Câu 3.1 Chọn giống vật nuôi phù hợp điền vào phần khuyết: `` a Bò vàng Việt nam b Bò Laisind c Bò Sind d Bò sữa Hà lan Câu 3.2 Chọn giống vật ni phù hợp điền vào phần khuyết a Lợn Móng Cái b Lợn Ỉ c Lợn Đuroc d Lợn Mường Khương Câu 3.3 Lựa chọn công thức lai giống phù hợp a Nhân giống chủng b Lai kinh tế c Lai luân chuyển L?n Yoosaik L?n Móng Cái F1: L?n lai Câu 3.4: Lựa chọn công thức lai giống phù hợp a Nhân giống chủng b Lai kinh tế đơn giản c Lai kinh tế phức tạp d Lai luân chuyển Mức Vận dụng cao Câu 4.1 Nhà Mai nuôi 100 gà Ri, mẹ Mai thấy gà Ri thịt thơm ngon khối lượng nhỏ nên không kinh tế Mẹ Mai muốn cải tạo đàn gà nhà muốn có gà thịt thơm ngon khối lượng to lớn đàn gà Bằng kiến thức học em giúp mẹ bạn Mai số công thức lai để có đàn gà ý muốn Câu 4.2 Gia đình bác An mua đàn lợn nuôi lấy thịt, đàn bác thấy có lợn phát triển tốt, khỏe mạnh bác muốn nuôi để làm giống Bằng kiến thức học em tư vấn cho bác nên hay không nên làm giải thích để bác hiểu 10 CHỦ ĐỀ : “CHỌN – TẠO GIỐNG VẬT NUÔI” (5 tiết) I MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: Biết phương pháp, chọn tạo giống vật ni: gia súc, gia cầm Trình bày phương pháp tạo giống vật nuôi: nhân giống thuẩn chủng, lai giống, ứng dụng công nghệ tế bào cơng tác giống (khái niệm, mục đích, ý nghĩa,…) 2/ Kĩ Chọn số giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn để làm giống; So sánh phương pháp tạo giống vật nuôi Vận dụng phương pháp lai giống để tạo giống vật ni có suất cao, phẩm chất tốt cho gia đình địa phương 3/ Thái độ Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn Có quan niệm đắn vai trò giống vật nuôi việc nâng cao suất, chất lượng sản phẩm ngành chăn ni thủy sản Từ có ý thức lựa chọn, tạo sử dụng giống tốt sản xuất Có ý thức bảo vệ giống vật nuôi tốt địa phương, bảo vệ nguồn gen quý đất nước Học sinh say mê với ứng dụng công nghệ đại sản xuất nơng nghiệp để có ý thức hướng tới nghề nghiệp tương lai 4/ Các lực cần hướng tới Thông qua việc học tập chuyên đề góp phần hình thành cho học sinh lực sau: - Năng lực tự học, sang tạo, phát giải vấn đề: HS tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập, mục tiêu học tập phù hợp với thân nỗ lực, tự lực thực nhiệm vụ học tập giao để thực mục tiêu học tập Chịu khó, chủ động đọc tài liệu, ghi chép thông tin cần thiết nội dung thảo luận thực nhiệm vụ học tập chuyên đề Chủ động vận dụng kiến thức học chuyên đề vào việc giải tập tình đề xuất biện pháp lai tạo giống vật nuôi tạo giống vật nuôi có suất cao, phẩm chất tốt - Năng lực giao tiếp hợp tác: Xác định trách nhiệm, vai trò nhóm; tự đánh giá khả đánh giá khả thành viên nhóm để phân cơng cơng việc phù hợp; chủ động hoàn thành phần việc giao; mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm; khiêm tốn, láng nghe tích cực q trình học tập chun đề, ln học hỏi thành viên nhóm; diễn đạt ý tưởng thân cách tự tin… II CÁC HÌNH THỨC, PP, KTDH, THỜI LƯỢNG 1/ PPDH: Dạy học nêu vấn đề, PP vấn đáp, thảo luận nhóm 2/ KTDH: Kỹ thuật tia chớp, kỹ thuật động não không công khai, kỹ thuật khăn phủ bàn 3/ THỜI LƯỢNG: HOẠT ĐỘNG Hoạt động khởi động Hoạt động hình thành kiến thức NỘI DUNG SỐ TIẾT Nội dung Nội dung Nội dung 1 11 GHI CHÚ Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng, mở rộng kiến thức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH, TỔ CHỨC LỚP 1/ Giáo viên: - Bài thiết kế chuyên đề phiếu học tập; giấy A0, nam châm - Một số ăn chế biến từ lương thực, thực phẩm - Tranh ảnh, video clip minh họa số giống vật nuôi nội số giống vật ni ngoại - Đọc thêm tài liệu có liên quan đến chuyên đề 2/ Học sinh: - Tài liệu học tập (SGK) - Tham gia tìm hiểu số giống vật ni gia đình, địa phương - Bút màu khác (Đỏ, xanh, đen) 3/ Tổ chức lớp: GV chia lớp thành 04 nhóm (8  10 HS /nhóm) III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUN ĐỀ 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị theo yêu cầu Gv từ tiết trước 3/ Bài HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Gv tổ chức cho học sinh quan sát hình ảnh số giống vật ni gia đình, địa phương, mục đích ni trả lời câu hỏi sau; 1) Em chọn vật nuôi để làm giống? Vì sao? 2) Sau chọn vật ni đạt tiêu chuẩn để làm giống, làm để phát triển đàn vật nuôi? 3) Theo em bò mẹ bò vàng Việt Nam sinh bò Hà Lan khơng? Bước 2: Thực nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm Bước 3: Báo cáo: GV gọi đại diện nhóm trình bày  GV gọi đại diện nhóm khác nhận xét Bước 4: Kết luận: GV thể chế gợi ý để học sinh nêu vấn đề cần nghiên cứu giải chủ đề Làm để vừa trì, củng cố giống vật ni tốt mà vừa làm đa dạng thêm đàn vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người? HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung 1: Chọn nhận dạng giống vật nuôi 1.1 Các tiêu để đánh giá chọn lọc giống vật nuôi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS nghiên cứu mục I 23, trang 68, 69 (SGK Công nghệ 10)  trả lời nhanh câu hỏi: Để chọn vật nuôi làm giống dựa vào tiêu chí nào? HS trả lời: Dựa vào ngoại hình, thể chất; khả sinh trưởng, phát dục sức sản xuất GV yêu cầu HS vận dụng hiểu biết từ nội dung học, suy nghĩ để trả lời câu hỏi phiếu học tập số 1: 1) Ngoại hình gì? Dựa vào ngoại hình người ta biết điều gì? 12 2) Dựa vào kiến thức mơn ngữ văn đọc câu ca dao, tự ngữ, thành ngữ nói việc chọn giống vật ni dựa vào ngoại hình theo kinh nghiệm cha ơng 3) Theo em chọn giống vật nuôi dựa vào kinh nghiệm ông cha ta trường hợp nào, khơng trường hợp nào? Lấy ví dụ chứng minh? 4) Thế thể chất? 5) Khả sinh trưởng, phát dục gì? (GV cho HS quan sât hình ảnh đàn lợn đàn có to còi cọc  Em chọn để làm giống, sao?) 6) Thế sức sản xuất, lấy ví dụ minh họa? 7) Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi Bước 2: Thực nhiệm vụ GV sử dụng phương pháp vấn đáp để hoàn thành câu GV chia lớp thành nhóm Gv chia lớp thành 04 nhóm tổ chức thi Sử dụng KT “Khăn phủ bàn” trả lời câu câu Học sinh làm việc cá nhân thời gian phút  thảo luận nhóm thời gian 10 phút Thư ký ghi lại nội dung tổng hợp tổ, câu trùng ghi lần Sau kết thúc hoạt động nhóm GV cho học sinh hồn thành tiếp câu 4,5,6 HS sử dụng “Kỹ thuật động não không công khai” để trả lời Bước 3: Báo cáo Nhóm trưởng nhóm thư ký tổng hợp kết Các nhóm chấm điểm chéo kết hoạt động nhóm GV nhận xét tổng hợp kết quả, cho điểm nhóm cá nhân tích cực Bước 4: Kết luận: GV nhận xét câu trả lời học sinh  kết luận kết thúc nội dung 1.1 chuyển sang nội dung 1.2 GV trình chiếu hình ảnh số giống vật nuôi hướng sản xuất chúng Kêt luận nội dung 1.1: Câu 1: Ngoại hình: hình dáng bên ngồi vật, mang đặc điểm đặc trưng giống Dựa vào ngoại hình biết được: Giống v/n với giống v/n khác Nhận dạng sức khỏe, cấu trúc hoạt động phận bên thể Dự đoán khả sản xuất vật nuôi Câu 2: Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói việc chọn giống vật ni dựa vào ngoại hình: GV kết luận: Trước cha ông ta chọn vật nuôi chủ yếu: Trâu bò để cày kéo, sinh sản; chó để trơng nhà, mèo để bắt chuột; gà vịt kiêm dụng lấy thịt đẻ trứng, Nên: Chọn trâu: Đầu thanh, mặt nhẹ, chân khơ Vai cao, thẳng, mặt gân, sườn tròn Dạ bình vơi, tai mít, đít lồng bàn Đố biết trâu điểm chi 13 Bốn chân vó bì Móng tròn bát úp vững vàng Sườn mau, sừng ná (sừng cánh cung) hiên ngang Yêu trâu thêm tính khoẻ làm siêng - Ngoại hình xấu khơng chọn làm giống Chân to nặng kéo cày Lại thêm tiền thấp hậu cao Đuôi trùng khuỷu đâu Chọn chó: Chó khơn tứ túc huyền đề Tai cúp cong Con mõm nhọn, đít vồng Ăn tàn , cắn bậy khơng Chọn gà: - Gà mái đen ổ đen - Gà đen chân trắng mẹ mắng mua Gà trắng chân chì mua chi giống GV đưa số hình ảnh số lồi vật ni (bò, chó, gà, ) với hướng sản xuất khác nhau: hướng thịt, hướng trứng, hướng sữa, hướng kiêm dụng, chó nghiệp vụ, chó cảnh, GV cho HS tự rút kết luận việc chọn giống vật nuôi ông cha ta Câu 3: Ngày chọn giống dựa vào kinh nghiệm ông cha ta không hồn tồn loại vật ni Ví dụ: - Chọn chó: Chó khơn tứ túc huyền đề Tai cúp cong Chỉ giống chó gié (chó cỏ), giống chó khác khơng dựa vào tiêu chí Ví dụ chọn chó Phú Quốc: Đầu: hùng dũng, đẹp tạc, mạnh mẽ không khô ráp, cân xứng với tồn thể thân Đầu mõm to nhỏ liên quan đến công việc thứ tự đàn; Đôi tai nhọn cân với sọ, phần mở hướng phía trước dương lên ý,… - Chọn gà: Gà mái đen ổ đen Đúng trường hợp bố gà mẹ đen chủng thuộc giống Sai bố mẹ khác giống bố gà đen - Gà đen chân trắng mẹ mắng mua 14 Gà trắng chân chì mua chi giống Đây giống gà ác nước ta gà có khối lượng nhỏ, gà tháng tuổi khối lượng TB (640  760)gam, khối lượng trứng nhỏ (30  32)gam/quả, sản lượng trứng (70  80)trứng/năm Nuôi gà hiệu kinh tế thấp nên cha ông ta khuyên không nên nuôi Nhưng giống gà q loại gà thuốc Do ni giống gà cho thu nhập cao Câu 4: Thể chất: Là chất lượng bên thể vật Được hình thành tính di truyền điều kiện phát triển thể Liên quan đến sức sản xuất khả thích nghi với điều kiện môi trường vật Câu 5: Khả sinh trưởng, phát dục: Tốc độ gia tăng khối lượng thể (tính g/ngày; kg/tháng) mức tiêu tốn thức ăn (Cần kg thức ăn để tăng 1kg khối lượng thể) VD : Bò đực 18  28 tháng tuổi thành thục tính dục ; Trâu đực 30 tháng Trâu 41 tháng tuổi đẻ lứa đầu ; Gà mái 134 ngày trở ) Câu 6: Sức sản xuất: Là mức độ sản xuất sản phẩm vật nuôi như: khả làm việc, khả sinh sản, cho thịt, cho trứng, sữa VD : Bò sữa Hà Lan chu kỳ sữa 300 ngày đạt 5000kg sữa Chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất lợn nái : + Số lợn sống đến 24h/lứa ; + Số sống đến 60 ngày tuổi ; + Khối lượng bình quân/con lúc 60 ngày tuổi ; + Khối lượng toàn ổ lúc 30 ngày 60 ngày tuổi 15 Câu 7: GV hướng dẫn học sinh hoàn thành câu theo mẫu  yêu cầu nhà hoàn thiện, sau GV kiểm tra kết 1.2 Một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Các em học số PP chọn giống vật nuôi môn Công nghệ nghiên cứu mục II 23, trang 69, 70 (SGK Công nghệ 10)  trả lời nhanh câu hỏi: Để chọn vật ni làm giống sử dụng phương pháp chọn lọc nào? HS trả lời: PP chọn lọc hàng loạt PP chọn lọc cá thể GV yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập sau: PP chọn lọc Chọn lọc cá thể Chọn lọc hàng loạt Đối tượngchọn lọc Các bước tiến hành Điều kiện chọn lọc ưu điểm Nhược điểm Tại chọn lọc cá thể thường áp dụng với vật nuôi đực giống vật ni có chất lượng cao Những đối tượng vật khác có áp dụng khơng? Vì sao? Bước 2: Thực nhiệm vụ Áp dụng PP thảo luận nhóm hồn thành PHT Bước 3: Báo cáo Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung Bước 4: Kết luận: GV giải thích nội dung HS thắc mắc, hiểu chưa rõ hiểu chưa  kết luận nội dung 1.2 PP CHỌN LỌC Đối tượng chọn lọc CHỌN LỌC CÁ THỂ CHỌN LỌC HÀNG LOẠT Vật nuôi cần đạt yêu cầu cao phẩm Tiểu gia súc, gia cầm cỏi sinh sản, chọn loc chất thường đực giống; vật thuỷ sản ni có chất lượng cao - Đặt tiêu chí cụ thể với vật chọn làm giống Các bước tiến hành Điều kiện chọn lọc Ưu điểm - Chọn lọc tổ tiên - Chọn lọc thân - Kiểm tra đời sau - Những vật ni đạt tiêu chí chọn làm giống - Ni dưỡng vật ni chọn để làm giống Phải tiến hành cỏc trung tõm sản Không yêu cầu khắt khe điều kiện chọn lọc xuất giống Hiệu chọn lọc cao, đảm bảo tính Dễ thực hiện, nhanh cho kết quả, khơng tốn xác Kết hợp chọn lọc 16 kiểu hỡnh với kiểm tra kiểu gen Nhược điểm Dễ dàng áp dụng rộng rãi Tiến hành lâu, phức tạp, tốn Hiệu chọn lọc không cao, thiếu Khó áp dụng rộng rãi Số lượng v/n xác Không kết hợp chọn lọc KH với chọn lọc kiểm tra KG Chọn lọc cá thể thường áp dụng với vật ni đực giống “Một nái tốt tốt ổ đực tốt tốt đàn” PP chọn lọc cá thể đòi hỏi cần nhiều thời gian, tốn kém, phải có trình độ cao ,…  tạo giống tốn kém, vật ni có giá trị kinh tế khơng cao bị thiệt hại kinh tế Nội dung Một số phương pháp tạo giống vật nuôi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Tổ chức cho học sinh nghiên cứu 25; 27 SGK Công nghệ 10 - GV chuyển giao cho HS nhiệm vụ sau: Hoàn thành phiếu học tập PHT số 1: Nội dung Nhân giống chủng Khái niệm Ví dụ Mục đích Ứng dụng PHT số 2: Nội dung Lai giống Khái niệm Ví dụ Mục đích Ứng dụng PHT số 3: So sánh PP nhân giống chủng PP lai giống vật nuôi Phân biệt phương pháp lai kinh tế lai gây thành? PHT số 4: Thế cấy truyền phơi bò Sự giống khác cấy truyền phôi PP lai giống thường sử dụng Nêu giải thích sở cấy truyền phơi bò, GV cho số hình ảnh  Học sinh lựa chọn xếp quy trình cấy truyền phôi cho Bước 2: Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm: Nhóm + hồn thành PHT số Nhóm + hồn thành PHT số Học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập thời gian 10 phút Hoạt động nhóm: Nhóm + hồn thành PHT số 17 Nhóm + hoàn thành PHT số Học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập thời gian 10 phút Bước 3: Báo cáo Các nhóm cử nhóm trưởng lên trình bày kết quả, nhóm khác nghe, bổ sung nhận xét Bước 4: Kết luận: GV giải thích nội dung HS thắc mắc, hiểu chưa rõ hiểu chưa  kết luận PHT Số Kết luận: PHT số ND Khái niệm Nhân giống chủng Là phương pháp ghép đôi hai cá thể đực giống để có đời mang hồn tồn đặc tính di truyền giống P: Gà trống Ri x gà mái Ri F1: 100% gà Ri Ví dụ Mục đích Ứng dụng Phát triển số lượng Duy trì, củng cố nâng cao độ giống - Phục hồi trì giống vật ni có nguy tuyệt chủng; - Phát triển số lượng củng cố đặc tính mong muốn giống vật nuôi gây thành; - Phát triển số lượng giống vật nuôi nhập nội PHT số 2: ND Khái niệm Ví dụ Mục đích ứng dụng Lai giống Là phương pháp cho ghép đôi giao phối hai cá thể đực khác giống (hoặc khác lồi) Để tạo lai mang tính trạng di truyền tốt bố mẹ tạo ưu lai P : Gà Rốt trống x Gà Ri mái F1 : Gà RôtRi (50%Rốt ; 50% Ri) Thay đặc tính trạng di truyền giống tạo giống Lai kinh tế; Lai gây thành PHT số 3: ND Giống Khác Khái niệm Ví dụ Mục đích Nhân giống chủng Lai giống - Đều phải chọn lọc đực tốt; sau cho ghép đơi giao phối - Mục đích: Nhằm phát triển số lượng, trì, củng cố, nâng cao tạo giống có đặc tính di truyền tốt nhằm đáp ứng nhu cầu chăn nuôi Là phương pháp cho ghép đôi giao phối Là phương pháp ghép đôi hai cá hai cá thể đực khác giống thể đực giống để có (hoặc khác lồi) để tạo lai mang đời mang hoàn toàn đặc tính tính trạng di truyền tốt di truyền giống bố mẹ tạo ưu lai P : Gà Rốt trống x Gà Ri mái P: Gà Ri trống x gà Ri mái F1 : Gà RôtRi F1: 100% Gà Ri (50%Rốt ; 50% Ri) Duy trì, củng cố nâng cao độ Thay đổi tính trạng di truyền giống 18 Ứng dụng giống - Phục hồi trì giống vật ni có nguy tuyệt chủng; - Phát triển số lượng củng cố đặc tính mong muốn giống vật nuôi gây thành; - Phát triển số lượng giống vật nội nhập nội tạo giống Lai kinh tế Lai gây thành VD: sgk - Lai kinh tế lai gây thành: PHƯƠNG PHÁP Khái niệm LAI KINH TẾ LAI GÂY THÀNH Cho giao phối cá thể đực thuộc giống chủng khác Là phương pháp dùng hay nhiều giống lai tạo với theo quy trình định để chọn lọc nhân lên tạo thành giống Ví dụ Kết Tạo đàn giống nuôi lấy sản phẩm (thịt, trứng, sữa,…) có UTL cao đời F1 (lai giống); đời F2 (lai giống) Khơng sử dụng làm giống (Vì tỷ lệ dị hợp tử giảm dần, đồng hợp tử tăng dần lên) Tiến hành qua nhiều bước, nhiều hệ để lai có đặc tính di truyền ổn định làm giống để nhân giống vật nuôi Tức tạo giống có đặc điểm khác giống khác có đặc tính di truyền ổn định - GV trình chiếu số hình ảnh số cơng thức nhân giống chủng lai giống * Lưu ý: GV dạy phần thơng qua đồ tư PHT số 4: (SGK Công nghệ 10 27) Nội dung 3: Sản xuất giống vật nuôi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Câu 1: Quan sát H26.1 SGK Cơng nghệ 10 (trang 77) trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi nêu đặc điểm hệ thống nhân giống hình tháp? Câu 2: Vẽ giải thích quy trình sản xuất giống? Bước 2: Thực nhiệm vụ: Học sinh thảo luận thời gian phút Bước 3: Báo cáo Các nhóm cử nhóm trưởng lên trình bày kết quả, nhóm khác nghe, bổ sung nhận xét Bước 4: Kết luận: GV giải thích nội dung HS thắc mắc, hiểu chưa rõ hiểu chưa HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 19 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa tập tình gắn với thực tế: Tình Nhà Mai ni 100 gà Ri, mẹ Mai thấy gà Ri thịt thơm ngon khối lượng nhỏ nên không kinh tế Mẹ Mai muốn cải tạo đàn gà nhà muốn có gà thịt thơm ngon khối lượng to lớn đàn gà Bằng kiến thức học em giúp mẹ bạn Mai số công thức lai để có đàn gà ý muốn Tình Gia đình bác An mua đàn lợn ni lấy thịt, đàn bác thấy có lợn phát triển tốt, khỏe mạnh bác muốn nuôi để làm giống Bằng kiến thức học em tư vấn cho bác nên hay không nên làm giải thích để bác hiểu Bước 2: Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm Các nhóm thảo luận hoàn thành nhiệm vụ Bước Báo cáo, kết luận - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác lắng nghe, phản biện bổ sung ý kiến - HS tự nhận xét, đánh giá kết thực hành dựa vào mức độ làm - GV nhận xét chung Khen ngợi, động viên HS, nhóm HS hồn thành nhiệm vụ học tập HOẠT ĐỘNG 4: ỨNG DỤNG Ở GIA ĐÌNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG GV hướng dẫn, yêu cầu HS nhà thực công việc sau: - HS nhà chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết thân phương pháp chọn lọc nhân giống vật ni - Có ý thức áp dụng kiến thức học vào chọn giống vật nuôi gia đỡnh Quan tâm tới công tác giống vật ni thuỷ sản Có quan niệm vai trò giống vật ni việc nâng cao xuất, chất lượng sản phẩm ngành chăn ni thuỷ sản Từ có ý thức lựa chọn, tạo sử dụng giống tốt sản xuất Có ý thức bảo vệ giống vật ni tốt địa phương, bảo vệ nguồn gen quý đất nước HOẠT ĐỘNG 5: BỔ SUNG MỞ RỘNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Nội dung học SGK tương đối đơn giản HS mở rộng kiến thức phương pháp chế biến lương thực, thực phẩm cách: - Tra cứu mạng Internet với từ khóa “chọn lọc nhân giống vật ni”; - Tìm hiểu kinh nghiệm chọn lọc nhân giống vật nuôi địa phương - Đọc sách để tìm hiểu phương pháp chọn lọc nhân giống vật ni an tồn đạt kết cao V CỦNG CỐ, GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ, RÚT KINH NGHIỆM 1/ Củng cố: GV sử dụng sơ đồ tư để củng cố kiến thức chủ đề 2/ Giao nhiệm vụ nhà: Ôn tập kiến thức học trình bày vào dạng sơ đồ tư 20 21 ... án” học sinh khơng hồn Tên chun đ : Chọn – Tạo giống vật nuôi thành nhiệm vụ giao học Xuất phát từ lí trên, chúng tơi xây dựng chuyên đề “ Chọn – tạo giống vật nuôi nhằm phát huy tính tích cực... thức: Biết phương pháp, chọn tạo giống vật ni: gia súc, gia cầm Trình bày phương pháp tạo giống vật nuôi: nhân giống thuẩn chủng, lai giống, ứng dụng công nghệ tế bào cơng tác giống (khái niệm, mục... mục đích, ý nghĩa,…) 2/ Kĩ Chọn số giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn để làm giống; So sánh phương pháp tạo giống vật nuôi Vận dụng phương pháp lai giống để tạo giống vật nuôi có suất cao, phẩm chất
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ : CHỌN – TẠO GIỐNG VẬT NUÔI, CHỦ ĐỀ : CHỌN – TẠO GIỐNG VẬT NUÔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn