CHỦ ĐỀ: “TUẦN HOÀN MÁU”

31 127 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 21:19

Nêu được cấu tạo và chức năng, của tuần hoàn máu. Phân biệt được hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín, Nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép với hệ tuần hoàn đơn. Nêu dược chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn. Nêu được các qui luật hoạt động của tim: Tính tự động của tim và nguyên nhân tạo nên tính tự động của tim, chu kì hoạt động của tim. Giải thích được tại sao tim lại hoạt động theo các qui luật đó. Trình bày được cấu trúc của hệ mạch và các khái niệm huyết áp, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, vận tôc máu, sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch. MỤC LỤC MỤC LỤC Nội dung chi tiết chủ đề Thời lượng .2 Kế hoạch dạy chủ đề .2 I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC .9 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .11 A HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ 11 B HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 13 * Hoạt động 1: Hoạt động khởi động .13 * Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức 14 * Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập 25 * Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng mở rộng 28 Contents 28 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Tác giả: ……………… Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường ……………… Tên chu đê: “Tuần hoàn máu ” Chủ đề gồm bài: Bài 18,19, 21 chương I Mục B thuộc Phần Sinh học thể- sinh học11THPT Bài 18 Tuần hoàn máu Bài 19 Tuần hoàn máu (tt) Bài 21 Thực hành: Đo số tiêu sinh lí người Nội dung chi tiết cua chu đê - Nội dung 1: Cấu tạo chức của hệ tuần hoàn + Cấu tạo chung của hệ tuần hoàn + Chức của hệ tuần hoàn - Nội dung 2: Các dạng hệ tuần hoàn động vật + Hệ tuần hoàn hở + Hệ tuần hồn kín - Nội dung Hoạt động của tim + Tính tự động của tim + Chu kì hoạt động của tim - Nội dung Hoạt động của hệ mạch + Cấu tạo hệ mạch + Huyết áp + Vận tốc máu - Nội dung : Thực hành Đo số tiêu sinh lí của người Thời lượng Căn vào lượng kiến thức, phương pháp tổ chức dạy học chủ đề, trình độ nhận thức của học sinh trường thiết kế thời lượng cho chủ đề sau: - Thời gian học nhà: tuần nghiên cứu tài liệu “tuần hoàn máu” - Số tiết học lớp: tiết Tiết : Nội dung 1, Tiết : Nội dung 3, Tiết : Nội dung 5 Đối tượng học: Học sinh lớp 11 Kế hoạch dạy chu đê CHỦ ĐỀ: “TUẦN HOÀN MÁU” I MỤC TIÊU: Sau học xong chủ đề HS phải: Kiến thức: - Nêu cấu tạo chức năng, của tuần hoàn máu - Phân biệt hệ tuần hồn hở với hệ tuần hồn kín, - Nêu ưu điểm của hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép với hệ tuần hoàn đơn - Nêu dược chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hồn - Nêu qui luật hoạt động của tim: Tính tự động của tim nguyên nhân tạo nên tính tự động của tim, chu kì hoạt động của tim - Giải thích tim lại hoạt động theo qui luật - Trình bày cấu trúc của hệ mạch khái niệm huyết áp, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, vận tôc máu, biến đổi vận tốc máu hệ mạch - Biêt đo số tiêu sinh lí người: Nhịp tim, thân nhiệt, huyết áp Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ nghe, đọc, viết nói, quan sát, đưa ý kiến chia sẻ nhóm - Kĩ làm việc theo nhóm - Kĩ khoa học: quan sát, so sánh, phân loại, định nghĩa - Kĩ học tập: tự học, tự nghiên cứu, hợp tác, giao tiếp - Kĩ vận dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn - Rèn kĩ thực hành Thái độ : -Nâng cao hứng thú học tập mơn, thích tìm hiểu vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng thân - Vận dụng kiến thức lý thuyết cấu tạo, chức hoạt động tim mạch vào thực tiễn sống từ có ý thức tìm hiểu, tuyên truyền phòng bệnh tim mạch, huyết áp - Vận dụng đo số tiêu sinh lí người từ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người thân Năng lực Năng lực nhận biết phát giải vấn đề dựa hiểu biết cấu tạo của dạng tuần hoàn, cấu tạo của tim huyết áp Thu nhận xử lí thơng tin, làm tập liên quan đến chu kì hoạt động của tim, làm báo cáo mà giáo viên giao cho làm trước nhà Tìm kiếm thơng tin mạng internet Nghiên cứu khoa học: đề xuất giả thuyết, dự đốn kết thơng qua video thí nghiệm Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn: vận dụng kiến thức cấu tạo hoạt động của tim hệ mạch để trả lời câu hỏi liên quan đến bệnh lý tim mạch từ có ý thức phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe Năng lực tư thơng qua phân tích, so sánh, xác lập mối quan hệ nhịp tim khối lượng thể.mối quan hệ huyết áp với tiết diện mach, độ đàn hồi của mạch dung tích máu Năng lực ngơn ngữ: diễn đạt trình bày nội dung nhiều hình thức khác thảo luận nhóm, trình bày thuyết trình, nhận xét của nhóm khác Năng lực sử dụng cơng nghệ thơng tin thơng qua hoạt động tìm kiếm thơng tin mạng internet, thiết kế báo cáo power point Năng lực thực hành thông qua hoạt động thực hành tự đo tiêu sinh lí người STT Tên lực Các kỹ thành phần Năng lực nhận biết phát giải - Giải thích tượng vấn đề dựa hiểu biết hệ tuần hoàn, thực tế cấu tạo tim hoạt động của tim huyết áp Thu nhận xử lí thơng tin - Đọc hiểu sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh - Lập bảng so sánh hệ tuần hồn hở, hệ tuần hồn kín, hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép - Thu thập thông tin qua mạng internet để làm báo cáo Nghiên cứu khoa học: đề xuất giả thuyết, -Quan sát biểu của dự đoán kết bệnh tim mạch, huyết áp: Đề xuất biện pháp giảm loại bệnh tật tim mạch huyết áp gây Năng lực vận dụng kiến thức vào thực -Vận dụng kiến thức tim tiễn mạch huyết áp để giải thích số bệnh thực tế Năng lực tư thông qua phân tích, so - Phân tích mối quan sánh, xác lập mối quan hệ nhịp tim hệ nhịp tim khối khối lượng thể mối quan hệ lượng thể, mối quan hệ huyết áp với tiết diện mach, độ đàn hồi huyết áp với tiết diện của mạch dung tích máu mach, độ đàn hồi của mạch dung tích máu Năng lực ngơn ngữ: diễn đạt trình bày nội - Lập sơ đồ khái niệm dung nhiều hình thức khác - Trình bày hiểu biết của cá nhân số loại bệnh tim mạch huyết áp Năng lực sử dụng cơng nghệ thơng tin - Tìm kiếm thông tin mạng internet, thiết kế báo cáo power point Năng lực thực hành - Thực hành đo số tiêu sinh lí người BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung NHẬN BIẾT Cấu - Nêu tạo phận cấu tạo chức hệ THÔNG VẬN DỤNG VẬN DỤNG HIỂU THẤP CAO - Giải thích hệ tuần hồn - Nêu chức tim ngừng của hệ đập thể tuần hồn chết? 2.Các - Trình bày - Ưu điểm của - Dựa vào cấu dạng hệ HTH kín so tạo của tuần hệ tuần hoàn với HTH hở? dạng HTH hồn hở? HTH kín? Ưu điểm của nêu HTH kép so chiều hướng với HTH tiến hóa của tim HTH? tuần hoàn đơn? - Trong HTH máu? kín tuần hồn động vật HTH đơn? HTH kép? - Vai trò của tim xuất HTH kép? - Phân biệt HTH kín HTH hở HTH đơn HTH kép - íNêu tính tự động của tim gì? - Trình bày tính tự động của tim có yếu tố Hoạt động tim định? - Mô tả hoạt động của hệ dẫn truyền của tim - Nêu khái niệm - Giải thích - Giải thích hệ dẫn truyền của tim có tính tự động? - Sự khác nhịp tim của loài động vật phụ chu kì tim thuộc vào gì? Các pha kích thước chu kì thể - Giải thích suốt tim hoạt chu kì tim động suốt tâm nhĩ đời mà ln co không mệt trước tâm mỏi - Làm tập thất, điều xảy liên quan tâm đến chu kì nhĩ tâm hoạt động thất của tim co đồng thời? - tim Hoạt - Nêu - Hiểu - Phân tích động thành phần của huyết áp tâm huyết áp cao có người có hệ mạch hệ mach thu huyết nguy hiểm số huyết áp - Khái niệm áp tâm trương cho người huyết áp Khái bệnh - Giải thích có - Những niệm vận tốc - Biết người bị bệnh cao huyết áp máu biến đổi nguyên nhân – Giải thích - Chỉ huyết áp, vận dẫn đến bệnh nói khác tốc máu huyết áp thấp bệnh huyết áp thành phần hệ mạch - Trình bày huyết áp cao kẻ giết cao Giải thích người thầm người lặng - Giải thích khác hệ mạch yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp - Giải thích thể máu già hay mắc bệnh huyết áp cao L, huyết áp người bị cao huyết áp lại không nên ăn thức ăn nhiều giảm - Giải thích ý dầu mỡ, colesteron, nghĩa của không nên ăn số huyết áp mặn - Đề xuất 160/90mmHg Theo em kết thêm nói lên thiết bị hỗ trợ điều cho người bị bệnh huyết áp Thực - Nhận dạng - Hiểu - Thực hành đo hành: thiết bị đo thân đo huyết áp thân nhiệt, nhịp Đo nhiệt, huyết áp người thường tim, huyết áp số thường dùng đo cánh tay người tiêu sinh Nhận biết vị lí trí đo - Nêu cách tiến người hành đo thân nhiệt, huyết áp, đếm nhịp tim II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1.Chuẩn bị GV: - Máy tính, máy chiếu, phòng học mơn Hình 18.1;18.2; 18.3; Hình 19.1;19.2,19.3,19.4 SGK Bảng 19.1; 19.2 SGK Phiếu học tập Dụng cụ: nhiệt kế, máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây PHIẾU HỌC TẬP SỐ So sánh hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín HTH hở HTH kín Đại diện Cấu tạo Đường của máu (Bắt đầu từ tim) Đặc điểm ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ So sánh hệ tuần hoàn hở hệ tuần hồn kín - HS nêu dạng hệ tuần hoàn của độn vật - HS hoạt động nhóm: đọc SGK, quan sát hình ảnh của GV, thảo luận nhóm để hồn thành phiếu học tập số 1( Phân biệt hệ tuần hoàn hở hệ tuần hồn kín), phiếu học tập số 2( Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép) - HS quan sát video hình 18.3 SGK vẽ sơ đồ đường của máu hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép - HS rút ưu điểm của hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn Nội dung 3; Hoạt động của tim - HS nhóm trình bày báo cáo tính tự động của tim chuẩn bị nhà trước tuần qua HS nêu khái niệm tính tự động của tim, hoạt động của hệ dẫn truyền tim - HS nhóm trình bày báo cáo chuẩn bị trước tuần từ HS nêu pha chu kì hoạt động của tim, mối liên quan nhịp tim với kích thước thể nêu thời gian pha chu kì tim của người - HS nhóm trình bày báo cáo tìm hiểu số bệnh rối loạn hoạt động của tim qua HS biết thêm bệnh liên quan đến hoạt động của tim Nội dung 4; Hoạt động của hệ mạch - HS hoạt động nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung cho báo cáo của nhóm chuẩn bị trước qua nêu cấu trúc của hệ mạch - Nhóm báo cáo thuyết trình huyết áp chuẩn bị trước qua HS thảo luận nhóm, nhạn xét, bể sung chốt lại kiến thức: khái niệm huyết áp, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương Biết bệnh huyết áp cao, huyết áp thấp, huyết áp tăng, giảm, cách điều chỉnh huyết áp - Nhóm báo cáo thuyết trình vận tốc máu tìm hiểu thêm số bệnh liên quan đến hoạt động của hệ mạch qua HS rút khái niệm vận tốc máu, biến đổi vận tốc máu hệ mạch HS biết nguyên nhân số bệnh liên quan hoạt động hệ mạch cách phòng bệnh Nội dung 5; Thực hành: Đo số tiêu sinh lí của người 16 - HS nêu cách tiến hành đếm nhịp tim, đo huyết áp, đo nhiệt độ thể - HS thực hành đếm nhịp tim, đo huyết áp, nhiệt độ thể cho cho thành viên nhóm - HS biết đánh giá tiêu sinh lí đo đếm Kĩ thuật tổ chức Nội dung 1: Hoạt động thầy trò Nội dung GV sử dụng kỹ thuật động não để yêu I CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG cầu HS nêu cấu tạo chức CỦA HỆ TUẦN HỒN của hệ tuần hồn Cấu tạo hệ tuần hồn - GV chiếu hình cấu tạo hệ tuần hồn Dịch tuần hoàn: Máu hỗn hợp máu dịch v a cõu hi: mô - Tim: Là bơm hút đảy máu mạch máu - Hệ thống mạch máu: Động mạch, mao mạch tĩnh mạch CU TẠO HỆ TUẦN HỒN - Hệ tuần hồn cấu tạo gồm thành phần nào? - Chức của hệ tuần hoàn? HS quan sát kết hợp đọc SGK để trả lời câu hỏi - Chức năng: vận chuyển chất GV gọi HS trả lời chốt lại kiến thức 17 từ phận đến phận khác Nội dung 2: Hoạt động thầy trò Nội dung GV yêu cầu HS làm việc cá nhân đọc II CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN SGK nêu dạng hệ tuần hoàn? * Phân biệt hệ tuần hoàn hở hệ HS đọc SGK trả lời tuần hồn kín GV u cầu HS đọc mục II.1 II.2 kết hợp với nghiên cứu hình 18.1 18.2 SGK hồn thành phiếu học tập theo nhóm (5 phút) (PHT số 1) Phân biệt HTH hở HTH kín HTH hở HTH kín Đại diện Cấu tạo Đường ủa máu (Bắt đầu từ tim) Đặc điểm HS Thảo luận nhóm hồn thành PHT GV Gọi nhóm trình bày sản phẩm của nhóm HS Trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV chốt kiến thức GV: hệ tuần hồn kín có ưu so với 18 (ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1) hệ tuần hồn hở? HS thảo luận nhóm đưa câu trả lời GV Gọi nhóm trả lời GV chốt lại: + Máu chảy động mavhj áp lực cao trung bình + Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa đến quan + Đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất của thể GV yêu cầu HS đọc mục II.2 kết hợp với nghiên cứu hình 18.3 SGK hình GV cung cấp hồn thành phiếu học tập số * Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ theo nhóm (5 phút) tuần hồn kép (ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2) (PHT số 2) Phân biệt HTH đơn HTH kép HTH đơn HTH kép Đại diện Cấu tạo tim Số vòng tuần hồn Áp lực máu 19 chảy động mạch GV cho HS quan sát hình ảnh video đường của máu HTH đơn HTH kép yêu cầu nhóm vẽ nhanh sơ đồ đường của máu hệ tuần hoàn đơn, kép vào giấy A (3 phút) * Con đường máu HTH đơn, kép - HTH đơn: HS quan sat, thảo luận nhóm hồn thiện nhiệm vụ theo nhóm GV Gọi nhóm lên dán sản phẩm vào 20 bảng HS nhóm nhận xét GV chuẩn hóa kiến thức - HTH kép: GV: hệ tuần hồn kép có ưu so với hệ tuần hồn đơn? HS thảo luận nhóm đưa câu trả lời GV Gọi nhóm trả lời GV chốt lại: + Áp lực đẩy máu lưu thông hệ mạch lớn, chảy nhanh, xa + Tăng hiệu cung cấp oxi chất dinh dưỡng cho tế bào + Thải nhanh chất thải Nội dung Hoạt động thầy trò Nội dung III HOẠT ĐỘNG CỦA TIM GV gọi HS nhóm lên trình bày Tính tự động tim báo cáo tìm hiểu tính tự động của tim chuẩn bị trước nhà tuần HS nhóm trình bày, nhóm khác theo dõi, ghi lại nội dung kiến thức giấy GV mời đại diện nhóm nhận xét phần trình bày của nhóm nêu 21 ... cứu tài liệu “tuần hoàn máu” - Số tiết học lớp: tiết Tiết : Nội dung 1, Tiết : Nội dung 3, Tiết : Nội dung 5 Đối tượng học: Học sinh lớp 11 Kế hoạch dạy chu đê CHỦ ĐỀ: “TUẦN HOÀN MÁU” I MỤC TIÊU:... hoàn đơn hệ tuần hoàn kép) - HS quan sát video hình 18.3 SGK vẽ sơ đồ đường của máu hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép - HS rút ưu điểm của hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn. .. bệnh liên quan đến tuần hoàn máu hiểu chế gây bệnh Nội dung I Cấu tạo chức của hệ tuần hoàn Cấu tạo chung Chức chủ yếu của hệ tuần hoàn II Các dạng hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hồn kín
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ: “TUẦN HOÀN MÁU”, CHỦ ĐỀ: “TUẦN HOÀN MÁU”, Kế hoạch dạy chủ đề, B. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn