Chủ đề: CÁC LỰC CƠ HỌC môn Vật lý

33 73 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 21:11

1. Kiến thức Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này. Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng). Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo. Viết được công thức xác định lực ma sát trượt. Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức . Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được công thức F = = m2r.2. Kĩ năng Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo. Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản. Vận dụng được công thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản. Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể. Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực.3. Thái độ Cẩn thận, trung thực trong làm thí nghiệm; đoàn kết, hợp tác trong thảo luận. Ham học hỏi, cầu thị và tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình trong học tập. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.4. Hình thành và phát triển năng lực Năng lực Năng lực thực nghiệm Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Năng lực tự học Năng lực công nghệ thông tin và truyền thôn Mơn: Vật Lí Chủ đề: CÁC LỰC CƠ HỌC I XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN Chủ đề bao gồm Bài 1: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 2: Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc Bài 3: Lực ma sát Bài 4: Lực hướng tâm Thời lượng: tiết Hình thức: Tổ chức dạy học lớp, trải nghiệm sáng tạo II XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ Kiến thức - Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết hệ thức định luật - Nêu ví dụ lực đàn hồi đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hướng) - Phát biểu định luật Húc viết hệ thức định luật độ biến dạng lò xo - Viết cơng thức xác định lực ma sát trượt   - Nêu gia tốc rơi tự tác dụng trọng lực viết hệ thức P  mg - Nêu lực hướng tâm chuyển động tròn tổng hợp lực tác dụng lên vật viết công thức F ht = mv = m2r r Kĩ - Vận dụng định luật Húc để giải tập đơn giản biến dạng lò xo - Vận dụng công thức lực hấp dẫn để giải tập đơn giản - Vận dụng cơng thức tính lực ma sát trượt để giải tập đơn giản - Biểu diễn vectơ lực phản lực số ví dụ cụ thể - Xác định lực hướng tâm giải tốn chuyển động tròn vật chịu tác dụng hai lực Thái độ - Cẩn thận, trung thực làm thí nghiệm; đồn kết, hợp tác thảo luận - Ham học hỏi, cầu thị tranh thủ giúp đỡ gia đình học tập - Có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn Hình thành phát triển lực * Năng lực - Năng lực thực nghiệm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tự học - Năng lực công nghệ thơng tin truyền thơng * Định hướng hình thành phẩm chất - Tự chủ, tự tin giao tiếp trình bày trước lớp - Bồi dưỡng tinh thần nhân ái, yêu thương giúp đỡ sống, trách nhiệm thân trước vấn đề cộng đồng III XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Mức độ Nội dung Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Hoạt động khởi động - HS nhận biết lực tự nhiên - Lấy ví dụ lực gần gũi xung quanh - Làm thí nghiệm định tính trọng lực, lực đàn hồi lò xo, dây cao su, lực ma sát, lực hướng tâm chuyển động tròn … Hình I Lực hấp dẫn - Biết lực hấp dẫn tồn -Nêu đặc điểm lực hấp dẫn Giải tập tính lực hấp dẫn thành Định luật vạn xung quanh hai chất điểm tỉ lệ thuận với tích tính đại lượng kiến vật hấp dẫn - Biểu lực hút Trái đất hai khối lượng chúng tỉ lệ công thức định luật vạn vật thức lên vật; hấp dẫn Trong giải nghịch với bình phương khoảng cách - Biết lực hút hành lực hút hành tinh để chúng tinh hệ mặt trời, vũ trụ thấy vai trò lực hấp dẫn lực hấp dẫn - Phát biểu viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn Vận dụng cao II Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc III Lực ma sát IV Lực hướng tâm - Nêu ví dụ lực đàn hồi thiết bị dân dụng cân đồng hồ, giảm xốc xe máy … - Biết đặc điểm lực đàn hồi lò xo, dây cao su, dây thép… - Biết cấu tạo hoạt động lực kế - Biết có loại lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn - Lấy ví dụ loại lực ma sát tương ứng - Biết vai trò, vị trí loại lực ma sát sống người khoa học kĩ thuật - Nêu đặc điểm lực đàn hồi - Biết cách tính độ biến dạng lò xo đại lượng lò xo công thức định luật - Phát biểu viết biểu thức định luật Húc Húc - Vẽ lực đàn hồi lò xo lò xo nén, lò xo dãn - Giải tập hệ ghép lò xo - Xây dựng định luật Húc phương pháp thực nghiệm Nêu chất lực ma sát - Tính lực ma sát trượt đại lượng cơng thức trượt tính lực Nêu đặc điểm lực - Vẽ véctơ lực ma sát ma sát trượt trượt dựa vào chất cản trở Xây dựng cơng thức tính lực chuyển động lực - Giải tập chuyển động vật có lực ma sát - So sánh lực ma sát nghỉ lực ma sát trượt - Xây dựng công thức lực ma sát trượt phương pháp thực nghiệm -Biết lực hướng tâm khơng có chất lực trên, lực biết - Lấy ví dụ lực hướng tâm - Hiểu đặc trưng lực hướng tâm lực giữ cho vật chuyển động tròn ma sát trượt - Xây dựng biểu thức lực hướng tâm Phân tích lực gây Tìm hợp lực gia tốc hướng tâm, chẳng hạn tính độ lớn lực hướng tâm, như: đại lượng -Lực hấp dẫn Trái Đất công thức vệ tinh nhân tạo -Lực ma sát nghỉ vật đứng yên bàn quay -Hợp lực trọng lực phản lực khiô tô chuyển động cầu cống - Giải tập để củng cố, hệ thống hóa kiến thức Hoạt động luyện tập - Tìm hiểu, tham quan ứng dụng thực tế Hoạt động tìm tòi - mở rộng - Giải tập sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ - Giải tập thí nghiệm - Nghiên cứu, đề xuất giải số vấn đề thực tế có liên quan IV BẢNG MƠ TẢ CÁC NĂNG LỰC CĨ THỂ PHÁT TRIỂN TRONG CHỦ ĐỀ Nhóm lực Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực Năng lực thành phần K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí Mơ tả mức độ thực chủ đề Nêu định nghĩa lực học Viết công thức độ lớn lực học Phân biệt đặc điểm tác dụng lực học K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực Trả lời câu hỏi SGK nhiệm vụ học tập Làm tập SGK sách tập Lấy ví dụ thực tế tác dụng ảnh hưởng lực học K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính Nêu rõ điều kiện để áp dụng cơng thức tính lực tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) Giải thích tượng thực tế dựa vào lực học kiến thức vật lí vào tình thực tiễn Trả lời câu hỏi tập SGK Tại vật gần Trái Đất thường bị rơi phía Trái Đất? P1: Đặt câu hỏi kiện vật Tại vệ tinh lại quanh quanh Trái Đất, hành tinh lại quay quanh Mặt Trời? lí 10 Tại xe thắng gấp lại trượt đoạn đường dừng lại? P2: mô tả tượng tự nhiên 11 Quan sát dạng tượng thực tế Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vật ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí gần mặt Đất bị hút phía Trái Đất, mơ tả lại ngơn ngữ vật lí tượng 12 Quan sát thí nghiệm nêu cách xác định độ lớn lực ma sát, lực đàn hồi thực nghiệm lực mơ hình hóa) Nhóm NLTP trao đổi thơng tin P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra 13 Đọc SGK, tham khảo tài liệu mạng, quan sát tượng thực tế 14 Quan sát, phân tích kết thí nghiệm tình thực tiễn Vận dụng tương tự lực để xây dựng đặc điểm lực khác Như từ đặc điểm lực đàn hồi ta xây dựng đặc điểm lực căng dây phản lực mặt tiếp xúc Các phép biến đổi đại số kiến thức vectơ Nêu điều kiện để áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, định luật Húc Xác định mục đích, đưa phương án, tiến hành thí nghiệm: P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, Về lực đàn hồi lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm Về lực ma sát rút nhận xét Rút nhận xét sau tiến hành thí nghiệm thu kết P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận Phân tích nguyên nhân gây sai số kết thí nghiệm khái qt hóa từ kết thí nghiệm X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí Phát triển lực thơng qua hoạt động thảo luận nhóm để giải vấn đề ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc giao đặc điểm, tác dụng ảnh hưởng lực học thực tế thù vật lí X2: phân biệt mô tả Phân biệt đặc điểm lực tác dụng ảnh hưởng cụ thể lực tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ vật lí ngơn ngữ vật lí (chun ngành ) -Nhận xét kết thí nghiệm X3: lựa chọn, đánh giá nguồn -So sánh kết với nhóm khác, với SGK thơng tin khác nhau, -Nhận xét chung X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt Mô ta cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị giảm xóc tơ xe máy động thiết bị kĩ thuật, công nghệ X5: Ghi lại kết từ hoạt Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm, thơng qua hoạt động báo cáo động học tập vật lí (nghe giảng, nhóm, hoạt động gợi ý hợp thức hóa kiến thức GV tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) Nhóm NLTP liên quan đến cá nhân X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp X7: thảo luận kết công việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập vật lí C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân C3: vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí C4: so sánh đánh giá - khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường Phát triển lực thông qua hoạt động báo cáo kết Phát triển lực thơng qua hoạt động thảo luận nhóm, báo cáo kết Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm - Xác định trình độ kiến thức có: lực hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi,…thông qua bài kiểm tra lớp, tập tự giải nhà - Đánh giá kĩ thí nghiệm - Lập kế hoạch tập học vật lí thực kế hoạch học tập lớp,ở nhà - Theo dõi trình thực kế hoạch có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp nhằm nâng cao trình độ thân Trình bày điều kiện áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn định luật Húc * Trong sống: C5: sử dụng kiến thức vật lí để đánh - Tác dụng trọng lực rơi vật gần mặt đất ảnh hưởng đến người giá cảnh báo mức độ an toàn thí * Trong kĩ thuật: nghiệm, vấn đề sống - Các thiết bị giảm xóc cơng nghệ đại - Các vệ tinh nhân tạo C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên Nhận biết tầm quan trọng kiến thức vật lí đến phát triển ngành hàng mối quan hệ xã hội lịch sử không vũ trụ V BẢNG CÂU HỎI MINH HỌA CỦA CHỦ ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC Mức độ nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Hoạt động khởi động Kể tên lực xung quanh em? Chúng lực nào? Vai trò lực xung quanh ta? Hình thành kiến thức Tại Trái đất quay xung quanh Mặt trời mà không bị bứt Lực giữ Trái đất quay xung quanh Mặt Trời? I Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Hãy nêu đặc điểm lực hấp dẫn? Hãy chứng minh trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn Giải tập tính độ lớn lực hấp dẫn Hãy phát biểu viết hệ thức lực hấp dẫn? Các đại lượng cơng thức gì? II Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc III Lực ma sát Lực đàn hồi xuất nào? Giới hạn đàn hồi ? - Trong tự nhiên có loại lực ma sát nào? Hãy nêu đặc điểm lực đàn hồi lò xo? Hãy phát biểu viết biểu thức định luật Húc? Hãy nêu đặc điểm lực ma sát trượt? Giải tập tính độ biến dạng lò xo đại lượng công thức định luật Húc Hãy vẽ lực ma sát kéo vật trượt mặt phẳng ngang? Giải tập vật chuyển động có lực ma sát Giải tập lực hướng tâm cho xe chuyển động cầu cong Giải tập - Giải tập để củng cố, hệ thống hóa kiến thức - Giải tập sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ Hãy nêu công thức lực ma sát trượt? IV Lực hướng tâm Lực giữ cho vật chuyển động tròn ? Hãy nêu đặc điểm lực hướng tâm ? Hãy chứng minh cơng thức lực hướng tâm chuyển động tròn đều? Hoạt động vận dụng (Luyện tập) - Giải tập thí nghiệm Hoạt động tìm tòi – mở rộng Nghiên cứu tìm hiểu cấu tạo hoạt động cân đồng hồ, thiết bị giảm xóc VI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Tiết Nội dung Bước Các hoạt động Khởi động LỰC HẤP DẪN ĐỊNH Lực hấp dẫn gì? LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hấp dẫn xác định nào? Điều kiện áp dụng cơng thức tính lực hấp dẫn - Nghiên cứu, đề xuất giải số vấn đề thực tế có liên quan Em biết lực tự nhiên? Liệt kê lực; tồn lực Cho học sinh xem lực kế; cân đồng hồ … Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I trang 67 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hấp dẫn gì? Cho ví dụ ? Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến Kết luận Nhận định Hợp thức hóa kiến thức - Thể chế hóa kiến thức - HS ghi nhận kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục II trang 67, 68 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hấp dẫn xác định định luật gì? Nội dung định luật? Điều kiện áp dụng định luật? Nêu rõ đại lượng vật lí công thức Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến Trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn Đặc điểm trọng lực Vận dụng kiến thức giải tập Kết luận Nhận định Hợp thức hóa kiến thức - Thể chế hóa kiến thức - HS ghi nhận kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục III trang 68 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Trọng lực gì? Độ lớn trọng lực xác định nào? Công thức xác định gia tốc rơi tự Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến Kết luận Nhận định Hợp thức hóa kiến thức - Thể chế hóa kiến thức - HS ghi nhận kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc nhóm, đọc làm tập số 4, 5, 6, SGK trang 69 70 Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến Kết luận Nhận định Hợp thức hóa kiến thức - Thể chế hóa kiến thức - HS ghi nhận kiến thức Tình xuất phát - đề xuất vấn đề LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Tìm hiểu đặc điểm lực đàn hồi lò xo điểm đặt hướng Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo khơng? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Đề nghị học sinh hoạt động nhóm Chuyển giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm Thực nhiệm vụ Hai HS đại diện hai nhóm báo cáo Báo cáo, thảo luận Phát biểu vấn đề đặt Phát biểu vấn đề Đề xuất giải pháp giải vấn đề Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo khơng? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Đề nghị học sinh hoạt động nhóm Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Lựa chọn giải pháp Làm thực nghiệm Thực giải pháp giải vấn đề (Lí thuyết) Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo khơng? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Thực nhiệm vụ Thảo luận nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Kết luận, nhận định Trả lời câu hỏi tình đặt Thực giải pháp giải vấn đề (Thực hành) Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo khơng? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm (thực hành theo nhóm) Báo cáo, thảo luận Báo cáo kết Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức Nhận xét hợp thức hố kiến thức Tình xuất phát - đề xuất vấn đề Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực đàn hồi lò xo xác định nào? Thực nhiệm vụ HS hoạt động nhóm 10 Hệ Mặt Trời biết đến với hành tinh tính từ (gần Mặt Trời nhất) gồm: Sao Thuỷ (Mercury), Sao Kim (Venus), Trái Đất (Earth), Sao Hoả (Mars), Sao Mộc (Jupiter), Sao Thổ (Saturn), Sao Thiên Vương (Uranus) Sao Hải Vương (Neptune) Trước biết đến hành tinh thứ Pluto (trước gọi Sao Diêm Vương) Tuy nhiên đến tháng năm 2006, hành tinh xét lại với yếu tố khối lượng, đường kính khả phản chiếu ánh sáng thấp so với hành tinh lại, Pluto bị loại khỏi danh sách hành tinh Hệ Mặt Trời Nó đưa vào nhóm thiên thể gọi “hành tinh lùn” (dwarf planet) Đến nhóm gồm có thành viên Pluto, Ceres - thiên thể lớn vành đai tiểu hành tinh, Eris, Haumea Makemake Đây thiên thể coi trung gian hành tinh tiểu hành tinh hành tinh hệ Mặt Trời chia làm nhóm: - Các hành tinh nhóm gồm Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất Sao Hoả - Các hành tinh nhóm ngồi gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương Sao Hải Vương Các hành tinh nhóm có khối lượng kích thước nhỏ so với hành tinh nhóm ngồi Hai nhóm hành tinh ngăn cách vành đai tiểu hành tinh (asteroid) vô số thiên thạch nhỏ quay quanh Mặt Trời VÌ SAO TRÁI ĐẤT XOAY QUANH MẶT TRỜI? Chúng ta bắt đầu với Trái đất Cái tạo nên nó? Theo lý thuyết nguồn gốc thái dương hệ, cách khỏang tỉ năm đám tinh vân khổng lồ hình thành bắt đầu quay Nó dẹt dần đĩa khối nóng chảy trung tâm biến thành mặt trời Những phần tinh vân vỡ làm thành khối nhỏ quay tít, chúng nguội dần hình thành hành tinh Vì vậy, có hệ thống hành tinh, có trái đất vận hành Tại trái đất hành tinh khơng bay trượt khỏi khơng gian? Đó nhờ trọng lực, sức hút mặt trời 19 Theo định luật chuyển động Newton, vật chuyển động trì chuyển động theo đường thẳng, vật bị tác động lực bên Như thế, hành tinh chuyển động phải bay khỏi mặt trời theo đường thẳng Nhưng lực bên ngồi khơng cho phép bay giữ quỹ đạo, sức hút mặt trời Một hành tinh vận hành quỹ đạo với vận tốc tùy thuộc vào khoảng cách từ đến mặt trời Hành tinh chuyển động nhanh tiến gần mặt trời cách xa mặt trời Trái đất vận chuyển 302 số giây gần mặt trời nhất, 292 số giây xa mặt trời Một hành tinh mà quỹ đạo gần mặt trời bị mặt trời hút mạnh hành tinh xa Sức hút mạnh làm cho hành tinh chuyển động nhanh hành tinh xa Vậy lực tác dụng Mặt Trời lên hành tinh, Trái Ðất lên Mặt Trăng chất với lực Trái Ðất tác dụng lên vật mặt đất (trọng lực), nghĩa chất lực hấp dẫn Do đó, lực hấp dẫn, lực hấp dẫn Mặt Trời lên hành tinh, chung đặc điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách Suy rộng nữa, Newton đến kết luận lực hấp dẫn không tác dụng thiên thể, mà lực phổ biến, tác dụng vật với Nước biển giữ lại Trái đất nhờ lực hấp dẫn, Mặt trăng Mặt trời có lực hấp dẫn trái đất Đặc biệt, Mặt trăng hút khối lượng nước bề mặt đại dương Hàng ngày, có lần thủy triều lên lần thủy triều xuống Mỗi ngày thủy triều lại xuất muộn khoảng so với ngày hôm trước Bởi ngày, Mặt trăng phải thực phần vòng quay luân chuyển xung quanh Trái đất nên Mặt trăng bị chênh trở lại điểm cũ Biên độ thủy triều (độ chênh lệch mực nước biển thủy triều lên xuống) khác Ở đại dương, biên độ 1m, biển kín nhỏ hơn: khoảng 30cm, cở cửa sơng eo biển lên tới 17m Thủy triều đạt cực đại mà Mặt Trăng Mặt Trời nằm phía so với Trái Đất, mức triều phía đối diện lúc xuống điểm cực tiểu 20 Thủy triều tác động có lợi có hại đến sống Sản xuất nơng nghiệp Lợi dụng ngày triều cường để dẫn nước vào ruộng, làm nguồn nước tưới cho trồng, hạn chế kiệt nước vào mùa khô Vào mùa lũ, đỉnh lũ trùng với thời kì nước ròng, lũ rút nhanh, hạn chế ngập lụt đồng Vào mùa khơ trùng với thời kì triều cường thủy triều theo sơng vào sâu đất liền mang theo lượng muối không nhỏ từ biển vào gây ảnh hưởng xấu tới trồng, Hơn nữa, nơi chịu ảnh hưởng bão, thủy triều kết hợp với bão nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề nông nghiệp, đặc biệt có bão kết hợp với thời kì triều cường mực nước nơi bão đổ vào lớn gây thiệt hại nặng nề người Thủy triều dâng mang theo chất độc hại biển (dầu, xác sinh vật biển….) vào sông làm ô nhiễm nguồn nước sông Đối với ngư nghiệp Lợi dụng thời gian triều cường, ngư dân ven biển xếp thời gian khơi cách thuận lợi cho việc đánh bắt xa bờ Vào ngày triều cường, nước dâng cao, triều mạnh lồi tơm, cá….sẽ theo dòng nước vào sơng, đầm, phá thuận lợi cho việc đánh bắt Đối với nghề làm muối Ở có yếu tố thuân lợi để phát triển nghề làm muối Các vùng ven biển có điều kiện hình thành ruộng muối, độ mặn nước biển lớn, xa cửa sông, số nắng cao người dân biết lợi dụng lúc thuỷ triều lên để lấy nước vào ruộng làm muối Đối với giao thông vận tải Thủy triều có vai trò khơng nhỏ giao thông vận tải biển Việc nắm diễn biến thủy triều lên xuống nơi giúp cho tàu thuyền vào cập cảng dễ dàng lựa chọn tuyến an toàn thuận lợi Bên cạnh Ảnh hưởng tới giao thơng vùng ven, triều cường xảy ngập úng tuyến đường 21 Hoạt động dạy học tiến trình dạy học 22 TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đồ dùng/ phương tiện Nội dung Giới thiệu 2’ Khi quay vật chuyển động - Giáo viên đặt vấn đề vào từ thí - HS đứng chỗ trả lời nghiệm đơn giản Sợi dây + vật nhỏ buộc vào đầu sợi dây tròn Quỹ đạo mặt trăng quanh trái đất chuyển động tròn  trái đất mặt trăng tồn lực vơ hình 23 Tổ chức hoạt động theo góc -Giới thiệu nội dung (mục tiêu, nhiệm - Lắng nghe để biết cách học tập vụ góc, thời gian góc 10 I phút) chiếu hình dán - Mọi vật vũ trụ hút lực gọi lực hấp dẫn - Lực hấp dẫn lực tác dụng từ xa thơng qua khoảng cách hai vật góc, cho HS tự lựa chọn góc theo phong - Chọn góc phù hợp phong cách cách học học ngồi vào vị trí góc Vận động HS ngồi vào góc cho cân chọn đối số lượng - Lắng nghe Lực hấp dẫn Thơng báo hình thức, thời gian hoạt -Nghiên cứu hoàn thành nhiệm động sản phẩm góc Lưu ý vụ góc thời gian qui hướng luân chuyển góc định Hết thời gian dừng chuyển vị trí để hồn thành nhiệm vụ góc - Quan sát, hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ HS thực nhiệm vụ góc  GĨC QUAN SÁT II Định luật vạn vật hấp dẫn Nội dung: sgk - GV hướng dẫn HS quan sát video laptop - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi - HS quan sát kĩ video trả lời câu hỏi phiếu - HS dùng kiến thức liên môn 24 Biểu thức: GĨC PHÂN TÍCH u cầu HS phân tích kiến thức - Lực hấp dẫn - Định luật van vật hấp dẫn Góc phân tích Bước 1: Cá nhân đọc SGK hoàn Nhiệm vụ ( phụ lục 2) thành nhiệm vụ phiếu giao việc (ghi vào giấy) dẫn hệ Bước 2: Các thành viên - Điều kiện áp dụng định luật vạn vật nhóm thảo luận rút kết hấp dẫn Phân tích đặc điểm lực hấp - Bút dạ, giấy Ao… luận  Góc áp dụng HS vận dụng kiến thức lực hấp dẫn - HS vào kiến thức lực hấp Góc áp dụng để giải thích tính tốn số liệu dẫn hồn thành nhiệm vụ góc - Cả nhóm thảo luận tìm câu trả lời 25 Nhiệm vụ (phụ lục 3) Giấy, bút, máy tính  Góc tìm kiếm Góc tìm kiếm GV hướng dẫn học sinh tìm kiếm thơng HS: sử dụng sgk liên mơn địa lí, Nhiệm vụ (phụ lục 4) tin hình ảnh, kiến thức liên quan đến lịch sử internet để tìm kiếm lực hấp dẫn ảnh hưởng thủy triều chọn lọc - Giấy bút, internet, sgk - phiếu phụ lục 26 r khoảng cách hai vật (m) G = 6,67.10-11 (Nm2/kg2 ) số hấp dẫn Sau HS luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ tất góc Học sinh ổn định chỗ ngồi  Hướng dẫn học sinh báo cáo kết * Điều kiện áp dụng + Khoảng cách vật lớn so với kích thước chúng + Các vật đồng chất có dạng hình cầu, r khoảng cách tâm - GV tổ chức cho HS trình bày kết đạt - Các nhóm mang kết lên bảng dán Đại diện nhóm lên trình bày Bảng , viết mực, máy chiếu - Mời nhóm lên trình bày kết kiến thức Trong đại diện nhóm Các nhóm khác nhận xét bổ sung trình bày kết quả, nhóm khác (nếu có) GV Chốt kiến thức theo dõi cử đại diện nhận xét bổ sung (nếu có ) 27 III Trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn - Trọng lực vật lực hấp dẫn Trái Đất vật Độ lớn trọng lực: Củng cố Giáo viên dặn dò học sinh - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm để học tiết sau - Gia tốc rơi tự do: - Viết thu hoạch Trong đó: M khối lượng Trái Đất (kg) R: bán kính Trái Đất (m) h: độ cao vật so với mặt đất (m) - 28 Gia tốc rơi tự phụ thuộc vào độ cao h 29 GÓC QUAN SÁT (phụ lục 1) Thảo luận nhóm (Thời gian tối đa phút) Mục tiêu: Quan sát tượng kiện Nhiệm vụ : 2.1 Quan sát video trả lời câu hỏi 2.2 Ghi câu trả lời vào ô trống phiếu học tập số STT Câu hỏi Trả lời Newton phát điều video Hệ mặt trời có hành tinh Nó chuyển động nào? Hiện tượng đề cập video tượng gì? Ngô Quyền lợi dụng tượng thủy triều để chống giặc ngoại xâm? GÓC PHÂN TÍCH (Phụ lục 2) Cá nhân + nhóm (Thời gian tối đa phút) Mục tiêu : Nghiên cứu nội dung kiến thức SGK tìm kiến thức liên quan Nhiệm vụ : 2.1 Học sinh đọc sách giáo khoa vật lí 10 30 2.2 Học sinh tiến thành thảo luận nhóm rút câu trả lời Stt Câu hỏi Câu trả lời Newton rút kết luận quan sát rơi chuyển động hành tinh Lực hấp dẫn tuân theo định luật nào, nội dung định luật Điều kiện áp dụng định luật Công thức tính gia tốc rơi tự GĨC ÁP DỤNG Thảo luận nhóm (Phụ lục 3) Cá nhân + nhóm (Thời gian thực tối đa phút) Mục tiêu : - Từ kiến thức lực hấp dẫn vận dụng để giải thích tượng - Vận dụng cơng thức lực hấp dẫn để tính tốn Nhiệm vụ : vào kiến thức lực hấp dẫn để hoàn thành câu hỏi Stt Câu hỏi Câu trả lời Lực hấp dẫn mặt trăng trái đất, mặt trời trái đất lực lớn hơn? Vì ta khơng nhận lực hấp dẫn vật xung quanh ta? Vì hành tinh hệ mặt trời lại chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo xác định? GÓC TÌM KIẾM 31 Vận dung kĩ thuật khăn trải bàn (Phụ lục 4) Cá nhân + nhóm (Thời gian thực tối đa phút) Mục tiêu : Tìm kiếm - Thủy triều gây tác động sống người - Các ứng dụng lực hấp dẫn người 2.Nhiệm vụ : - Học sinh tìm kiến mạng internet sách giáo khoa mơn Ghi vào góc - Sau chọn câu chung ghi vào trung tâm Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý KIẾN CHUNG CỦA NHÓM Ý kiến cá nhân 32 Kiểm tra đánh giá kết học tập *Cách thức đánh giá kết học tập theo dạy học tích hợp: PHIẾU QUAN SÁT HỌC SINH Lớp: 10A1 Sĩ số: 44 ĐẠT Kỹ giao tiếp, tương tác với học sinh Biết lắng nghe trình bày ý kiến cách rõ ràng Biết lắng nghe thừa nhận ý kiến người khác Biết ngắt lời cách hợp lí Biết phản đối cách lịch đáp lại lời phản hồi Biết thuyết phục người khác đáp lại thuyết phục Kỹ tạo môi trường hợp tác Kỹ xây dựng niềm tin Kỹ giải mâu thuẫn Kiểm tra, lập bảng điểm, câu hỏi sau: Câu 1: Đặc điểm lực hấp dẫn hai chất điểm? Câu 2: Vì mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo tròn quanh trái đất? Câu 3: Nguyên nhân gây tượng thủy triều, nêu số lợi ích tác hại thủy triều? Câu 4: Bạn đề xuất phương án nhằm bảo vệ môi trường tác hại thủy triều gây ra? 33 KHÔNG ĐẠT ... dụng ngoại lực đứng yên D vật trượt bề mặt nhóm vật khác Câu 14: Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm : A lực tác dụng lên vật B hợp lực tất lực tác dụng lên vật C thành phần trọng lực theo... lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí Mô tả mức độ thực chủ đề Nêu định nghĩa lực học Viết công thức độ lớn lực học Phân biệt đặc điểm tác dụng lực học. .. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Tiết Nội dung Bước Các hoạt động Khởi động LỰC HẤP DẪN ĐỊNH Lực hấp dẫn gì? LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hấp dẫn xác định nào? Điều kiện áp dụng cơng thức tính lực hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: CÁC LỰC CƠ HỌC môn Vật lý, Chủ đề: CÁC LỰC CƠ HỌC môn Vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn